EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0911

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 257, 28.8.2014, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/911/oj

28.8.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 257/115


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 911/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουλίου 2014

σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) συνέστησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») με σκοπό να εξασφαλισθεί υψηλό, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ανέθεσε στον Οργανισμό νέα καθήκοντα στο πεδίο της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, μετά τα ατυχήματα που συνέβησαν σε ενωσιακά ύδατα, ιδίως εκείνα με τα δεξαμενόπλοια «Erika» και «Prestige».

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ανέθεσε στον Οργανισμό καθήκοντα αναφορικά με την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και επεκτάθηκαν οι υπηρεσίες του Οργανισμού στα κράτη που αιτούνται την προσχώρησή τους στην Ένωση και στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Γειτονίας.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) θεσπίσθηκε πολυετής χρηματοδότηση της δράσης του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλοία, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(5)

Δεδομένων των δυνητικά καταστροφικών οικολογικών επιπτώσεων και του ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού κόστους που έχουν τα περιστατικά ρύπανσης, καθώς και του πιθανού κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου αυτών των περιστατικών σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός και η αλιεία, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εν λόγω καθήκοντα είναι σημαντικά για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών τόσο οικονομικού όσο και μη οικονομικού χαρακτήρα.

(6)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλοία, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε, στις 22 Οκτωβρίου 2004, σχέδιο δράσης για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης, στο οποίο καθορίζονται οι δραστηριότητες του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης από πλοία και το οποίο έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των οικονομικών πόρων που παρέχονται στον Οργανισμό. Στις 12 Ιουνίου 2007, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, αμφότερα τα σχέδια δράσης επικαιροποιούνται ετησίως, μέσω του ετήσιου προγράμματος εργασιών του Οργανισμού.

(7)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συμφωνίες σχετικά με την ακούσια ρύπανση, οι οποίες διευκολύνουν την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο, καθώς και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες για την προστασία των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών από περιστατικά ρύπανσης οι οποίες απαιτούν από τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης.

(8)

Η δράση του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, όπως αυτή καθορίζεται στα σχέδια δράσης του, σχετίζεται με δραστηριότητες στα πεδία της ενημέρωσης, της συνεργασίας και του συντονισμού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. Κατά κύριο λόγο, η εν λόγω δράση σχετίζεται με την παροχή επιχειρησιακής συνδρομής στα θιγόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση («θιγόμενα κράτη»), μέσω της παροχής, κατόπιν αιτήματος, πρόσθετων πλοίων αντιρρύπανσης για την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία καθώς και της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως οι πλέον ευάλωτες, χωρίς να αμελεί τυχόν άλλη περιοχή που έχει ανάγκη.

(9)

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της αντιμετώπισης της ρύπανσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης. Η Ένωση έχει προσχωρήσει σε διαφόρους περιφερειακούς οργανισμούς και προετοιμάζει την προσχώρησή της και σε άλλους.

(10)

Η δράση του Οργανισμού θα πρέπει να συντονίζεται με τις δραστηριότητες βάσει των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα θιγόμενα κράτη, υπό την ευθύνη των οποίων διεξάγονται οι επιχειρήσεις απορρύπανσης.

(11)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πετρελαιοκηλίδων μέσω Δορυφόρου (CleanSeaNet), για την επιτήρηση, την έγκαιρη ανίχνευση ρύπανσης και τον εντοπισμό των πλοίων και των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου που ευθύνονται για τη ρύπανση, για παράδειγμα στην περίπτωση των απορρίψεων πετρελαίου από πλοία και των απορρίψεων λόγω επιχειρησιακής δραστηριότητας καθώς και των ακούσιων εκροών από υπεράκτιες εξέδρες. Η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση της ρύπανσης.

(12)

Τα πρόσθετα μέσα που θα παρέχει ο Οργανισμός στα θιγόμενα κράτη θα πρέπει να διατίθενται μέσω του ενωσιακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που έχει δημιουργηθεί με την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(13)

Οι πληροφορίες που αφορούν τους δημόσιους και ιδιωτικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης και τις συναφείς ικανότητες αντιμετώπισης στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης θα πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη μέσω του κοινού συστήματος επικοινωνιών και πληροφόρησης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (ΚΣΕΠΕ) που συστάθηκε με την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (8), όταν είναι διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό.

(14)

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής συνδρομής του Οργανισμού ενόψει της επέκτασης της εντολής του Οργανισμού για αντιμετώπιση της ρύπανσης σε τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση, ο Οργανισμός οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνει τις εν λόγω τρίτες χώρες να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να συνεργάζονται για την τήρηση από τον Οργανισμό ενός καταλόγου των μηχανισμών αντιμετώπισης της ρύπανσης και των συναφών ικανοτήτων αντιμετώπισης.

(15)

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων αντιμετώπισης της ρύπανσης που ασκεί ο Οργανισμός, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μοιράζονται με τον Οργανισμό τις επιστημονικές μελέτες τις οποίες έχουν ενδεχομένως διενεργήσει με αντικείμενο τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως διασκορπιστικές ουσίες και οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

(16)

Για να εξασφαλισθεί η επιμελής εφαρμογή των σχεδίων δράσης του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα χρηματοδότησης, ιδίως, της παροχής επιχειρησιακής συνδρομής στα θιγόμενα κράτη.

(17)

Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί δημοσιονομική ασφάλεια για τη χρηματοδότηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και άλλων συναφών δράσεων με βάση την πολυετή ανάληψη υποχρεώσεων. Το μέγεθος της εν λόγω πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διεύρυνση της αποστολής του Οργανισμού όσον αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης, καθώς επίσης και την ανάγκη να αυξήσει ο Οργανισμός την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων που του διατίθενται, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών. Τα ετήσια ποσά της ενωσιακής συνεισφοράς θα πρέπει να καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της ικανότητας του Οργανισμού να ασκεί τις αρμοδιότητές του στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(18)

Τα ποσά που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των δράσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (9) («πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο»). Θα πρέπει επομένως να προβλεφθεί χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει την ίδια περίοδο.

(19)

Η στήριξη του Οργανισμού προς τα κράτη που αιτούνται την προσχώρησή τους στην Ένωση και στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Γειτονίας θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων της Ένωσης για τα εν λόγω κράτη και χώρες και δεν θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί μέρος της πολυετούς χρηματοδότησης του Οργανισμού.

(20)

Για να επιτευχθεί άριστη κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων και για να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητες αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλοία, χρειάζεται να εξασφαλισθεί συνεχής παρακολούθηση των ιδιαίτερων αναγκών ανάληψης δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών υποχρεώσεων.

(21)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναφέρει τη δημοσιονομική εκτέλεση της πολυετούς χρηματοδότησης του Οργανισμού στην ετήσια έκθεσή του.

(22)

Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της δράσης του Οργανισμού στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και να εναρμονιστεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την περίοδο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

2.   Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης δεν απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)   «πετρέλαιο»: οποιαδήποτε μορφή πετρελαίου συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του μαζούτ, της πετρελαϊκής λάσπης, των πετρελαϊκών αποβλήτων και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου όπως ορίζονται στη Διεθνή σύμβαση του 1990 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο·

β)   «επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες»: οποιαδήποτε ουσία εκτός του πετρελαίου η οποία, εάν εισαχθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψει βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψει υποδομές αναψυχής ή να επηρεάσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο του 2000 για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, του ΔΝΟ·

γ)   «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου»: σταθερή μόνιμη ή κινητή εγκατάσταση ή συνδυασμός εγκαταστάσεων που συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές· η «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου» συμπεριλαμβάνει κινητές μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης μόνον εφόσον είναι τοποθετημένες στην ανοικτή θάλασσα για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, παραγωγής ή άλλων εργασιών που συνδέονται με υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υποδομές και εξοπλισμό για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα στην ξηρά ή σε χερσαίους τερματικούς σταθμούς.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η οικονομική συμμετοχή της Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 διατίθεται στον Οργανισμό με σκοπό να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αναφέρεται στο λεπτομερές σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούν:

α)

την επιχειρησιακή συνδρομή και την υποστήριξη με πρόσθετα μέσα, όπως αντιρρυπαντικά σκάφη που βρίσκονται σε επιφυλακή, δορυφορικές φωτογραφίες και εξοπλισμό, δράσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης, κατόπιν αίτησης των θιγόμενων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου·

β)

τη συνεργασία και τον συντονισμό και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, του ΔΝΟ και των αντίστοιχων περιφερειακών οργανισμών·

γ)

την ενημέρωση, και ειδικότερα τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας, τεχνικών και καινοτομιών στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Άρθρο 4

Ενωσιακή χρηματοδότηση

1.   Εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, παρέχονται στον Οργανισμό οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

2.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 160 500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

3.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α), η απαραίτητη χρηματοδότηση της επιχειρησιακής συνδρομής προς τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση υφιστάμενων ικανοτήτων

1.   Προκειμένου να καθορισθούν οι προϋποθέσεις και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της παροχής επιχειρησιακής συνδρομής από τον Οργανισμό, λόγου χάρη με τη μορφή πλοίων αντιρρύπανσης επιπρόσθετων προς τις δυνατότητες των κρατών μελών, ο Οργανισμός τηρεί κατάλογο των δημόσιων και, εφόσον υπάρχουν, των ιδιωτικών μηχανισμών αντιμετώπισης της ρύπανσης και των συναφών διαθέσιμων μέσων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης.

2.   O Οργανισμός τηρεί τον εν λόγω κατάλογο με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη. Με την τήρηση του εν λόγω καταλόγου, ο Οργανισμός επιδιώκει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης και τα συναφή διαθέσιμα μέσα από τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού λαμβάνει υπόψη τον εν λόγω κατάλογο και άλλες κατάλληλες πληροφορίες σχετικές με τους στόχους αντιμετώπισης της ρύπανσης που ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, όπως τις πληροφορίες που περιέχονται στις αξιολογήσεις κινδύνου και στις επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως διασκορπιστικές ουσίες, προτού λάβει απόφαση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού κατά της ρύπανσης στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως οι πλέον ευάλωτες, χωρίς να αμελεί άλλη περιοχή που έχει ανάγκη.

Άρθρο 6

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, προστατεύονται τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες, με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (10) και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (11) και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

2.   Για τις ενωσιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ως παρατυπία κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 νοείται κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου ή κάθε παραβίαση συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης ή οι προϋπολογισμοί που αυτή διαχειρίζεται.

3.   Η Επιτροπή και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη βέλτιστη χρήση των οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση των ενωσιακών δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που της παρέχει ο Οργανισμός, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση, η οποία συντάσσεται με την επιφύλαξη του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, περιέχει τα αποτελέσματα της χρήσης της ενωσιακής συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, για τις πιστώσεις και τις δαπάνες της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2.   Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή παρουσιάζει αξιολόγηση της ικανότητας του Οργανισμού να εκπληρώνει τα καθήκοντα του με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Για το χρονικό διάστημα 2018-2020, με βάση την αξιολόγηση και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης του Οργανισμού να ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, η Επιτροπή προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλη αναπροσαρμογή, έως 8 % κατ’ ανώτατο όριο, του πολυετούς χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στον Οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3. H πιθανή αναπροσαρμογή δεν υπερβαίνει τα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δεν θίγει τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού ή την επερχόμενη επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές, οικολογικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν, της ετοιμότητας του Οργανισμού για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία ή εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

4.   Επιπλέον, με βάση την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή δύναται να προτείνει, αν είναι απαραίτητο, σχετικές τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, όσο και οι συναφείς τροποποιήσεις των πράξεων με τις οποίες συστήνονται περιφερειακοί οργανισμοί, οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού όσον αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης και στους οποίους η Ένωση έχει προσχωρήσει.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 108.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 30).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

(8)  Απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 9).

(9)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).


Top