EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0555

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 555/2013 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 164 της 18.6.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/555/oj

18.6.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 555/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουνίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (1), και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (2), θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(2)

Κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικοί όροι για τη διαμετακόμιση, μέσω της Ένωσης, αποστολών ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε τρίτες χώρες από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη λόγω της γεωγραφικής θέσης και την αναγκαιότητας να διατηρηθεί η πρόσβαση στον κροατικό λιμένα του Ploče μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση.

(3)

Η απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (3) καταρτίζει κατάλογο εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, προβλέπει ορισμένους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και θεσπίζει τις κτηνιατρικές μονάδες στο Traces. Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση, μέσω της Ένωσης. αποστολών των οικείων ζωικών υποπροϊόντων σε τρίτες χώρες από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μπορούν να ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πρόσβαση μέσω των κροατικών συνοριακών σταθμών ελέγχου του Nova Sela και του Ploče, κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι εν λόγω συνοριακοί σταθμοί ελέγχου στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ αμέσως μόλις διαπιστωθεί συμμόρφωση με τους τεχνικούς όρους για την έγκρισή τους.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 29α:

«Άρθρο 29a

Ειδικές απαιτήσεις για τη διαμετακόμιση, μέσω Κροατίας, ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προορίζονται για τρίτες χώρες

1.   Οι μετακινήσεις αποστολών ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προορίζονται για τρίτες χώρες και πραγματοποιούνται οδικώς μέσω της Ένωσης απευθείας από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου του Nova Sela και τον συνοριακό σταθμό ελέγχου του Ploče εγκρίνονται με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αποστολή σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει αύξοντα αριθμό σειράς από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο σημείο εισόδου·

β)

τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή και αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη “ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Μόνο για διαμετακόμιση σε τρίτες χώρες μέσω της ΕΕ) σε κάθε σελίδα, η οποία σφραγίδα τοποθετείται από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο σημείο εισόδου·

γ)

πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ)

η αποστολή πιστοποιείται ως δεκτή προς διαμετακόμιση στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο σημείο εισόδου.

2.   Δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση ή αποθήκευση των εν λόγω αποστολών στην Ένωση όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

3.   Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός των αποστολών και οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από την Ένωση συμφωνούν με τον αριθμό των αποστολών και τις ποσότητες των προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων της απόφασης 2009/821/ΕΚ με τις οποίες προστίθενται το Nova Sela και το Ploče στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1.


Top