EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1) (ο «κώδικας»), και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 131, 153, 156, και 279,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ο κώδικας αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του κώδικα.

(2)

Ο κώδικας προάγει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην απόφαση 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τις οποίες αναγνωρίζει ως βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και, συγχρόνως, για την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και η αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Κατά γενικό κανόνα, τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών πρέπει να παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις στους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών.

(3)

Με βάση το υπάρχον έγγραφο προγραμματισμού σχετικά με όλα τα συναφή με την τεχνολογία των πληροφοριών σχέδια στον τελωνειακό τομέα, που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 70/2008/ΕΚ, η εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής (3) (πρόγραμμα εργασιών) περιλαμβάνει κατάλογο των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία αναπτύσσουν τα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή του κώδικα στην πράξη.

(4)

Από αυτή την άποψη, το άρθρο 278 του κώδικα προβλέπει ότι άλλα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταβατικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, έως ότου τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα.

(5)

Μολονότι, καταρχήν, τα μεταβατικά μέτρα που περιέχονται σε αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, ενόψει των πρακτικών ζητημάτων και των ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών, εάν η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος είναι προγενέστερη της τελικής προθεσμίας που προβλέπεται στον κώδικα για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, και με στόχο την προστασία της ασφάλειας δικαίου των φορέων, η χρήση των σχετικών μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών, πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως εναλλακτική της χρήσης του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος, όταν αυτό χρησιμοποιείται, και στη συνέχεια να αναστέλλεται.

(6)

Ενόψει της μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων που είναι αναγκαία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, χρειάζεται να εκπονηθούν μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη μορφή αυτών των αιτήσεων και αποφάσεων. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις προστασίας δεδομένων.

(7)

Στην περίπτωση που απαιτούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των τελωνειακών αρχών περισσοτέρων του ενός κρατών μελών πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στο βαθμό που οι εν λόγω διαβουλεύσεις αφορούν την ανταλλαγή και την αποθήκευση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρχίσει ακόμη, χρειάζεται να εκπονηθούν μεταβατικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης αυτών των διαβουλεύσεων.

(8)

Καθώς εκκρεμεί η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος που σχετίζεται με τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία (ΔΔΠ) και προκειμένου να παρέχεται στους συναλλασσόμενους βοήθεια στον προσδιορισμό της ορθής δασμολογικής κατάταξης, έως την ολοκλήρωση της πλήρους αναβάθμισης του συστήματος θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τις αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ.

(9)

Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα οι οποίες διέπουν τόσο την αίτηση όσο και την άδεια για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) δεν έχει ακόμη αναβαθμιστεί, πρέπει να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων μέσων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, έως ότου το σύστημα αναβαθμιστεί.

(10)

Καθώς κατά το χρονικό διάστημα έως την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγής πρέπει να χρησιμοποιείται το υπάρχον σύστημα για τη δήλωση στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία (DV1), ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση ορισμένων στοιχείων που αφορούν τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

(11)

Το άρθρο 147 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447 της Επιτροπής (4) αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών όσον αφορά εγγυήσεις, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ελλείψει αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος, θα πρέπει να προβλέπονται άλλα μέσα αποθήκευσης και ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.

(12)

Δεδομένου ότι το σύστημα ελέγχου εισαγωγών, το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα που διέπουν τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, δεν έχει ακόμη αναβαθμιστεί πλήρως, πρέπει να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών, άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα.

(13)

Στο ίδιο πλαίσιο, επειδή το ισχύον σύστημα ελέγχου εισαγωγών έχει τη δυνατότητα λήψης συνοπτικής διασάφησης εισόδου με υποβολή ενός μόνο συνόλου δεδομένων, τα άρθρα που προβλέπουν την παροχή δεδομένων σε περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων θα πρέπει να ανασταλούν προσωρινά μέχρι την αναβάθμιση του ICS και θα πρέπει να θεσπιστούν εναλλακτικές απαιτήσεις.

(14)

Έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και τη διασφάλιση των τελωνειακών διατυπώσεων που σχετίζονται με την είσοδο των εμπορευμάτων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της και τη διασφάλιση της έναρξης της τελωνειακής επιτήρησης την κατάλληλη στιγμή και τη δέουσα εκτέλεσή της πριν από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων γνωστοποίησης άφιξης, γνωστοποίησης προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει να προβλεφθούν εναλλακτικά μέσα για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών για τη γνωστοποίηση άφιξης, τη γνωστοποίηση εκτροπής, τη γνωστοποίηση προσκόμισης και την προσωρινή εναπόθεση.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των πράξεων που σχετίζονται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για τη χρήση τελωνειακών διασαφήσεων χωρίς χαρτί παράλληλα με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα εισαγωγής για όσο χρονικό διάστημα αυτά δεν αναβαθμίζονται.

(16)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα σύνολα δεδομένων και οι μορφότυποι που απαιτούνται από τον κώδικα και οι σχετικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του κώδικα δεν θα είναι διαθέσιμες έως την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου των φορέων θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τελωνειακών διασαφήσεων με διαφορετικό σύνολο δεδομένων.

(17)

Κατά την περίοδο κατά την οποία οι φορείς κάνουν χρήση της απλουστευμένης διασάφησης και έως την αναβάθμιση του αυτοματοποιημένου συστήματος εξαγωγών θα πρέπει να τους δοθούν διαφορετικές προθεσμίες για την υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν προθεσμίες διαφορετικές εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 146 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (5).

(18)

Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει, κατά τη μεταβατική περίοδο, να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιτρέπουν την υποβολή απλουστευμένης διασάφησης υπό τη μορφή εμπορικού ή διοικητικού εγγράφου.

(19)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας ή την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, στις περιπτώσεις εκείνες που η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων, θα πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές μέσω των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων ή με άλλα μέσα.

(20)

Η υποχρέωση υποβολής τελωνειακών διασαφήσεων μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα και η λήξη των υφιστάμενων απαλλαγών από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικών διασαφήσεων για ταχυδρομικές αποστολές αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα χρήσης διασάφησης με μειωμένο σύνολο δεδομένων για ορισμένες ταχυδρομικές αποστολές απαιτεί επίσης προσαρμογές στη ροή των δεδομένων και στην υποστηρικτική υποδομή ΤΠ των φορέων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών. Συνεπώς, οι μεταβατικοί κανόνες είναι αναγκαίοι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή προσαρμογή στους κανόνες που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446.

(21)

Ελλείψει του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, όλες οι πληροφορίες όσον αφορά την αίτηση για τη χορήγηση άδειας κεντρικού τελωνισμού και την έκδοση της σχετικής άδειας θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και για λόγους παρακολούθησης, να εξακολουθούν να δημοσιεύονται για πρόσβαση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(22)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη σιδηροδρομική διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, θα πρέπει, πριν από την αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης («ΝΜΣΔ»), να θεσπιστούν κανόνες για τη συνέχιση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

(23)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής και αποτελεσματική διακίνηση μέσω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών έως την αναβάθμιση των συστημάτων των σχετικών οικονομικών φορέων, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη συνέχιση της χρήσης των δηλωτικών σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

(24)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των μεταβατικών ρυθμίσεων που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να τροποποιηθούν εξίσου ορισμένες διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

(25)

Καμία από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επιβάλει στην Επιτροπή ή τα κράτη μέλη την υποχρέωση αναβάθμισης ή έναρξης λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων, παρά μόνο σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ.

(26)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2016 ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή του κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα μέσα για την ανταλλαγή και την αποθήκευση δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 278 του κώδικα έως ότου τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα.

2.   Οι απαιτήσεις, οι μορφότυποι και οι κωδικοί δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζονται για τις μεταβατικές περιόδους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 1

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας

Άρθρο 2

Αιτήσεις και αποφάσεις

Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με αιτήσεις και αποφάσεις καθώς και με κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μέσων ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζονται οι διαβουλεύσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

2.   Κάθε τελωνειακή αρχή ορίζει σημεία επαφής τα οποία είναι υπεύθυνα για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών και άλλων τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, και γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο σημείων επαφής στην ιστοσελίδα της.

ΤΜΗΜΑ 2

Αποφάσεις που αφορούν τη ΔΔΠ

Άρθρο 4

Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ

1.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του συστήματος ΔΔΠ το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

έως την ημερομηνία αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

i)

για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2, και

ii)

οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 3·

β)

από την ημερομηνία της αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος έως την ημερομηνία της αναβάθμισης της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

i)

για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 4, και

ii)

οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 5.

ΤΜΗΜΑ 3

Αίτηση για την ιδιότητα ΑΕΟ

Άρθρο 5

Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις

1.   Έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος AEO το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

οι αιτήσεις για την ιδιότητα ΑΕΟ υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τη μορφή του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 6· και

β)

οι άδειες για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ εκδίδονται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Δήλωση στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία

1.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη δασμολογητέα αξία.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την παροχή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 8.

4.   Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όταν η δασμολογητέα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί βάσει του άρθρου 70 του κώδικα.

5.   Εκτός των περιπτώσεων που η παροχή των στοιχείων της παραγράφου 1 είναι απαραίτητη για τον ορθό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των εν λόγω στοιχείων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ ανά αποστολή, με την επιφύλαξη ότι η αποστολή δεν αποτελεί μέρος τμηματικών ή πολλαπλών αποστολών από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη·

β)

όταν η συναλλαγή στην οποία βασίζεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μη εμπορικού χαρακτήρα·

γ)

όταν η υποβολή των εν λόγω στοιχείων δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου·

δ)

όταν δεν είναι απαιτητοί οι δασμοί που προβλέπονται στο κοινό δασμολόγιο.

6.   Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να χορηγήσουν απαλλαγή από την υφιστάμενη απαίτηση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε περίπτωση συνεχούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο αγοραστή και υπό τους ίδιους εμπορικούς όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

Άρθρο 7

Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών

1.   Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις.

2.   Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν συστήνονται εγγυήσεις για κάθε σκοπό πλην της διαμετακόμισης, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 147 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447:

α)

οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους αποθηκεύουν πληροφορίες σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό σύστημα· και

β)

για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3.   Το σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΔΕ, που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 155 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447 καθορίζει στην αίτηση για σύσταση συνολικής εγγύησης την κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιεί πράξεις, εκτός αν πρόκειται για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, τα οποία πρέπει να καλύπτονται από την εγγύηση.

2.   Το τελωνείο εγγύησης που λαμβάνει την αίτηση, προβαίνει σε διαβούλευση με τα άλλα κράτη μέλη που αναφέρονται στην αίτηση σχετικά με την κατανομή του ποσού αναφοράς που έχει ζητήσει το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 157 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του οικείου μέρους του ποσού αναφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

Άρθρο 9

Γνωστοποίηση της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ- Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή γνωστοποίησης της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα.

Άρθρο 10

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την προσκόμιση εμπορευμάτων σε τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα.

Άρθρο 11

Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

Άρθρο 12

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων για εμπορεύματα που καλύπτονται από απλουστευμένο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης

Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων επιτυγχάνεται με την αναγραφή του συμβόλου «C» (ισοδύναμο της ένδειξης «T2L») στο δηλωτικό απέναντι από τα σχετικά είδη.

Άρθρο 13

Έντυπα για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση (PoUS) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων.

2.   Όταν για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, υποβάλλεται παραστατικό T2L ή T2LF σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

3.   Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά φύλλα σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο IV του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

4.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση πινάκων φόρτωσης που συντάσσονται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο μέρος II κεφάλαιο III του παραρτήματος 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αντί συμπληρωματικών φύλλων για το περιγραφικό μέρος ενός παραστατικού «T2L» ή «T2LF».

5.   Στις περιπτώσεις που για τη δημιουργία του παραστατικού «T2L» ή «T2LF» οι τελωνειακές αρχές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη χρήση συμπληρωματικών φύλλων, το έντυπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα έντυπα σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

6.   Όταν εγκεκριμένος εκδότης χρησιμοποιεί την ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 129α παράγραφος 2 στοιχείο ε) σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η σφραγίδα εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο κεφάλαιο II του μέρους II του παραρτήματος 72-04 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εφαρμόζονται το τμήμα 23 και το τμήμα 23.1 του παραρτήματος 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

ΤΜΗΜΑ 2

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Άρθρο 14

Μέσα ανταλλαγής δεδομένων

Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:

α)

θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

τελωνειακή αποταμίευση·

γ)

προσωρινή εισαγωγή·

δ)

ειδικός προορισμός·

ε)

τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.

Άρθρο 15

Έντυπα για τις τελωνειακές διασαφήσεις

Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στις περιπτώσεις που για τα τελωνειακά καθεστώτα που απαριθμούνται στο άρθρο 14 χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας, οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται με χρήση των εντύπων που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1 έως Δ1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 16

Έντυπα για τις απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις

1.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν υποβάλλεται απλουστευμένη τελωνειακή διασάφηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται τα έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1 έως Β5.

2.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν σε ένα πρόσωπο έχει χορηγηθεί άδεια για την τακτική χρήση απλουστευμένης διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 του κώδικα, η οποία αφορά καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να κάνουν δεκτό εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο ως απλουστευμένη διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω έγγραφο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και συνοδεύεται από αίτηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο σχετικό τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 17

Υποβολή τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης χρήσης του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) και αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στην περίπτωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 171 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση μέσων πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης.

Άρθρο 18

Μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών για τον κεντρικό τελωνισμό

1.   Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ) και του ΑΣΕ τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές που ενέχονται σε άδεια κεντρικού τελωνισμού συνεργάζονται για να θεσπίσουν ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 179 παράγραφοι 4 και 5 του κώδικα.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και κατόχων άδειας κεντρικού τελωνισμού.

Άρθρο 19

Αποθήκευση πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον κατάλογο με τις αιτήσεις και άδειες κεντρικού τελωνισμού στην Επιτροπή, η οποία εν συνεχεία τον αποθηκεύει στην αντίστοιχη ομάδα του κέντρου επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (CIRCABC).

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι επικαιροποιημένος.

Άρθρο 20

Απόρριψη αίτησης για κεντρικό τελωνισμό

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΚΠΕ και ΑΣΕ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης μπορεί να απορρίπτει αιτήσεις για κεντρικό τελωνισμό στις περιπτώσεις που η χορήγηση άδειας δημιουργεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

Άρθρο 21

Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

1.   Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής και έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ και αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης, εκτός εάν χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 του κώδικα.

2.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αντικατάσταση της γνωστοποίησης προσκόμισης από τελωνειακή διασάφηση, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης διασάφησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις για τα ειδικά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης

Άρθρο 22

Έντυπο για αιτήσεις και άδειες σχετικά με ειδικά καθεστώτα

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν η αίτηση για χορήγηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα δεν βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση και υποβάλλεται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η εν λόγω αίτηση πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 12 του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδουν απόφαση για τη χορήγηση άδειας κάνουν χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 12.

Άρθρο 23

Μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών.

2.   Όταν για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, γίνεται χρήση των δελτίων πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα δελτία πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13 διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο προσάρτημα του εν λόγω παραρτήματος.

4.   Όταν απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446, για την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 27 του εν λόγω κανονισμού, μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών.

ΤΜΗΜΑ 2

Διαμετακόμιση

Άρθρο 24

Γενικές διατάξεις

1.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 25, 26 και 29 έως 51 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν ακόμη αναβαθμίσει τα συστήματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα εφαρμόζονται, έως την 1η Μαΐου 2018, τα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης που βασίζονται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 του παρόντος κανονισμού.

Έως αυτήν την ημερομηνία, τα καθεστώτα που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 θεωρούνται ισοδύναμα με το καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα και δεν απαιτείται εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 8 στοιχείο δ) του κώδικα.

Άρθρο 25

Άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

1.   Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο αιτών είναι επιχείρηση σιδηροδρόμων·

β)

ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

γ)

ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

δ)

ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.   Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 26

Άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης

1.   Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, ο αιτών είναι αεροπορική εταιρεία·

β)

στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης, ο αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία·

γ)

ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

δ)

ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

ε)

ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.   Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης ισχύει στα κράτη μέλη που εξειδικεύονται στην άδεια.

Άρθρο 27

Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.   Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο αιτών είναι αεροπορική εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων μεταξύ αερολιμένων της Ένωσης·

β)

ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·

γ)

ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

δ)

ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.   Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού αντιστοίχως, που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγής πληροφοριών.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκδίδουν την άδεια.

3.   Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ισχύει για ενωσιακές πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ των αερολιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

Άρθρο 28

Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.   Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ λιμένων της Ένωσης·

β)

ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·

γ)

ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

δ)

ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.   Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού αντιστοίχως, που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγής πληροφοριών.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκδίδουν την άδεια.

3.   Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης ισχύει μόνο για ενωσιακές πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

Άρθρο 29

Διατάξεις που αφορούν τις άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης και για τη χρήση των καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης

1.   Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 25, 26, 27 και 28 χορηγείται μόνο υπό τον όρο ότι:

α)

η αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι είναι σε θέση να ασκεί την επιτήρηση της χρήσης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης καθώς και να διενεργεί χωρίς να χρειάζεται να απασχολεί διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του σχετικού προσώπου·

β)

ο αιτών τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

2.   Εάν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 26 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 27 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 28 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30

Φορτωτική CIM ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Η φορτωτική CIM θεωρείται ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για πράξεις μεταφοράς που πραγματοποιούνται από εγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε μεταξύ τους συνεργασία.

Άρθρο 31

Δικαιούχοι του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και οι υποχρεώσεις τους

1.   Δικαιούχος του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς είναι ένας από τους ακόλουθους:

α)

εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και παραλαμβάνει προς μεταφορά το εμπόρευμα που συνοδεύεται από φορτωτική CIM δελτίο ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, και τα οποία συμπληρώνει τη θέση 58β της φορτωτικής CIM, σημειώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ναι» και εισάγοντας τον κωδικό UIC της επιχείρησης· ή

β)

όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και τα εμπορεύματα εισέρχονται στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος, οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και η θέση 58β συμπληρώνεται για λογαριασμό της από επιχείρηση σιδηροδρόμων τρίτης χώρας.

2.   Ο δικαιούχος του συγκεκριμένου καθεστώτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έμμεση δήλωση ότι οι διαδοχικές επιχειρήσεις σιδηροδρόμων ή οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων υποκατάστασης που ενέχονται στη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης επίσης πληρούν τις απαιτήσεις του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 32

Υποχρεώσεις της εγκεκριμένης επιχείρησης σιδηροδρόμων

1.   Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται διαδοχικά και μεταφέρονται από διαφορετικές εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων σε εθνική κλίμακα και οι συμμετέχουσες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων δηλώνουν ότι ευθύνονται από κοινού έναντι της τελωνειακής αρχής για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή.

2.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 233 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα, κάθε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων που παραλαμβάνει εμπορεύματα κατά την πράξη μεταφοράς και αναφέρεται στη θέση 57 της φορτωτικής CIM είναι επίσης υπεύθυνη για τη δέουσα υποβολή αίτησης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

3.   Οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων εφαρμόζουν, σε μεταξύ τους συνεργασία, ένα από κοινού συμφωνηθέν σύστημα για τον έλεγχο και τη διερεύνηση παρατυπιών, της διακίνησης εμπορευμάτων που πραγματοποιούν και την ανάληψη ευθύνης για τα ακόλουθα:

α)

τον χωριστό διακανονισμό των εξόδων μεταφοράς βάσει των πληροφοριών που πρέπει να είναι διαθέσιμες για κάθε πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και για κάθε μήνα, για τις ενδιαφερόμενες ανεξάρτητες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων σε κάθε κράτος μέλος·

β)

την ανάλυση των εξόδων μεταφοράς για κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εισέρχονται τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της χρήσης της πράξης ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς· και

γ)

την καταβολή του αντίστοιχου μεριδίου των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε κάθε μία από τις συνεργαζόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων.

Άρθρο 33

Διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης

1.   Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα υπάγονται στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και η πράξη διαμετακόμισης αρχίζει και πρόκειται να λήξει εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα εμπορεύματα και η φορτωτική CIM προσκομίζονται στο τελωνείο αναχώρησης.

2.   Το τελωνείο αναχώρησης θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM:

α)

το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα·

β)

το σύμβολο «T2», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 1 του κώδικα· ή

γ)

το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Το σύμβολο «Τ2» ή «T2F» επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης.

3.   Όλα τα αντίτυπα της φορτωτικής CIM επιστρέφονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

4.   Η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο πλαίσιο του έντυπου καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς επισημαίνονται με τη χρήση ετικέτας με εικονόγραμμα, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 10. Οι ετικέτες τίθενται επί της φορτωτικής CIM ή εκτυπώνονται απευθείας επ' αυτής, καθώς και επί του σιδηροδρομικού οχήματος, εφόσον πρόκειται για πλήρη φόρτωση, ή επί του μεμονωμένου δέματος ή των δεμάτων στις λοιπές περιπτώσεις. Οι ετικέτες μπορεί να υποκαθίσταται από αποτύπωμα σφραγίδας που αναπαριστά το εικονόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα 10.

5.   Όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και πρόκειται να λήξει εντός αυτού του εδάφους, το τελωνείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμός από τον οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αναλαμβάνει το ρόλο του τελωνείου αναχώρησης.

Στο τελωνείο αναχώρησης δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 34

Πίνακες φόρτωσης

1.   Εάν η φορτωτική CIM περιέχει περισσότερα του ενός σιδηροδρομικά οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια, μπορούν να χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 11.

2.   Οι πίνακες φόρτωσης πρέπει να φέρουν τον αριθμό του σιδηροδρομικού οχήματος στο οποίο αναφέρονται οι φορτωτικές CIM ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου που περιέχει τα εμπορεύματα.

3.   Για τις μεταφορές που έχουν αφετηρία το εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και αφορούν ταυτόχρονα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, πρέπει να καταρτίζονται ξεχωριστοί πίνακες φόρτωσης.

Οι αύξοντες αριθμοί των πινάκων φόρτωσης που αφορούν κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφονται στη θέση της φορτωτικής CIM η οποία προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων.

4.   Οι πίνακες φόρτωσης που συνοδεύουν τη φορτωτική CIM αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και παράγουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα.

5.   Το πρωτότυπο των εν λόγω πινάκων φόρτωσης επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του σιδηροδρομικού σταθμού αποστολής.

Άρθρο 35

Διατυπώσεις στο τελωνείο διέλευσης

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων στο τελωνείο διέλευσης.

Άρθρο 36

Διατυπώσεις στο τελωνείο προορισμού

1.   Κατά την άφιξη στο τελωνείο προορισμού εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων προσκομίζει τα ακόλουθα στο εν λόγω τελωνείο:

α)

τα εμπορεύματα·

β)

τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM.

Το τελωνείο προορισμού επιστρέφει το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων αφού προηγουμένως το σφραγίσει και φυλάσσει το αντίτυπο αριθ. 3 της φορτωτικής CIM.

2.   Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σταθμός προορισμού αναλαμβάνει τον ρόλο τελωνείου προορισμού.

Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς σε ενδιάμεσο σιδηροδρομικό σταθμό, χρέη τελωνείου προορισμού αναλαμβάνει το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω σταθμός. Το εν λόγω τελωνείο σφραγίζει τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM και το συμπληρωματικό αντίγραφο του αντιτύπου αριθ. 3 της φορτωτικής CIM που προσκόμισε η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων και τα θεωρεί με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено,

Vămuit, ή

Ocarinjeno.

Το εν λόγω τελωνείο επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων αφού προηγουμένως τα σφραγίσει και φυλάξει το συμπληρωματικό αντίγραφο του αντιτύπου αριθ. 3 της φορτωτικής CIM.

3.   Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα τα οποία υποβάλλονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

4.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων επαλήθευση των θεωρήσεων επί των αντιτύπων αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM που έθεσε η τελωνειακή αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο ενδιάμεσος σταθμός.

5.   Το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζεται για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και πρόκειται να λήξει εκτός αυτού.

Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμό μέσω του οποίου εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εκτελεί χρέη τελωνείου προορισμού. Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 37

Τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μεταφοράς, που έχει ως συνέπεια να περατωθεί:

α)

εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, πράξη μεταφοράς η οποία έπρεπε να λήξει εκτός του εδάφους αυτού· ή

β)

εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί εντός του εδάφους αυτού,

οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων μπορούν να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του τελωνείου αναχώρησης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης· ενημερώνουν αμέσως το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε.

Άρθρο 38

Έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει και λήγει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και η πράξη μεταφοράς αρχίζει και πρόκειται να λήξει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα τελωνεία που πρέπει να τελούν χρέη τελωνείου αναχώρησης και τελωνείου προορισμού είναι τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 36 παράγραφος 5 αντίστοιχα.

Στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 39

Καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης

1.   Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης και τα ενωσιακά αγαθά μεταφέρονται μέσω μιας ή περισσοτέρων χωρών κοινής διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης για το σύνολο του δρομολογίου από τον σταθμό αναχώρησης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προς τον σταθμό προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος, χωρίς προσκόμιση φορτωτικής CIM καθώς και των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης, και χωρίς την επίθεση ή εκτύπωση των ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4.

Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

2.   Εφόσον τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα σημείο κράτους μέλους σε σημείο άλλου κράτους μέλους, μέσω ενός ή περισσοτέρων εδαφών τρίτης χώρας άλλης από χώρα κοινής διαμετακόμισης, εφαρμόζεται το καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 1.

3.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς αναστέλλεται στο έδαφος της τρίτης χώρας.

Άρθρο 40

Καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 και στο άρθρο 38, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, εκτός εάν ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 153, 154 και 155 του κώδικα.

Άρθρο 41

Λογιστήρια των εγκεκριμένων επιχειρήσεων σιδηροδρόμων και τελωνειακός έλεγχος

1.   Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων φυλάσσουν τα αρχεία στα λογιστήρια τους και χρησιμοποιούν το από κοινού συμφωνηθέν σύστημα που εφαρμόζεται στα λογιστήρια για τη διερεύνηση παρατυπιών.

2.   Η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων έχει πρόσβαση στα δεδομένα που φυλάσσονται στο λογιστήριο της επιχείρησης αυτής.

3.   Για τους σκοπούς του τελωνειακού ελέγχου, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής στο κράτος μέλος προορισμού όλες τις φορτωτικές CIM που χρησιμοποιούνται ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με την εν λόγω αρχή.

Άρθρο 42

Χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης

1.   Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, τα άρθρα 25 και 29 έως 45 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 188, 189 και 190 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και στα άρθρα 291 έως 312 και στο παράρτημα 72-04 σημείο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Ωστόσο, εφαρμόζονται το άρθρο 33παράγραφος 4 και το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παραπομπή στον MRN της δήλωσης διαμετακόμισης κατά τη στιγμή έκδοσης της φορτωτικής CIM, στη θέση που προορίζεται για τα στοιχεία των συνημμένων παραστατικών.

3.   Εξάλλου, το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM πρέπει να φέρει τη θεώρηση της επιχείρησης σιδηροδρόμων, στην οποία ανήκει ο τελευταίος σταθμός τον οποίο αφορά η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης. Η επιχείρηση αυτή προβαίνει στη θεώρηση του παραστατικού αφού βεβαιωθεί ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτεται από τη δήλωση ενωσιακής διαμετακόμισης.

Άρθρο 43

Εγκεκριμένος αποστολέας

Όταν δεν απαιτείται η προσκόμιση της φορτωτικής CIM ως δήλωσης διαμετακόμισης και των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης για εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν από εγκεκριμένο αποστολέα στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, το τελωνείο αναχώρησης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM φέρουν το σύμβολο «Τ1», «Τ2» ή «Τ2F» αντίστοιχα.

Άρθρο 44

Εγκεκριμένος παραλήπτης

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο εγκεκριμένου παραλήπτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β), οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 315 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM παραδίδονται στο τελωνείο προορισμού απευθείας από την εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων ή από τη μεταφορική επιχείρηση.

Άρθρο 45

Χρήση άλλων έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που ισχύουν για εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης:

α)

τα κράτη μέλη δικαιούνται να εξακολουθούν να εφαρμόζουν άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει διμερών ή πολυμερών μεταξύ τους συμφωνιών· και

β)

στην περίπτωση εμπορευμάτων των οποίων δεν απαιτείται η διακίνηση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, κάθε κράτος μέλος δικαιούται να εξακολουθεί να εφαρμόζει άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 46

Δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.   Είναι δυνατό να επιτρέπεται σε αεροπορική εταιρεία να χρησιμοποιεί ως δήλωση διαμετακόμισης το δηλωτικό, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος 9 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία που υπεγράφη στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944.

2.   Η μορφή του δηλωτικού, καθώς και οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης αναφέρονται στην άδεια του άρθρου 26. Η αεροπορική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές καθενός από τους σχετικούς αερολιμένες.

3.   Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 47

Διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεί η αεροπορική εταιρεία

1.   Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

α)

το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β)

το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ)

την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·

δ)

τον αριθμό της πτήσης·

ε)

την ημερομηνία της πτήσης·

στ)

τον αερολιμένα αναχώρησης και τον αερολιμένα προορισμού.

2.   Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής·

β)

τον αριθμό των δεμάτων·

γ)

την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

δ)

τη μεικτή μάζα.

3.   Σε περίπτωση συγκεντρωτικής μεταφοράς εμπορευμάτων, η περιγραφή τους στο δηλωτικό αντικαθίσταται, ενδεχομένως, από τη μνεία «Consolidation», υπό συντετμημένη, ίσως, μορφή. Στην προκείμενη περίπτωση, οι φορτωτικές αεροπορικής μεταφοράς που αφορούν τις αποστολές που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό πρέπει να περιλαμβάνουν την εμπορική επωνυμία των εμπορευμάτων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Αυτές οι αεροπορικές φορτωτικές επισυνάπτεται στο δηλωτικό.

4.   Η αεροπορική εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

5.   Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης που φυλάσσουν ένα αντίτυπο.

6.   Ένα αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού.

Άρθρο 48

Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη δήλωση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.   Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που καταρτίζουν οι αεροπορικές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης.

2.   Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α)

τον αριθμό του δηλωτικού·

β)

το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

γ)

την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα·

δ)

τον αριθμό της πτήσης· και

ε)

την ημερομηνία της πτήσης.

3.   Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν οι ίδιες να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης, καθώς και την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης αναφέροντας κυρίως τις αεροπορικές φορτωτικές που αφορούν τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

Άρθρο 49

Δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.   Μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26 χρησιμοποιεί το δηλωτικό εμπορευμάτων ως δήλωση διαμετακόμισης με τη μορφή που καθορίζεται στην άδεια.

2.   Οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης αναφέρονται στην άδεια. Η ναυτιλιακή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις τελωνειακές αρχές καθενός από τους σχετικούς λιμένες.

3.   Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 50

Διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεί η ναυτιλιακή εταιρεία

1.   Η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

α)

το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β)

το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ)

την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·

δ)

την ταυτότητα του σκάφους·

ε)

τον λιμένα αναχώρησης·

στ)

τον λιμένα προορισμού·

ζ)

την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.

2.   Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον αριθμό της θαλάσσιας φορτωτικής·

β)

τον αριθμό, τη φύση, τα σήματα και τους αριθμούς των δεμάτων·

γ)

την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

δ)

τη μεικτή μάζα·

ε)

κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων.

3.   Η ναυτιλιακή εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

4.   Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης που φυλάσσουν ένα αντίτυπο.

5.   Αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού.

Άρθρο 51

Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη δήλωση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.   Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που καταρτίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης.

2.   Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α)

τον αριθμό του δηλωτικού·

β)

το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

γ)

την επωνυμία της ναυτιλιακής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα· και

δ)

την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.

3.   Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν οι ίδιες να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης, καθώς και την αρχή έκδοσης της άδειας, αναφέροντας, ιδίως, τις θαλάσσιες φορτωτικές που αφορούν τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

Άρθρο 52

Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.   Η αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει στον αερολιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον αερολιμένα αναχώρησης.

2.   Η αεροπορική εταιρεία καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό:

α)

το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β)

το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ)

το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, η αεροπορική εταιρεία θέτει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη αεροπορική φορτωτική, καθώς και τα στοιχεία αναφοράς της τηρούμενης διαδικασίας, τον αριθμό, την ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης του εγγράφου διαμετακόμισης ή μεταφοράς·

δ)

το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·

ε)

το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης.

3.   Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και παράγραφος 2.

4.   Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του αερολιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί σε αυτές.

5.   Οι καταχωρίσεις που τηρεί η αεροπορική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.

6.   Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία.

7.   Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.

Άρθρο 53

Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.   Η ναυτιλιακή εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει στον λιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον λιμένα αναχώρησης.

2.   Η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μόνο δηλωτικό για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό:

α)

το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β)

το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ)

το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη φορτωτική ή κάθε άλλο κατάλληλο εμπορικό έγγραφο, με ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό καθεστώς, συνοδευόμενη από τον αριθμό, την ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης του εγγράφου διαμετακόμισης ή μεταφοράς·

δ)

το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·

ε)

το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης.

3.   Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και παράγραφος 2.

4.   Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του λιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε αυτές.

5.   Οι καταχωρίσεις που τηρεί η ναυτιλιακή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.

6.   Η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κάθε παράβαση ή παρατυπία.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 54

Έξοδος εμπορευμάτων

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — ΑΕΣ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν την έξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης της αναβάθμισης του συστήματος δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας (ΔΔΠ) και του συστήματος Επιτήρηση 2 που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 1α του παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στα παραρτήματα 2 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (*).

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ΑΕΟ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 2 του παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στα παραρτήματα 6 και 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

Αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις περί δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα δεν παρατίθενται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν αυτές τις διασαφήσεις, τις γνωστοποιήσεις και τα αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα.

5.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι σχετικά με τις ακόλουθες αιτήσεις και άδειες ισχύουν κατάλληλες απαιτήσεις περί δεδομένων εναλλακτικές εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού:

α)

Αιτήσεις και άδειες που αφορούν την απλούστευση για τον καθορισμό των ποσών που αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων·

β)

Αιτήσεις και άδειες που αφορούν συνολικές εγγυήσεις·

γ)

Αιτήσεις και άδειες για αναβολή πληρωμής·

δ)

Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του κώδικα·

ε)

Αιτήσεις και άδειες για τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών·

στ)

Αιτήσεις και άδειες για εγκεκριμένο εκδότη·

ζ)

Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών·

η)

Αιτήσεις και άδειες για αυτοαξιολόγηση·

θ)

Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR·

ι)

Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ια)

Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ιβ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου·

ιγ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση δήλωσης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων·

ιδ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης.

6.   Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 την εφαρμογή εναλλακτικών απαιτήσεων περί δεδομένων, διασφαλίζει ότι αυτές οι εναλλακτικές απαιτήσεις περί δεδομένων του επιτρέπουν να επαληθεύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου της άδειας (στοιχείο 3/2 Ταυτότητα αιτούντος/κατόχου της άδειας ή δικαιούχου της απόφασης ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρος αριθμός EORI του αιτούντος, στοιχείο δεδομένων 3/1 Αιτών/Κάτοχος της άδειας ή δικαιούχος της απόφασης)·

β)

είδος της αίτησης ή της αιτούμενης άδειας (στοιχείο 1/1 Κωδικός είδους αίτησης/απόφασης)·

γ)

χρήση της άδειας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (στοιχείο 1/4 Γεωγραφική ισχύς — Ένωση), ανάλογα με την περίπτωση.

7.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή των απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και άδειες που προβλέπονται στο παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 αντί των απαιτήσεων περί δεδομένων που προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού για τα ακόλουθα καθεστώτα:

α)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης·

β)

Αιτήσεις και άδειες για κεντρικό τελωνισμό·

γ)

Αιτήσεις και άδειες για εγγραφή δεδομένων στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή·

δ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

ε)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

στ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ειδικού προορισμού·

ζ)

Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση προσωρινής εισαγωγής·

η)

Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τελωνειακή αποταμίευση.

8.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) ή αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, στις περιπτώσεις που αίτηση για χορήγηση άδειας βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η τελωνειακή διασάφηση περιέχει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

Απαιτήσεις περί δεδομένων κοινές για όλα τα καθεστώτα:

φύση της τελειοποίησης ή χρήσης των εμπορευμάτων,

τεχνικές περιγραφές των εμπορευμάτων ή/και των μεταποιημένων προϊόντων και μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους,

εκτιμώμενη περίοδος εκκαθάρισης του καθεστώτος,

προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος (όχι για τον ειδικό προορισμό), και

τόπος τελειοποίησης ή χρήσης.

β)

Συγκεκριμένες απαιτήσεις δεδομένων για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:

κωδικοί για τους οικονομικούς όρους που αναφέρονται στο προσάρτημα του παραρτήματος 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341,

εκτιμώμενος συντελεστής απόδοσης ή μέθοδος προσδιορισμού του εν λόγω συντελεστή, και

αν ο εισαγωγικός δασμός θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα (αναφέρατε “ναι” ή “όχι”).

(*)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1)»."

2)

Στο άρθρο 3 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI που προβλέπονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 12-01.

Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI, τα κράτη μέλη συλλέγουν και αποθηκεύουν τα ακόλουθα δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα οποία αποτελούν το μητρώο EORI:

α)

τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4 του παραρτήματος 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής·

β)

όταν απαιτείται από τα εθνικά συστήματα, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 5 έως 12 του παραρτήματος 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Τα κράτη μέλη μεταφορτώνουν σε τακτική βάση τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου στο σύστημα EORI.

Κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη η συλλογή δεδομένων για το στοιχείο που αναφέρεται στον τίτλο I κεφάλαιο 3 σημείο 4 του παραρτήματος 12-01. Όταν αυτό το στοιχείο συλλέγεται από τα κράτη μέλη, μεταφορτώνεται στο σύστημα EORI το συντομότερο δυνατόν μετά την αναβάθμιση του συστήματος αυτού.».

3)

Στο άρθρο 104 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές.

4.   Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα σε αποστολή όταν η ίδια αξία της δεν υπερβαίνει το ποσό των 22 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή παρέχονται από αυτό.».

4)

Στο άρθρο 106 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α)

για πτήσεις διάρκειας κάτω των τεσσάρων ωρών, το αργότερο έως την πραγματική ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους· και

β)

για πτήσεις διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, το αργότερο τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.».

5)

Στο άρθρο 112 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.».

6)

Στο άρθρο 113 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.».

7)

Προστίθεται το άρθρο 122α ως εξής:

«Άρθρο 122α

Σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών RSS

(Άρθρο 155 παράγραφος 2 του κώδικα)

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών προβαίνουν, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών, στην αποθήκευση των ακόλουθων πληροφοριών και αποκτούν πρόσβαση σε αυτές:

α)

τα στοιχεία των αιτήσεων·

β)

τις άδειες εκτέλεσης τακτικών γραμμών και, κατά περίπτωση, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους·

γ)

τα ονόματα των λιμένων προσέγγισης και τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν τη γραμμή·

δ)

όλες τις υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες.

2.   Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών την υπηρεσία αποστολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Στην περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές που ενημερώθηκαν απορρίψουν την αίτηση, αυτό γνωστοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της άδειας και την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών σχετικά με την έκδοση της άδειας.

5.   Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας από την τελωνειακή αρχή προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή κατόπιν αιτήματος της ναυτιλιακής εταιρείας, η συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή γνωστοποιεί την ανάκληση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.».

8)

Στο άρθρο 124 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (PoUS) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται.».

9)

Προστίθεται το άρθρο 124α ως εξής:

«Άρθρο 124α

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF”

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

Έως την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ και όταν χρησιμοποιείται έντυπο παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

Ο ενδιαφερόμενος θέτει το σύμβολο “T2L” ή “T2LF” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του εντύπου και το σύμβολο “T2Lbis” ή “T2LFbis” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 τυχόν χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών φύλλων.

β)

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν σε οποιαδήποτε πρόσωπα να χρησιμοποιούν πίνακες φόρτωσης που δεν συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις, εάν τα πρόσωπα αυτά:

έχουν συσταθεί στην Ένωση,

εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών,

δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις·

γ)

Οι άδειες που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου, και

το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

δ)

Το παραστατικό “T2L” ή “T2LF” συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο αντίτυπο.

ε)

Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις, που αναγράφονται, στο μέτρο του δυνατού, στη θέση “Γ”“Τελωνείο αναχώρησης”:

για το παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, το όνομα και η σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, η υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, η ημερομηνία θεώρησης και είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου είτε ο αριθμός της διασάφησης αποστολής, αν απαιτείται τέτοια διασάφηση,

στην περίπτωση συμπληρωματικών φύλλων ή πινάκων φόρτωσης, ο αριθμός που εμφαίνεται στο παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει την ονομασία του αρμόδιου τελωνείου είτε με το χέρι· στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη σφραγίδα του εν λόγω τελωνείου.

Τα παραστατικά αυτά παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.».

10)

Στο άρθρο 126 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει την ονομασία και τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, την ημερομηνία θεώρησης και είτε τον αριθμό καταχώρισης είτε τον αριθμό της διασάφησης αποστολής ή εξαγωγής, εφόσον απαιτείται.».

11)

Προστίθεται το άρθρο 126α ως εξής:

«Άρθρο 126α

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με την προσκόμιση δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας·

β)

το όνομα του σκάφους·

γ)

τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης των εμπορευμάτων·

δ)

τον τόπο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.

Το δηλωτικό πρέπει, εξάλλου, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αποστολή:

ε)

τα στοιχεία αναφοράς της θαλάσσιας φορτωτικής ή άλλου εμπορικού εγγράφου·

στ)

τον αριθμό, την περιγραφή, τα σημεία και τους αριθμούς αναφοράς των δεμάτων·

ζ)

τη συνήθη εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων, που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

η)

τη μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα·

θ)

κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων· και

ι)

τις ακόλουθες ενδείξεις που αφορούν τον χαρακτήρα των εμπορευμάτων:

το σύμβολο “C” (ισοδύναμο προς το “T2L”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων,

το σύμβολο “F” (ισοδύναμο προς το “T2LF”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων, με προορισμό ή προέλευση τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

το σύμβολο “N” για τα λοιπά εμπορεύματα.

2.   Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει το όνομα και τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου και την ημερομηνία θεώρησης.».

12)

Το άρθρο 128 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διευκόλυνση για την έκδοση αποδεικτικού μέσου από εγκεκριμένο εκδότη»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφός της Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια να αποδεικνύει τον τελωνειακό χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς που αφορά εμπορεύματα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα ως ενωσιακών εμπορευμάτων και των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 15 000 ευρώ, μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF” ή δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας, να κάνει χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζει για θεώρηση στο αρμόδιο τελωνείο.»·

γ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Οι άδειες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου.

4.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν χορηγείται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

α)

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας·

β)

οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου·

γ)

το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο· και

δ)

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εκδίδει τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών.

5.   Εάν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα, θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) έως γ) του παρόντος άρθρου.».

13)

Προστίθενται τα άρθρα 129α έως 129δ ως εξής:

«Άρθρο 129α

Διατυπώσεις κατά την έκδοση παραστατικού “T2L” ή “T2LF”, τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς από εγκεκριμένο εκδότη

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο εγκεκριμένος εκδότης εκδίδει αντίγραφο κάθε παραστατικού “T2L” ή “T2LF” που εκδίδεται. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους το εν λόγω αντίγραφο προσκομίζεται για λόγους ελέγχου και φυλάσσεται τουλάχιστον επί τρία έτη.

2.   Στην άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 καθορίζονται ιδίως ότι:

α)

το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον εκ των προτέρων έλεγχο της γνησιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 129β παράγραφος 1, των παραστατικών “T2L” ή “T2LF” που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των σχετικών εγγράφων·

β)

οι όροι υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος εκδότης οφείλει να δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εντύπων·

γ)

οι εξαιρούμενες κατηγορίες ή διακινήσεις εμπορευμάτων·

δ)

η προθεσμία εντός της οποίας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκεκριμένος εκδότης ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο για να είναι δυνατόν να διενεργηθεί, ενδεχομένως, έλεγχος πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων.

ε)

η πρόσθια όψη των σχετικών εμπορικών εγγράφων ή η θέση “Γ. Τελωνείο αναχώρησης” στην πρόσθια όψη των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” και, κατά περίπτωση, των συμπληρωματικών παραστατικών πρέπει να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την υπογραφή του υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή

i)

να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή

ii)

να έχει σφραγιστεί από τον εγκεκριμένο εκδότη με την ειδική σφραγίδα. Το αποτύπωμα της εν λόγω σφραγίδας μπορεί να είναι εκ των προτέρων τυπωμένο στα έντυπα, εφόσον η εν λόγω εκτύπωση έχει ανατεθεί σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό τυπογραφείο. Οι θέσεις 1 και 2 και 4 έως 6 της ειδικής σφραγίδας πρέπει να συμπληρωθούν με τις ακόλουθες πληροφορίες:

εθνόσημο ή άλλα σήματα ή γράμματα χαρακτηριστικά της χώρας,

αρμόδιο τελωνείο,

ημερομηνία,

εγκεκριμένος εκδότης, και

αριθμός αδείας.

στ)

Το αργότερο τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος εκδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο. Οφείλει, εξάλλου, να αναγράφει στη θέση “Δ”“Έλεγχος από το ‘τελωνείο αναχώρησης’” του παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” σε εμφανές σημείο του χρησιμοποιούμενου εμπορικού εγγράφου, το αρμόδιο τελωνείο, την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού καθώς και μία από τις ακόλουθες μνείες:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj

Άρθρο 129β

Διευκολύνσεις για εγκεκριμένο εκδότη

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στον εγκεκριμένο εκδότη να μην υπογράφει τα χρησιμοποιούμενα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που φέρουν την ειδική σφραγίδα που προβλέπεται στο άρθρο 129α παράγραφος 2 στοιχείο ε) σημείο ii) και που έχουν εκδοθεί με σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή μπορεί να παρέχεται εφόσον ο εγκεκριμένος εκδότης έχει υποβάλει εκ των προτέρων στις αρχές αυτές γραπτή δέσμευση, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από την έκδοση όλων των εμπορικών εγγράφων ή των παραστατικών “T2L” ή “T2LF”, τα οποία φέρουν την ειδική σφραγίδα.

2.   Τα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να φέρουν, αντί για την υπογραφή του εγκεκριμένου εκδότη, μία από τις ακόλουθες μνείες:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Άρθρο 129γ

Άδεια για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση

[Άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]

Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν άδεια στις ναυτιλιακές εταιρείες να καταρτίζουν το δηλωτικό που αναφέρεται στο άρθρο 199 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το οποίο χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το αργότερο την επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα προορισμού.

Άρθρο 129δ

Όροι για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση

[Άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]

1.   Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η άδεια βάσει της οποίας οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να καταρτίζουν το δηλωτικό που χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το αργότερο την επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα προορισμού, χορηγείται μόνο σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν συσταθεί στην Ένωση·

β)

εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών·

γ)

δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις·

δ)

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων για τη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ των λιμένων αναχώρησης και προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

ε)

εκτελούν σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αναγνωρισμένων διαδρομών.

2.   Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

α)

οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου· και

β)

τα πρόσωπα τηρούν λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

3.   Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, θεωρείται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

4.   Μετά την παραλαβή της αίτησης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ναυτιλιακή εταιρεία, ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι προβλεπόμενοι λιμένες αναχώρησης ή προορισμού.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 129γ.

Η άδεια αυτή ισχύει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και εφαρμόζεται μόνο στις πράξεις μεταφοράς μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην εν λόγω άδεια.

5.   Η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται ως εξής:

α)

το δηλωτικό στο λιμένα αναχώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στο λιμένα προορισμού·

β)

η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει στο δηλωτικό τις μνείες που αναφέρονται στο άρθρο 126α·

γ)

το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων (δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων) προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση του πλοίου και οπωσδήποτε πριν από την άφιξη του πλοίου στον λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό·

δ)

το δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό.

6.   Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

α)

η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στις τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία·

β)

οι τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης και στην αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.».

14)

Στο άρθρο 138 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όσον αφορά τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α)

το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται μόνο όταν τα σχετικά εμπορεύματα απολαύουν επίσης απαλλαγής από άλλες επιβαρύνσεις· και

β)

εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 141.».

15)

Στο άρθρο 141 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσω της προσκόμισής τους στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές.».

16)

Στο άρθρο 144 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών συστημάτων εισαγωγής που απαιτούνται για την υποβολή των γνωστοποιήσεων προσκόμισης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταχυδρομική αποστολή που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο θεωρείται ότι υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή μέσω της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα συνοδεύονται από διασάφηση CN22 ή/και διασάφηση CN23 ή και τις δύο.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφος 2 και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, ο παραλήπτης θεωρείται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, οφειλέτης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφοι 2 και 4, ο αποστολέας θεωρείται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών θεωρούνται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης.».

17)

Στο άρθρο 146 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες της έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ και της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 105 παράγραφος 1 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν προθεσμίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.».

18)

Στο άρθρο 181 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Έως τις ημερομηνίες έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων.».

19)

Στο άρθρο 184 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο αριθμός MRN δήλωσης διαμετακόμισης υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές με τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου».

Άρθρο 56

Ημερομηνίες αναβάθμισης ή έναρξης λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της λεπτομερή επισκόπηση των ημερομηνιών για την αναβάθμιση ή έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε αυτή η ανασκόπηση να είναι επικαιροποιημένη.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση στην Επιτροπή σχετικά με τον εθνικό σχεδιασμό τους όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια έναρξης λειτουργίας των συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες πριν από τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος ΤΠ. Τα κράτη μέλη κρατούν την Επιτροπή ενήμερη όσον αφορά τον εθνικό σχεδιασμό τους σχετικώς.

Άρθρο 57

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/255/EΕ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 134 της 7.5.2014, σ. 46).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Τίτλοι στηλών

Στήλες του πίνακα του παραρτήματος Β

Διασαφήσεις / γνωστοποιήσεις / απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων

Συστήματα ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ

Μεταβατικές απαιτήσεις περί δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό

Α1

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

A2

Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Α3

Γνωστοποίηση επανεξαγωγής

ΑΣΕ

Β1

Διασάφηση εξαγωγής και διασάφηση επανεξαγωγής

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

B2

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασάφηση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Β3

Διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση ενωσιακών εμπορευμάτων

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

B4

Διασάφηση για την αποστολή εμπορευμάτων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά φορολογικά εδάφη

Εθνικά συστήματα

Γ1

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Γ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά την εξαγωγή

Εθνικά συστήματα εξαγωγής

Δ1

Ειδικό καθεστώς — δήλωση διαμετακόμισης

Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1 και προσάρτημα Γ2

Δ2

Ειδικό καθεστώς — Δήλωση διαμετακόμιση με μειωμένο σύνολο δεδομένων — (μεταφορά σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς και δια θαλάσσης)

Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ

Δ3

Ειδικό καθεστώς — Διαμετακόμιση — Χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακή διασάφηση — (μεταφορά αεροπορικώς και δια θαλάσσης)

Εθνικά συστήματα

Ε1

Αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (T2L/T2LF)

Αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (PoUS)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Ε2

Τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων

PoUS και εθνικά συστήματα για τους εγκεκριμένους εκδότες

ΣΤ1α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ1β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ1γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

ΣΤ1δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ2β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ3α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμεταφορές — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ3β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμεταφορές — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο (1) και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 2

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομένων σε επίπεδο δοχείου που υποβάλλεται πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 2

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ5

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Ζ1

Γνωστοποίηση εκτροπής

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Ζ2

Γνωστοποίηση άφιξης

Εθνικά συστήματα γνωστοποίησης άφιξης και ICS2

Ζ3

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο

Εθνικά συστήματα γνωστοποίησης προσκόμισης

Ζ4

Διασάφηση προσωρινή εναπόθεση

Εθνικά συστήματα προσωρινής εναπόθεσης

Ζ5

Γνωστοποίηση άφιξης στην περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης

Εθνικά συστήματα προσωρινής εναπόθεσης

Η1

Διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — Διασάφηση για ειδικό προορισμό

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Παράρτημα DV1 (μόνο για διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία)

Η2

Ειδικό καθεστώς — εναπόθεση — διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η3

Ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — διασάφηση για προσωρινή εισαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η4

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασάφηση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η5

Διασάφηση για την είσοδο εμπορευμάτων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά φορολογικά εδάφη

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Η6

Τελωνειακή διασάφηση σε ταχυδρομικές αποστολές για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Θ1

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Θ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή

Εθνικά συστήματα εισαγωγής


(1)  Τα ελάχιστα δεδομένα πριν από τη φόρτωση συμπίπτουν με τα δεδομένα της διασάφησης CN23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.   Αιτών:

Αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του αιτούντος οικονομικού φορέα, όπως έχει εισαχθεί στο σύστημα EORI.

2.   Νομικό καθεστώς του αιτούντος:

Αναγράφεται η νομική μορφή όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης.

3.   Ημερομηνία σύστασης

Αναγράφεται — αριθμητικώς — η ημέρα, ο μήνας και το έτος ίδρυσης.

4.   Διεύθυνση εγκατάστασης

Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου ίδρυσης του φορέα σας, συμπεριλαμβανομένης της χώρας.

5.   Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου άσκησης των κύριων επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

6.   Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας που ορίζετε στην επιχείρησή σας για κάθε επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές κατά την εξέταση της αίτησης.

7.   Ταχυδρομική διεύθυνση:

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση εγκατάστασής σας.

8,9 και 10.   Αριθμοί ΦΠΑ, αναγνώρισης συναλλασσομένου και νομικής καταχώρισης:

Αναγράφονται οι απαιτούμενοι αριθμοί.

Ο αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι ο αριθμός που έχει καταχωρισθεί στο τελωνείο.

Ο αριθμός νομικής καταχώρισης είναι ο αριθμός μητρώου που δίνεται από το μητρώο εταιρειών.

Αν οι αριθμοί αυτοί είναι ίδιοι, αναγράφεται μόνο ο αριθμός ΦΠΑ.

Αν ο αιτών δεν έχει αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου διότι στο κράτος μέλος του αιτούντος δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, η θέση αυτή παραμένει κενή.

11.   Είδος άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτηση:

Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.

12.   Τομέας οικονομικής δραστηριότητας:

Περιγράψτε τη δραστηριότητά σας.

13.   Κράτη μέλη στα οποία ασκούνται δραστηριότητες σχετικές με τελωνειακές συναλλαγές:

Αναγράφεται ο σχετικός ή οι σχετικοί κωδικοί χωρών ISO alpha-2.

14.   Πληροφορίες διέλευσης συνόρων:

Αναγράφονται οι ονομασίες των τελωνείων που χρησιμοποιούνται τακτικά για τη διέλευση συνόρων.

15.   Ήδη χορηγηθείσες απλουστεύσεις ή διευκολύνσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής ή/και ιδιότητα εγκεκριμένου εκτελωνιστή ή γνωστού αποστολέα που αποκτήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Σε περίπτωση που έχουν ήδη χορηγηθεί απλουστεύσεις, αναγράφεται το είδος της απλούστευσης, το σχετικό τελωνειακό καθεστώς και ο αριθμός αδείας. Το σχετικό τελωνειακό καθεστώς αναγράφεται με τον τύπο και τον κωδικό που χρησιμοποιείται στη δεύτερη ή τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.

Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος ενός ή περισσότερων αδειών/πιστοποιητικών από τα άνω αναφερόμενα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός της άδειας/των αδειών ή του πιστοποιητικού/ των πιστοποιητικών.

16, 17 και 18.   Γραφεία διαχείρισης εγγράφων/κύριων λογιστικών καταχωρίσεων:

Αναγράφονται οι πλήρεις διευθύνσεις των σχετικών γραφείων. Αν τα γραφεία έχουν την ίδια διεύθυνση, συμπληρώνεται μόνο η θέση 16.

19.   Όνομα, ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος:

 

Υπογραφή: ο υπογράφων πρέπει να προσθέσει την ιδιότητά του. Ο υπογράφων πρέπει πάντα να είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί συνολικά τον αιτούντα.

 

Όνομα: επωνυμία του αιτούντος και σφραγίδα του αιτούντος.

 

Αριθμός παραρτημάτων ο αιτών παραθέτει τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες:

1.

Γενικά στοιχεία για τους κύριους ιδιοκτήτες/μετόχους, με αναφορά ονομάτων και διευθύνσεων και του ποσοστού συμμετοχής εκάστου. Γενικά στοιχεία για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Είναι γνωστοί οι ιδιοκτήτες στις τελωνειακές αρχές λόγω προγενέστερης μη συμμόρφωσης;

2.

Υπεύθυνος της διοίκησης του αιτούντος για τελωνειακά θέματα.

3.

Περιγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων του αιτούντος.

4.

Αναλυτική αναφορά του τόπου των διαφόρων εγκαταστάσεων του αιτούντος και σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων κάθε εγκατάστασης. Διευκρίνιση περί του αν ο αιτών και κάθε εγκατάσταση ενεργούν στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας: στο όνομά τους και για λογαριασμό τους, ή στο όνομά τους και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου.

5.

Διευκρινίσεις περί του αν τα εμπορεύματα αγοράζονται από ή/και διατίθενται σε εταιρείες που συνδέονται με τον αιτούντα.

6.

Περιγραφή της εσωτερικής δομής του οργανισμού του αιτούντος. Εφόσον υπάρχουν, επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με τις λειτουργίες/αρμοδιότητες κάθε τμήματος ή/και λειτουργίας.

7.

Συνολικός αριθμός εργαζομένων και αριθμός εργαζομένων ανά τμήμα.

8.

Ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που κατέχουν σημαντικές θέσεις (διευθύνοντες σύμβουλοι, προϊστάμενοι τμημάτων, διευθυντές λογιστηρίων, προϊστάμενος τμήματος τελωνειακών θεμάτων κ.λπ.). Περιγραφή της διαδικασίας που εφαρμόζεται σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης απουσίας του αρμόδιου υπαλλήλου.

9.

Ονοματεπώνυμα ατόμων και θέση αυτών στον οργανισμό του αιτούντος με ειδικές γνώσεις σε τελωνειακά θέματα. Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων αυτών των προσώπων σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών σε τελωνειακά θέματα και εμπορικές διαδικασίες και εν γένει σε εμπορικά θέματα.

10.

Συμφωνία ή διαφωνία με τη δημοσίευση των πληροφοριών της άδειας ΑΕΟ στον κατάλογο των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 14κδ, παράγραφος 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Image

Κείμενο της εικόνας

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αριθμός αδείας

Ο αριθμός της άδειας ξεκινά πάντα με τον κωδικό χώρας ISO alpha 2 του κράτους μέλους έκδοσης και ακολουθείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων:

 

AEOC για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις

 

AEOS για άδεια ΑΕΟ — Ασφάλεια και προστασία

 

AEOF για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία.

Οι προαναφερόμενοι συνδυασμοί γραμμάτων πρέπει να ακολουθούνται από τον αριθμό εθνικής άδειας.

1.   Κάτοχος της άδειας ΑΕΟ

Σημειώσατε την πλήρη επωνυμία του κατόχου, όπως αυτή αναγράφεται στη θέση 1 του εντύπου αιτήσεως του παραρτήματος 1Γ, καθώς και τον αριθμό ΦΠΑ, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 8 του εντύπου αιτήσεως, ενδεχομένως τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 9 του εντύπου αιτήσεως, και τον αριθμό νομικής καταχώρισης, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 10 του εντύπου αιτήσεως.

2.   Εκδίδουσα αρχή

Υπογραφή, ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους και σφραγίδα.

Η ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους μπορεί να αναφέρεται σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον το απαιτεί η οργανωτική δομή της τελωνειακής διοίκησης.

Αναφορά στο είδος της άδειας

Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.

3.   Ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας:

Αναγράφεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

 

Προσάρτημα Α

1.   Εισαγωγικές σημειώσεις για τους πίνακες

Σημείωση 1.   Γενικά

1.1

Η συνοπτική διασάφηση που πρέπει να υποβάλλεται για τα εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στους πίνακες 1 έως 5 για κάθε σχετική περίπτωση ή τρόπο μεταφοράς. Η αίτηση εκτροπής, η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση που ένα ενεργό μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πρόκειται να αφιχθεί πρώτα στο τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος που δεν είχε δηλωθεί στη συνοπτική διασάφηση εισόδου, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στον πίνακα 6.

1.2

Οι πίνακες 1 έως 7 περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις σχετικές διαδικασίες, διασαφήσεις και αιτήσεις εκτροπής. Παρέχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τις διάφορες διαδικασίες, διασαφήσεις και αιτήσεις εκτροπής.

1.3

Οι τίτλοι των στηλών είναι σαφείς και αναφέρονται στις εν λόγω διαδικασίες και διασαφήσεις.

1.4

Η ένδειξη «X» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο είδους εμπορεύματος για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Y» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο, απαιτείται σε επίπεδο διασάφησης για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Z» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο εγγράφου μεταφοράς για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμβόλων «X», «Y» και «Z» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω επίπεδα, για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης.

1.5

Οι επεξηγήσεις και οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τμήμα 4, αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, τις απλουστευμένες διαδικασίες και τις αιτήσεις εκτροπής, αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 7.

Σημείωση 2.   Τελωνειακή διασάφηση που χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση εισόδου

2.1.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.

2.2.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ειδικές διατυπώσεις που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 ή στο Προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ειδικές διατυπώσεις του πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.

Σημείωση 3.   Τελωνειακή διασάφηση στην εξαγωγή

3.1.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εξόδου» των πινάκων 1 και 2.

Όταν απαιτείται η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εξόδου» των πινάκων 1 έως 2.

Σημείωση 4.   Άλλες ειδικές περιπτώσεις αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου και εισόδου και τους ιδιαίτερους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Σημείωση για τους πίνακες 2 έως 4.

4.1.

Οι στήλες «Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές» και «Συνοπτική διασάφηση εισόδου — ταχυμεταφορές» του πίνακα 2 καλύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές για λόγους ανάλυσης κινδύνου πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των ταχυμεταφορών. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ενδέχεται να επιλέξουν να παράσχουν ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές, πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των ταχυδρομικών αποστολών, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις στήλες αυτές του πίνακα 2, για λόγους ανάλυσης κινδύνου.

4.2.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ως ταχυμεταφορά νοείται η μεταφορά μεμονωμένων ειδών μέσω μιας ολοκληρωμένη υπηρεσίας που περιλαμβάνει την επείγουσα και καθορισμένη χρονικά παραλαβή, τη μεταφορά, τον τελωνισμό και την παράδοση δεμάτων, με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης και έλεγχο των ειδών, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

4.5.

Οι πίνακες 3 και 4 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου στο πλαίσιο των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

4.6.

Ο πίνακας 3 για τις οδικές μεταφορές ισχύει επίσης σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 4.

Σημείωση 5.   Απλουστευμένες διαδικασίες

5.1.

Οι διασαφήσεις για τις απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 166 του κώδικα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 7.

5.2.

Οι μειωμένες απαιτήσεις για ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις απλουστευμένες διαδικασίες δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν τις απαιτήσεις των προσαρτημάτων Γ1 και Δ1, ειδικά των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται με τις συμπληρωματικές διασαφήσεις.

2.   Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου

2.1.   Αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και άλλοι τρόποι μεταφοράς ή περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στους πίνακες 2 έως 4 — Πίνακας 1

Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

(Βλέπε σημείωση 3.1)

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.1)

Αριθμός αντικειμένων

Y

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας

X/Y

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Y

Παραλήπτης

X/Y

X/Y

Μεταφορέας

 

Z

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

 

X/Y

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

 

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

 

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

 

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

 

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

 

Z

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

 

Τόπος φόρτωσης

 

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

 

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ

X

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

 

Z

2.2.   Ταχυμεταφορές — Πίνακας 2

Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές

(Βλέπε σημειώσεις 3.1 και 4.1 έως 4.3)

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — ταχυμεταφορές

(Βλέπε σημειώσεις 2.1 και 4.1 έως 4.3)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

 

 

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

 

 

Αποστολέας

X/Y

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Y

Παραλήπτης

X/Y

X/Y

Μεταφορέας

 

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

 

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

 

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

 

Z

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

 

Τόπος φόρτωσης

 

Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

 

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

 

 

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

X

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

 

Z

2.3.   Οδικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 3

Όνομα

Οδική μεταφορά — Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.1)

Αριθμός αντικειμένων

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

2.4.   Σιδηροδρομικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 4

Όνομα

Σιδηροδρομικά — Συνοπτική διασάφηση εισόδου (Βλέπε σημείωση 2.1)

Αριθμός αντικειμένων

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

2.5.   Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς — Μειωμένες απαιτήσεις ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου και εισόδου — Πίνακας 5

Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.2)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

X/Y

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τελωνείο εξόδου

 

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Z

2.6.   Απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων εκτροπής — Πίνακας 6

Όνομα

 

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου

Z

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής

Z

MRN

X

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης

Z

3.   Απαιτήσεις για απλουστευμένες διαδικασίες — Πίνακας 7

Όνομα

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής (Βλέπε σημείωση 3.1)

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής (Βλέπε σημείωση 2.1)

Διασάφηση

Y

Y

Αριθμός αντικειμένων

Y

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X

X

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας/εξαγωγέας

X/Y

 

Παραλήπτης

 

X/Y

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος

Y

Y

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου

Y

Y

Κωδικός νομίσματος

 

X

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

 

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

 

X

Καθεστώς

X

X

Καθαρή μάζα (kg)

X

X

Τιμή είδους

 

X

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

X

X

Αριθμός άδειας

X

X

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

4.   Επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία.

MRN

Αίτηση εκτροπής: Ο αριθμός αναφοράς κίνησης εμπορευμάτων (MRN) μπορεί να παρασχεθεί αντί των ακόλουθων δύο στοιχείων:

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος.

Διασάφηση

Αναγράφονται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 1 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.

Αριθμός ειδών  (1)

Ο συνολικός αριθμός ειδών που δηλώνεται στη διασάφηση ή στη συνοπτική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 5 του ΕΔΕ]

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

Ο μοναδικός αριθμός που προσδίδεται στα εμπορεύματα, για είσοδο, εισαγωγή, έξοδο και εξαγωγή.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΠΟΤ (ISO15459) ή ισοδύναμοι.

Συνοπτικές διασαφήσεις: χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τον αριθμό εγγράφου μεταφοράς όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος.

Απλουστευμένες διαδικασίες: η πληροφορία παρέχεται, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.

[Σχετ .: θέση 7 του ΕΔΕ]

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

Αναφορά στο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το τελωνειακό έδαφος. Εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, θα παρέχεται επίσης ο αριθμός εγγράφου μεταφοράς του μεταφορέα.

Περιλαμβάνει τον κωδικό για τον τύπο του εγγράφου μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, ακολουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του σχετικού εγγράφου.

Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για το μοναδικό αριθμό αναφοράς αποστολής [UCR], όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών: αριθμός τιμολογίου ή πίνακα φόρτωσης.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για οδικές μεταφορές: αυτή η πληροφορία παρέχεται στο βαθμό που είναι διαθέσιμη και μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά τόσο στο δελτίο TIR όσο και στη CMR.

Αποστολέας

Το πρόσωπο που αποστέλλει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς που έχει συναφθεί με το πρόσωπο που ζητά τη μεταφορά.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν ο μεταφορέας διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI, παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα. Εάν τα στοιχεία που απαιτούνται για μια συνοπτική διασάφηση εξόδου περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα και με το άρθρο 162 του κώδικα, τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στον «Αποστολέα/Εξαγωγέα» της εν λόγω τελωνειακής διασάφησης.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό.

Ο αριθμός έχει την ακόλουθη δομή:

Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Μορφότυπος

Παραδείγματα

1

Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2)

Αλφαβητικός 2

a2

US

JP

CH

2

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης τρίτης χώρας

Αλφαριθμητικό μέχρι 15

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Παραδείγματα: «US1234567890ABCDE» για αποστολέα στις ΗΠΑ (κωδικός χώρας: US) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» για αποστολέα στην Ιαπωνία (κωδικός χώρας: JP) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης AbCd9875F. «CHpt20130101aa» για αποστολέα στην Ελβετία (κωδικός χώρας: CH) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης pt20130101aa.

Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας οι αλφαβητικοί κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χώρες και εδάφη βασίζονται στους ισχύοντες κωδικούς ISO άλφα-2 (a2) στον βαθμό που είναι συμβατοί με τους κωδικούς της χώρας και έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (2).

Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI, παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της παρούσας επεξηγηματικής σημείωσης για τα στοιχεία.

Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Αποστολέας/εξαγωγέας

Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής —ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται αυτή— και ο οποίος είναι κύριος των εμπορευμάτων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης.

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 2 του ΕΔΕ]

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Δεν παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 του κώδικα.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 271 παράγραφος 2 του κώδικα. Η πληροφορία αυτή δε θα παρέχεται όταν, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 1 του κώδικα, τα εμπορεύματα καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση.

Σημείωση: το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για να εξακριβώνεται η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την προσκόμιση της διασάφησης.

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής:

Αίτηση εκτροπής: το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εκτροπής κατά την είσοδο. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής. Δεν παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.

Παραλήπτης:

Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 215 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, αυτή η πληροφορία παρέχεται, υπό τη μορφή του πλήρους ονόματος και της διεύθυνσης του παραλήπτη, εφόσον είναι διαθέσιμη. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν με οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον ακόλουθο κωδικό στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής:

Νομική βάση

Θέμα

Θέση

Κωδικός

Προσάρτημα Α

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

44

30600

Λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν με οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον ακόλουθο κωδικό 10600:

Νομική βάση

Θέμα

 

Κωδικός

Προσάρτημα Α

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

 

10600

Στην περίπτωση που πρέπει να παρασχεθεί η πληροφορία αυτή, λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος

Απαιτείται, εφόσον διαφέρει από τον αποστολέα/εξαγωγέα κατά την εξαγωγή ή τον παραλήπτη κατά την εισαγωγή.

Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI του διασαφιστή/αντιπροσώπου.

[Σχετ .: θέση 14 του ΕΔΕ]

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου

Κωδικός που αντιπροσωπεύει το διασαφιστή ή την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι εκείνοι που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 14 του ΕΔΕ.

Μεταφορέας

Η πληροφορία αυτή δεν παρέχεται όταν ταυτίζεται με το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου εκτός εάν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να παρέχεται και να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν η πληροφορία αυτή διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, λαμβάνει τη μορφή πλήρους ονοματεπώνυμου και διεύθυνσης του μεταφορέα.

Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI μεταφορέα ή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας:

εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό,

ή/και

όταν πρόκειται για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.

Παίρνει τη μορφή του αριθμού EORI του μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα του τελωνείου και επιθυμεί να λάβει κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 185 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 187 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Όταν παρέχεται αριθμός EORI μεταφορέα ή μοναδικός αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

Πρόσωπο που ειδοποιείται κατά την είσοδο για την άφιξη των εμπορευμάτων. Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται κατά περίπτωση. Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI προσώπου προς ειδοποίηση, όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI προσώπου προς ειδοποίηση, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου προς ειδοποίηση.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI προσώπου προς ειδοποίηση ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης προσώπου προς ειδοποίηση τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται παραλήπτης και αναγράφεται ο κωδικός 10600, αναφέρεται πάντα το πρόσωπο προς ειδοποίηση.

Συνοπτική διασάφηση εξόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται ο παραλήπτης, τα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση αναγράφονται στη θέση «παραλήπτης» αντί των στοιχείων του παραλήπτη. Όταν μια διασάφηση εξαγωγής περιέχει τα στοιχεία για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου αναγράφεται ο κωδικός 30600 στη θέση 44 της σχετικής διασάφησης εξαγωγής.

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Για την ταυτότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 για τη θέση 18 του ΕΔΕ. Όταν πρόκειται για θαλάσσια ή εσωτερική πλωτή μεταφορά, πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου ή ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ). Όταν πρόκειται για αεροπορική μεταφορά, δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες.

Για την εθνικότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 21 του ΕΔΕ, όταν η πληροφορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην ταυτότητα.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός του σιδηροδρομικού οχήματος.

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου, του κωδικού ΕΝΙ ή του αριθμού πτήσεως IATA αντίστοιχα, για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.

Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς  (3) (1)

Προσδιορισμός του δρομολογίου του μεταφορικού μέσου, για παράδειγμα αριθμός πλου, αριθμός πτήσης, αριθμός ταξιδιού, κατά περίπτωση.

Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός της αμαξοστοιχίας. Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου εφαρμόζεται.

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Προσδιορισμός του πρώτου τόπου άφιξης στο τελωνειακό έδαφος. Πρόκειται για λιμένα στις θαλάσσιες μεταφορές, αερολιμένα στις αερομεταφορές και για συνοριακό σταθμό στις οδικές μεταφορές.

Ο κωδικός αυτός πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: UN/LOCODE (an..5) + εθνικός κωδικός (an..6).

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: ο κωδικός πρέπει να έχει τη μορφή που προβλέπεται για τα τελωνεία στο προσάρτημα Δ1.

Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης

Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του πραγματικού τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου

Αίτηση εκτροπής: Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ.

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Ημερομηνία και ώρα/προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου στον πρώτο αερολιμένα (για τις αεροπορικές μεταφορές), στον πρώτο συνοριακό σταθμό (για τις οδικές μεταφορές) και στον πρώτο λιμένα (για τις θαλάσσιες μεταφορές), χρησιμοποιείται κωδικός n12 (CCYYMMDDHHMM). Θα αναγράφεται η τοπική ώρα του πρώτου τόπου άφιξης.

Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή περιορίζεται στην ημερομηνία· χρησιμοποιείται ο κωδικός n8 (CCYYMMDD).

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της αρχικής χώρας αναχώρησης και του τελικού προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης και τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ. Η πληροφορία αυτή παρέχεται στο βαθμό που είναι γνωστή.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα τελικού προορισμού των εμπορευμάτων.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα αρχικής αναχώρησης των εμπορευμάτων.

Κωδικός νομίσματος

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 22 του ΕΔΕ για το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το εμπορικό τιμολόγιο.

Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την «Τιμή είδους», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέσεις 22 και 44 του ΕΔΕ]

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Ο τρόπος μεταφοράς αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο το οποίο μεταφέρει τα εμπορεύματα που αναμένεται να εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση του προσαρτήματος Γ1 για τη θέση 21.

Όταν αερομεταφερόμενο φορτίο μεταφέρεται με άλλους τρόπους μεταφοράς πλην των αεροπορικών μεταφορών, δηλώνεται ο άλλος τρόπος μεταφοράς.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 1, 2, 3, 4, 7, 8 ή 9 όπως προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 25 του ΕΔΕ.

[Σχετ .: θέση 25 του ΕΔΕ].

Τελωνείο εξόδου

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:

η πληροφορία αυτή δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Τόπος όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα  (4)

Ακριβής θέση όπου είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.

[Σχετ .: θέση 30 του ΕΔΕ]

Τόπος φόρτωσης  (5)

Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώνονται στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: μπορεί να πρόκειται για τον τόπο που παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή το τελωνείο αναχώρησης του TIR.

Τόπος εκφόρτωσης  (6)

Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: όταν ο κωδικός δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται η ονομασία του τόπου, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Σημείωση: το στοιχείο αυτό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση της διαδικασίας.

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συνοπτικές διασαφήσεις: περιγραφή σε απλή γλώσσα και με επαρκή ακρίβεια, ώστε να είναι σε θέση οι τελωνειακές αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα των εμπορευμάτων. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί γενικοί όροι (π.χ. «ενοποιημένο», «γενικό φορτίο» ή «μέρη»). Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατάλογο με τέτοιους γενικούς όρους. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται αυτή η πληροφορία, όταν παρέχεται ο κωδικός εμπορευμάτων.

Απλουστευμένες διαδικασίες: είναι η περιγραφή για δασμολογικούς σκοπούς.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 31 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.

Αριθμός δεμάτων

Ο αριθμός των μεμονωμένων ειδών που έχουν συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορούν να χωριστούν χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία, ή ο αριθμός τεμαχίων, εάν δεν είναι συσκευασμένα. Η πληροφορία αυτή δε θα παρέχεται στην περίπτωση των χύδην εμπορευμάτων.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Σημεία και αριθμοί

Ελεύθερη περιγραφή των σημείων και των αριθμών που φέρουν οι μονάδες μεταφοράς ή τα δέματα.

Η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται μόνο για τα συσκευασμένα εμπορεύματα, εφόσον συντρέχει η περίπτωση. Όταν τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτιο, ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να αντικαταστήσει τα σημεία και τους αριθμούς, τα οποία μπορούν εντούτοις να παρέχονται από τον συναλλασσόμενο, εφόσον είναι διαθέσιμα. Ο ενιαίος/μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής (UCR) ή οι αναφορές στο έγγραφο μεταφοράς που επιτρέπουν τη βέβαιη αναγνώριση όλων των δεμάτων της αποστολής μπορούν να αντικαταστήσουν τα σημεία και αριθμούς.

Σημείωση: Το στοιχείο αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των αποστολών.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

Σήματα (γράμματα ή/και αριθμοί) τα οποία προσδιορίζουν το εμπορευματοκιβώτιο.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Αριθμός είδους εμπορευμάτων  (7)

Αριθμός του είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που περιλαμβάνονται στη διασάφηση, τη συνοπτική διασάφηση ή την αίτηση εκτροπής.

Αίτηση εκτροπής: όταν παρέχεται ο αριθμός MRN και η αίτηση εκτροπής δεν αφορά όλα τα είδη εμπορευμάτων μιας συνοπτικής διασάφησης εισόδου, ο αιτών την εκτροπή παρέχει τους σχετικούς αριθμούς ειδών που έχουν αποδοθεί στα εμπορεύματα στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός είδη.

Σημείωση: Το στοιχείο αυτό, που παράγεται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνει την αναγνώριση του σχετικού είδους μέσα στη διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 32 του ΕΔΕ]

Κωδικός εμπορεύματος

Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος·

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής: οκταψήφιος κωδικός ΣΟ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 33 του ΕΔΕ]

Μεικτή μάζα (kg)

Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων της διασάφησης συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, αλλά χωρίς τον εξοπλισμό του μεταφορέα.

Όπου είναι εφικτό, ο συναλλασσόμενος μπορεί να αναγράψει το βάρος σε επίπεδο είδους της διασάφησης.

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται μόνο όπου είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 35 του ΕΔΕ]

Καθεστώς

Ο κωδικός των διατυπώσεων που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 37 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν τους κωδικούς που ορίζονται στο προσάρτημα Δ1 για τη 2η υποδιαίρεση της θέσης 37 του ΕΔΕ, για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

Καθαρή μάζα (kg)

Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων χωρίς τη συσκευασία.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 38 του ΕΔΕ]

Τιμή είδους

Η τιμή του συγκεκριμένου είδους της διασάφησης. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον «κωδικό νομίσματος», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 42 του ΕΔΕ]

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

Είναι ο αριθμός αναφοράς εγγραφής στα λογιστικά βιβλία για τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 182 του κώδικα. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο, εφόσον υπάρχουν άλλα ικανοποιητικά συστήματα εντοπισμού/παρακολούθησης των αποστολών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Εισάγεται ο κωδικός 10100 όταν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1147/2002 (8) (εμπορεύματα που εισάγονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων).

[Σχετ .: θέση 44 του ΕΔΕ]

Αριθμός άδειας

Αριθμός της άδειας για απλουστεύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο εφόσον είναι πεπεισμένα ότι τα μηχανογραφικά τους συστήματα είναι σε θέση να αντλήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία της διασάφησης, όπως π.χ. τον αριθμό αναγνώρισης του συναλλασσόμενου.

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ

Ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (UNDG) είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός (n4) που ορίζεται μέσα στα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνηθέστερα.

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας  (9)

Οι αριθμοί αναγνώρισης των τελωνειακών σφραγίδων που τίθενται στον μεταφορικό εξοπλισμό, κατά περίπτωση

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

A

Πληρωμή τοις μετρητοίς

B

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

C

Πληρωμή με επιταγή

D

Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών)

H

Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

Y

Ανοιχτός λογαριασμός με το μεταφορέα

Z

Δεν προπληρώνεται

Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία της διασάφησης  (10)

Ημερομηνία κατάθεσης και, κατά περίπτωση, υπογραφής ή επικύρωσης με άλλο τρόπο των αντίστοιχων διασαφήσεων.

Όσον αφορά την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, αυτή είναι η ημερομηνία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις.

[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Υπογραφή/Επικύρωση  (10)

[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος.

A

Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές

C

Οδικές μεταφορές

D

Σιδηροδρομικές μεταφορές

E

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση επικαλείται όφελος από ειδική περίπτωση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Ταυτοποίηση των επόμενων τελωνείων εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο συγκεκριμένος πρέπει χρειάζεται να παρέχεται όταν ο κωδικός για τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα είναι 1, 4 ή 8.

Ο κωδικός πρέπει να έχει την μορφή που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το τελωνείο εισόδου.


(1)  Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.

(2)  ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23.

(3)  Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.

(4)  Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.

(5)  Κωδικοποιημένη έκδοση, όπου είναι διαθέσιμη.

(6)  Κωδικοποιημένη έκδοση, όπου είναι διαθέσιμη.

(7)  Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.

(8)  ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 8.

(9)  Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.

(10)  Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.

Προσάρτημα Β1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1)

Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Προσάρτημα Β2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1)

Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Προσάρτημα Β3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1)

Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Προσάρτημα Β4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1)

Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Προσάρτημα Β5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β1 ΚΑΙ Β3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1)

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I.   

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1

από 1 έως 8, εκτός από την υποδιαίρεση του κέντρου:

27

από 1 έως 5 (1)

 

από 1 έως 3

28

από 1 έως 3

2

από 1 έως 5 (1)

29

από 1 έως 3

3

από 1 έως 8

30

από 1 έως 3

4

από 1 έως 8

31

από 1 έως 8

5

από 1 έως 8

32

από 1 έως 8

6

από 1 έως 8

33

πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 8

7

από 1 έως 3

 

υπόλοιπο: από 1 έως 3

8

από 1 έως 5 (1)

34α

από 1 έως 3

9

από 1 έως 3

34β

από 1 έως 3

10

από 1 έως 3

35

από 1 έως 8

11

από 1 έως 3

36

12

37

από 1 έως 3

13

από 1 έως 3

38

από 1 έως 8

14

από 1 έως 4

39

από 1 έως 3

15

από 1 έως 8

40

από 1 έως 5 (1)

15α

από 1 έως 3

41

από 1 έως 3

15β

από 1 έως 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 και 8

43

17

από 1 έως 8

44

από 1 έως 5 (1)

17α

από 1 έως 3

45

17β

από 1 έως 3

46

από 1 έως 3

18

από 1 έως 5 (1)

47

από 1 έως 3

19

από 1 έως 5 (1)

48

από 1 έως 3

20

από 1 έως 3

49

από 1 έως 3

21

από 1 έως 5 (1)

50

από 1 έως 8

22

από 1 έως 3

51

από 1 έως 8

23

από 1 έως 3

52

από 1 έως 8

24

από 1 έως 3

53

από 1 έως 8

25

από 1 έως 5 (1)

54

από 1 έως 4

26

από 1 έως 3

55

 

 

56

II.   

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A

από 1 έως 4 (2)

Γ

από 1 έως 8 (2)

B

από 1 έως 3

M

από 1 έως 4


(1)  Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν για τη διαμετακόμιση τις θέσεις αυτές του αντιτύπου αριθ. 5.

(2)  Κατ' επιλογή του κράτους μέλους εξαγωγής, εντός των ορίων αυτών.

Προσάρτημα Β6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β2 ΚΑΙ Β4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1/6)

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I.   

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1

από 1 έως 4, εκτός από την υποδιαίρεση του κέντρου:

27

από 1 έως 4

 

από 1 έως 3

28

από 1 έως 3

2

από 1 έως 4

29

από 1 έως 3

3

από 1 έως 4

30

από 1 έως 3

4

από 1 έως 4

31

από 1 έως 4

5

από 1 έως 4

32

από 1 έως 4

6

από 1 έως 4

33

πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 4

7

από 1 έως 3

 

υπόλοιπο: από 1 έως 3

8

από 1 έως 4

34α

από 1 έως 3

9

από 1 έως 3

34β

από 1 έως 3

10

από 1 έως 3

35

από 1 έως 4

11

από 1 έως 3

36

από 1 έως 3

12

από 1 έως 3

37

από 1 έως 3

13

από 1 έως 3

38

από 1 έως 4

14

από 1 έως 4

39

από 1 έως 3

15

από 1 έως 4

40

από 1 έως 4

15α

από 1 έως 3

41

από 1 έως 3

15β

από 1 έως 3

42

από 1 έως 3

16

από 1 έως 3

43

από 1 έως 3

17

από 1 έως 4

44

από 1 έως 4

17α

από 1 έως 3

45

από 1 έως 3

17β

από 1 έως 3

46

από 1 έως 3

18

από 1 έως 4

47

από 1 έως 3

19

από 1 έως 4

48

από 1 έως 3

20

από 1 έως 3

49

από 1 έως 3

21

από 1 έως 4

50

από 1 έως 4

22

από 1 έως 3

51

από 1 έως 4

23

από 1 έως 3

52

από 1 έως 4

24

από 1 έως 3

53

από 1 έως 4

25

από 1 έως 4

54

από 1 έως 4

26

από 1 έως 3

55

 

 

56

II.   

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A

από 1 έως 4 (1)

Γ

από 1 έως 4

B

από 1 έως 3

Δ/Κ

από 1 έως 4


(1)  Το κράτος αποστολής μπορεί να επιλέξει κατά πόσον τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στα συγκεκριμένα αντίτυπα.

Προσάρτημα Γ1

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1)

Η τελωνειακή διοίκηση κάθε κράτους μέλους συμπληρώνει τις παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις, εφόσον χρειάζεται.

(2)

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την εκτύπωση, μέσω συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, σε απλό χαρτί και υπό τους όρους που θέτουν τα κράτη μέλη, έντυπων τελωνειακών διασαφήσεων και εγγράφων που πιστοποιούν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων που δεν διακινούνται υπό καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης.

Α.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(1)

Η έντυπη τελωνειακή διασάφηση εκτυπώνεται σε χαρτί γραφής με κόλλα, το οποίο αντιγράφεται αυτόματα και το οποίο έχει βάρος τουλάχιστον 40 g/m2. Το χαρτί αυτό πρέπει να είναι επαρκώς αδιαφανές, ώστε τα στοιχεία που αναγράφονται σε μία από τις δύο πλευρές να μην θίγουν την ευχέρεια ανάγνωσης των ενδείξεων που αναγράφονται στην άλλη πλευρά και η ανθεκτικότητά του πρέπει να του επιτρέπει, με κανονική χρήση, να μη σκίζεται ούτε να ζαρώνει.

(2)

Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα. Ωστόσο, όσον αφορά τα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται για ενωσιακή διαμετακόμιση (1, 4 και 5), θέσεις 1 (πρώτη και τρίτη υποδιαίρεση), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (πρώτη υποδιαίρεση αριστερά), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 και 56 πρέπει να έχουν πράσινο φόντο.

Για την εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται πράσινο μελάνι.

(3)

Οι διαστάσεις των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου και καθέτως ένα έκτο του δακτύλου. Οι διαστάσεις των υποδιαιρέσεων των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου.

(4)

Πραγματοποιείται διάκριση των διαφόρων αντιτύπων των εντύπων με χρώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο για τα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β1 και Β3:

τα αντίτυπα 1, 2, 3 και 5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε αντίστοιχα,

τα αντίτυπα 4, 6, 7 και 8 φέρουν στο δεξί άκρο ένα διακεκομμένο περιθώριο χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου και κίτρινου αντίστοιχα.

Στα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β2 και Β4, τα αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και 4/5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο και στα δεξιά αυτού, διακεκομμένο περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε.

Το πλάτος των περιθωρίων αυτών είναι περίπου 3 χιλιοστά. Τα διακεκομμένα περιθώρια περιλαμβάνουν μια σειρά από τετράγωνα με πλευρά 3 χιλιοστών, τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά 3 χιλιοστά.

Το προσάρτημα Β5 περιλαμβάνει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β1 και Β3. Το προσάρτημα Β6 αναφέρει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β2 και Β4.

(5)

Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 × 297 χιλιοστά, με μέγιστη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο και 8 χιλιοστών περισσότερο, όσον αφορά το μήκος.

(6)

Οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να αναγράφεται στα έντυπα το όνομα και η διεύθυνση του τυπογράφου ή να υπάρχει σήμα που θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση της ταυτότητάς του. Μπορούν, επιπλέον, να υποβάλλουν την εκτύπωση των εντύπων σε προηγούμενη τεχνική έγκριση.

(7)

Τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών εντύπων, πρέπει να χρησιμοποιούνται:

(a)

όταν, στην ενωσιακή νομοθεσία, γίνεται αναφορά σε διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγής·

(b)

όταν χρειάζεται, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται από πράξη προσχώρησης στην Ένωσης, κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης με τη σύνθεση που είχε πριν από την προσχώρηση και των νέων κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των νέων κρατών μελών, που αφορούν εμπορεύματα τα οποία δεν απολαύουν ακόμη πλήρους απαλλαγής από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε άλλα μέτρα που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης·

(c)

στην περίπτωση που κάποια ενωσιακή διάταξη προβλέπει ρητά τη χρησιμοποίησή τους, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας ενωσιακής διαμετακόμισης όσον αφορά τη δήλωση διαμετακόμισης για τους ταξιδιώτες, καθώς και την εφεδρική διαδικασία.

(8)

Τα έντυπα και τα συμπληρωματικά έντυπα, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν τα αντίτυπα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα και επιλέγονται από σύνολο οκτώ αντιτύπων:

το αντίτυπο 1 φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής (αποστολής) ή ενωσιακής διαμετακόμισης,

το αντίτυπο 2 χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από το κράτος μέλος εξαγωγής, το αντίτυπο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους αποστολής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,

το αντίτυπο 3 επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού σφραγιστεί από την τελωνειακή αρχή,

Το αντίτυπο αριθ. 4, που φυλάσσεται από το τελωνείο προορισμού μετά την πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης ή ως έγγραφο, το οποίο χρησιμεύει για τη βεβαίωση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

το αντίτυπο αριθ. 5, που αποτελεί το επιστρεφόμενο αντίτυπο για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης,

το αντίτυπο αριθ. 6, που φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής,

το αντίτυπο αριθ. 7, που χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής. Το αντίτυπο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,

το αντίτυπο αριθ. 8, που επιστρέφεται στον παραλήπτη.

Είναι, συνεπώς, δυνατοί διάφοροι συνδυασμοί αντιτύπων, όπως για παράδειγμα:

εξαγωγή, τελειοποίηση προς επανεισαγωγ