EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1291

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1291 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών

C/2018/2857

ΕΕ L 241 της 26.9.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1291/oj

26.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαΐου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (1), και ιδίως τα άρθρα 26 παράγραφος 4 και 29 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι μια εντεταλμένη αρχή δύναται επίσης να ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή, η ελεγκτική αρχή λειτουργεί ανεξάρτητα από την εντεταλμένη αρχή, ακόμη και όταν η τελευταία ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας.

(2)

Οι πρώτες εκκαθαρίσεις λογαριασμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής (2) κατέδειξαν την ανάγκη αποσαφήνισης του πεδίου των ελέγχων του συστήματος που θα διενεργεί η ελεγκτική αρχή και ευθυγράμμισης του παρόντος κανονισμού με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378. Με την αποσαφήνιση του πεδίου των ελέγχων συστημάτων, θα πρέπει να καθοριστούν τα κύρια είδη ελλείψεων, καθώς και να προσδιοριστεί και να εφαρμοστεί κατά τρόπο συνεπή και συγκρίσιμο από τα κράτη μέλη το αντίστοιχο επίπεδο δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω ανεπαρκειών του συστήματος.

(3)

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής (3) με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί αναφορά στην υποχρέωση της ελεγκτικής αρχής να διενεργεί ελέγχους στις δαπάνες.

(4)

Για τους σκοπούς του ελέγχου των δαπανών, είναι απαραίτητο να οριστεί ότι ο ελεγκτέος πληθυσμός θα πρέπει να περιλαμβάνει δημοσιονομικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται από την υπεύθυνη αρχή κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, καθώς και, για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, τον αριθμό των ατόμων που μετεγκαταστάθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, μεταφέρθηκαν και έγιναν νόμιμα δεκτά.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εύρος και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων των δαπανών είναι επαρκή και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα από όλες τις ελεγκτικές αρχές, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις δειγματοληψίας, τις οποίες πρέπει να τηρεί μια ελεγκτική αρχή κατά την κατάρτιση ή την έγκριση της μεθόδου δειγματοληψίας.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί το υπόδειγμα της ετήσιας έκθεσης ελέγχου, όπου καθορίζονται οι πληροφορίες ελέγχου και τα δεδομένα που πρέπει να παρέχονται ετησίως, για την υποστήριξη των απόψεων της ελεγκτικής αρχής που υποβλήθηκαν με τους λογαριασμούς. Η εν λόγω ετήσια έκθεση ελέγχου πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής (5) («SFC2014») και, ιδίως, μέσω της ενότητας για τους εθνικούς ελεγκτές και τις υπηρεσίες ελέγχου της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Στις περιπτώσεις που εξουσιοδοτείται από την υπεύθυνη αρχή, η εντεταλμένη αρχή δύναται να ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 8.»

(2)

στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το (τα) καθήκον(-τα) που ανατίθεται (-νται) κατ' εξουσιοδότηση στην εντεταλμένη αρχή, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των έργων για τα οποία η εντεταλμένη αρχή δύναται να ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8·»

(3)

το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Έλεγχοι

1.   Για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), η ελεγκτική αρχή διενεργεί ελέγχους συστημάτων, ελέγχους δαπανών και ελέγχους λογαριασμών.

2.   Οι έλεγχοι συστημάτων επαληθεύουν εάν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής λειτούργησαν αποτελεσματικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 είναι νόμιμα και κανονικά.

Με βάση τους εν λόγω ελέγχους συστημάτων, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής (*2) και κατά πόσον η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι έλεγχοι των δαπανών διενεργούνται για κάθε οικονομικό έτος σε κατάλληλο δείγμα που προέρχεται από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κρίνονται επιλέξιμα από την υπεύθυνη αρχή («σχέδια λογαριασμών») μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής (*3).

Τα δημοσιονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους τύπους πληρωμών που πραγματοποιούνται από την υπεύθυνη αρχή κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, των ενδιάμεσων πληρωμών, των τελικών πληρωμών και των πληρωμών σχετικά με την τεχνική βοήθεια και τη λειτουργική ενίσχυση. Τα δημοσιονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης, για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, τον αριθμό των ατόμων που μετεγκαταστάθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, μεταφέρθηκαν και έγιναν νόμιμα δεκτά.

Οι λογιστικοί έλεγχοι δαπανών:

διενεργούνται με βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνιστούν τη διαδρομή ελέγχου και επαληθεύουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών στοιχείων στα σχέδια λογαριασμών·

κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επιτόπια επαλήθευση των δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας και λειτουργικής ενίσχυσης·

κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα άτομα που μετεγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, για τα άτομα που επανεγκαταστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014, για τα άτομα που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και για τα άτομα που έγιναν νόμιμα δεκτά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601 του Συμβουλίου, για τα οποία ζητούνται κατ' αποκοπή ποσά·

επαληθεύουν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληρωμών που καταβλήθηκαν προς τους δικαιούχους και καταγράφηκαν από την υπεύθυνη αρχή στο λογιστικό της σύστημα, καθώς και τη συμφωνία της διαδρομής ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.

Όταν η ελεγκτική αρχή εντοπίσει σημαντικό ποσοστό σφάλματος στα σχέδια λογαριασμών ή προβλήματα συστημικού χαρακτήρα τα οποία ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πληρωμές που χρηματοδοτούνται από το εθνικό πρόγραμμα, η ελεγκτική αρχή μεριμνά για την περαιτέρω εξέταση, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρόσθετων ελέγχων για τον καθορισμό της κλίμακας των προβλημάτων. Το μέγιστο επίπεδο σημαντικότητας ανέρχεται στο 2 % της συνεισφοράς της Ένωσης στα δημοσιονομικά στοιχεία που περιέχονται στα «σχέδια λογαριασμών».

Η ελεγκτική αρχή συνιστά τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες στην υπεύθυνη αρχή, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και των κατ' αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής. Η ελεγκτική αρχή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των δαπανών και των σχετικών συστάσεων και των διορθωτικών μέτρων στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8.

4.   Η ελεγκτική αρχή καθορίζει τη μέθοδο επιλογής του κατάλληλου δείγματος («μέθοδος δειγματοληψίας») σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Η μέθοδος δειγματοληψίας επιτρέπει στην ελεγκτική αρχή να εκτιμήσει το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα «σχέδια λογαριασμών» του οικονομικού έτους.

Στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8, η ελεγκτική αρχή τεκμηριώνει την επαγγελματική της κρίση στην οποία βασίστηκε ο καθορισμός της στατιστικής ή μη στατιστικής μεθόδου δειγματοληψίας και των εφαρμοστέων παραμέτρων δειγματοληψίας. Η ελεγκτική αρχή τηρεί αρχεία της εφαρμοζόμενης μεθόδου δειγματοληψίας που καλύπτουν τα στάδια σχεδιασμού, επιλογής, δοκιμών και αξιολόγησης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επιλεγμένη μέθοδος δειγματοληψίας είναι η κατάλληλη.

Όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι στατιστικής δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας κατά την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής. Οποιαδήποτε μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας προβλέπει την τυχαία επιλογή των στοιχείων του δείγματος και καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της αξίας των δημοσιονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα «σχέδια λογαριασμών».

Η επιλεγείσα μέθοδος δειγματοληψίας και το μέγεθος του δείγματος επιτρέπουν στην ελεγκτική αρχή να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα.

Προς τον σκοπό αυτό και, κατά περίπτωση, η ελεγκτική αρχή δύναται να διαστρωματώσει τα δημοσιονομικά στοιχεία διαιρώντας τα σε στρώματα, καθένα από τα οποία αποτελεί μια ομάδα μονάδων δειγματοληψίας με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Όταν το δείγμα ελέγχου περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές που έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, οι εν λόγω προκαταβολές εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των δαπανών.

Ωστόσο, για την υποβολή εκθέσεων στον πίνακα 10.2 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών» στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14.8, τα ποσοστά σφάλματος και κάλυψης του ελέγχου υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση το δείγμα ελέγχου που προέρχεται από τα δημοσιονομικά στοιχεία στα «σχέδια λογαριασμών» του τρέχοντος οικονομικού έτους.

5.   Οι έλεγχοι των λογαριασμών διενεργούνται κατά τρόπο που να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβή εικόνα των δημοσιονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου («οριστικοί λογαριασμοί») που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Προκειμένου να συμπεράνει κατά πόσον οι οριστικοί λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει ότι όλα τα δημοσιονομικά στοιχεία και οι δημόσιες συνεισφορές που εισπράχθηκαν και εγγράφηκαν στους λογαριασμούς που καταρτίστηκαν από την υπεύθυνη αρχή κατά το οικονομικό έτος έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα ορθά και αντιστοιχούν στα σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την υπεύθυνη αρχή. Ειδικότερα, η ελεγκτική αρχή με βάση τους εν λόγω λογαριασμούς:

α)

επαληθεύει ότι το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι σύμφωνο με το λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και, εάν υπάρχουν διαφορές, ότι έχουν καταγραφεί επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά·

β)

επαληθεύει ότι τα αποσυρθέντα και τα ανακτηθέντα ποσά, τα ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν και τα ποσά που είναι αδύνατον να ανακτηθούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αντιστοιχούν στα ποσά που εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και υποστηρίζονται από τεκμηριωμένες αποφάσεις της υπεύθυνης αρχής·

γ)

εξακριβώνει ότι η υπεύθυνη αρχή έχει διενεργήσει τους διοικητικούς, δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής.

Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) β) και γ) μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.

Βάσει του συνολικού ποσοστού σφάλματος που καθορίζεται από τους ελέγχους των δαπανών και τα αποτελέσματα του ελέγχου των λογαριασμών, η ελεγκτική αρχή υπολογίζει το υπολειμματικό ποσοστό σφάλματος για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο υπολογισμός του υπολειμματικού ποσοστού σφάλματος τεκμηριώνεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 8.

6.   Εάν τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής κατά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας της διαπιστώσουν ουσιώδεις αδυναμίες όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής, η ελεγκτική αρχή:

α)

αξιολογεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των εν λόγω αδυναμιών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής·

β)

διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την υπεύθυνη αρχή για διορθωτικά και προληπτικά μέτρα·

γ)

παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο β) ανωτέρω από την υπεύθυνη αρχή και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

7.   Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, η ελεγκτική αρχή ανακοινώνει τα πορίσματά της στην ορίζουσα αρχή, μεταξύ άλλων και κατά πόσον, κατά τη γνώμη της, η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού.

8.   Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ελεγκτική της δραστηριότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 ανακοινώνονται δεόντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτό, η ελεγκτική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία εκτίθενται τα κύρια πορίσματα των ελεγκτικών της εργασιών. Η ετήσια έκθεση ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής. Η ετήσια έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή από την υπεύθυνη αρχή της αίτησης πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1)."

(*2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση (ΕΕ L 64 της 7.3.2015, σ. 30)."

(*3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2015, για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 134 της 30.5.2015, σ. 1).»"

(4)

Προστίθεται το νέο παράρτημα II στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση (ΕΕ L 64 της 7.3.2015, σ. 30).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών (ΕΕ L 289 της 3.10.2014, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2014, για την εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 219 της 25.7.2014, σ. 22.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Υπόδειγμα για την έκθεση ετήσιου ελέγχου

Ετήσια έκθεση ελέγχου [ΤΑΜΕΙΟ]

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.1

Προσδιορισμός της αρχής ελέγχου και άλλων φορέων που συμμετείχαν στην κατάρτιση της έκθεσης.

1.2

Περίοδος αναφοράς (ήτοι το οικονομικό έτος (1)).

2.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ/ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ/-ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (κατά περίπτωση)

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

2.1

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν σημαντικές αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε μεταβίβασης καθηκόντων), την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ελεγκτική εργασία.

2.2

Με βάση τις ελεγκτικές εργασίες που διεξήγαγε η ελεγκτική αρχή, επιβεβαίωση του κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής.

2.3

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στην ορίζουσα αρχή που αφορούν τη συμμόρφωση της υπεύθυνης αρχής με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 2.2 και στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής.

3.   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.1

Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στη στρατηγική ελέγχου και επεξήγηση των λόγων των συγκεκριμένων αλλαγών, ιδίως λεπτομέρειες για τυχόν τροποποιήσεις στη μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των δαπανών (βλέπε κεφάλαιο 5 παρακάτω).

4.   ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

4.1

Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν ελέγχους συστημάτων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ταμείου (όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

4.2

Όσον αφορά τον πίνακα 10.1 «Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου, περιγραφή των κυριότερων πορισμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους συστημάτων όσον αφορά βασικές απαιτήσεις.

4.3

Διευκρίνιση του κατά πόσον τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα, ποσοτικοποίηση των παράτυπων δημοσιονομικών δεδομένων και εφαρμοστέα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω συστημικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών δημοσιονομικών διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 378/2015.

4.4

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των συστάσεων ελέγχου που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

5.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

5.1

Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν τους ελέγχους των δαπανών (όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

5.2

Περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας δειγματοληψίας (2), προσδιορίζοντας τις παραμέτρους δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν και τους υπολογισμούς και την επαγγελματική κρίση που εφαρμόστηκαν για την επιλογή του δείγματος (3), τον υπολογισμό του συνολικού ποσοστού σφάλματος (συμπεριλαμβανομένης της διαστρωμάτωσης, κατά περίπτωση) και πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας με τη στρατηγική ελέγχου. Σε περίπτωση που εφαρμόστηκε διαστρωμάτωση, θα πρέπει να περιγραφούν οι παράμετροι των στρωμάτων.

5.3

Ανάλυση των κυριότερων αποτελεσμάτων των ελέγχων των δαπανών, με περιγραφή του αριθμού των στοιχείων του δείγματος που ελέγχθηκαν, των αντίστοιχων ποσών και του τύπου των δημοσιονομικών στοιχείων που ελέγχθηκαν, της φύσης (4) και του τύπου (5) των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν και των εφαρμοζόμενων διορθωτικών μέτρων που πρότεινε η ελεγκτική αρχή (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων σφαλμάτων στο μέλλον, δημοσιονομικών διορθώσεων για τις μεμονωμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν, καθώς και τυχόν εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση ή κατ' αποκοπή (6)). Σε περίπτωση που εφαρμόζεται διαστρωμάτωση, θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα στρώματα στο συγκεκριμένο τμήμα και μια σύνοψη στον πίνακα 10.2 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου.

5.4

Εάν το δείγμα ελέγχου περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές που έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, το ποσό των προκαταβολών που εμπίπτουν στο πεδίο των ελέγχων των δαπανών, τα σφάλματα που εντοπίστηκαν και οι εφαρμοζόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τις εν λόγω προκαταβολές παρουσιάζονται στον πίνακα 10.3 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου.

5.5

Επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των ποσοστών σφάλματος που παρουσιάζονται στον πίνακα 10.2 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες παρουσιάζονται στον πίνακα 10.3.

5.6

Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους των δαπανών θεωρούνται συστημικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης των επιπτώσεών τους στον πληθυσμό και τυχόν σχετικών δημοσιονομικών διορθώσεων.

5.7

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης διορθωτικών μέτρων από την υπεύθυνη αρχή, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών διορθώσεων που προτείνονται από την ελεγκτική αρχή ως αποτέλεσμα των ελέγχων δαπανών πριν από την υποβολή των «οριστικών λογαριασμών» στην Επιτροπή. Θα πρέπει να γνωστοποιούνται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των διορθώσεων που προτείνει η ελεγκτική αρχή και των διορθώσεων που εφαρμόζει η υπεύθυνη αρχή.

5.8

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των λογιστικών ελέγχων των δαπανών που διενεργήθηκαν σε προηγούμενα έτη, ιδίως όσον αφορά τις ανεπάρκειες συστημικού χαρακτήρα.

6.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

6.1

Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν τους ελέγχους των λογαριασμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

6.2

Περιγραφή της προσέγγισης ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση των δημοσιονομικών στοιχείων στους λογαριασμούς που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής. Αυτό περιλαμβάνει αναφορά στις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των λογιστικών ελέγχων των συστημάτων (που αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα 4) και των δαπανών (που αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα 5) όσον αφορά τη βεβαιότητα που απαιτείται για τους λογαριασμούς.

6.3

Συμπεράσματα που συνάγονται από τον έλεγχο των λογαριασμών σχετικά με την ακριβή εικόνα των δημοσιονομικών στοιχείων στους λογαριασμούς που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή, καθώς και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς ως αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων.

6.4

Διευκρίνιση του κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα και αναφορά στα εφαρμοστέα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

7.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (κατά περίπτωση)

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

7.1

Περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ της ελεγκτικής αρχής και τυχόν ελεγκτικών φορέων που διενέργησαν ελέγχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, κατά περίπτωση.

7.2

Περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας και αξιολόγησης της ποιότητας ελέγχου που εφαρμόζει η ελεγκτική αρχή στην ελεγκτική εργασία που διενεργείται από τους εν λόγω ελεγκτικούς φορείς.

8.   ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

8.1

Κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την αναφορά περιπτώσεων απάτης και υπονοιών απάτης που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από την ελεγκτική αρχή (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται από άλλους εθνικούς ή ενωσιακούς φορείς και σχετίζονται με πράξεις που ελέγχονται από την αρχή ελέγχου), καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

8.2

Κατά περίπτωση, γεγονότα που συνέβησαν μετά την υποβολή των «σχεδίων λογαριασμών» για το οικονομικό έτος στην ελεγκτική αρχή και πριν από τη διαβίβαση της σχετικής ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην Επιτροπή, που μπορεί να είναι χρήσιμη για τη γνώμη που εκδίδεται από την ελεγκτική αρχή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκαλυφθούν και να επεξηγηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δημοσιονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή στα «σχέδια λογαριασμών» (ήτοι στον πληθυσμό από τον οποίο προέκυψε το δείγμα ελέγχου (7)) και των οριστικών λογαριασμών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή.

9.   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

9.1

Αναφορά στο συνολικό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (8) και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό το επίπεδο από τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των λογιστικών ελέγχων των συστημάτων, των ελέγχων δαπανών και των ελέγχων λογαριασμών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η ελεγκτική αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών που διενεργούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς ελεγκτικούς φορείς που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία που δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος.

9.2

Αξιολόγηση τυχόν μέτρων μετριασμού και διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζει η υπεύθυνη αρχή, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, και ένδειξη του κατά πόσο απαιτούνται συμπληρωματικά διορθωτικά μέτρα τόσο από συστημική όσο και από δημοσιονομική σκοπιά.

10.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.1

Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων (το υπόδειγμα ορίζεται παρακάτω)

10.2

Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών (το υπόδειγμα ορίζεται παρακάτω)

10.3

Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες (κατά περίπτωση)

10.1

Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων

Ελεγχόμενος φορέας (π.χ. υπεύθυνη αρχή, εντεταλμένη αρχή κ.λπ.)

Τίτλος του ελέγχου

Ημερομηνία της τελικής έκθεσης ελέγχου

Βασικές απαιτήσεις (κατά περίπτωση)

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής]

 

 

KR 1

KR2

KR3

KR4

KR5

KR6

KR7

KR8

KR9

Συνολική εκτίμηση (κατηγορία 1, 2, 3, 4) (όπως ορίζεται στον πίνακα 2 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής)

Παρατηρήσεις

 

 

 

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 

 

 

 

 

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 

 

10.2

Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

 

Ταμείο/τύπος πληρωμής (1)

Ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στον πληθυσμό ή τον υποπληθυσμό στα «σχέδια λογαριασμών» από τα οποία αντλήθηκε το δείγμα (2)

Δείγμα ελέγχου (ποσό σε ευρώ) (3)

Δείγμα ελέγχου (ως % του πληθυσμού) [Δ = Γ/Β]

Αριθμός των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν από την ελεγκτική αρχή στο δείγμα ευρώ (4)

Ποσοστό σφάλματος % στο δείγμα

[ΣΤ = Ζ/Γ] (4)

Συνολικό ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό (5)

Συνολικός αριθμός σφαλμάτων (ποσό σε ευρώ)

[Η = Ζ * Β]

Δημοσιονομικές διορθώσεις

(ποσό σε ευρώ) που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή συνεπεία του συνολικού ποσοστού σφάλματος (6)

Υπολειμματικό συνολικό ποσοστό σφάλματος (7)

[Ι = (Η – Θ)/Β]

Παρατηρήσεις

Στρώματα (κατά περίπτωση) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Α)

Σύνολο (Β)

Ποσό ευρώ

%

 

 

 

 

 

 

 

10:3

Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες (8)

ΙΑ

ΙΒ

ΙΓ

ΙΔ

ΙΕ

 

Περιγραφή

Ταμείο/σχέδιο/αριθμός αναφοράς πληρωμής.

Πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (3)

Αριθμός σφαλμάτων στις πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (4)

Δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή στις πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (6)

Παρατηρήσεις

Δαπάνες που συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές ή τις τελικές πληρωμές που περιλαμβάνονται στο τυχαίο/στατιστικό δείγμα

 

 

 

 

 

Άλλο (να περιγραφεί) …

 

 

 

 

 

(1)

Εάν τα δημοσιονομικά στοιχεία –ήτοι ο πληθυσμός ελέγχου– χωρίζονται σε διαφορετικά στρώματα (π.χ. προκαταβολές, ενδιάμεσες πληρωμές ή τελικές πληρωμές, άλλα), οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ανά στρώμα, κατά περίπτωση. Μία γραμμή για κάθε στρώμα και οι παράμετροι του στρώματος θα πρέπει να περιγράφονται στο τμήμα 5 της ετήσιας έκθεσης ελέγχου.

(2)

Η στήλη Β αναφέρεται στον ελεγχόμενο πληθυσμό, ήτοι στα «σχέδια λογαριασμών» που αντιπροσωπεύουν όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή κατά το τρέχον οικονομικό έτος από το οποίο προέκυψε το δείγμα.

(3)

Εάν το δείγμα ελέγχου που προέκυψε από το τρέχον οικονομικό έτος περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές οι οποίες έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, οι εν λόγω προκαταβολές εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των δαπανών για τις ενδιάμεσες πληρωμές και/ή την τελική πληρωμή του δείγματος.

Ωστόσο, για τους σκοπούς υποβολής εκθέσεων, μόνο τα δείγματα ενδιάμεσων πληρωμών ή τελικών πληρωμών που έχουν ληφθεί από τα σχέδια λογαριασμών του τρέχοντος οικονομικού έτους αναφέρονται στον πίνακα 10.2 (στήλη Γ) και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κάλυψης ελέγχου για το τρέχον οικονομικό έτος (στήλη Δ).

Το «ποσό των προκαταβολών» που εκκαθαρίζεται με ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές και επαληθεύεται στο πλαίσιο των ελέγχων των δαπανών αναφέρεται στον πίνακα 10.3, στη στήλη ΙΓ. Βλέπε επίσης υποσημείωση 8.

(4)

Η ελεγκτική αρχή αναφέρει τα σφάλματα που εντοπίστηκαν στο δείγμα (ως ποσά και ως ποσοστό του δείγματος) πριν από την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή ως αποτέλεσμα των ελεγκτικών εργασιών που διενεργήθηκαν από την ελεγκτική αρχή.

Μόνο το ποσό των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις ελεγχθείσες ενδιάμεσες πληρωμές ή τις τελικές πληρωμές που προέρχονται από τα σχέδια λογαριασμών του τρέχοντος οικονομικού έτους λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων για τον αριθμό σφαλμάτων και του ποσοστού σφαλμάτων στον πίνακα 10.2, στήλες Ε και ΣΤ.

Το ποσό των εντοπισθέντων σφαλμάτων που έχουν αντίκτυπο στο εκκαθαρισμένο «ποσό των προκαταβολών» θα πρέπει να αναφέρεται στον πίνακα 10.3 στήλη ΙΔ.

(5)

Το συνολικό ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό είναι η εκτίμηση της ελεγκτικής αρχής για το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα «σχέδια λογαριασμών» για το τρέχον οικονομικό έτος. Το συνολικό ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται πριν από την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή.

Η ελεγκτική αρχή περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του συνολικού ποσοστού σφάλματος, καθώς και των σχετικών υπολογισμών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη διαστρωμάτωση, κατά περίπτωση) στο τμήμα 5 της ετήσιας έκθεσης ελέγχου. Κατ' αρχήν, το συνολικό ποσοστό σφάλματος είναι το άθροισμα των προβλεπόμενων τυχαίων σφαλμάτων και, κατά περίπτωση, του συνολικού αριθμού των συστημικών σφαλμάτων στον πληθυσμό και τυχόν μη διορθωμένων ανωμαλιών, διαιρούμενων με τον πληθυσμό.

(6)

Στη στήλη Θ θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή αποκλειστικά στον ελεγχόμενο πληθυσμό, ήτοι τα «σχέδια λογαριασμών» για το τρέχον οικονομικό έτος από το οποίο προέκυψε το δείγμα.

Τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τον εκκαθαρισμένο «όγκο προκαταβολών» θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα 10.3, στη στήλη ΙΕ.

(7)

Η στήλη Ι θα πρέπει να γνωστοποιεί το υπολειμματικό ποσοστό σφάλματος στους λογαριασμούς μετά την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή αποκλειστικά για το τρέχον οικονομικό έτος.

Τυχόν μη διορθωμένα σφάλματα στο εκκαθαρισμένο «ποσό των προκαταβολών» δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του υπολειμματικού ποσοστού σφάλματος για τους λογαριασμούς του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(8)

Στον πίνακα 10.3, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα τυχόν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε στοιχεία διαφορετικά από τα ποσά του δείγματος που αναφέρονται στον πίνακα 10.2. Εάν η ελεγκτική αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι (π.χ. έλεγχοι βάσει κινδύνου, έλεγχοι για αρνητικές ή μηδενικές πληρωμές), τα αποτελέσματα των εν λόγω πρόσθετων ελέγχων θα πρέπει να παρουσιαστούν επίσης στον πίνακα 10.3.
»

(1)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 514/2014.

(2)  Οι παράμετροι δειγματοληψίας περιλαμβάνουν τη μονάδα δειγματοληψίας, την αξία και το μέγεθος του πληθυσμού, την αξία και το μέγεθος του δείγματος, την κάλυψη του ελέγχου (σε ευρώ και το ποσοστό των καλυπτόμενων στοιχείων και ποσών) καθώς και τα κριτήρια δειγματοληψίας. Για τη στατιστική δειγματοληψία θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το επίπεδο σημαντικότητας, το επίπεδο εμπιστοσύνης, το αναμενόμενο ποσοστό σφάλματος και το διάστημα δειγματοληψίας.

(3)  Σε περίπτωση εφαρμογής μη στατιστικής δειγματοληψίας, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση του τυχαίου χαρακτήρα του δείγματος (και της αντιπροσωπευτικότητάς του) και για την εξασφάλιση επαρκούς μεγέθους του δείγματος ώστε να είναι σε θέση η ελεγκτική αρχή να εκτιμήσει το συνολικό ποσοστό σφάλματος του πληθυσμού και να συντάξει αξιόπιστη γνώμη λογιστικού ελέγχου.

(4)  Για παράδειγμα: επιλεξιμότητα, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις.

(5)  Τυχαία, συστηματικά ή ασυνήθη σφάλματα.

(6)  Οι κατ' αποκοπή και/ή κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις ενδέχεται να ισχύουν, για παράδειγμα, εάν υπάρχουν συστημικά σφάλματα και/ή εάν το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα σχέδια λογαριασμών είναι σημαντικό.

(7)  Στήλη Β του πίνακα 10.2.

(8)  Το συνολικό επίπεδο βεβαιότητας αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής: Κατηγορία 1 (Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτούνται καθόλου ή απαιτούνται ελάχιστες βελτιώσεις, Κατηγορία 2 (Λειτουργεί. Απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις), Κατηγορία 3 (Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις) και η Κατηγορία 4 (Ουσιαστικά δεν λειτουργεί).

(9)  Κατηγορία 1, 2, 3, 4 όπως ορίζεται στον πίνακα 2 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής


Top