EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1542

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1542 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες υποδομών) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/3673

OJ L 236, 14.9.2017, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1542/oj

14.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 236/14


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες υποδομών)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (1), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και ιγ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Ειδικότερα, ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου βασίζεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και στην παροχή μεγαλύτερης κανονιστικής προβλεψιμότητας, προκειμένου η Ευρώπη να εξακολουθήσει να είναι ελκυστική για επενδύσεις.

(2)

Ένας από τους στόχους της ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να κινητοποιηθούν κεφάλαια στην Ευρώπη και να διοχετευτούν, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομής που τα χρειάζονται, με στόχο την επέκτασή τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδίως του κλάδου ζωής, είναι από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη, με την ικανότητα να παρέχουν μετοχικά κεφάλαια, καθώς και χρηματοδότηση χρέους σε μακροπρόθεσμες υποδομές.

(3)

Στις 2 Απριλίου 2016, τέθηκε σε ισχύ ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 της Επιτροπής (2) για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (3), ο οποίος δημιούργησε μια χωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για έργα υποδομής για τον σκοπό των βαθμονομήσεων κινδύνου.

(4)

Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τεχνικές συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) όσον αφορά τα κριτήρια και τη βαθμονόμηση της νέας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού για τις εταιρείες υποδομών. Οι εν λόγω τεχνικές συμβουλές συνέστησαν επίσης ορισμένες τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις επιλέξιμες επενδύσεις σε έργα υποδομής, όπως θεσπίστηκαν με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/467.

(5)

Προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις δομημένης χρηματοδότησης έργων στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες της μίας νομικές οντότητες ενός ομίλου εταιρειών, ο ορισμός της οντότητας έργου υποδομής θα πρέπει να αντικατασταθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τόσο τις μεμονωμένες οντότητες όσο και τους ομίλους εταιρειών. Προκειμένου να καλύπτονται οι οντότητες που πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους μέσω δραστηριοτήτων υποδομών, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διατύπωση των κριτηρίων για τα έσοδα. Για την εκτίμηση των πηγών των εσόδων μιας οντότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή πρόταση χρηματοδότησης, όπως το ενημερωτικό δελτίο ομολόγων ή οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις σε αίτηση δανειοδότησης. Στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού υποδομής θα πρέπει να περιληφθούν τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, ώστε οι σχετικές οντότητες υποδομής να μπορούν να είναι επιλέξιμες.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης εξαίρεση των οντοτήτων υποδομής που δεν είναι σε θέση να παρέχουν ασφάλεια στους δανειστές για το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού για λόγους νομικού ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει να περιληφθούν μηχανισμοί που καθιστούν δυνατές άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας υπέρ των παρόχων χρέους.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων στις οποίες η ενεχυρίαση πριν από την αθέτηση ενδέχεται να μην επιτρέπεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να περιληφθεί στις άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας η απαίτηση να ενεχυριάζονται τα ίδια κεφάλαια σε παρόχους χρέους.

(8)

Όταν η συγκατάθεση των υφιστάμενων παρόχων χρέους προκύπτει εμμέσως από το σχετικό έγγραφο, όπως το ανώτατο όριο χρέους, θα πρέπει να επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση χρεογράφων από υπάρχουσα οντότητα υποδομής ή όμιλο εταιρειών για τις επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές.

(9)

Οι βαθμονομήσεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τον συναφή κίνδυνο.

(10)

Σύμφωνα με τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΑΕΣ να τροποποιηθεί η ισχύουσα μεταχείριση των επιλέξιμων επενδύσεων σε έργα υποδομής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για τα έργα υποδομής.

(11)

Οι τεχνικές συμβουλές της ΕΑΑΕΣ, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία, επιβεβαιώνουν ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών μπορούν να είναι ασφαλέστερες από τις επενδύσεις που δεν σχετίζονται με υποδομές. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες βαθμονομήσεις κινδύνου για τις δανειακές επενδύσεις σε επιλέξιμες εταιρείες υποδομών, με στόχο τον διαχωρισμό αυτών των επενδύσεων από τις επενδύσεις που δεν σχετίζονται με υποδομές.

(12)

Οι κατάλληλοι ορισμοί και τα κατάλληλα κριτήρια επιλεξιμότητας αναμένεται να εξασφαλίζουν τη συνετή επενδυτική συμπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω ορισμοί και κριτήρια θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μόνον οι ασφαλέστερες επενδύσεις θα τυγχάνουν χαμηλότερων βαθμονομήσεων.

(13)

Η διαφοροποίηση των εσόδων μπορεί να μην είναι πάντα εφικτή για τις οντότητες υποδομής που παρέχουν βασικά στοιχεία ενεργητικού υποδομής ή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις υποδομών. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιτρέπονται οι συμβάσεις υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής, κατά την εκτίμηση της προβλεψιμότητας των εσόδων.

(14)

Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, ως μέρος της διαχείρισης κινδύνου της επένδυσης, θα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους που προκύπτουν από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με υποδομές. Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντηρητική εκτίμηση του επενδυτικού κινδύνου, τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν προσδιορίζεται αν μπορούν να επιτευχθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις.

(15)

Μετά την καθιέρωση της νέας κατηγορίας επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού εταιρειών υποδομών, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όπως ο τύπος για την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη λήψη συνετών επενδυτικών αποφάσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

(16)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Προκειμένου να καταστούν δυνατές άμεσες επενδύσεις σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμων υποδομών, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν, την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, τα σημεία 55α) και 55β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«55α.   “στοιχεία ενεργητικού υποδομής”: τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι δομές, οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα δίκτυα που παρέχουν ή υποστηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

55β.   “οντότητα υποδομής”: οντότητα ή εταιρικός όμιλος που, κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης της εν λόγω οντότητας ή του εν λόγω ομίλου για την οποία υπάρχουν στοιχεία ή σε πρόταση χρηματοδότησης, πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την κατοχή, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη ή τη λειτουργία στοιχείων ενεργητικού υποδομής·».

2)

Στο άρθρο 164α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

οι ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής καθιστούν δυνατή την εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που πρέπει να πληρούνται υπό διαρκή πίεση σε σχέση με τον κίνδυνο του έργου·

β)

οι ταμειακές ροές που δημιουργεί η οντότητα υποδομής για τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων είναι προβλέψιμες·

γ)

τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής και η οντότητα υποδομής διέπονται από ένα ρυθμιστικό ή συμβατικό πλαίσιο που προσφέρει στους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων υψηλό βαθμό προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)

το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις που προστατεύουν αποτελεσματικά τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων από ζημίες που προκαλούνται από τη λήξη του έργου από το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από το έργο υποδομής, εκτός εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

τα έσοδα της οντότητας υποδομής χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών· ή

ii)

τα έσοδα υπόκεινται σε ρύθμιση του συντελεστή απόδοσης·

β)

η οντότητα υποδομής έχει επαρκή αποθεματικά κεφάλαια ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την κάλυψη των απαιτήσεων έκτακτης χρηματοδότησης και κεφαλαίου κίνησης του έργου.

Όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, αυτό το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα:

i)

οι πάροχοι χρέους έχουν ασφάλεια ή το όφελος της ασφάλειας, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τις συμβάσεις που είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία του έργου·

ii)

η χρήση των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών μετά τις υποχρεωτικές πληρωμές από το έργο για σκοπούς άλλους από την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων είναι περιορισμένη·

iii)

περιορισμούς στις δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους παρόχους χρέους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ότι δεν μπορεί να εκδοθεί νέο χρέος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων παρόχων χρέους υπό τη μορφή που συμφωνήθηκε μαζί τους, εκτός εάν αυτή η έκδοση νέου χρέους επιτρέπεται βάσει της τεκμηρίωσης για το υφιστάμενο χρέος.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο σημείο i), για τις επενδύσεις σε ομόλογα ή δάνεια, όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν ότι η ασφάλεια σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τις συμβάσεις δεν είναι ουσιώδους σημασίας για τους παρόχους χρέους, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά ή να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, οι άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

i)

ενέχυρο μετοχών·

ii)

δικαιώματα παρέμβασης·

iii)

δικαίωμα παρακράτησης τραπεζικών λογαριασμών·

iv)

έλεγχο επί των ταμειακών ροών·

v)

διατάξεις για εκχώρηση συμβάσεων·

δ)

όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη·

ε)

όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, το επενδυτικό μέσο και άλλα μέσα με την ίδια εξοφλητική προτεραιότητα έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων απαιτήσεων, εκτός από νόμιμες απαιτήσεις και απαιτήσεις από παρόχους ταμειακής διευκόλυνσης, θεματοφύλακες και αντισυμβαλλόμενους στην περίπτωση παραγώγων·

στ)

όταν οι επενδύσεις είναι σε μετοχές, ομόλογα ή δάνεια για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής και η οντότητα υποδομής βρίσκονται εντός του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ·

ii)

όταν το έργο υποδομής βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από τον επενδυτή μετοχικού κεφαλαίου, ή όταν υπάρχει πάνω από ένας επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από μια ομάδα επενδυτών μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολό της:

οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν ιστορικό επιτυχούς εποπτείας έργων υποδομής και τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη·

οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν χαμηλό κίνδυνο αθέτησης ή υπάρχει χαμηλός κίνδυνος η οντότητα υποδομής να υποστεί σημαντικές ζημίες, ως αποτέλεσμα της αθέτησής του·

παρέχονται κίνητρα στους επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου να προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών·

iii)

όταν υπάρχουν κατασκευαστικοί κίνδυνοι, μηχανισμοί για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης που έχουν συμφωνηθεί·

iv)

όταν οι λειτουργικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί, η διαχείρισή τους γίνεται σωστά·

v)

η οντότητα υποδομής χρησιμοποιεί δοκιμασμένη τεχνολογία και σχεδιασμό·

vi)

η κεφαλαιακή διάρθρωση της οντότητας υποδομής επιτρέπει την εξυπηρέτηση του χρέους·

vii)

ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης για την οντότητα υποδομής είναι χαμηλός·

viii)

η οντότητα υποδομής χρησιμοποιεί παράγωγα μόνο για σκοπούς μετριασμού του κινδύνου.».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 164β:

«Άρθρο 164β

Επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, οι επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1)

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της οντότητας υποδομής προέρχεται από την κατοχή, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη ή τη λειτουργία στοιχείων ενεργητικού υποδομής που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ.

2)

Τα έσοδα που παράγονται από τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής πληρούν ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α παράγραφος 2 στοιχείο α).

3)

Όταν τα έσοδα της οντότητας υποδομής δεν χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών, το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την οντότητα υποδομής είναι ένα από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 164α παράγραφος 2 στοιχείο β).

4)

Τα έσοδα είναι διαφοροποιημένα από άποψη δραστηριοτήτων, τοποθεσίας ή πληρωτών, εκτός εάν τα έσοδα υπόκεινται σε ρύθμιση του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 164α παράγραφος 1 στοιχείο γ) στοιχείο α) σημείο ii), ή σύμβαση υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής, ή τα έσοδα βασίζονται στη διαθεσιμότητα.

5)

Όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη.

6)

Όταν δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ για την οντότητα υποδομής:

α)

η κεφαλαιακή διάρθρωση της οντότητας υποδομής της επιτρέπει να εξυπηρετήσει το σύνολο του χρέους της σύμφωνα με συντηρητικές παραδοχές που βασίζονται στην ανάλυση των σχετικών οικονομικών δεικτών·

β)

η οντότητα υποδομής δραστηριοποιείται για τουλάχιστον τρία έτη ή, στην περίπτωση επιχείρησης που εξαγοράστηκε, λειτουργεί για τουλάχιστον τρία έτη.

7)

Όταν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ για την οντότητα υποδομής, η εν λόγω πιστοληπτική αξιολόγηση έχει βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 3.».

4)

Το άρθρο 168 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η υποενότητα “κίνδυνος μετοχών” που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ περιλαμβάνει μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 1, μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 2, μια υποενότητα κινδύνου για επιλέξιμες μετοχές υποδομών και μια υποενότητα κινδύνου για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3β:

«3β.   Οι επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164β.»·

γ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο μετοχών ορίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

α)

SCRequ1 είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 1·

β)

SCRequ2 είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 2·

γ)

SCRquinf είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές υποδομών·

δ)

SCRquinf είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών·»·

δ)

η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

i)

τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

β)

μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων·

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).»·"

ii)

στο στοιχείο γ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται εντός αυτών των κεφαλαίων, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων·»·

iii)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.».

5)

Στο άρθρο 169, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών που αναφέρεται στο άρθρο 168 του παρόντος κανονισμού ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από τις κατωτέρω στιγμιαίες μειώσεις:

α)

μια στιγμιαία μείωση ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 212 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα·

β)

μια στιγμιαία μείωση ίση με το άθροισμα του 36 % και του 92 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού στην αξία των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α).».

6)

Στο άρθρο 170, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Όταν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει έγκριση από τις εποπτικές αρχές να εφαρμόζει τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από μια στιγμιαία μείωση:

α)

ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

β)

ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα·

γ)

ίση με το άθροισμα του 36 % και του 92 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β).».

7)

Στο άρθρο 171, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους σκοπούς του άρθρου 169 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α), παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 στοιχείο α) και του άρθρου 170 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχείο β), ως επενδύσεις σε μετοχές στρατηγικού χαρακτήρα νοούνται οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση αποδεικνύει τα εξής:».

8)

Στο άρθρο 180, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 14, 15 και 16:

«14.   Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15, εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stress i , ανάλογα με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας

0

1

2

3

Διάρκεια

(duri)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

έως 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Άνω των 5 και έως 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Άνω των 10 και έως 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Άνω των 15 και έως 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Άνω των 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Τα κριτήρια για ανοίγματα στα οποία έχει εφαρμοστεί συντελεστής κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 14 είναι:

α)

το άνοιγμα συνδέεται με μια επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164β·

β)

το άνοιγμα δεν είναι στοιχείο ενεργητικού που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχει εκχωρηθεί σε αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 77β παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

έχει ταξινομηθεί σε βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 2·

γ)

μια πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ είναι διαθέσιμη για την οντότητα υποδομής·

δ)

στο άνοιγμα έχει εφαρμοστεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 3.

16.   Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15 στοιχείο γ), εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stressi που ισοδυναμεί με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3 και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον πίνακα που ορίζεται στην παράγραφο 14.».

9)

Στο άρθρο 181, το στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για στοιχεία ενεργητικού του καθορισμένου χαρτοφυλακίου, για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, και για στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμων υποδομών και για στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμων εταιρειών υποδομών με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3, ο συντελεστής μείωσης ισούται με 100 %.».

10)

Το άρθρο 261α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 261α

Διαχείριση κινδύνου για επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές ή επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών

1.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από την πραγματοποίηση επιλέξιμης επένδυσης σε υποδομές ή επιλέξιμης επένδυσης σε εταιρεία υποδομών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

α)

μιας τεκμηριωμένης αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η οντότητα υποδομής πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α ή στο άρθρο 164β, η οποία έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης, που διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των κριτηρίων, και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα·

β)

μιας επιβεβαίωσης ότι κάθε χρηματοοικονομικό μοντέλο για τις ταμειακές ροές έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης, η οποία διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού μοντέλου, και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα.

2.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με επιλέξιμη επένδυση σε υποδομές ή επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών παρακολουθούν τακτικά και διεξάγουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις ταμειακές ροές και τις αξίες των ασφαλειών, υποστηρίζοντας την οντότητα υποδομής. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι ανάλογες της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχει το έργο υποδομής.

3.   Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τις υποδομές, αλλά τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν η οντότητα υποδομής μπορεί να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις.

4.   Όταν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν σημαντικές επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές ή επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών, κατά την κατάρτιση των γραπτών διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, περιλαμβάνουν προβλέψεις για την ενεργή παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων κατά το στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη μεγιστοποίηση του ποσού που ανακτάται από αυτές τις επενδύσεις, σε περίπτωση σεναρίου διευθέτησης.

5.   Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με επιλέξιμη επένδυση σε υποδομή ή επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών σε ομόλογα ή δάνεια συγκροτούν τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού τους για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να διατηρούν, σε συνεχή βάση, την επένδυση μέχρι τη λήξη.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 85 της 1.4.2016, σ. 6).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).


Top