EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 960/2014 του Συμβουλίου, της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 960/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Σεπτεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/659/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου (2) θέτει σε ισχύ ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3). Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εξαγωγές αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, περιορισμούς στην παροχή συναφών υπηρεσιών και σε ορισμένες υπηρεσίες που συνδέονται με την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, περιορισμούς στην πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ορισμένων τεχνολογιών για τη βιομηχανία πετρελαίου στη Ρωσία, με τη μορφή υποχρέωσης λήψης προηγούμενης άδειας, και περιορισμούς στην πρόσβαση ορισμένων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην κεφαλαιαγορά.

(2)

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λήψη περαιτέρω στοχευμένων μέτρων, ούτως ώστε να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

(3)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμη τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση στις ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

(4)

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμη η εφαρμογή πρόσθετων περιορισμών στις εξαγωγές αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου (4).

(5)

Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί η παροχή υπηρεσιών για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε βαθέα ύδατα, την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική ή για έργα σχιστολιθικού πετρελαίου.

(6)

Για να ασκηθεί πίεση στη ρωσική κυβέρνηση, είναι επίσης σκόπιμη η εφαρμογή περαιτέρω περιορισμών στην πρόσβαση ορισμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων με έδρα στη Ρωσία που έχουν διεθνή υπόσταση και έχουν ιδρυθεί δυνάμει διακυβερνητικών συμφωνιών με τη Ρωσία ως έναν από τους μετόχους, περιορισμών εις βάρος νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων του αμυντικού τομέα με έδρα στη Ρωσία, εξαιρουμένων εκείνων που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διαστημική βιομηχανία και στη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας, καθώς και περιορισμών εις βάρος νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες σχετίζονται με την πώληση ή τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, όπως υπηρεσίες καταθέσεων, υπηρεσίες πληρωμών, υπηρεσίες ασφάλισης, δάνεια από οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού και παράγωγα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων στην αγορά ενέργειας, δεν καλύπτονται από αυτούς τους περιορισμούς. Τα δάνεια θεωρούνται νέα μόνο όταν χορηγούνται μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014.

(7)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης, ιδίως για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη.

(8)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αυτός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πάραυτα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

ως “επενδυτικές υπηρεσίες” νοούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

i)

η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,

ii)

η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

iii)

η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

iv)

η διαχείριση χαρτοφυλακίων,

v)

οι επενδυτικές συμβουλές,

vi)

η αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων και/ή η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

vii)

η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

viii)

οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την αποδοχή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,

στ)

ως “κινητές αξίες” νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής:

i)

οι μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών,

ii)

τα ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα τέτοιων κινητών αξιών,

iii)

κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης τέτοιων κινητών αξιών,»

.

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού 428/2009, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς στη Ρωσία όπως κατονομάζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα IV,

β)

η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας σχετιζόμενης με αγαθά και τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής συνδρομής, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα IV.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 και την παροχή βοήθειας απαραίτητης για τη συντήρηση και ασφάλεια υπαρχουσών δυνατοτήτων εντός της Ένωσης.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης που προορίζονται για την αεροναυτική και διαστημική βιομηχανία, ή στη συναφή παροχή τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση ή για μη στρατιωτικό τελικό αποδέκτη, καθώς και για τη συντήρηση και την ασφάλεια υπαρχουσών μη στρατιωτικών πυρηνικών δυνατοτήτων εντός της Ένωσης, για μη στρατιωτική χρήση και για μη στρατιωτικό τελικό αποδέκτη.»

.

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

1.   Απαγορεύεται η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, των ακόλουθων συναφών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου σε βαθέα ύδατα, την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική ή για έργα σχιστολιθικού πετρελαίου στη Ρωσία:

 

i) γεωτρήσεις, ii) δοκιμές σε φρέατα, iii) καταγραφή γεωλογικών σχηματισμών και αποπεράτωσης, iv) εφοδιασμός ειδικών πλωτών σκαφών.

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν με την επιφύλαξη εκτέλεσης τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο συναφθείσα πριν από τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων.

3.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όταν οι σχετικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον.»

.

4)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως επιχορηγήσεων, δανείων και ασφάλισης ή εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,»

.

5)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αγορά, πώληση, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών για την έκδοση ή παροχή βοήθειας για την έκδοση καθώς ή η με άλλο τρόπο διαπραγμάτευση κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που έχουν διάρκεια άνω των 90 ημερών και εκδόθηκαν από την 1η Αυγούστου 2014 έως τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 ή έχουν διάρκεια άνω των 30 ημερών και εκδίδονται μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 από:

α)

μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο μεγάλο οργανισμό που έχει ρητή εντολή να προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ρωσικής οικονομίας, τη διαφοροποίησή της και την ενθάρρυνση των επενδύσεων, έχει την έδρα του στη Ρωσία και τελεί υπό κρατική ιδιοκτησία ή έλεγχο σε ποσοστό άνω του 50 % κατά την 1η Αυγούστου 2014, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα III, ή

β)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III ή

γ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ή περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

2.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αγορά, πώληση, παροχή επενδυτικής υπηρεσίας για την έκδοση ή παροχή βοήθειας για την έκδοση καθώς ή η με άλλο τρόπο διαπραγμάτευση κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς τα οποία έχουν διάρκεια άνω των 30 ημερών και εκδίδονται μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 από:

α)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την πώληση ή την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών και αναπτύσσει σημαντικές δραστηριότητες στους εν λόγω τομείς, όπως κατονομάζονται στο παράρτημα V, πλην των νομικών προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων που δραστηριοποιούνται στον διαστημικό τομέα ή τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας,

β)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, τελεί υπό κρατικό έλεγχο ή υπό κρατική ιδιοκτησία σε ποσοστό άνω του 50 %, του οποίου τα συνολικά εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο ρωσικά ρούβλια και του οποίου τα εκτιμώμενα έσοδα προέρχονται κατά τουλάχιστον 50 % από την πώληση ή τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα VI,

γ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου ή

δ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α), β) ή γ) της παρούσας παραγράφου.

3.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για την παροχή νέων δανείων ή πιστώσεων με διάρκεια άνω των 30 ημερών προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2 μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014, πλην δανείων ή πιστώσεων που έχουν ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό την παροχή χρηματοδότησης για μη απαγορευμένες εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας ή δανείων που έχουν ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό την παροχή επείγουσας χρηματοδότησης για την τήρηση κριτηρίων φερεγγυότητας και ρευστότητας για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα III.»

.

5α)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 5 παράγραφος 1 και στα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή απαριθμούνται στα παραρτήματα III, IV, V και VI,»

.

6)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή συνέπεια την παράκαμψη των απαγορεύσεων των άρθρων 2, 2α, 3α, 4 ή 5, μεταξύ άλλων μέσω ενεργειών στη θέση οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή με τη χρήση των εξαιρέσεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 για τη χρηματοδότηση οντοτήτων αναφερόμενων στο άρθρο 5.»

.

7)

Το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV.

8)

Το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V.

9)

Το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα VI.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  Βλέπε σελίδα 54 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2α

 

JSC Sirius (οπτοηλεκτρονική για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς)

 

OJSC Stankoinstrument (μηχανολογία για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς)

 

OAO JSC Chemcomposite (υλικά για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς)

 

JSC Kalashnikov (ελαφρά όπλα)

 

JSC Tula Arms Plant (οπλικά συστήματα)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (πυρομαχικά)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (αντιαεροπορικά και αντιαρματικά συστήματα)

 

OAO Almaz Antey (κρατική επιχείρηση· όπλα, πυρομαχικά, έρευνα)

 

OAO NPO Bazalt (κρατική επιχείρηση· παραγωγή μηχανημάτων για την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών)»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT»


Top