EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 808/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουλίου 2014

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 12, το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 41, το άρθρο 54 παράγραφος 4 και το άρθρο 66 παράγραφος 5, το άρθρο 67, τα άρθρα 75 παράγραφος 5 και το άρθρο 76 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θεσπίζει γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από την Ένωση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπληρώνοντας τις κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που θεσπίζονται στο δεύτερο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου που θεσπίζεται από τους εν λόγω κανονισμούς, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει ορισμένους κανόνες για την εφαρμογή του.

(2)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα πρέπει ακόμη να καθοριστεί ποιοι από τους εν λόγω κανόνες σχετικά με την παρουσίαση ισχύουν επίσης για τα προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά για τα κοινά μέσα για τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις και τιτλοποιήσεις που παρέχουν κεφαλαιακές διευκολύνσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων.

(3)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση των εθνικών πλαισίων.

(4)

Για να συστηματοποιηθεί η τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες τόσο για την υποβολή τους όσο και για τη συχνότητα των τροποποιήσεων. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να διατηρηθεί παράλληλα ένας βαθμός ευελιξίας για σαφώς προσδιορισμένες έκτακτες ανάγκες και ειδικές καταστάσεις.

(5)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις τροποποιήσεις των εθνικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων, και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της τροποποίησης των εθνικών πλαισίων των κρατών μελών που διαθέτουν περιφερειακά προγράμματα.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα κουπονιών ή ισοδύναμα συστήματα για την κάλυψη των δαπανών των συμμετεχόντων για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιστρεφόμενες δαπάνες συνδέονται σαφώς με συγκεκριμένη, επιλέξιμη δράση κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων προς όφελος του συμμετέχοντα.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών που προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, κατά την επιλογή των αρχών ή των φορέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

(8)

Δεδομένου ότι οι τελικές πληρωμές θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο υπό την προϋπόθεση της ορθής υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κοινές παράμετροι για τις εν λόγω αξιολογήσεις. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε άλλα μέτρα για νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την κάλυψη διαφόρων μέτρων στα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και για τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτήσεων.

(9)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τη στήριξη για τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο των μέτρων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, τη βιολογική γεωργία και την καλή μεταχείριση των ζώων με βάση άλλες μονάδες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, λόγω της ειδικής φύσης αυτών των δεσμεύσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ανώτατα επιτρεπόμενα ποσά, την εξαίρεση για τις πληρωμές ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου και τους συντελεστές μετατροπής διαφόρων κατηγοριών του ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

(10)

Για να διασφαλιστεί ότι ο υπολογισμός των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 πραγματοποιείται με διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένα κοινά στοιχεία για τον υπολογισμό, τα οποία θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

(11)

Για να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση και ο αυξημένος διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον συνδυασμό ορισμένων μέτρων.

(12)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των εθνικών αγροτικών δικτύων καθώς και για τη δομή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά και εγκαίρως προκειμένου να συνοδεύουν την υλοποίηση των προγραμμάτων.

(13)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση για τις δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και η δημοσιότητά τους, η διαχειριστική αρχή οφείλει να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να συστηματοποιεί το σύνολο των προσπαθειών της όσον αφορά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα σε μία στρατηγική, και μέσω της δημιουργίας ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης να ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για τους στόχους της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να ενισχύει την προσβασιμότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με την ευθύνη των δικαιούχων σε θέματα ενημέρωσης όσον αφορά τη στήριξη που λαμβάνουν από το ΕΓΤΑΑ για τα έργα τους.

(14)

Για να διευκολυνθεί η δημιουργία του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, θα πρέπει να καθοριστούν τα κοινά στοιχεία αυτού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και του σχεδίου αξιολόγησης.

(15)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την παρουσίαση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εθνικών πλαισίων, το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων, την ενημέρωση και τη δημοσιότητα για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, την εφαρμογή ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εθνικών πλαισίων

Η παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, των εθνικών προγραμμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις και τιτλοποιήσεις που παρέχουν κεφαλαιακές διευκολύνσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και των εθνικών πλαισίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έγκριση εθνικών πλαισίων

Τα εθνικά πλαίσια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

1.   Οι προτάσεις τροποποίησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ειδικών προγραμμάτων για τη σύσταση και τη λειτουργία εθνικών αγροτικών δικτύων περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το είδος της προτεινόμενης τροποποίησης·

β)

τους λόγους και/ή τα προβλήματα εφαρμογής που δικαιολογούν την τροποποίηση·

γ)

τις αναμενόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης·

δ)

τον αντίκτυπο της τροποποίησης στους δείκτες·

ε)

τη σχέση μεταξύ της τροποποίησης και του συμφώνου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Τροποποιήσεις προγραμμάτων του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορούν να προταθούν έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Είναι δυνατή η υποβολή ενιαίας πρότασης τροποποίησης για όλα τα άλλα είδη τροποποιήσεων συνδυαστικά, ανά ημερολογιακό έτος και ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το έτος 2023 κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά την προσαρμογή του χρηματοδοτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων αλλαγών στο σχέδιο δεικτών.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύουν:

α)

σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών και καταστροφικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή· ή

β)

σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση κατόπιν μεταβολής του νομικού πλαισίου της Ένωσης,· ή

γ)

κατόπιν επανεξέτασης των επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· ή

δ)

σε περίπτωση αλλαγής στη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προγραμματίζεται για κάθε έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η οποία προκύπτει από εξελίξεις στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν την τελευταία τροποποίηση προγράμματος του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Άλλα είδη τροποποιήσεων προγράμματος υποβάλλονται στην Επιτροπής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

4.   Όταν η τροποποίηση προγράμματος μεταβάλλει τυχόν στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα του εθνικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος συνιστά έγκριση της αντίστοιχης αναθεώρησης του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 5

Τροποποίηση εθνικών πλαισίων

1.   Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των εθνικών πλαισίων.

2.   Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να υποβάλουν εθνικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις του εθνικού πλαισίου όσον αφορά τον εν λόγω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων τους.

3.   Η Επιτροπή, αφού εγκρίνει τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προσαρμόζει με βάση τον αναθεωρημένο πίνακα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 χρηματοδοτικά σχέδια των σχετικών προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ ανά πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού·

β)

δεν μεταβάλλονται τα συνολικά κονδύλια που χορηγούνται από το ΕΓΤΑΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

γ)

δεν μεταβάλλεται η ετήσια κατανομή του προγράμματος για τα έτη που προηγούνται του έτους της αναθεώρησης·

δ)

τηρείται η ετήσια κατανομή των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

ε)

τηρείται η συνολική χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

4.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών ή καταστροφικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, τις μεταβολές του νομικού πλαισίου ή αλλαγές που προκύπτουν από την επανεξέταση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αιτήσεις για τροποποίηση του εθνικού πλαισίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορούν να υποβάλλονται μόνον άπαξ ανά ημερολογιακό έτος πριν από την 1η Απριλίου. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, αλλαγές στα προγράμματα οι οποίες προκύπτουν από τέτοιου είδους αναθεώρηση μπορούν να πραγματοποιούνται επιπλέον τυχόν ενιαίας πρότασης τροποποίησης που υποβάλλεται κατά το ίδιο έτος.

5.   Η εκτελεστική πράξη έγκρισης της τροποποίησης εκδίδεται εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αναθεώρηση.

Άρθρο 6

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων που αφορούν τα οδοιπορικά, τις δαπάνες διαμονής και τις ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων στις δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και τις σχετικές δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών μέσω ενός συστήματος κουπονιών (πιστοποιητικών) ή άλλου συστήματος ισοδύναμου αποτελέσματος.

2.   Όσον αφορά τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη προβλέπουν:

α)

ότι η περίοδος ισχύος του κουπονιού ή του ισοδύναμού του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος·

β)

κανόνες για την απόκτηση των κουπονιών ή των ισοδυνάμων τους, και ιδίως ότι αυτά πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη δράση·

γ)

τον καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κουπόνια μπορούν να εξοφλούνται στον πάροχο της κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.

Άρθρο 7

Επιλογή αρχών ή φορέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τηρούν τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι αιτούντες διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 8

Επιχειρηματικά σχέδια

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα κράτη μέλη αξιολογούν την πρόοδο των επιχειρηματικών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, σε περίπτωση στήριξης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά την ορθή υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής [DA]. (3)

2.   Στην περίπτωση στήριξης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όταν το επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται στη χρήση άλλων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η έγκριση της αίτησης για στήριξη παρέχει επίσης πρόσβαση σε στήριξη δυνάμει των εν λόγω μέτρων. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, προβλέπει ότι η αίτηση για στήριξη παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας βάσει των μέτρων αυτών.

Άρθρο 9

Μετατροπή μονάδων

1.   Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εκφράζονται σε μονάδες άλλες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να υπολογίζουν τις πληρωμές με βάση αυτές τις άλλες μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ίδιο παράρτημα ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

2.   Με εξαίρεση τις ενισχύσεις για δεσμεύσεις για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι ενισχύσεις βάσει των άρθρων 28, 29 και 34 του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να χορηγούνται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου.

Οι συντελεστές μετατροπής των διαφόρων κατηγοριών ζώων σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 10

Συνήθης υπόθεση για πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν το ποσό των ενισχύσεων για τα μέτρα ή τους τύπους πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 31 και στα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 με βάση συνήθεις υποθέσεις για τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπολογισμοί και οι αντίστοιχες ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

περιλαμβάνουν μόνον επαληθεύσιμα στοιχεία·

β)

βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από κατάλληλους εμπειρογνώμονες·

γ)

υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθμητικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν·

δ)

διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες και η πραγματική χρήση της γης, κατά περίπτωση·

ε)

δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που συνδέονται με επενδυτικές δαπάνες.

Άρθρο 11

Συνδυασμός δεσμεύσεων και συνδυασμός μέτρων

1.   Οι διάφορες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι δεσμεύσεις για βιολογική γεωργία βάσει του άρθρου 29 του εν λόγω κανονισμού, οι δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων βάσει του άρθρου 33 του εν λόγω κανονισμού και οι δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 34 του εν λόγω κανονισμού μπορούν να συνδυάζονται, εφόσον είναι συμπληρωματικές και συμβατές. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν τον κατάλογο των επιτρεπόμενων συνδυασμών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

2.   Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή διαφορετικών δεσμεύσεων βάσει των ίδιων ή διαφορετικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τον καθορισμό του ύψους της στήριξης τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τον συνδυασμό.

3.   Όταν μια πράξη εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα μέτρα ή σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους πράξεων, τα κράτη μέλη δύνανται να καταλογίζουν τη δαπάνη στο κυρίαρχο μέτρο ή τύπο πράξης. Ισχύει το ειδικό ποσοστό συνεισφοράς του εν λόγω κυρίαρχου μέτρου ή τύπου πράξης.

Άρθρο 12

Εθνικό αγροτικό δίκτυο

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημιουργία και λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και για την έναρξη του σχεδίου δράσης του το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή του ειδικού προγράμματος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, κατά περίπτωση.

2.   Η δομή που απαιτείται για τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου δημιουργείται είτε εντός των εθνικών ή περιφερειακών αρμόδιων αρχών είτε εξωτερικά, με επιλογή μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών, ή ως συνδυασμός αυτών των δύο. Η εν λόγω δομή πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Ενημέρωση και δημοσιότητα

1.   Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, στην επιτροπή παρακολούθησης προς ενημέρωση. Η στρατηγική υποβάλλεται το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης τουλάχιστον άπαξ ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής της στρατηγικής ενημέρωσης και δημοσιότητας και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της, καθώς και για τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

2.   Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής και των δικαιούχων όσον αφορά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα παρατίθενται στο παράρτημα III.

Άρθρο 14

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.   Το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη λογική παρέμβασης που καταδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ προτεραιοτήτων, τομέων επικέντρωσης και μέτρων·

β)

σύνολο κοινών δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης, και σειρά προκαθορισμένων δεικτών για την επανεξέταση επιδόσεων·

γ)

κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο παράρτημα V·

δ)

συλλογή, αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων·

ε)

τακτική υποβολή εκθέσεων για τις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης·

στ)

το σχέδιο αξιολόγησης·

ζ)

τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για το 2017 και το 2019 που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 75 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013·

η)

παροχή στήριξης σε όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

2.   Το κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καθορίζεται στο παράρτημα IV. Στο εν λόγω παράρτημα προσδιορίζονται επίσης οι δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης. Για τον καθορισμό των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, το κράτος μέλος είτε χρησιμοποιεί τους προκαθορισμένους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 5 του παρόντος κανονισμού είτε αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει τους εν λόγω δείκτες με άλλους συναφείς δείκτες εκροών που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

3.   Τα έγγραφα τεχνικής στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI αποτελούν μέρος του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.

4.   Για τύπους πράξεων όπου πιθανή συνεισφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 2 στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5 στοιχεία α) έως δ), και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 προσδιορίζεται στον πίνακα που αναφέρεται στο σημείο 11 στοιχείο γ) του μέρους 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 περιλαμβάνει επισημάνσεις με σημαία για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης.

Άρθρο 15

Ετήσια έκθεση υλοποίησης

Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 καθορίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Σχέδιο αξιολόγησης

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 ορίζονται στο παράρτημα I μέρος 1 σημείο 9 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ANNEX I

PART 1

Presentation of the content of rural development programmes

1.   Title of the rural development programme (RDP)

2.   Member State or administrative region

(a)

Geographical area covered by the programme.

(b)

Classification of the region.

3.    Ex ante evaluation

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key stages of RDP development.

(b)

Structured table containing the recommendations of the ex ante evaluation and how they have been addressed.

(c)

The complete ex ante evaluation report (including the Strategic Environmental Assessment (SEA) requirements) shall be annexed to the RDP.

4.   Strengths, weaknesses, opportunities and threats (‘SWOT’) and identification of needs

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

SWOT analysis containing the following sections:

(i)

comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information;

(ii)

strengths identified in the programming area;

(iii)

weaknesses identified in the programming area;

(iv)

opportunities identified in the programming area;

(v)

threats identified in the programming area;

(vi)

structured table containing the data for the common and programme-specific context indicators.

(b)

Needs assessment, based on evidence from the SWOT analysis, for each Union priority for rural development (hereafter ‘priority’) and focus area and the three cross-cutting objectives (environment, including the specific needs of Natura 2000 areas according to the Prioritized Action Framework (1), climate change mitigation and adaptation, innovation).

5.   Description of the strategy

(a)

A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in particular demonstrate the fulfilment of the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(b)

The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial ressources with the targets set, as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1305/2013. The combination of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and justification and prioritisation of needs referred to in point (a).

(c)

A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements referred to in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(d)

A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned expenditure. The summary table shall be automatically generated from the information provided in point 5(b) and point 11, using the characteristics of the electronic data exchange system (‘SFC2014’) referred to in Article 4(a) and (b) of Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014 (2).

(e)

A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013.

6.   Assessment of ex ante conditionalities comprising the following structured tables:

(a)

Information on the assessment of the applicability of ex-ante conditionalities.

(b)

For each applicable general and priority-linked ex-ante conditionality in one table:

(i)

assessment of its fulfilment and;

(ii)

list of priorities/focus areas and measures to which the conditionality applies. An indicative list of priorities/focus areas and measures of particular relevance to each ex-ante conditionality is set out in Part 4;

(iii)

list of relevant criteria as well as an assessment of their fulfilment;

(iv)

references to the strategies, legal acts or other relevant documents, including references to relevant sections, articles documenting the fulfilment of a given criterion.

(c)

Two separate tables, one for applicable general and one for applicable priority linked ex-ante conditionalities which are completely unfulfilled or partially unfulfilled providing each the following information:

(i)

identification of the criteria not fulfilled;

(ii)

actions to be taken for the fulfilment of each of those criteria;

(iii)

deadlines for these actions; and

(iv)

bodies responsible for the fulfilment.

7.   Description of the performance framework

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

Where relevant, information on the selection of the indicators as referred to in Article 14(2), of milestones, of key implementation steps, as well as of the allocation of the performance reserve. The target-setting shall be justified under the strategy, in accordance with point 5(a).

(b)

A table setting out for each priority the allocation of the performance reserve, and for each indicator:

(i)

targets for 2023. Targets shall not take into account additional national financing as referred to in points 12, and state aid in the form of additional national funding as referred to in point 13;

(ii)

milestones for 2018 based on the targets.

In case the total EAFRD amount allocated to the performance reserve differs from the pro-rata distribution (3) of the total national EAFRD performance reserve allocation in the partnership agreement to all national and regional programmes, with the exception of national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013 and specific programmes for the establishment and the operation of the national rural network referred to in the second subparagraph of Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013, justification of the amount of the performance reserve allocation.

8.   Description of the measures selected

(1)

Description of the general conditions applied to more than one measure including, where relevant, definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of advances and common provisions for investments, including the provisions of Articles 45 and 46 of Regulation (EU) No 1305/2013.

Where relevant, the list of allowed combinations of commitments referred to in Article 11(1) shall be annexed to the RDP.

(2)

Description by measure including:

(a)

legal basis.

(b)

general description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives.

(c)

scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regard to the setting of selection criteria.

(d)

description of the verifiability and controllability of the measures and/or types of operations:

(i)

risk(s) in the implementation of the measures and/or type of operations;

(ii)

mitigating actions;

(iii)

overall assessment of the measure and/or type of operations.

For the measure under Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013, the description shall include a table illustrating the relation between agri-environment-climate commitments and the methods of their verification and control.

(e)

description specific to each measure and/or type of operation as follows:

1.   Knowledge transfer and information actions (Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training;

definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

2.   Advisory services, farm management and farm relief services (Article 15 of Regulation (EU) No 1305/2013)

general principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the advice will cover.

3.   Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (Article 16 of Regulation (EU) No 1305/2013)

indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the criteria laid down in Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013;

indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by the Member State as meeting the Union best practice guidelines.

4.   Investments in physical assets (Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of non productive investments;

definition of collective investments;

definition of integrated projects;

definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of high nature value;

description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013;

list of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013;

where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

5.   Farm and business development (Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013;

definition of upper and lower thresholds as referred to in the third subparagraph of Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013;

specific conditions for support for young farmers where they are not setting up as a sole head of the holding in accordance with Article 2(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

summary of the requirements of the business plan;

use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young farmer to those measures;

domains of diversification covered.

6.   Basic services and village reveal in rural areas (Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013;

if applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad band and renewable energy;

the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

7.   Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (Article 21 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management;

definition of an ‘equivalent instrument’.

Afforestation and creation of woodlands

Identification of species, areas and methods to be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014, including the description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of that Regulation;

definition of the minimum environmental requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

Establishment of agro-forestry systems

Specification of minimum and maximum number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013;

indication of expected environmental benefits of the supported systems.

Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events

Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster;

identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the relevant forest protection plan;

in case of preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific organisations.

Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems

Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value.

8.   Setting up of producer groups and organisations (Article 27 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations.

9.   Agri-environment-climate (Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council (4), the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council (5), the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law;

the minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced by Council Directive 91/676/EEC (6) for farms outside nitrate vulnerable zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council (7), requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, established by national legislation;

a table illustrating the relation between agri-environment-climate commitments and relevant usual farming practices and the relevant elements of the reference level (baseline elements), i.e. good agricultural and environmental conditions and statutory management requirements, minimum requirements for fertilisers and pesticides, other relevant national/regional requirements, and minimum activities.

list of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion;

description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation.

10.   Organic farming (Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law;

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation.

11.   Natura 2000 and Water Framework Directive (‘WFD’) payments (Article 30 of Regulation (EU) No 1305/2013)

for Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council (8) and the obligations for farmers resulting from the corresponding national and/or regional management provisions;

in case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC;

for WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (9) (‘WFD’);

identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this shall include the good agricultural and environmental condition referred to in Article 94 and Annex II to Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities referred to in Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this shall include mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013;

indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framwework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC);

identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of compulsory practices;

description of the methodology and the agronomic assumptions including the description of the baseline requirements referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and in Article 30(4) of that Regulation for the WFD used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and the WFD; where relevant, that methodology shall take into account payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment granted in accordance with Regulation (EU) No 1307/2013, in order to exclude double funding.

12.   Payments to areas facing natural or other specific constraints (Article 31 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member State calculates degressivity of payments;

Designation of areas facing natural and other specific constraints

description of the local unit-level applied for the designation of the areas;

description of the application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

13.   Animal welfare (Article 33 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition and identification of the national and the Union requirements corresponding to the mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013;

description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the commitment made.

14.   Forest-environmental and climate services and forest conservation (Article 34 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of a forest management plan or equivalent instrument;

definition of an ‘equivalent instrument’;

identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant national legislation;

description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the commitment made.

15.   Cooperation (Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local markets.

16.   Risk management (Articles 36.37 and 38 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Description of mechanisms to ensure that no overcompensation takes place.

Crop, animal, and plant insurance

Description of conditions for insurance contracts to be eligible for support, to include at least:

(a)

particular risks insured against,

(b)

particular economic losses covered;

rules to be used for establishing the calculation of the proportion of the average annual production of a farmer which has been destroyed.

Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental incidents

Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds, to include in particular:

(a)

the list of adverse climatic events, animal or plant diseases, pest infestations or environmental incidents which may give rise to compensation to be paid to farmers, including geographical scope where appropriate,

(b)

the criteria for assessing whether a given event shall give rise to the payment of compensation to farmers,

(c)

the methods for calculating the additional costs which constitute economic losses,

(d)

the calculation of the administrative costs,

(e)

the method to be used for establishing the calculation of the proportion of the average annual production of a farmer which has been destroyed,

(f)

any limits to the costs that are eligible for a financial contribution;

where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan.

Income stabilisation tool

Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds, for granting of compensation payments to farmers, to include in particular:

(a)

the calculation of the administrative costs,

(b)

rules to be used for establishing the calculation of the drop in income,

(c)

any limits to the costs that are eligible for a financial contribution;

where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan.

17.   Community-led local development (LEADER) (Article 35 of Regulation (EU) No 1303/2013, Articles 43 and 44 of Regulation (EU) No 1305/2013)

description of the obligatory community-led local development (hereafter ‘CLLD’) elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation of cooperation activities of the local action group (hereafter ‘LAG’), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013;

description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support, if relevant;

description of the system for ongoing application for LEADER cooperation projects referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013;

the procedure and the timetable to select the local development strategies;

justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013;

coordination with the other European Structural and Investment (hereafter ‘ESI’) Funds as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support;

possibility or not of paying advances;

definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013;

description of coordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations supported under other rural development measures especially as regards:

investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013,

investments under Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013 and

cooperation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in particular implementation of local development strategies by public-private partnerships.

9.   Evaluation plan, containing the following sections

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(1)   Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure that data needed for RDP evaluation are available.

(2)   Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with RDP implementation in terms of content and timing.

(3)   Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1305/2013. It shall cover:

(a)

activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of CLLD strategies;

(b)

planned support for evaluation at LAG level;

(c)

programme specific elements such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

(4)   Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section shall demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

(5)   Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that results are available at the appropriate time.

(6)   Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

(7)   Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the evaluation plan, including an indication of administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

10.   Financing plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)   The annual EAFRD contribution

(i)

for all types of the regions referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,

(ii)

for the amounts referred to in Article 59(4)(f) of Regulation (EU) No 1305/2013, and funds transferred to the EAFRD, referred to in Article 58(6) of that Regulation,

(iii)

for resources allocated to the performance reserve in accordance with Article 20 of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)   The single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(c)   The breakdown by measure or type of operation with a specific EAFRD contribution rate:

(i)

total Union contribution, EAFRD contribution rate, and indicative breakdown of the total Union contribution by focus area (10),

(ii)

for the measures referred to in Articles 17 and 30 of Regulation (EU) No 1305/2013 the total Union contribution reserved for operations referred to in Article 59(6) of that Regulation,

(iii)

for technical assistance the total Union contribution and the EAFRD contribution rate used in accordance with Article 51(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,

(iv)

for the expenditure related to legal commitments to beneficiaries incurred under the measures of Regulation (EC) No 1698/2005, which have no correspondence in the programming period 2014 to 2020, the total Union contribution and the EAFRD contribution rate.

When a measure or a type of operation with specific EAFRD contribution rate contributes to the financial instruments referred to in Article 38(1)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013, the table shall indicate separately the contribution rates for financial instruments and for other operations and an indicative EAFRD amount corresponding to the planned contribution to the financial instrument.

For the measure referred to in Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013, the EAFRD contribution reserved for operations falling within the scope of Article 59(6) of that Regulation corresponds to the contribution of the measure to the priorities laid down in Article 5(4) and (5) of that Regulation.

(d)   For each sub-programme an indicative breakdown by measure of the total Union contribution by measure.

11.   Indicator plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)

by focus area, the quantified targets accompanied by planned outputs and planned total public expenditure of the measures selected to address the focus area;

(b)

for agriculture and forestry the detailed calculation of the targets of priorities laid down in Article 5(4) and Article 5(5)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(c)

qualitatively, the additional contribution of measures to other focus areas.

12.   Additional national financing:

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under that Regulation.

13.   Elements needed for State aid assessment:

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty, the table of aid schemes falling under Article 81(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 to be used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing and additional national funding. Compatibility with Union State aid rules must be ensured over the entire duration of the programme.

The table shall be accompanied by a commitment from the Member State that, where required under State aid rules or under specific conditions in a State aid approval decision, such measures will be notified individually pursuant to Article 108(3) of the Treaty.

14.   Information on complementarity containing the following sections:

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(1)

Description of means for the complementarity and coherence with:

other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and other instruments of the common agricultural policy;

where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between them.

(2)

Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including LIFE (11).

15.   Programme implementing arrangements, containing the following sections:

For national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013 only points (a), (b) and (c) of this point are applicable

(a)

the designation by the Member State of all authorities referred to in Article 65(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 and a summary description of the management and control structure of the programme referred to in Article 8(1)(m)(i) of Regulation (EU) No 1305/2013 and arrangements under Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)

the envisaged composition of the Monitoring Committee;

(c)

provisions to ensure that the programme is publicised, including through the national rural network, making reference to the information and publicity strategy referred to in Article 13;

(d)

description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies implemented under LEADER, activities envisaged under the cooperation measure referred to in Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas measure referred to in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds;

(e)

description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred to in Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(f)

description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, management, monitoring, evaluation, information and control of the programme and its implementation, as well as the activities concerning previous or subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013.

16.   Actions taken to involve partners

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

List of actions taken to involve partners, subject and summary of the outcome of the corresponding consultations.

17.   National rural network

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of:

(a)

the procedure and the timetable for establishing the national rural network (hereinafter ‘NRN’);

(b)

the planned organisation of the NRN, namely the way organisations and administrations involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated;

(c)

a summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in accordance with the objectives of the programme;

(d)

the resources available for establishing and operating the NRN.

18.    Ex ante assessment of verifiability, controllability and error risk

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

statement by the Managing Authority and the paying agency on the verifiability and controllability of the measures supported under the RDP;

statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and income foregone.

19.   Transitional arrangements

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

description of the transitional conditions by measure;

indicative carry-over table.

20.   Thematic sub-programmes

20.1.   SWOT and identification of needs

(a)

Analysis based on the SWOT methodology containing the following sections:

(i)

comprehensive overall description of the theme of the sub-programme using common and programme-specific context indicators and qualitative information;

(ii)

strengths identified with regard to the theme of the sub-programme;

(iii)

weaknesses with regard to the theme of the sub-programme;

(iv)

opportunities with regard to the theme of the sub-programme;

(v)

threats with regard to the theme of the sub-programme;

(b)

needs assessment, based on evidence from the SWOT analysis, for each priority and focus area and the three cross-cutting objectives (environment, climate change mitigation and adaption, innovation) to which the thematic sub-programme contributes.

20.2.   Description of the strategy

(a)

Where not all the needs identified under point 20(1)(b) can be addressed by the thematic sub-programme, a justification of the needs selected to be addressed and the choice of objectives, priorities and focus areas based on evidence from the SWOT and the needs assessment;

(b)

the combination and justification of the rural development measures for each focus area to which the thematic sub-programme contributes, including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial ressources with the targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1305/2013. The combination of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and, where relevant, justification and prioritisation of needs under point (a);

(c)

a description of how the cross-cutting themes will be addressed, including the specific requirements referred to in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(d)

a summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the sub-programme, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned expenditure. The summary table shall be automatically generated from the information provided in point 5(b) and point 11, using the characteristics of SFC2014.

20.3.   Indicator plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)

By focus area, quantified targets accompanied by planned outputs and planned total public expenditure of the measures selected to address the focus area;

(b)

for agriculture and forestry, the detailed calculation of the targets of priorities laid down in Article 5(4) and Article 5(5)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1305/2013.

PART 2

Presentation of the content of national frameworks

1.   Title of the national framework

2.   Member State

(a)

Geographical area covered by the framework;

(b)

Classification of the regions.

3.   General presentation of the relations between national framework, partnership agreement and RDPs

4.   Table summarising, by region and by year, the total EAFRD contribution to the Member State for the whole programming period

5.   Description of the measures

(1)

Description of the general conditions applied to more than one measure including, where relevant, definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of advances.

(2)

Description by measure including:

(a)

Legal basis.

(b)

General description of the measure including general principles for its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives.

(c)

Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regard to the setting of selection criteria.

(d)

General principles for verifiability and controllability of the measures and, where relevant, the methodology for the calculation of the amount of support.

(e)

Where relevant, description specific to each measure referred to in point 8(2) of Part 1.

6.   Where relevant, additional national financing:

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including the indication of compliance with the criteria under that Regulation.

7.   Where relevant, elements needed for State aid assessment:

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 81(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 to be used for the implementation of the programmes, including the title and the references of the aid scheme, the EAFRD contribution, national cofinancing and additional national financing. Compatibility with Union State aid rules must be ensured over the entire duration of the programmes concerned.

The table shall be accompanied by a commitment from the Member State that, where required under State aid rules or under specific conditions in a State aid approval decision, such measures will be notified individually pursuant to Article 108(3) of the Treaty.

Statement whether the measure/operation has State aid cover under the national framework or under the rural development programmes concerned.

PART 3

Presentation of the content of the NRN programme

1.   Title of the specific NRN programme

2.   Member State or administrative region

(a)

geographical area covered by the programme;

(b)

classification of the region.

3.    Ex ante evaluation

(a)

description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key stages of the NRN programme development.

(b)

Structured table containing the recommendations of the ex ante evaluation and how they have been addressed.

(c)

The complete ex ante evaluation report shall be annexed to the NRN programme.

4.   Evaluation plan, containing the following sections

(1)   Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure that data needed for the NRN programme evaluation are available.

(2)   Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the NRN programme, identifying the main bodies involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with the NRN programme implementation in terms of content and timing.

(3)   Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics related to the NRN and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1305/2013. It shall cover activities needed to evaluate the contribution of the programme to the NRN objectives, assessment of result indicator values, analysis of net effects. Programme specific elements such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

(4)   Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on the NRN programme implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section shall demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

(5)   Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that results are available at the appropriate time.

(6)   Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

(7)   Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the evaluation plan, including an indication of administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

5.   Financing plan, setting out:

(a)

The annual EAFRD contribution;

(b)

the total Union contribution and the EAFRD contribution rate.

6.   Programme implementing arrangements, containing the following sections:

(a)

The designation by the Member State of all authorities referred to in Article 65(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 and a summary description of the management and control structure of the programme referred to in Article 8(1)(m)(i) of Regulation (EU) No 1305/2013 and arrangements under Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)

the envisaged composition of the Monitoring Committee;

(c)

description of the monitoring and evaluation system.

7.   NRN

Description of:

(a)

the procedure and the timetable for establishing the NRN;

(b)

the planned establishment and operation of the NRN, namely the way organisations and administrations involved in rural development, including the partnership referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated.

Where a Member State has opted to support the NRN from the NRN specific programme and regional programmes, information on complementarity between them;

(c)

a summary description of the main categories of activities to be undertaken by the NRN in accordance with the objectives of the programme;

(d)

the resources available for establishing and operating the NRN.

PART 4

Indicative list of priorities/focus areas and measures of particular relevance to ex-ante conditionalities (rural development priority-linked and general) referred to in point 6(b)(ii) of Part 1

1.   SPECIFIC EX-ANTE CONDITIONALITIES FOR RURAL DEVELOPMENT

Union priority for RD/CPR: thematic objective (TO)

Ex ante conditionality

Criteria for fulfilment

Applicability to focus areas, measures

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 3: promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture

TO 5: promoting climate change adaptation, risk prevention and management

3.1.

Risk prevention and risk management: the existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account climate change adaptation

A national or regional risk assessment with the following elements shall be in place:

A description of the process, methodology, methods and non-sensitive data used for risk assessment as well as of the risk-based criteria for the prioritisation of investment;

A description of single-risk and multi-risk scenarios;

Taking into account, where appropriate, national climate change adaptation strategies.

Focus area: 3B

Measures under Articles 18, 24 and 36 to 39 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 4: restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

TO 5: promoting climate change adaptation, risk prevention and management

TO 6: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

4.1.

Good Agricultural and Environmental Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental condition of land referred to in Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at national level

GAEC standards are defined in national law and specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28, 29 and 30 of Regulation (EU) No 1305/2013

4.2.

Minimum requirements for fertilisers and plant protection products: minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are defined at national level

minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28 and 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

4.3.

Other relevant national standards: relevant mandatory national standards are defined for the purpose of Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013

relevant mandatory national standards are specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28 and 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 5: promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in the agriculture and food sectors and the forestry sector

TO 4: supporting the shift towards a low carbon economy in all sectors

TO 6: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

5.1.

Energy efficiency: Actions have been carried out to promote cost effective improvements of energy end use efficiency and cost effective investment in energy efficiency when constructing or renovating buildings.

The actions are:

Measures to ensure minimum requirements are in place related to the energy performance of buildings consistent with Articles 3, 4 and 5 of Directive 2010/31/EU of the European Parliament and the Council (12);

Measures necessary to establish a system of certification of the energy performance of buildings consistent with Article 11 of Directive 2010/31/EU;

Measures to ensure strategic planning on energy efficiency, consistent with Article 3 of Directive 2012/27/EC EU of the European Parliament and the Council (13);

Measures consistent with Article 13 of Directive 2006/32/EC of the European Parliament and the Council (14) on energy end use efficiency and energy services to ensure the provision to final customers of individual meters in so far as it is technically possible, financially reasonable and proportionate in relation to the potential energy savings.

Focus area/s: 5B

Measures under Articles 17, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

5.2.

Water sector: The existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river basin management plan for investment supported by the programmes.

In sectors supported by the EAFRD, a Member State has ensured a contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services by sector consistent with Article 9, paragraph 1 first indent of the Water Framework Directive having regard where appropriate, to the social, environmental and economic effects of the recovery as well as the geographic and climatic conditions of the region or regions affected.

Focus area: 5A

Measures under Articles 17 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

5.3.

Renewable energy: Actions have been carried out to promote the production and distribution of renewable energy sources (15).

Transparent support schemes, priority in grid access or guaranteed access and priority in dispatching, as well as standard rules relating to the bearing and sharing of costs of technical adaptations which have been made public are in place consistent with Article 14(1) and Article 16(2) and (3) of Directive 2009/28/EC;

A Member State has adopted a national renewable energy action plan consistent with Article 4 of Directive 2009/28/EC.

Focus area: 5C

Measures under Articles 17, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 6: promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

TO 2: Enhancing access to, and use and quality of information and communication technologies (Broadband target)

6.1.

Next Generation Network (NGN) Infrastructure: The existence of national or regional NGA Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high speed internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules and to provide accessible services to vulnerable groups

A national or regional NGN Plan is in place that contains:

a plan of infrastructure investments based on an economic analysis taking account of existing private and public infrastructures and planned investments;

sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future proof infrastructure and services;

measures to stimulate private investment.

Focus area: 6C

Measures under Articles 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013


2.   GENERAL EX-ANTE CONDITIONALITIES

Ex ante conditionality

Criteria for fulfilment

Applicability to focus areas, measures

As laid down in Part II of Annex XI to Regulation (EU) No 1303/2013

As laid down in Part II of Annex XI to Regulation (EU) No 1303/2013

1.   Anti-discrimination

The existence of administrative capacity for the implementation and application of Union anti-discrimination law and policy in the field of ESI Funds.

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the involvement of bodies responsible for the promotion of equal treatment of all persons throughout the preparation and implementation of programmes, including the provision of advice on equality in ESI Fund-related activities;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of Union anti-discrimination law and policy.

Focus area: 6B

Measures under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

2.   Gender equality

The existence of administrative capacity for the implementation and application of Union gender equality law and policy in the field of ESI Funds.

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the involvement of bodies responsible for gender equality throughout the preparation and implementation of programmes, including the provision of advice on gender equality in ESI Fund related activities;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of Union gender equality law and policy as well as on gender mainstreaming.

Focus area/s: 6A, 6B

Measures under Articles 14, 15, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

3.   Disability

The existence of administrative capacity for the implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (UNCRPD) in the field of ESI Funds in accordance with Council Decision 2010/48/EC (16).

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the consultation and involvement of bodies in charge of protection of rights of persons with disabilities or representative organisations of persons with disabilities and other relevant stakeholders throughout the preparation and implementation of programmes;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of applicable Union and national disability law and policy, including accessibility and the practical application of the UNCRPD as reflected in Union and national legislation, as appropriate;

Arrangements to ensure monitoring of the implementation of Article 9 of the UNCRPD in relation to the ESI Funds throughout the preparation and the implementation of the programmes.

Focus area/s: 6A, 6B

Measures under Articles 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

4.   Public procurement

The existence of arrangements for the effective application of Union public procurement law in the field of the ESI Funds.

Arrangements for the effective application of Union public procurement rules through appropriate mechanisms;

Arrangements which ensure transparent contract award procedures;

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the ESI Funds;

Arrangements to ensure administrative capacity for implementation and application of Union public procurement rules.

Focus area/s: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Measures under Articles 14, 15, 17, 19, 20, Article 21(e) and Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

5.   State aid

The existence of arrangements for the effective application of Union State aid rules in the field of the ESI Funds.

Arrangements for the effective application of Union State aid rules;

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the ESI Funds;

Arrangements to ensure administrative capacity for implementation and application of Union State aid rules.

All focus areas and measures, provided that the operations under them fall outside the scope of Article 42 of the Treaty

6.   Environmental legislation relating to Environmental Impact Assessment (EIA) and, Strategic Environmental Assessment (SEA)

The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA.

Arrangements for the effective application of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council (17) (EIA) and of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council (18) (SEA);

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the EIA and SEA Directives;

Arrangements to ensure sufficient administrative capacity.

Focus area/s: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Measures under Articles 17, 19, 20, 21, and Articles 28 to 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

7.   Statistical systems and result indicators

The existence of a statistical basis necessary to undertake evaluations to assess the effectiveness and impact of the programmes.

The existence of a system of result indicators necessary to select actions, which most effectively contribute to desired results, to monitor progress towards results and to undertake impact evaluation.

Arrangements for timely collection and aggregation of statistical data with the following elements are in place:

the identification of sources and mechanisms to ensure statistical validation;

arrangements for publication and public availability of aggregated data;

An effective system of result indicators including:

the selection of result indicators for each programme providing information on what motivates the selection of policy actions financed by the programme;

the establishment of targets for these indicators;

the consistency of each indicator with the following requisites: robustness and statistical validation, clarity of normative interpretation, responsiveness to policy, timely collection of data;

Procedures in place to ensure that all operations financed by the programme adopt an effective system of indicators.

Is applicable but already fulfilled, Common Monitoring and Evaluation System (CMES)

PART 5

Measures and sub-measures codes

Measure under Regulation (EU) No 1305/2013 or Regulation (EU) No 1303/2013

Measure code under this Regulation

Sub-measure for programming purposes

Sub-measure code under this Regulation

Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013

knowledge transfer and information actions

1

support for vocational training and skills acquisition actions

1.1

support for demonstration activities and information actions

1.2

support for short-term farm and forest management exchange as well as farm and forest visits

1.3

Article 15 of Regulation (EU) No 1305/2013

advisory services, farm management and farm relief services

2

support to help benefiting from the use of advisory services

2.1

support for the setting up of farm management, farm relief and farm advisory services as well as forestry advisory services

2.2

support for training of advisors

2.3

Article 16 of Regulation (EU) No 1305/2013

quality schemes for agricultural products and foodstuffs

3

support for new participation in quality schemes

3.1

support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the internal market

3.2

Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013

investments in physical assets

4

support for investments in agricultural holdings

4.1

support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

4.2

support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry

4.3

support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-climate objectives

4.4

Article 18 of Regulation (EU) No 1305/2013

restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introduction of appropriate prevention

5

support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of probable natural disasters, adverse climatic events and catastrophic events

5.1

support for investments for the restoration of agricultural land and production potential damaged by natural disasters, adverse climatic events and catastrophic events

5.2

Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013

farm and business development

6

business start up aid for young farmers

6.1

business start up aid for non-agricultural activities in rural areas

6.2

business start up aid for the development of small farms

6.3

support for investments in creation and development of non-agricultural activities

6.4

payments for farmers eligible for the small farmers scheme who permanently transfer their holding to another farmer

6.5

Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013

basic services and village renewal in rural areas

7

support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and villages in rural areas and their basic services and of protection and management plans relating to Natura 2000 sites and other areas of high nature value

7.1

support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

7.2

support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government

7.3

support for investments in the setting-up, improvement or expansion of local basic services for the rural population including leisure and culture, and the related infrastructure

7.4

support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and small scale tourism infrastructure

7.5

support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites including related socioeconomic aspects, as well as environmental awareness actions

7.6

support for investments targeting the relocation of activities and conversion of buildings or other facilities located inside or close to rural settlements, with a view to improving the quality of life or increasing the environmental performance of the settlement

7.7

others

7.8

Article 21 of Regulation (EU) No 1305/2013

investments in forest area development and improvement of the viability of forests

8

support for afforestation/creation of woodland

8.1

support for establishment and maintenance of agro-forestry systems

8.2

support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events

8.3

support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events

8.4

support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems

8.5

support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing of forest products

8.6

Article 27 of Regulation (EU) No 1305/2013

setting up of producer groups and organisations

9

setting up of producer groups and organisations in the agriculture and forestry sectors

9

Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013

agri-environment-climate

10

payment for agri-environment-climate commitments

10.1

support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in agriculture

10.2

Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

organic farming

11

payment to convert to organic farming practices and methods

11.1

payment to maintain organic farming practices and methods

11.2

Article 30 of Regulation (EU) No 1305/2013

Natura 2000 and Water Framework Directive payments

12

compensation payment for Natura 2000 agricultural areas

12.1

compensation payment for Natura 2000 forest areas

12.2

compensation payment for agricultural areas included in river basin management plans

12.3

Article 31 of Regulation (EU) No 1305/2013

payments to areas facing natural or other specific constraints

13

compensation payment in mountain areas

13.1

compensation payment for other areas facing significant natural constraints

13.2

compensation payment to other areas affected by specific constraints

13.3

Article 33 of Regulation (EU) No 1305/2013

animal welfare

14

payment for animal welfare

14

Article 34 of Regulation (EU) No 1305/2013

forest-environmental and climate services and forest conservation

15

payment for forest-environmental and climate commitments

15.1

support for the conservation and promotion of forest genetic resources

15.2

Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

cooperation

16

support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural productivity and sustainability

16.1

support for pilot projects and for the development of new products, practices, processes and technologies

16.2

cooperation among small operators in organising joint work processes and sharing facilities and resources, and for developing and marketing tourism

16.3

support for horizontal and vertical cooperation among supply chain actors for the establishment and development of short supply chains and local markets and for promotion activities in a local context relating to the development of short supply chains and local markets

16.4

support for joint action undertaken with a view to mitigating or adapting to climate change and for joint approaches to environmental projects and ongoing environmental practices

16.5

support for cooperation among supply chain actors for sustainable provision of biomass for use in food and energy production and industrial processes

16.6

support for non-CLLD strategies

16.7

support for drawing up of forest management plans or equivalent instruments

16.8

support for diversification of farming activities into activities concerning health care, social integration, community-supported agriculture and education about the environment and food

16.9

others

16.10

Article 36 of Regulation (EU) No 1305/2013

risk management

17

crop, animal and plant insurance premium

17.1

mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental incidents

17.2

income stabilisation tool

17.3

Article 40 of Regulation (EU) No 1305/2013

financing of complementary national direct payments for Croatia

18

financing of complementary national direct payments for Croatia

18

Article 35 of Regulation (EU) No 1303/2013

support for LEADER local development (CLLD)

19

preparatory support

19.1

support for implementation of operations under the CLLD strategy

19.2

preparation and implementation of cooperation activities of the local action group

19.3

support for running costs and animation

19.4

Articles 51 to 54 of Regulation (EU) No 1305/2013

technical assistance

20

Support for technical assistance (other than NRN)

20.1

support for establishing and operating the NRN

20.2

PART 6

Union priorities for rural development and focus area codes

Priority

Article of Regulation (EU) No 1305/2013/focus area code

Focus area

Priority 1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry, and rural areas

Article 5(1)(a) = focus area 1A

Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Article 5(1)(b) = focus area 1B

Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Article 5(1)(c) = focus area 1C

Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Priority 2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and promoting innovative farm technologies and sustainable management of forest

Article 5(2)(a) = focus area 2A

Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural diversification

Article 5(2)(b) = focus area 2B

Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, generational renewal

Priority 3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture

Article 5(3)(a) = focus area 3A

Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups and organisations and inter-branch organisations

Article 5(3)(b) = focus area 3B

Supporting farm risk prevention and management

Priority 4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

Article 5(4)(a) = focus area 4A

Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas facing natural or other specific constraints, and high nature value farming, as well as the state of European landscapes

Article 5(4)(b) = focus area 4B

Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Article 5(4)(c) = focus area 4C

Preventing soil erosion and improving soil management

Priority 5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors

Article 5(5)(a) = focus area 5A

Increasing efficiency in water use by agriculture

Article 5(5)(b) = focus area 5B

Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Article 5(5)(c) = focus area 5C

Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by-products, wastes and residues and of other non-food raw material, for the purposes of the bio-economy

Article 5(5)(d) = focus area 5D

Reducing greenhouse gas and ammonia emissions from agriculture

Article 5(5)(e) = focus area 5E

Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Priority 6: Promoting social inclusion poverty reduction and economic development in rural areas

Article 5(6)(a) = focus area 6A

Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job creation

Article 5(6)(b) = focus area 6B

Fostering local development in rural areas

Article 5(6)(c) = focus area 6C

Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies (ICT) in rural areas


(1)  Article 8(4) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7).

(2)  Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014 of 25 February 2014 laying down pursuant to Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund, the terms and conditions applicable to the electronic data exchange system between the Member States and the Commission and adopting pursuant to Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal, the nomenclature of the categories of intervention for support from the European Regional Development Fund under the European territorial cooperation goal (OJ L 57, 27.2.2014, p. 7).

(3)  Using the total EAFRD contribution to each of the programmes concerned.

(4)  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 549).

(5)  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 31.12.1991, p. 1).

(7)  Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (OJ L 309, 24.11.2009, p. 71).

(8)  Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7).

(9)  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1).

(10)  The indicative breakdown of the total Union contribution by focus area is to be used within the context of the contribution of the rural development programme to the thematic objectives and climate change objectives referred to in Article 15(1)(a)(iv) of Regulation (EU) No 1303/2013, of suspensions referred to in Articles 19(5) and 22(6) of that Regulation and, where relevant, of the calculation of amounts to be reserved under Article 59(6) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(11)  Article 8(3) of Regulation (EU) No 1293/2013of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 185).

(12)  Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (OJ L 153, 18.6.2010, p. 13).

(13)  Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (OJ L 315, 14.11.2012, p. 1).

(14)  Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (OJ L 114, 27.4.2006, p. 64).

(15)  Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16).

(16)  Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

(17)  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

(18)  Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (OJ L 197, 21.7.2001, p. 30).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2

Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών, και ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών

1,0 MZK

Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών

0,6 MZK

Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών

0,4 MZK

Αιγοπρόβατα

0,15 MZK

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50Kg

0,5 MZK

Λοιποί χοίροι

0,3 MZK

Όρνιθες ωοπαραγωγής

0,014 MZK

Άλλα πουλερικά (1)

0,03 MZK

Οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να αυξηθούν, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.

Άλλες κατηγορίες ζώων μπορεί να προστεθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εν λόγω κατηγορίες καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιστάσεων και επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.


(1)  Για την κατηγορία αυτή οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να μειωθούν, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενημέρωση και δημοσιότητα όπως αναφέρονται στο άρθρο 13

ΜΕΡΟΣ 1

Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας

1.   Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής

1.1   Στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας

Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας να υλοποιούνται σύμφωνα με τη στρατηγική της όσον αφορά την ενημέρωση και δημοσιότητα, η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

α)

τους στόχους της στρατηγικής και τις ομάδες στόχους της·

β)

περιγραφή του περιεχομένου των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας·

γ)

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της στρατηγικής·

δ)

περιγραφή των διοικητικών φορέων, περιλαμβανομένων στοιχείων για το προσωπικό, που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας·

ε)

περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΑΔ και του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλει το επικοινωνιακό του σχέδιο, που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στην υλοποίηση της στρατηγικής·

στ)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας όσον αφορά την προβολή του πλαισίου πολιτικής, των προγραμμάτων και των πράξεων, και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΓΤΑΑ και η Ένωση·

ζ)

επικαιροποίηση σε ετήσια βάση, στην οποία καθορίζονται οι δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα διενεργηθούν το επόμενο έτος.

1.2.   Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών όταν κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας για ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

α)

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών στο πλαίσιο των ΠΑΑ·

β)

τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται ούτως ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ·

γ)

τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων για χρηματοδότηση·

δ)

τους όρους και/ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιλογή και την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση έργων·

ε)

τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία των ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων·

στ)

την ευθύνη των δικαιούχων να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον σκοπό της πράξης και τη στήριξη που λαμβάνουν από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το μέρος 1 τμήμα 2. Η διαχειριστική αρχή δύναται να ζητεί από τους δυνητικούς δικαιούχους να συμπεριλαμβάνουν στις αιτήσεις προτάσεις για ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες προς το μέγεθος της πράξης·

ζ)

τις διαδικασίες για την εξέταση των καταγγελιών βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

1.3   Ενημέρωση του κοινού

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει το κοινό για το περιεχόμενο του ΠΑΑ, την έγκρισή του από την Επιτροπή και τις επικαιροποιήσεις του, τα βασικά του επιτεύγματα στην υλοποίηση του προγράμματος και την περάτωσή του, καθώς και για τη συμβολή του στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης.

Η διαχειριστική αρχή μεριμνά για τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.2 και στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Η δημιουργία του ενιαίου διαδικτυακού τόπου δεν παρεμποδίζει την ομαλή εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ και δεν περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι δράσεις για την ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που καθορίζονται στο μέρος 2 σημείο 1.

1.4   Συμμετοχή φορέων που ενεργούν ως κέντρα ενημέρωσης

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, μεταξύ άλλων μέσω του ΕΑΔ, τη συμμετοχή στις δράσεις για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των οργανισμών που μπορούν να ενεργήσουν ως κέντρα ενημέρωσης, και ιδίως:

α)

των εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

β)

των κέντρων πληροφόρησης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των γραφείων πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη·

γ)

των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.

1.5   Κοινοποίηση της χορήγησης στήριξης

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι με την κοινοποίηση της χορήγησης στήριξης ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι η δράση χρηματοδοτείται από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΑΑ και από το μέτρο και την προτεραιότητα του σχετικού ΠΑΑ.

2.   Υποχρεώσεις των δικαιούχων

2.1.   Όλες οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στις οποίες προβαίνει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το ΕΓΤΑΑ, προβάλλοντας:

α)

το έμβλημα της Ένωσης·

β)

αναφορά στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

Όταν μια δράση ενημέρωσης ή δημοσιότητας αφορά μία πράξη ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα Ταμεία, η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα ΕΔΕΤ.

2.2.   Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΕΓΤΑΑ:

α)

παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί για επαγγελματική χρήση, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση που μπορεί να διαπιστωθεί σχέση μεταξύ του σκοπού του διαδικτυακού τόπου και της παρεχόμενης στήριξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, και επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

β)

για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 10 000 ευρώ, και ανάλογα με τη χρηματοδοτούμενη πράξη (για παράδειγμα, σε πράξεις δυνάμει του άρθρου 20 για την ανάπλαση χωριών ή πράξεις LEADER), τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφορίες σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε κτίριο. Όταν μια πράξη στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ καταλήγει σε επένδυση (για παράδειγμα, σε μια γεωργική εκμετάλλευση ή επιχείρηση τροφίμων) η συνολική δημόσια στήριξη της οποίας υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα με πληροφορίες για το έργο, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των ομάδων τοπικής δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER·

γ)

τοποθέτηση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για τα οποία η συνολική δημόσια στήριξη στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.

Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για κάθε πράξη που πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:

i)

η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ·

ii)

η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση πράξεων για υποδομές ή κατασκευές.

Στην εν λόγω πινακίδα αναφέρονται το όνομα και ο βασικός στόχος της πράξης και επισημαίνεται η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από την Ένωση.

Οι πινακίδες, οι αφίσες, οι πλάκες και οι διαδικτυακοί τόποι φέρουν περιγραφή του έργου ή της πράξης και τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος 2 σημείο 1. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν το 25 % τουλάχιστον της πινακίδας, της πλάκας ή του διαδικτυακού τόπου.

ΜΕΡΟΣ 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας

1.   Λογότυπα και συνθήματα

Κάθε δράση ενημέρωσης και δημοσιότητας προβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα όπως παρουσιάζονται στη σελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm, μαζί με επεξήγηση του ρόλου της Ένωσης, μέσω της ακόλουθης δήλωσης:

«Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές»·

β)

για τις δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το LEADER, το λογότυπο του LEADER:

++ λογότυπο LEADER ++

2.   Υλικό ενημέρωσης και επικοινωνίας

Οι δημοσιεύσεις (φυλλάδια, έντυπα, ενημερωτικά δελτία) και οι αφίσες σχετικά με μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη μνεία της συμμετοχής της Ένωσης, καθώς και το έμβλημα της Ένωσης στην περίπτωση που χρησιμοποιείται επίσης εθνικό ή περιφερειακό έμβλημα. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν αναφορές στον φορέα που είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και στην αρχή διαχείρισης που έχει οριστεί για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη συνδρομή από το ΕΓΤΑΑ και/ή την εθνική συνδρομή.

Για πληροφορίες που κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (ιστοσελίδες, τράπεζες δεδομένων για δυνητικούς δικαιούχους) ή ως οπτικοακουστικό υλικό, η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Στους διαδικτυακούς τόπους σχετικά με το ΕΓΤΑΑ πρέπει:

α)

να γίνεται μνεία της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, τουλάχιστον στην αρχική σελίδα·

β)

να περιλαμβάνεται υπερσύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής που αφορά το ΕΓΤΑΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2

1.   Δείκτες πλαισίου

Π1

Πληθυσμός

Π2

Ηλικιακή διάρθρωση

Π3

Έδαφος

Π4

Πυκνότητα πληθυσμού

Π5

Ποσοστό απασχόλησης (1)

Π6.

Ποσοστό αυτοαπασχόλησης

Π7.

Ποσοστό ανεργίας

Π8.

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (1)

Π9

Ποσοστό φτώχειας (1)

Π10.

Διάρθρωση της οικονομίας

Π11.

Διάρθρωση της απασχόλησης

Π12.

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά οικονομικό τομέα

Π13.

Απασχόληση ανά οικονομική δραστηριότητα

Π14.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία

Π15.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη δασοκομία

Π16.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων

Π17.

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα)

Π18.

Γεωργική έκταση

Π19.

Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες

Π20.

Αρδευόμενη γη

Π21.

Μονάδες ζωικού κεφαλαίου

Π22.

Εργατικό δυναμικό γεωργικής εκμετάλλευσης

Π23.

Ηλικιακή διάρθρωση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης

Π24.

Γεωργική κατάρτιση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης

Π25.

Γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής (1)

Π26.

Αγροτικό επιχειρηματικό εισόδημα (1)

Π27.

Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής στη γεωργία (1)

Π28.

Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου στη γεωργία

Π29.

Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL)

Π30.

Τουριστικές υποδομές

Π31.

Κάλυψη γης

Π32.

Μειονεκτικές περιοχές

Π33.

Ένταση καλλιέργειας

Π34.

Περιοχές του δικτύου Natura 2000

Π35.

Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI) (1)

Π36.

Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες)

Π37.

Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας (1)

Π38.

Προστατευόμενα δάση

Π39.

Άντληση νερού στη γεωργία (1)

Π40.

Ποιότητα των υδάτων (1)

Π41

Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη (1)

Π42.

Διάβρωση εδάφους από το νερό (1)

Π43.

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία

Π44.

Χρήση ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων

Π45.

Εκπομπές από τη γεωργία (1)

2.   Δείκτες αποτελεσμάτων

A1

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

A2

:

Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2Α) (2)

A3

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με υποστηριζόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/υποστηριζόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ για νέους γεωργούς (τομέας επικέντρωσης 2B)

A4

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

A5

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

A6

:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A7

:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A8

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A9

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A10

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

A11

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

A12

:

ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

A13

:

Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5A) (2)

A14

:

Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Β) (2)

A15

:

Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ) (2)

A16

:

ποσοστό ΜΖΚ (μονάδες ζωικού κεφαλαίου) που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

A17

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

A18

:

Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ) (2)

A19

:

Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ) (2)

A20

:

ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)

A21

:

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 6Α)

A22

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)

A23

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)

A24

:

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader) (τομέας επικέντρωσης 6Β)

A25

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών – ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)

Οι δείκτες με πλάγια γράμματα είναι επίσης δείκτες στόχοι, οι οποίοι παρατίθενται στο σημείο 4.

3.   Δείκτες εκροών αγροτικής ανάπτυξης

Αριθμός

Δείκτες εκροών

Κωδικοί μέτρων (άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.1

Συνολικές δημόσιες δαπάνες  (3)

Όλα τα μέτρα

Ε.2

Συνολική επένδυση

4 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6.4 (άρθρο 19), 7.2 έως 7.8 (άρθρο 20), 8.5 και 8.6 (άρθρο 21) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.3

Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

1 (άρθρο 14), 2 (άρθρο 15), 4 (άρθρο 17), 7 (άρθρο 20), 8.5 και 8.6 (άρθρο 21), 9 (άρθρο 27), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.4

Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίες παρέχεται στήριξη

3 (άρθρο 16), 4.1 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6 (άρθρο 19), 8.1 έως 8.4 (άρθρο 21), 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 14 (άρθρο 33), 17.1 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.5

Συνολική έκταση (σε εκτάρια)

4 (άρθρο 17), 8.1 έως 8.5 (άρθρο 21), 10 (άρθρο 28) 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 15 (άρθρο 34) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.6

Φυσική περιοχή (σε εκτάρια) στην οποία παρέχεται στήριξη

10 (άρθρο 28) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.7

Αριθμός συμβάσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

10 (άρθρο 28), 15 (άρθρο 34) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.8

Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) στις οποίες παρέχεται στήριξη

14 (άρθρο 33), 4 (άρθρο 17) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.9

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα στα οποία παρέχεται στήριξη

9 (άρθρο 27), 16.4 (άρθρο 35), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.10

Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν ενισχύσεις

17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.11

Αριθμός ημερών παρεχόμενης κατάρτισης

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.12

Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.13

Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.14

Αριθμός καταρτιζόμενων συμβούλων

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.15

Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογίας πληροφοριών ή άλλες)

7 (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.16

Αριθμός ομάδων ΕΣΚ στις οποίες παρέχεται στήριξη, αριθμός πράξεων ΕΣΚ στις οποίες παρέχεται στήριξη και αριθμός και τύπος εταίρων σε ομάδες ΕΣΚ

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.17

Αριθμός πράξεων συνεργασίας στις οποίες παρέχεται στήριξη (εκτός των ΕΣΚ)

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.18

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.19

Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.20

Αριθμός έργων LEADER στα οποία παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.21

Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.22

Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.23

Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που συμμετέχει σε έργο συνεργασίας

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.24

Αριθμός υλοποιούμενων θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών με τη στήριξη του ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.25

Αριθμός εργαλείων επικοινωνίας ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.26

Αριθμός δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ στις οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/201

4.   Δείκτες στόχοι

Σ1

:

ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)

Σ2

:

συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…) (τομέας επικέντρωσης 1Β)

Σ3

:

συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)

Σ4

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

Σ5

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)

Σ6

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Σ7

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Σ8

:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ9

:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ10

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

Σ11

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

Σ12

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Σ13

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Σ14

:

ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

Σ15

:

συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β)

Σ16

:

συνολική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (τομέας επικέντρωσης 5Γ)

Σ17

:

ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

Σ18

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

Σ19

:

ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)

Σ20

:

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)

Σ21

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)

Σ22

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)

Σ23

:

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Β)

Σ24

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)

5.   Προτεινόμενοι δείκτες πλαισίου επιδόσεων

 

Δείκτες

Σχετικός δείκτης εκροών

Προτεραιότητα 2 (Π2):

Συνολική δημόσια δαπάνη Π2 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α) και εκμεταλλεύσεις με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2Β)

Ε.4

Προτεραιότητα 3

(Π3)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π3 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές/βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, και ομάδες παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Ε.4, Ε.9

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Ε.4, Ε.9

Προτεραιότητα 4

(Π4)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 (σε ευρώ)

Ε.1

Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (τομέας επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Ε.5

Προτεραιότητα 5

(Π5)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π5 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός επενδυτικών πράξεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β) και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 5Γ)

Ε.3

Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση για την ενίσχυση της δέσμευσης/διατήρησης του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) και γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ) και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

Ε.5

Προτεραιότητα 6

(Π6)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π6 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός πράξεων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και υποδομών σε αγροτικές περιοχές (τομείς επικέντρωσης 6Β και 6Γ)

Ε.3

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (τομέας επικέντρωσης 6Β)

Ε.18


(1)  Δείκτες πλαισίου που ενσωματώνουν τους δείκτες αντικτύπου της κοινής γεωργικής πολιτικής

(2)  Συμπληρωματικοί δείκτες αποτελεσμάτων

(3)  Ο συγκεκριμένος δείκτης αντιστοιχεί στον δείκτη πλαισίου επιδόσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη

Ερωτήματα αξιολόγησης σχετικά με τους τομείς επικέντρωσης

Για κάθε τομέα επικέντρωσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΑ, η απάντηση στο σχετικό ερώτημα παρέχεται στις βελτιωμένες ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (εφεξής ΕΕΥ) που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019, και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

1.

Τομέας επικέντρωσης 1Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές;

2.

Τομέας επικέντρωσης 1Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και επίδοσης;

3.

Τομέας επικέντρωσης 1Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας;

4.

Τομέας επικέντρωσης 2Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ιδίως αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην αγορά και τη διαφοροποίηση της γεωργίας;

5.

Τομέας επικέντρωσης 2Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την είσοδο εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα την ανανέωση των γενεών;

6.

Τομέας επικέντρωσης 3Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις;

7.

Τομέας επικέντρωσης 3Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση;

8.

Τομέας επικέντρωσης 4Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων στις περιοχές Natura 2000 και εντός περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, και τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και την κατάσταση των ευρωπαϊκών τοπίων;

9.

Τομέας επικέντρωσης 4Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων;

10.

Τομέας επικέντρωσης 4Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους;

11.

Τομέας επικέντρωσης 5Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη γεωργία;

12.

Τομέας επικέντρωσης 5Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων;

13.

Τομέας επικέντρωσης 5Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στον εφοδιασμό και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας;

14.

Τομέας επικέντρωσης 5Δ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία;

15.

Τομέας επικέντρωσης 5Ε: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διατήρηση και δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία;

16.

Τομέας επικέντρωσης 6Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διαφοροποίηση, τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;

17.

Τομέας επικέντρωσης 6Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές;

18.

Τομέας επικέντρωσης 6Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν ενισχύσει την προσβασιμότητα, τη χρήση και την ποιότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές;

Ερωτήματα αξιολόγησης που σχετίζονται με άλλες πτυχές του ΠΑΑ

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στις βελτιωμένες ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

19.

Σε ποιο βαθμό οι συνέργειες μεταξύ προτεραιοτήτων και τομέων επικέντρωσης έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ;

20.

Σε ποιο βαθμό η τεχνική βοήθεια έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;

21.

Σε ποιο βαθμό το ΕΑΔ έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;

Ερωτήματα αξιολόγησης που αφορούν τους στόχους σε επίπεδο Ένωσης

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στη βελτιωμένη ΕΕΥ που θα υποβληθεί το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

22.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 ως 64 ετών τουλάχιστον στο 75 %;

23.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την επένδυση του 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία;

24.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ή κατά 30 % υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στην αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση στο 20 %, και στην επίτευξη αύξησης 20 % στην ενεργειακή απόδοση;

25.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας;

26.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, και την αποκατάστασή τους;

27.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας;

28.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα;

29.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης;

30.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην προώθηση της καινοτομίας;


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Βασικά στοιχεία των εγγράφων τεχνικής υποστήριξης για το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη είναι η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη, στους αξιολογητές και στους λοιπούς φορείς αξιολόγησης, προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης και να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνέπεια των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει έγγραφα τεχνικής υποστήριξης που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

(1)

Δελτία για καθέναν από τους κοινούς δείκτες, τα οποία περιλαμβάνουν τον ορισμό του δείκτη, τη σύνδεση με τη λογική παρέμβασης, τη μονάδα μέτρησης, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών, τα δεδομένα που απαιτούνται και τις πηγές δεδομένων, πληροφορίες για τη συλλογή των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου φορέα και της συχνότητας συλλογής των δεδομένων, και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

(2)

Μεθοδολογική καθοδήγηση για υποστήριξη των κρατών μελών και των αξιολογητών όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, η οποία καλύπτει τις διάφορες συνιστώσες του, μεταξύ άλλων τις μεθοδολογίες και τις προσεγγίσεις αξιολόγησης, καθώς και την αξιολόγηση της ΤΑΠΤΚ.

(3)

Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ, η οποία καλύπτει τον σκοπό της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τη διαδικασία και τους ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων και το πεδίο εφαρμογής της, και η οποία παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη σχετικά με τις κατάλληλες προσεγγίσεις και μεθόδους, και μια εργαλειοθήκη με ενδεικτικά πρότυπα.

(4)

Καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία των σχεδίων αξιολόγησης, η οποία καλύπτει τον σκοπό και τα οφέλη ενός σχεδίου αξιολόγησης, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και συστάσεις σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες κατάρτισής του. Καλύπτονται επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή, καθώς και ενδεικτικά πρότυπα για πτυχές της.

(5)

Καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση και τη θέσπιση υποκατάστατων δεικτών, στοχευμένων ειδικά σε περιφερειακά ΠΑΑ, η οποία περιγράφει τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά των υποκατάστατων δεικτών και προσδιορίζει τα δεδομένα και τις μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτούνται υποκατάστατοι δείκτες.

(6)

Καθοδήγηση σχετικά με το σχέδιο δεικτών, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και τους πίνακες προτύπων.

(7)

Καθοδήγηση σχετικά την παρακολούθηση, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και τους πίνακες προτύπων.

(8)

Καθοδήγηση σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών για τους συμπληρωματικούς δείκτες αποτελεσμάτων, η οποία καλύπτει τον προσδιορισμό του πληθυσμού που αφορούν τα έργα, τις στρατηγικές δειγματοληψίας, τις κατάλληλες μεθοδολογίες, τις πηγές δεδομένων και τις τεχνικές αξιολόγησης.

(9)

Καθοδήγηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ΠΑΑ, η οποία καλύπτει τον σκοπό και τη χρήση των δεικτών αντικτύπου, τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και άλλων πολιτικών και παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών αντικτύπου, καθώς και προτεινόμενες μεθόδους για την εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.

(10)

Καθοδήγηση σχετικά με την απάντηση σε κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με τη λογική παρέμβασης και τους κοινούς δείκτες, και προτάσεις επιπλέον δεδομένων, κριτηρίων απόφασης και μιας σειράς πιθανών προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων.

(11)

Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ 2014-2020, η οποία καλύπτει τον σκοπό, τη διαδικασία και το πεδίο εφαρμογής της, παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και προσδιορίζει τις ορθές πρακτικές, και επίσης περιλαμβάνει ενδεικτικά πρότυπα για τις πτυχές της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Διάρθρωση και περιεχόμενο των ετησίων εκθέσεων υλοποίησης (που αναφέρονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

1.   Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του

α)   Δημοσιονομικά στοιχεία

Δημοσιονομικά στοιχεία υλοποίησης που αναφέρουν, για κάθε μέτρο και τομέα επικέντρωσης, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν στις δηλώσεις δαπανών. Καλύπτονται οι συνολικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και οι δημοσιονομικές ανακτήσεις και διορθώσεις από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

β)   Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές στόχοι

Πληροφορίες για την υλοποίηση του ΠΑΑ, όπως υπολογίζεται με κοινούς και ειδικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τους στόχους που έχουν καθοριστεί για κάθε τομέα επικέντρωσης, καθώς και πληροφορίες για τις εκροές που έχουν πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές όπως καθορίζονται στο σχέδιο δεικτών. Αρχής γενομένης από την ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υποβληθεί το 2017, παρουσίαση της προόδου ως προς τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων (πίνακας ΣΤ). Επιπλέον πληροφορίες για το στάδιο υλοποίησης του ΠΑΑ παρέχονται μέσω στοιχείων για τις οικονομικές δεσμεύσεις ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης, και τη σχετική αναμενόμενη πρόοδο ως προς τους στόχους.

Πίνακες:

Πίνακας A: Αναληφθείσες δαπάνες ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης

Πίνακας Β: Δείκτες πραγματοποιημένων εκροών ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης

Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής, φύλο και/ή ηλικία

Πίνακας Δ: Πρόοδος ως προς τους στόχους

Πίνακας E: Παρακολούθηση μεταβατικών μέτρων

Πίνακας ΣΤ: Επίτευξη των δεικτών πλαισίου επιδόσεων

2.   Η πρόοδος εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης παρουσιάζεται ως εξής:

α)

Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους.

β)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης).*

γ)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).*

δ)

Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε συνδέσμους δημοσίευσής τους στο Διαδίκτυο.

ε)

Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με εστίαση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

στ)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*

ζ)

Περιγραφή της συνέχειας που δόθηκε στα αποτελέσματα της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*

*

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

3.   Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που ελήφθησαν

Περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, και ειδικότερα όσον αφορά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του προγράμματος και τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, ιδίως ως απάντηση στις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

4.   Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων τεχνικής βοήθειας και δημοσιότητας του προγράμματος

α)

Σε περίπτωση κάλυψης στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για τη σύσταση και τη λειτουργία των ΕΑΔ, η έκθεση περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν και την κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του·

β)

Μέτρα που ελήφθησαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού).

5.   Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων καθορισμένων όρων (το 2017 και το 2016, κατά περίπτωση)

Περιγραφές δράσεων ανά προτεραιότητα/τομέα επικέντρωσης/μέτρο για την εκπλήρωση των ισχυόντων γενικών και συνδεόμενων με προτεραιότητες εκ των προτέρων καθορισμένων όρων που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εν μέρει εκπληρωθεί κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του ΠΑΑ. Γίνεται αναφορά στα κριτήρια που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εκπληρωθεί εν μέρει, σε τυχόν στρατηγικές, νομικές πράξεις ή άλλα σχετικά έγγραφα με παραπομπές στα σχετικά τμήματα και άρθρα, καθώς στους αρμόδιους για την εκπλήρωση φορείς. Όπου είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξηγήσεις ή επιπλέον πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτής της περιγραφής.

6.   Περιγραφή της υλοποίησης των υποπρογραμμάτων

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, όπως υπολογίζεται με κοινούς και ειδικούς δείκτες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο δεικτών του υποπρογράμματος, καθώς και σχετικά με τις εκροές και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές και δαπάνες που καθορίζονται στο υποπρόγραμμα.

7.   Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:

Αναφορά και ποσοτικός προσδιορισμός των επιτευγμάτων του προγράμματος, ιδίως μέσω της αξιολόγησης των συμπληρωματικών δεικτών αποτελεσμάτων και των σχετικών ερωτημάτων αξιολόγησης.

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:

Αναφορά της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους του προγράμματος και της συμβολής του στην επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης της καθαρής συμβολής του προγράμματος στις αλλαγές στις τιμές των δεικτών αντικτύπου της ΚΓΠ, και συναφή ερωτήματα αξιολόγησης.

8.   Υλοποίηση δράσεων για τη συνεκτίμηση των αρχών που καθορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση και η προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

β)   Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και η υλοποίηση του ΕΓΤΑΑ συνάδουν με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και με την προώθηση από την Ένωση του στόχου της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε στόχους κλιματικής αλλαγής (παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής).

γ)   Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση του προγράμματος

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην κατάρτιση των εκθέσεων προόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού και στις δραστηριότητες του ΕΑΔ.

9.   Πρόοδος ως προς την εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη χρήση του ΕΓΤΑΑ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

10.   Έκθεση για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Οι ΕΕΥ περιλαμβάνουν επίσης ως παράρτημα:

ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης καθορίζεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και η υποβολή της γίνεται μέσω του προτύπου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.


Top