EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2031

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ

OJ L 317, 23.11.2016, p. 4–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj

23.11.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 317/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2031 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 2016

σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (3) ορίζει ένα φυτοϋγειονομικό καθεστώς.

(2)

Στις 21 Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει το εν λόγω φυτοϋγειονομικό καθεστώς.

(3)

Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής και την πείρα από την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για μια ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων, η πράξη που θα την αντικαταστήσει θα πρέπει να λάβει τη μορφή κανονισμού.

(4)

Η υγεία των φυτών είναι πολύ σημαντική για τη φυτική παραγωγή, τα δάση, τις φυσικές και τις φυτεμένες περιοχές, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση. Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη επιβλαβή για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, των οποίων ο κίνδυνος εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης έχει αυξηθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών και της κλιματικής αλλαγής. Για την καταπολέμηση της απειλής αυτής, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα σχετικά με τον προσδιορισμό των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που εγκυμονούν οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί και τη μείωση των κινδύνων αυτών σε αποδεκτό επίπεδο.

(5)

Η αναγκαιότητα τέτοιων μέτρων έχει αναγνωριστεί προ πολλού. Τα εν λόγω μέτρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (International Plant Protection Convention — IPPC), της 6ης Δεκεμβρίου 1951, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), και του νέου αναθεωρημένου κειμένου που εγκρίθηκε στη διάσκεψη του FAO, τον Νοέμβριο του 1997, κατά την 29η σύνοδό του. Η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη στην IPPC.

(6)

Διαπιστώθηκε ότι, για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη βιογεωγραφικοί παράγοντες, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος και εξάπλωση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβλαβών οργανισμών που δεν είναι παρόντες εκεί. Κατά συνέπεια, η Θέουτα, η Μελίγια και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εκτός της Μαδέρας και των Αζορών, δεν θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι αναφορές σε τρίτες χώρες θα πρέπει να θεωρούνται αναφορές και στα προαναφερθέντα εξαιρούμενα εδάφη.

(7)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ ορίζει κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά της εισόδου στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Απαιτεί τη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου από τα κράτη μέλη. Τέτοια επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου θα πρέπει να διατηρηθούν και στο μέλλον. Ως μέρος της δέσμης «Εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα», ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει περιορισμένο μόνον αριθμό διατάξεων περί επισήμων ελέγχων, δεδομένου ότι τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να προβλεφθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας σχετικής νομοθεσίας.

(8)

Θα πρέπει να τεθούν κριτήρια για να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί κατά των οποίων πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου και της εξάπλωσής τους σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Οι εν λόγω οργανισμοί χαρακτηρίζονται ως «ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας». Θα πρέπει, επίσης, να τεθούν κριτήρια για να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί για τους οποίους είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα ελέγχου μόνον όσον αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα της εν λόγω επικράτειας. Οι εν λόγω οργανισμοί χαρακτηρίζονται ως «επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες». Αν αυτοί οι επιβλαβείς οργανισμοί είναι φυτά, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως στα φυτά που είναι παρασιτικά άλλων φυτών, όταν είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία των φυτών.

(9)

Προκειμένου οι προσπάθειες για τον έλεγχο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας να επικεντρωθούν στους επιβλαβείς εκείνους οργανισμούς των οποίων ο ενδεχόμενος οικονομικός, περιβαλλοντικός ή κοινωνικός αντίκτυπος είναι ο πιο σοβαρός για την επικράτεια της Ένωσης, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας περιορισμένος κατάλογος των εν λόγω οργανισμών («επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας»).

(10)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη δράση σε περίπτωση διαπιστωμένης ή πιθανολογούμενης παρουσίας ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, θα πρέπει να ισχύουν υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τα κράτη μέλη, τους επαγγελματίες και το κοινό.

(11)

Όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις συνεπάγονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, αυτό μπορεί να συνιστά περιορισμό του άρθρου 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος του παρόντος κανονισμού.

(12)

Ένας επαγγελματίας ή άλλο πρόσωπο που υποπτεύεται ή αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι ή ήταν υπό τον έλεγχό του θα πρέπει να υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς την αρμόδια αρχή, να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού και την απόσυρση ή την ανάκληση των εν λόγω φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, άλλα πρόσωπα στην εμπορική αλυσίδα, και το κοινό.

(13)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία φυτοϋγειονομικά μέτρα για την εξάλειψη των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας όταν διαπιστώνουν την παρουσία τους στην επικράτειά τους. Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα τα οποία θα μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει επίσης να τεθούν οι αρχές με βάση τις οποίες θα αποφασίζεται ποια μέτρα θα ληφθούν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία οριοθετημένων περιοχών, που αποτελούνται από μια προσβεβλημένη ζώνη και μια ουδέτερη ζώνη και, όταν χρειάζεται, τον καθορισμό των δράσεων που πρέπει να αναλάβει ένας επαγγελματίας ή κάθε άλλο πρόσωπο για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού.

(14)

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μέτρα για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε φυτά σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, διότι η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν απομακρυνθούν όλες οι πηγές προσβολής. Για τον εν λόγω σκοπό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν νόμιμη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές. Αυτό μπορεί να αποτελέσει περιορισμό του άρθρου 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και του άρθρου 17 (δικαίωμα ιδιοκτησίας) του Χάρτη. Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος του παρόντος κανονισμού.

(15)

Η παρεμπόδιση και ο έγκαιρος εντοπισμός της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών είναι εξαιρετικά σημαντικά για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξάλειψη. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργήσουν επισκοπήσεις για την παρουσία ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστό ότι οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί έχουν εμφανιστεί. Με βάση τον αριθμό των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για τις επισκοπήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων.

(16)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαιωμένης παρουσίας συγκεκριμένων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όσον αφορά ιδίως την εξάλειψη και τον περιορισμό τους καθώς και την εδραίωση οριοθετημένων περιοχών, τη διενέργεια επισκοπήσεων και την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ασκήσεων προσομοίωσης και σχεδίων δράσης.

(17)

Όταν ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας έχει εγκατασταθεί σε μία οριοθετημένη περιοχή και δεν μπορεί να εξαλειφθεί, η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετεί ενωσιακά μέτρα όσον αφορά τον περιορισμό του στην περιοχή αυτή.

(18)

Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική ανάληψη δράσης κατά των επιβλαβών οργανισμών που δεν είναι ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας αλλά για τους οποίους τα κράτη μέλη θεωρούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να περιληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα που θα λαμβάνουν τα κράτη μέλη όταν διαπιστώσουν την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Παρόμοιες διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθούν για την Επιτροπή.

(19)

Υπό προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα αυστηρότερα από αυτά που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ένωσης.

(20)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας όσον αφορά ιδίως την πληροφόρηση του κοινού, τις επισκοπήσεις, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τις ασκήσεις προσομοίωσης, τα σχέδια δράσης για εξάλειψη και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων από την Ένωση.

(21)

Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που είναι παρόντες στην επικράτεια της Ένωσης αλλά απουσιάζουν από συγκεκριμένα τμήματα της εν λόγω επικράτειας που έχουν οριστεί ως «προστατευόμενες ζώνες», και η παρουσία των οποίων θα είχε μη αποδεκτό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο μόνο μέσα στις εν λόγω προστατευόμενες ζώνες, θα πρέπει να ορίζονται και να καταγράφονται ως «επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες». Η είσοδος των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, η διακίνησή τους στο εσωτερικό τους και η απελευθέρωσή τους σε αυτές θα πρέπει να απαγορεύονται.

(22)

Θα πρέπει να τεθούν κανόνες σχετικά με την αναγνώριση, την τροποποίηση ή την ανάκληση της αναγνώρισης των προστατευόμενων ζωνών, τις υποχρεώσεις διενέργειας επισκοπήσεων για τις προστατευόμενες ζώνες, τις δράσεις που θα πρέπει να αναλαμβάνονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες, καθώς και τον καθορισμό προσωρινών προστατευόμενων ζωνών. Αυστηροί κανόνες για την τροποποίηση του εύρους, και την ανάκληση της αναγνώρισης, των εν λόγω ζωνών θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνεται η παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο εσωτερικό των αντίστοιχων προστατευόμενων ζωνών.

(23)

Ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν είναι ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας θα πρέπει να αναφέρεται ως «ενωσιακός ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός μη καραντίνας» εάν ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός μεταδίδεται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, η παρουσία του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω φυτών και είναι καταγεγραμμένος ως ενωσιακός ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός μη καραντίνας. Για να περιοριστεί η παρουσία στα σχετικά φυτά προς φύτευση τέτοιων επιβλαβών οργανισμών, θα πρέπει να απαγορευθεί η είσοδος ή η διακίνησή τους στην επικράτεια της Ένωσης όταν η παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

(24)

Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εγκυμονούν μη αποδεκτό κίνδυνο λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστές ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Για κάποια από αυτά προβλέπονται αποδεκτά μέτρα μετριασμού του κινδύνου, ενώ για άλλα όχι. Ανάλογα με την ύπαρξη αποδεκτών μέτρων μετριασμού του κινδύνου, η είσοδός τους ή η διακίνησή τους στην επικράτεια της Ένωσης θα πρέπει είτε να απαγορεύονται είτε να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα θα πρέπει να καταγράφονται.

(25)

Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση του μη αποδεκτού κινδύνου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μέτρα με βάση τον κίνδυνο και προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει την επικράτεια της Ένωσης από τους επιβλαβείς οργανισμούς που μπορεί να εισαγάγει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προέρχεται από τρίτη χώρα, με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση του εν λόγω υψηλού κινδύνου. Αυτή η προκαταρκτική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ειδικά κριτήρια ανάλογα με το σχετικό φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές γνώμες ή μελέτες της IPPC, της Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργάνωσης για την Προστασία των Φυτών (EPPO), της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ή των αρχών των κρατών μελών. Με βάση αυτή την προκαταρκτική αξιολόγηση θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος των εν λόγω υψηλού κινδύνου φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδός τους στην επικράτεια της Ένωσης, εν αναμονή αξιολόγησης του κινδύνου που θα διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα IPPC. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνα των οποίων η είσοδος εντός της επικράτειας της Ένωσης απαγορεύεται ή υπόκειται σε ειδικές και ισοδύναμες απαιτήσεις, με βάση ανάλυση του κινδύνου ενός επιβλαβούς οργανισμού, ή τα οποία υπόκεινται στις προσωρινές απαγορεύσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(26)

Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις ή τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να αναγνωρίσει ορισμένα μέτρα τρίτων χωρών ως ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(27)

Οι εν λόγω απαγορεύσεις ή απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται ούτε σε μικροποσότητες ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός από τα φυτά προς φύτευση, για μη εμπορικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς, ούτε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά την είσοδο και διακίνηση στις παραμεθόριες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(28)

Θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την απαγόρευση εισόδου και διακίνησης εντός της επικράτειας της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται σε παρόμοιες απαγορεύσεις και που προορίζονται για ορισμένους σκοπούς, λ.χ. για επίσημες εξετάσεις, για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για δοκιμές, για επιλογή ποικιλιών ή για γενετική βελτίωση. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες ρήτρες διασφάλισης και να παρέχονται σχετικές πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(29)

Τα φυτά τα οποία διακινούνται εντός της Ένωσης από τρίτες χώρες μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών συχνά δεν τηρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της Ένωσης. Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες και τους πελάτες ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(30)

Θα πρέπει, σύμφωνα με ειδικές προϋποθέσεις, να προβλεφθεί παρέκκλιση από τους κανόνες της Ένωσης για την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ευρισκομένων υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση.

(31)

Το διεθνές εμπόριο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τα οποία υπάρχει περιορισμένη φυτοϋγειονομική εμπειρία μπορεί να εγκυμονεί μη αποδεκτούς κινδύνους παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας οι οποίοι δεν έχουν καταχωριστεί ακόμη ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική δράση κατά των εν λόγω πρόσφατα ταυτοποιημένων κινδύνων ή υπονοιών κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς που συνδέονται με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που δεν υπόκεινται σε μόνιμες απαιτήσεις ή απαγορεύσεις, αλλά ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις τέτοιων μόνιμων μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με αρχή της πρόληψης, και να εντοπίζει τα συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, με βάση αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία.

(32)

Είναι απαραίτητο να τεθούν απαγορεύσεις και ειδικές απαιτήσεις, παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για την επικράτεια της Ένωσης, όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στις προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εγκυμονούν μη αποδεκτό κίνδυνο λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστές του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

(33)

Θα πρέπει να θεσπιστούν γενικές απαιτήσεις για τα οχήματα, τα μηχανήματα και τα μέσα συσκευασίας των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερα επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

(34)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν εγκαταστάσεις περιορισμού και σταθμούς καραντίνας. Θα πρέπει να τεθούν απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό, την έγκριση, τη λειτουργία και την εποπτεία των εν λόγω εγκαταστάσεων και σταθμών καθώς και την αποδέσμευση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από τις εν λόγω εγκαταστάσεις ή σταθμούς. Αν οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την τήρηση καταλόγων του προσωπικού και των επισκεπτών που εισέρχονται στις εν λόγω εγκαταστάσεις και σταθμούς, μπορεί να συνιστούν περιορισμό του άρθρου 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκεται διά του παρόντος κανονισμού.

(35)

Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί διαθέσιμο στο κοινό, επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των γνωστοποιήσεων που λαμβάνει σχετικά με αναδυόμενους επιβλαβείς οργανισμούς σε τρίτες χώρες οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των φυτών στην επικράτεια της Ένωσης.

(36)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ορισμένοι επαγγελματίες που έχουν υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα που τηρούν τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να θεσπιστούν οι απαιτήσεις για την εγγραφή, καθώς και οι εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις αυτές.

(37)

Για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της πηγής μιας προσβολής από επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους επαγγελματίες να τηρούν αρχεία για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που τους παρέχονται από επαγγελματίες και που παρέχουν σε άλλους επαγγελματίες. Λόγω της λανθάνουσας περιόδου ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και του χρόνου που απαιτείται για τον εντοπισμό της πηγής της προσβολής, τα αρχεία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για τρία χρόνια.

(38)

Οι επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των διακινήσεων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεών τους.

(39)

Θα πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για την είσοδο από τρίτες χώρες στην επικράτεια της Ένωσης και στις προστατευόμενες ζώνες ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Τα εν λόγω φυτά, προϊόντα και αντικείμενα θα πρέπει για λόγους διαφάνειας να τίθενται σε κατάλογο.

(40)

Θα πρέπει επίσης να απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την είσοδο άλλων φυτών από τρίτες χώρες στην επικράτεια της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο φυτοϋγειονομικής ασφάλειας, καθώς και αποτελεσματικός έλεγχος της εισαγωγής των εν λόγω φυτών στην Ένωση και των σχετικών κινδύνων. Τα φυτά αυτά δεν θα πρέπει ωστόσο να υπόκεινται στις διατάξεις για τους επίσημους ελέγχους στα σημεία ελέγχου των συνόρων που προβλέπονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

(41)

Τα εν λόγω πιστοποιητικά φυτοϋγείας θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της IPPC και να βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα μέτρα που αποφασίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των πιστοποιητικών φυτοϋγείας, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους όρους επικύρωσης και ακύρωσής τους.

(42)

Η διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης, καθώς και προς και διά των προστατευόμενων ζωνών, ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και αντικείμενα θα πρέπει για λόγους διαφάνειας να τίθενται σε κατάλογο.

(43)

Δεν θα πρέπει να απαιτούνται φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που παρέχονται απευθείας στους τελικούς χρήστες, περιλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών. Εντούτοις, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες εξαιρέσεις.

(44)

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή τους.

(45)

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει κατά κανόνα να εκδίδονται από τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων.

(46)

Θα πρέπει να οριστούν κανόνες για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, τους ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση, την επισύναψη των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών που εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, τις υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών και την ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης.

(47)

Για να μειωθεί η επιβάρυνση των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών, οι εξετάσεις για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να συνδυάζονται με τις εξετάσεις που απαιτούνται βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ (4), 66/402/ΕΟΚ (5), 68/193/ΕΟΚ (6), 2002/54/ΕΚ (7), 2002/55/ΕΚ (8), 2002/56/ΕΚ (9), 2002/57/ΕΚ (10), 2008/72/ΕΚ (11) και 2008/90/ΕΚ (12).

(48)

Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς.

(49)

Ορισμένοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες μπορεί να επιθυμούν να καταρτίσουν σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίσουν και να καταδείξουν ότι διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς όσον αφορά τα κρίσιμα σημεία στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, και να αιτιολογήσουν ειδικές ρυθμίσεις ελέγχου ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες της Ένωσης σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω σχεδίων.

(50)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η αντικατάσταση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων και των πιστοποιητικών φυτοϋγείας.

(51)

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ένωσης, τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να αφαιρούνται, να ακυρώνονται και, για λόγους ιχνηλασιμότητας, να φυλάσσονται.

(52)

Το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ. 15 του «κανονισμού των ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο» (ΔΠΦΜ15) ορίζει ότι τα ξύλινα μέσα συσκευασίας επισημαίνονται με ειδική σήμανση που τίθεται από δεόντως εξουσιοδοτημένους και επιτηρούμενους επαγγελματίες. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει απαιτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία, τη σήμανση και την επισκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καθορίζει κανόνες για την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών στην επικράτεια της Ένωσης που τοποθετούν το εν λόγω σήμα.

(53)

Εφόσον αυτό απαιτείται από τρίτη χώρα, τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα θα πρέπει να περνούν από την επικράτεια της Ένωσης στην εν λόγω τρίτη χώρα με πιστοποιητικό φυτοϋγείας για εξαγωγή ή επανεξαγωγή. Όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις της IPPC, τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας το περιεχόμενο των υποδειγμάτων πιστοποιητικών για εξαγωγή και επανεξαγωγή που προβλέπει η IPPC. Θα πρέπει να παρέχεται στις τρίτες χώρες προστασία από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας λόγω της αναγνωρισμένης επιβλαβούς φύσης τους, εκτός αν ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας είναι επίσημα γνωστό ότι είναι παρών στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν τελεί υπό επίσημο έλεγχο, ή όταν μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι ο εν λόγω ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί επιβλαβής οργανισμός καραντίνας για την εν λόγω τρίτη χώρα.

(54)

Όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο διακινείται μέσω πλειόνων κρατών μελών πριν εξαχθεί σε τρίτη χώρα, είναι σημαντικό το κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα να ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος που εκδίδει το πιστοποιητικό φυτοϋγείας για εξαγωγή. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών είναι σημαντική για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της τρίτης χώρας. Επομένως, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα εναρμονισμένο «προεξαγωγικό πιστοποιητικό», ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.

(55)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(56)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πιο σοβαρές, για την επικράτεια της Ένωσης, οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας.

(57)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εξαιρέσεις για τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από τρίτες χώρες ή εδάφη και απαγορεύεται να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για επίσημες εξετάσεις, για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για δοκιμές, για επιλογή ποικιλιών ή για γενετική βελτίωση εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εγκυμονεί κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς στην επικράτεια της Ένωσης ή σε τμήματα αυτής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά κανόνες σχετικούς με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για την είσοδο, τη διακίνηση, τον περιορισμό, τον πολλαπλασιασμό και τη χρήση στην επικράτεια της Ένωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της σχετικής έγκρισης και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

(58)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των παρεκκλίσεων από την υποχρέωση διεξαγωγής ετήσιων επισκοπήσεων στις οριοθετημένες περιοχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον περαιτέρω προσδιορισμό των επιβλαβών οργανισμών τους οποίους αφορούν οι εν λόγω παρεκκλίσεις και των όρων για την εφαρμογή αυτών των παρεκκλίσεων.

(59)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι προστατευόμενες ζώνες ορίζονται και λειτουργούν με αξιόπιστο τρόπο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για τις επισκοπήσεις που διενεργούνται για την αναγνώριση των προστατευόμενων ζωνών και για την προετοιμασία και το περιεχόμενο των επισκοπήσεων σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

(60)

Για να εξασφαλιστεί η αναλογική και περιορισμένη εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά τη διακίνηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων προς τις παραμεθόριες ζώνες ή εντός αυτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με το μέγιστο εύρος των παραμεθόριων ζωνών των τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών των κρατών μελών, τη μέγιστη απόσταση της διακίνησης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των παραμεθόριων ζωνών των τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών των κρατών μελών καθώς και τις διαδικασίες σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την εισαγωγή και τη διακίνηση στις παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(61)

Για να εξασφαλιστεί ότι η εγγραφή των επαγγελματιών είναι αναλογική προς τον επιδιωκόμενο έλεγχο του κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό περαιτέρω κατηγοριών επαγγελματιών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής, ειδικών απαιτήσεων για την εγγραφή ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών και των μέγιστων αριθμητικών τιμών για τις μικρές ποσότητες που οι επαγγελματίες μπορούν να προμηθεύουν στους τελικούς χρήστες ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

(62)

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πιστοποιητικών φυτοϋγείας από τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της IPPC, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες που συμπληρώνουν τους όρους για την αποδοχή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(63)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που διακινούνται στην επικράτεια της Ένωσης από επιβλαβείς οργανισμούς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες που ορίζουν τις περιπτώσεις όπου, για συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, η εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων ισχύει μόνο για μικρές ποσότητες.

(64)

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ελέγχων των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που διενεργούνται για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη μακροσκοπική εξέταση, τη δειγματοληψία και τη διενέργεια δοκιμών καθώς και τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων.

(65)

Για να βελτιωθεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες που καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες προκειμένου να τους δίνεται εξουσιοδότηση να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τις διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται.

(66)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη διεθνών προτύπων, και ειδικότερα του ΔΠΦΜ15, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση των απαιτήσεων σχετικά με τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου τους στην επικράτεια της Ένωσης, καθώς και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τη χορήγηση εξουσιοδότησης σε εγγεγραμμένους επαγγελματίες να αποθέτουν τη σήμανση για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας στην επικράτεια της Ένωσης.

(67)

Για να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη διεθνών προτύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις βεβαιώσεις για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, εκτός από τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, που θα απαιτούσαν την εφαρμογή ειδικής βεβαίωσης συμμόρφωσης με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού.

(68)

Για να εξασφαλιστούν η χρησιμότητα και η αξιοπιστία των επίσημων βεβαιώσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά στο πλαίσιο σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου των επίσημων βεβαιώσεων, την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών που εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις καθώς και τα στοιχεία του εξαγωγικού, του επανεξαγωγικού και του προεξαγωγικού πιστοποιητικού.

(69)

Για λόγους προσαρμογής στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών και γνώσεων και των διεθνών προτύπων, ιδίως των προτύπων της IPPC και της EPPO, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

(70)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (13). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(71)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας· τον καθορισμό του μορφοτύπου των εκθέσεων σχετικά με τις επισκοπήσεις, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους· τον καθορισμό του μορφοτύπου των πολυετών προγραμμάτων επισκοπήσεων και των σχετικών πρακτικών ρυθμίσεων· τον καθορισμό μέτρων κατά συγκεκριμένων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας· και τη θέσπιση μέτρων για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν επιβλαβείς οργανισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

(72)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην προστατευόμενη ζώνη· και την τροποποίηση του εύρους ή την ανάκληση της αναγνώρισης προστατευόμενων ζωνών.

(73)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που υπόκεινται σε ρυθμίσεις στην Ένωση και των σχετικών φυτών προς φύτευση· και τη θέσπιση μέτρων για την παρεμπόδιση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας που υπόκεινται σε ρυθμίσεις στην Ένωση στα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση.

(74)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά: την κατάρτιση καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαγορεύεται να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης, και των σχετικών τρίτων χωρών· την κατάρτιση καταλόγου με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, καθώς και τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνησή τους εντός της επικράτειας της Ένωσης· τον προσωρινό κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου των οποίων πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος στην επικράτεια της Ένωσης, και των σχετικών τρίτων χωρών· τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου που συνδέεται με τον εν λόγω κατάλογο· τον καθορισμό απαιτήσεων για τις τρίτες χώρες ισοδύναμων με τις απαιτήσεις διακίνησης εντός της επικράτειας της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων· τον καθορισμό διευθετήσεων για την παρουσίαση και χρήση αφισών και φυλλαδίων σχετικά με την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης· τον καθορισμό ειδικών όρων ή μέτρων όσον αφορά την είσοδο ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών· τη θέσπιση προσωρινών μέτρων σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι πιθανόν να εγκυμονούν νεοεμφανιζόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς ή να δημιουργούν υπόνοιες για άλλους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους· την έκδοση αποφάσεων σχετικά με προσωρινά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη σχετικά με επικείμενο κίνδυνο· την κατάρτιση καταλόγου με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες· την κατάρτιση καταλόγου με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, καθώς και τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνησή τους εντός ορισμένων προστατευόμενων ζωνών· και τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις για τους σταθμούς καραντίνας και τις εγκαταστάσεις περιορισμού, καθώς και την αποδέσμευση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από αυτούς τους σταθμούς και εγκαταστάσεις.

(75)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό μικρότερων ή μεγαλύτερων ελάχιστων περιόδων για την τήρηση από τους επαγγελματίες των αρχείων που αφορούν την ιχνηλασιμότητα, καθώς και απαιτήσεων ως προς την προσβασιμότητα αυτών των αρχείων.

(76)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή τους στην επικράτεια της Ένωσης· τον κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για την είσοδό τους σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες από τις εν λόγω τρίτες χώρες· τον κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, των σχετικών τρίτων χωρών, και της μέγιστης ποσότητας η οποία εξαιρείται από την απαίτηση για πιστοποιητικό φυτοϋγείας όταν εισάγεται στην επικράτεια της Ένωσης· και τον καθορισμό τεχνικών ρυθμίσεων σχετικά με την ακύρωση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών φυτοϋγείας.

(77)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τα οποία πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνησή τους εντός της επικράτειας της Ένωσης· τον κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τα οποία πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την είσοδο και τη διακίνησή τους στο εσωτερικό ορισμένων προστατευόμενων ζωνών· και τον προσδιορισμό των επιβλαβών οργανισμών στις προστατευόμενες ζώνες, των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τα οποία απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για προστατευόμενες ζώνες σε περίπτωση απευθείας παράδοσης στον τελικό χρήστη.

(78)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον προσδιορισμό των προδιαγραφών μορφοτύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου· τον καθορισμό των τύπων και των ειδών των φυτών προς φύτευση για τα οποία δεν θα πρέπει να ισχύουν εξαιρέσεις από την αναφορά του κωδικού ιχνηλασιμότητας στον μορφότυπο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου· και τον καθορισμό των τεχνικών ρυθμίσεων για την έκδοση ηλεκτρονικών φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων.

(79)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των ειδικών ρυθμίσεων για το υλικό, την επεξεργασία και τη σήμανση σχετικά με την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας· τον καθορισμό των προδιαγραφών μορφοτύπου για τις βεβαιώσεις εκτός του σήματος ξύλινων μέσων συσκευασίας· τον καθορισμό των διαδικασιών για την έκδοση του προεξαγωγικού πιστοποιητικού· και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την υποβολή γνωστοποιήσεων.

(80)

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(81)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όταν απαιτείται για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν κατά συγκεκριμένων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, την απαγόρευση εισόδου ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης ή σε προστατευόμενη ζώνη, ή την υπαγωγή της εισόδου σε ειδικές απαιτήσεις και τα προσωρινά μέτρα σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι πιθανόν να εγκυμονούν νεοεμφανιζόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς ή να δημιουργούν υπόνοιες για άλλους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.

(82)

Οι οδηγίες του Συμβουλίου 76/647/ΕΟΚ (15) και 2006/91/ΕΚ (16) ορίζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση του φυλλοδέτη των γαριφάλων και της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ. Μετά την έναρξη ισχύος των οδηγιών αυτών, οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί έχουν εξαπλωθεί ευρέως σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και, κατά συνέπεια, ο περιορισμός τους δεν είναι πλέον εφικτός. Επομένως, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να καταργηθούν.

(83)

Οι οδηγίες του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ (17), 93/85/ΕΟΚ (18), 98/57/ΕΚ (19) και 2007/33/ΕΚ (20) θα πρέπει να καταργηθούν, δεδομένου ότι θα πρέπει να θεσπιστούν νέα μέτρα σχετικά με τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Λόγω του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται για τη θέσπιση αυτών των νέων μέτρων, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

(84)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21) ορίζει ότι οι επιχορηγήσεις για τα μέτρα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να αφορούν ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά αλλά υπόκεινται σε προσωρινά μέτρα της Ένωσης που έχουν ληφθεί έναντι αυτών. Επιπλέον των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού, ο παρών κανονισμός ορίζει την κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας και είναι ουσιώδες ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, ιδίως σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας, να είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους επαγγελματίες για την αξία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εφόσον καταστραφούν σύμφωνα με τα μέτρα εξάλειψης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί.

(85)

Τεχνικές τροποποιήσεις θα πρέπει επίσης να γίνουν στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013 (22) και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 (23).

(86)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορεί όμως, λόγω των συνεπειών του, της περιπλοκότητάς του, και του διασυνοριακού και διεθνούς χαρακτήρα του, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(87)

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ο παρών κανονισμός δεν δημιουργεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση ή οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με βάση τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει ληφθεί υπόψη, κατά το δυνατόν, η ειδική κατάσταση των ΜΜΕ. Δεν έχει εξεταστεί μια δυνητική καθολική εξαίρεση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των εταιρειών, λόγω του στόχου δημόσιας πολιτικής που αφορά την προστασία της υγείας των φυτών.

(88)

Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη την IPPC, τη Συμφωνία για την Εφαρμογή Μέτρων Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας (συμφωνία ΥΦΠ) και τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει αυτών.

(89)

Σύμφωνα με την αρχή της «έξυπνης» νομοθεσίας, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συντονίζεται με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και εξ ολοκλήρου εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας των φυτών.

(90)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη, ιδίως δε τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που εγκυμονεί κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος παθογόνων παραγόντων, ζώων ή παρασιτικών φυτών που είναι επιβλαβή για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα («επιβλαβείς οργανισμοί»), καθώς και μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο.

2.   Όταν υπάρχουν στοιχεία ότι μη παρασιτικά φυτά, διαφορετικά των ρυθμιζομένων από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, δημιουργούν φυτοϋγειονομικούς κινδύνους με ενδεχόμενες σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες για την επικράτεια της Ένωσης, τα εν λόγω μη παρασιτικά φυτά είναι δυνατόν να θεωρηθούν επιβλαβείς οργανισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε τρίτες χώρες αποτελούν αναφορές σε τρίτες χώρες, στη Θέουτα, τη Μελίγια και στα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, εκτός της Μαδέρας και των Αζορών.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε επικράτεια της Ένωσης αποτελούν αναφορές σε επικράτεια της Ένωσης χωρίς τη Θέουτα, τη Μελίγια και τα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, εκτός της Μαδέρας και των Αζορών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «φυτά»: τα ζωντανά φυτά και τα ακόλουθα ζωντανά μέρη φυτών:

α)

σπόροι, υπό τη βοτανική τους έννοια, διαφορετικοί από εκείνους που δεν προορίζονται για σπορά·

β)

φρούτα, υπό τη βοτανική τους έννοια·

γ)

λαχανικά·

δ)

κόνδυλοι, κονδυλώδης βλαστός, βολβοί, ριζώματα, ρίζες, υποκείμενα, στόλωνες·

ε)

βλαστοί, στελέχη, καταβολάδες·

στ)

κομμένα άνθη·

ζ)

κλαδιά με ή χωρίς φύλλωμα·

η)

κομμένα δέντρα που διατηρούν το φύλλωμά τους·

θ)

φύλλα, φύλλωμα·

ι)

καλλιέργειες φυτικών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών κυττάρων, του βλαστοπλάσματος, των μεριστωμάτων, των χιμαιρικών κλώνων και του υλικού από μικροπολλαπλασιασμό·

ια)

ζωντανή γύρη και σπόρια·

ιβ)

οφθαλμοί, τεμάχια φλοιού με οφθαλμό, μοσχεύματα, εμβόλια, εμβολιασμένα φυτά·

2)   «φυτικά προϊόντα»: μη μεταποιημένο υλικό φυτικής προέλευσης και τα μεταποιημένα προϊόντα τα οποία, εκ φύσεως ή λόγω της επεξεργασίας τους, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 28, 30 και 41, η ξυλεία μπορεί να θεωρηθεί «φυτικό προϊόν» μόνο αν πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

διατηρεί εν όλω ή εν μέρει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια, με ή χωρίς φλοιό·

β)

δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια λόγω πριονίσματος, κοπής ή σχισίματος·

γ)

βρίσκεται υπό μορφή πλακιδίων, τεμαχιδίων, πριονιδίων, υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου ή ροκανιδίων και δεν έχει υποστεί επεξεργασία που να περιλαμβάνει συγκόλληση, θέρμανση ή συμπίεση, ή συνδυασμό των μεθόδων αυτών για την παραγωγή σύμπηκτων, πλίνθων, κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδων·

δ)

χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συσκευασίας, ανεξάρτητα από το αν η τρέχουσα χρήση του είναι για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

3)   «φύτευση»: κάθε εργασία για την τοποθέτηση φυτών σε μέσο ανάπτυξης, ή με εμβολιασμό ή με παρόμοιες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επακόλουθη ανάπτυξη, αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμός τους·

4)   «φυτά προς φύτευση»: φυτά που προορίζονται να παραμείνουν φυτευμένα, να φυτευτούν ή να αναφυτευτούν·

5)   «άλλο αντικείμενο»: κάθε υλικό ή αντικείμενο, εκτός από τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, ικανό να συντηρεί ή να μεταδίδει επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του χώματος ή του καλλιεργητικού υποστρώματος·

6)   «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή, ή αρχές, ενός κράτους μέλους ή ενδεχομένως τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων ή κάθε άλλη αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη αυτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης περί επισήμων ελέγχων·

7)   «παρτίδα»: ένα σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, αναγνωρίσιμο από την ομοιογένεια της σύνθεσης, την καταγωγή του και άλλα σχετικά στοιχεία, το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής·

8)   «μονάδα εμπορίας»: η μικρότερη εμπορική ή άλλη μετρήσιμη μονάδα που είναι εφαρμοστέα κατά το συγκεκριμένο στάδιο εμπορίας, η οποία μπορεί να είναι το υποσύνολο ή το σύνολο μιας παρτίδας·

9)   «επαγγελματίας»: κάθε πρόσωπο, που διέπεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο ασκεί κατ' επάγγελμα και είναι κατά νόμο υπεύθυνο για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα:

α)

φύτευση·

β)

γενετική βελτίωση·

γ)

παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, του πολλαπλασιασμού και της διατήρησης·

δ)

είσοδος και διακίνηση εντός και εκτός της επικράτειας της Ένωσης·

ε)

διαθεσιμότητα στην αγορά·

στ)

αποθήκευση, συλλογή, αποστολή και επεξεργασία·

10)   «εγγεγραμμένος επαγγελματίας»: επαγγελματίας που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο 65·

11)   «εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας»: εγγεγραμμένος επαγγελματίας που είναι εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή να εκδίδει φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με το άρθρο 89, να τοποθετεί σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 98, ή να εκδίδει βεβαιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 99·

12)   «τελικός χρήστης»: κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας και το οποίο αποκτά φυτά ή φυτικά προϊόντα για προσωπική χρήση·

13)   «δοκιμή»: επίσημη εξέταση, εκτός της μακροσκοπικής, για να διαπιστωθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών ή να διαγνωστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί·

14)   «επεξεργασία»: διαδικασία, είτε επίσημη είτε ανεπίσημη, για τη θανάτωση, την αδρανοποίηση ή την απομάκρυνση επιβλαβών οργανισμών, ή για τη στείρωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή την απονέκρωση φυτών ή φυτικών προϊόντων·

15)   «συχνότητα»: το ποσοστό ή ο αριθμός των μονάδων με τις οποίες ένας επιβλαβής οργανισμός βρίσκεται σε ένα δείγμα, αποστολή, τεμάχιο γης ή άλλον συγκεκριμένο πληθυσμό·

16)   «εγκατάσταση»: η διατήρηση, για το άμεσο μέλλον, ενός επιβλαβούς οργανισμού σε μία περιοχή μετά την είσοδο·

17)   «εξάλειψη»: η εφαρμογή φυτοϋγειονομικών μέτρων για την εξάλειψη ενός επιβλαβούς οργανισμού από μια περιοχή·

18)   «περιορισμός»: η εφαρμογή φυτοϋγειονομικών μέτρων εντός και γύρω από μια μολυσμένη περιοχή για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης ενός επιβλαβούς οργανισμού·

19)   «σταθμός καραντίνας»: κάθε επίσημος σταθμός για τον περιορισμό επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων σε καραντίνα·

20)   «εγκατάσταση περιορισμού»: κάθε εγκατάσταση, εκτός των σταθμών καραντίνας, όπου οι επιβλαβείς οργανισμοί, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα διατηρούνται σε συνθήκες περιορισμού·

21)   «κωδικός ιχνηλασιμότητας»: αλφαβητικός, αριθμητικός ή αλφαριθμητικός κωδικός που προσδιορίζει μια αποστολή, παρτίδα ή εμπορική μονάδα, ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς ιχνηλασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών που αναφέρονται σε έγγραφα παρτίδας, δέσμης, σειράς, ημερομηνίας παραγωγής, ή επαγγελματία·

22)   «φυτοϋγειονομικό μέτρο»: κάθε επίσημο μέτρο με στόχο την παρεμπόδιση της εισαγωγής και/ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών των ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟII

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Τμήμα 1

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Άρθρο 3

Ορισμός των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Ένας επιβλαβής οργανισμός καλείται «επιβλαβής οργανισμός καραντίνας», όσον αφορά μια ορισμένη επικράτεια, αν πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά του, κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα 1 σημείο 1)·

β)

δεν είναι παρών στην επικράτεια, κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα 1 σημείο 2) στοιχείο α), ή, αν είναι παρών, δεν κατανέμεται ευρέως εντός της εν λόγω επικρατείας, κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα 1 σημείο 2) στοιχεία β) και γ)·

γ)

είναι ικανός να εισέλθει, να εγκατασταθεί και να εξαπλωθεί εντός της εν λόγω επικρατείας, ή, αν είναι παρών στην επικράτεια αυτή, αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, είναι ικανός να εισέλθει, να εγκατασταθεί και να εξαπλωθεί στα τμήματα της εν λόγω επικρατείας από τα οποία είναι απών, κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα 1 σημείο 3)·

δ)

η είσοδος, η εγκατάσταση και η εξάπλωσή του έχουν, κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα 1 σημείο 4), μη αποδεκτό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο για την εν λόγω επικράτεια, ή, αν είναι παρών, αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, για τα τμήματα της εν λόγω επικρατείας από τα οποία είναι απών· και

ε)

υπάρχουν εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου, ή της εγκατάστασης ή της εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού στη συγκεκριμένη επικράτεια, καθώς και για τον μετριασμό των κινδύνων και επιπτώσεων που εγκυμονεί.

Τμήμα 2

Ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Άρθρο 4

Ορισμός των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας καλείται «ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας» αν η ορισμένη επικράτεια που αναφέρεται στην εισαγωγική περίοδο του άρθρου 3 είναι η επικράτεια της Ένωσης και αν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Απαγόρευση της εισόδου, διακίνησης, περιορισμού, πολλαπλασιασμού ή αποδέσμευσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

1.   Ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας δεν επιτρέπεται να εισέρχεται, να διακινείται, ή να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται στην επικράτεια της Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών που πληρούν τους όρους του άρθρου 3 όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης («κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας»).

Ο κατάλογος ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας περιλαμβάνει τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο τμήμα I του μέρους Α του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί οι οποίοι είναι αυτόχθονες ή έχουν εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας της Ένωσης, είτε εκ φύσεως είτε λόγω της εισόδου τους στην επικράτεια της Ένωσης από το εξωτερικό, επισημαίνονται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ως επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στην επικράτεια της Ένωσης.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι αυτόχθονες ή δεν έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο τμήμα της επικράτειας της Ένωσης επισημαίνονται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ως επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στην επικράτεια της Ένωσης.

3.   Αν τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης καταδείξουν ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας πληροί τους όρους του άρθρου 3 όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης ή ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω όρους, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως, με τη διαδικασία των εκτελεστικών πράξεων, την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προσθέτοντας τον επιβλαβή οργανισμό στον εν λόγω κατάλογο, ή διαγράφοντάς τον από αυτόν.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση των κρατών μελών.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αντικαταστήσει την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για σκοπούς κωδικοποίησης.

4.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας

1.   Ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας είναι ένας «επιβλαβής οργανισμός προτεραιότητας» εάν πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

πληροί, όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης, έναν ή περισσότερους από τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1 σημείο 2)·

β)

ο δυνητικός οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπός του είναι πολύ σοβαρός για την επικράτεια της Ένωσης όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα 2·

γ)

είναι καταγεγραμμένος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω της κατάρτισης καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας («κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας»).

Αν τα αποτελέσματα αξιολόγησης δείχνουν ότι ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ένας επιβλαβής οργανισμός δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω όρους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για την τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αναλόγως, προσθέτοντας τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό στον εν λόγω κατάλογο ή αφαιρώντας τον από αυτόν.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση πάραυτα στη διάθεση των κρατών μελών.

Όταν, στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 106 στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Τροποποίηση του παραρτήματος I τμήμα 1

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για την τροποποίηση του παραρτήματος I τμήμα 1 με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και στα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 8

Ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που χρησιμοποιούνται για επίσημους ελέγχους, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να επιτρέψουν προσωρινά την είσοδο, τη διακίνηση, τον περιορισμό και τον πολλαπλασιασμό στην επικράτειά τους ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών υποκείμενων στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1, για επίσημους ελέγχους, για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση.

Η άδεια αυτή χορηγείται για τη σχετική δραστηριότητα μόνο εάν επιβάλλονται επαρκείς περιορισμοί που θα διασφαλίζουν ότι η είσοδος, η διακίνηση, ο περιορισμός, ο πολλαπλασιασμός ή η χρήση του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού δεν έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση ή την εξάπλωσή του στην επικράτεια της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη της ταυτότητας, της βιολογίας και των μέσων διασποράς του επιβλαβούς οργανισμού, της προβλεπόμενης δραστηριότητας, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και άλλων σχετικών παραγόντων που σχετίζονται με τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός.

2.   Άδεια χορηγουμένη σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

ο επιβλαβής οργανισμός διατηρείται σε τοποθεσία και υπό συνθήκες που:

i)

κρίνονται κατάλληλες από τις αρμόδιες αρχές, και

ii)

αναφέρονται στην άδεια·

β)

η δραστηριότητα που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό ασκείται σε σταθμό καραντίνας ή σε εγκατάσταση περιορισμού, που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 60 και αναφέρονται στην άδεια·

γ)

η δραστηριότητα που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό ασκείται από προσωπικό:

i)

του οποίου οι επιστημονικές και τεχνικές ικανότητες κρίνονται κατάλληλες από την αρμόδια αρχή, και

ii)

αναφέρεται στην άδεια·

δ)

ο επιβλαβής οργανισμός συνοδεύεται από την άδεια όταν εισέρχεται, διακινείται, διατηρείται ή πολλαπλασιάζεται στην επικράτεια της Ένωσης.

3.   Άδεια χορηγουμένη κατά την παράγραφο 1 περιορίζεται ως προς την ποσότητα του επιβλαβούς οργανισμού που μπορεί να εισέλθει, να διακινείται, να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να χρησιμοποιείται και ως προς το χρονικό διάστημα που είναι επαρκές για την οικεία δραστηριότητα. Οι άδειες δεν υπερβαίνουν την ικανότητα του καθορισμένου σταθμού καραντίνας ή εγκατάστασης περιορισμού.

Η άδεια περιλαμβάνει τους περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για να εξαλειφθεί επαρκώς ο κίνδυνος εγκατάστασης και εξάπλωσης του σχετικού ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή του επιβλαβούς οργανισμού που υπόκειται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1.

4.   Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους της παραγράφου 2 και με τα όρια και τους περιορισμούς της παραγράφου 3 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα εν λόγω μέτρα είναι η ανάκληση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω του καθορισμού λεπτομερών κανόνων σχετικά με:

α)

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό και τη χρήση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στην επικράτεια της Ένωσης·

β)

τη διαδικασία και τους όρους για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και

γ)

την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 9

Γνωστοποίηση άμεσων κινδύνων

1.   Αν κάποιο κράτος μέλος διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισόδου ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην επικράτεια της Ένωσης ή σε τμήμα αυτής στο οποίο ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν έχει ακόμη γνωστή παρουσία, το κράτος μέλος γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά αμέσως και εγγράφως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όταν:

α)

ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός υπόκειται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1· ή

β)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι ο επιβλαβής οργανισμός ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

3.   Οι επαγγελματίες γνωστοποιούν πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να διαθέτουν σχετικά με άμεσο κίνδυνο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, που αφορά ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 10

Επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας

Αν μια αρμόδια αρχή υποπτεύεται ή έχει αποδείξεις για την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, ή επιβλαβούς οργανισμού που υπόκειται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1, σε τμήμα της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους στο οποίο ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν είχε προηγουμένως γνωστή παρουσία, ή σε αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισάγονται ή προορίζονται να εισαχθούν ή να διακινηθούν στο εσωτερικό της επικράτειας της Ένωσης, λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιβεβαιώσει κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός είναι παρών («να επιβεβαιώσει επίσημα»).

Αυτή η επίσημη επιβεβαίωση βασίζεται σε διάγνωση επίσημου εργαστηρίου ορισθέντος από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους όρους και απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επισήμων ελέγχων.

Εν αναμονή επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, εφόσον απαιτείται, να λάβει φυτοϋγειονομικά μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου εξάπλωσής του.

Η υπόνοια ή οι αποδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου μπορούν να βασίζονται σε κάθε πληροφορία ληφθείσα σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Άρθρο 11

Γνωστοποίηση από τα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του έχει επιβεβαιώσει επισήμως κάποια από τις εξής καταστάσεις:

α)

παρουσία στην επικράτειά του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ο οποίος δεν είχε γνωστή παρουσία εκεί·

β)

παρουσία του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, σε τμήμα της επικράτειάς του στο οποίο δεν είχε προηγουμένως γνωστή παρουσία·

γ)

παρουσία στην επικράτειά του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισήλθαν, προορίζονταν να εισέλθουν ή διακινήθηκαν στην επικράτεια της Ένωσης.

Η κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, από την ενιαία αρχή του οικείου κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στην ενωσιακή νομοθεσία περί επισήμων ελέγχων.

Άρθρο 12

Πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, που παρέχονται στους επαγγελματίες από τις αρμόδιες αρχές

1.   Όταν μία από τις καταστάσεις του άρθρου 11 επιβεβαιωθεί επίσημα, η οικεία αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες των οποίων τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ενδέχεται να θιγούν, ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί δημόσιο κατάλογο όλων των γνωστοποιήσεων που έχει λάβει όσον αφορά αναδυόμενους επιβλαβείς οργανισμούς σε τρίτες χώρες οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των φυτών στην επικράτεια της Ένωσης.

Ο κατάλογος αυτός μπορεί να ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 103.

Άρθρο 13

Πληροφορίες για επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας οι οποίες παρέχονται στο κοινό από τις αρμόδιες αρχές

Αν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) όσον αφορά έναν επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει ενδεχομένως να λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών ή άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 14

Μέτρα που λαμβάνουν αμέσως οι επαγγελματίες

1.   Αν κάποιος επαγγελματίας υποπτεύεται ή διαπιστώνει ότι ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας ή επιβλαβής οργανισμός υποκείμενος στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1 είναι παρών στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι υπό τον έλεγχό του, γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή την υπόνοια ή διαπίστωσή του, ώστε η αρμόδια αρχή να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 10. Ανάλογα με την περίπτωση, ο επαγγελματίας λαμβάνει αμέσως μέτρα για την παρεμπόδιση της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού.

2.   Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται όταν η παρουσία συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε μία περιοχή είναι γνωστή. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες για την απόφασή της.

3.   Όταν ένας επαγγελματίας λαμβάνει επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, συμβουλεύεται την αρμόδια αρχή σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7.

4.   Ο επαγγελματίας λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Όπου η αρμόδια αρχή έχει παράσχει οδηγίες σχετικά με τα εν λόγω μέτρα, ο επαγγελματίας ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

5.   Εφόσον του δοθεί εντολή από την αρμόδια αρχή, ο επαγγελματίας λαμβάνει επίσης τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καθώς και από τις εγκαταστάσεις, τη γη, το έδαφος, το νερό ή άλλα μολυσμένα στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

6.   Εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή, ο επαγγελματίας αποσύρει χωρίς καθυστέρηση από την αγορά τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και στα οποία μπορεί να είναι παρών ο επιβλαβής οργανισμός.

Όταν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα έχουν φύγει από τον έλεγχο του ενδιαφερόμενου επαγγελματία, τότε αυτός, εφόσον δεν έχει λάβει διαφορετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή:

α)

ενημερώνει αμέσως τα πρόσωπα στην εμπορική αλυσίδα στα οποία είχαν δοθεί τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σχετικά με την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού·

β)

δίνει στα πρόσωπα αυτά οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη μεταφορά των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης ή διαφυγής των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών· και

γ)

ανακαλεί αμέσως τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα.

7.   Όταν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 ή 6 του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω επαγγελματίας παρέχει στην ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή, αν του ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το κοινό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, αν πρέπει να αναληφθεί δράση όσον αφορά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα στα οποία ενδέχεται να είναι παρών ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικώς το κοινό το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 15

Μέτρα που λαμβάνουν πρόσωπα εκτός των επαγγελματιών

1.   Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός των επαγγελματιών, αντιληφθεί την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή δικαιολογημένα έχει υπόνοιες για τέτοια παρουσία, προβαίνει αμέσως σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή. Όταν η γνωστοποίηση δεν πραγματοποιείται εγγράφως, η αρμόδια αρχή προβαίνει στην επίσημη καταχώρισή της. Αν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, το εν λόγω πρόσωπο παρέχει στην αρχή αυτή τις πληροφορίες που έχει σχετικά με την παρουσία αυτή.

2.   Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι η γνωστοποίηση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται όταν η παρουσία συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε μία περιοχή είναι γνωστή.

3.   Ο γνωστοποιών κατά την παράγραφο 1 διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή περί του πρακτέου. Ανάλογα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού και για την εξάλειψή του από τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα σχετικά αντικείμενα καθώς και, κατά περίπτωση, από τις εγκαταστάσεις του.

Άρθρο 16

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των άρθρων 14 και 15 δεν ισχύουν:

α)

όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε προσβεβλημένη ζώνη οριοθετημένης περιοχής που έχει δημιουργηθεί για τον περιορισμό του εν λόγω οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

β)

όταν ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας διαπιστώνεται ότι είναι παρών σε προσβεβλημένη ζώνη οριοθετημένης περιοχής και υπόκειται σε μέτρα εξάλειψης που απαιτούν οκτώ ή περισσότερα έτη, κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων οκτώ ετών.

Άρθρο 17

Εξάλειψη των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

1.   Αν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη μίας από τις καταστάσεις του άρθρου 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία φυτοϋγειονομικά μέτρα για την εξάλειψη του σχετικού ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας από την οικεία περιοχή. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II.

Η εν λόγω υποχρέωση εξάλειψης δεν εφαρμόζεται όταν μια εκτελεστική πράξη η οποία αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό και έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 ορίζει άλλως.

2.   Η αρμόδια αρχή ερευνά χωρίς καθυστέρηση την πηγή της παρουσίας του σχετικού ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, ιδίως όταν η παρουσία αυτή μπορεί να έχει σχέση με τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και την πιθανότητα να έχει ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός εξαπλωθεί σε περισσότερα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα με την εν λόγω διακίνηση.

3.   Αν τα μέτρα της παραγράφου 1 αφορούν την είσοδο ή διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί, πάραυτα, τα μέτρα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

4.   Η λήψη των μέτρων της παραγράφου 1 και η πραγματοποίηση των επισκοπήσεων της παραγράφου 2 δεν εξαρτώνται από το αν ο επιβλαβής οργανισμός βρίσκεται σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 18

Δημιουργία οριοθετημένων περιοχών

1.   Αν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη μίας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), η αρμόδια αρχή δημιουργεί αμέσως μία ή περισσότερες περιοχές όπου πρέπει να ληφθούν τα μέτρα εξάλειψης του άρθρου 17 παράγραφος 1 («οριοθετημένη περιοχή»).

Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από μία προσβεβλημένη ζώνη και μία ζώνη ασφαλείας.

2.   Η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

α)

όλα τα φυτά που είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·

β)

όλα τα φυτά που παρουσιάζουν ενδείξεις ή συμπτώματα τα οποία υποδεικνύουν ότι έχουν πιθανώς προσβληθεί από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·

γ)

όλα τα άλλα φυτά που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή προσβληθεί ή να μολυνθούν ή να προσβληθούν από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, περιλαμβανομένων των φυτών που ενδέχεται να προσβληθούν λόγω της ευαισθησίας τους στον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό και της γειτνίασής τους με προσβεβλημένα φυτά, ή της κοινής πηγής παραγωγής, αν είναι γνωστή, με προσβεβλημένα φυτά ή φυτά που παράγονται από αυτά·

δ)

τη γη, το έδαφος, τα υδάτινα ρεύματα ή άλλα στοιχεία που έχουν προσβληθεί ή ενδέχεται να προσβληθούν από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

3.   Η ζώνη ασφαλείας βρίσκεται δίπλα στην προσβεβλημένη ζώνη και την περιβάλλει.

Το μέγεθός της είναι ανάλογο με τον κίνδυνο εξάπλωσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού έξω από την προσβεβλημένη ζώνη με φυσικό τρόπο ή με ανθρώπινες δραστηριότητες στην προσβεβλημένη ζώνη και στον περίγυρό της, και αποφασίζεται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II.

Ωστόσο, δεν απαιτείται δημιουργία ζώνης ασφαλείας όταν κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού έξω από την προσβεβλημένη ζώνη εξαλείφεται ή μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αν η αρμόδια αρχή κάνει μια αρχική εξέταση και διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, του φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου και τον τόπο στον οποίο εντοπίστηκε, ότι ο επιβλαβής οργανισμός μπορεί να εξαλειφθεί αμέσως, μπορεί να αποφασίσει να μη δημιουργηθεί οριοθετημένη περιοχή.

Στην περίπτωση αυτή, διενεργεί επισκόπηση για να διαπιστωθεί αν έχουν προσβληθεί περισσότερα φυτά ή φυτικά προϊόντα. Βάσει της επισκόπησης, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν χρειάζεται να δημιουργηθεί οριοθετημένη περιοχή.

5.   Αν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η οριοθετημένη περιοχή πρέπει να επεκταθεί στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο εντοπίστηκε ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός έρχεται αμέσως σε επαφή με το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πρέπει να επεκταθεί η οριοθετημένη περιοχή, ώστε να μπορέσει το εν λόγω κράτος μέλος να προβεί στις δέουσες ενέργειες, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4.

6.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τον αριθμό και τις θέσεις των οριοθετημένων περιοχών, τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς και τα αντίστοιχα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υποχρέωσης γνωστοποίησης οριοθετημένων περιοχών που ορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 104.

Άρθρο 19

Επισκοπήσεις και τροποποιήσεις των οριοθετημένων περιοχών και άρση των περιορισμών

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τουλάχιστον ετησίως, σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, επισκόπηση για κάθε οριοθετημένη περιοχή, όσον αφορά την εξέλιξη της παρουσίας του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού.

Οι επισκοπήσεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

2.   Αν, είτε βάσει επισκόπησης της παραγράφου 1 είτε όχι, μία αρμόδια αρχή διαπιστώσει την παρουσία του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού στη ζώνη ασφαλείας, το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί αμέσως την εν λόγω παρουσία στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

3.   Οι αρμόδιες αρχές τροποποιούν τα όρια των προσβεβλημένων ζωνών, των ζωνών ασφαλείας και των οριοθετημένων περιοχών, κατά περίπτωση, με βάση τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων της παραγράφου 1.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καταργήσουν οριοθετημένη περιοχή και να τερματίσουν τα σχετικά μέτρα εξάλειψης όταν έχει επαληθευθεί η απαλλαγή της περιοχής αυτής από τον επιβλαβή οργανισμό. Αυτό συμβαίνει όταν πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:

α)

έχει διαπιστωθεί ότι η εν λόγω ζώνη είναι απαλλαγμένη από τον σχετικό επιβλαβή οργανισμό, μέσω της επισκόπησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και

β)

δεν διαπιστώθηκε παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή για επαρκές χρονικό διάστημα.

5.   Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τις τροποποιήσεις κατά την παράγραφο 3 ή την κατάργηση της οριοθετημένης περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες:

α)

τη βιολογία του επιβλαβούς οργανισμού και του διαβιβαστή·

β)

την παρουσία φυτών-ξενιστών·

γ)

τις οικοκλιματικές συνθήκες· και

δ)

την πιθανότητα τα μέτρα εξάλειψης να έχουν στεφθεί με επιτυχία.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή ετήσιων επισκοπήσεων στις προσβεβλημένες ζώνες οριοθετημένων περιοχών που δημιουργούνται για:

α)

επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε μέτρα εξάλειψης τα οποία απαιτούν οκτώ ή περισσότερα έτη·

β)

επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται στα μέτρα περιορισμού του άρθρου 28 παράγραφος 2.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του περαιτέρω προσδιορισμού των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 16 στοιχείο β) και των όρων εφαρμογής των παρεκκλίσεων αυτών.

Άρθρο 20

Εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19

1.   Αν λαμβάνονται μέτρα από κράτος μέλος σε περιοχή δίπλα στα σύνορα με άλλο κράτος μέλος, υποβάλλεται σ' αυτό το τελευταίο κράτος μέλος έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19.

2.   Αν ζητηθεί από την Επιτροπή ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του παραρτήματος II

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την προσαρμογή του παραρτήματος II στις εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και των σχετικών διεθνών προτύπων.

Άρθρο 22

Επισκοπήσεις σχετικά με τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και τους επιβλαβείς οργανισμούς που χαρακτηρίζονται προσωρινά ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν επισκοπήσεις βάσει κινδύνου, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ελέγχοντας κατ' ελάχιστον:

α)

την τυχόν παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας· και

β)

ενδείξεις ή συμπτώματα παρουσίας τυχόν επιβλαβούς οργανισμού που υπόκειται στα μέτρα του άρθρου 29 ή σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω επισκοπήσεις διενεργούνται σε όλες τις περιοχές στις οποίες ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός δεν είχε γνωστή παρουσία.

Δεν είναι αναγκαία η διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών για επιβλαβείς οργανισμούς σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι αδύνατη η εγκατάσταση ή η εξάπλωσή τους στο σχετικό κράτος μέλος, λόγω των οικοκλιματικών συνθηκών ή της απουσίας των ειδών-ξενιστών τους.

2.   Ο σχεδιασμός των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται στον κίνδυνο εμφάνισης του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού στην επισκούμενη περιοχή. Περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, μακροσκοπικές εξετάσεις από την αρμόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, τη συλλογή δειγμάτων και τη διενέργεια δοκιμών. Οι επισκοπήσεις αυτές διενεργούνται σε όλες τις κατάλληλες τοποθεσίες και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εγκαταστάσεις, οχήματα, μηχανήματα και συσκευασίες που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες και άλλα πρόσωπα. Οι επισκοπήσεις βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και διενεργούνται σε χρονικά διαστήματα κατάλληλα όσον αφορά τη δυνατότητα εντοπισμού του επιβλαβούς οργανισμού.

Οι εν λόγω επισκοπήσεις λαμβάνουν υπόψη τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, σχετικά με την παρουσία των σχετικών επιβλαβών οργανισμών.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έγιναν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας των επισκοπήσεων, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα σχετικά αντικείμενα, τον αριθμό των επιθεωρήσεων και των δειγμάτων που έχουν ληφθεί, καθώς και τον εντοπισμό του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού.

Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τον μορφότυπο των εκθέσεων αυτών, καθώς και να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσής του. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων και συλλογή πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων που καθορίζουν το περιεχόμενο των επισκοπήσεων που θα διενεργηθούν σύμφωνα με το άρθρο 22. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν τη συλλογή και καταγραφή των επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Τα πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2:

α)

τον ειδικό στόχο κάθε επισκόπησης·

β)

το πεδίο εφαρμογής της κάθε επισκόπησης όσον αφορά την περιοχή και την καλυπτόμενη χρονική κλίμακα, τους επιβλαβείς οργανισμούς, τα φυτά και τα εμπορεύματα-στόχο·

γ)

τη μεθοδολογία και τη διαχείριση της ποιότητας της επισκόπησης, όπου περιλαμβάνεται περιγραφή των διαδικασιών για τη μακροσκοπική εξέταση, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές καθώς και η τεχνική αιτιολόγησή τους·

δ)

το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον αριθμό των προγραμματισμένων μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων και των δοκιμών· και

ε)

τις μεθόδους καταγραφής των συλλεγόμενων πληροφοριών και την κατάρτιση σχετικών εκθέσεων.

Τα πολυετή προγράμματα επισκόπησης καλύπτουν περίοδο πέντε έως επτά ετών.

2.   Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα πολυετή τους προγράμματα επισκόπησης αμέσως μετά τη θέσπισή τους.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τον μορφότυπο των πολυετών προγραμμάτων επισκοπήσεων και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των στοιχείων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στους συγκεκριμένους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Επισκοπήσεις των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας

1.   Για κάθε επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, τα κράτη μέλη διενεργούν ετησίως επισκόπηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2. Οι εν λόγω επισκοπήσεις περιλαμβάνουν επαρκώς υψηλό αριθμό μακροσκοπικών εξετάσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών, ανάλογα με τον κάθε επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, ώστε να διασφαλιστεί με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης η έγκαιρη ανίχνευσή τους, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό σε συνάρτηση με τη βιολογία του επιβλαβούς οργανισμού και τις οικοκλιματικές συνθήκες.

Δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών για επιβλαβείς οργανισμούς σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι αδύνατη η εγκατάσταση ή η εξάπλωσή τους στο σχετικό κράτος μέλος, λόγω των οικοκλιματικών συνθηκών του ή της απουσίας των ειδών-ξενιστών τους.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με βάση τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έγιναν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 25

Σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και επικαιροποιεί, για κάθε επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας που μπορεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην επικράτειά του ή τμήμα αυτής, ξεχωριστό σχέδιο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις ακολουθητέες διαδικασίες και πρωτόκολλα, τους ελάχιστους πόρους που πρέπει να διατίθενται και τις διαδικασίες διάθεσης πρόσθετων πόρων, σε περίπτωση επίσημα επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού («σχέδιο έκτακτης ανάγκης»).

Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, στο κατάλληλο στάδιο, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη διαδικασία κατάρτισης και επικαιροποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Δεν είναι υποχρεωτική η κατάρτιση των σχεδίων αυτών για επιβλαβείς οργανισμούς σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εγκατάσταση ή η εξάπλωσή τους στο σχετικό κράτος μέλος είναι αδύνατη, λόγω των εκεί οικοκλιματικών συνθηκών ή της απουσίας των ειδών-ξενιστών τους.

2.   Κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στην εκτέλεση του σχεδίου, σε περίπτωση επίσημα επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού, καθώς και την εκτελεστική δομή και τις διαδικασίες συντονισμού των μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, τις άλλες δημόσιες αρχές, τους εξουσιοδοτημένους φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν, τα εργαστήρια και τους επαγγελματίες, περιλαμβανομένου του συντονισμού με τα γειτονικά κράτη μέλη και τις γειτονικές τρίτες χώρες, ανάλογα με την περίπτωση·

β)

την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις εγκαταστάσεις επαγγελματιών, άλλων σχετικών φορέων και φυσικών προσώπων·

γ)

την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών, όπου είναι αναγκαίο, στα εργαστήρια, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους που απαιτούνται για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη ή, κατά περίπτωση, τον περιορισμό του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας·

δ)

τα ληπτέα μέτρα για την πληροφόρηση της Επιτροπής, των άλλων κρατών μελών, των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και του κοινού όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας και τα μέτρα αντιμετώπισής του, όταν η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ή υπάρχουν σχετικές υπόνοιες·

ε)

τις ρυθμίσεις για την καταγραφή των ευρημάτων όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας·

στ)

τις διαθέσιμες αξιολογήσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και τυχόν αξιολόγηση από το κράτος μέλος όσον αφορά την επικινδυνότητα του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας για την επικράτειά του·

ζ)

τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που πρέπει να ληφθούν για τον επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος II, και τις ακολουθητέες διαδικασίες·

η)

τις αρχές για τη γεωγραφική οριοθέτηση των οριοθετημένων περιοχών·

θ)

τα πρωτόκολλα που περιγράφουν τις μεθόδους μακροσκοπικής εξέτασης, δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών· και

ι)

τις αρχές σχετικά με την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, των φορέων, δημόσιων αρχών, εργαστηρίων, επαγγελματιών και λοιπών προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Κατά περίπτωση, τα σημεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία δ) έως ι) λαμβάνουν τη μορφή εγχειριδίων οδηγιών.

3.   Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μπορούν να συνδυάζονται για πολλαπλούς επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας με παρόμοια βιολογία και εύρος ειδών-ξενιστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αποτελείται από ένα γενικό μέρος κοινό για όλους τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας που καλύπτει, καθώς και από ειδικά μέρη για κάθε σχετικό επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας.

4.   Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κατάρτισης του καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο.

Εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταγραφής οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς οργανισμού στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά και, αν χρειαστεί, επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια έκτακτης ανάγκης.

5.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τα οικεία σχέδια έκτακτης ανάγκης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, και ενημερώνουν όλους τους σχετικούς επαγγελματίες με δημοσίευση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 26

Ασκήσεις προσομοίωσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν ασκήσεις προσομοίωσης σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των οποίων η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με τη βιολογία του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού ή οργανισμών προτεραιότητας και τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο εν λόγω οργανισμός ή οργανισμοί.

Οι ασκήσεις διενεργούνται σε σχέση με όλους τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με τη συμμετοχή των μερών.

Οι ασκήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές αν έχουν ήδη ληφθεί προσφάτως μέτρα από το αντίστοιχο κράτος μέλος για την εξάλειψη του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού ή οργανισμών.

2.   Οι ασκήσεις προσομοίωσης, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας των οποίων η παρουσία σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει συνέπειες για τα γειτονικά κράτη μέλη, είναι δυνατόν να διενεργούνται από κοινού από τα εν λόγω κράτη μέλη με βάση τα αντίστοιχά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να διενεργούν τις εν λόγω ασκήσεις προσομοίωσης με γειτονικές τρίτες χώρες.

3.   Τα κράτη μέλη, όταν τους ζητείται, καθιστούν διαθέσιμη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της κάθε άσκησης προσομοίωσης.

Άρθρο 27

Σχέδια δράσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.   Αν η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας επιβεβαιωθεί επισήμως στην επικράτεια κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10, η αρμόδια αρχή εγκρίνει αμέσως σχέδιο («σχέδιο δράσης») που καθορίζει τα μέτρα για την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17, 18 και 19, ή τον περιορισμό του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει περιγραφή του σχεδιασμού και της οργάνωσης των επισκοπήσεων που πρέπει να διενεργούνται και καθορίζει τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και των εργαστηριακών δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται, καθώς και την εφαρμοστέα μεθοδολογία για την εξέταση, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές.

Το σχέδιο δράσης βασίζεται στο σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και γνωστοποιείται αμέσως από την αρμόδια αρχή στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα σχέδια δράσης που εγκρίνουν.

Άρθρο 28

Μέτρα της Ένωσης για συγκεκριμένους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας

1.   Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για συγκεκριμένους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζουν, για καθέναν από τους εν λόγω οργανισμούς συγκεκριμένα, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

το άρθρο 10 που αφορά τα μέτρα σε περίπτωση υπονοιών και επίσημης επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία του συγκεκριμένου ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας·

β)

το άρθρο 14 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν αμέσως οι επαγγελματίες·

γ)

το άρθρο 15 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν πρόσωπα εκτός των επαγγελματιών·

δ)

το άρθρο 17 για την εξάλειψη των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας·

ε)

το άρθρο 18 για τη δημιουργία οριοθετημένων ζωνών·

στ)

το άρθρο 19 για τις επισκοπήσεις, τις τροποποιήσεις των οριοθετημένων ζωνών και την άρση των περιορισμών·

ζ)

το άρθρο 22 για τις επισκοπήσεις σχετικά με τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και τους επιβλαβείς οργανισμούς που χαρακτηρίζονται προσωρινά ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας·

η)

το άρθρο 24 για τις επισκοπήσεις σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας, όσον αφορά τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων και των δοκιμών για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

θ)

το άρθρο 25 για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

ι)

το άρθρο 26 για τις ασκήσεις προσομοίωσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

ια)

το άρθρο 27 για τα σχέδια δράσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, αν κριθεί, με βάση τις επισκοπήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι η εξάλειψη του σχετικού ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε οριοθετημένη περιοχή είναι αδύνατη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες καθορίζουν μέτρα περιορισμού.

Για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες μετά την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από το σχετικό κράτος μέλος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

3.   Αν η Επιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών για την προστασία του τμήματος της επικράτειας της Ένωσης στο οποίο δεν είναι παρών ο σχετικός ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν τα εν λόγω μέτρα.

4.   Τα μέτρα των παραγράφων 1, 2 και 3 λαμβάνονται σύμφωνα με το παράρτημα II συνυπολογιζομένων των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των συγκεκριμένων οικοκλιματικών συνθηκών και κινδύνων σε ό,τι αφορά τα σχετικά κράτη μέλη και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων μετριασμού του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

5.   Μέχρι να θεσπιστεί μέτρο από την Επιτροπή, το κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει λάβει.

6.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα II λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των συγκεκριμένων οικοκλιματικών συνθηκών και κινδύνων σε ό,τι αφορά τα σχετικά κράτη μέλη και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων μετριασμού του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

7.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που γεννά κίνδυνο εξάπλωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Άρθρο 29

Μέτρα των κρατών μελών σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

1.   Αν επιβεβαιωθεί επισήμως η παρουσία στην επικράτεια κράτους μέλους επιβλαβούς οργανισμού που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και το κράτος μέλος θεωρεί ότι ο εν λόγω οργανισμός ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να τεθεί στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, το εν λόγω κράτος μέλος εξετάζει αμέσως κατά πόσον ο επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος I τμήμα 3 υποτμήμα 1. Αν η εξέταση δείξει ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται, λαμβάνει αμέσως μέτρα εξάλειψης σύμφωνα με το παράρτημα II. Εφαρμόζονται τα άρθρα 17 έως 20.

Αν, βάσει των επισκοπήσεων του άρθρου 19 ή βάσει άλλων αποδεικτικών στοιχείων, κριθεί ότι η εξάλειψη επιβλαβούς οργανισμού σε οριοθετημένη περιοχή είναι αδύνατη, το άρθρο 28 παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν.

Αν επιβεβαιωθεί επισήμως η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού που πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σε αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην επικράτεια κράτους μέλους ή διακινούνται εντός αυτού, το κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο του επιβλαβούς οργανισμού, καθώς και την εγκατάσταση και την εξάπλωσή του στην επικράτεια της Ένωσης.

Αν ένα κράτος μέλος έχει υπόνοια παρουσίας στην επικράτειά του επιβλαβούς οργανισμού που πληροί τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10.

Εν αναμονή της επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, το κράτος μέλος λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, φυτοϋγειονομικά μέτρα για να μετριασθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού.

2.   Αφού λάβει τα μέτρα της παραγράφου 1, το κράτος μέλος εξετάζει κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1.

3.   Το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ενημερώνει επίσης την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εξέταση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούν τα μέτρα αυτά.

Γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός δύο ετών από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού.

Οι γνωστοποιήσεις της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103.

Άρθρο 30

Μέτρα της Ένωσης σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

1.   Αν η Επιτροπή παραλάβει γνωστοποίηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ή διαθέτει άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία ή τον άμεσο κίνδυνο εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης, ή εξάπλωσης σε αυτό, επιβλαβούς οργανισμού που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και εκτιμά ότι ο εν λόγω οργανισμός ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να τεθεί στον κατάλογο, εξετάζει αμέσως κατά πόσον, όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης, ο εν λόγω οργανισμός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 3 υποτμήμα 2.

Αν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται, θεσπίζει αμέσως, με εκτελεστικές πράξεις, μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονεί ο επιβλαβής οργανισμός. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, ειδικά για κάθε έναν από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, μία ή περισσότερες των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως ζ).

2.   Μετά την έκδοση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός πληροί, όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης, τα κριτήρια για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1.

3.   Αν κριθεί, με βάση τις επισκοπήσεις των άρθρων 19 και 22 ή με βάση άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι η εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού σε μια οριοθετημένη περιοχή είναι αδύνατη, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να καθορίζουν μέτρα με αποκλειστικό σκοπό τον περιορισμό.

4.   Αν κριθεί αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών για την προστασία του τμήματος της επικράτειας της Ένωσης στο οποίο ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός δεν είναι παρών, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να καθορίζουν τέτοια μέτρα.

5.   Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων μετριασμού του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

6.   Έως ότου θεσπιστούν μέτρα από την Επιτροπή, το οικείο κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 29.

7.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων μετριασμού του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

8.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης του άρθρου 103, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η οποία γεννά κίνδυνο εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 31

Αυστηρότερες απαιτήσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους μέτρα αυστηρότερα εκείνων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον στόχο της φυτοϋγειονομικής προστασίας και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II.

Τα εν λόγω αυστηρότερα μέτρα δεν επιβάλλουν ούτε συνεπάγονται απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο ή τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης, και μέσω αυτής, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, πέραν των επιβαλλομένων από τα άρθρα 40 έως 58 και 71 έως 102.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που λαμβάνουν στο πλαίσιο της παραγράφου 1.

Τα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τμήμα 3

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Άρθρο 32

Αναγνώριση των προστατευόμενων ζωνών

1.   Αν ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας είναι παρών στην επικράτεια της Ένωσης αλλά δεν είναι παρών στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους ή σε τμήμα αυτού και δεν είναι ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 4, να αναγνωρίσει την ανωτέρω επικράτεια ή τμήμα αυτής ως προστατευόμενη ζώνη σύμφωνα με την παράγραφο 3 όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας («επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες»).

2.   Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες δεν επιτρέπεται να εισέρχεται, να διακινείται ή να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται στην αντίστοιχη προστατευόμενη ζώνη.

Το άρθρο 8 εφαρμόζεται ανάλογα στην είσοδο, τη διακίνηση, τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό εντός προστατευόμενων ζωνών επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

3.   Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις προστατευόμενες ζώνες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος I και στο μέρος Β του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται ειδικά στους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων που τροποποιούν την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, να αναγνωρίσει πρόσθετες προστατευόμενες ζώνες αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αντικαταστήσει την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, για σκοπούς ενοποιητικών τροποποιήσεων.

Οι εκτελεστικές πράξεις της παρούσας παραγράφου εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

4.   Με την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να υποβάλει:

α)

περιγραφή των ορίων της προτεινόμενης προστατευόμενης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών·

β)

τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που καταδεικνύουν ότι, κατά την περίοδο των τριών ετών, τουλάχιστον, πριν από την αίτηση, ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας δεν ήταν παρών στη σχετική επικράτεια· και

γ)

στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο αντίστοιχος επιβλαβής οργανισμός καραντίνας πληροί τις συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά την προτεινόμενη προστατευόμενη ζώνη.

5.   Οι επισκοπήσεις της παραγράφου 4 στοιχείο β) διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και έχουν την κατάλληλη ένταση όσον αφορά τη δυνατότητα εντοπισμού της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας. Βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω επισκοπήσεις. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα.

6.   Η Επιτροπή δύναται να αναγνωρίσει προσωρινή προστατευόμενη ζώνη. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζονται αναλόγως οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 4 και στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο. Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β), η επισκόπηση πρέπει να έχει γίνει σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν από την αίτηση.

Η αναγνώριση προσωρινής προστατευόμενης ζώνης δεν διαρκεί περισσότερο από τρία έτη μετά την αναγνώριση και λήγει αυτόματα με την πάροδο τριών ετών.

7.   Τα κράτη μέλη απευθύνουν γνωστοποίηση στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη και ενημερώνουν τους επαγγελματίες, μέσω δημοσίευσης στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής, σχετικά με τα όρια των προστατευόμενων ζωνών στην επικράτειά τους, περιλαμβάνοντας και χάρτες.

Άρθρο 33

Γενικές υποχρεώσεις σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες

1.   Όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες, οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 19 εφαρμόζονται αναλόγως στον οικείο επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

2.   Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που κατάγεται από οριοθετημένη περιοχή η οποία δημιουργήθηκε σε προστατευόμενη ζώνη για τον σχετικό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες δεν μπορεί να διακινείται από την εν λόγω οριοθετημένη περιοχή στο εναπομένον μέρος της οικείας προστατευόμενης ζώνης ή σε οποιαδήποτε άλλη προστατευόμενη ζώνη που δημιουργήθηκε για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο μπορεί να μεταφερθεί έξω από τη σχετική οριοθετημένη περιοχή μέσω της οικείας προστατευόμενης ζώνης και έξω από αυτήν, μόνον εφόσον συσκευάζεται και μεταφέρεται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες εντός της εν λόγω προστατευόμενης ζώνης.

3.   Οι οριοθετημένες περιοχές που δημιουργούνται μέσα σε προστατευόμενη ζώνη και τα μέτρα εξάλειψης που λαμβάνονται στις εν λόγω περιοχές σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 γνωστοποιούνται πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 34

Επισκοπήσεις σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

1.   Η αρμόδια αρχή διενεργεί ετήσιες επισκοπήσεις σε κάθε προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Το άρθρο 22 παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως για τις εν λόγω επισκοπήσεις.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την προετοιμασία και το περιεχόμενο των εν λόγω επισκοπήσεων.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων της παραγράφου 1 που έγιναν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 35

Τροποποίηση του μεγέθους και ανάκληση αναγνώρισης των προστατευόμενων ζωνών

1.   Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το μέγεθος της προστατευόμενης ζώνης έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους του οποίου την επικράτεια αφορά η εν λόγω ζώνη.

Αν η εν λόγω τροποποίηση αφορά την επέκταση προστατευόμενης ζώνης, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 32.

2.   Έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση προστατευόμενης ζώνης ή μειώνει το μέγεθός της.

3.   Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση προστατευόμενης ζώνης αν οι επισκοπήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 δεν έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

4.   Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση προστατευόμενης ζώνης σε περίπτωση που διαπιστώθηκε η παρουσία σ' αυτήν του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν ορίστηκε οριοθετημένη περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1, εντός τριών μηνών από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού·

β)

τα μέτρα εξάλειψης που ελήφθησαν σε οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεν είχαν επιτυχία εντός 24 μηνών από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, ή εντός περιόδου μεγαλύτερης των 24 μηνών, όταν αυτό δικαιολογείται λόγω της βιολογίας του επιβλαβούς οργανισμού και η εν λόγω περίοδος καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3·

γ)

οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή καταδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19, τα οποία λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1, υπάρχει βαριά αμέλεια σχετικά με την αντίδραση στην παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στην οικεία προστατευόμενη ζώνη.

5.   Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση προστατευόμενης ζώνης ή μειώνει το μέγεθός της σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, μέσω εκτελεστικής πράξης που τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟIII

Ενωσιακοί ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί μη καραντίνας

Άρθρο 36

Ορισμός των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας

Ένας επιβλαβής οργανισμός είναι «ενωσιακός ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός μη καραντίνας» αν πληροί τους ακόλουθους όρους και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 37:

α)

η ταυτότητά του καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 4 σημείο 1)·

β)

είναι παρών στην επικράτεια της Ένωσης·

γ)

δεν είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση ή επιβλαβής οργανισμός που υπόκειται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·

δ)

μεταδίδεται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 4 σημείο 2)·

ε)

η παρουσία του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση αυτών των φυτών προς φύτευση, σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 4 σημείο 3)·

στ)

υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα που είναι εφικτά και αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση της παρουσίας του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση.

Άρθρο 37

Απαγόρευση της εισόδου και διακίνησης των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας σε φυτά προς φύτευση

1.   Οι επαγγελματίες δεν εισάγουν στην επικράτεια της Ένωσης και δεν διακινούν εντός αυτής ενωσιακό ρυθμιζόμενο επιβλαβή οργανισμό μη καραντίνας στα φυτά προς φύτευση μέσω των οποίων μεταδίδεται, όπως ορίζεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η απαγόρευση όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α)

διακίνηση φυτών προς φύτευση εντός των εγκαταστάσεων του σχετικού επαγγελματία ή μεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών·

β)

διακίνηση φυτών προς φύτευση που είναι αναγκαία για την απολύμανσή τους.

2.   Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας και των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο δ), κατά περίπτωση με τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

3.   Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τους επιβλαβείς οργανισμούς και τα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση που ορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:

α)

στο τμήμα II του μέρους Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

β)

στα σημεία 3) και 6) του παραρτήματος I και στο σημείο 3) του παραρτήματος II της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·

γ)

στο παράρτημα I της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ·

δ)

στις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου (24)·

ε)

στο παράρτημα II της οδηγίας 2002/55/ΕΚ·

στ)

στο παράρτημα I και το σημείο Β του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ, καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο γ) της ανωτέρω οδηγίας·

ζ)

στο σημείο 4) του παραρτήματος I και στο σημείο 5) του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·

η)

στις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2008/72/ΕΚ· και

θ)

στις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

Δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στο παράρτημα I, στο κεφάλαιο I του μέρους Α και στο μέρος Β του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και καταχωρίζονται ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού καθώς και οι επιβλαβείς οργανισμοί που υπόκεινται σε μέτρα λαμβανόμενα δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστική πράξη, κατά περίπτωση, μέτρα για την παρεμπόδιση της παρουσίας των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας στα φυτά προς φύτευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν, κατά περίπτωση, την είσοδο και τη διακίνηση των φυτών αυτών στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ και 98/56/ΕΚ, την οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου (25), και τις οδηγίες 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ.

5.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τροποποιεί τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταδείξουν ότι:

α)

ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 36·

β)

ένας επιβλαβής οργανισμός που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους όρους του άρθρου 36·

γ)

είναι αναγκαία η πραγματοποίηση τροποποιήσεων στον κατάλογο όσον αφορά τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ή τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου· ή

δ)

είναι αναγκαίες τροποποιήσεις των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση πάραυτα στη διάθεση των κρατών μελών.

Η Επιτροπή μπορεί μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αντικαταστήσει τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου για σκοπούς ενοποιητικών τροποποιήσεων.

6.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

7.   Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 στοιχείο ε) πληρούνται μόνο για ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό, σπόρους ή σπόρους γεωμήλων ή τυποποιημένο υλικό ή CAC ή τυποποιημένους σπόρους, όπως αναφέρονται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου απαριθμεί τις κατηγορίες αυτές και διευκρινίζει ότι η απαγόρευση εισόδου και διακίνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο για τις εν λόγω κατηγορίες.

8.   Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 στοιχείο ε) πληρούνται μόνο αν η συχνότητα εμφάνισης του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο ανώτερο του μηδενός, ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζει το όριο αυτό τονίζοντας ότι η απαγόρευση εισόδου και διακίνησης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενεργοποιείται μόνο πάνω από το εν λόγω κατώτατο όριο.

Αυτό το κατώτατο όριο ορίζεται μόνο αν πληρούνται οι δύο ακόλουθοι όροι:

α)

οι επαγγελματίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συχνότητα εμφάνισης του εν λόγω ενωσιακού ρυθμιζόμενου επιβλαβούς οργανισμού μη καραντίνας για τα σχετικά φυτά προς φύτευση δεν υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο·

β)

είναι δυνατόν να επαληθευτεί ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του εν λόγω ορίου σε παρτίδες των εν λόγω φυτών προς φύτευση.

Εφαρμόζονται οι αρχές για τη διαχείριση του κινδύνου των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II.

9.   Το άρθρο 31 εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας και τα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση.

Άρθρο 38

Τροποποίηση του τμήματος 4 του παραρτήματος I

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για την τροποποίηση του παραρτήματος I τμήμα 4 με σκοπό την προσαρμογή του στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και των σχετικών διεθνών προτύπων.

Άρθρο 39

Ενωσιακοί ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί μη καραντίνας που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 37 δεν εφαρμόζεται στους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας οι οποίοι είναι παρόντες στα φυτά προς φύτευση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟIV

Μέτρα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Τμήμα 1

Μέτρα που αφορούν ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 40

Απαγόρευση της εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης

1.   Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν πρέπει να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης εφόσον κατάγονται από όλες ή ορισμένες τρίτες χώρες ή εδάφη.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει με εκτελεστικές πράξεις κατάλογο που περιέχει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης, μαζί με τις τρίτες χώρες, ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση.

Η πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τις χώρες καταγωγής τους, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης και από τον αντίστοιχο κωδικό τους σύμφωνα με την ταξινόμηση στη συνδυασμένη ονοματολογία, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (26) («κωδικός ΣΟ»), όπου αυτός ο κωδικός είναι διαθέσιμος. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

3.   Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο κατάγεται ή αποστέλλεται από τρίτη χώρα εγκυμονεί κίνδυνο σχετικά με επιβλαβή οργανισμό μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, και αν ο κίνδυνος δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί δεόντως την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τις σχετικές τρίτες χώρες ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών.

Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί κίνδυνο σχετικά με επιβλαβή οργανισμό μη αποδεκτού επιπέδου ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί την εν λόγω εκτελεστική πράξη αναλόγως.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω κινδύνου σχετικά με επιβλαβή οργανισμό αξιολογείται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2, κατά περίπτωση, σε σχέση με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό κίνδυνο σχετικά με επιβλαβή οργανισμό, η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις με εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις περιπτώσεις φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισήλθαν στην επικράτεια της Ένωσης κατά παράβαση της παραγράφου 1.

Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται και προς την τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην επικράτεια της Ένωσης.

Άρθρο 41

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές και ισοδύναμες απαιτήσεις

1.   Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στην επικράτεια της Ένωσης μόνον εφόσον πληρούνται ειδικές απαιτήσεις ή ισοδύναμες απαιτήσεις. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα είναι δυνατόν να κατάγονται από τρίτες χώρες ή από την επικράτεια της Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει με εκτελεστικές πράξεις κατάλογο που περιέχει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις τρίτες χώρες, ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές των σχετικών τρίτων χωρών.

Η πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, τις ειδικές απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, τις τρίτες χώρες καταγωγής, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ, εφόσον είναι διαθέσιμος. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

3.   Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβείς οργανισμούς λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω. Τα μέτρα αυτά καθώς και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αποτελούν «ειδικές απαιτήσεις».

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή ειδικών απαιτήσεων, που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1, για την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, οι οποίες είναι ισοδύναμες με ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων («ισοδύναμες απαιτήσεις»).

Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβείς οργανισμούς ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με τις ειδικές απαιτήσεις, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την εν λόγω εκτελεστική πράξη αποσύροντας από τον κατάλογο αυτό το φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο ή συμπεριλαμβάνοντάς το στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς αξιολογείται, και τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο θεσπίζονται, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2, κατά περίπτωση, σε σχέση με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3.

4.   Στις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στην επικράτεια της Ένωσης κατά παράβαση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα, όπως αναφέρεται στην ενωσιακή νομοθεσία για τους επίσημους ελέγχους, και ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103.

Κατά περίπτωση, η γνωστοποίηση αυτή γίνεται και προς την τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην επικράτεια της Ένωσης.

Άρθρο 42

Περιορισμοί βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης για την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου

1.   Φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο καταγόμενο από τρίτη χώρα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 40 ή δεν καλύπτεται επαρκώς από τις αναφερόμενες στο άρθρο 41 απαιτήσεις ή δεν υπόκειται στα προσωρινά μέτρα του άρθρου 49, και το οποίο, βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης, εγκυμονεί κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς μη αποδεκτού επιπέδου για την επικράτεια της Ένωσης, αποτελεί «φυτό υψηλού κινδύνου», «φυτικό προϊόν υψηλού κινδύνου» ή «άλλο αντικείμενο υψηλού κινδύνου» («φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υψηλού κινδύνου»).

Στην προκαταρκτική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη, όπως ενδείκνυται για το εκάστοτε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, τα κριτήρια του παραρτήματος III.

2.   Τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου που απαριθμούνται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτες χώρες καταγωγής, ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών τις οποίες αφορά η εν λόγω απαρίθμηση.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απαριθμεί προσωρινά στο κατάλληλο επίπεδο ταξινόμησης, εν αναμονή της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου και, κατά περίπτωση, τις τρίτες χώρες, την ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές της σχετικής τρίτης χώρας.

Η πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδεται στις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, κατά περίπτωση, προσδιορίζονται επίσης από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ, εφόσον είναι διαθέσιμος. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

4.   Εάν, βάσει εκτίμησης κινδύνου, συμπεραίνεται ότι το φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο καταγόμενο από τις εν λόγω τρίτες χώρες, ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών κατά την παράγραφο 2, στο επίπεδο ταξινόμησης που ορίζεται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ή σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία αποσύρει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο από τον κατάλογο που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο για τις σχετικές τρίτες χώρες.

Εάν, βάσει εκτίμησης κινδύνου, συμπεραίνεται ότι ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο καταγόμενο από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένη περιοχή της οικείας τρίτης χώρας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία αποσύρει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και το προσθέτει στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 40.

Εάν, βάσει εκτίμησης κινδύνου, συμπεραίνεται ότι ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο καταγόμενο από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένη περιοχή τρίτης χώρας, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2, εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία αποσύρει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένη περιοχή τρίτης χώρας, από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και το προσθέτει στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 41.

5.   Εφόσον διαπιστωθεί ζήτηση για εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων απαριθμούμενων στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 εκτίμηση κινδύνου διενεργείται εντός ενδεδειγμένης και εύλογης χρονικής περιόδου.

Κατά περίπτωση, η εκτίμηση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από συγκεκριμένη τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής, ή ομάδα τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής.

6.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει ειδικούς κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διενέργεια της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 εκτίμησης κινδύνου.

7.   Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 43

Ειδικοί όροι εισαγωγής για την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης ξύλινων υλικών συσκευασίας

1.   Ξύλινα μέσα συσκευασίας, είτε χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους είτε όχι, επιτρέπεται να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης μόνον εφόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

έχουν υποστεί μία ή περισσότερες από τις εγκεκριμένες επεξεργασίες και συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στο παράρτημα 1 του Διεθνούς Προτύπου για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ. 15 κανονισμός για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο (ΔΠΦΜ15)·

β)

φέρουν τη σήμανση που αναφέρεται στο παράρτημα 2 του ΔΠΦΜ15, με την οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί τις επεξεργασίες του στοιχείου α).

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για ξύλινα μέσα συσκευασίας τα οποία υπάγονται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το ΔΠΦΜ15.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτήσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των διεθνών προτύπων, και ειδικότερα του ΔΠΦΜ15.

Στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μπορεί επίσης να ορίζεται ότι άλλα ξύλινα μέσα συσκευασίας, που δεν υπόκεινται στις εξαιρέσεις του ΔΠΦΜ15, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

Άρθρο 44

Καθορισμός των ισοδύναμων απαιτήσεων

1.   Η Επιτροπή καθορίζει τις ισοδύναμες απαιτήσεις, με εκτελεστικές πράξεις, έπειτα από αίτηση συγκεκριμένης τρίτης χώρας, αν πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:

α)

η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει, μέσω της εφαρμογής υπό επίσημο έλεγχο ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων μέτρων, επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι ισοδύναμο με τις ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων·

β)

η εν λόγω τρίτη χώρα αποδεικνύει στην Επιτροπή ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α) επιτυγχάνουν το επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας που αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

2.   Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή διενεργεί επισκοπήσεις, στη σχετική τρίτη χώρα, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β). Οι επισκοπήσεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις επισκοπήσεις της Επιτροπής, όπως αναφέρονται στην ενωσιακή νομοθεσία για τους επίσημους ελέγχους.

Άρθρο 45

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες και στους πελάτες ταχυδρομικών υπηρεσιών

1.   Τα κράτη μέλη, οι θαλάσσιοι λιμένες, οι αερολιμένες και οι διεθνείς μεταφορικές εταιρείες θέτουν στη διάθεση των επιβατών πληροφορίες σχετικά με απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2, απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 και στο άρθρο 42 παράγραφος 3, και την εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 2, όσον αφορά την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή αφισών ή φυλλαδίων, και, κατά περίπτωση, στους ιστότοπους των ανωτέρω.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως διαθέτουν επίσης πληροφορίες στους πελάτες τους όσον αφορά φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τουλάχιστον μέσω του διαδικτύου.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίσει ρυθμίσεις για την παρουσίαση και χρήση αυτών των αφισών και φυλλαδίων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποία συνοψίζει τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 46

Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τις παραμεθόριες ζώνες

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

καλλιεργούνται ή παράγονται σε περιοχές τρίτων χωρών πλησίον των χερσαίων συνόρων τους με κράτη μέλη («παραμεθόριες ζώνες τρίτων χωρών»)·

β)

εισέρχονται σε περιοχές των κρατών μελών αμέσως μετά τα σύνορα («παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών»)·

γ)

πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις εν λόγω παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών κατά τρόπον ώστε να εξαλείφεται κάθε κίνδυνος από επιβλαβείς οργανισμούς·

δ)

δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο εξάπλωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 λόγω διακίνησης εντός της παραμεθόριας ζώνης.

Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα διακινούνται μόνον προς και εντός των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών και μόνον υπό τον επίσημο έλεγχο της αρμόδιας αρχής.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με σκοπό να ορίσει τα ακόλουθα:

α)

το μέγιστο εύρος των παραμεθόριων ζωνών τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών, όπως ενδείκνυται για κάθε φυτό, φυτικό προϊόν και άλλο αντικείμενο·

β)

τη μέγιστη απόσταση διακίνησης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των παραμεθόριων ζωνών τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών· και

γ)

τις διαδικασίες για την έγκριση της εισόδου και της διακίνησης στο εσωτερικό των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Το εύρος των εν λόγω ζωνών είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η είσοδος και η διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης δεν εγκυμονεί κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς στην επικράτεια της Ένωσης ή σε τμήματα αυτής.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, ειδικούς όρους ή μέτρα σχετικά με την είσοδο στις παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και σχετικά με τον ορισμό συγκεκριμένων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα II, και, κατά περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και των διεθνών προτύπων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν σε παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών ή σε παραμεθόριες ζώνες τρίτων κρατών κατά παράβαση των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται και προς την τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην οικεία παραμεθόρια ζώνη.

Άρθρο 47

Απαιτήσεις για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1, το άρθρο 42 παράγραφος 2, το άρθρο 72 παράγραφος 1 και το άρθρο 73, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μπορούν να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης και να διακινούνται μέσω αυτής σε τρίτη χώρα, είτε με τη μορφή διαμετακόμισης είτε με τη μορφή μεταφόρτωσης («φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση»), εφόσον πληρούν και τις δύο εξής προϋποθέσεις:

α)

συνοδεύονται από υπογεγραμμένη δήλωση του επαγγελματία που έχει τον έλεγχο των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, στην οποία αναφέρεται ότι τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τελούν υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση·

β)

συσκευάζονται και διακινούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας κατά την είσοδό τους στην επικράτεια της Ένωσης και την περαιτέρω διακίνησή τους μέσω αυτής.

2.   Οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση εάν τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν συμμορφώνονται, ή υπάρχουν εύλογα αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν θα συμμορφωθούν, με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 48

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν, έπειτα από αίτηση, να επιτρέπουν προσωρινά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτειά τους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση.

Η άδεια αυτή χορηγείται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον εφόσον επιβάλλονται επαρκείς περιορισμοί για να διασφαλιστεί ότι η παρουσία των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων δεν εγκυμονεί μη αποδεκτό κίνδυνο εξάπλωσης ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή επιβλαβούς οργανισμού που υπόκειται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα, τη βιολογία και τα μέσα διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, την προβλεπόμενη δραστηριότητα, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς, τον οποίο εγκυμονούν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα.

2.   Όταν χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1, αυτή περιλαμβάνει όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα διατηρούνται σε τοποθεσία και υπό συνθήκες που κρίνονται κατάλληλες από τις αρμόδιες αρχές και αναφέρονται στην άδεια·

β)

η δραστηριότητα που αφορά τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ασκείται σε σταθμό καραντίνας ή σε εγκατάσταση περιορισμού, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 60 από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην άδεια·

γ)

η δραστηριότητα που αφορά τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ασκείται από προσωπικό του οποίου οι επιστημονικές και τεχνικές ικανότητες κρίνονται κατάλληλες από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην άδεια·

δ)

τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συνοδεύονται από την άδεια όταν εισέρχονται ή διακινούνται στην επικράτεια της Ένωσης.

3.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στην ποσότητα και τη διάρκεια που είναι επαρκείς για τη σχετική δραστηριότητα και δεν υπερβαίνει την ικανότητα του καθορισμένου σταθμού καραντίνας ή εγκατάστασης περιορισμού.

Περιλαμβάνει τους περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για να εξαλειφθεί επαρκώς ο κίνδυνος εξάπλωσης των σχετικών ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή των επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1.

4.   Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στην περίπτωση που οι εν λόγω όροι ή οι εν λόγω περιορισμοί δεν πληρούνται.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα εν λόγω μέτρα είναι η ανάκληση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω του καθορισμού λεπτομερών κανόνων σχετικά με:

α)

την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης·

β)

τις διαδικασίες και τους όρους για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου· και

γ)

τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 49

Προσωρινά μέτρα σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι πιθανόν να εγκυμονούν νεοεμφανιζόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς ή να δημιουργούν υπόνοιες για άλλους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους

1.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, προσωρινά μέτρα όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τρίτες χώρες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα είναι πιθανόν να εγκυμονούν νεοεμφανιζόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από μέτρα της Ένωσης και δεν συνδέονται, ή δεν μπορούν ακόμη να συνδεθούν, με ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή με επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·

β)

υπάρχει ανεπαρκής φυτοϋγειονομική εμπειρία, παραδείγματος χάριν σε σχέση με νέα φυτικά είδη ή οδούς, όσον αφορά το εμπόριο των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται ή αποστέλλονται από τις σχετικές τρίτες χώρες·

γ)

δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση όσον αφορά τους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς για την επικράτεια της Ένωσης σε σχέση με τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τις σχετικές τρίτες χώρες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

2.   Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται λαμβανομένων υπόψη του παραρτήματος II τμήμα 2 και του παραρτήματος IV.

Προβλέπουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, όπως απαιτείται για την εκάστοτε περίπτωση:

α)

συστηματικές και εντατικές επιθεωρήσεις και δειγματοληψία, στο σημείο εισόδου, από κάθε παρτίδα φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης και έλεγχος των δειγμάτων·

β)

περίοδο καραντίνας, σε σταθμό καραντίνας ή σε εγκατάσταση περιορισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 60, ώστε να εξακριβωθεί η απουσία του οικείου νεοεμφανιζόμενου κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς στα εκάστοτε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα·

γ)

απαγόρευση της εισόδου των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β), στην εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να θεσπίζονται ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν από την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

3.   Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για ενδεδειγμένη και εύλογη χρονική περίοδο, εν αναμονή του χαρακτηρισμού των επιβλαβών οργανισμών που είναι πιθανόν να συνδέονται με τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από αυτές τις τρίτες χώρες και της πλήρους εκτίμησης των κινδύνων που εγκυμονούν αυτοί οι επιβλαβείς οργανισμοί σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 1.

4.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος που αφορούν νεοεμφανιζόμενο κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.

5.   Κατά παρέκκλιση από τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 48 εφαρμόζεται κατά την είσοδο και διακίνηση στην επικράτεια της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημους ελέγχους, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση.

6.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη έκθεση έως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) ή β), κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όταν, κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) ή β), έχει βρεθεί επιβλαβής οργανισμός ο οποίος είναι πιθανόν να εγκυμονεί νεοανακαλυφθέντες κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επετράπη η είσοδος ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου στην επικράτεια της Ένωσης ή απαγορεύθηκε η διακίνησή του εντός της επικράτειας της Ένωσης, επειδή το σχετικό κράτος μέλος θεώρησε ότι παραβιάστηκε η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ). Κατά περίπτωση, οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα σχετικά αντικείμενα όπως αναφέρονται στην ενωσιακή νομοθεσία για τους επίσημους ελέγχους.

Κατά περίπτωση, ενημερώνεται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία εστάλησαν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα προκειμένου να εισέλθουν στην επικράτεια της Ένωσης.

Άρθρο 50

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αφορούν τις εισαγωγές στην επικράτεια της Ένωσης

Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την επιβολή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αφορούν τις εισαγωγές στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους και, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 51

Τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV με σκοπό την προσαρμογή τους στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και στα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 52

Προσωρινά μέτρα από κράτη μέλη σχετικά με επικείμενο κίνδυνο

1.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η είσοδος ή η διακίνηση στην επικράτειά του φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή συγκεκριμένα κράτη μέλη εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβή οργανισμό όσον αφορά την είσοδο, και την εγκατάσταση και την εξάπλωση, στην επικράτειά του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή επιβλαβούς οργανισμού που εκτιμάται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, και ο κίνδυνος αυτός δεν μετριάζεται επαρκώς από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 40 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 42 παράγραφος 3, στο άρθρο 49 παράγραφος 1 και στο άρθρο 53, γνωστοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα ενωσιακά μέτρα που θα επιθυμούσε να ληφθούν, μαζί με την τεχνική ή επιστημονική αιτιολόγηση αυτών των μέτρων.

2.   Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι τα ενωσιακά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θα ληφθούν ή δεν μπορούν να ληφθούν εγκαίρως για τον μετριασμό του κινδύνου κατά την εν λόγω παράγραφο, δύναται να λάβει προσωρινά μέτρα για την προστασία της επικράτειάς του από τον άμεσο κίνδυνο. Αυτά τα προσωρινά μέτρα και η τεχνική αιτιολόγησή τους γνωστοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

3.   Όταν η Επιτροπή λαμβάνει τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, αξιολογεί αμέσως κατά πόσον ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 κίνδυνος μετριάζεται επαρκώς από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 40 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 42 παράγραφος 3, στο άρθρο 49 παράγραφος 1 και στο άρθρο 53, ή εάν πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα.

4.   Όταν, βάσει της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 αξιολόγησης, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ο κίνδυνος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μετριάζεται επαρκώς από τα προσωρινά μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 2, ή εάν τα μέτρα αυτά είναι δυσανάλογα ή ανεπαρκώς αιτιολογημένα, δύναται να αποφασίζει, με εκτελεστική πράξη, την ανάκληση ή τροποποίηση των μέτρων αυτών. Έως ότου εκδοθεί μία τέτοια εκτελεστική πράξη από την Επιτροπή, το κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει λάβει.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Μέτρα σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες

Άρθρο 53

Απαγόρευση της εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στις προστατευόμενες ζώνες

1.   Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από την επικράτεια της Ένωσης δεν πρέπει να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει με εκτελεστικές πράξεις κατάλογο που περιέχει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες. Η πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες τους και, κατά περίπτωση, τη χώρα καταγωγής τους, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Β της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ, εφόσον είναι διαθέσιμος. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

3.   Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προέρχεται από το εξωτερικό της εν λόγω προστατευόμενης ζώνης εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβή οργανισμό λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στη σχετική προστατευόμενη ζώνη, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί δεόντως την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη ή ζώνες.

Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβή οργανισμό ή εγκυμονεί τέτοιον κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την εκτελεστική πράξη.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω κινδύνου από επιβλαβή οργανισμό αξιολογείται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος προς αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στη σχετική προστατευόμενη ζώνη κατά παράβαση των απαγορεύσεων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή ενημερώνουν την τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην οικεία προστατευόμενη ζώνη.

Άρθρο 54

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες

1.   Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες μόνον εφόσον πληρούνται ειδικές απαιτήσεις για τις ζώνες αυτές.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει με εκτελεστικές πράξεις κατάλογο που περιέχει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες τους και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες. Η πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες και τις ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Β της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το στο άρθρο 107 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ, εφόσον είναι διαθέσιμος. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

3.   Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προέρχεται από το εξωτερικό της προστατευόμενης ζώνης εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβείς οργανισμούς για την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην προστατευόμενη ζώνη, και ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 2) και 3), η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτό. Τα εν λόγω μέτρα και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αποτελούν «ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες».

Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου από επιβλαβείς οργανισμούς για την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη, ή εγκυμονεί τέτοιον κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με τις ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την εν λόγω εκτελεστική πράξη.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς αξιολογείται, και τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο θεσπίζονται, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 3.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στη σχετική προστατευόμενη ζώνη κατά παράβαση των απαγορεύσεων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή ενημερώνουν την τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην επικράτεια της Ένωσης.

Άρθρο 55

Πληροφορίες που παρέχονται στους ταξιδιώτες και στους πελάτες ταχυδρομικών υπηρεσιών όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 45 εφαρμόζεται αναλόγως όσον αφορά την είσοδο ή τη διακίνηση σε προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

Άρθρο 56

Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τις παραμεθόριες ζώνες όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 46 εφαρμόζεται αναλόγως στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3 και εισέρχονται από την παραμεθόρια ζώνη τρίτης χώρας στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες που συνορεύουν με την εν λόγω παραμεθόρια ζώνη.

Άρθρο 57

Απαιτήσεις για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 47 εφαρμόζεται αναλόγως για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3 μέσω των προστατευόμενων ζωνών.

Άρθρο 58

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για επίσημους ελέγχους, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 54 παράγραφος 1, το άρθρο 48 εφαρμόζεται αναλόγως όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση εντός των προστατευόμενων ζωνών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3 και χρησιμοποιούνται για επίσημους ελέγχους, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση.

Τμήμα 3

Άλλα μέτρα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Άρθρο 59

Γενικές απαιτήσεις για τα οχήματα, τα μηχανήματα και τα μέσα συσκευασίας

1.   Τα οχήματα, τα μηχανήματα και τα μέσα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 42 παράγραφος 3 και το άρθρο 49 παράγραφος 1 και διακινούνται προς ή εντός της επικράτειας της Ένωσης, ή μέσω της επικράτειας της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 47, είναι ελεύθερα από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και από επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφος 1.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις προστατευόμενες ζώνες και όσον αφορά τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην προστατευόμενη ζώνη.

Άρθρο 60

Καθορισμός σταθμών καραντίνας και εγκαταστάσεων περιορισμού

1.   Για τους σκοπούς των άρθρων 8, 48, 49 και 58, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς:

α)

καθορίζουν στην επικράτειά τους σταθμούς καραντίνας ή εγκαταστάσεις περιορισμού·

β)

επιτρέπουν τη χρήση καθορισμένων σταθμών καραντίνας ή εγκαταστάσεων περιορισμού σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι, κατά περίπτωση, το άλλο κράτος μέλος έχει συμφωνήσει για να επιτραπεί η χρήση·

γ)

καθορίζουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις επαγγελματιών ή άλλων προσώπων ως εγκαταστάσεις περιορισμού για τους επιβλαβείς οργανισμούς, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα και τις σχετικές χρήσεις τους όπως προβλέπονται στα άρθρα 8, 48 και 49.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των καθορισμένων σταθμών καραντίνας και εγκαταστάσεων περιορισμού στην επικράτειά τους.

Άρθρο 61

Απαιτήσεις για τους σταθμούς καραντίνας και τις εγκαταστάσεις περιορισμού

1.   Οι σταθμοί καραντίνας και οι εγκαταστάσεις περιορισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 60 πληρούν τους ακόλουθους όρους για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας:

α)

παρέχουν φυσική απομόνωση των επιβλαβών οργανισμών, των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα ή υπό περιορισμό και εξασφαλίζουν ότι δεν είναι προσβάσιμα ούτε μπορούν να εξαχθούν από τους εν λόγω σταθμούς ή εγκαταστάσεις χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής·

β)

διαθέτουν συστήματα, ή πρόσβαση σε συστήματα, για την αποστείρωση, την απολύμανση ή την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, των αποβλήτων και του εξοπλισμού πριν από την απομάκρυνση από τους σταθμούς ή τις εγκαταστάσεις·

γ)

είναι διαθέσιμα ο προσδιορισμός και η περιγραφή των καθηκόντων των εν λόγω σταθμών και εγκαταστάσεων, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων και οι όροι υπό τους οποίους εκτελούν τα καθήκοντα αυτά·

δ)

έχουν επαρκές κατάλληλα ειδικευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό· και

ε)

έχουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αποτελεσματική εξάλειψη τυχόν ακούσιας παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στη Ένωση και επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1 καθώς και για την παρεμπόδιση της εξάπλωσής τους.

2.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει ειδικούς κανόνες ώστε να παρέχει ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής των απαιτήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τον τύπο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και τον υφιστάμενο ή δυνητικό κίνδυνο, περιλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων για επίσημους ελέγχους, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 62

Λειτουργία των σταθμών καραντίνας και των εγκαταστάσεων περιορισμού

1.   Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας ή για την εγκατάσταση περιορισμού παρακολουθεί τον εν λόγω σταθμό ή εγκατάσταση και τον άμεσο περίγυρο του σταθμού ή της εγκατάστασης για την ακούσια παρουσία ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1.

2.   Αν διαπιστωθεί ακούσια παρουσία επιβλαβούς οργανισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ακούσιας παρουσίας τέτοιου επιβλαβούς οργανισμού, ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας ή την εγκατάσταση περιορισμού λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, βάσει του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Οι υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες που προβλέπονται στο άρθρο 14 ισχύουν αναλόγως και για τους υπεύθυνους για σταθμό καραντίνας ή εγκατάσταση περιορισμού.

3.   Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας ή την εγκατάσταση περιορισμού τηρεί μητρώα σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

απασχολούμενο προσωπικό·

β)

άτομα που επισκέπτονται τον σταθμό ή την εγκατάσταση·

γ)

επιβλαβείς οργανισμούς, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στον σταθμό ή την εγκατάσταση και εξέρχονται από αυτά·

δ)

τόπο καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων· και

ε)

παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εντός του σταθμού καραντίνας ή της εγκατάστασης περιορισμού και στον άμεσο περίγυρό τους.

Τα εν λόγω μητρώα φυλάσσονται επί τρία έτη.

Άρθρο 63

Εποπτεία των σταθμών καραντίνας και των εγκαταστάσεων περιορισμού και ανάκληση καθορισμού

1.   Η αρμόδια αρχή επιθεωρεί τακτικά τους σταθμούς καραντίνας και τις εγκαταστάσεις περιορισμού, προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 και τους όρους λειτουργίας που ορίζονται στο άρθρο 62.

Η συχνότητα των επιθεωρήσεων καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με τον κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς που συνδέεται με τη λειτουργία των σταθμών καραντίνας ή των εγκαταστάσεων περιορισμού.

2.   Βάσει της επιθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον υπεύθυνο για το σταθμό καραντίνας ή την εγκατάσταση περιορισμού να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 61 και 62, είτε αμέσως είτε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή συμπεράνει ότι ο σταθμός καραντίνας ή η εγκατάσταση περιορισμού ή ο οικείος υπεύθυνος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62, η αρχή λαμβάνει αμελλητί τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα συνεχιστεί η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάκληση ή την αναστολή του καθορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1.

3.   Αν η αρμόδια αρχή έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός από την ανάκληση του καθορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, και η μη συμμόρφωση με τα άρθρα 61 και 62 συνεχίζεται, η αρχή ανακαλεί αμέσως τον εν λόγω καθορισμό.

Άρθρο 64

Αποδέσμευση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τους σταθμούς καραντίνας και τις εγκαταστάσεις περιορισμού

1.   Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εξέρχονται από τους σταθμούς καραντίνας ή τις εγκαταστάσεις περιορισμού, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, μόνον εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ελεύθερα ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1, ή, κατά περίπτωση, επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων προσβεβλημένων από ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας ή επιβλαβή οργανισμό που υπόκειται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 από έναν σταθμό καραντίνας ή μια εγκατάσταση περιορισμού σε άλλον σταθμό καραντίνας ή εγκατάσταση περιορισμού, εάν η διακίνηση αυτή αιτιολογείται βάσει λόγων επίσημου ελέγχου ή επιστημονικών λόγων και πραγματοποιείται υπό τους όρους που θέτει η αρμόδια αρχή.

3.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει ειδικούς κανόνες όσον αφορά την αποδέσμευση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τους εν λόγω σταθμούς και εγκαταστάσεις και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις επισήμανσης σε σχέση με την αποδέσμευση ή με τη διακίνηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟV

Εγγραφή των επαγγελματιών σε μητρώο και ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 65

Επίσημο μητρώο επαγγελματιών

1.   Η αρμόδια αρχή τηρεί και επικαιροποιεί μητρώο που περιέχει τους ακόλουθους επαγγελματίες, οι οποίοι δρουν στην επικράτεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους:

α)

τους επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 74 παράγραφος 1, το άρθρο 79 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 1·

β)

τους επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με το άρθρο 89·

γ)

τους επαγγελματίες που ζητούν από την αρμόδια αρχή να εκδίδει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102·

δ)

τους επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να τοποθετούν τα σήματα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 98, να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 99, να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 45 ή το άρθρο 55, να εισάγουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε παραμεθόριες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ή το άρθρο 56, ή των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα οικεία φυτά σε οριοθετημένες περιοχές, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες περιέχονται σε άλλο επίσημο μητρώο που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές· και

ε)

άλλους επαγγελματίες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα στοιχεία α) ως δ) του παρόντος εδαφίου, εφόσον απαιτείται από την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου 41 παράγραφος 2, του άρθρου 49 παράγραφος 1, του άρθρου 53 παράγραφος 2 ή του άρθρου 54 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι εγγράφονται σε μητρώο και άλλες κατηγορίες καλλιεργητών ή άλλοι επαγγελματίες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς που εγκυμονούν τα φυτά τα οποία καλλιεργούν ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά τους.

2.   Κάθε επαγγελματίας μπορεί να εγγραφεί μόνον άπαξ στο μητρώο αρμόδιας αρχής. Εφόσον ενδείκνυται, η εγγραφή αυτή πραγματοποιείται με ρητές αναφορές σε όλες τις διαφορετικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

3.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε επαγγελματία που πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

προμηθεύει αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως·

β)

προμηθεύει αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72·

γ)

η επαγγελματική του δραστηριότητα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία·

δ)

η επαγγελματική του δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων υλικών συσκευασίας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι η αναφερόμενη στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε όλους ή σε ορισμένους καλλιεργητές ή άλλους επαγγελματίες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς που εγκυμονούν τα φυτά τα οποία καλλιεργούν ή τα οποία καλύπτονται από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά τους.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, σχετικά με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού μέσω της προσθήκης περισσότερων κατηγοριών επαγγελματιών που εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν η εν λόγω εγγραφή στο μητρώο συνεπάγεται διοικητική επιβάρυνση γι' αυτούς δυσανάλογη σε σύγκριση με τον χαμηλό κίνδυνο από επιβλαβείς οργανισμούς που συνδέεται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες·

β)

τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της δραστηριότητας ή του σχετικού φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου·

γ)

τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση των μέγιστων αριθμητικών τιμών για μικρές ποσότητες συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Οι τιμές αυτές καθορίζονται όπως ενδείκνυται για τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα και τους αντίστοιχους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς.

Άρθρο 66

Διαδικασία εγγραφής

1.   Οι επαγγελματίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 65 παράγραφος 1 υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές αίτηση εγγραφής στο μητρώο.

2.   Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία·

β)

δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 σχετικά με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα·

γ)

δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)

έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1,

ii)

τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1,

iii)

έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1·

δ)

διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία στο οικείο κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της εγγραφής· και

ε)

τους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.

3.   Οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν έναν επαγγελματία πάραυτα, αν η αίτηση καταγραφής του περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μια αρμόδια αρχή εγγράφει επαγγελματία στο μητρώο χωρίς την υποβολή αίτησης για εγγραφή εάν ο εν λόγω επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 6 παράγραφος 6 ή το άρθρο 13γ παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή σύμφωνα με εθνικούς φυτοϋγειονομικούς κανόνες, και όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή. Εφόσον ενδείκνυται, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας υποβάλλει επικαιροποιημένα στοιχεία έως τις 14 Μαρτίου 2020.

5.   Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, κατά περίπτωση, υποβάλλουν ετησίως επικαιροποίηση σχετικά με τυχόν μεταβολές των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) και ε) και των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ). Η επικαιροποίηση υποβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Αίτηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 υποβάλλεται το αργότερο εντός 30 ημερών από τη μεταβολή των στοιχείων αυτών.

6.   Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν ασκεί πλέον τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 ή ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υπέβαλε ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν είναι πλέον σωστά, ζητεί από τον επαγγελματία να διορθώσει τα στοιχεία αυτά αμέσως ή εντός ορισμένης προθεσμίας.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν διορθώσει τα στοιχεία αυτά εντός της προθεσμίας που όρισε η αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την εγγραφή του εν λόγω επαγγελματία.

Άρθρο 67

Περιεχόμενο του μητρώου

Το μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον επίσημο αριθμό εγγραφής στο μητρώο, ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό δύο γραμμάτων που αναφέρεται στο πρότυπο ISO 3166-1-alpha-2 (27) για το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο επαγγελματίας·

β)

κατά περίπτωση, ένδειξη για ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι εξουσιοδοτημένος ο επαγγελματίας και, ενδεχομένως, τα εκάστοτε συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

Άρθρο 68

Διαθεσιμότητα των πληροφοριών των επίσημων μητρώων

1.   Το κράτος μέλος που τηρεί το μητρώο θέτει, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το μητρώο στη διάθεση των άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής, για δική τους χρήση.

2.   Το κράτος μέλος που τηρεί το μητρώο θέτει, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 67 στοιχείο β), σε σχέση με έναν συγκεκριμένο εγγεγραμμένο επαγγελματία, στη διάθεση οιουδήποτε επαγγελματία εγκατεστημένου στην Ένωση, για δική του χρήση.

3.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί εμπιστευτικότητας, πρόσβασης στις πληροφορίες και προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων.

Άρθρο 69

Ιχνηλασιμότητα

1.   Ένας επαγγελματίας ο οποίος προμηθεύεται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε απαιτήσεις ή προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), το άρθρο 28 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 48 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 56, 57 και 58 και το άρθρο 79 παράγραφος 1 τηρεί, για κάθε μονάδα εμπορίας φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου που προμηθεύεται, αρχείο το οποίο του επιτρέπει να αναγνωρίσει τους επαγγελματίες οι οποίοι του το προμήθευσαν.

2.   Ένας επαγγελματίας ο οποίος προμηθεύει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε απαιτήσεις ή προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), το άρθρο 28 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 48 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 56, 57 και 58 και το άρθρο 79 παράγραφος 1 τηρεί, για κάθε μονάδα εμπορίας φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου που προμηθεύει, αρχείο το οποίο του επιτρέπει να αναγνωρίσει τους επαγγελματίες στους οποίους το προμήθευσε.

3.   Όταν ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας εκδίδει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δυνάμει του άρθρου 84 παράγραφος 1, και όταν η αρμόδια αρχή εκδίδει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δυνάμει του άρθρου 84 παράγραφος 2 για εγγεγραμμένο επαγγελματία, ο επαγγελματίας αυτός, για να εγγυηθεί την ιχνηλασιμότητα βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καταγράφει τις εξής πληροφορίες όσον αφορά το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο:

α)

κατά περίπτωση, τον επαγγελματία που προμήθευσε τη σχετική μονάδα εμπορίας·

β)

τον επαγγελματία στον οποίο έγινε η προμήθεια της σχετικής μονάδας εμπορίας· και

γ)

τις σχετικές πληροφορίες του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

4.   Οι επαγγελματίες τηρούν τα αρχεία των παραγράφων 1, 2 και 3 για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προμηθεύτηκαν ή προμήθευσαν το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

5.   Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να καθορίζει τα εξής:

α)

μικρότερη ή μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδο από την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 όσον αφορά συγκεκριμένα φυτά, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη διάρκεια της περιόδου καλλιέργειας των φυτών αυτών· και

β)

απαιτήσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα των αρχείων που πρέπει να τηρούν οι επαγγελματίες κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

6.   Έπειτα από σχετική αίτηση, οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 επαγγελματίες γνωστοποιούν τις πληροφορίες των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 στην αρμόδια αρχή.

7.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και δ).

Άρθρο 70

Διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό και μεταξύ των εγκαταστάσεων του επαγγελματία

1.   Οι επαγγελματίες οι οποίοι προμηθεύονται ή προμηθεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφοι 1 και 2 διαθέτουν συστήματα ιχνηλασιμότητας ή διαδικασίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μετακινήσεων αυτών των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό και μεταξύ των εγκαταστάσεών τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και δ).

2.   Οι πληροφορίες, όπως προσδιορίζονται από τα συστήματα ή τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά με τη διακίνηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων των επαγγελματιών της ανωτέρω παραγράφου, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, έπειτα από σχετική αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVI

Πιστοποίηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων

Τμήμα 1

Πιστοποιητικά φυτοϋγείας που απαιτούνται για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 71

Πιστοποιητικό φυτοϋγείας εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης

1.   Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης είναι έγγραφο εκδοθέν από τρίτη χώρα, το οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 76, έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο παράρτημα V μέρος Α ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα V μέρος Β, και πιστοποιεί ότι το σχετικό φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι ελεύθερο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·

β)

συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 όσον αφορά την παρουσία, σε φυτά προς φύτευση, ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας·

γ)

συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφοι 2 και 3 ή, εφόσον ενδείκνυται, του άρθρου 54 παράγραφοι 2 και 3·

δ)

κατά περίπτωση, συνάδει με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), του άρθρου 28 παράγραφος 2 και του άρθρου 30 παράγραφος 1.

2.   Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας διευκρινίζει, υπό τον τίτλο «Πρόσθετη δήλωση», ποια συγκεκριμένη απαίτηση πληρούται οσάκις η αντίστοιχη εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 και το 54 παράγραφοι 2 και 3, προβλέπει διάφορες επιλογές για τις ανωτέρω απαιτήσεις. Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνει την πλήρη διατύπωση της σχετικής απαίτησης.

3.   Κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας βεβαιώνει ότι τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συμμορφώνονται με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 44, ως ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις της εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 3.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση του παραρτήματος V μέρη Α και Β, με σκοπό την προσαρμογή τους στην εξέλιξη των οικείων διεθνών προτύπων.

Άρθρο 72

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας

1.   Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την είσοδο των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει:

α)

όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων·

β)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο Ι) του μέρους Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

γ)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 30 παράγραφος 1 σχετικά με την είσοδό τους στην επικράτεια της Ένωσης·

δ)

τους σπόρους ή, κατά περίπτωση, τους σπόρους γεωμήλων που απαριθμούνται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και υπόκεινται σε αποφάσεις ισοδυναμίας ληφθείσες σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ·

ε)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3· και

στ)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που διέπονται από το άρθρο 49 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Το πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως ε) δεν εφαρμόζεται, και δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, σε περίπτωση που μια εκτελεστική πράξη η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), το άρθρο 30 παράγραφος 1 ή το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 απαιτεί απόδειξη της συμμόρφωσης υπό μορφή επίσημου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1, ή άλλης επίσημης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1.

Στον κατάλογο που καταρτίζεται με την προαναφερθείσα εκτελεστική πράξη, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης βάσει του αντίστοιχου κωδικού ΣΟ, εφόσον υπάρχει. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως εφόσον προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

2.   Η Επιτροπή τροποποιεί, με εκτελεστική πράξη, την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1 αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), δ) ή ε)·

β)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), δ) ή ε).

3.   Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστική πράξη, να τροποποιήσει την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II, αν υπάρχει κίνδυνος ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη να αποτελεί ξενιστή ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή επιβλαβούς οργανισμού που υπάγεται σε μέτρα λαμβανόμενα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ή αν, για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.

4.   Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 46, 47 και 48 και του άρθρου 75 παράγραφος 1.

Άρθρο 73

Άλλα φυτά για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας

Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι, για την είσοδο στην επικράτεια της Ένωσης φυτών πλην των αναφερομένων στον κατάλογο του άρθρου 72 παράγραφος 1, απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας.

Ωστόσο, οι ανωτέρω εκτελεστικές πράξεις πρέπει να ορίζουν ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα εν λόγω φυτά όταν αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο μετά από αξιολόγηση βάσει στοιχείων που αφορούν τους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς και της πείρας από το εμπόριο. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπ' όψιν τα κριτήρια του παραρτήματος VI. Η αξιολόγηση μπορεί, κατά περίπτωση, να αφορά μόνο φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από συγκεκριμένη τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής, ή ομάδα τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής.

Στον κατάλογο που καταρτίζεται μέσω των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, τα φυτά προσδιορίζονται επίσης βάσει του αντίστοιχου κωδικού ΣΟ, εφόσον υπάρχει.

Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2. Η πρώτη εξ αυτών εκδίδεται έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 74

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για την είσοδο των οποίων σε προστατευόμενη ζώνη απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας

1.   Πιστοποιητικά φυτοϋγείας απαιτούνται, επιπλέον των περιπτώσεων του άρθρου 72 παράγραφοι 1, 2 και 3, για την είσοδο διαφόρων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής.

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καταρτίζει κατάλογο των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής του πρώτου εδαφίου.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει:

α)

στην πρώτη από τις εκτελεστικές αυτές πράξεις, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β σημείο ΙΙ) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

β)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που καταρτίζεται με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται επίσης βάσει του αντίστοιχου κωδικού ΣΟ, εφόσον υπάρχει. Άλλοι κωδικοί, οι οποίοι προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, αναφέρονται επιπροσθέτως στις περιπτώσεις όπου προσδιορίζουν περαιτέρω τον ισχύοντα κωδικό ΣΟ για συγκεκριμένο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας προκειμένου περί φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ευρισκομένων στον κατάλογο σε περίπτωση που μια εκτελεστική πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 ή 3 απαιτεί απόδειξη της συμμόρφωσης υπό μορφή επίσημου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1, ή άλλης επίσημης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή τροποποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις εκτελεστικές πράξεις της παραγράφου 1 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β)·

β)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β)·

3.   Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να τροποποιήσει την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2, αν υπάρχει κίνδυνος ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη να αποτελεί ξενιστή του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες ή αν, για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.

4.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 58 και του άρθρου 75 παράγραφος 1.

Άρθρο 75

Εξαιρέσεις για τις αποσκευές των ταξιδιωτών

1.   Οι μικρές ποσότητες συγκεκριμένων φυτών, πλην φυτών προς φύτευση, και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τρίτη χώρα μπορούν να εξαιρούνται από την απαίτηση πιστοποιητικού φυτοϋγείας που προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1, στο άρθρο 73 ή στο άρθρο 74 παράγραφος 1 αν πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης ως μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών·

β)

δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς·

γ)

απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καταγράφει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και τις οικείες τρίτες χώρες, και καθορίζει τη μέγιστη ποσότητα, κατά περίπτωση, των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται στην εξαίρεση της εν λόγω παραγράφου και, ενδεχομένως, σε ένα ή περισσότερα από τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1.

Η ανωτέρω καταγραφή και ο καθορισμός της εν λόγω μέγιστης ποσότητας και, ενδεχομένως, των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου αποφασίζονται βάσει του κινδύνου επιβλαβών οργανισμών που εγκυμονούν οι μικρές ποσότητες των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 76

Όροι τους οποίους πρέπει να πληροί ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας

1.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (International Plant Protection Convention — IPPC) και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις οικείες διεθνείς προδιαγραφές, η αρμόδια αρχή αποδέχεται ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας που συνοδεύει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να εισαχθούν από τρίτη χώρα μόνο αν το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού είναι σύμφωνο με το μέρος Α του παραρτήματος V. Αν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα πρόκειται να εισαχθούν από τρίτη χώρα από την οποία δεν κατάγονται, η αρμόδια αρχή αποδέχεται μόνο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που είναι σύμφωνο είτε με το μέρος Α είτε με το μέρος Β του παραρτήματος V.

Δεν αποδέχεται το εν λόγω πιστοποιητικό φυτοϋγείας αν δεν υπάρχει ή δεν είναι ορθή η πρόσθετη δήλωση, κατά περίπτωση, που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 καθώς και αν δεν υπάρχει, κατά περίπτωση, η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3.

Δεν αποδέχεται πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής εάν δεν συνοδεύεται από το αρχικό πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής ή από επικυρωμένο αντίγραφό του.

2.   Η αρμόδια αρχή αποδέχεται το πιστοποιητικό φυτοϋγείας μόνον εφόσον πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

β)

απευθύνεται στον εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών κράτους μέλους· και

γ)

έχει εκδοθεί το πολύ 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξόδου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που καλύπτονται από αυτό από την τρίτη χώρα στην οποία εκδόθηκε.

3.   Στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της IPPC, η αρμόδια αρχή αποδέχεται μόνο τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας που εκδίδονται από τον επίσημο εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών της εν λόγω τρίτης χώρας ή, υπό την ευθύνη του, από δημόσιο υπάλληλο που είναι τεχνικά καταρτισμένος και δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον εν λόγω επίσημο εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών.

4.   Στην περίπτωση τρίτης χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της IPPC, η αρμόδια αρχή αποδέχεται μόνο τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας που εκδίδονται από τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες της εν λόγω τρίτης χώρας και έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη και τους επαγγελματίες, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης του άρθρου 103, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνει.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, οι οποίες συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αποδοχής που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των εν λόγω πιστοποιητικών.

5.   Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά φυτοϋγείας θα γίνονται δεκτά μόνο όταν παρέχονται μέσω μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για επίσημους ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 77

Ακύρωση πιστοποιητικού φυτοϋγείας

1.   Αν ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφοι 1, 2 και 3 και η οικεία αρμόδια αρχή συμπεράνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 76, η εν λόγω αρχή ακυρώνει το πιστοποιητικό και εξασφαλίζει ότι αυτό δεν συνοδεύει πλέον τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα. Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμορφούμενων φορτίων που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, όπως προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί επισήμων ελέγχων.

Μόλις ακυρωθεί το πιστοποιητικό, τίθεται επ' αυτού, σε εξέχον σημείο, κόκκινη τριγωνική σφραγίδα με τη σήμανση «ακυρωθέν πιστοποιητικό» από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή, μαζί με την ονομασία του και την ημερομηνία ακύρωσης. Η ανωτέρω σήμανση αναγράφεται με κεφαλαία και σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης του άρθρου 103, την ακύρωση πιστοποιητικού φυτοϋγείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η τρίτη χώρα η οποία είχε εκδώσει το πιστοποιητικό φυτοϋγείας ενημερώνεται επίσης σχετικά από το οικείο κράτος μέλος.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τεχνικές ρυθμίσεις σχετικά με την ακύρωση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 παράγραφος 5. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που απαιτούνται για τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 78

Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο είναι επίσημη ετικέτα για τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός της επικράτειας της Ένωσης και, κατά περίπτωση, προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 85 και, για τη διακίνηση προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών, του άρθρου 86, και έχει το περιεχόμενο και τον μορφότυπο που ορίζονται στο άρθρο 83.

Άρθρο 79

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

1.   Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια απαιτούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην επικράτεια της Ένωσης. Η Επιτροπή καταρτίζει, με εκτελεστική πράξη, κατάλογο αυτών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει:

α)

όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων·

β)

στην πρώτη από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο I) του μέρους A του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από το στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου·

γ)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα η διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης υπάγεται σε απαιτήσεις οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, 2 ή 3 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1, 3 ή 4·

δ)

τους σπόρους που απαριθμούνται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2· και

ε)

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 σε σχέση με τη διακίνησή τους στην επικράτεια της Ένωσης, με εξαίρεση τα φυτά προς φύτευση, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται άλλη ειδική ετικέτα ή άλλο είδος βεβαίωσης σύμφωνα με αυτό το άρθρο.

2.   Η Επιτροπή τροποποιεί, με εκτελεστικές πράξεις, την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), δ) ή ε)· ή

β)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), δ) ή ε).

3.   Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει, με εκτελεστική πράξη, την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2, αν υπάρχει κίνδυνος ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη να αποτελεί ξενιστή ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή αν, για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.

4.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48 και 75.

6.   Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως τις 14 Δεκεμβρίου 2021, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να παρουσιάσει την εμπειρία που αποκτήθηκε από την επέκταση του συστήματος φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σε κάθε διακίνηση φυτών προς φύτευση στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβάνουσα σαφή ανάλυση κόστους-οφέλους για τους επαγγελματίες, η οποία θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 80

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για την είσοδο των οποίων στις προστατευόμενες ζώνες και τη διακίνησή τους εντός αυτών απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

1.   Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια απαιτούνται για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εισερχόμενα ή διακινούμενα μέσα σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες.

Η Επιτροπή καταρτίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κατάλογο αυτών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες και τη διακίνησή τους εντός αυτών απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει:

α)

στην πρώτη των ανωτέρω εκτελεστικών πράξεων, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο ΙΙ) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

β)

άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει, με εκτελεστικές πράξεις, την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 εκτελεστική πράξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β)· ή

β)

όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β).

3.   Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει, με εκτελεστική πράξη, την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2, αν υπάρχει κίνδυνος ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη να αποτελεί ξενιστή του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες ή αν, για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.

4.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 58.

Άρθρο 81

Εξαίρεση για την άμεση προμήθεια προς τους τελικούς χρήστες

1.   Δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων τα οποία παρέχονται απευθείας σε τελικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών.

Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για:

α)

τους τελικούς χρήστες οι οποίοι λαμβάνουν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω συμβάσεων πωλήσεων εξ αποστάσεως· ή

β)

τους τελικούς χρήστες φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων για τα οποία απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τις προστατευόμενες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 80.

Η Επιτροπή μπορεί να διευκρινίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, ότι οι απαιτήσεις του δεύτερου εδαφίου στοιχείο β) ισχύουν μόνο για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς προστατευόμενων ζωνών και συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του ορισμού των περιπτώσεων στις οποίες, για συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, η εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να ισχύει μόνο για μικρές ποσότητες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις ορίζουν τις ποσότητες αυτές ανά χρονική περίοδο όπως ενδείκνυται για το οικείο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τους αντίστοιχους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς.

Άρθρο 82

Εξαιρέσεις για τη διακίνηση εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων ενός εγγεγραμμένου επαγγελματία

Δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου εγγεγραμμένου επαγγελματία, οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα μεταξύ τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν περαιτέρω την έννοια της στενής εγγύτητας στα αντίστοιχα εδάφη τους και να ορίσουν αν απαιτείται η έκδοση εγγράφων για την εν λόγω διακίνηση αντί του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Όταν η ανωτέρω διακίνηση γίνεται εντός δύο ή περισσότερων κρατών μελών, η εξαίρεση από την απαίτηση για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών των εκάστοτε κρατών μελών.

Άρθρο 83

Περιεχόμενο και μορφότυπος του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

1.   Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο έχει τη μορφή διακριτής ετικέτας, η οποία τοποθετείται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα κατάλληλο για την εκτύπωση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο είναι σαφώς διακριτό από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επισήμανση η οποία ενδέχεται να αναγράφεται επίσης στο εν λόγω υπόστρωμα.

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να είναι ευκρινές και ευανάγνωστο, και οι πληροφορίες που περιέχει πρέπει να είναι αμετάβλητες και σταθερές.

2.   Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Α.

Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα VII μέρος Α σημείο 1) στοιχείο ε), δεν απαιτείται ο κωδικός ιχνηλασιμότητας όταν τα φυτά προς φύτευση πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είναι προετοιμασμένα κατά τρόπο ώστε να είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό χρήστη χωρίς άλλη προετοιμασία και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπάγονται σε μέτρα λαμβανόμενα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·

β)

δεν ανήκουν σε τύπους ή είδη που απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3.   Η Επιτροπή προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους τύπους και τα είδη των φυτών προς φύτευση για τα οποία δεν ισχύει η εξαίρεση της παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στη οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

4.   Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Β.

5.   Στην περίπτωση φυτών προς φύτευση που παράγονται ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά ως προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό ή ως προβασικοί, βασικοί ή πιστοποιημένοι σπόροι ή σπόροι γεωμήλου, όπως αναφέρονται αντίστοιχα στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο περιλαμβάνεται, σε διακριτή μορφή, στην επίσημη ετικέτα που παράγεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των εν λόγω οδηγιών.

Όταν εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα VII μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Όταν εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος Δ του παρόντος κανονισμού.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση των μερών A, B, Γ και Δ του παραρτήματος VII, ώστε να προσαρμόζονται τα εκεί προβλεπόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.

7.   Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις προδιαγραφές μορφοτύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εντός της επικράτειας της Ένωσης και του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και στην παράγραφο 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Αν η φύση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων το απαιτεί, μπορούν να ορισθούν ειδικές προδιαγραφές διαστάσεων για το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο όσον αφορά τα ανωτέρω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα.

8.   Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί επίσης να εκδοθεί υπό ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο), εφόσον περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 στοιχεία, και έχουν ορισθεί οι τεχνικές ρυθμίσεις μέσω των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να ορίσει τις τεχνικές ρυθμίσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατάλληλη, αξιόπιστη και αποτελεσματική διαδικασία για την έκδοσή τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Άρθρο 84

Έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες και αρμόδιες αρχές

1.   Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια εκδίδονται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες, υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών.

Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια μόνο για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για τα οποία είναι υπεύθυνοι.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να εκδώσουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια.

3.   Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια μόνο στις εγκαταστάσεις, στις συνεταιριστικές αποθήκες και στα κέντρα διανομής για τα οποία είναι υπεύθυνοι και τα οποία έχουν δηλώσει σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 94 παράγραφος 1, σε άλλη τοποθεσία εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 85

Ουσιαστικές απαιτήσεις για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια διακίνησης εντός της επικράτειας της Ένωσης

Εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο διακίνησης εντός της επικράτειας της Ένωσης για φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι ελεύθερο ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·

β)

είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 όσον αφορά την παρουσία ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας σε φυτά προς φύτευση, και με τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 4 σχετικά με τα ληπτέα μέτρα·

γ)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφοι 2 και 3 όσον αφορά τη διακίνησή του εντός της Ένωσης·

δ)

συμμορφώνεται, όταν συντρέχει περίπτωση, με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), το άρθρο 28 παράγραφος 2 και το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3· και

ε)

κατά περίπτωση, συμμορφώνεται με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την εξάλειψη ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 και για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι προσωρινά χαρακτηρίζονται ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1.

Άρθρο 86

Ουσιαστικές απαιτήσεις για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια διακίνησης προς μία προστατευόμενη ζώνη και εντός αυτής

1.   Εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την είσοδο σε προστατευόμενη ζώνη και τη διακίνηση εντός αυτής όσον αφορά φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 85 και, επιπλέον, τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι ελεύθερο του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες· και

β)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 παράγραφοι 2 και 3.

2.   Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 33 παράγραφος 2, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εκδίδεται για φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία προέρχονται από την οικεία οριοθετημένη ζώνη και ενδέχεται να είναι ξενιστές του οικείου επιβλαβούς οργανισμού στην προστατευόμενη ζώνη.

Άρθρο 87

Εξετάσεις για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

1.   Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο εκδίδεται μόνο για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία έχει διεξαχθεί διεξοδική εξέταση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 από την οποία προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 85 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 86.

Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μπορούν να εξετάζονται είτε μεμονωμένα είτε βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Η εξέταση αφορά επίσης το μέσο συσκευασίας των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

2.   Η εξέταση διενεργείται από τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ωστόσο, η εξέταση διενεργείται από την αρμόδια αρχή:

α)

σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές·

β)

σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 84 παράγραφος 2· ή

γ)

σε περίπτωση διενέργειας της εξέτασης στον άμεσο περίγυρο όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στον άμεσο αυτόν περίγυρο.

3.   Η εξέταση πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

διενεργείται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και με συνεκτίμηση των συναφών κινδύνων·

β)

διενεργείται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Όταν απαιτείται βάσει των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1, το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 41 παράγραφος 2 ή το άρθρο 54 παράγραφος 2, διενεργείται επίσης εξέταση στον άμεσο περίγυρο του τόπου παραγωγής των οικείων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων·

γ)

διενεργείται τουλάχιστον με μακροσκοπική εξέταση που συμπληρώνεται με:

i)

επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση υπόνοιας για την παρουσία ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1, ή σε περίπτωση υπόνοιας για την παρουσία επιβλαβούς οργανισμού προστατευόμενης ζώνης στην αντίστοιχη προστατευόμενη ζώνη, ή

ii)

δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση υπόνοιας για την παρουσία ενωσιακού ρυθμιζόμενου επιβλαβούς οργανισμού μη καραντίνας, κατά περίπτωση, άνω των αντίστοιχων κατώτατων ορίων·

δ)

τα αποτελέσματά της καταγράφονται και αποθηκεύονται για τουλάχιστον τρία έτη.

Η εξέταση διενεργείται με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών ειδικών απαιτήσεων ή μέτρων που ορίζονται ή λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1, 2 ή 3, το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 ή 4, το άρθρο 37 παράγραφος 4,το άρθρο 41 παράγραφοι 2 ή 3 ή το άρθρο 54 παράγραφοι 2 ή 3. Εφόσον απαιτείται βάσει των ανωτέρω απαιτήσεων ή μέτρων, η εξέταση διενεργείται από την αρμόδια αρχή και όχι από τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του καθορισμού λεπτομερών μέτρων σχετικά με τη μακροσκοπική εξέταση, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές, καθώς και τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου όσον αφορά συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, με βάση τους ιδιαίτερους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονούν όσον αφορά την παρουσία επιβλαβών οργανισμών. Οι εν λόγω εξετάσεις αφορούν, κατά περίπτωση, ορισμένα φυτά προς φύτευση τα οποία ανήκουν σε προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό, σπόρους ή σπόρους γεωμήλου ή υλικού που είναι τυποποιημένο ή CAC ή τυποποιημένους σπόρους όπως αναφέρονται αντίστοιχα στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ.

Όταν η Επιτροπή εκδίδει μια τέτοια κατ' εξουσιοδότηση πράξη για συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση τα οποία υπόκεινται σε συστήματα πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τις εξετάσεις για την παρουσία ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας και τις εξετάσεις για άλλα χαρακτηριστικά των φυτών προς φύτευση σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες σε ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης.

Κατά την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και τα διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 88

Επισύναψη των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια επισυνάπτονται από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες στη μονάδα εμπορίας των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων πριν διακινηθούν στην επικράτεια της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 ή σε προστατευόμενη ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 80. Αν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μεταφέρονται σε πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επισυνάπτεται στο εν λόγω πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο.

Άρθρο 89

Εξουσιοδότηση των επαγγελματιών να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

1.   Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί τον επαγγελματία να εκδίδει φυτοϋγειονομικά διαβατήρια («εξουσιοδότηση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων») για συγκεκριμένες οικογένειες, γένη ή είδη φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και συγκεκριμένους τύπους προϊόντων στα οποία αυτά ανήκουν εφόσον ο εν λόγω επαγγελματίας πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους:

α)

διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 όσον αφορά τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας που θα μπορούσαν να προσβάλουν τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και όσον αφορά τις ενδείξεις παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, τα εν προκειμένω προκαλούμενα συμπτώματα και τα μέσα παρεμπόδισης της παρουσίας και εξάπλωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών·

β)

διαθέτει συστήματα και διαδικασίες που του επιτρέπουν να εκπληρώσει τις βάσει των άρθρων 69 και 70 υποχρεώσεις του σχετικά με την ιχνηλασιμότητα.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω του ορισμού των κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται με τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και των διαδικασιών με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται.

Άρθρο 90

Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών

1.   Όταν ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας προτίθεται να εκδώσει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, προσδιορίζει και παρακολουθεί τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας του καθώς και τα σημεία που αφορούν τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με το άρθρο 37 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1, τα άρθρα 85 και 87 και, όπου ισχύει, το άρθρο 33 παράγραφος 2, το άρθρο 54 παράγραφος 1 και το άρθρο 86, και με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3 και 4 και, όπου ισχύει, το άρθρο 37 παράγραφος 4.

Τηρεί αρχεία τουλάχιστον επί τριετία σχετικά με τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των εν λόγω σημείων.

2.   Ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μεριμνά, εφόσον απαιτείται, για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τις εξετάσεις του άρθρου 87, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να διεξαγάγει τις εξετάσεις.

Άρθρο 91

Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς

1.   Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες μπορούν να προβλέπουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς. Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, εφόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ορίζουν μέτρα ενδεδειγμένα για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 90 παράγραφος 1 υποχρεώσεων από τους εν λόγω επαγγελματίες·

β)

πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες που εφαρμόζουν εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς μπορούν να τυγχάνουν επιθεώρησης λιγότερο συχνά.

2.   Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς καλύπτουν, εφόσον ενδείκνυται υπό μορφή εγχειριδίων τυποποιημένης διαδικασίας λειτουργίας, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

τις πληροφορίες που απαιτούνται, βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 2, σχετικά με την εγγραφή του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία·

β)

τις πληροφορίες που απαιτούνται, βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 4 και του άρθρου 70 παράγραφος 1, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων·

γ)

την περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία και των δραστηριοτήτων του όσον αφορά τη διακίνηση και τις πωλήσεις φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων·

δ)

την ανάλυση των κρίσιμων σημείων που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 και των μέτρων που λαμβάνει ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας για τον μετριασμό των κινδύνων σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς που συνδέονται με τα εν λόγω κρίσιμα σημεία·

ε)

τις υφιστάμενες διαδικασίες και τις προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση υπονοιών ή ευρημάτων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, την καταγραφή των εν λόγω υπονοιών ή ευρημάτων και την καταγραφή των λαμβανόμενων μέτρων·

στ)

τους ρόλους και τις ευθύνες του προσωπικού που ασχολείται με τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 14, με τις εξετάσεις του άρθρου 87 παράγραφος 1, με την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1, το άρθρο 93 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 94, και με την επισύναψη φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σύμφωνα με το άρθρο 88· και

ζ)

την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό του στοιχείου στ) της παρούσας παραγράφου.

3.   Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο οικείος επαγγελματίας δεν εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ή ότι ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς έπαυσε να πληροί κάποια από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η εν λόγω αρχή λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εκ νέου συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις. Μεταξύ των μέτρων αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται η απόσυρση της έγκρισης του εν λόγω σχεδίου.

Αν η αρμόδια αρχή έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εκτός από την απόσυρση της έγκρισης του σχεδίου, και η μη συμμόρφωση συνεχίζεται, η εν λόγω αρχή αποσύρει αμέσως την έγκριση.

Άρθρο 92

Επιθεωρήσεις και απόσυρση της εξουσιοδότησης

1.   Η αρμόδια αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, και, εφόσον είναι σκόπιμο, δειγματοληψία και δοκιμές, για να ελέγχει τη συμμόρφωση των εξουσιοδοτημένων φορέων με το άρθρο 83 παράγραφοι 1, 2, 4 ή 5, το άρθρο 87, το άρθρο 88, το άρθρο 89 παράγραφος 1, το άρθρο 90 ή το άρθρο 93 παράγραφοι 1, 2, 3 ή 5.

2.   Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ή ότι ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο για το οποίο ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 85 ή, κατά περίπτωση, με το άρθρο 86, η εν λόγω αρχή λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις.

Μεταξύ των μέτρων αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται η απόσυρση της εξουσιοδότησης για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

3.   Αν η αρμόδια αρχή έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 εκτός από την απόσυρση της εξουσιοδότησης για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και δεν έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το άρθρο 85, ή, όπου εφαρμόζεται, με το άρθρο 86, η εν λόγω αρχή αποσύρει αμέσως την εξουσιοδότηση.

Άρθρο 93

Αντικατάσταση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

1.   Ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που έχει παραλάβει μονάδα εμπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων για τα οποία έχει εκδοθεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή η αρμόδια αρχή, ενεργώντας κατόπιν σχετικού αιτήματος του επαγγελματία, μπορεί να εκδώσει νέο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη συγκεκριμένη μονάδα εμπορίας, το οποίο θα αντικαταστήσει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που είχε εκδοθεί αρχικά για την εν λόγω μονάδα εμπορίας, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3.

2.   Αν μια μονάδα εμπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων για τα οποία έχει εκδοθεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερες νέες μονάδες εμπορίας, ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για τις εν λόγω νέες μονάδες εμπορίας ή η αρμόδια αρχή, ενεργώντας κατόπιν σχετικού αιτήματος του επαγγελματία, εκδίδει φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για κάθε νέα μονάδα εμπορίας που προκύπτει από τη διαίρεση, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3. Τα εν λόγω φυτοϋγειονομικά διαβατήρια αντικαθιστούν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που είχε εκδοθεί για την αρχική μονάδα εμπορίας.

3.   Ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να εκδοθεί μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

καλύπτονται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας του άρθρου 69 παράγραφος 3 όσον αφορά τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα·

β)

εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 85 και 86· και

γ)

δεν έχουν μεταβληθεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οικείων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

4.   Όταν εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 87 παράγραφος 1 εξέταση.

5.   Μετά την αντικατάσταση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 ή 2, ο οικείος εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας διατηρεί το αντικατασταθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή το περιεχόμενό του για τουλάχιστον τρία έτη.

Αν η αντικατάσταση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 ή 2 έγινε από την αρμόδια αρχή, ο επαγγελματίας, κατ' αίτημα του οποίου εκδόθηκε, διατηρεί το αντικατασταθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή το περιεχόμενό του για τουλάχιστον τρία έτη.

Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να διατηρηθεί υπό μορφή αποθήκευσης των πληροφοριών που περιέχει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εφόσον περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε γραμμωτό κωδικό (barcode), ολόγραμμα, μικροκύκλωμα (τσιπ) ή άλλον φορέα δεδομένων που μπορεί να συμπληρώνει τον κωδικό ιχνηλασιμότητας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 94

Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87, όταν εισέρχεται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο για τη διακίνηση του οποίου στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 1, το διαβατήριο αυτό εκδίδεται εφόσον οι επίσημοι έλεγχοι στα σημεία ελέγχου των συνόρων, σχετικά με την εισαγωγή του, έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις για την έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 85 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 86.

Η αντικατάσταση πιστοποιητικού φυτοϋγείας από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να διενεργείται στον τόπο προορισμού του οικείου φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, αντί του σημείου εισόδου, όταν επιτρέπεται ο έλεγχος στον τόπο προορισμού, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία περί επισήμων ελέγχων.

2.   Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αντικαταστήσουν ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας στον τόπο εισόδου του οικείου φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου στην επικράτεια της Ένωσης, με επικυρωμένο αντίγραφό του.

Το επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού φυτοϋγείας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και συνοδεύει το οικείο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο κατά τη διακίνησή του μόνο έως το σημείο έκδοσης του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και μόνο εντός της επικράτειας του αντίστοιχου κράτους μέλους.

3.   Η αρμόδια αρχή διατηρεί το πιστοποιητικό φυτοϋγείας επί τουλάχιστον τρία έτη. Το πιστοποιητικό μπορεί να διατηρηθεί υπό μορφή αποθήκευσης των πληροφοριών που περιέχει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 2 στοιχείο α), το εν λόγω πιστοποιητικό φυτοϋγείας αντικαθίσταται από επικυρωμένο αντίγραφό του.

Άρθρο 95

Ακύρωση και αφαίρεση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

1.   Ο επαγγελματίας που έχει υπό τον έλεγχό του μονάδα εμπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων ακυρώνει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και, ει δυνατόν, το αφαιρεί από την εν λόγω μονάδα εμπορίας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούται κάποια από τις απαιτήσεις των άρθρων 83 έως 87, 89, 90, 93 ή 94.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 14, ο επαγγελματίας ενημερώνει την αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται.

2.   Αν ο επαγγελματίας δεν συμμορφωθεί με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή ακυρώνει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και, ει δυνατόν, το αφαιρεί από την οικεία μονάδα εμπορίας.

3.   Όταν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2, ο εν λόγω επαγγελματίας διατηρεί το ακυρωθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή το περιεχόμενό του επί τουλάχιστον τρία έτη.

Το ακυρωθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να διατηρηθεί υπό μορφή αποθήκευσης των πληροφοριών που περιέχει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εφόσον περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε γραμμωτό κωδικό (barcode), ολόγραμμα, μικροκύκλωμα (τσιπ) ή άλλον φορέα δεδομένων που μπορεί να συμπληρώνει τον κωδικό ιχνηλασιμότητας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VII, και δήλωση σχετικά με την εν λόγω ακύρωση.

4.   Όταν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2, ο εν λόγω επαγγελματίας ενημερώνει σχετικά τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία ή την αρμόδια αρχή που εξέδωσε το ακυρωθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

5.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 103, τις περιπτώσεις αφαίρεσης και ακύρωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 3

Άλλες βεβαιώσεις

Άρθρο 96

Σήμανση ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξύλου ή άλλων αντικειμένων

1.   Το σήμα που τίθεται επί ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξύλου ή άλλων αντικειμένων προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα 1 του ΔΠΦΜ15 πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 2 του ΔΠΦΜ15, σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ξύλινου μέσου συσκευασίας που εισέρχεται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43·

β)

ξύλινου μέσου συσκευασίας που εξέρχεται της επικράτειας της Ένωσης, εφόσον το σήμα ετέθη εντός της επικράτειας της Ένωσης·

γ)

ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξύλου ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται εντός της επικράτειας της Ένωσης, εφόσον απαιτείται από εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με τα άρθρα 28, 30, 41 ή 54·

δ)

κάθε άλλου ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξύλου ή άλλου αντικειμένου στο οποίο ετέθη σήμα εντός της επικράτειας της Ένωσης.

Η σήμανση τίθεται μόνον εφόσον το ξύλινο μέσο συσκευασίας, το ξύλο ή τα άλλα αντικείμενα έχουν δεχθεί μία ή περισσότερες των εγκεκριμένων επεξεργασιών του παραρτήματος 1 του ΔΠΦΜ15, με την επιφύλαξη των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 (28), (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (29) και (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (30).

Όσον αφορά ξύλινο μέσο συσκευασίας, ξύλο ή άλλα αντικείμενα στα οποία τίθεται σήμα στην επικράτεια της Ένωσης, η σήμανση τίθεται μόνο από εγγεγραμμένο επαγγελματία, εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το άρθρο 98.

Τα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν για το ξύλινο μέσο συσκευασίας το οποίο υπάγεται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο ΔΠΦΜ15.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με σκοπό την προσαρμογή τους στην εξέλιξη των διεθνών προτύπων και ιδίως του ΔΠΦΜ15.

Άρθρο 97

Επισκευή του ξύλινου μέσου συσκευασίας στην επικράτεια της Ένωσης

1.   Το ξύλινο μέσο συσκευασίας το οποίο φέρει την αναφερόμενη στο άρθρο 96 σήμανση επισκευάζεται μόνο αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το πρόσωπο που εκτελεί την επισκευή αυτή είναι εγγεγραμμένος επαγγελματίας, εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το άρθρο 98·

β)

το υλικό και η επεξεργασία που χρησιμοποιήθηκαν είναι επιδεκτικά επισκευής·

γ)

η σήμανση τίθεται εκ νέου, ως ενδείκνυται.

2.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με το υλικό, την επεξεργασία και τη σήμανση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις λαμβάνουν υπ' όψιν τα οικεία διεθνή πρότυπα και ιδίως το ΔΠΦΜ15.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν αν ένας επαγγελματίας απαλείψει οριστικά με οποιοδήποτε μέσο κάθε προγενέστερη τοποθέτηση της σήμανσης αυτής από το ξύλινο μέσο συσκευασίας.

Άρθρο 98

Εξουσιοδότηση και εποπτεία των εγγεγραμμένων επαγγελματιών που τοποθετούν τη σήμανση του ξύλινου μέσου συσκευασίας στην επικράτεια της Ένωσης

1.   Η εξουσιοδότηση για την τοποθέτηση της σήμανσης που αναφέρεται στο άρθρο 96 και για την επισκευή ξύλινου μέσου συσκευασίας σύμφωνα με το άρθρο 97 παρέχεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αίτησης, σε εγγεγραμμένο επαγγελματία, εφόσον αυτός πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να πραγματοποιήσει την επεξεργασία του ξύλινου μέσου συσκευασίας, του ξύλου και άλλων αντικειμένων που απαιτείται σύμφωνα με τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 96 και 97·

β)

διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της επεξεργασίας («εγκαταστάσεις επεξεργασίας»).

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του καθορισμού των απαιτήσεων όσον αφορά την εξουσιοδότηση, εφόσον απαιτείται ενόψει των εξελίξεων των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και των διεθνών προτύπων.

2.   Η εξουσιοδότηση για την τοποθέτηση της σήμανσης που μνημονεύεται στο άρθρο 96 και για την επισκευή ξύλινου μέσου συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 97, παρέχεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, σε εγγεγραμμένο επαγγελματία που χρησιμοποιεί ξύλο το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία στην εγκατάσταση άλλου επαγγελματία εφόσον πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις για ξύλινο μέσο συσκευασίας που φέρει την εν λόγω σήμανση:

α)

χρησιμοποιεί αποκλειστικά ξύλο:

i)

το οποίο έχει υποβληθεί σε μία ή περισσότερες των εγκεκριμένων επεξεργασιών του παραρτήματος 1 του ΔΠΦΜ15 και έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σε εγκαταστάσεις τις οποίες διαθέτει εγγεγραμμένος επαγγελματίας που είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή

ii)

το οποίο έχει υποβληθεί σε μία ή περισσότερες των εγκεκριμένων επεξεργασιών του παραρτήματος 1 του ΔΠΦΜ15 σε εγκατάσταση επεξεργασίας σε τρίτη χώρα που έχει εγκριθεί από τον εθνικό οργανισμό για την προστασία των φυτών της εν λόγω τρίτης χώρας·

β)

εξασφαλίζει ότι μπορεί να βεβαιωθεί η προέλευση του ξύλου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν από τις εν λόγω εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην επικράτεια της Ένωσης ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της οικείας τρίτης χώρας·

γ)

κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ξύλο αναφερόμενο στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου, το οποίο συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παρέχει εγγυήσεις τήρησης των απαιτήσεων επεξεργασίας που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του ΔΠΦΜ15.

3.   Η αρμόδια αρχή εποπτεύει τουλάχιστον μία φορά ετησίως τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για να επαληθεύει και να εξασφαλίζει ότι επεξεργάζονται και επισημαίνουν, κατά περίπτωση, το ξύλινο μέσο συσκευασίας, το ξύλο και τα άλλα αντικείμενα σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1 και το άρθρο 97 και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.

4.   Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας επαγγελματίας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2, η εν λόγω αρχή λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις δεν θα συνεχιστεί.

Αν η αρμόδια αρχή έχει λάβει τα εν λόγω μέτρα, εκτός από την ανάκληση της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2, και η μη συμμόρφωση συνεχίζεται, η εν λόγω αρχή ανακαλεί αμέσως την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2.

Άρθρο 99

Βεβαιώσεις διαφορετικές από τη σήμανση του ξύλινου μέσου συσκευασίας

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στις επίσημες βεβαιώσεις, κατά περίπτωση για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, διαφορετικές από τη σήμανση του ξύλινου μέσου συσκευασίας, οι οποίες απαιτούνται από τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα ως απόδειξη της εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 ή 2, το άρθρο 30 παράγραφος 1 ή 3, το άρθρο 41 παράγραφος 2 ή 3, το άρθρο 44, ή το άρθρο 54 παράγραφος 2 ή 3.

2.   Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να ορίζουν απαιτήσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

την εξουσιοδότηση των επαγγελματιών όσον αφορά την έκδοση των επίσημων βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)

την εποπτεία, από την αρμόδια αρχή, των επαγγελματιών που είναι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσης παραγράφου·

γ)

την ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσης παραγράφου.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις προδιαγραφές του μορφοτύπου των βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τμήμα 4

Εξαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από το έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 100

Πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής από την Ένωση

1.   Όταν για την εξαγωγή ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου από την επικράτεια της Ένωσης σε τρίτη χώρα απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας από τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της εν λόγω τρίτης χώρας («πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής»), το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος του επαγγελματία όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο επαγγελματίας έχει εγγραφεί σε μητρώο από την εν λόγω αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 65·

β)

ο επαγγελματίας έχει υπό τον έλεγχό του το φυτό, το φυτικό προϊόν ή το άλλο αντικείμενο που πρόκειται να εξαχθεί·

γ)

εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο συμμορφώνεται με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της οικείας τρίτης χώρας.

Επίσης, η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής ύστερα από αίτημα προσώπων που δεν είναι επαγγελματίες, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ).

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή δεν αναθέτει την έκδοση του πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής σε κανένα άλλο πρόσωπο.

2.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει της IPPC και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής εκδίδεται όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του φυτού, του φυτικού προϊόντος ή του άλλου αντικειμένου με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της οικείας τρίτης χώρας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πηγές, κατά περίπτωση:

α)

τις επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων ή του τόπου παραγωγής τους και του περίγυρού του·

β)

τις επίσημες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς επιβλαβών οργανισμών της εγκατάστασης παραγωγής, του τόπου παραγωγής, της περιοχής ή χώρας καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων·

γ)

το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78, που συνοδεύει τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, όταν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο βεβαιώνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή·

δ)

τη σήμανση του ξύλινου μέσου συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1 ή τις βεβαιώσεις του άρθρου 99 παράγραφος 1·

ε)

τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προεξαγωγικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 102·

στ)

τις επίσημες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 71, όταν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα έχουν εισέλθει στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα.

3.   Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας εξαγωγής ακολουθεί την περιγραφή και τον μορφότυπο του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII μέρος Α.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος VIII μέρος Α, με σκοπό την προσαρμογή τους στην εξέλιξη των σχετικών διεθνών προτύπων.

5.   Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά φυτοϋγείας θα γίνονται δεκτά μόνο όταν παρέχονται μέσω μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για επίσημους ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 101

Πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής από την Ένωση

1.   Για την επανεξαγωγή φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου που κατάγεται από τρίτη χώρα και έχει εισέλθει στην επικράτεια της Ένωσης από αυτήν ή άλλη τρίτη χώρα, εκδίδεται από την Ένωση, όταν είναι δυνατόν, πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής («πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής») αντί του πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής.

Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως του επαγγελματία, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο επαγγελματίας έχει εγγραφεί σε μητρώο από την εν λόγω αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 65·

β)

ο επαγγελματίας έχει υπό τον έλεγχό του το φυτό, το φυτικό προϊόν ή το άλλο αντικείμενο που πρόκειται να επανεξαχθεί·

γ)

εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο συμμορφώνεται με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της οικείας τρίτης χώρας.

Επίσης, η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής ύστερα από αίτημα προσώπων που δεν είναι επαγγελματίες, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου στοιχεία β) και γ).

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή δεν αναθέτει την έκδοση του πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής σε κανένα άλλο πρόσωπο.

2.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει της IPPC και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής εκδίδεται όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες επιτρέπουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της οικείας τρίτης χώρας και ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που συνοδεύει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο από την τρίτη χώρα καταγωγής, ή επικυρωμένο αντίγραφό του, επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής·

β)

το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο δεν έχει καλλιεργηθεί, παραχθεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία ώστε να αλλάξει η φύση του από τη στιγμή που εισήλθε στην επικράτεια της Ένωσης·

γ)

το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο δεν έχει εκτεθεί σε κανέναν κίνδυνο προσβολής ή μόλυνσης από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας, που να είναι καταγεγραμμένοι ως τέτοιοι από την τρίτη χώρα προορισμού, κατά την αποθήκευσή του στο κράτος μέλος από το οποίο πρόκειται να εξαχθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα·

δ)

η ταυτότητα του εν λόγω φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου έχει διατηρηθεί.

3.   Το άρθρο 100 παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως.

4.   Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής συμμορφώνεται με την περιγραφή και τον μορφότυπο του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII μέρος Β.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII μέρος Β, με σκοπό την προσαρμογή του στην εξέλιξη των σχετικών διεθνών προτύπων.

6.   Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής γίνονται δεκτά μόνον όταν παρέχονται μέσω μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών ή δι' ηλεκτρονικής ανταλλαγής για επίσημους ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 102

Προεξαγωγικά πιστοποιητικά

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το οποίο εξάγονται τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 100 παράγραφος 1 και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα καλλιεργήθηκαν, παρήχθησαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ανταλλάσσουν τις απαραίτητες φυτοϋγειονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής.

2.   Η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει τη μορφή εναρμονισμένου εγγράφου («προεξαγωγικό πιστοποιητικό»), με το οποίο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα καλλιεργήθηκαν, παρήχθησαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία πιστοποιούν τη συμμόρφωση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων με συγκεκριμένες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

την απουσία, ή την παρουσία κάτω από προσδιορισμένο όριο, συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα·

β)

την καταγωγή των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από συγκεκριμένο αγρό, εγκατάσταση παραγωγής, τόπο παραγωγής ή περιοχή·

γ)

το καθεστώς επιβλαβών οργανισμών του αγρού, της εγκατάστασης παραγωγής, του τόπου παραγωγής ή της περιοχής καταγωγής ή της χώρας καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων·

δ)

τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων·

ε)

τις φυτοϋγειονομικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παραγωγή ή την επεξεργασία των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

3.   Το προεξαγωγικό πιστοποιητικό εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος του επαγγελματία, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα καλλιεργήθηκαν, παρήχθησαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, κατά τη διάρκεια της παραμονής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του εν λόγω επαγγελματία.

4.   Το προεξαγωγικό πιστοποιητικό συνοδεύει εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους εντός της επικράτειας της Ένωσης, εκτός αν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μέσω μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών ή δι' ηλεκτρονικής ανταλλαγής για επίσημους ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης.

5.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 3, το προεξαγωγικό πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται όταν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα έχουν εξέλθει από τις εγκαταστάσεις του εν λόγω επαγγελματία, υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, δειγματοληψία, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων με μία ή περισσότερες από τις συγκεκριμένες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6.   Το προεξαγωγικό πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία και έχει τον μορφότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα VIII μέρος Γ.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 105, για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII μέρος Γ με σκοπό την προσαρμογή του στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και των σχετικών διεθνών προτύπων.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις διαδικασίες για την έκδοση του προεξαγωγικού πιστοποιητικού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII

Υποστηρικτικά μέτρα της Επιτροπής

Άρθρο 103

Θέσπιση ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποίησης

Η Επιτροπή θεσπίζει ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των γνωστοποιήσεων από τα κράτη μέλη.

Το σύστημα αυτό συνδέεται και είναι συμβατό με μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για επίσημους ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 104

Πληροφοριακά στοιχεία, μορφότυπος και προθεσμίες για τις γνωστοποιήσεις, καθώς και γνωστοποιήσεις όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού

Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, ειδικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή των γνωστοποιήσεων περί ων το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 11, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 6, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 7, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 29 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 8, το άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 40 παράγραφος 4, το άρθρο 41 παράγραφος 4, στο άρθρο 46 παράγραφος 4, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 53 παράγραφος 4, το άρθρο 54 παράγραφος 4, το άρθρο 62 παράγραφος 1, το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 παράγραφος 5. Οι κανόνες αυτοί αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές οι γνωστοποιήσεις·

β)

τον μορφότυπο των εν λόγω γνωστοποιήσεων και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωσή του·

γ)

προθεσμίες για την υποβολή συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων όπως αναφέρεται στο στοιχείο α)·

δ)

τις περιπτώσεις στις οποίες η υπόνοια παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού πρέπει να γνωστοποιείται λόγω της ανάγκης να ληφθεί ταχεία δράση εξαιτίας της βιολογίας του και της πιθανότητας γρήγορης και ευρείας εξάπλωσης·

ε)

τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που πρέπει να γνωστοποιούνται όταν η εν λόγω μη συμμόρφωση δημιουργεί τον κίνδυνο εξάπλωσης ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ή επιβλαβούς οργανισμού που χαρακτηρίζεται προσωρινά ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVIII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 105

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 7, στο άρθρο 21, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 34 παράγραφος 1, στο άρθρο 38, στο άρθρο 43 παράγραφος 2, στο άρθρο 46 παράγραφος 2, στο άρθρο 48 παράγραφος 5, στο άρθρο 51, στο άρθρο 65 παράγραφος 4, στο άρθρο 71 παράγραφος 4, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, στο άρθρο 81 παράγραφος 2, στο άρθρο 83 παράγραφος 6, στο άρθρο 87 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 2, στο άρθρο 96 παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 1, στο άρθρο 99 παράγραφος 1, στο άρθρο 100 παράγραφος 4, στο άρθρο 101 παράγραφος 5 και στο άρθρο 102 παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 13 Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 7, στο άρθρο 21, στο άρθρο 32 παράγραφος 5, στο άρθρο 34 παράγραφος 1, στο άρθρο 38, στο άρθρο 43 παράγραφος 2, στο άρθρο 46 παράγραφος 2, στο άρθρο 48 παράγραφος 5, στο άρθρο 51, στο άρθρο 65 παράγραφος 4, στο άρθρο 71 παράγραφος 4, στο άρθρο 76 παράγραφος 4, στο άρθρο 81 παράγραφος 2, στο άρθρο 83 παράγραφος 6, στο άρθρο 87 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 2, στο άρθρο 96 παράγραφος 2, στο άρθρο 98 παράγραφος 1, στο άρθρο 99 παράγραφος 1, στο άρθρο 100 παράγραφος 4, στο άρθρο 101 παράγραφος 5 και στο άρθρο 102 παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφος 5, του άρθρου 19 παράγραφος 7, του άρθρου 21, του άρθρου 32 παράγραφος 5, του άρθρου 34 παράγραφος 1, του άρθρου 38, του άρθρου 43 παράγραφος 2, του άρθρου 46 παράγραφος 2, του άρθρου 48 παράγραφος 5, του άρθρου 51, του άρθρου 65 παράγραφος 4, του άρθρου 71 παράγραφος 4, του άρθρου 76 παράγραφος 4, του άρθρου 81 παράγραφος 2, του άρθρου 83 παράγραφος 6, του άρθρου 87 παράγραφος 4, του άρθρου 89 παράγραφος 2, του άρθρου 96 παράγραφος 2, του άρθρου 98 παράγραφος 1, του άρθρου 99 παράγραφος 1, του άρθρου 100 παράγραφος 4, του άρθρου 101 παράγραφος 5 και του άρθρου 102 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 106

Διαδικασία επείγοντος

1.   Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις για την κατ' εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 107

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να πραγματοποιηθεί με γραπτή διαδικασία, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνώμης, η προεδρία της επιτροπής λάβει σχετική απόφαση ή μια απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής υποβάλει σχετικό αίτημα.

3.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 108

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019 και την ενημερώνουν αμέσως για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 109

Καταργήσεις

1.   Η οδηγία 2000/29/ΕΚ καταργείται, εξαιρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

α)

του άρθρου 1 παράγραφος 4·

β)

της εισαγωγής και των στοιχείων ζ), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιστ), ιζ) και ιη) του άρθρου 2 παράγραφος 1·

γ)

του άρθρου 11 παράγραφος 3·

δ)

του άρθρου 12·

ε)

του άρθρου 13·

στ)

του άρθρου 13α·

ζ)

του άρθρου 13β·

η)

του άρθρου 13γ·

θ)

του άρθρου 13δ·

ι)

του άρθρου 21 παράγραφοι 1 έως 5·

ια)

του άρθρου 27α·

ιβ)

του παραρτήματος VIIΙα.

2.   Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται:

α)

οδηγία 69/464/ΕΟΚ·

β)

οδηγία 74/647/ΕΟΚ·

γ)

οδηγία 93/85/ΕΟΚ·

δ)

οδηγία 98/57/ΕΚ·

ε)

οδηγία 2006/91/ΕΚ·

στ)

οδηγία 2007/33/ΕΚ.

3.   Οι παραπομπές στις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 καταργούμενες πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 110

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013

Στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ενωσιακή χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Άρθρο 111

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

που αφορούν μέτρα προστασίας από οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά·».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

τα προγράμματα για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 25·».

3)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 1, τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβούς οργανισμού από προσβεβλημένη ζώνη, τα οποία λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, το άρθρο 28 παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 1 ή το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**)·

β)

μέτρα για τον περιορισμό επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας, καταγεγραμμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, κατά του οποίου έχουν θεσπιστεί περιοριστικά μέτρα από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, σε προσβεβλημένη ζώνη από την οποία ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν μπορεί να εξαλειφθεί, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της επικράτειας της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τη ζώνη ασφαλείας που περιβάλλει την εν λόγω προσβεβλημένη ζώνη αν η παρουσία του διαπιστωθεί στην εν λόγω ζώνη ασφαλείας· και

γ)

προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται κατά της εξάπλωσης επιβλαβούς οργανισμού, καταγεγραμμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 κατά του οποίου έχουν θεσπιστεί μέτρα από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της επικράτειας της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).»."

4)

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Όροι

Τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 μπορούν να τύχουν επιχορηγήσεων αν έχουν εφαρμοστεί άμεσα και έχουν τηρηθεί οι εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης και υπό τον όρο ότι πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αφορούν ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που είναι καταγεγραμμένοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, ως μη έχοντες γνωστή παρουσία στην επικράτεια της Ένωσης·

β)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως ενωσιακοί οργανισμοί καραντίνας, οι οποίοι υπόκεινται σε μέτρο που θεσπίστηκε από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·

γ)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως ενωσιακοί οργανισμοί καραντίνας, οι οποίοι καλύπτονται από μέτρο που θεσπίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ·

δ)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας καταγεγραμμένους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Για τα μέτρα που πληρούν την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) προϋπόθεση, η επιχορήγηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος του μέτρου το οποίο ενέκρινε η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, ή που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του μέτρου αυτού. Για τα μέτρα που πληρούν την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) προϋπόθεση, η επιχορήγηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του μέτρου το οποίο θέσπισε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.».

5)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

δαπάνες αποζημίωσης των οικείων ιδιοκτητών για την αξία των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή των άλλων αντικειμένων που καταστρέφονται λόγω των μέτρων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16, έως το ποσό της αγοραίας αξίας αυτών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως εάν να μην είχαν θιγεί από τα μέτρα αυτά· η υπολειμματική αξία, αν υπάρχει, αφαιρείται από την αποζημίωση· και».

6)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επιχορηγήσεις για ετήσια και πολυετή προγράμματα επισκοπήσεων που εφαρμόζουν σχετικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (“προγράμματα επισκοπήσεων”), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προγράμματα επισκοπήσεων πληρούν τουλάχιστον μία από τις τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αφορούν ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που είναι καταγεγραμμένοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, ως μη έχοντες γνωστή παρουσία στην επικράτεια της Ένωσης·

β)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας που είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 · και

γ)

αφορούν επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως ενωσιακοί οργανισμοί καραντίνας, οι οποίοι καλύπτονται από μέτρο που θέσπισε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.».

β)

Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τα μέτρα που πληρούν την προϋπόθεση που προβλέπεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, η επιχορήγηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του μέτρου που θεσπίστηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.».

7)

Στο άρθρο 20 προστίθεται ένα νέο στοιχείο πριν από το στοιχείο α):

«-α)

δαπάνες για μακροσκοπικές εξετάσεις·».

8)

Στο άρθρο 47 το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

“Άρθρο 15α

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οποιοσδήποτε στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού που παρατίθεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II ή επιβλαβούς οργανισμού που καλύπτεται από μέτρο δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, ή έχει λόγους να υποπτεύεται την παρουσία του, ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή και, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή, παρέχει τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά με την εν λόγω παρουσία. Όταν η γνωστοποίηση δεν πραγματοποιείται εγγράφως, η αρμόδια αρχή προβαίνει στην επίσημη καταχώρισή της.”».

Άρθρο 112

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ)

σε επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή του άρθρου 32 παράγραφος 3, ή υπόκεινται σε μέτρα τα οποία λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***)·

Άρθρο 113

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο:

α)

το άρθρο 111 σημείο 8) εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017·

β)

το άρθρο 100 παράγραφος 3 και το άρθρο 101 παράγραφος 4 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.   Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), δ) και στ) καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων αυτών των πράξεων και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. LESAY


(1)  ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 104.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 18ης Ιουλίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(4)  Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 03, τόμος 001, σ. 243).

(5)  Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 03, τόμος 002, σ. 3).

(6)  Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 03, τόμος 003, σ. 39).

(7)  Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12).

(8)  Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33).

(9)  Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60).

(10)  Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74).

(11)  Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).

(12)  Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).

(13)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(15)  Οδηγία 76/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1974 περί της καταπολεμήσεως του φυλλοδέτη των γαρυφάλλων (ΕΕ L 352 της 28.12.1974, σ. 41, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 03, τόμος 11, σ. 129).

(16)  Οδηγία 2006/91/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 42).

(17)  Οδηγία 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1969 περί της καταπολεμήσεως του καρκίνου της πατάτας (ΕΕ L 323 της 24.12.1969, σ. 1, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 03, τόμος 05, σ. 19).

(18)  Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1993, για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ΕΕ L 259 της 18.10.1993, σ. 1).

(19)  Οδηγία 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (ΕΕ L 235 της 21.8.1998, σ. 1).

(20)  Οδηγία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας και την κατάργηση της οδηγίας 69/465/ΕΟΚ (ΕΕ L 156 της 16.6.2007, σ. 12).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).

(23)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).

(24)  Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16).

(25)  Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ. 17).

(26)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Κωδικοί ονομάτων χωρών και υποδιαιρέσεών τους — Μέρος 1: Κωδικοί χωρών. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, Γενεύη.

(28)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1).

(29)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(30)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

(31)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Κριτήρια αναγνώρισης επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 7, στο άρθρο 29 παράγραφος 2, στο άρθρο 30 παράγραφος 2 και στο άρθρο 49 παράγραφος 3

1)   Ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού

Η ταξινομική ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη ή, εναλλακτικά, πρέπει να έχει καταδειχθεί ότι ο επιβλαβής οργανισμός παράγει συνεπή συμπτώματα και μπορεί να μεταδοθεί.

Η ταξινομική ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού καθορίζεται σε επίπεδο είδους ή, εναλλακτικά, σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ταξινόμησης, εφόσον το εν λόγω επίπεδο ταξινόμησης είναι επιστημονικά κατάλληλο με βάσει τη λοιμοτοξικότητα, το φάσμα ξενιστών ή τις σχέσεις διαβιβαστών του.

2)   Παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια

Ισχύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είναι γνωστή η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια·

β)

δεν είναι γνωστή η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια, εκτός από περιορισμένο τμήμα του·

γ)

δεν είναι γνωστή η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια, εκτός από λίγες, ακανόνιστες, μεμονωμένες και σπάνιες περιπτώσεις.

Αν ισχύουν τα στοιχεία β) ή γ), θεωρείται ότι ο επιβλαβής οργανισμός δεν κατανέμεται ευρέως.

3)   Ικανότητα εισόδου, εγκατάστασης και εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια

α)   Ικανότητα εισόδου

Ο επιβλαβής οργανισμός θεωρείται ικανός να εισέλθει στην εν λόγω επικράτεια ή, αν είναι παρών αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, στο τμήμα της εν λόγω επικρατείας από όπου είναι απών («σχετικό μέρος της απειλούμενης περιοχής»), είτε με φυσική εξάπλωση είτε όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

συνδέεται, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που διακινούνται στην εν λόγω επικράτεια, με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα στην επικράτεια από την οποία κατάγονται ή από την οποία μεταφέρονται στην εν λόγω επικράτεια·

ii)

επιβιώνει κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση·

iii)

μπορεί να μεταφερθεί σε κατάλληλο φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο-ξενιστή στην εν λόγω επικράτεια.

β)   Ικανότητα εγκατάστασης

Ο επιβλαβής οργανισμός θεωρείται ικανός να «εγκατασταθεί» στην εν λόγω επικράτεια ή, αν είναι παρών αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, στο τμήμα της εν λόγω επικρατείας από όπου είναι απών, αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

υπάρχουν διαθέσιμοι ξενιστές του επιβλαβούς οργανισμού και, κατά περίπτωση, διαβιβαστές του επιβλαβούς οργανισμού·

ii)

οι καθοριστικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ευνοϊκοί για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό και, ενδεχομένως, τον διαβιβαστή του, πράγμα που του επιτρέπει να επιβιώσει σε περιόδους κλιματικής έντασης και να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του·

iii)

οι καλλιεργητικές πρακτικές και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην εν λόγω επικράτεια είναι ευνοϊκά·

iv)

οι μέθοδοι επιβίωσης, η αναπαραγωγική στρατηγική, η γενετική προσαρμοστικότητα του επιβλαβούς οργανισμού και το μέγεθος του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού υποστηρίζουν την εγκατάστασή του.

γ)   Ικανότητα εξάπλωσης

Ο επιβλαβής οργανισμός θεωρείται ικανός να εξαπλωθεί εδαφικά στην εν λόγω επικράτεια ή, αν είναι παρών αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, στο τμήμα της εν λόγω επικρατείας από όπου είναι απών, αν πληρούνται μία ή παραπάνω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

το περιβάλλον είναι κατάλληλο για τη φυσική εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού·

ii)

τα εμπόδια στη φυσική εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού είναι ανεπαρκή·

iii)

εμπορεύματα ή μεταφορικά μέσα επιτρέπουν τη διακίνηση του επιβλαβούς οργανισμού·

iv)

υπάρχουν ξενιστές και, ενδεχομένως, διαβιβαστές του επιβλαβούς οργανισμού·

v)

οι καλλιεργητικές πρακτικές και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην εν λόγω επικράτεια είναι ευνοϊκά·

vi)

δεν υπάρχουν φυσικοί εχθροί και ανταγωνιστές του επιβλαβούς οργανισμού ή δεν είναι επαρκώς ικανοί να εξαλείψουν τον επιβλαβή οργανισμό.

4)   Δυνητικός οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Η είσοδος, η εγκατάσταση και η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω επικράτεια ή, αν είναι παρών αλλά δεν κατανέμεται ευρέως, στο τμήμα της εν λόγω επικρατείας από όπου είναι απών, έχουν μη αποδεκτό οικονομικό, κοινωνικό και/ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην εν λόγω επικράτεια ή τμήμα της εν λόγω επικρατείας όπου δεν κατανέμεται ευρέως, όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

απώλειες καλλιεργειών από άποψη απόδοσης και ποιότητας·

β)

κόστος των μέτρων ελέγχου·

γ)

κόστος αναφύτευσης και/ή ζημίες που οφείλονται στην ανάγκη καλλιέργειας φυτών υποκατάστασης·

δ)

επιπτώσεις στις υπάρχουσες πρακτικές παραγωγής·

ε)

επιπτώσεις στα δέντρα των δρόμων, στα πάρκα και στις φυσικές και στις φυτεμένες περιοχές·

στ)

επιπτώσεις στα αυτόχθονα φυτά, στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος·

ζ)

επιπτώσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, την εξάπλωση και τον αντίκτυπο άλλων επιβλαβών οργανισμών, για παράδειγμα λόγω της ικανότητας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού να ενεργεί ως διαβιβαστής των εν λόγω άλλων επιβλαβών οργανισμών·

η)

αλλαγές στο κόστος παραγωγού ή στις απαιτήσεις εισροών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους ελέγχου και του κόστους εξάλειψης και περιορισμού·

θ)

επιπτώσεις στα κέρδη των παραγωγών που οφείλονται στις μεταβολές της ποιότητας, του κόστους παραγωγής, των αποδόσεων και των επιπέδων τιμών·

ι)

αλλαγές στην εγχώρια και εξωτερική καταναλωτική ζήτηση για ένα προϊόν, που οφείλονται στις μεταβολές της ποιότητας·

ια)

επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγικές αγορές καθώς και στις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σχετικά με την πρόσβαση στην εξαγωγική αγορά και την πιθανότητα επιβολής φυτοϋγειονομικών περιορισμών από τους εμπορικούς εταίρους·

ιβ)

πόροι που χρειάζονται για πρόσθετη έρευνα και παροχή συμβουλών·

ιγ)

περιβαλλοντικές και άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες των μέτρων ελέγχου·

ιδ)

επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000 ή σε άλλες προστατευόμενες περιοχές·

ιε)

αλλαγές στις οικολογικές διεργασίες και στη δομή, τη σταθερότητα ή τις διαδικασίες ενός οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω επιπτώσεων όσον αφορά τα φυτικά είδη, τη διάβρωση, τις αλλαγές στον υδροφόρο ορίζοντα, τους κινδύνους πυρκαγιάς και την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων·

ιστ)

κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και των μέτρων παρεμπόδισης·

ιζ)

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και στην ασφάλεια των τροφίμων·

ιη)

επιπτώσεις στην απασχόληση·

ιθ)

επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων, στην αναψυχή, στον τουρισμό, στο φυσικό τοπίο, στη βόσκηση των ζώων, στη θήρα και στην αλιεία.

ΤΜΗΜΑ 2

Κριτήρια αναγνώρισης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας οι οποίοι χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Ένας ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας θεωρείται ότι έχει σοβαρότατο οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην επικράτεια της Ένωσης αν η είσοδος, η εγκατάσταση και η εξάπλωσή του πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

Οικονομικός αντίκτυπος: ο επιβλαβής οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές ζημίες όσον αφορά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 4) του τμήματος 1 όσον αφορά τα φυτά με σημαντική οικονομική αξία στην επικράτεια της Ένωσης.

Τα φυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να είναι μη παραγωγικά δέντρα.

β)

Κοινωνικός αντίκτυπος: ο επιβλαβής οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιπτώσεις:

i)

σημαντική μείωση της απασχόλησης εν προκειμένω στη γεωργία, την κηπευτική ή τη δασοκομία ή σε κλάδους που συνδέονται με τους τομείς αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και της αναψυχής·

ii)

σημαντικούς κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων·

iii)

εξαφάνιση ή μακροχρόνια ζημία ευρείας κλίμακας σε σημαντικά είδη δέντρων που αναπτύσσονται ή καλλιεργούνται στην επικράτεια της Ένωσης ή είδη δέντρων μεγάλης σημασίας για το τοπίο καθώς και την πολιτιστική ή ιστορική κληρονομιά της Ένωσης.

γ)

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: ο επιβλαβής οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιπτώσεις:

i)

σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων επιπτώσεις στα είδη και στους οικοτόπους που καταγράφονται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ii)

σημαντικές και μακροχρόνιες αυξήσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα σχετικά φυτά,

iii)

εξαφάνιση ή μακροχρόνια ζημία ευρείας κλίμακας σε βασικά σημαντικά είδη δέντρων που αναπτύσσονται ή καλλιεργούνται στην επικράτεια της Ένωσης ή είδη δέντρων μεγάλης σημασίας για το τοπίο καθώς και για την πολιτιστική ή ιστορική κληρονομιά της Ένωσης.

ΤΜΗΜΑ 3

Κριτήρια προκαταρκτικής αξιολόγησης για την αναγνώριση επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι προσωρινά χαρακτηρίζονται ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και απαιτούν προσωρινά μέτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 παράγραφος 1

Υποτμήμα 1

Κριτήρια προκαταρκτικής αξιολόγησης για την αναγνώριση επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι προσωρινά χαρακτηρίζονται ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και απαιτούν προσωρινά μέτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1

1)   Ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού

Ο επιβλαβής οργανισμός πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο τμήμα 1 σημείο 1).

2)   Παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια του κράτους μέλους

Ο επιβλαβής οργανισμός δεν είχε κατά το παρελθόν γνωστή παρουσία στην επικράτεια κράτους μέλους. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο επιβλαβής οργανισμός δεν είχε επίσης κατά το παρελθόν γνωστή παρουσία στην επικράτεια της Ένωσης ή θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 σημείο 2) στοιχείο β) ή γ) όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης.

3)   Πιθανότητα εγκατάστασης και εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης ή σε συγκεκριμένο(-α) τμήμα(-τα) της επικράτειας της Ένωσης στο(-α) οποίο(-α) δεν είναι παρών

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος, ο επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 1 σημείο 3) στοιχεία β) και γ) όσον αφορά την επικράτειά του και, στον βαθμό που το κράτος μέλος είναι σε θέση να το αξιολογήσει, την επικράτεια της Ένωσης.

4)   Δυνητικός οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος του επιβλαβούς οργανισμού

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος, ο επιβλαβής οργανισμός θα είχε μη αποδεκτό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην επικράτειά του και, στον βαθμό που το κράτος μέλος είναι σε θέση να το αξιολογήσει, στην επικράτεια της Ένωσης σε περίπτωση εγκατάστασης και εξάπλωσής του στην εν λόγω επικράτεια.

Ο εν λόγω αντίκτυπος περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις άμεσες επιπτώσεις που απαριθμούνται στο τμήμα 1 σημείο 4) στοιχεία α) έως ζ).

Υποτμήμα 2

Κριτήρια προκαταρκτικής αξιολόγησης για την αναγνώριση επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι προσωρινά χαρακτηρίζονται ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και απαιτούν προσωρινά μέτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1

1)   Ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού

Ο επιβλαβής οργανισμός πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο τμήμα 1 σημείο 1).

2)   Παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης

Ο επιβλαβής οργανισμός δεν είχε κατά το παρελθόν γνωστή παρουσία στην επικράτεια της Ένωσης ή θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 σημείο 2) στοιχείο β) ή γ) όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης.

3)   Πιθανότητα εγκατάστασης και εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης ή σε συγκεκριμένο(-α) τμήμα(-τα) της επικράτειας της Ένωσης στο(-α) οποίο(-α) δεν είναι παρών

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Ένωση, ο επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 1 σημείο 3) στοιχεία β) και γ) όσον αφορά την επικράτεια της Ένωσης.

4)   Δυνητικός οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος του επιβλαβούς οργανισμού

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Ένωση, ο επιβλαβής οργανισμός θα είχε μη αποδεκτό οικονομικό, κοινωνικό και/ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην επικράτεια της Ένωσης σε περίπτωση εγκατάστασης και εξάπλωσής του στην εν λόγω επικράτεια.

Ο εν λόγω αντίκτυπος περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις άμεσες επιπτώσεις που απαριθμούνται στο τμήμα 1 σημείο 4) στοιχεία α) έως ζ).

ΤΜΗΜΑ 4

Κριτήρια αναγνώρισης επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι χαρακτηρίζονται ενωσιακοί ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί μη καραντίνας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 36 και 38

1)   Ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού

Ο επιβλαβής οργανισμός πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο τμήμα 1 σημείο 1).

2)   Πιθανότητα εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης

Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι μετάδοση του επιβλαβούς οργανισμού πραγματοποιείται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση και όχι μέσω της φυσικής εξάπλωσης ή μέσω της διακίνησης φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

Η εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πτυχές:

α)

αριθμό των κύκλων ζωής του επιβλαβούς οργανισμού στους σχετικούς ξενιστές·

β)

βιολογία, επιδημιολογία και επιβίωση του επιβλαβούς οργανισμού·

γ)

πιθανή φυσική οδό, υποβοηθούμενη από τον άνθρωπο οδό ή άλλες οδούς μετάδοσης του επιβλαβούς οργανισμού στον σχετικό ξενιστή και αποδοτικότητα της οδού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών διασποράς και του ρυθμού διασποράς·

δ)

επόμενη προσβολή και μετάδοση του επιβλαβούς οργανισμού από τον σχετικό ξενιστή σε άλλα φυτά και αντιστρόφως·

ε)

κλιματολογικούς παράγοντες·

στ)

καλλιεργητικές πρακτικές πριν και μετά τη συγκομιδή·

ζ)

τύπους εδάφους·

η)

ευπάθεια του σχετικού ξενιστή και σχετικά στάδια των φυτών-ξενιστών·

θ)

παρουσία διαβιβαστών του επιβλαβούς οργανισμού·

ι)

παρουσία φυσικών εχθρών και ανταγωνιστών του επιβλαβούς οργανισμού·

ια)

παρουσία άλλων ξενιστών ευπαθών στον επιβλαβή οργανισμό·

ιβ)

επιπολασμό του επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης·

ιγ)

προβλεπόμενη χρήση των φυτών.

3)   Δυνητικός οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος του επιβλαβούς οργανισμού

Η προσβολή των φυτών προς φύτευση από τον επιβλαβή οργανισμό, που αναφέρεται στο σημείο 2), έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο για την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω φυτών όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

απώλειες καλλιεργειών από άποψη απόδοσης και π