EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0660

2014/660/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 , σχετικά με το υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης για τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυαστικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

OJ L 271, 12.9.2014, p. 58–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/660/oj

12.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/58


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Σεπτεμβρίου 2014

σχετικά με το υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης για τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυαστικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

(2014/660/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της απομόχλευσης που πραγματοποιούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στους ισολογισμούς τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (2), και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (3). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνακόλουθες δυνητικές δυσλειτουργίες της αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις ΜΜΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να διερευνήσει επιλογές για να καταστούν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής διαθέσιμα σε ΜΜΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

(2)

Η Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ολοκλήρωσαν τον Δεκέμβριο του 2013 τη διενέργεια μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης (4), η οποία κατέδειξε την ύπαρξη δυσλειτουργίας της αγοράς όσον αφορά την παροχή χρηματοδότησης σε βιώσιμες ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κυμαίνεται εντός εκτιμώμενης τάξης μεγέθους από 20 έως 112 δισεκατ. ευρώ.

(3)

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση επισημαίνεται η σημασία μιας γρήγορης ανταπόκρισης στη χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την αναζωογόνηση του καναλιού διοχέτευσης δεσμευμένων πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις.

(4)

Ένα μέρος αυτής της ανταπόκρισης είναι το άνοιγμα ειδικών θυρίδων στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (5), καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (6).

(5)

Δεδομένου ότι το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 (COSME) και τα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων 2020» επιδιώκουν ρητά να διασφαλίσουν συμπληρωματικότητα και συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ταμεία ESI), ένα άλλο μέρος της ανταπόκρισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για να παρέχουν χρηματοδοτική συνεισφορά στα εν λόγω μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίστηκαν σε επίπεδο Ένωσης βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(6)

Τα εν λόγω μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίστηκαν σε επίπεδο Ένωσης τελούν υπό την έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, με εκτελεστικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ ή στο ΕΤαΕ δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) και του άρθρου 139 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (7), για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των ΜΜΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να συνάψει συμφωνίες ανάθεσης με την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

(7)

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης, το άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απαιτεί από το συμμετέχον κράτος μέλος να συνάψει συμφωνία χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ ή το ΕΤαΕ.

(8)

Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης μπορούν να επιφέρουν την επιθυμητή γρήγορη ανταπόκριση εφόσον η λειτουργία τους τηρεί δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι και ίση μεταχείριση για τα κράτη μέλη —και μεταξύ αυτών— όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ. Δεύτερον, οι όροι για τη συνεισφορά των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ δυνάμει οιασδήποτε μεμονωμένης συμφωνίας χρηματοδότησης που θα συναφθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ ή το ΕΤαΕ, καθώς και οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες ανάθεσης σχετικά με άλλες πηγές στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και «Ορίζων 2020» πρέπει να είναι συνεπείς. Ένα υπόδειγμα για τη συμφωνία χρηματοδότησης, το οποίο θα διατίθεται τόσο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και στην ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εν λόγω όρους. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης.

(9)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των σχετικών πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ, το υπόδειγμα της συμφωνίας χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθήκοντα και υποχρεώσεις της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ, όπως αμοιβές, την ελάχιστη μόχλευση που πρέπει να επιτευχθεί σε σαφώς καθορισμένους στόχους, όρους για τη δημιουργία νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς όφελος των ΜΜΕ, διατάξεις σχετικά με μη επιλέξιμες δραστηριότητες και κριτήρια αποκλεισμού, ένα χρονοδιάγραμμα καταβολής πληρωμών από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ προς τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, κυρώσεις σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διατάξεις σχετικά με την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και την προβολή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς επίσης όρους για τη λύση της συμφωνίας.

(10)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα πρέπει η απόφαση αυτή να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το υπόδειγμα για τη συμφωνία χρηματοδότησης σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε συνδυαστικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους, παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(3)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(4)  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, SWD (2013) 517 final.

(5)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.

(6)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.

(7)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ]

και

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]/[ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο 1

Ορισμοί και ερμηνεία

Άρθρο 2

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης

Άρθρο 3

Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια

Άρθρο 4

Γενικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και τη διαχείριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)

Άρθρο 5

Στόχοι και περιγραφή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)

Άρθρο 6

Εδαφική κάλυψη

Άρθρο 7

Ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης, ορόσημα και κυρώσεις

Άρθρο 8

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Άρθρο 9

Επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρησιακών συμφωνιών

Άρθρο 10

Διακυβέρνηση

Άρθρο 11

Συνεισφορά των κρατών μελών

Άρθρο 12

Συνεισφορά του ΕΤαΕ

Άρθρο 13

Λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 14

Έξοδα και τέλη διαχείρισης

Άρθρο 15

Λογιστική τακτοποίηση

Άρθρο 16

Υποβολή επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων

Άρθρο 17

Λογιστικοί έλεγχοι, επαληθεύσεις και παρακολούθηση

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

Άρθρο 19

Συμβάσεις παροχής αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών

Άρθρο 20

Προβολή

Άρθρο 21

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Άρθρο 22

Ανάθεση

Άρθρο 23

Ευθύνη

Άρθρο 24

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Άρθρο 25

Ισχύς — Λύση συμφωνίας

Άρθρο 26

Προκηρύξεις και ανακοινώσεις

Άρθρο 27

Τροπολογίες και διάφορα

Άρθρο 28

Παραρτήματα

Παράρτημα 1

Έγγραφο καθορισμού όρων για την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)

Παράρτημα 2

Κριτήρια αποκλεισμού για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τελικούς αποδέκτες, και κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά της ΕΕ [παρέχονται εν μέρει στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 3

Αίτηση πληρωμής [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 4

Κατευθυντήριες γραμμές για την ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων [παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 5

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 6

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις [] 2014 μεταξύ:

(1)

της [Διαχειριστικής αρχής του κράτους μέλους που συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ] («διαχειριστική αρχή»), η οποία εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας από τον/την [Όνομα προσώπου], [Ιδιότητα

και

(2)

του [Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων]/της [Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο («ΕΤαΕ»), το οποίο εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας από τον/την [Όνομα προσώπου], [Ιδιότητα]· από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη» και, μεμονωμένα, «ο συμβαλλόμενος», ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1)

Μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαν μια εκ των προτέρων αξιολόγηση με σκοπό τον καθορισμό της ανεπάρκειας της αγοράς ως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα διαθέσιμα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις ΜΜΕ που υφίστανται επί του παρόντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο («εκ των προτέρων αξιολόγηση»), στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την αναζωογόνηση του καναλιού διοχέτευσης δεσμευμένων πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις («πρωτοβουλία ΜΜΕ»)·

(2)

η διενέργεια της εκ των προτέρων αξιολόγησης ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και κατέδειξε ανεπάρκεια της αγοράς στην παροχή χρηματοδότησης προς βιώσιμες ΜΜΕ στην/στο [Όνομα κράτους μέλους] η οποία εντάσσεται σε μια εκτιμώμενη τάξη μεγέθους [] έως [] εκατ. ευρώ·

(3)

στις 17 Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1)ΚΚΔ»)·

(4)

δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1 του ΚΚΔ, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίζεται στο επίπεδο της Ένωσης· δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 2 του ΚΚΔ, η/το [Όνομα κράτους μέλους] μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και το 7 % της συνολικής χρηματοδότησης που λαμβάνει από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία τελούν υπό την έμμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι υποχρεώσεις υλοποίησης αυτών έχουν ανατεθεί στον όμιλο της ΕΤΕπ (βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 23 του ΚΚΔ, ως ΕΤΕπ ορίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή οποιεσδήποτε θυγατρικές της ΕΤΕπ («όμιλος ΕΤΕπ») δυνάμει του στοιχείου γ) σημείο iii) του άρθρου 58 παράγραφος 1 και του άρθρου 139 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2) (δημοσιονομικός κανονισμός) όσον αφορά [τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις που παρέχουν μείωση κεφαλαίου σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για νέα χαρτοφυλάκια πιστώσεων προς ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του ΚΚΔ] ΚΑΙ/Ή την [τιτλοποίηση, όπως ορίζεται στο σημείο 61 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (3) των [υφιστάμενων χαρτοφυλακίων πιστώσεων προς ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους·] ΚΑΙ/Ή [νέα χαρτοφυλάκια πιστώσεων προς ΜΜΕ] (Επιλογή 2)· [με ενοποίηση της συνεισφοράς του κράτους μέλους με συνεισφορές άλλων κρατών μελών (Επιλογή 3)]·

(5)

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (4)κανονισμός COSME»), η Επιτροπή έχει θεσπίσει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής («μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME») τα οποία στοχεύουν στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις έναρξης, ανάπτυξης και μεταβίβασής τους, συμπληρωματικά προς τη χρήση από τα κράτη μέλη μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· η ενδεικτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME την περίοδο 2014-2016 προβλέπεται να φτάσει το (τα) [] εκατ. ευρώ·

(6)

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (5), και δυνάμει της απόφασης 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 — 2020) (6) (συλλογικά, «κανονισμός Ορίζων 2020»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής («μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020») τα οποία στοχεύουν στην παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε τελικούς παραλήπτες που εκτελούν έργα έρευνας και καινοτομίας· η ενδεικτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020 την περίοδο 2014-2016 προβλέπεται να φτάσει το (τα) [] εκατ. ευρώ· η ενδεικτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020 την περίοδο 2014-2016 προβλέπεται να φτάσει το (τα) [] εκατ. ευρώ·

(7)

την [ημερομηνία] [και την [ημερομηνία], αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [,η ΕΤΕπ] και το ΕΤαΕ υπέγραψαν συμφωνία(-ες) ανάθεσης («συμφωνία(-ες) ανάθεσης») όπου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για i) τα [μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή τα [μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] και ειδικότερα τις ειδικές θυρίδες που αντιστοιχούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα μετοχικής βάσης ή χρεοπαγή χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που προτείνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ) που είναι επίσης ανοικτά προς συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ii) τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιου είδους ειδικές θυρίδες των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020]·

(8)

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να συνεργαστούν ενόψει της εφαρμογής και της διαχείρισης ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) που να αντιστοιχεί(-ούν) στη συνεισφορά του κράτους μέλους στα [μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] [ΚΑΙ/Ή] στα [μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] [«ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)»], παρέχοντας [χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις για νέα χαρτοφυλάκια πιστώσεων προς επιλέξιμες ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του ΚΚΔ (Επιλογή 1)] [ΚΑΙ/Ή] [τιτλοποίηση, όπως ορίζεται στο σημείο 61 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, των [υφιστάμενων χαρτοφυλακίων πιστώσεων προς ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους·] [ΚΑΙ/Ή[[νέα χαρτοφυλάκια πιστώσεων προς ΜΜΕ] (Επιλογή 2)· [με ενοποίηση της συνεισφοράς του κράτους μέλους με συνεισφορές άλλων κρατών μελών (Επιλογή 3)]·

(9)

δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΔ, την [να εισαχθεί η ημερομηνία] 2014, το (η) [Όνομα κράτους μέλους] υπέβαλε στην Επιτροπή ενιαίο αποκλειστικό εθνικό πρόγραμμα σχετικά με τη συμμετοχή του (της) στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) («ενιαίο αποκλειστικό εθνικό πρόγραμμα»). Την [να εισαχθεί η ημερομηνία] 2014, με την απόφαση C(2014)[] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε το ενιαίο αποκλειστικό εθνικό πρόγραμμα·

(10)

δυνάμει του άρθρου 39 του ΚΚΔ, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία χρηματοδότησης που συνάπτεται μεταξύ κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους και του ομίλου ΕΤΕπ·

(11)

η/οι ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) υλοποιείται(-ούνται) ως τμήμα των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] που αφορούν το/την [ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ] («τμήμα»)· το τμήμα επωφελείται επίσης από τη συνεισφορά της ΕΕ, καθώς επίσης από τη συνεισφορά του ΕΤαΕ και από τους πόρους της ΕΤΕπ και άλλων επενδυτών, εφόσον υφίστανται, δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων της (των) συμφωνίας(-ιών) ανάθεσης και όποιων άλλων συμφωνιών έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΤαΕ και των σχετικών επενδυτών, εφόσον υφίστανται. Προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη το μέγεθος και ο ρόλος της συνεισφοράς του κράτους μέλους στο πλαίσιο των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020], τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να καθορίσουν ειδική διακυβέρνηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα συμβούλιο επενδυτών ad hoc, το οποίο θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα συμπληρώνει τις διατάξεις της (των) συμφωνίας(-ιών) ανάθεσης για ζητήματα που αφορούν τις συνεισφορές των κρατών μελών·

(12)

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις συζητήσεις με τα σχετικά θεσμικά όργανα και τους παράγοντες της αγοράς προκειμένου να καθοριστεί το ποσό των δημόσιων πόρων που θα διατεθούν στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες), πραγματοποιείται στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) ενδεικτική συνεισφορά των κρατών μελών ίση με [] εκατ. ευρώ· η ενδεικτική συνεισφορά της ΕΕ για την περίοδο 2014-2016 προβλέπεται να φτάσει το (τα) [] εκατ. ευρώ·

(13)

το σύστημα της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) είναι συμβατό με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις· το (η) [ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ] και το ΕΤαΕ αναγνωρίζουν ότι η υλοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) πρέπει να είναι συμβατή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (7) (κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (8) ή με τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και ότι, σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεμονωμένη αξιολόγηση·

(14)

η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης εξ ονόματος της διαχειριστικής αρχής έχει εγκριθεί από [παρέχεται από τη διαχειριστική αρχή]·

(15)

η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης εξ ονόματος του ΕΤαΕ έχει εγκριθεί από [παρέχεται από το ΕΤαΕ]·

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ορισμοί και ερμηνεία

1.1.

Οι ακόλουθοι όροι, όπου εμφανίζονται στην παρούσα συμφωνία, έχουν τις σημασίες που παρατίθενται απέναντί τους:

«εργάσιμη ημέρα»

νοείται κάθε ημέρα εργασίας κατά την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής και του ΕταΕ είναι ανοιχτές για το κοινό στην [έδρα εργασιών του κράτους μέλους] και στο Λουξεμβούργο·

«περίοδος δέσμευσης»

νοείται η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το (η) [ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ] δύναται να δεσμεύσει τη συνεισφορά του κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό του (της) [ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ] στο ΕΤαΕ για τους σκοπούς της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων). Η περίοδος δέσμευσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016·

«τμήμα»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 11·

«μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 5·

«κανονισμός COSME»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 5·

«ΚΚΔ»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 3·

«ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 8·

«λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)»

νοείται ο (οι) ξεχωριστός(-οί) λογαριασμός(-οί) i) που ανοίγει το ΕΤαΕ στο όνομά του σε εμπορική τράπεζα, εξ ονόματος της διαχειριστικής αρχής και ii) η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται εξ ονόματος της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης·

«συμφωνία(-ες) ανάθεσης»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 7·

«αρμόδια υπηρεσία»

νοείται η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με την έμμεση διαχείριση των [μέσων μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020]· για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, αντίστοιχα οι ΓΔ [ENTR ΚΑΙ/Ή RTD] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οι διάδοχοι αυτών·

«ΕΓΤΑΑ»

νοείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

«ΕΤαΕ»

έχει τη σημασία που ορίζεται στο προοίμιο·

«δραστηριότητα ΕΤαΕ»

νοούνται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που επιτελεί το ΕΤαΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης·

«συνεισφορά του ΕΤαΕ»

νοείται το σύνολο των χρηματοδοτικών πόρων που δεσμεύονται από το ΕΤαΕ (συμπεριλαμβανομένων των εντολών της ΕΤΕπ, αποκλείοντας όμως άλλους πόρους των ΕΔΕΤ και πόρους προερχόμενους από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME και το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020) σε σχέση με το τμήμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12·

«ΕΤΠΑ»

νοείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

«συνεισφορά ΕΕ»

νοείται το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών πόρων που δεσμεύονται ή καταβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τμήμα·

«λογαριασμός σε ευρώ»

νοείται ο λογαριασμός που εκφράζεται σε ευρώ και ο οποίος αποτελεί μέρος του (των) λογαριασμού(-ών) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

«αξιολόγηση»

νοείται κάθε αξιολόγηση ή εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 18, η οποία διενεργείται σε σχέση με την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες), με εξαίρεση την αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 3 του ΚΚΔ·

«πολιτική εξόδου»

νοείται η διαδικασία κατανομής του προϊόντος εκκαθάρισης της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης και, ειδικότερα, i) ο υπολογισμός του υπολοίπου της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σε σχέση με τη συνεισφορά των κρατών μελών μετά την αφαίρεση του υφιστάμενου κόστους και των αμοιβών διαχείρισης, ii) η επιστροφή στη διαχειριστική αρχή του καθαρού υπολοίπου που προκύπτει από τον (τους) λογαριασμό(-ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και iii) το κλείσιμο του(των) λογαριασμού(-ών) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [Η διαδικασία καθορίζεται περαιτέρω συμβατικά

«τελικός δικαιούχος»

νοείται μια ΜΜΕ που λαμβάνει νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια βάσει συναλλαγής·

«ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός»

νοείται κάθε χρηματοπιστωτική οντότητα όπως τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ταμείο, φορέας εφαρμογής συστήματος εγγύησης, μικροχρηματοπιστωτικός οργανισμός, εταιρεία μίσθωσης ή κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που έχει επιλεγεί από το ΕΤαΕ βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, για δράση που αποσκοπεί στην υλοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)· για την αποφυγή αμφιβολιών, ο ορισμός του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού i) περιλαμβάνει επίσης χρηματοπιστωτικές οντότητες τις οποίες επιλέγει ένας ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, κατά περίπτωση, ως υπομεσάζοντες· και ii) δεν περιλαμβάνει συμβαλλομένους που επιλέγονται από το ΕΤαΕ για τους σκοπούς της διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού η οποία διενεργείται από το ΕΤαΕ ή, όσον αφορά την Επιλογή 2, σε περίπτωση τιτλοποίησης μέσω πραγματικής πώλησης, από τον δικαιούχο της συμφωνίας εγγύησης·

«δημοσιονομικός κανονισμός»

νοείται o κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μαζί με τους κανόνες εφαρμογής του [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (9)], όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν από καιρού εις καιρόν·

«ανωτέρα βία»

νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο τα εμποδίζει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους τους ή από μέρους των υπεργολάβων τους και αποδεδειγμένα δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας. Τυχόν αθέτηση παροχής υπηρεσίας, ελάττωμα του εξοπλισμού ή των υλικών ή καθυστέρηση διάθεσής τους, εκτός εάν προκύπτουν άμεσα από προσήκουσα περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και εργατικές διαφορές, απεργίες ή οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.

«συμφωνία χρηματοδότησης»

νοείται η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να μεταβληθεί από καιρού εις καιρόν·

«συμφωνία εγγύησης»

νοείται η επιχειρησιακή συμφωνία και, στην περίπτωση τιτλοποίησης μέσω πραγματικής πώλησης στο πλαίσιο της Επιλογής 2, η συμφωνία εγγύησης που συνάπτεται μεταξύ του ΕΤαΕ και κάποιου δικαιούχου σε σχέση με κάποια δράση·

«μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 6·

«κανονισμός Ορίζων 2020»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 6·

«περίοδος εφαρμογής»

νοείται η περίοδος κατά την οποία το ΕΤαΕ δύναται να δεσμεύσει μέρος της συνεισφοράς του κράτους μέλους για δράσεις στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων). Η περίοδος εφαρμογής λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, εξαιρουμένων των επιστροφών και των εσόδων, τα οποία μπορούν να δεσμευτούν έως την εκκαθάριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

«στρατηγική εφαρμογής»

νοείται η πολιτική του ΕΤαΕ που αφορά την κατανομή δράσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.6·

«εσωτερικός έλεγχος»

νοείται μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει εύλογη διασφάλιση της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

α)

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των δράσεων

β)

αξιοπιστία των εκθέσεων

γ)

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση

δ)

πρόληψη, εντοπισμός, διόρθωση και παρακολούθηση σε περίπτωση απάτης και παρατυπιών

ε)

επαρκής διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των χρηματοπιστωτικών πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των προγραμμάτων καθώς και τη φύση των σχετικών πληρωμών·

«συμβούλιο επενδυτών»

νοείται η διευθύνουσα επιτροπή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), που ορίζεται στο άρθρο 10·

«αποτέλεσμα μόχλευσης»

νοείται, εφόσον σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, η αναλογία μεταξύ της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και της αντίστοιχης συνεισφοράς του κράτους μέλους ή, εφόσον σχετίζεται με συγκεκριμένη επιχειρησιακή συμφωνία, η αναλογία μεταξύ της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο μιας τέτοιας επιχειρησιακής συμφωνίας και της αντίστοιχης συνεισφοράς του κράτους μέλους·

«έξοδα και τέλη διαχείρισης»

όπως ορίζεται στο άρθρο 14·

«διαχειριστική αρχή»

έχει τη σημασία που ορίζεται στο προοίμιο·

«ορόσημο»

νοείται καθένα από τα ορόσημα βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 5 του ΚΚΔ, όπως ορίζεται στο άρθρο 7·

«συνεισφορά κρατών μελών»

νοείται η δεσμευμένη συνεισφορά των κρατών μελών ή η καταβληθείσα συνεισφορά των κρατών μελών ή και τα δύο, ανάλογα με την περίπτωση·

«δεσμευμένη συνεισφορά κρατών μελών»

νοείται το συνολικό ποσό κάθε πίστωσης ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του [επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΤΠΑ] [και του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ] σε σχέση με την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)·

«καταβληθείσα συνεισφορά των κρατών μελών»

νοείται το συνολικό ποσό κάθε χρηματοδοτικού πόρου από το [επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ] [και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ] που καταβάλλεται από τη διαχειριστική αρχή σε σχέση με την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες), συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των επιστροφών·

«νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια»

νοούνται τα νέα δάνεια, οι μισθώσεις ή οι εγγυήσεις προς τους τελικούς αποδέκτες, που θα προέλθουν από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στις επιχειρησιακές συμφωνίες·

«λογαριασμός σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ»

νοείται ο λογαριασμός που εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ και ο οποίος αποτελεί μέρος του (των) λογαριασμού(-ών) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

«OLAF»

νοείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης·

«δράση»

νοείται η σειρά δραστηριοτήτων που επιτελούνται [από το ΕΤαΕ και από κάποιον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό] [ για την Επιλογή 1 ] ΚΑΙ/Ή [από το ΕΤαΕ, κάποιον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και από άλλα συμβαλλόμενα μέρη] [ Επιλογή 2 ], όπως ορίζεται περαιτέρω στο παράρτημα 1, με στόχο την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

«επιχειρησιακή συμφωνία»

νοείται(-ούνται) η (οι) συμφωνία(-ες) που συνάπτεται(-ονται) μεταξύ [του ΕΤαΕ και κάποιου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην (στις) οποία(-ες) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάποιας δράσης] [ για την Επιλογή 1 ] ΚΑΙ/Ή [του ΕΤαΕ και του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δημιουργία νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια] [ Επιλογή 2

«Επιλογή 1»

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο i)·

«Επιλογή 2»

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο ii)·

«Επιλογή 3»

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο ii)·

«αίτηση πληρωμής»

νοείται η αίτηση πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 11.3·

«κυρώσεις»

νοούνται οι συμβατικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, οι οποίες καταβάλλονται από κάποιον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δυνάμει επιχειρησιακής συμφωνίας και υπόκεινται στο εφαρμοστέο δίκαιο·

«επιστροφές»

νοούνται τα ποσά που προκύπτουν από αποδεσμευμένες εγγυήσεις και τα ποσά που ανακτώνται στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

«έσοδα»

νοούνται τυχόν έσοδα, συμπεριλαμβανομένων τελών εγγυήσεων και τόκων επί των ποσών καταπιστευματικών λογαριασμών, τα οποία καταβάλλονται στον (στους) λογαριασμό(-ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), συμπεριλαμβανομένων ανάλογων ποσών που προκύπτουν στο πλαίσιο της πολιτικής εξόδου·

«γραμματεία»

νοείται η γραμματεία του συμβουλίου επενδυτών που ορίζεται στο άρθρο 10·

«ενιαίο αποκλειστικό εθνικό πρόγραμμα»

όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 9·

«ΜΜΕ»

νοείται μια πολύ μικρή (συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων επιχειρηματιών/αυτοαπασχολούμενων ατόμων), μικρή και μεσαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (10)·

«πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ»

έχει τη σημασία που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 1·

«γεγονός που επιφέρει λύση της συμφωνίας»

νοείται οιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 25.5·

«όροι αναφοράς»

νοείται η ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία καταρτίζεται από το ΕΤαΕ·

«συναλλαγή»

νοείται η συναλλαγή δανεισμού, μίσθωσης ή εγγύησης που οδηγεί σε νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ ενός ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού (ή ενός ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού κατώτερου επιπέδου) και ενός τελικού αποδέκτη·

«ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων»

νοείται η ταμειακή διαχείριση της καταβληθείσας συνεισφοράς των κρατών μελών, όπως ορίζεται περαιτέρω στο άρθρο 13·

«έμβλημα της Ένωσης»

νοείται το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπαριστά δώδεκα κίτρινα αστέρια σε μπλε φόντο.

1.2.

Στην παρούσα συμφωνία, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμηνεία,

α)

οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν επηρεάζουν τη διατύπωση ή την ερμηνεία τυχόν διατάξεων της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης·

β)

οι όροι στον ενικό μπορούν να εμπεριέχουν και τον πληθυντικό, και αντιστρόφως·

γ)

η αναφορά σε άρθρο, ενότητα, τμήμα ή χρονοδιάγραμμα συνιστά αναφορά στο εν λόγω άρθρο, ενότητα, τμήμα ή χρονοδιάγραμμα της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης

2.1.

Η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της συνεισφοράς των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) από το ΕΤαΕ.

2.2.

Το ενδεικτικό ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) ανέρχεται έως και το (τα) [] εκατ./-α ευρώ.

2.3.

Η διαχειριστική αρχή αναθέτει στο ΕΤαΕ την υλοποίηση και τη διαχείριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σε σχέση με τη συνεισφορά των κρατών μελών, στο όνομα του ΕΤαΕ, για λογαριασμό και με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΚΔ και της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης.

Άρθρο 3

Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια

3.1.

Το ΕΤαΕ δεσμεύει τη χρήση της συνεισφοράς των κρατών μελών για δράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) για τη στήριξη των ΜΜΕ και με στόχο:

τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,

κεφάλαιο σε πρώιμο στάδιο (δηλαδή αρχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο εκκίνησης),

κεφάλαιο επέκτασης,

κεφάλαιο για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ή

υλοποίηση νέων έργων, διείσδυση σε νέες αγορές ή νέες εξελίξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων,

σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ, κατά περίπτωση.

3.2.

Στο πλαίσιο των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 3.1, η (οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες):

i)

μπορεί να περιλαμβάνει(-ουν) επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κεφάλαια κίνησης εντός των ορίων των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών·

ii)

στηρίζει(-ουν) επενδύσεις που αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες και επενδύσεις που δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή εκπληρωθεί πλήρως κατά την ημερομηνία ένταξής τους στη νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια· και

iii)

στηρίζει(-ουν) τελικούς αποδέκτες που παρουσιάζουν εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα την περίοδο στήριξης της συνεισφοράς των κρατών μελών, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στον ΚΚΔ, τον [κανονισμό COSME] Ή τον [κανονισμό Ορίζων 2020], καθώς ενδέχεται να αναπτυχθούν περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

[3.3.]

[Η (Οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) δύναται(-νται) να υποστηρίξει(-ουν) μόνο κεφάλαιο κίνησης που είναι συμπληρωματικό και συνδέεται με μια νέα επένδυση στον τομέα της γεωργίας ή της δασοκομίας, για ποσό που δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού ποσού της συναλλαγής και βάσει δέουσας δικαιολόγησης που γίνεται δεκτή από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Για μη αγροτικές ή δασοκομικές δραστηριότητες, δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη σε κανένα κεφάλαιο κίνησης.] [Η παρούσα παράγραφος ισχύει μόνο στην περίπτωση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ]

3.4.

Χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) θα χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αποκλεισμού που ισχύουν για τη συνεισφορά της ΕΕ βάσει [των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή [των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] και παρατίθενται για ενημέρωση στο παράρτημα 2.

3.5.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ένα τμήμα της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, που δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου 3.1 και αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο της συνεισφοράς της ΕΕ βάσει [των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή [των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020], υπόκειται στις διατάξεις που ορίζονται στη (στις) συμφωνία(-ες) ανάθεσης που διέπει(-ουν) τη συνεισφορά της ΕΕ.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και τη διαχείριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)

4.1.

Το ΕΤαΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την εκκαθάριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης, τους ισχύοντες όρους του ΚΚΔ, τη (τις) συμφωνία/-ες ανάθεσης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και άλλες σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Στην εν λόγω διαδικασία, το ΕΤαΕ εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες όπως τροποποιούνται, μεταβάλλονται ή συμπληρώνονται από καιρού εις καιρόν, ορθές πρακτικές του τομέα και κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, όπως ορίζονται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία.

4.2.

Το ΕΤαΕ είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και την απασχόληση προσωπικού και/ή συμβούλων, στους οποίους μπορεί να αναθέσει την υλοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και οι οποίοι τελούν υπό την ευθύνη του ΕΤαΕ για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης και ρυθμίζονται από κάθε άποψη και θα υπόκεινται στους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το ΕΤαΕ σε σχέση με το προσωπικό και/ή τους συμβούλους του.

4.3.

Το ΕΤαΕ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την(τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ές), όπως αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, με τον απαιτούμενο βαθμό επαγγελματικής φροντίδας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και επιμέλειας, όπως ισχύει για την απαλλαγή από τις δραστηριότητές του.

4.4.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, αναφέροντας τη φύση, την πιθανή διάρκεια και τα προβλέψιμα αποτελέσματα. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό ή την ελαχιστοποίηση των δαπανών και των πιθανών ζημιών εξαιτίας ανωτέρας βίας.

4.5.

Η διαχείριση και η υλοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) βασίζεται στην αρχή της ευθυγράμμισης των συμφερόντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Όσον αφορά την αρχή της ευθυγράμμισης των συμφερόντων, το ΕΤαΕ συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 και στο παράρτημα 1.

4.6.

Η κατανομή των δράσεων βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στη στρατηγική εφαρμογής. Το ΕΤαΕ κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή την οικεία στρατηγική εφαρμογής εντός [3] μηνών από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης και ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαχειριστική αρχή για τυχόν αλλαγές στη στρατηγική εφαρμογής.

4.7.

Η συνεισφορά των κρατών μελών δεν δημιουργεί αθέμιτα πλεονεκτήματα, ιδίως με τη μορφή αδικαιολόγητων μερισμάτων ή κερδών προς τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

4.8.

Χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) δεν χορηγείται σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή σε τελικούς χρήστες που βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.4 [οι όροι αυτοί καθορίζονται περαιτέρω συμβατικά].

Άρθρο 5

Στόχοι και περιγραφή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)

Όπως ορίζεται περαιτέρω στο παράρτημα 1, η (οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) καλύπτει(-ουν) τους ακόλουθους κινδύνους:

i)

χαρτοφυλάκια νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια μέσω εγγυήσεων χωρίς ανώτατο όριο, τα οποία παρέχουν μείωση του κεφαλαίου που υπόκειται σε σχετικούς κανόνες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και καλύπτουν έως και το 80 % κάθε δανείου των σχετικών χαρτοφυλακίων («Επιλογή 1») Ή

ii)

[υφιστάμενα χαρτοφυλάκια δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων ή εγγυήσεων προς ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους] Ή [χαρτοφυλάκια νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια] μέσω τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στο σημείο 61 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («Επιλογή 2») [με ενοποίηση της συνεισφοράς του κράτους μέλους με συνεισφορές από άλλα κράτη μέλη («Επιλογή 3»)].

Άρθρο 6

Εδαφική κάλυψη

Η συνεισφορά του κράτους μέλους αξιοποιείται για τους σκοπούς της παροχής νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια μόνο σε τελικούς αποδέκτες που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν εντός της επικράτειας [του (της) [ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ]], σύμφωνα με την εξής κατανομή: [][οι όροι αυτοί καθορίζονται περαιτέρω συμβατικά]].

Άρθρο 7

Ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης, ορόσημα και κυρώσεις

7.1.

Το ΕΤαΕ διασφαλίζει ότι σε κάθε επιχειρησιακή συμφωνία περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες απαιτούν από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς την επίτευξη των ακόλουθων ορόσημων:

i)

στο τέλος της περιόδου των [] μηνών μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας, το αποτέλεσμα της μόχλευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από [

ii)

όσο για την προηγούμενη περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της παρούσας συμφωνίας και της 31ης Δεκεμβρίου 2023, το αποτέλεσμα της μόχλευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από [].

7.2.

Το ΕΤαΕ, ως μέρος της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 16.1, ενημερώνει εγγράφως τη διαχειριστική αρχή σχετικά με την επίτευξη ορόσημου πριν από ή μετά τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.1 και παρέχει στη διαχειριστική αρχή ενημέρωση σχετικά με τον όγκο της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, όπως προβλέπεται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία.

7.3.

Κάθε επιχειρησιακή συμφωνία προβλέπει κυρώσεις για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προς τελικό όφελος της διαχειριστικής αρχής, ως ακολούθως:

α)

σε περίπτωση που το ποσό της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που προέκυψε από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό βάσει των σχετικών επιχειρησιακών συμφωνιών είναι χαμηλότερο από το [A] % του ποσού της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που έχει συμφωνηθεί στο σχετικό ορόσημο, κύρωση ίση με το [X] % της διαφοράς μεταξύ της συμφωνηθείσας νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια και της προκύπτουσας νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια· ή

β)

σε περίπτωση που το ποσό της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που προέκυψε από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό βάσει των σχετικών επιχειρησιακών συμφωνιών είναι υψηλότερο από το [A] % αλλά χαμηλότερο από το [B] % του ποσού της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που έχει συμφωνηθεί στα σχετικά ορόσημα, κύρωση ίση με το [Y] % της διαφοράς μεταξύ της συμφωνηθείσας νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια και της προκύπτουσας νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά κάποια(-ες) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) βάσει της επιλογής 2, σε περίπτωση που ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιτύχει αποτέλεσμα μόχλευσης τουλάχιστον ίσο με 1, προβλέπεται κύρωση ίση με τη διαφορά μεταξύ της σχετικής καταβληθείσας συνεισφοράς του κράτους μέλους που διατίθεται για τη σχετική δράση και του σχετικού ποσού της προκύπτουσας νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια·

[οι όροι σχετικά με τον καθορισμό και τους τρόπους εφαρμογής των κυρώσεων στο επίπεδο κάθε δράσης καθορίζονται συμβατικά]

7.4.

Η διαχειριστική αρχή αναγνωρίζει ότι οι συμφωνίες εγγύησης και οι σχετικές δράσεις δεν επηρεάζονται από την αποτυχία του σχετικού ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μόχλευσης που ορίζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης ή της σχετικής επιχειρησιακής συμφωνίας, ανάλογα με την περίπτωση.

7.5.

Η κύρωση είναι ένα κατ' αποκοπήν ποσό σχετικό με κάθε δράση, το οποίο υπολογίζεται από το ΕΤαΕ σε κάθε ορόσημο, με τα τελευταία υπολογισθέντα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 7.3 να καταβάλλονται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο ΕΤαΕ βάσει κάθε επιχειρησιακής συμφωνίας κατά την εγγύτερη από (x) τη λύση της επιχειρησιακής συμφωνίας για λόγους που οφείλονται στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή (y) τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης για δημιουργία της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια. Το εν λόγω ποσό καταβάλλεται από το ΕΤαΕ στη διαχειριστική αρχή κατά την καταβολή από τον σχετικό ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά εφόσον κριθεί απαραίτητο]

7.6.

[Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι κυρώσεις ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων κυρώσεων ή τελών βάσει των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] συμφωνιών ανάθεσης όσον αφορά την αντίστοιχη συνεισφορά της ΕΕ].

Άρθρο 8

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

8.1.

Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης και για τους σκοπούς της υλοποίησης των δράσεων, το ΕΤαΕ προσπαθεί να συνάψει την πρώτη επιχειρησιακή συμφωνία το αργότερο [Χ] μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης.

8.2.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, το ΕΤαΕ πρέπει:

α)

να υλοποιήσει κάθε ειδική θυρίδα στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης·

β)

να μεταφέρει τους εφαρμοστέους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας χρηματοδοτικής συμφωνίας στις επιχειρησιακές συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με το αποτέλεσμα της μόχλευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7·

γ)

να λάβει όλες τις αποφάσεις για τη δέσμευση κεφαλαίων που προορίζονται για δράσεις και για την αποδέσμευση κεφαλαίων, κατά περίπτωση, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση του συμβουλίου επενδυτών·

δ)

να διαπραγματεύεται και να δεσμεύεται στο πλαίσιο οιουδήποτε και όλων των νομικών μέσων που το ΕΤαΕ, σύμφωνα με την επαγγελματική του γνώμη, κρίνει κατάλληλα για την υλοποίηση, τη διαχείριση και, κατά περίπτωση, τη λήξη των δράσεων

ε)

να απαιτεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να επιστρέφουν τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σε αυτούς βάσει των επιχειρησιακών συμφωνιών, εφόσον υπάρχουν·

στ)

να απαιτεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακής συμφωνίας, την υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων για την επιστροφή ποσών που οφείλουν οι σχετικοί τελικοί αποδέκτες στο πλαίσιο των σχετικών συναλλαγών·

ζ)

ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη της επιστροφής των σχετικών δικαστικών εξόδων βάσει του άρθρου 14.9, να διαχειρίζεται δικαστικές διαμάχες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εκκίνησης της διαδικασίας, της διεξαγωγής, της διευθέτησης και της υπεράσπισης) σχετικά με οιαδήποτε δράση·

η)

να μεριμνά για το άνοιγμα, τη συντήρηση και το κλείσιμο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), να χρεώνει και να πιστώνει τον (τους) λογαριασμό(-ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης και, διαφορετικά, να αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης σχετικά με τον (τους) λογαριασμό(-ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)]·

θ)

να διατηρεί ξεχωριστά λογιστικά βιβλία και να τα ενημερώνει με ορθότητα και ακρίβεια σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς του κράτους μέλους·

ι)

να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή του το ΕΤαΕ, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11), και τις επακόλουθες τροποποιητικές πράξεις·

ια)

να διασφαλίζει τη συμπερίληψη, στις επιχειρησιακές συμφωνίες, των συμβατικών απαιτήσεων σχετικά με τη μετακύλιση, στους τελικούς αποδέκτες, της μείωσης του επιτοκίου που έχει συμφωνηθεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους·

ιβ)

να λαμβάνει τυχόν άλλα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή και διαχείριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

8.3.

Το ΕΤαΕ αναλαμβάνει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, με τον αναγκαίο βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, και ειδικότερα:

α)

να εφαρμόζει επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές εξίσου ευνοϊκές με εκείνες που χρησιμοποιούνται για τις δικές του δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης·

β)

να διαθέτει επαρκείς πόρους που θα επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή και διαχείριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)·

γ)

να προωθεί την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) και να συνδράμει τη διαχειριστική αρχή στην επίτευξη της συνολικής προβολής της ενωσιακής στήριξης προς τους τελικούς δικαιούχους καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας εφαρμογής, όπως ορίζεται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης·

δ)

να μην δημιουργεί οιεσδήποτε επιβαρύνσεις, ενυπόθηκες απαιτήσεις ή άλλα βάρη επί των κονδυλίων που βρίσκονται στον (στους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) (εκτός από εκείνα που προκύπτουν βάσει νόμου ή συνήθους τραπεζικής πρακτικής)·

ε)

να εκτελεί την ταμειακή διαχείριση κάθε υπολοίπου των περιουσιακών στοιχείων στην (στις) ειδική(-ες) θυρίδα(-ες), όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης.

8.4.

Για την αποφυγή αμφιβολίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΕΤαΕ βάσει της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων σχετικών υποχρεώσεων του ΕΤαΕ βάσει [των συμφωνιών ανάθεσης [COSME] Ή [Ορίζων 2020].

Άρθρο 9

Επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρησιακών συμφωνιών

9.1.

Το ΕΤαΕ επιλέγει, υπ' ευθύνη του, έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την υλοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της (των) συμφωνίας(-ών) ανάθεσης [COSME] ΚΑΙ/Ή [Ορίζων 2020], κατά περίπτωση. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά εφόσον κριθεί απαραίτητο]

9.2.

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους το ΕΤαΕ σκοπεύει να συνάψει επιχειρησιακές συμφωνίες επιλέγονται βάσει των πολιτικών και των διαδικασιών του ΕΤαΕ, με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές, χωρίς διακρίσεις και αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) καθώς επίσης την εμπειρία και τη χρηματοοικονομική ικανότητα του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η επιλογή των εν λόγω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και βασίζεται σε ένα σύστημα βαθμολόγησης το οποίο ιεραρχεί τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

9.3.

Οι επιχειρησιακές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του ΕΤαΕ και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών αντικατοπτρίζουν όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του ΕΤαΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης. Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρησιακές συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσον αφορά τις κυρώσεις.

9.4.

Οι επιχειρησιακές συμφωνίες ορίζουν ότι, για τους σκοπούς της υλοποίησης της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), οι επιλεγέντες ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προκειμένου:

α)

να συνεργάζονται πλήρως για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)

να προβλέπουν το δικαίωμα της διαχειριστικής αρχής να ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητές της, πρέπει:

γ)

να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όλες τις διευκολύνσεις καθώς επίσης τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση σχετικά με δράσεις που αφορούν την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δίνοντάς της τη δυνατότητα να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (12), ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (13) και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14), όπως δύνανται να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν από καιρού εις καιρόν, για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν σημειώθηκε απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με οιαδήποτε χρηματοοικονομική λειτουργία που υπόκειται στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)·

δ)

να διατηρούν και να είναι σε θέση να προσκομίζουν όλη την τεκμηρίωση που αφορά την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) για χρονική περίοδο ([7]) ετών μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής ή τη λήξη ισχύος της επιχειρησιακής συμφωνίας ή την ολοκλήρωση των δράσεων, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι μεγαλύτερη·

ε)

να χορηγούν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και να του παρέχουν όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει του άρθρου 161 του δημοσιονομικού κανονισμού·

στ)

να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα και την εφαρμοστέα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής·

ζ)

να μεταφέρουν τις σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο 9.4 και στο άρθρο 9.5. όσον αφορά άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τελικούς αποδέκτες, στις συμφωνίες τους με αυτούς, εκτός από το γεγονός ότι, βάσει του άρθρου 9.5, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι τελικοί αποδέκτες πρέπει να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση εξαίρεσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2·

η)

να δεσμεύονται να μην χρεώνουν τέλη στο ΕΤαΕ όσον αφορά την εκτέλεση των δράσεων·

θ)

να υπολογίζουν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για κάθε συναλλαγή, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο παράρτημα 1, και να υποβάλλουν έκθεση για τον υπολογισμό στο ΕΤαΕ· και

ι)

να μεταβιβάζουν πλήρως στους τελικούς αποδέκτες ολόκληρο το τμήμα της κρατικής ενίσχυσης του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τη συνεισφορά των κρατών μελών, όπως καθορίζεται περαιτέρω στο παράρτημα 1.

[Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

9.5.

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εντάσσονται σε μία από τις περιπτώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα 2 δεν επιλέγονται.

9.6.

Το ΕΤαΕ, πριν από την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας, ενημερώνει γραπτώς τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τα βασικά στοιχεία κάθε δράσης, όπως διασαφηνίζεται περαιτέρω στη συμφωνία χρηματοδότησης. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά] Το ΕΤαΕ ενημερώνει γραπτώς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαχειριστική αρχή για την υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας.

9.7.

Το ΕΤαΕ ενημερώνει γραπτώς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τη μερική ακύρωση, την ουσιώδη τροποποίηση ή την πρόωρη λήξη ισχύος μιας επιχειρησιακής συμφωνίας καθώς και για τους λόγους της εν λόγω κατάστασης, όπως προβλέπεται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

Άρθρο 10

Διακυβέρνηση

10.1.

Η εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) από το ΕΤαΕ εποπτεύεται από ένα συμβούλιο επενδυτών («συμβούλιο επενδυτών»). Το συμβούλιο επενδυτών απαρτίζεται από [4] δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη τα οποία διορίζονται από και εκπροσωπούν τη διαχειριστική αρχή, [1] μέλος που διορίζεται από το ΕΤαΕ, [1] παρατηρητή που διορίζεται από την ΕΤΕπ και [2] παρατηρητές που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

10.2.

Το συμβούλιο επενδυτών:

α)

εγκρίνει τους όρους αναφοράς και, εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών και επανεξετάζει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που υποβάλλονται από το ΕΤαΕ πριν από τη δημοσίευσή τους·

β)

επανεξετάζει την πρόοδο στην εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των ορόσημων και της δρομολόγησης νέων δράσεων·

γ)

επανεξετάζει και εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων στρατηγικής και πολιτικής που αφορούν την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)·

δ)

παρέχει καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα ερμηνείας των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3.1 έως 3.4·

ε)

επανεξετάζει τις ετήσιες εκθέσεις της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) που αναφέρονται στο άρθρο 16·

στ)

επανεξετάζει τους όρους αναφοράς για τις εκθέσεις αξιολόγησης και τις εκθέσεις αξιολόγησης της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), εφόσον υφίστανται·

ζ)

επανεξετάζει τις προτεινόμενες προσαρμογές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) μετά τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 18·

η)

προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, κατά περίπτωση·

θ)

[λοιπά καθήκοντα]. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά εφόσον κριθεί απαραίτητο]

10.3.

Το συμβούλιο επενδυτών ενεργεί σε συναινετική βάση και σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] [ΚΑΙ/Ή] των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020] από τη σχετική διευθύνουσα επιτροπή, η οποία προβλέπεται στην (στις) αντίστοιχη(-ες) συμφωνία(-ες) ανάθεσης.

10.4.

Το συμβούλιο επενδυτών εκλέγει τον πρόεδρό του. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη διαχειριστική αρχή.

Το συμβούλιο επενδυτών συνεδριάζει κατόπιν αιτήματος κάποιου εκ των μελών του, όμως συνεδριάζει τουλάχιστον [] φορά(-ές) ετησίως. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου επενδυτών οργανώνονται από τη γραμματεία του.

10.5.

Το συμβούλιο επενδυτών εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό κατόπιν πρότασης της γραμματείας.

10.6.

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συμβουλίου επενδυτών δεν αμείβεται. Η οντότητα που έχει διορίσει το μέλος καλύπτει όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί σε σχέση με τις μετακινήσεις και τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του συμβουλίου επενδυτών.

10.7.

Το ΕΤαΕ παρέχει τη γραμματεία, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

Η γραμματεία ασκεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

οργάνωση των συνεδριάσεων του συμβουλίου επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και διανομής των εγγράφων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών του συμβουλίου επενδυτών·

β)

λοιπά καθήκοντα [όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης] ή ανατίθενται από το συμβούλιο επενδυτών.

γ)

οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του συμβουλίου επενδυτών διανέμονται μέσω της γραμματείας.

Άρθρο 11

Συνεισφορά των κρατών μελών

11.1.

Η συνεισφορά των κρατών μελών χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε σχέση με την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) και τυχόν δράσεις που σχετίζονται με αυτήν(-ές).

11.2.

Το ΕΤαΕ παρέχει στη διαχειριστική αρχή το αργότερο [Χ] κάθε έτους i) τη δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπεται να υπογραφούν στο τρέχον έτος και το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών που θα καταβληθεί στο τρέχον έτος, ii) το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του προτεινόμενου ποσού της συνεισφοράς των κρατών μελών που καταβάλλεται κάθε χρόνο έως τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων τελών διαχείρισης iii) τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες ώστε η κοινοποιηθείσα συνεισφορά των κρατών μελών να δεσμευτεί κατά το τρέχον έτος.

Το ΕΤαΕ παρέχει στη διαχειριστική αρχή έως την [Χ] κάθε έτους αναθεωρημένα ποσά σχετικά με το παραπάνω εδάφιο, εφόσον είναι αναγκαίο.

11.3.

Κατόπιν της δέουσας επιμέλειας που επιδεικνύουν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που προβλέπεται να επιλεγούν δυνάμει του άρθρου 9, το ΕΤαΕ αποστέλλει, οιαδήποτε στιγμή θεωρήσει αναγκαίο, αίτηση πληρωμής προς τη διαχειριστική αρχή, με τη μορφή του παραρτήματος 3 («αίτηση πληρωμής»). Η αίτηση πληρωμής περιλαμβάνει i) το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών για την κάλυψη των υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας εγγύησης που αναμένεται να υπογραφεί εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής και ii) ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών της συνεισφοράς των κρατών μελών που πρέπει να καταβληθεί κάθε χρόνο έως το τέλος της περιόδου δέσμευσης σε σχέση με τις σχετικές δράσεις.

11.4.

Η αίτηση πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών ίσο με το 100 % των ποσών που απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας εγγύησης.

11.5.

Μετά την παραλαβή της αίτησης πληρωμής και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού, η διαχειριστική αρχή καταθέτει στον (στους) λογαριασμό(-ους) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, πριν το ΕΤαΕ υπογράψει οιαδήποτε συμφωνία εγγύησης, συνεισφορά των κρατών μελών ίση με το ποσό της συνεισφοράς που ορίζεται στην αίτηση πληρωμής, και ενημερώνει σχετικά το ΕΤαΕ.

11.6.

Η διαχειριστική αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστείλει την καταβολή της συνεισφοράς των κρατών μελών, ενημερώνοντας το ΕΤαΕ ότι το αίτημα πληρωμής του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι:

α)

δεν συνάδει κατά ουσιώδη τρόπο με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης· ή

β)

υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το παραδεκτό των υποκείμενων δαπανών· ή

γ)

περιέρχονται σε γνώση της διαχειριστικής αρχής πληροφορίες που καταδεικνύουν σημαντικό έλλειμμα στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή ότι οι δαπάνες που πιστοποιούνται από το ΕΤαΕ συνδέονται με σοβαρή παρατυπία και δεν έχουν διορθωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναστείλει την πληρωμή μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σημαντικής ζημίας στα οικονομικά της συμφέροντα έναντι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε τέτοια αναστολή πρέπει να τεκμηριώνεται δεόντως από τη διαχειριστική αρχή και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Το ΕΤαΕ ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν για τυχόν αναστολή, καθώς και για τους λόγους αυτής.

Η αναστολή ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία η διαχειριστική αρχή την κοινοποιεί στο ΕΤαΕ. Η υπολειπόμενη προθεσμία πληρωμής αρχίζει και πάλι από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων πληροφοριών ή των αναθεωρημένων εγγράφων ή από την ημερομηνία διενέργειας των απαραίτητων περαιτέρω ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων.

Εάν η αναστολή υπερβεί τους [δύο] μήνες, το ΕΤαΕ δύναται να ζητήσει από τη διαχειριστική αρχή να επανεξετάσει κατά πόσον πρέπει να συνεχιστεί η αναστολή.

Άρθρο 12

Συνεισφορά του ΕΤαΕ

Το ΕΤαΕ παρέχει τη συνεισφορά του ΕΤαΕ στο τμήμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 13

Λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

13.1.

Η ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του (των) λογαριασμού(-ών) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) διενεργείται από το ΕΤαΕ ή από οιαδήποτε άλλη οντότητα οριστεί από αυτό, κατόπιν έγκρισης του συμβουλίου επενδυτών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που ορίζεται στο παράρτημα 4.

13.2.

Για κάθε ειδική θυρίδα, το ΕΤαΕ ανοίγει και διατηρεί ένα λογαριασμό ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [σε σχέση με τους πόρους που συνεισφέρει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ και έναν λογαριασμό ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σε σχέση με τους πόρους που συνεισφέρει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ] και σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΤαΕ.

13.3.

Η συνεισφορά των κρατών μελών στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) καταβάλλεται στον (στους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας συμφωνίας.

13.4.

Ο/Οι λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) πρέπει, ανά πάσα στιγμή και από κάθε άποψη, να χρησιμοποιείται, να δεσμεύεται ή να διατίθεται με άλλο τρόπο ή η διαχείρισή του, από λογιστική άποψη, να γίνεται ξεχωριστά από άλλα κονδύλια ή λογαριασμούς του ΕΤαΕ. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να φέρουν ημερομηνία αξίας.

13.5.

Ο/Οι λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) χρησιμοποιείται(-ούνται) αποκλειστικά σε σχέση με συναλλαγές ή δράσεις σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

13.6.

Η διαχείριση των ταμειακών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του ΕΤαΕ, με την αρχή της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα 4. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία επενδύονται με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής (λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το αρνητικό επιτόκιο και τις απώλειες της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) σύμφωνα με το προσυμφωνηθέν προφίλ κινδύνου και την επενδυτική στρατηγική και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, με τη μορφή που ορίζονται στο παράρτημα 4.

13.7.

Το ΕΤαΕ χρεώνει τέλος στη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14, λαμβανομένης υπόψη της ταμειακής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που επιτελείται από το ΕΤαΕ ή εξ ονόματός του.

13.8.

Για τους σκοπούς της λειτουργίας του (των) λογαριασμού(-ών) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), το ΕΤαΕ ανοίγει και διατηρεί λογαριασμό σε ευρώ και, εφόσον υπάρχει, λογαριασμό σε άλλο νόμισμα, για δράσεις που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ.

13.9.

Ο/Οι λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) πιστώνεται(-νται) με τα εξής:

α)

Καταβληθείσα συνεισφορά των κρατών μελών·

β)

Επιστροφές·

γ)

Έσοδα·

13.10.

Ο/Οι λογαριασμός(-οί) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) χρεώνεται(-νται) με τα εξής:

α)

Ποσά που απαιτούνται για δράσεις·

β)

Ποσά που οφείλονται στο ΕΤαΕ βάσει του άρθρου 14·

γ)

Ποσά που επιστρέφονται στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της πολιτικής εξόδου·

δ)

Ποσά που απαιτούνται για την ταμειακή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

13.11.

Η μεταφορά που αναφέρεται στο άρθρο 13.10 στοιχείο γ) πραγματοποιείται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής:

Όνομα [τράπεζας]:

[]

Διεύθυνση [τράπεζας]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Όνομα δικαιούχου:

[]

Διεύθυνση δικαιούχου:

[]

BIC δικαιούχου:

[]

Σχετικό έγγραφο:

Επιστροφή ποσών που αφορούν την πολιτική εξόδου της (των) [εισάγετε το ακρωνύμιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων)] και άλλα πιθανά σχετικά έγγραφα].

13.12.

Ενόψει της λήξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25, το ΕΤαΕ κλείνει τον (τους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και ενημερώνει για την εν λόγω πράξη τη διαχειριστική αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

13.13.

Το ΕΤαΕ χρησιμοποιεί έσοδα και επιστροφές στο πλαίσιο των στόχων της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των εξόδων και των τελών διαχείρισης και διατηρεί αρχεία για τη χρήση των εσόδων και των επιστροφών.

13.14.

[Ανάλογα με την περίπτωση, και οπωσδήποτε μετά το τέλος της περιόδου δέσμευσης, και το αργότερο έως την [Χ] κάθε έτους, το ΕΤαΕ ενημερώνει τη διαχειριστική αρχή για το ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών που έχει δεσμευτεί και δεν έχει καταβληθεί στον (στους) λογαριασμό(-ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης ή άλλης συμφωνίας εγγύησης, όπως προβλέπεται περαιτέρω στην παρούσα [Περαιτέρω όροι μπορούν θα καθοριστούν συμβατικά].]

13.15.

Μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, και εφόσον δεν υπολείπεται η καταβολή συνεισφοράς των κρατών μελών, το ΕΤαΕ ενημερώνει τη διαχειριστική αρχή, σε ετήσια βάση και το αργότερο έως την [Χ] κάθε έτους, σχετικά με τα ποσά που δεν απαιτούνται πλέον όσον αφορά την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) ή οιαδήποτε συμφωνία εγγύησης. Κατά συνέπεια, η διαχειριστική αρχή δύναται να εκδώσει χρεωστικό σημείωμα προς το ΕΤαΕ για να ανακτήσει το αντίστοιχο ποσό από τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής αρχής.]

Άρθρο 14

Έξοδα και τέλη διαχείρισης

14.1.

Η διαχειριστική αρχή παρέχει αμοιβή στο ΕΤαΕ για τη δραστηριότητά του μέσω τελών στα οποία περιλαμβάνεται i) ένα διοικητικό τέλος, ii) ένα τέλος κινήτρων, iii) ένα τέλος διαχείρισης ταμειακών περιουσιακών στοιχείων και iv) ένα αποθεματικό τέλος για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών (συλλογικά, «έξοδα και τέλη διαχείρισης»), όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στο παρόν άρθρο.

14.2.

Τα έξοδα και τα τέλη διαχείρισης χρεώνονται από το ΕΤαΕ από τον (τους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), κατά την τιμολόγηση και τον έλεγχο [καθορίζονται περαιτέρω συμβατικά] που διεξάγει η διαχειριστική αρχή και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση για το ΕΤαΕ και τη δραστηριότητά του. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά εφόσον κριθεί απαραίτητο]

14.3.

Το σύνολο του διοικητικού τέλους και του τέλους κινήτρου σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 6 % της δεσμευμένης συνεισφοράς των κρατών μελών, παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14.6 και 14.7, το τέλος κινήτρου δεν είναι μικρότερο από το ένα τρίτο του συνόλου του διοικητικού τέλους και του τέλους κινήτρου.

Εκτός από το διοικητικό τέλος και το τέλος κινήτρου, το τέλος διαχείρισης των ταμειακών περιουσιακών στοιχείων δεν υπερβαίνει το [1] % [ή όπως ορίζεται διαφορετικά στις μεμονωμένες συμφωνίες χρηματοδότησης] της δεσμευμένης συνεισφοράς των κρατών μελών. Επιπλέον, το αποθεματικό τέλος δεν υπερβαίνει το [0,5] % [ή όπως ορίζεται διαφορετικά στις μεμονωμένες συμφωνίες χρηματοδότησης] της δεσμευμένης συνεισφοράς των κρατών μελών.

14.4.

Το διοικητικό τέλος αποτελεί τη συνολική αποζημίωση για τις διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΤαΕ σε σχέση με την(τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: έρευνα αγοράς, εμπορία, ανάπτυξη προϊόντων, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διαπραγμάτευση, παρακολούθηση, προσαρμογές σε συστήματα ΤΠ, νομικά έξοδα, έξοδα ταξιδίου, φορολογικές συμβουλές, τραπεζικές χρεώσεις, δαπάνες υπεργολαβίας, λογιστική και υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και έλεγχοι, γραμματεία, αξιολογήσεις (εφόσον υπάρχουν), εσωτερικός και εξωτερικός λογιστικός έλεγχος, προβολή και δημοσιότητα. Λαμβάνονται υπόψη δαπάνες που βαρύνουν τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά εφόσον κριθεί απαραίτητο]

14.5.

Με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 14.3, το διοικητικό τέλος καταβάλλεται στο ΕΤαΕ με τον ακόλουθο τρόπο:

1)

Το πρώτο μέρος του διοικητικού τέλους συνδέεται με τη θέσπιση ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και ισούται με το [2] % της καταβληθείσας συνεισφοράς των κρατών μελών. Το ποσό καταβάλλεται στο ΕΤαΕ κατά την υπογραφή της πρώτης επιχειρησιακής συμφωνίας. [Οι εν λόγω όροι καθορίζονται περαιτέρω συμβατικά]

2)

Το υπολειπόμενο διοικητικό τέλος συνδέεται με την εφαρμογή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την εκκαθάριση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και καταβάλλεται στο τέλος του έτους [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά, εφόσον απαιτείται].

14.6.

Το τέλος κινήτρου ανταμείβει το ΕΤαΕ για τις επιδόσεις της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) στον οικονομικό και πολιτικό τομέα.

14.7.

Με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 14.3, το τέλος κινήτρου καταβάλλεται στο ΕΤαΕ βάσει της επίτευξης των δεικτών επιδόσεων, ιδίως του αποτελέσματος μόχλευσης που επιτυγχάνεται σε σχέση με τα ορόσημα του άρθρου 7. [Οι εν λόγω όροι καθορίζονται περαιτέρω συμβατικά] Το τέλος κινήτρου καταβάλλεται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

14.8.

Το τέλος ταμειακής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες ταμειακής διαχείρισης.

14.9.

Το αποθεματικό τέλος χρησιμοποιείται για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών, π.χ. δικαστικών εξόδων. Η κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τη διαχειριστική αρχή. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

14.10.

Τα έξοδα και οι αμοιβές διαχείρισης καλύπτονται καταρχάς από τα έσοδα και τις επιστροφές. Εάν τα εν λόγω έσοδα και οι επιστροφές δεν επαρκούν, το έλλειμμα καλύπτεται από την καταβληθείσα συνεισφορά των κρατών μελών, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η διαχειριστική αρχή αμείβει το ΕΤαΕ για τη δραστηριότητά του μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, μέσω ξεχωριστών τελών από τα έξοδα και τα τέλη διαχείρισης που διασαφηνίζονται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

Άρθρο 15

Λογιστική τακτοποίηση

15.1.

Το ΕΤαΕ διατηρεί ξεχωριστό(-ούς) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του ΕΤαΕ.

15.2.

Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και οι οικονομικές καταστάσεις σχετικά με κάποια ειδική θυρίδα καθορίζονται σύμφωνα με τα εξής:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες του ΕΤαΕ που ισχύουν για την εν λόγω ειδική θυρίδα

και

β)

τους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης που θεσπίζονται από τον Υπόλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τα πρότυπα που ορίζει το Συμβούλιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS), όπως μπορούν να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν και να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΕΤαΕ, σύμφωνα με τους όρους της (των) συμφωνίας(-ιών) ανάθεσης [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά, εφόσον απαιτείται].

15.3.

Το ΕΤαΕ διατηρεί χρηματοοικονομικά και λογιστικά έγγραφα σχετικά με την καταβληθείσα συνεισφορά των κρατών μελών για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής ή την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης ή την ολοκλήρωση των δράσεων στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού μέσου, ανάλογα με το ποια προθεσμία είναι η μεγαλύτερη.

15.4.

Το ΕΤαΕ υποβάλλει ετησίως στη διαχειριστική αρχή τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μιας ειδικής θυρίδας.

Άρθρο 16

Υποβολή επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων

16.1.

Το ΕΤαΕ υποβάλλει εκθέσεις στη διαχειριστική αρχή με συχνότητα που θα συμφωνηθεί [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά] σχετικά με τις επιχειρησιακές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σύμφωνα με το παράρτημα 5, και συγκεκριμένα σχετικά με:

α)

τον προσδιορισμό του ενιαίου αποκλειστικού εθνικού προγράμματος και της προτεραιότητας ή του μέτρου από το οποίο παρέχεται η συνεισφορά των κρατών μελών·

β)

την περιγραφή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

γ)

τον προσδιορισμό των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

δ)

το συνολικό ποσό της καταβληθείσας συνεισφοράς των κρατών μελών βάσει προτεραιότητας ή μέτρου στο πλαίσιο του ενιαίου αποκλειστικού εθνικού προγράμματος·

ε)

το συνολικό ποσό της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, προερχόμενης από το σχετικό τρίμηνο έως και την τρέχουσα ημερομηνία·

στ)

τα συνολικά έξοδα και τα τέλη διαχείρισης·

ζ)

την απόδοση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), συμπεριλαμβανομένης της προόδου που έχει σημειωθεί για τη δημιουργία τους και για την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

η)

το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων επιστροφών και εσόδων·

θ)

την πρόοδο στην επίτευξη του αποτελέσματος μόχλευσης·

ι)

τη συνεισφορά της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) στην επίτευξη των δεικτών προτεραιότητας ή μέτρου που σχετίζεται με το ενιαίο αποκλειστικό εθνικό πρόγραμμα·

ια)

τον αριθμό των τελικών αποδεκτών (συνολικά και ανά δράση)·

ιβ)

το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης για κάθε συναλλαγή.

[Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

16.2.

Το ΕΤαΕ υποβάλλει εκθέσεις στη διαχειριστική αρχή με τη συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16.1 σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), σύμφωνα με το παράρτημα 6. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

16.3.

Το αργότερο έως την (τις) [] κάθε έτους, το ΕΤαΕ υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει σχετικά με τις επιχειρησιακές και τις χρηματοοικονομικές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) από τη στιγμή της δημιουργίας τους. Η εν λόγω ετήσια έκθεση κοινοποιείται για αναθεώρηση στο συμβούλιο επενδυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

Το ΕΤαΕ κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, με τη μορφή επιστολής διαχείρισης. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

Επιπλέον, εάν είναι απαραίτητο, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για πρόσθετα μέτρα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά]

16.4.

Οι σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 16.1 και 16.2 βασίζονται σε πληροφορίες που από καιρού εις καιρόν λαμβάνονται από το ΕΤαΕ, στο πλαίσιο σχετικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στις επιχειρησιακές συμφωνίες μεταξύ του ΕΤαΕ και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που υλοποιούν την (τις) ειδικής(-ές) θυρίδα(-ες). Η επιχειρησιακή συμφωνία απαιτεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς την παροχή των εν λόγω πληροφοριών στο ΕΤαΕ. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

16.5.

Οι εκθέσεις που υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή εκφράζονται σε ευρώ. Οι εν λόγω εκθέσεις μπορούν να προέλθουν από οικονομικές καταστάσεις που εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΤαΕ. Εφόσον απαιτείται, τα ποσά μετατρέπονται σε ευρώ. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, τα ποσά που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ και υποβάλλονται σε έκθεση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ευρώ, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης, όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο 17

Λογιστικοί έλεγχοι, επαληθεύσεις και παρακολούθηση

17.1.

Σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εξουσία να διενεργούν λογιστικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων).

17.2.

Το ΕΤαΕ διενεργεί ελέγχους όσον αφορά την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) σύμφωνα με τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του καθώς και σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επιτόπιων ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά δείγματα συναλλαγών και/ή σε άλλα δείγματα βάσει αξιολόγησης του κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) και προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υπάρξει πρόληψη και διόρθωση τυχόν παρατυπιών και απάτης.

17.3.

Σε περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το ΕΤαΕ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την OLAF και δύναται να λάβει, σε στενή συνεργασία με την OLAF, τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση παρατυπιών που αφορούν τη συνεισφορά των κρατών μελών, το ΕΤαΕ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τη διαχειριστική αρχή και προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διαδικασιών, προκειμένου να ανακτήσει το οφειλόμενο ποσό, βάσει των διατάξεων της επιχειρησιακής συμφωνίας, σύμφωνα με το παράρτημα 1, και να επιστρέψει άμεσα τα ανακτηθέντα ποσά στον(στους) λογαριασμό(ούς) της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων).

17.4.

Το ΕΤαΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) μέσω της υποβολής εκθέσεων και/ή οικονομικών καταστάσεων που παρέχονται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μέσω των διαθέσιμων εσωτερικών και εξωτερικών λογιστικών ελέγχων και επαληθεύσεων που διενεργούνται από τους ίδιους ή από το ΕΤαΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της φύσης και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών που διαπιστώνονται στα συστήματα καθώς και μέσω των προγραμματισμένων ή ληφθέντων διορθωτικών μέτρων. Το ΕΤαΕ υποβάλλει εκθέσεις στη διαχειριστική αρχή σχετικά με τα υλικά αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

17.5.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) από το ΕΤαΕ έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να αξιολογήσει i) κατά πόσον το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό, ii) κατά πόσον η συνεισφορά των κρατών μελών χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις και iii) την πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων πολιτικής που αντικατοπτρίζεται στους σχετικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

17.6.

Η διαχειριστική αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να παρακολουθεί την εφαρμογή της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) μέσω της συμμετοχής της στο συμβούλιο επενδυτών, μέσα από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που παρέχει το ΕΤαΕ, βάσει του άρθρου 15.4.

17.7.

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, όπως δύνανται να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν από καιρού εις καιρόν, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν σημειώθηκε απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με οιαδήποτε χρηματοοικονομική λειτουργία που υπόκειται στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)·

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

18.1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν στη διενέργεια αξιολογήσεων σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας χρηματοδότησης, με όρους που καθορίζονται περαιτέρω στην παρούσα. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά]

18.2.

Το ΕΤαΕ απαιτεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε κάθε επιχειρησιακή συμφωνία να παρέχουν στο ΕΤαΕ πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους και οι οποίες ευλόγως απαιτούνται για τη διενέργεια αξιολόγησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 3 του ΚΚΔ.

Άρθρο 19

Συμβάσεις παροχής αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών

19.1.

Η παροχή αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών από το ΕΤαΕ στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το ΕταΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης, της καλύτερης σχέσης κόστους-οφέλους, της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και της μη διακριτικής μεταχείρισης στην ανάθεση συμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τη διάρκεια, η υπεργολαβία δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους σε σύγκριση με την άμεση εκτέλεση από το ίδιο το ΕΤαΕ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτού του είδους η υπεργολαβία δεν αναφέρεται στην επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 9.

19.2.

Δεν διατηρούνται οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες που περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς την οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (15), για τους σκοπούς της διαχείρισης της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων).

Άρθρο 20

Προβολή

20.1.

Το ΕΤαΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία για τη δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι η (οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) συγχρηματοδοτείται(-ούνται) από το [ΕΤΠΑ] Ή το [ΕΓΤΑΑ] και περιλαμβάνει(-ουν) τις διατάξεις που ορίζουν ότι οι απαιτήσεις βάσει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στους τελικούς αποδέκτες στις σχετικές συμβάσεις. [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά]

20.2.

Το ΕΤαΕ απαιτεί ότι οι πληροφορίες που δίδονται στον Τύπο, στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στους τελικούς αποδέκτες της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) να αναφέρουν ότι η(οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) αναπτύχθηκε(-αν) με «χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (στη σχετική γλώσσα της Ένωσης) και προβάλλει(-ουν) με κατάλληλο τρόπο το έμβλημα της Ένωσης (δώδεκα κίτρινα αστέρια σε μπλε φόντο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της (των) συμφωνίας(-ιών) ανάθεσης.

20.3.

Το ΕΤαΕ απαιτεί οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να διοργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης, εμπορίας και διαφήμισης, όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης [Περαιτέρω όροι καθορίζονται συμβατικά] εντός της επικράτειας του(της) [ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ], με στόχο τη δημοσιοποίηση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) στην εν λόγω επικράτεια, διασφαλίζοντας ότι οιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη στήριξη που παρέχεται μέσω της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) περιλαμβάνουν δήλωση η οποία αναφέρει ότι η συναλλαγή έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει «της [πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ], μιας ειδικής θυρίδας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του [ΕΤΠΑ] Ή του [ΕΓΤΑΑ], του [COSME] ΚΑΙ/Ή του [Ορίζων 2020]».

20.4.

Το μέγεθος και η προβολή της δήλωσης και του εμβλήματος της Ένωσης είναι ευδιάκριτα κατά τρόπο που δεν δημιουργεί σύγχυση ως προς την ταυτοποίηση της δραστηριότητας του ΕΤαΕ, και της εφαρμογής των προνομίων και των ασυλιών του ΕΤαΕ στην (στις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες).

20.5.

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΕΤαΕ, ιδίως εκείνες που αφορούν την(τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες), σε οιαδήποτε μορφή και μέσο, φέρουν την ακόλουθη ή ανάλογη δήλωση αποποίησης ευθυνών στην εκάστοτε γλώσσα της Ένωσης: «Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

20.6.

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι η (οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) συγχρηματοδοτείται(-ούνται) από το ΕΤαΕ και, κατά περίπτωση, από την ΕΤΕπ. Οι πληροφορίες που δίδονται στον Τύπο, στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στους τελικούς αποδέκτες, όλο το σχετικό διαφημιστικό υλικό, οι επίσημες προκηρύξεις, οι εκθέσεις, οι δημοσιεύσεις και οι πληροφορίες μέσω διαδικτύου αναφέρουν ότι η (οι) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες) δημιουργήθηκε(-αν) «με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων [και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων]» (στην εκάστοτε γλώσσα της Ένωσης) και προβάλλουν με κατάλληλο τρόπο το λογότυπο του ΕΤαΕ και, κατά περίπτωση, το λογότυπο της ΕΤΕπ.

20.7.

Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, κατά την πρώτη υπογραφή μιας επιχειρησιακής συμφωνίας, το ΕΤαΕ συντάσσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την υπογραφή, δελτίο Τύπου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΕΤαΕ. Το ΕΤαΕ αποφασίζει για το περιεχόμενο των δελτίων Τύπου.

20.8.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, έπειτα από μεταξύ τους διαβούλευση σχετικά με την πρόοδο και τις εκθέσεις όσον αφορά την επικρατούσα κατάσταση, τις δημοσιεύσεις, τα δελτία Τύπου και τις ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, εκδίδουν ή δημοσιεύουν τα εν λόγω έγγραφα και τα κοινοποιούν εκατέρωθεν όταν εκδοθούν.

20.9.

Το ΕΤαΕ συμπεριλαμβάνει σε κάθε επιχειρησιακή συμφωνία τις απαιτήσεις των σχετικών συμφωνιών ανάθεσης σχετικά με την ευαισθητοποίηση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 21

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

21.1.

Το ΕΤαΕ δημοσιεύει ετησίως τα ονόματα των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), σύμφωνα με τις διατάξεις της (των) συμφωνίας(-ιών) ανάθεσης.

21.2.

Για τα κριτήρια της δημοσιοποίησης και τον βαθμό λεπτομέρειας των δημοσιοποιημένων πληροφοριών, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και η φύση της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων), καθώς επίσης η συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ, κατά περίπτωση.

Άρθρο 22

Ανάθεση

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μεταβιβάζουν, εν όλω ή εν μέρει, οιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους.

Άρθρο 23

Ευθύνη

23.1.

Το ΕΤαΕ είναι υπόλογο στη διαχειριστική αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, επιδεικνύοντας επαγγελματική φροντίδα και επιμέλεια, καθώς και για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε υπαιτιότητα ή βαρεία αμέλεια από μέρους του.

[23.2.

Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, η διαχειριστική αρχή και το ΕΤαΕ διαπραγματεύονται συμβατικά ένδικα μέσα όσον αφορά περιπτώσεις απώλειας, ζημίας ή βλάβης που υπέστη το ΕΤαΕ.]

23.3.

Το συμβαλλόμενο μέρος που αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας δεν θεωρείται ότι αθετεί κάποια από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης εάν η τήρησή τους εμποδίζεται λόγω ανωτέρας βίας.

Άρθρο 24

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

24.1.

Η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του (της) [καθορίζεται συμβατικά], χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες αρχές περί σύγκρουσης δικαίων.

24.2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευθετήσουν φιλικά κάθε διαφορά ή καταγγελία που αφορά την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης, της ισχύος και της λήξης ισχύος της.

24.3.

Ελλείψει φιλικής διευθέτησης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι [η αρμόδια δικαιοδοσία προσδιορίζεται συμβατικά] έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για διευθέτηση τυχόν διαφορών που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης.

Άρθρο 25

Ισχύς — Λύση συμφωνίας

25.1.

Η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης τίθεται σε ισχύ κατά την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και παραμένει σε ισχύ το νωρίτερο έως την [31η Δεκεμβρίου 2023] ή έως την εκδήλωση γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25.5.

25.2.

Το αργότερο [6] μήνες πριν από την [31η Δεκεμβρίου 2023], τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με την παράταση ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης για μια επιπλέον περίοδο.

25.3.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες επιχειρησιακές συμφωνίες και/ή συμφωνίες εγγύησης, κατά περίπτωση, βρίσκονται ακόμα σε ισχύ την [31η Δεκεμβρίου 2023], η ισχύς της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης παραταείνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ελλείψει ανάλογης συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης παραμένει σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης ευθύνης ή έκθεσης στο πλαίσιο οιασδήποτε δράσης, έως ότου η εν λόγω ευθύνη ή έκθεση διαγραφεί ή θεωρηθεί μη ανακτήσιμη και έως ότου εκπνεύσει οιοδήποτε ισχύον καθεστώς παραγραφής.

25.4.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης, με άμεση ισχύ από τη στιγμή κοινοποίησης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος της εκδήλωσης γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας.

25.5.

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε γεγονός που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας παρατίθενται κατωτέρω:

i)

η διαχειριστική αρχή δύναται να κοινοποιήσει γεγονός που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)

αδυναμία του ΕΤαΕ να υπογράψει την επιχειρησιακή συμφωνία που αφορά το ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών που περιλαμβάνεται στο αίτημα πληρωμής, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος πληρωμής· ή

β)

αδυναμία του ΕΤαΕ να τηρήσει τις υλικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία·

γ)

αδυναμία του ΕΤαΕ να υπογράψει την πρώτη επιχειρησιακή συμφωνία εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 8.2·

σε κάθε περίπτωση, υπό τον όρο ότι η διαχειριστική αρχή έχει αποστείλει προειδοποίηση στο ΕΤαΕ, στην οποία επισημαίνει την εκδήλωση πιθανού γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας, και το ΕΤαΕ δεν το έχει αποκαταστήσει εντός προθεσμίας (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προειδοποίησης· και

ii)

το ΕΤαΕ δύναται να κοινοποιήσει γεγονός που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)

με την επιφύλαξη του άρθρου 11, αδυναμία της διαχειριστικής αρχής να καταθέσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον (στους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) τη συνεισφορά των κρατών μελών που ισούται με το ποσό της συνεισφοράς των κρατών μελών που ορίζεται στο αίτημα πληρωμής· ή

β)

αδυναμία της διαχειριστικής αρχής να τηρήσει τις υλικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία,

σε κάθε περίπτωση, υπό τον όρο ότι το ΕΤαΕ έχει αποστείλει προειδοποίηση στη διαχειριστική αρχή στην οποία επισημαίνει την εκδήλωση πιθανού γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας, και η διαχειριστική αρχή δεν το έχει αποκαταστήσει εντός προθεσμίας 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προειδοποίησης.

25.6.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 25.9, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας, το ΕΤαΕ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση εκτέλεσης της δραστηριότητας του ΕΤαΕ, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας. Τα έξοδα και τα τέλη διαχείρισης τα οποία δικαιούται το ΕΤαΕ και αφορούν χρονικές περιόδους πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας, είναι πληρωτέα από την ημερομηνία αυτή. [Περαιτέρω όροι μπορούν να καθοριστούν συμβατικά, εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προσαρμογών, εφόσον υπάρχουν, των εξόδων και των αμοιβών διαχείρισης που είναι πληρωτέα κατά την πρόωρη καταγγελία της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης].

25.7.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος σε σχέση με γεγονός που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας καλύπτονται από το συμβαλλόμενο μέρος που ευθύνεται για την εκδήλωση του εν λόγω γεγονότος.

25.8.

Κατά τη λήξη ισχύος ή την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης, το καθαρό υπόλοιπο της συνεισφοράς των κρατών μελών που κατατίθεται στον (στους) λογαριασμό(-ούς) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) επιστρέφεται στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο της πολιτικής εξόδου. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το ΕΤαΕ σε σχέση με την εν λόγω μεταφορά καλύπτονται από τη διαχειριστική αρχή και παρακρατούνται από την επιστρεφόμενη συνεισφορά των κρατών μελών, εκτός εάν η μεταφορά αυτή πραγματοποιηθεί κατά την καταγγελία της εν λόγω συμφωνίας χρηματοδότησης, λόγω γεγονότος που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας και το οποίο έχει κοινοποιήσει η διαχειριστική αρχή.

25.9.

Η καταγγελία ή η λήξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους που προκύπτουν ή υφίστανται κατά την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας ή λήξης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τυχόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία σχετίζονται με υποχρεώσεις πληρωμής. Κατά την καταγγελία ή τη λήξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης εξακολουθεί να ισχύει για κάθε πραγματική ή ενδεχόμενη ευθύνη ή έκθεση στο πλαίσιο οιασδήποτε δράσης, έως ότου η εν λόγω ευθύνη ή έκθεση διαγραφεί ή θεωρηθεί μη ανακτήσιμη και έως ότου εκπνεύσει οιοδήποτε ισχύον καθεστώς παραγραφής και, ειδικότερα, το ΕΤαΕ δικαιούται να παρακρατήσει τα ποσά που ενδέχεται να απαιτούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας ή οιασδήποτε επιχειρησιακής συμφωνίας για την καταβολή οιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή την τήρηση δεδουλευμένων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από εκκρεμείς δράσεις.

25.10.

Σε περίπτωση που το ΕΤαΕ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώσει ότι η συνολική ελάχιστη συνεισφορά της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) που αντιπροσωπεύει το ποσό συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ελάχιστη κρίσιμη μάζα που ορίζεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, δύναται να ενημερώσει τη διαχειριστική αρχή ότι έχει προκύψει γεγονός που επιφέρει τη λύση της συμφωνίας.

25.11.

Οι διατάξεις των άρθρων 23 (Ευθύνη), 24 (Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία), 25 (Ισχύς-Λύση συμφωνίας) και 26 (Προκηρύξεις και ανακοινώσεις) εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης.

25.12.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME] ΚΑΙ/Ή των [μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020], τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αξιοποίηση της συνεισφοράς των κρατών μελών.

Άρθρο 26

Προκηρύξεις και ανακοινώσεις

26.1.

Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις μεταξύ συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την παρούσα συμφωνία χρηματοδότησης αποστέλλονται γραπτώς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Για τη διαχειριστική αρχή:

[προς συμπλήρωση].

 

Για το ΕΤαΕ:

European Investment Bank

[συμπληρώνεται η υπηρεσία]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: [προς συμπλήρωση]

Λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [προς συμπλήρωση]

26.2.

Οιαδήποτε αλλαγή γίνεται στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας τίθεται σε ισχύ μόνο αφού έχει κοινοποιηθεί γραπτώς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

26.3.

Οι εν λόγω προκηρύξεις και ανακοινώσεις θεωρείται ότι έχουν κοινοποιηθεί δεόντως όταν [προς συμπλήρωση].

Άρθρο 27

Τροπολογίες και διάφορα

27.1.

Κάθε τροπολογία, διαφοροποίηση ή μεταβολή της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης απαιτεί έγγραφο μέσο δεόντως υπογεγραμμένο από κάθε συμβαλλόμενο μέρος και προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ.

27.2.

Η παραίτηση ή η ανοχή εκ μέρους ενός συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά την επιμονή, σε μία ή περισσότερες περιστάσεις, στην εκτέλεση οιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους από τα δικαιώματά του σε μελλοντική εκτέλεση της εν λόγω διάταξης, ενώ η υποχρέωση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σε σχέση με αυτήν τη μελλοντική εκτέλεση παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Άρθρο 28

Παραρτήματα

Οι αιτιολογικές σκέψεις και τα ακόλουθα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας χρηματοδότησης:

Παράρτημα 1

:

Έγγραφο καθορισμού όρων για την (τις) ειδική(-ές) θυρίδα(-ες)

Μέσο εγγύησης χωρίς ανώτατο όριο (Επιλογή 1)

Μέσο τιτλοποίησης (Επιλογή 2)

Παράρτημα 2

:

Κριτήρια αποκλεισμού για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους τελικούς αποδέκτες, και κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά της ΕΕ [παρέχονται εν μέρει στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 3

:

Αίτηση πληρωμής [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 4

:

Κατευθυντήριες γραμμές για την ταμειακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων [παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 5

:

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

Παράρτημα 6

:

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές πτυχές της (των) ειδικής(-ών) θυρίδας(-ων) [παρέχεται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  (16) ΧΩΡΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ — Επιλογή 1

ΜΈΣΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΧΩΡΊΣ ΑΝΏΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ — ΕΠΙΛΟΓΉ 1

Το εν λόγω μέσο προβλέπει τη χρησιμοποίηση των εγγυήσεων χωρίς ανώτατο όριο που προβλέπει το ΕΤαΕ για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των δανείων, των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των εγγυήσεων προς τις ΜΜΕ. Το μέσο εγγύησης χωρίς ανώτατο όριο για την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ βασίζεται στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, σε διάφορα επίπεδα, οι πόροι της ΕΕ (COSME και/ή Ορίζων 2020), τα ΕΤΠΑ/ΕΓΤΑΑ, μαζί με πόρους του ομίλου ΕΤΕπ και, ενδεχομένως, παράλληλα με τις εθνικές τράπεζες προώθησης και τα εθνικά προγράμματα εγγυήσεων.

Στο πλαίσιο του μέσου εγγύησης χωρίς ανώτατο όριο για την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, το ΕΤαΕ παρέχει εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο για συμφωνηθέντα μέγιστα ποσά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προέλευσης διατηρούν ουσιώδες συμφέρον στα αντίστοιχα εγγυημένα χαρτοφυλάκιά τους, διατηρώντας δηλαδή το 20 % της οικονομικής έκθεσης σε κάθε εγγυημένο δάνειο, προκειμένου να διασφαλίσουν την απαραίτητη εναρμόνιση των συμφερόντων («ενεργός συμμετοχή»).

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν μεμονωμένα εγγύηση χωρίς ανώτατο όριο από το ΕΤαΕ, με αντάλλαγμα την καταβολή ενός εγγυητικού τέλους. Ο υψηλότερος κίνδυνος του χαρτοφυλακίου που προκύπτει καλύπτεται από έναν συνδυασμό συνεισφορών των κρατών μελών και πόρων από τα προγράμματα COSME και/ή «Ορίζων 2020». Ο χαμηλότερος κίνδυνος του χαρτοφυλακίου που προκύπτει διατηρείται από έναν συνδυασμό πόρων του ομίλου ΕΤΕπ για συμφωνηθέντα μέγιστα ποσά και, ενδεχομένως, εθνικών τραπεζών προώθησης και εθνικών προγραμμάτων εγγυήσεων. Μια τέτοια μη χρηματοδοτούμενη μεταβίβαση κινδύνου, που επιτρέπει την εν μέρει μεταφορά πιστωτικού κινδύνου σε τρίτους χωρίς στην πραγματικότητα να αφαιρεί το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων από τον ισολογισμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προσφέρει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προέλευσης την ευκαιρία να αποκτήσει μείωση του εποπτικού κεφαλαίου, όπου είναι εφικτό. Μια τέτοια λειτουργία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας.

Η προέλευση, η δέουσα επιμέλεια, η τεκμηρίωση και η εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου, που αποτελείται από επιλέξιμες συναλλαγές δανείων, μισθώσεων ή εγγυήσεων προς τις ΜΜΕ, διενεργούνται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις συνήθεις οικείες διαδικασίες προέλευσης και εξυπηρέτησης. Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (ή υπομεσάζων χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην περίπτωση αντεγγυήσεων) διατηρεί την άμεση πιστωτική πελατειακή σχέση με κάθε τελικό αποδέκτη. Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός παρέχει, σε τακτική βάση, πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο στο ΕΤαΕ, και το ΕΤαΕ με τη σειρά του διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε όσους αναλαμβάνουν κινδύνους, δυνάμει των σχετικών συμφωνιών.

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός μεταβιβάζει πλήρως στις ΜΜΕ τις παροχές των κρατικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται στους ενδεικτικούς όρους και σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στις ενότητες 5 και 6 κατωτέρω. Επιπλέον, θεωρείται ότι οι έμμεσες δαπάνες [κίνδυνος φήμης, χρηματοοικονομικός κίνδυνος, διοικητικός κίνδυνος, κίνδυνος που σχετίζεται με την εφαρμογή του τμήματος (17)] που πραγματοποιούνται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό αντισταθμίζει κάθε πλεονέκτημα που σχετίζεται με κρατικούς πόρους (δηλαδή τη συνεισφορά των κρατών μελών), διασφαλίζοντας έτσι ότι ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν θα επωφεληθεί από αθέμιτη ενίσχυση.

Εκτός εάν ορίζεται ρητά, οι όροι που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα 1 έχουν τις ίδιες έννοιες με τους αντίστοιχους όρους που προσδιορίζονται στο εν λόγω υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης.

Ενδεικτικοί όροι των εγγυήσεων χωρίς ανώτατο όριο στο πλαίσιο της Επιλογής 1

1.

Κύρια χαρακτηριστικά

 

Πεδίο εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια (που υπόκειται σε ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης), για το οποίο λαμβάνει εγγύηση χωρίς ανώτατο όριο (με τη μορφή άμεσων εγγυήσεων, αντεγγυήσεων ή συνεγγυήσεων) από το ΕΤαΕ σε αντάλλαγμα για την καταβολή εγγυητικού τέλους.

Το ΕΤαΕ λειτουργεί ως καθημερινός διαχειριστής του χρηματοδοτικού μέσου, ο οποίος διαχειρίζεται τη συνεισφορά των κρατών μελών, τη συνεισφορά της ΕΕ (δηλαδή τις συνεισφορές στο πλαίσιο [του κανονισμού COSME] ΚΑΙ/Ή [του κανονισμού Ορίζων 2020]), τη συνεισφορά του ΕΤαΕ και τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει το ΕΤαΕ και πιθανόν οι εθνικές τράπεζες προώθησης.

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται από το ΕΤαΕ προς τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με αντάλλαγμα την καταβολή εγγυητικού τέλους. Η εγγύηση καλύπτει ένα μέρος (έως το ποσοστό εγγύησης) του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με χαρτοφυλάκιο της υποκείμενης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια («χαρτοφυλάκιο»).

Ποσοστό εγγύησης

Ποσοστό που φτάνει το 80 % κάθε συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο, ώστε ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός να διατηρεί ουσιώδες οικονομικό συμφέρον στο χαρτοφυλάκιο, ίσο με τουλάχιστον το 20 % της οικονομικής έκθεσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί εναρμόνιση των συμφερόντων.

Δομή

Η εγγύηση καλύπτει, έως το ποσοστό εγγύησης, ποσά εκκαθάρισης τα οποία έχουν προκύψει από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για κάθε επιλέξιμη συναλλαγή σε αθέτηση, η οποία περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.

Η συνεισφορά των κρατών μελών χρησιμοποιείται για να καλύψει τον υψηλότερο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, σε ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται βάσει του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος για τη συνεισφορά των κρατών μελών που έχει συμφωνηθεί στη συμφωνία χρηματοδότησης. Αυτό συνήθως ενδέχεται να οδηγήσει στην απορρόφηση του 100 % του εν λόγω ποσού για την κάλυψη των καθαρών ζημιών στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου.

Το δεύτερο επισφαλέστερο τμήμα του χαρτοφυλακίου καλύπτεται από έναν συνδυασμό πόρων προερχόμενων από το ΕΤαΕ, τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διαχειριστική αρχή. Ο υπολειπόμενος κίνδυνος του χαρτοφυλακίου καλύπτεται από έναν συνδυασμό πόρων προερχόμενων από τον όμιλο ΕΤΕπ και, ενδεχομένως, από τις εθνικές τράπεζες προώθησης και τα εθνικά προγράμματα εγγυήσεων.

Οι πόροι που παρέχονται από όσους αναλαμβάνουν κινδύνους καθορίζονται σε επίπεδο στο οποίο ο κίνδυνος είναι συμβατός με το επίπεδο ανοχής κινδύνου του ομίλου ΕΤΕπ και κάθε άλλου φορέα που δυνητικά αναλαμβάνει κίνδυνο.

Κάθε χαρτοφυλάκιο πρέπει να διαθέτει επαρκή ομοιογένεια και διαφοροποιημένα ποσά, ώστε το ΕΤαΕ να είναι σε θέση να προβαίνει σε αξιολόγηση βάσει της μεθοδολογίας του για την αξιολόγηση κινδύνου.

Ποσά εκκαθάρισης

Αφορούν μη καταβληθέν κεφάλαιο και τόκους που βαρύνουν τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε σχέση με συναλλαγές εκκαθάρισης που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

2.

Χαρτοφυλάκιο

 

Περίοδος διαθεσιμότητας

Το ΕΤαΕ και ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός συμφωνούν σε μια περίοδο διαθεσιμότητας (συνήθως έως και 3 έτη), κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να συμπεριληφθούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο.

Επιλέξιμοι τελικοί αποδέκτες

Οι τελικοί αποδέκτες οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 4 και του άρθρου 39 του ΚΚΔ, καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανονισμούς ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος COSME

Βλέπε παράρτημα 2.

Κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ορίζων 2020»

Βλέπε παράρτημα 2.

Διαδικασία αποκλεισμού

Εάν μια συναλλαγή δεν συνάδει με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλείεται από το χαρτοφυλάκιο (και δεν καλύπτεται από την εγγύηση). Σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις, και με εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΔ, ο καθορισμός του κατά πόσον η εν λόγω μη συμμόρφωση εμπίπτει στον έλεγχο του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε συνεχή κάλυψη εγγύησης.

Απαίτηση αποτελέσματος μόχλευσης για τη συνεισφορά των κρατών μελών

Το αποτέλεσμα μόχλευσης υπολογίζεται ως το σύνολο της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες, διαιρούμενο με τη συνεισφορά των κρατών μελών. Το ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης πρέπει να ισούται με τουλάχιστον [Χ] φορές τη συνολική συνεισφορά των κρατών μελών.

Ελάχιστη απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά COSME

Δεδομένης της συνεισφοράς βάσει του κανονισμού COSME, εάν υφίσταται, ο όγκος νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς τελικούς αποδέκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μόχλευσης όπως ορίζονται στη νομική βάση COSME και τη συμφωνία ανάθεσης, πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας COSME.

Ελάχιστη απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά του Ορίζων 2020

Δεδομένης της συνεισφοράς βάσει του κανονισμού Ορίζων 2020, εάν υφίσταται, ο όγκος νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς τελικούς αποδέκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μόχλευσης όπως ορίζονται στη νομική βάση Ορίζων 2020 και τη συμφωνία ανάθεσης, πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας Ορίζων 2020.

3.

Τιμολόγηση

 

Εγγυητικό τέλος

Το ΕΤαΕ χρεώνει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το εγγυητικό τέλος σε σχέση με τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

Το εγγυητικό τέλος, το οποίο εκφράζεται ως [Χ] % ετησίως, υπολογίζεται ανά τρίμηνο για το οφειλόμενο ποσό του χαρτοφυλακίου.

Τιμολόγηση της συνεισφοράς των κρατών μελών

Η συνεισφορά των κρατών μελών τιμολογείται σε επίπεδο ανάλογο με τον σχετικό κίνδυνο, με εξαίρεση την κάλυψη του πιο επισφαλούς τμήματος του χαρτοφυλακίου, το οποίο τιμολογείται με μηδέν (δηλαδή, η συνεισφορά των κρατών μελών παρέχεται δωρεάν).

4.

Διάφορα

 

Κυρώσεις

Βλέπε άρθρο 7.

Υποβολή εκθέσεων

Βλέπε παράρτημα 5.

Παρακολούθηση και έλεγχος

Βλέπε άρθρο 17.

5.

Μεταφορά οφέλους

 

Μεταφορά οφέλους

Το ΕΤαΕ αξιολογεί τον μηχανισμό μεταφοράς οφέλους προς τους τελικούς αποδέκτες. Ο εν λόγω μηχανισμός συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία επιλογής των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και συνιστά μέρος της τελικής απόφασης του ΕΤαΕ σχετικά με τη σύναψη ή όχι συμφωνίας εγγύησης και με τους όρους αυτής. Η μεταφορά οφέλους ισχύει για το τμήμα της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια που καλύπτεται από την εγγύηση ως προς το κανονικό επιτόκιο που χρεώνεται στους τελικούς αποδέκτες, μέσω μείωσης των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου/εγγύησης. Πρέπει να τεκμηριωθεί αναλόγως.

Συνολικό όφελος

Το συνολικό όφελος προσδιορίζεται για το τμήμα του δανείου που καλύπτεται από την εγγύηση ως μείωση επιτοκίου ή ως εγγυητικό τέλος, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο χρεώνει ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στους τελικούς αποδέκτες, λαμβάνοντας υπόψη τον υποκείμενο πιστωτικό κίνδυνο καθώς επίσης το αποτέλεσμα και το κόστος της εγγύησης. Εφόσον ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν λαμβάνει αμοιβή/χρηματοδότηση από το ΕΤαΕ, η αξιολόγηση του συνολικού οφέλους επικεντρώνεται μόνο στο ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου. Για κάθε δάνειο ή εγγύηση ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός λαμβάνει υπόψη το κόστος της εγγύησης (το εγγυητικό τέλος) στον υπολογισμό του νέου ασφαλίστρου πιστωτικού κινδύνου/εγγύησης.

Το συνολικό όφελος εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο:

Συνολικό όφελος = κανονικό ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου/εγγύησης — εγγυητικό τέλος

6.

Κρατικές ενισχύσεις

 

Όφελος κρατικών ενισχύσεων

Το όφελος των κρατικών ενισχύσεων για το τμήμα του δανείου που καλύπτεται από την εγγύηση αποτελεί τμήμα του συνολικού οφέλους, ανάλογο με τη συνεισφορά των κρατών μελών (18) στο χαρτοφυλάκιο νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, και εκφράζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Όφελος κρατικών ενισχύσεων = συνολικό όφελος * % της συνεισφοράς των κρατών μελών στην εγγύηση (εγγυημένο τμήμα του χαρτοφυλακίου νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια).

Το όφελος κρατικών ενισχύσεων μεταφέρεται πλήρως από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον τελικό αποδέκτη.

Υπολογισμός του ΑΙΕ

Σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, το όφελος κρατικών ενισχύσεων θεωρείται ως επιδότηση επιτοκίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑΙΕ = ποσό εγγυημένου δανείου (19) * ληκτότητα (σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής) του δανείου (εγγύηση) (20) * όφελος κρατικών ενισχύσεων

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπολογίζει το ΑΙΕ για κάθε δάνειο (εγγύηση) (20) στο χαρτοφυλάκιο νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια και το κοινοποιεί στο ΕΤαΕ. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΙΕ δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που προβλέπει ο κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Κυρώσεις κρατικών ενισχύσεων

Το ΕΤαΕ επιβάλλει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό κύρωση κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που το όφελος κρατικών ενισχύσεων δεν μεταφερθεί πλήρως στον τελικό δικαιούχο.

ΜΕΣΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ — Επιλογή 2

ΜΈΣΟ ΤΙΤΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

Το εν λόγω μέσο προβλέπει τη χρησιμοποίηση συναλλαγών τιτλοποίησης με τη στήριξη δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και εγγυήσεων προς ΜΜΕ σε περιπτώσεις στις οποίες οι πόροι της ΕΕ (προγράμματα COSME και/ή «Ορίζων 2020»), τα ΕΤΠΑ/ΕΓΤΑΑ, μαζί με πόρους του ομίλου ΕΤΕπ και, ενδεχομένως, παράλληλα με εθνικές τράπεζες προώθησης, εθνικά προγράμματα εγγυήσεων και άλλους θεσμικούς επενδυτές καλύπτουν ή παρέχουν εγγυήσεις για ορισμένα ποσά με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου.

Στο πλαίσιο ενός μέσου τιτλοποίησης, ένα χαρτοφυλάκιο επιλέξιμων χρηματοδοτικών μέσων ΜΜΕ χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση για διαπραγματεύσιμους τίτλους (τμήματα) με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου.

Είναι επίσης εφικτή μια μη χρηματοδοτούμενη μεταβίβαση κινδύνου (συνθετική τιτλοποίηση), που επιτρέπει τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου σε τρίτους, χωρίς στην πραγματικότητα να αφαιρεί το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων από τον ισολογισμό της τράπεζας, παρέχοντας στην εν λόγω τράπεζα τη δυνατότητα να αποκτήσει κανονιστική μείωση κεφαλαίου. Τέτοιου είδους λειτουργίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας.

Το μέσο τιτλοποίησης παρέχει εγγυήσεις από τον σχετικό ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για ένα σημαντικό μέρος του υποκείμενου επιλέξιμου χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης χρέους σε μια επιχείρηση, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο χαρτοφυλάκιο επίσης με τη χρήση πόρων που συγκεντρώνονται ως αποτέλεσμα της συναλλαγής τιτλοποίησης για νέα χρηματοδότηση προς ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο μέσου τιτλοποίησης για την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, το ΕΤαΕ και η ΕΤΕπ (ενδεχομένως, παράλληλα με εθνικές τράπεζες προώθησης, εθνικά προγράμματα εγγυήσεων και άλλους θεσμικούς επενδυτές) καλύπτουν ή παρέχουν εγγυήσεις για ορισμένα τμήματα τιτλοποίησης με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου για συμφωνηθέντα μέγιστα ποσά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προέλευσης διατηρούν ουσιώδες συμφέρον στη συναλλαγή, όπως ένα επαρκές μερίδιο (κατ' ελάχιστον 50 %) του τμήματος τίτλων ελάσσονος εξασφάλισης και επαρκή έκθεση σε κάθε τμήμα των επενδυτών, ή ανάλογες διευθετήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την απαραίτητη εναρμόνιση συμφερόντων («ενεργός συμμετοχή») και να συμμορφωθούν προς την απαίτηση διατήρησης κινδύνου, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Η αξιολόγηση των τμημάτων τίτλων πλήρους και ενδιάμεσης εξασφάλισης πρέπει να συνάδει με το επίπεδο ανοχής κινδύνου του ομίλου ΕΤΕπ και, ενδεχομένως, των εθνικών τραπεζών προώθησης, των εθνικών προγραμμάτων εγγυήσεων και των θεσμικών επενδυτών οι οποίοι δύνανται επίσης να επενδύσουν στην πλήρη εξασφάλιση των εν λόγω τιτλοποιήσεων, αυξάνοντας έτσι τη μόχλευση των δεσμευμένων πόρων του προϋπολογισμού.

Τα τμήματα τίτλων μειωμένης και ενδιάμεσης εξασφάλισης που διαθέτει το ίδρυμα προέλευσης καλύπτονται από ένα συνδυασμό πόρων προερχόμενων από το ΕΤΠΑ/ΕΓΤΑΑ, τα προγράμματα COSME/«Ορίζων 2020» και από ίδιους πόρους του ΕΤαΕ.

Οι διαχειριστικές αρχές που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εγγυήσεων (μέσω του ΕΤαΕ, αλλά θέτοντας σε κίνδυνο τη συνεισφορά των Ταμείων ESI) εγγυώνται/επενδύουν ποσοστό έως και 50 % του τμήματος τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Η προέλευση, η δέουσα επιμέλεια, η τεκμηρίωση και η εξυπηρέτηση του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται από επιλέξιμα δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις ή εγγυήσεις προς ΜΜΕ και εταιρείες με λιγότερους από 500 εργαζομένους, διενεργούνται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις συνήθεις οικείες διαδικασίες προέλευσης και εξυπηρέτησης. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συνήθως διατηρούν άμεση πιστωτική πελατειακή σχέση με κάθε ΜΜΕ. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο καθώς και το Πρόσθετο Χαρτοφυλάκιο (πρόσφατη χρηματοδότηση ΜΜΕ) σε τριμηνιαία βάση προς την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ αντιστοίχως, έως τη λήξη της συναλλαγής τιτλοποίησης.

Ενδεικτικοί όροι τιτλοποίησης

1.

Γενικοί όροι

 

Πεδίο εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου

Μέσα από την τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στοχεύουν στην απελευθέρωση εποπτικού και οικονομικού κεφαλαίου και/ή αποκτούν νέες πηγές χρηματοδότησης δίνοντας τη δυνατότητα στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό να παράσχει νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια σε επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες (για τη δημιουργία πρόσθετου χαρτοφυλακίου).

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός λαμβάνει εγγύηση/επένδυση από το ΕΤαΕ για την κάλυψη του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου, με αντάλλαγμα την καταβολή τέλους και τη δέσμευση για δημιουργία χαρτοφυλακίου νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια (που υπόκειται σε ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης).

Το ΕΤαΕ λειτουργεί ως καθημερινός διαχειριστής του χρηματοδοτικού μέσου, ο οποίος διαχειρίζεται τη συνεισφορά των κρατών μελών, τη συνεισφορά της ΕΕ (δηλαδή τις συνεισφορές στο πλαίσιο [του κανονισμού COSME] ΚΑΙ/Ή [του κανονισμού Ορίζων 2020]), τη συνεισφορά του ΕΤαΕ και τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει το ΕΤαΕ και πιθανόν οι εθνικές τράπεζες προώθησης.

Δομή συναλλαγής

Επιτρέπονται τιτλοποιήσεις σε μετρητά (μέσω πραγματικής πώλησης) ή συνθετικές («μη χρηματοδοτούμενες») τιτλοποιήσεις.

Η τιτλοποίηση με μετρητά είναι μια συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ένας φορέας προέλευσης (ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός) τιτλοποιεί περιουσιακά στοιχεία, συγκεντρώνοντάς τα στο τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο και πουλώντας το εν λόγω χαρτοφυλάκιο σε οντότητα ειδικού σκοπού («ΟΕΣ»). Η ΟΕΣ χρηματοδοτεί την αγορά τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου μέσω της έκδοσης γραμματίων που εξασφαλίζονται από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία (τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση — «ABS»). Τα έσοδα από την έκδοση αυτών των γραμματίων χρησιμοποιούνται από την ΟΕΣ για την καταβολή της τιμής πώλησης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Σε μια συνθετική τιτλοποίηση, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός διατηρεί τα σχετικά στοιχεία του ενεργητικού στον ισολογισμό του, και το ΕΤαΕ καλύπτει μέρος του κινδύνου στο τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο. Κάτι τέτοιο δυνητικά οδηγεί σε μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης για τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Το ΕΤαΕ εξασφαλίζει το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τον κίνδυνο των υποκείμενων συναλλαγών.

Το τμήμα τίτλων μειωμένης εξασφάλισης αποτελείται από το πλέον επισφαλές τμήμα του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου, τις απαιτήσεις πιστωτικής ενίσχυσης και την απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά των κρατών μελών. Η συνεισφορά των κρατών μελών καλύπτει έως το 50 % του τμήματος τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, ενώ το εναπομείναν τμήμα των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης παραμένει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αυτό συνήθως ενδέχεται να οδηγήσει στην απορρόφηση του 100 % του εν λόγω ποσού για την κάλυψη των καθαρών ζημιών στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου.

Το τμήμα τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης αποτελείται από το δεύτερο επισφαλέστερο τμήμα του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνει τρία υπο-τμήματα, μέσα από έναν συνδυασμό πόρων προερχόμενων από το ΕΤαΕ, τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διαχειριστική αρχή. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά των κρατών μελών καλύπτει τον κίνδυνο του τμήματος τίτλων κατώτερης ενδιάμεσης εξασφάλισης. Η συνεισφορά στο πλαίσιο του [κανονισμού COSME] ή του [κανονισμού Ορίζων 2020] καλύπτει τον κίνδυνο του τμήματος τίτλων μέσης ενδιάμεσης εξασφάλισης. Η συνεισφορά του ΕΤαΕ καλύπτει τον κίνδυνο του τμήματος τίτλων ανώτερης ενδιάμεσης εξασφάλισης.

Το μέγεθος του ενδιάμεσου τμήματος καθορίζεται από το ΕΤαΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τις απαιτήσεις πιστωτικής ενίσχυσης και την απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά των κρατών μελών.

Τα τμήματα κατώτερης ενδιάμεσης και μέσης ενδιάμεσης εξασφάλισης ανέρχονται σε προκαθορισμένα ποσοστά του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.

Το τμήμα τίτλων ανώτερης εξασφάλισης αποτελείται από τον υπολειπόμενο κίνδυνο του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου και χρηματοδοτείται/διατηρείται μέσα από έναν συνδυασμό πόρων από τον όμιλο ΕΤΕπ για ένα συμφωνηθέν μέγιστο ποσό και, ενδεχομένως, από τις εθνικές τράπεζες προώθησης, τα εθνικά προγράμματα εγγυήσεων και από άλλους επενδυτές.

Τα τμήματα τίτλων ανώτερης και ανώτερης ενδιάμεσης εξασφάλισης καθορίζονται σε επίπεδο στο οποίο ο κίνδυνος είναι συμβατός με το επίπεδο ανοχής κινδύνου του ομίλου ΕΤΕπ και κάθε άλλου φορέα που δυνητικά αναλαμβάνει κίνδυνο.

2.

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς (τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο)

 

Τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο

Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία (χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια προς ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους) καθώς και χαρτοφυλάκια νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς ΜΜΕ.

Κάθε χαρτοφυλάκιο πρέπει να διαθέτει επαρκή ομοιογένεια και επαρκώς διαφοροποιημένα ποσά, ώστε το ΕΤαΕ να είναι σε θέση να προχωρά σε αξιολόγηση βάσει της μεθοδολογίας του για την αξιολόγηση κινδύνου.

Τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μετά την περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων.

3.

Πρόσθετο χαρτοφυλάκιο

 

Το πρόσθετο χαρτοφυλάκιο

Απαιτείται συμβατικά από κάθε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό να παρέχει νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια σε επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες (πρόσθετο χαρτοφυλάκιο).

Η αθέτηση, εκ μέρους του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη σχετική επιχειρησιακή συμφωνία δεν επηρεάζει την εγγύηση που εκδίδεται σε σχέση με το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Απαίτηση αποτελέσματος μόχλευσης για τη συνεισφορά των κρατών μελών

Το αποτέλεσμα μόχλευσης υπολογίζεται ως το σύνολο της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες, διαιρούμενο με τη συνεισφορά των κρατών μελών. Το ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης πρέπει να ισούται με τουλάχιστον [Χ] φορές τη συνολική συνεισφορά των κρατών μελών.

Περίοδος διαθεσιμότητας

Το ΕΤαΕ και ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός συμφωνούν σε μια περίοδο διαθεσιμότητας (συνήθως έως και [3] έτη), κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να συμπεριληφθούν συναλλαγές στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο.

Επιλέξιμοι τελικοί αποδέκτες

Οι τελικοί αποδέκτες οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 4 και του άρθρου 39 του ΚΚΔ, καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανονισμούς ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος COSME

Βλέπε κανονισμό COSME.

Κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ορίζων 2020»

Βλέπε κανονισμό Ορίζων 2020.

Ελάχιστη απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά COSME

Δεδομένης της συνεισφοράς βάσει του κανονισμού COSME, εάν υφίσταται, ο όγκος νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς τελικούς αποδέκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μόχλευσης όπως ορίζονται στη νομική βάση COSME και τη συμφωνία ανάθεσης, πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας COSME.

Ελάχιστη απαίτηση μόχλευσης για τη συνεισφορά του Ορίζων 2020

Δεδομένης της συνεισφοράς βάσει του κανονισμού Ορίζων 2020, εάν υφίσταται, ο όγκος νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς τελικούς αποδέκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μόχλευσης όπως ορίζονται στη νομική βάση Ορίζων 2020 και τη συμφωνία ανάθεσης, πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας Ορίζων 2020.

4.

Τιμολόγηση

 

Τέλος

Το τέλος καθορίζεται με βάση την τιμολόγηση των σχετικών τμημάτων τιτλοποίησης από τους αντίστοιχους φορείς του χρηματοδοτικού μέσου που έχουν αναλάβει κινδύνους.

Το ΕΤαΕ χρεώνει τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό [Χ] % ετησίως σε σχέση με το καλυμμένο μέρος του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.

Τιμολόγηση του τμήματος τίτλων ανώτερης εξασφάλισης

Ορίζεται από την ΕΤΕπ και από άλλους δυνητικούς φορείς ανάληψης κινδύνου σε προκαθορισμένο ετήσιο ποσοστό, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική τους.

Τιμολόγηση του τμήματος τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης

Το τμήμα τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης ορίζεται από το ΕΤαΕ στο [Χ] % ετησίως, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του.

Τα τμήματα τίτλων μέσης και κατώτερης ενδιάμεσης εξασφάλισης τιμολογούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στον κίνδυνο που σχετίζεται με τις αναμενόμενες ζημίες των αντίστοιχων τμημάτων τίτλων. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η τιμολόγηση μπορεί επίσης να μειωθεί περαιτέρω προκειμένου να προσελκύσει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τιμολόγηση του τμήματος τίτλων μειωμένης εξασφάλισης

Ισούται με μηδέν (δηλαδή το τμήμα τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που διατηρεί ο φορέας προέλευσης παρέχεται δωρεάν).

5.

Διάφορα

 

Κυρώσεις

Βλέπε άρθρο 7.

Υποβολή εκθέσεων

Βλέπε παράρτημα 5.

Παρακολούθηση και έλεγχος

Βλέπε άρθρο 17.

6.

Μεταφορά οφέλους

 

Μεταφορά οφέλους

Το ΕΤαΕ αξιολογεί τον μηχανισμό μεταφοράς οφέλους από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στους τελικούς αποδέκτες στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο. Ο εν λόγω μηχανισμός συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα βαθμολόγησης για τη διαδικασία επιλογής των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και συνιστά μέρος της τελικής απόφασης του ΕΤαΕ σχετικά με τη σύναψη ή όχι συμφωνίας εγγύησης ή επενδυτικής συμφωνίας και τους όρους αυτής.

Η μεταφορά οφέλους ισχύει για το κανονικό επιτόκιο που χρεώνεται στους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο, μέσω μείωσης των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου. Ο μηχανισμός μεταφοράς οφέλους τεκμηριώνεται αναλόγως.

Συνολικό όφελος

Το συνολικό όφελος λαμβάνει υπόψη το όφελος που παρέχεται στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, σε κάθε τμήμα τίτλων του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.

Το συνολικό όφελος υπολογίζεται με τη μορφή διαφοράς μεταξύ της αγοραίας τιμής και της τιμής που χρεώνει το ΕΤαΕ για κάθε τμήμα τίτλων με το ίδιο επίπεδο κινδύνου. Το επίπεδο κινδύνου κάθε τμήματος τίτλων καθορίζεται από την εσωτερική μεθοδολογία αξιολόγησης του ΕΤαΕ.

Ελλείψει αγοραίας τιμής, το ΕΤαΕ εφαρμόζει την προμήθεια ασφαλούς λιμένα για ισοδύναμο επίπεδο κινδύνου για εγγυήσεις, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων [ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 25]. Η προμήθεια ασφαλούς λιμένα για τμήμα τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ανέρχεται σε ποσοστό έως και 10 % ετησίως.

Το συνολικό όφελος εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο:

Συνολικό όφελος = Άθροισμα οφελών μεμονωμένων τμημάτων τίτλων

Το συνολικό όφελος του μεμονωμένου τμήματος τίτλων υπολογίζεται ως εξής:

Όφελος μεμονωμένου τμήματος τίτλων = (αγοραία τιμή του τμήματος τίτλων — τέλος) * συνολικό ποσό του τμήματος τίτλων σε ευρώ * ληκτότητα του τμήματος τίτλων (σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής)

7.

Κρατικές ενισχύσεις

 

Όφελος κρατικών ενισχύσεων

Το συνολικό όφελος κρατικών ενισχύσεων είναι τμήμα του συνολικού οφέλους, ανάλογο προς τη συνεισφορά των κρατών μελών (21) στο τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Το συνολικό όφελος κρατικών ενισχύσεων που παρέχεται σε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Συνολικό όφελος κρατικών ενισχύσεων (σε ευρώ) = Άθροισμα του (οφέλους του μεμονωμένου τμήματος τίτλων * το % της συνεισφοράς των κρατών μελών στο τμήμα τίτλων).

Το όφελος κρατικών ενισχύσεων μεταφέρεται πλήρως από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε όλους τους τελικούς αποδέκτες που περιλαμβάνονται στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο.

Το όφελος των κρατικών ενισχύσεων για κάθε τελικό αποδέκτη υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Όφελος κρατικών ενισχύσεων (επιδότηση επιτοκίου σε μονάδες βάσης) = (συνολικές κρατικές ενισχύσεις/νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο)/ληκτότητα του πρόσθετου χαρτοφυλακίου (σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής)

Υπολογισμός του ΑΙΕ

Το όφελος των κρατικών ενισχύσεων που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο θεωρείται ως επιδότηση επιτοκίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΑΙΕ = ονομαστικό ποσό δανείου * ληκτότητας (σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής) του δανείου * όφελος κρατικών ενισχύσεων

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπολογίζει το ΑΙΕ για κάθε δάνειο στο πρόσθετο χαρτοφυλάκιο και το κοινοποιεί στο ΕΤαΕ. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΙΕ δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που προβλέπει ο κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Κανένα πρόσθετο όφελος για μείωση κεφαλαίου

Σε εφαρμογή των σχετικών εθνικών κανόνων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ο όγκος της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια δεν πρέπει να οριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο από τον όγκο της χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια προς τις ΜΜΕ που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με τη χρήση των κεφαλαίων που απελευθερώνονται ως αποτέλεσμα της συνεισφοράς των κρατών μελών.

Κυρώσεις κρατικών ενισχύσεων

Το ΕΤαΕ επιβάλλει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό κύρωση κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που το όφελος κρατικών ενισχύσεων δεν μεταφερθεί πλήρως στον τελικό δικαιούχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κριτήρια αποκλεισμού για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τελικούς αποδέκτες, και κριτήρια εκλεξιμότητας για τη συνεισφορά της ΕΕ

1.   ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια κατάσταση θα επηρέαζε, σύμφωνα με την επαγγελματική άποψη του ΕΤαΕ, την ικανότητά τους να εφαρμόσουν ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, δεν είναι επιλέξιμοι:

1.

όσοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή βρίσκονται σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως, προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

2.

όσοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά τους να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή·

3.

εκείνοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

4.

όσοι είναι ένοχοι για ανακριβή δήλωση ορισμένου σημαντικού στοιχείου κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιλογή τους ως ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

5.

όσοι περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.5 στοιχείο ε)·

6.

όσοι ανήκουν σε επικράτεια της οποίας η δικαιοδοσία δεν συνεργάζεται με την Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνηθέντος φορολογικού προτύπου ή οι φορολογικές πρακτικές τους δεν ακολουθούν τις αρχές της σύστασης της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα [C(2012) 8805]·

7.

όσων η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν συμμορφώνεται με την πολιτική του ΕΤαΕ σε σχέση με περιορισμένους τομείς.

Τα σημεία 2 και 3 δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν, με τρόπο ικανοποιητικό για το ΕΤαΕ, ότι έχουν θεσπιστεί τα κατάλληλα μέτρα κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών και κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση, όπως αναφέρεται στα σημεία 2 και 3.

2.   ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ

Η επιλογή των τελικών αποδεκτών δεν μπορεί να γίνει από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1.

δεν παρουσιάζουν εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα·

2.

όσοι ανήκουν σε επικράτεια της οποίας η δικαιοδοσία δεν συνεργάζεται με την Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνηθέντος φορολογικού προτύπου, ή οι φορολογικές πρακτικές τους δεν ακολουθούν τις αρχές της σύστασης της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα [C(2012) 8805]·

3.

όσοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή βρίσκονται σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως, προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

4.

όσοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά τους να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα·

5.

εκείνοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

6.

όσοι είναι ένοχοι για ανακριβή δήλωση ορισμένου σημαντικού στοιχείου κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιλογή τους ως ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

7.

όσοι περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς την οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008·

8.

όσων η επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται σε μια από τις παρακάτω δράσεις:

α)

παράνομη οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή κάθε παραγωγή, εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη βάσει των νόμων ή των κανονισμών που ισχύουν για τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή τον σχετικό τελικό αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της κλωνοποίησης ανθρώπων για λόγους αναπαραγωγής)·

β)

παραγωγή και εμπορία καπνού και απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων·

γ)

χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών κάθε είδους ή κάθε είδους στρατιωτικών επιχειρήσεων·

δ)

καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις·

ε)

τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου και διαδικτυακά καζίνο·

στ)

πορνογραφία και πορνεία·

ζ)

πυρηνική ενέργεια·

η)

δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

θ)

έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων και οι οποίες αποσκοπούν ειδικότερα στη στήριξη κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στα στοιχεία α) έως η) ανωτέρω ή έχουν ως σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα παράνομης εισαγωγής σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων ή μεταφόρτωσης ηλεκτρονικών δεδομένων·

9.

η επιχειρηματική τους δραστηριότητα δεν συμμορφώνεται με την πολιτική του ΕΤαΕ όσον αφορά τους περιορισμένους τομείς·

10.

έλαβαν νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια η οποία δεν τηρεί τους κανόνες σώρευσης που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας·

11.

έλαβαν ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

12.

έλαβαν ενισχύσεις χορηγούμενες υπό τον όρο της χρήσης εγχώριων έναντι εισαγόμενων αγαθών.

3.   ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΤΗΣ ΕΕ

3.1.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά της ΕΕ στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής COSME [παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης, υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ, στη συμφωνία ανάθεσης για το πρόγραμμα COSME]

3.2.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά της ΕΕ στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής Ορίζων 2020 [παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών χρηματοδότησης, υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ, στη συμφωνία ανάθεσης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»]

(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.

(5)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.

(6)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.

(7)  ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9.

(9)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

(11)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(14)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 12.

(16)  Ο όρος που χρησιμοποιείται στο άρθρο 39 του ΚΚΔ είναι «εγγύηση χωρίς ανώτατο όριο»

(17)  Στις ειδικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο τμήμα περιλαμβάνονται:

α)

Ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης για την επίτευξη χαρτοφυλακίου με ελάχιστο όγκο νέας χρηματοδότησης, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά των κρατών μελών·

β)

Ελάχιστος όγκος νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, η οποία θα συμμορφώνεται επίσης με τις παραμέτρους επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και/ή «Ορίζων 2020»·

γ)

Αξιολόγηση και έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας·

δ)

Κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ελάχιστο αποτέλεσμα μόχλευσης στα ορόσημα και εφόσον δεν γίνει μεταφορά του οφέλους των κρατικών ενισχύσεων·

ε)

Μεταφορά οφέλους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του μηχανισμού του και της υποβολής εκθέσεων στο ΕΤαΕ·

στ)

Υπολογισμός του ΑΙΕ για κάθε δάνειο που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο της νέας χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια και στην υποβολή εκθέσεων στο ΕΤαΕ·

ζ)

Προβολή της στήριξης της ΕΕ στη συμβατική τεκμηρίωση με τους τελικούς αποδέκτες και στο διαφημιστικό υλικό·

η)

Λογιστικός έλεγχος και παρακολούθηση των επιχειρήσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι παραπάνω κίνδυνοι και απαιτήσεις αποτελούν έμμεση δαπάνη για τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο οποίος δεν λαμβάνει καμία αποζημίωση για τις δραστηριότητες διαχείρισης της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας διοικητικών τελών και αμοιβής απόδοσης.

(18)  Μόνο η συνεισφορά των κρατών μελών συνδέεται με τις εκτιμήσεις περί κρατικών ενισχύσεων. Οι πόροι που προέρχονται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ καθώς και οι ίδιοι πόροι του ΕΤαΕ δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.

(19)  Ποσό εγγυημένου δανείου = ονομαστικό ποσό δανείου (ονομαστικό ποσό εγγύησης) * ποσοστό εγγύησης

(20)  Για τις περιπτώσεις αντεγγυήσεων.

(21)  Μόνο η συνεισφορά των κρατών μελών στο ΕΤαΕ για το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο συνδέεται με τις εκτιμήσεις περί κρατικών ενισχύσεων. Οι πόροι που προέρχονται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ καθώς και οι ίδιοι πόροι του ΕΤαΕ δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.


Top