EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0599

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

OJ L 173, 12.6.2014, p. 79–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; καταργήθηκε από 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/599/oj

12.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 173/79


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου (2) επιβάλλει τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου στα είδη διπλής χρήσης κατά την εξαγωγή τους από ή τη διαμετακόμισή τους διαμέσου της Ένωσης ή κατά την παράδοσή τους σε τρίτη χώρα ως αποτέλεσμα υπηρεσιών μεσιτείας οι οποίες παρέχονται από μεσίτη που έχει την κατοικία του ή την έδρα του στην Ένωση.

(2)

Για να είναι τα κράτη μέλη και η Ένωση σε θέση να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θεσπίζει τον κοινό κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης τα οποία υπόκεινται σε ελέγχους στην Ένωση. Οι αποφάσεις για τα είδη που υπόκεινται σε ελέγχους λαμβάνονται εντός του πλαισίου της Ομάδας της Αυστραλίας, του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας, της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών, της Ρύθμισης του Wassenaar και της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει ότι ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού ενημερώνεται σύμφωνα με τις συναφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών.

(4)

Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 είναι ανάγκη να ενημερώνεται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων ασφαλείας και η διαφάνεια και να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγέων. Οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου ειδών διπλής χρήσης μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τις διεθνείς προσπάθειες για τη μη διάδοση, καθώς και στην άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων των εξαγωγέων στην Ένωση. Ταυτόχρονα, ο τεχνικός χαρακτήρας των τροποποιήσεων και το γεγονός ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις οφείλουν να συνάδουν με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διεθνών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών επιβάλλουν τη χρήση ταχείας διαδικασίας για τη θέση σε ισχύ των αναγκαίων ενημερώσεων στην Ένωση.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θεσπίζει τις γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης ως έναν από τους τέσσερις τύπους αδειών εξαγωγής που είναι διαθέσιμοι βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτές οι γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης επιτρέπουν στους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να εξάγουν ορισμένα προσδιοριζόμενα είδη προς ορισμένους προσδιοριζόμενους προορισμούς με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στις εν λόγω άδειες.

(6)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 παραθέτει τις γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης οι οποίες ισχύουν σήμερα στην Ένωση. Δεδομένου του χαρακτήρα αυτών των γενικών αδειών εξαγωγής της Ένωσης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να καταργηθούν ορισμένοι προορισμοί από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω αδειών, ιδίως εάν λόγω των μεταβαλλόμενων περιστάσεων διαπιστωθεί ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται πλέον οι διευκολύνσεις εξαγωγικών συναλλαγών βάσει των γενικών αδειών εξαγωγής της Ένωσης για ένα συγκεκριμένο προορισμό. Η κατάργηση αυτή ενός προορισμού από το πεδίο μιας γενικής άδειας εξαγωγής της Ένωσης δεν θα πρέπει να στερεί από τον εξαγωγέα το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άλλο τύπο άδειας εξαγωγής βάσει των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(7)

Για να διασφαλιστεί η τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διεθνών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 κατά την έννοια του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(8)

Για να υπάρχει δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την εκτίμηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που καλύπτονται από γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όσον αφορά την κατάργηση προορισμών από το πεδίο των γενικών αδειών εξαγωγής της Ένωσης. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν αύξησης του κινδύνου που εκτιμάται ότι ενέχουν οι σχετικές εξαγωγές και καθώς η συνέχιση της χρήσης των γενικών αδειών εξαγωγής της Ένωσης για τις εν λόγω εξαγωγές ενδέχεται να συνεπάγεται επικείμενη δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της, η Επιτροπή μπορεί να ακολουθεί τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης.

(9)

Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(10)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης των παραρτημάτων ΙΙα έως ΙΙστ καλύπτουν μόνο συναλλαγές χαμηλού κινδύνου, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, για την κατάργηση προορισμών από το πεδίο των εν λόγω γενικών αδειών εξαγωγής της Ένωσης, εφόσον οι προορισμοί αυτοί υπόκεινται σε εμπάργκο όπλων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Όταν, σε περιπτώσεις που υφίσταται το προαναφερθέν εμπάργκο όπλων, λόγοι επιτακτικής ανάγκης επιβάλλουν την κατάργηση συγκεκριμένων προορισμών από το πεδίο μιας γενικής άδειας εξαγωγής της Ένωσης, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23β.»,

2)

στο άρθρο 15, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23α για την ενημέρωση του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I. Η ενημέρωση του παραρτήματος I διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Όταν η ενημέρωση του παραρτήματος I αφορά είδη διπλής χρήσης τα οποία απαριθμούνται επίσης στα παραρτήματα ΙΙα έως ΙΙζ ή στο παράρτημα IV, τα εν λόγω παραρτήματα τροποποιούνται ανάλογα.»,

3)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 23α

1.   Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών υπολογιζόμενη από τις 2 Ιουλίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας με την αρχική, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.   Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν αντίρρηση σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 23β

1.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους έγινε χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.

2.   Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23α παράγραφος 5. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης έγερσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 (ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 112) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 3ης Μαρτίου 2014 (ΕΕ C 100 της 4.4.2014, σ. 6). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).


Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την επανεξέταση του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να ενισχύεται συνεχώς η αποτελεσματικότητα και συνοχή του συστήματος ελέγχου των στρατηγικών εξαγωγών της ΕΕ, να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και επαρκούς διαφάνειας, χωρίς να παρεμποδίζεται η ανταγωνιστικότητα και το νόμιμο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης.

Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι απαιτούνται εκσυγχρονισμός και περαιτέρω σύγκλιση του συστήματος προκειμένου να προσαρμοστεί στην εμφάνιση των νέων απειλών και στις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, να μειωθούν οι στρεβλώσεις, να δημιουργηθεί μια γνήσια κοινή αγορά ειδών διπλής χρήσης (ομοιόμορφοι όροι ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς) και να εξακολουθήσει να χρησιμεύει για τις τρίτες χώρες ως πρότυπο ελέγχου των εξαγωγών.

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός των μεθόδων για την επικαιροποίηση των καταλόγων ελέγχου (Παραρτήματα του κανονισμού), η ενίσχυση της αξιολόγησης των κινδύνων και της ανταλλαγής πληροφοριών, η ανάπτυξη βελτιωμένων κανόνων στον συγκεκριμένο κλάδο και η μείωση των διαφορών στην εφαρμογή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τα προβλήματα όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για την υπονόμευση της ασφάλειας της ΕΕ, ιδίως δε προκειμένου για τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για μαζική παρακολούθηση, επιτήρηση, εντοπισμό και λογοκρισία, καθώς και για τρωτότητες λογισμικών.

Έχουν ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις τεχνικής φύσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος επισκέψεων ομοτίμων για τα αγαθά διπλή χρήση, της συντονιστικής ομάδας «διπλή χρήση» και των καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών, ενώ εξακολουθούν να αναλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων μέσω επιβολής κυρώσεων (δυνάμει του άρθρου 215 της ΣΛΕΕ), ή εθνικών μέτρων. Θα εντατικοποιηθούν επίσης οι προσπάθειες για την προώθηση της σύναψης πολυμερών συμφωνιών στα πλαίσια των καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών και θα διερευνηθούν λύσεις για την αντιμετώπιση του θέματος, στα πλαίσια της εν εξελίξει εξέτασης της ενωσιακής πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και της προετοιμασίας ανακοίνωσης της Επιτροπής. Επί του θέματος αυτού, τα τρία θεσμικά όργανα σημείωσαν τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο Διακανονισμό Wassenaar προκειμένου να θεσπιστούν έλεγχοι πολύπλοκων συσκευών παρακολούθησης οι οποίες επιτρέπουν την άνευ αδείας διείσδυση σε συστήματα πληροφορικής, καθώς και συστημάτων παρακολούθησης των δικτύων ΙΡ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να τελειοποιήσουν τον υφιστάμενο περισυλλεκτικό («catch-all») μηχανισμό για είδη διπλής χρήσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Παραρτήματος I του κανονισμού, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών και η εφαρμογή του στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.


Δήλωση της Επιτροπής για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει, στην παράγραφο 15 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη δυνατή ενημέρωση και τεκμηρίωση σχετικά με τις συναντήσεις της με εθνικούς εμπειρογνώμονες στα πλαίσια των εργασιών της για την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.


Δήλωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του κανονισμού

Προκειμένου να διασφαλισθεί πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της κυκλοφορίας (εξαγωγή, μεταφορά, μεσιτεία και διαμετακόμιση) στρατηγικών αγαθών, η Επιτροπή θα υποβάλει, το ταχύτερο δυνατό, νέα πρόταση για την επικαιροποίηση του κανονισμού.


Top