EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0081

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/81 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2014 , περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

OJ L 15, 22.1.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/81/oj

22.1.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2014

περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (1), και ιδίως το άρθρο 70 παράγραφος 7,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης («Ταμείο») συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ως ενιαία χρηματοδοτική ρύθμιση για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («ΕΕΜ») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (2) καθώς και στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης («ΕΜΕ») («συμμετέχοντα κράτη μέλη»).

(2)

Δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («Συμβούλιο Εξυγίανσης») που συστάθηκε δυνάμει του εν λόγω κανονισμού είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση του Ταμείου.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε διαδικασίες εξυγίανσης όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης το θεωρεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων εξυγίανσης. Το Ταμείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου εξυγίανσης, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, όταν είναι απαραίτητο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης και την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, χωρίς να δαπανώνται χρήματα των φορολογουμένων.

(4)

Δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι αρμόδιο για τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών που οφείλει χωριστά καθένα από τα ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας στο έδαφος όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

(5)

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να υπολογίζει τις ετήσιες εισφορές στο Ταμείο βάσει ενιαίου επιπέδου-στόχου που καθορίζεται ως ποσοστό του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι, έως το τέλος μιας αρχικής περιόδου οκτώ ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή, άλλως, από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 δυνάμει του άρθρου 99 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου θα ανέρχονται τουλάχιστον στο επίπεδο-στόχο που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(6)

Οι εισφορές που συγκεντρώνονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και μεταφέρονται στο Ταμείο δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 («συμφωνία») πρέπει να προσμετρώνται στον υπολογισμό των εισφορών κάθε ιδρύματος και, ως εκ τούτου, να εκπίπτουν από το ποσό που οφείλει το ίδρυμα αυτό. Κατά τον υπολογισμό αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα ποσά που μεταφέρονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 της συμφωνίας πρέπει να αντιστοιχούν στο 10 % του επιπέδου-στόχου που ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα διασφαλίσει ότι τα ποσά προς μεταφορά δυνάμει της συμφωνίας εμπεριέχουν το ίδιο μερίδιο αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής για κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η ετήσια εισφορά στο Ταμείο πρέπει να βασίζεται σε κατ' αποκοπήν εισφορά καθοριζόμενη βάσει των υποχρεώσεων του ιδρύματος, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων, και σε εισφορά προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου ανάλογα με το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρείται, για τους σκοπούς της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου, ως η οικεία αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, όταν εκτελεί καθήκοντα και ασκεί εξουσίες που πρέπει να εκτελούνται ή να ασκούνται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με τις εν λόγω νομικές πράξεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει επίσης να θεωρείται ως η αρχή εξυγίανσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής (4). Οι διατάξεις του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Για τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/63, όπως απαιτείται από το άρθρο 70 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Ως εκ τούτου, το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τα ιδρύματα τα οποία θεωρούνται μικρά δυνάμει του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού ισχύει επίσης και για όλα τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στο έδαφος όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών που μπορούν να αναγνωριστούν ως μικρά βάσει των σχετικών κριτηρίων του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού.

(10)

Επειδή οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό καθορίζουν όρους για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που προσδιορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/63 που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι διαφορές μεταξύ του υπολογισμού των ετήσιων εισφορών από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και του υπολογισμού των ετήσιων εισφορών στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΜΕ θα πρέπει να αντανακλούν μόνον τις ιδιαιτερότητες του ενοποιημένου συστήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών. Οι εν λόγω ιδιαιτερότητες προκύπτουν ειδικότερα από το γεγονός ότι στον ΕΜΕ υπάρχει ενιαίο επίπεδο-στόχος για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η εφαρμογή, κατά γενικό κανόνα, της ίδιας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποβλέπει στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και μιας ισχυρής εσωτερικής αγοράς.

(11)

Στο πλαίσιο ενός ενιαίου ταμείου εξυγίανσης με επίπεδο-στόχο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η ετήσια εισφορά καθενός εκ των ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας στο έδαφος όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών εξαρτάται από εκείνες όλων των ιδρυμάτων που υπόκεινται στον ΕΜΕ. Ο κυριότερος παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΜΕ και την ομαλή διαδικασία σχηματισμού του Ταμείου είναι να καταβάλλονται έγκαιρα και στο ακέραιο από όλα τα ιδρύματα οι ετήσιες εισφορές τους στο Ταμείο.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι εισφορές στο Ταμείο που υπολογίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης συγκεντρώνονται από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και μεταφέρονται στο Ταμείο όπως προβλέπεται στη συμφωνία. Στους μορφότυπους και τις παραστάσεις δεδομένων που καθορίζονται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται απαίτηση να επαληθεύονται από ελεγκτή ή, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή όλα τα δεδομένα που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ιδρύματα και ιδίως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν εφαρμόζει την προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά για τον υπολογισμό των εισφορών κάθε ιδρύματος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις μεταξύ των δομών του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών. Η προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η χρήση του Ταμείου εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Βάσει της συμφωνίας, οι εισφορές που συγκεντρώνονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη κατανέμονται σε τμήματα που αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά. Τα τμήματα υπόκεινται σε βαθμιαία αμοιβαιοποίηση κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου οκτώ ετών ώστε να πάψουν να υφίστανται μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου.

(14)

Οι καταστάσεις όπου, από τη μία πλευρά, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι εισφορές υπολογίζονται βάσει ενιαίου επιπέδου-στόχου και, από την άλλη, δυνάμει της συμφωνίας, η κάλυψη ορισμένων κινδύνων που συσχετίζονται εντός ορισμένου εθνικού τραπεζικού τομέα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οποία αναφέρεται υπόκειται μόνο σε προοδευτική αμοιβαιοποίηση μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αντίληψη της αγοράς όσον αφορά ορισμένα ιδρύματα και, ως εκ τούτου, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, υπό την έννοια του άρθρου 103 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, επηρεάζοντας έτσι το προφίλ κινδύνου τους. Επιπλέον, ένα σύστημα που εδράζεται προσωρινά σε τμήματα θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τη σχετική σημασία ορισμένων ιδρυμάτων για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή της οικονομίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 7 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Η σημασία των ιδρυμάτων για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή της οικονομίας πρέπει να καθορίζεται, αντιστοίχως, σε σχέση με το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το ίδρυμα (δηλαδή την αναμενόμενη ζημία για το μέρος του τμήματος που δεν έχει ακόμη αμοιβαιοποιηθεί) και σε σχέση με την τραπεζική ένωση συνολικά (δηλαδή την αναμενόμενη ζημία για το μέρος του τμήματος που έχει αμοιβαιοποιηθεί). Αυτό θα καθιστούσε την προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά ανάλογη προς την αναμενόμενη χρήση των μη αμοιβαιοποιημένων χρηματοδοτικών μέσων του αντίστοιχου τμήματος κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

(15)

Έως ότου αμοιβαιοποιηθούν πλήρως όλες οι εκ των προτέρων εισφορές που καταβάλλονται στο Ταμείο, πρέπει να εισαχθεί μεθοδολογία προσαρμογής που θα αντιμετωπίζει κατάλληλα τις καταστάσεις που αναφέρονται στην αιτιολογική παράγραφο 14 και, επομένως, θα λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις μεταξύ των δομών του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η μέθοδος υπολογισμού των εισφορών πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συσχετίζεται με τον ρυθμό αμοιβαιοποίησης του Ταμείου. Συνεπώς, ο υπολογισμός των εισφορών που κατανέμονται στο αμοιβαιοποιημένο μέρος πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ενώ, κατά παρέκκλιση από την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ο υπολογισμός των εισφορών που κατανέμονται στο μη αμοιβαιοποιημένο μέρος των τμημάτων πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ και στο επίπεδο-στόχο που έχει οριστεί για περίοδο που αντιστοιχεί στην αρχική περίοδο την οποία ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

(16)

Η χρήση αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής κατά το άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 δεν θα πρέπει να επηρεάζει κατ' ουδένα τρόπο τη χρηματοδοτική ικανότητα και τη ρευστότητα του Ταμείου. Αξίωση εκτέλεσης αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής θα πρέπει να εγείρεται μόνο σε περίπτωση δράσης εξυγίανσης που απαιτεί την παρέμβαση του Ταμείου. Κατά την αρχική περίοδο, υπό κανονικές συνθήκες, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να κατανέμει ισομερώς τη χρήση αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής στα ιδρύματα που τη ζητούν. Οι εν λόγω δεσμεύσεις πληρωμής θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου που δεν βαρύνονται από τυχόν δικαιώματα τρίτων μερών, βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για τους σκοπούς της χρήσης του Ταμείου.

(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η σχέση μεταξύ της κατ' αποκοπή εισφοράς και των προσαρμοσμένων βάσει κινδύνου εισφορών λαμβάνει υπόψη την ισόρροπη κατανομή των εισφορών μεταξύ των διαφόρων τύπων ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις για τον καθορισμό των εισφορών των μικρών ιδρυμάτων.

(18)

Τα ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών ιδρυμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 και των οποίων τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνουν τα 3 000 000 000 ευρώ, ενέχουν μικρότερο κίνδυνο από ό,τι τα μεγάλα ιδρύματα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο και είναι λιγότερο πιθανόν να τεθούν υπό εξυγίανση, γεγονός που, κατά συνέπεια, περιορίζει την πιθανότητα να ωφεληθούν από το Ταμείο. Είναι συνεπώς σκόπιμο να θεσπιστεί απλουστευμένη μέθοδος υπολογισμού των καταβλητέων από τα εν λόγω ιδρύματα εισφορών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν επίσης να αποφευχθούν πιθανές βραχυπρόθεσμες μεταβολές του καθεστώτος των εν λόγω ιδρυμάτων, αποσκοπούσες στην ένταξη των ιδρυμάτων αυτών στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63. Ο υπολογισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνιστώσα βασιζόμενη σε κατ' αποκοπήν πόσο. Το εν λόγω σύστημα πρέπει να επιτρέπει την αποφυγή στρεβλώσεων μεταξύ των ιδρυμάτων και να επιτυγχάνει ισόρροπη κατανομή των εισφορών μεταξύ των διαφόρων τύπων ιδρυμάτων. Θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τη διοικητική και χρηματοοικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η συλλογή εισφορών από καθένα από τα ιδρύματα αυτά.

(19)

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός συγχρόνως με την επανεξέταση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον χρειαστεί, η προσαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή μηνιαία έκθεση που εγκρίνεται σε σύνοδο της ολομέλειάς του σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά των εισφορών που συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο. Από την 1η Δεκεμβρίου 2015, αν από τις εν λόγω εκθέσεις προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά των εισφορών στο Ταμείο, αναβάλλεται κατά έναν μήνα κάθε φορά η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 που αφορούν τις εισφορές στο Ταμείο. Συνεπώς, και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες που προσδιορίζουν τους όρους εκτέλεσης της υποχρέωσης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης («Συμβούλιο Εξυγίανσης») να υπολογίζει τις εισφορές κάθε ιδρύματος στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης («Ταμείο») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών αυτών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ιδρύματα εκ των οποίων εισπράττονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, εξαιρουμένων των ορισμών των σημείων 2 και 11 του εν λόγω άρθρου. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «συμμετέχοντα κράτη μέλη»: τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

2)   «ετήσιο επίπεδο-στόχος»: το συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών που καθορίζεται για κάθε περίοδο εισφοράς από το Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 του εν λόγω κανονισμού·

3)   «ετήσια εισφορά»: το ποσό του άρθρου 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 το οποίο υπολογίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης κάθε έτος και το οποίο συγκεντρώνουν οι εθνικές αρχές εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εισφοράς από όλα τα ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας στο έδαφος όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών·

4)   «περίοδος εισφοράς»: το ημερολογιακό έτος·

5)   «αρχή εξυγίανσης των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης»: η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή κάθε σχετική άλλη αρχή που ορίζεται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 100 παράγραφοι 2 και 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

6)   «καλυπτόμενες καταθέσεις»: οι καταθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, με εξαίρεση τα πρόσκαιρα υψηλά υπόλοιπα όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας·

7)   «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά περίπτωση·

Άρθρο 4

Υπολογισμός των ετήσιων εισφορών

Για κάθε περίοδο εισφοράς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει την ετήσια εισφορά που οφείλεται από κάθε ίδρυμα με βάση το ετήσιο επίπεδο-στόχο του Ταμείου, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΚΤ ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης. Το ετήσιο επίπεδο-στόχος καθορίζεται σε συνάρτηση με το επίπεδο-στόχο του Ταμείου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και με τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/63.

Άρθρο 5

Γνωστοποιήσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης

1.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης γνωστοποιεί στις οικείες εθνικές αρχές εξυγίανσης τις αποφάσεις του για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών των ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας στο έδαφός τους.

2.   Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε εθνική αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί σε κάθε ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας στο οικείο κράτος μέλος την απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης για τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς που οφείλεται από το εν λόγω ίδρυμα.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων

Το Συμβούλιο ορίζει τους μορφότυπους και τις παραστάσεις των δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών, προκειμένου να ενισχυθούν η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών και η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες που λαμβάνονται.

Άρθρο 7

Αξίωση εκτέλεσης αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής

1.   Η χρήση δεσμεύσεων πληρωμής που προβλέπει το άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ουδόλως επηρεάζει τη χρηματοδοτική ικανότητα και ρευστότητα του Ταμείου.

2.   Όταν δράση εξυγίανσης απαιτεί την παρέμβαση του Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιώνει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής που διενεργούνται σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014, για να αποκαταστήσει το μερίδιο των αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου όπως έχει οριστεί από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, τηρουμένου του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

Μόλις το Ταμείο λάβει κανονικά την εισφορά που συνδέεται με τις εκτελεστέες αμετάκλητες δεσμεύσεις πληρωμών, οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν τις δεσμεύσεις αυτές επιστρέφονται. Εάν το Ταμείο δεν λάβει κανονικά το απαιτούμενο ποσό μετρητών, σε πρώτη ζήτηση το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατάσχει τις εξασφαλίσεις που καλύπτουν την αμετάκλητη δέσμευση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

3.   Οι αμετάκλητες δεσμεύσεις πληρωμής ιδρύματος που δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 ακυρώνονται και οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν τις εν λόγω δεσμεύσεις επιστρέφονται.

Άρθρο 8

Ειδικές προσαρμογές κατά την αρχική περίοδο

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου του άρθρου 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι ετήσιες εισφορές των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 υπολογίζονται με την ακόλουθη προσαρμοσμένη μεθοδολογία:

α)

Κατά το πρώτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 60 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 40 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

β)

Κατά το δεύτερο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 40 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 60 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

γ)

Κατά το τρίτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 33,33 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 66,67 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

δ)

Κατά το τέταρτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 26,67 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 73,33 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

ε)

Κατά το πέμπτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 20 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 80 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

στ)

Κατά το έκτο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 13,33 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 86,67 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

ζ)

Κατά το έβδομο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 6,67 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, και το 93,33 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

η)

Κατά το όγδοο έτος της αρχικής περιόδου, τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν το 100 % των ετήσιων εισφορών τους που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

2.   Στη διάρκεια της αρχικής περιόδου, κατά τον υπολογισμό των εισφορών κάθε ιδρύματος, το Ταμείο λαμβάνει υπόψη τις εισφορές που συγκεντρώνονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και μεταφέρονται στο Ταμείο δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 της συμφωνίας, αφαιρώντας τις εισφορές αυτές από το ποσό που οφείλει κάθε ίδρυμα.

3.   Στη διάρκεια της αρχικής περιόδου, υπό κανονικές συνθήκες, το Ταμείο επιτρέπει τη χρήση αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής, εφόσον ζητηθεί από ίδρυμα. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατανέμει ισομερώς τη χρήση των αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής στα ιδρύματα που τη ζητούν. Οι διατεθείσες αμετάκλητες δεσμεύσεις πληρωμής ανέρχονται τουλάχιστον στο 15 % των συνολικών υποχρεώσεων πληρωμής του ιδρύματος. Κατά τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών κάθε ιδρύματος το Συμβούλιο μεριμνά ώστε το σύνολο των εν λόγω αμετάκλητων δεσμεύσεων πληρωμής να μην υπερβαίνει σε κανένα έτος το 30 % του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι ετήσιες εισφορές που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 καθορίζονται με βάση επίπεδο-στόχο που ορίζεται για περίοδο που αντιστοιχεί στην αρχική περίοδο.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63, στη διάρκεια της αρχικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, τα ιδρύματα των οποίων το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού δεν υπερβαίνουν τα 3 000 000 000 ευρώ καταβάλλουν κατ' αποκοπή ποσό 50 000 ευρώ για τα πρώτα 300 000 000 ευρώ των συνολικών υποχρεώσεων, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων. Για τις συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων, άνω των 300 000 000 ευρώ τα ιδρύματα αυτά συνεισφέρουν σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού 806/2014 σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού, αναλόγως με το ποια ημερομηνία θα επέλθει τελευταία.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(3)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στις εθνικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 44).


Top