EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1264

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1264/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 408/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 341, 27.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1264/oj

27.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1264/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 408/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 θεσπίζει το πλαίσιο για την παραγωγή συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2011 της Επιτροπής (2) δεν προβλέπει μορφότυπο για τη διαβίβαση στατιστικών για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων οι οποίες πρέπει να διαβιβαστούν το 2015, και, συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα που αναφέρονται στα παραρτήματα I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς διάρθρωσης δεδομένων SDMX. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) μέσω των υπηρεσιών ενιαίου σημείου εισόδου ή διατίθενται για ανάκτηση από την Επιτροπή (Eurostat) με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 2

Η διάρθρωση δεδομένων για τη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) των στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στο παράρτημα I.

Η διάρθρωση δεδομένων για τη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) των στοιχείων σχετικά με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στο παράρτημα II.»

.

2)

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 408/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση (ΕΕ L 108 της 28.4.2011, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διάρθρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά

Η ακόλουθη διάρθρωση περιλαμβάνεται στα αρχεία διαβίβασης:

Αριθμός

Πεδίο

Παρατηρήσεις

1

Χώρα

π.χ. Γαλλία

2

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (π.χ. 2010)

3

Κύρια ομάδα

Κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009

4

Κατηγορίες προϊόντων

 

5

Χημική κλάση

 

6

Δραστική ουσία

 

7

Τιμή παρατήρησης (η πωληθείσα ποσότητα)

Σε κιλά ουσιών

8

Για τα πεδία αριθ. 3, 4, 5 και 6, ο σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Σηματοδότης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διάρθρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η ακόλουθη διάρθρωση περιλαμβάνεται στα αρχεία διαβίβασης:

Αριθμός

Πεδίο

Παρατηρήσεις

1

Χώρα

π.χ. Γαλλία

2

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (π.χ. 2010)

3

Καλλιέργεια

Κατανομή ανά επιμέρους καλλιέργεια

4

Δραστική ουσία

Κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009

5

Τιμή παρατήρησης: ποσότητα ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στην καλλιέργεια

Σε κιλά ουσιών

6

Τιμή παρατήρησης: έκταση στην οποία χρησιμοποιήθηκε η ουσία

Σε εκτάρια

7

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Σηματοδότης

»

Top