EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0097

Εκτελεστική οδηγiα 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014 , για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών

OJ L 298, 16.10.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/97/oj

16.10.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓIΑ 2014/97/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2014

για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 1992, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με το μητρώο προμηθευτών που προβλέπεται στην οδηγία 2008/90/ΕΚ και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που βαρύνουν τους προμηθευτές.

(2)

Για λόγους διαφάνειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά περίπτωση, να καθιστούν διαθέσιμο το εν λόγω μητρώο. Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση του μητρώου ή μερών αυτού θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

(3)

Θα πρέπει να προβλέπεται μητρώο ποικιλιών. Το εν λόγω μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί δυνάμει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), πέραν εκείνων που καταχωρίζονται βάσει της οδηγίας 2008/90/ΕΚ. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να αναφέρει κατά πόσον οι ποικιλίες έχουν επίσημη περιγραφή ή επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή.

(4)

Οι γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες θα πρέπει να καταχωρίζονται μόνον εάν ο γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(5)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι με τους οποίους οι ποικιλίες πρέπει να καταχωρίζονται ως ποικιλίες με επίσημη περιγραφή, καθώς και η διαδικασία καταχώρισής τους. Τα κράτη μέλη μπορούν, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/90/ΕΚ, να καθορίζουν όρους σχετικά με την καταχώριση μιας ποικιλίας με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή.

(6)

Για να καταχωριστεί μια ποικιλία ως ποικιλία με επίσημη περιγραφή, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία θα πρέπει να καθορίζει την εν λόγω περιγραφή.

(7)

Θα πρέπει να προβλέπονται η περίοδος ισχύος της καταχώρισης, η ανανέωση της καταχώρισης και η διαγραφή μιας ποικιλίας από το μητρώο ποικιλιών.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρισμένες ποικιλίες και τις αιτήσεις καταχώρισης ποικιλιών. Με βάση αυτές τις πληροφορίες η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει κοινό κατάλογο ποικιλιών, με σκοπό να δημιουργηθεί διαφανής και εύχρηστη βάση δεδομένων, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά.

(9)

Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η οδηγία 93/79/ΕΟΚ της Επιτροπής (5).

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Μητρώο προμηθευτών

1.   Τα κράτη μέλη τηρούν και επικαιροποιούν το μητρώο προμηθευτών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.Το εν λόγω μητρώο αναφέρεται στο εξής ως «το μητρώο προμηθευτών».

Εκτός από τους προμηθευτές που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το μητρώο περιλαμβάνει τους προμηθευτές που είναι έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν το μητρώο προμηθευτών κατά περίπτωση.

2.   Το μητρώο προμηθευτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή·

β)

τις δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 9 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ οι οποίες ασκούνται από τον προμηθευτή στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και τη διεύθυνση των σχετικών εγκαταστάσεων και τα οικεία βασικά γένη ή είδη, και

γ)

τον αριθμό ή κωδικό εγγραφής.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια επίσημη υπηρεσία διαγράφει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το μητρώο προμηθευτών, αν διαπιστωθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί πλέον καμία δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 9 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

Άρθρο 2

Υποχρέωση κοινοποίησης που βαρύνει τους προμηθευτές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Ωστόσο, δεν απαιτείται κοινοποίηση από τους προμηθευτές που έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές κοινοποιούν τυχόν μεταβολή της κατάστασής τους όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές ενημερώνονται για την εγγραφή τους στο μητρώο, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις του εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 3

Μητρώο ποικιλιών

1.   Τα κράτη μέλη τηρούν, επικαιροποιούν και δημοσιοποιούν μητρώο ποικιλιών (στο εξής «μητρώο ποικιλιών»).

Εκτός από τις ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνει ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ, καθώς και ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

2.   Το μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ονομασία της ποικιλίας και τα συνώνυμά της·

β)

το είδος στον οποίο ανήκει η ποικιλία·

γ)

την ένδειξη «επίσημη περιγραφή» ή «επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή», κατά περίπτωση·

δ)

την ημερομηνία καταχώρισης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία ανανέωσης της καταχώρισης·

ε)

την ημερομηνία λήξης ισχύος της καταχώρισης.

3.   Τα κράτη μέλη τηρούν φάκελο για κάθε ποικιλία που καταχωρίζουν. Ο εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει περιγραφή της ποικιλίας και περίληψη όλων των πραγματικών περιστατικών που είναι σημαντικά για την καταχώριση της ποικιλίας.

Άρθρο 4

Όροι για την καταχώριση των ποικιλιών

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μια ποικιλία καταχωρίζεται ως ποικιλία με επίσημη περιγραφή, εάν πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή κατά την έννοια της παραγράφου 2·

β)

υπάρχει διαθέσιμο δείγμα της ποικιλίας· και

γ)

όσον αφορά τις γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες, ο γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

2.   Η ποικιλία θεωρείται:

α)

«διακριτή», όταν μπορεί να διαχωρίζεται σαφώς, με βάση την έκφραση των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από ιδιαίτερο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων, από κάθε άλλη ποικιλία κοινώς γνωστή κατά την ημερομηνία της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 5·

β)

«ομοιόμορφη» όταν, με την επιφύλαξη της μεταβολής που μπορεί να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοιογενής ως προς την έκφραση των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην εξέταση διακριτότητας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ποικιλίας·

γ)

«σταθερή», όταν η έκφραση των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην εξέταση διακριτότητας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ποικιλίας, παραμένει αναλλοίωτη έπειτα από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, σε περίπτωση μικροπολλαπλασιασμού, στο τέλος κάθε κύκλου.

Άρθρο 5

Αίτηση για την καταχώριση ποικιλίας

1.   Για την καταχώριση μιας ποικιλίας ως ποικιλίας με επίσημη περιγραφή, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους.

2.   Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:

α)

τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τα τεχνικά ερωτηματολόγια που καθορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης:

i)

στο παράρτημα II των «Πρωτοκόλλων για τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) για το συγκεκριμένο είδος για το οποίο έχει δημοσιευθεί τέτοιο πρωτόκολλο· ή, εάν δεν έχει δημοσιευθεί τέτοιο πρωτόκολλο,

ii)

στο τμήμα X του εγγράφου «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα» της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV) και στο παράρτημα των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για το συγκεκριμένο είδος για το οποίο έχουν δημοσιευθεί τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές· ή εάν δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές,

iii)

σε διεθνείς διατάξεις·

β)

πληροφορίες σχετικά με το εάν η ποικιλία είναι επίσημα καταχωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος ή εάν αποτελεί αντικείμενο αίτησης για τέτοια καταχώριση σε άλλο κράτος μέλος·

γ)

την προτεινόμενη ονομασία·

δ)

σε περίπτωση γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

3.   Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μαζί με την αίτησή του οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επίσημη περιγραφή που να έχει καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, από αρμόδια επίσημη υπηρεσία άλλου κράτους μέλους·

β)

οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Άρθρο 6

Εξέταση των αιτήσεων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν η αρμόδια επίσημη υπηρεσία λαμβάνει αίτηση για καταχώριση ποικιλίας ως ποικιλίας με επίσημη περιγραφή, η εξέταση της εν λόγω ποικιλίας διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

2.   Για τον καθορισμό της επίσημης περιγραφής της ποικιλίας διενεργούνται δοκιμές καλλιέργειας.

Ωστόσο, όταν ο αιτών υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) και η αρμόδια επίσημη υπηρεσία θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι καταχώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4, δεν διενεργούνται δοκιμές καλλιέργειας.

Όταν διενεργούνται δοκιμές καλλιέργειας, η επίσημη αρμόδια υπηρεσία ζητεί δείγμα του υλικού της ποικιλίας.

3.   Οι δοκιμές καλλιέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διενεργούνται από:

α)

την επίσημη αρμόδια υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση· ή

β)

την αρμόδια επίσημη υπηρεσία άλλου κράτους μέλους που έχει συμφωνήσει να διενεργεί τις εν λόγω δοκιμές· ή

γ)

οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται το στοιχείο γ) και οι δοκιμές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται μέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίσημη εξέταση.

4.   Όσον αφορά τον σχεδιασμό της δοκιμής, τις συνθήκες καλλιέργειας και τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας που πρόκειται να εξεταστούν, οι δοκιμές καλλιέργειας διενεργούνται, κατ' ελάχιστον, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

τα «Πρωτόκολλα για τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) που εφαρμόζονται κατά την έναρξη της τεχνικής εξέτασης· ή, εάν δεν έχει δημοσιευθεί τέτοιο πρωτόκολλο για το οικείο είδος,

β)

τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα» της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV) που εφαρμόζονται κατά την έναρξη της τεχνικής εξέτασης· ή, εάν δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές για το οικείο είδος,

γ)

τις εθνικές διατάξεις.

5.   Εάν, με βάση την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οικεία ποικιλία πληροί τους όρους του άρθρου 5, καθορίζει την επίσημη περιγραφή και καταχωρίζει την εν λόγω ποικιλία στο μητρώο ποικιλιών.

Άρθρο 7

Περίοδος ισχύος της καταχώρισης μιας ποικιλίας

Η μέγιστη περίοδος ισχύος της καταχώρισης μιας ποικιλίας είναι 30 έτη.

Στην περίπτωση γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, η περίοδος ισχύος της καταχώρισης περιορίζεται στην περίοδο για την οποία ο γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Άρθρο 8

Ανανέωση της καταχώρισης μιας ποικιλίας

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η καταχώριση μιας ποικιλίας μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω περιόδους 30 ετών κατ' ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό της συγκεκριμένης ποικιλίας εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο.

Στην περίπτωση γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, η ανανέωση υπόκειται επιπλέον στον όρο ότι ο αντίστοιχος γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η περίοδος ανανέωσης περιορίζεται στην περίοδο της έγκρισης του γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού.

2.   Για την ανανέωση της καταχώρισης, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους. Η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ανανεώσουν την καταχώριση ποικιλίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί γραπτή αίτηση, όταν θεωρούν ότι η ανανέωση εξυπηρετεί τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και της βιώσιμης παραγωγής, ή άλλο γενικό συμφέρον.

Άρθρο 9

Διαγραφή ποικιλίας από το μητρώο ποικιλιών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διαγράφεται μια ποικιλία από το μητρώο ποικιλιών εάν:

α)

δεν πληρούνται πλέον οι όροι καταχώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4·

β)

κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρασχέθηκαν ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες ως προς τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων καταχωρίστηκε η εν λόγω ποικιλία.

Άρθρο 10

Κοινοποιήσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο μητρώο ποικιλιών του οικείου κράτους μέλους.

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό την προσθήκη ποικιλίας στο μητρώο ποικιλιών του, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση του εν λόγω μητρώου.

2.   Κάθε κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος, θέτει στη διάθεση άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής:

α)

την επίσημη ή επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή των ποικιλιών που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο ποικιλιών του οικείου κράτους μέλους·

β)

τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων για την καταχώριση ποικιλιών η οποία πραγματοποιήθηκε από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6·

γ)

κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία όσον αφορά ποικιλίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο ποικιλιών του οικείου κράτους μέλους ή που έχουν διαγραφεί από το εν λόγω μητρώο·

δ)

τον κατάλογο των ποικιλιών για τις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις καταχώρισης στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Κοινός κατάλογος

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει σύμφωνα με το το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, καταρτίζει, επικαιροποιεί τακτικά και δημοσιοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή κοινό κατάλογο των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στα μητρώα ποικιλιών των κρατών μελών.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Η οδηγία 93/79/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8.

(2)  Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10).

(3)  Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ανάκληση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1).

(5)  Οδηγία 93/79/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 1993, για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής σχετικά με τους καταλόγους των ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων που τηρούν οι προμηθευτές στο πλαίσιο της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 14.10.1993, σ. 25).


Top