EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 149 της 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 149/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 487/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 53,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εναρμονίζει τις διατάξεις και τα κριτήρια για την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών, των μειγμάτων και ορισμένων ειδικών αντικειμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Ο εν λόγω κανονισμός λαμβάνει υπόψη το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), στο εξής «GHS», του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

(3)

Τα κριτήρια ταξινόμησης και οι κανόνες επισήμανσης του GHS αναθεωρούνται περιοδικά σε επίπεδο ΟΗΕ. Η τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση του GHS προέκυψε από αλλαγές που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010 από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και για το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (UNCETDG/GHS). Περιέχει τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, νέες κατηγορίες κινδύνου για χημικά ασταθή αέρια και μη εύφλεκτα αερολύματα και περαιτέρω εξορθολογισμό των δηλώσεων προφύλαξης. Επομένως, είναι απαραίτητη η προσαρμογή των τεχνικών διατάξεων και κριτηρίων που περιέχονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 στην τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση του GHS.

(4)

Το GHS επιτρέπει στις αρχές να θεσπίσουν παρεκκλίσεις επισήμανσης για ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως διαβρωτικά για τα μέταλλα, αλλά όχι ως διαβρωτικά για το δέρμα και/ή τους οφθαλμούς. Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα να παραλείπονται ορισμένα στοιχεία επισήμανσης από τη συσκευασία, σε περίπτωση που ο όγκος της ουσίας ή του μείγματος δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. Πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

(5)

Θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν η ορολογία διαφόρων διατάξεων στα παραρτήματα και ορισμένα τεχνικά κριτήρια για την καλύτερη εφαρμογή τους από φορείς και αρχές εφαρμογής, με σκοπό να βελτιωθεί η συνεκτικότητα και η σαφήνεια του νομικού κειμένου.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές ουσιών μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος και να αναβληθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε προαιρετική βάση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 το στοιχείο γ) διαγράφεται.

2)

Στο άρθρο 23, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)

ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως διαβρωτικά για τα μέταλλα, αλλά όχι ως διαβρωτικά για το δέρμα και/ή τους οφθαλμούς.»·

3)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

5)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

6)

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

7)

Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

8)

Το παράρτημα VI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

9)

Το παράρτημα VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, οι ουσίες και τα μείγματα δύνανται, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014 και την 1η Ιουνίου 2015 αντίστοιχα, να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, οι ουσίες που ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014 δεν απαιτείται να επισημαίνονται εκ νέου και να επανασυσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έως την 1η Δεκεμβρίου 2016.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, τα μείγματα που ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015 δεν απαιτείται να επισημαίνονται εκ νέου και να επανασυσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έως την 1η Ιουνίου 2017.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει, όσον αφορά τις ουσίες, από την 1η Δεκεμβρίου 2014 και, όσον αφορά τα μείγματα, από την 1η Ιουνίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

Α.

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

1.

Εισάγεται το ακόλουθο τμήμα 1.3.6:

«1.3.6.    Ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως διαβρωτικά για τα μέταλλα, αλλά όχι ως διαβρωτικά για το δέρμα και/ή τους οφθαλμούς

Ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως διαβρωτικά για τα μέταλλα, αλλά όχι ως διαβρωτικά για το δέρμα ή/και τους οφθαλμούς και βρίσκονται στην τελική μορφή τους συσκευασμένα για χρήση από τους καταναλωτές δεν απαιτείται να έχουν στην επισήμανσή τους το εικονόγραμμα κινδύνου GHS05.».

2.

Προστίθενται τα ακόλουθα τμήματα 1.5.2.4 και 1.5.2.5:

«1.5.2.4.   Επισήμανση της εσωτερικής συσκευασίας εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 10 ml

1.5.2.4.1.

Τα στοιχεία επισήμανσης που απαιτούνται από το άρθρο 17 μπορούν να παραλειφθούν από την εσωτερική συσκευασία, όταν:

α)

το περιεχόμενο της εσωτερικής συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 10 ml·

β)

η ουσία ή το μείγμα διατίθεται στην αγορά για πώληση σε διανομέα ή μεταγενέστερο χρήστη για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή ανάλυση του ελέγχου ποιότητας· και

γ)

η εσωτερική συσκευασία περιέχεται εντός εξωτερικής συσκευασίας που τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 17.

1.5.2.4.2.

Κατά παρέκκλιση από τα τμήματα 1.5.1.2 και 1.5.2.4.1, η επισήμανση στην εσωτερική συσκευασία περιέχει τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος και, κατά περίπτωση, τα εικονογράμματα κινδύνου “GHS01”, “GHS05”, “GHS06” και/ή “GHS08”. Σε περίπτωση που έχουν αναγραφεί περισσότερα από δύο εικονογράμματα, τα εικονογράμματα “GHS06” και “GHS08” μπορεί να υπερισχύουν των “GHS01” και “GHS05”.

1.5.2.5.   Το τμήμα 1.5.2.4 δεν ισχύει για ουσίες ή μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή (ΕΕ) αριθ. 528/2012.».

Β.

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η δεύτερη πρόταση του τμήματος 2.1.2.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι μέθοδοι δοκιμής περιγράφονται στο μέρος I των συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (RTDG) του ΟΗΕ, Εγχειρίδιο δοκιμών και κριτήρια.».

2.

Στο στοιχείο στ) του τμήματος 2.1.2.2, διαγράφεται η λέξη «εκρηκτικές».

3.

Στο τμήμα 2.1.2.3 και στη στήλη με τίτλο «Κριτήρια» του πίνακα 2.1.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

4.

Στο τμήμα 2.1.3, στη στήλη με τίτλο «Ασταθή εκρηκτικά» του πίνακα 2.1.2, η δήλωση προφύλαξης «P281» αντικαθίσταται από την «P280».

5.

Στην πρώτη παράγραφο και στην υποσημείωση του διαγράμματος 2.1.1 του τμήματος 2.1.4.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

6.

Στην πρώτη παράγραφο του τμήματος 2.1.4.2, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

7.

Στο στοιχείο α) του τμήματος 2.1.4.3, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

8.

Τα τμήματα 2.2 έως 2.3.4.1 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«2.2.   Εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένων των χημικώς ασταθών αερίων)

2.2.1.    Ορισμοί

2.2.1.1.

Ως εύφλεκτο αέριο νοείται αέριο ή μείγμα αερίων που έχει εύρος ανάφλεξης σε μείγμα με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Ως χημικώς ασταθές αέριο νοείται εύφλεκτο αέριο που είναι σε θέση να αντιδρά εκρηκτικά ακόμη και απουσία αέρα ή οξυγόνου.

2.2.2.    Κριτήρια ταξινόμησης

2.2.2.1.

Ένα εύφλεκτο αέριο ταξινομείται σε αυτήν την τάξη σύμφωνα με τον πίνακα 2.2.1:

Πίνακας 2.2.1

Κριτήρια εύφλεκτων αερίων

Κατηγορία

Κριτήρια

1

Αέρια τα οποία σε θερμοκρασία 20 °C και κανονική πίεση 101,3 kPa:

α)

είναι αναφλέξιμα σε μείγμα με αέρα 13 % κατά όγκο ή λιγότερο· ή

β)

έχουν εύρος ανάφλεξης σε μείγμα με τον αέρα τουλάχιστον 12 εκατοστιαίες μονάδες ανεξάρτητα από το κατώτερο όριο ανάφλεξης.

2

Αέρια, πλην εκείνων της κατηγορίας 1, τα οποία, σε 20 °C και κανονική πίεση 101,3 kPa, έχουν εύρος ανάφλεξης σε μείγμα με αέρα.

Σημείωση:

Τα αερολύματα δεν ταξινομούνται ως εύφλεκτα αέρια· βλέπε τμήμα 2.3.

2.2.2.2.

Ένα εύφλεκτο αέριο που είναι επίσης χημικά ασταθές θα πρέπει επιπλέον να ταξινομείται σε μία από τις δύο κατηγορίες για χημικά ασταθή αέρια χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται στο μέρος III των RTDG του ΟΗΕ, Εγχειρίδιο δοκιμών και Κριτήρια, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2.2.2

Κριτήρια χημικά ασταθών αερίων

Κατηγορία

Κριτήρια

A

Εύφλεκτα αέρια που είναι χημικά ασταθή σε 20 °C και κανονική πίεση 101,3 kPa

Β

Εύφλεκτα αέρια που είναι χημικά ασταθή σε θερμοκρασία υψηλότερη των 20 °C και/ή πίεση μεγαλύτερη από 101,3 kPa

2.2.3.    Κοινοποίηση κινδύνου

Τα στοιχεία επισήμανσης χρησιμοποιούνται για ουσίες και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στην παρούσα κατηγορία κινδύνου σύμφωνα με τον πίνακα 2.2.3.

Πίνακας 2.2.3

Στοιχεία επισήμανσης για εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένων των χημικά ασταθών αερίων)

Ταξινόμηση

Εύφλεκτο αέριο

Χημικά ασταθές αέριο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία A

Κατηγορία B

Εικονόγραμμα GHS

Image

Δεν χρησιμοποιείται εικονόγραμμα

Δεν χρησιμοποιείται πρόσθετο εικονόγραμμα

Δεν χρησιμοποιείται πρόσθετο εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δεν χρησιμοποιείται πρόσθετη προειδοποιητική λέξη

Δεν χρησιμοποιείται πρόσθετη προειδοποιητική λέξη

Δήλωση επικινδυνότητας

H220: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο

H221: Εύφλεκτο αέριο

H230: Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος

H231: Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P210

P210

P202

P202

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

P377

P381

P377

P381

 

 

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P403

P403

 

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

 

 

 

 

Η διαδικασία ταξινόμησης περιγράφεται στο ακόλουθο λογικό διάγραμμα απόφασης (βλέπε διαγράμματα 2.2.1 έως 2.2.2).

Διάγραμμα 2.2.1

Εύφλεκτα αέρια

Image

Διάγραμμα 2.2.2

Χημικά ασταθή αέρια

Image

2.2.4.    Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με την ταξινόμηση

2.2.4.1.

Η ευφλεκτότητα καθορίζεται με δοκιμές ή για τα μείγματα, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα, με υπολογισμό σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κατά ISO μεθόδους (βλέπε ISO 10156 όπως τροποποιήθηκε, Αέρια και αέρια μείγματα — Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεκτότητας και της οξειδωτικής ικανότητας για την επιλογή των βαλβίδων εξόδων των κυλίνδρων). Εάν δεν διατίθενται επαρκή δεδομένα για τη χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος δοκιμής EN 1839 όπως τροποποιήθηκε (καθορισμός ορίων έκρηξης αερίων και ατμών).

2.2.4.2.

Η χημική αστάθεια καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο μέρος III των RTDG του ΟΗΕ, Εγχειρίδιο δοκιμών και κριτήρια. Εάν οι υπολογισμοί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10156 όπως τροποποιήθηκε, δείχνουν ότι ένα αέριο μείγμα δεν είναι εύφλεκτο, δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή των δοκιμών για τον προσδιορισμό της χημικής αστάθειας για σκοπούς ταξινόμησης.

2.3.   Αερολύματα

2.3.1.    Ορισμοί

Ως αερόλυμα, με την έννοια του διασκορπιστικού δοχείου αερολύματος, ορίζεται ένα μη επαναπληρώσιμο δοχείο κατασκευασμένο από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό, το οποίο περιέχει αέριο υπό πίεση, υγροποιημένο ή διαλελυμένο υπό πίεση, με ή χωρίς υγρό, πάστα ή σκόνη και με ενσωματωμένη συσκευή απελευθέρωσης που επιτρέπει την εκτίναξη του περιεχομένου υπό τη μορφή στερεών ή υγρών σωματιδίων αερίου εναιωρήματος, ή υπό τη μορφή αφρού, πάστας ή σκόνης ή σε υγρή ή αέρια κατάσταση.

2.3.2.    Κριτήρια ταξινόμησης

2.3.2.1.

Τα αερολύματα ελέγχονται για ταξινόμηση ως εύφλεκτα σύμφωνα με το τμήμα 2.3.2.2, εάν περιέχουν κάποιο συστατικό που ταξινομείται ως εύφλεκτο σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στο μέρος αυτό, δηλαδή:

Υγρά με σημείο ανάφλεξης ≤ 93 °C, στα οποία περιλαμβάνονται τα εύφλεκτα υγρά σύμφωνα με τον ορισμό του τμήματος 2.6.

Εύφλεκτα αέρια (τμήμα 2.2)

Εύφλεκτα στερεά (τμήμα 2.7)

Σημείωση 1:

Στα εύφλεκτα συστατικά δεν περιλαμβάνονται πυροφορικές, αυτοθερμαινόμενες ή αντιδρώσες με το νερό ουσίες και μείγματα, επειδή τα συστατικά αυτά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ως περιεχόμενο αερολύματος.

Σημείωση 2:

Τα αερολύματα δεν εμπίπτουν επιπροσθέτως στο πεδίο εφαρμογής των τμημάτων 2.2 (εύφλεκτα αέρια), 2.5 (αέρια υπό πίεση), 2.6 (εύφλεκτα υγρά) και 2.7 (εύφλεκτα στερεά). Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα αερολύματα ενδέχεται ωστόσο να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων τάξεων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επισήμανσή τους.

2.3.2.2.

Ένα αερόλυμα ταξινομείται σε μία από τις τρεις κατηγορίες για αυτήν την τάξη κινδύνου με βάση τα συστατικά του, τη χημική θερμότητα καύσης του και, εφόσον απαιτούνται, τα αποτελέσματα της δοκιμής αφρού (για αερολύματα αφρού) και τη δοκιμή απόστασης ανάφλεξης και τη δοκιμή κλειστού χώρου (για αερολύματα ψεκασμού) σύμφωνα με τα διαγράμματα 2.3.1 α) έως 2.3.1 γ) του παρόντος παραρτήματος και τις υποενότητες 31.4, 31.5 και 31.6 του τμήματος III των RTDG του ΟΗΕ, Εγχειρίδιο δοκιμών και Κριτήρια. Τα αερολύματα που δεν πληρούν τα κριτήρια για υπαγωγή στην κατηγορία 1 ή την κατηγορία 2 πρέπει να ταξινομούνται στην κατηγορία 3.

Σημείωση:

Τα αερολύματα που περιέχουν περισσότερο από 1 % εύφλεκτα συστατικά ή με θερμότητα καύσης τουλάχιστον 20 kJ/g, τα οποία δεν υποβάλλονται στις διαδικασίες ταξινόμησης ευφλεκτότητας του παρόντος τμήματος πρέπει να κατατάσσονται ως αερολύματα κατηγορίας 1.

Διάγραμμα 2.3.1 a)

Αερολύματα

Image

Διάγραμμα 2.3.1 (β)

Αερολύματα ψεκασμού

Image

Διάγραμμα 2.3.1 (γ)

Αερολύματα αφρού

Image

2.3.3.    Κοινοποίηση κινδύνου

Τα στοιχεία επισήμανσης χρησιμοποιούνται για ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στην παρούσα τάξη κινδύνου σύμφωνα με τον πίνακα 2.3.1.

Πίνακας 2.3.1

Στοιχεία επισήμανσης για εύφλεκτα αέρια και μη εύφλεκτα αερολύματα

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Δεν χρησιμοποιείται εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H222: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα

H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

H223: Εύφλεκτο αερόλυμα

H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

 

 

 

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

 

 

 

2.3.4.    Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με την ταξινόμηση

2.3.4.1.

Η χημική θερμότητα της καύσης (ΔΗc), εκφρασμένη σε kilojoules ανά γραμμάριο (kJ/g), είναι το γινόμενο της θεωρητικής θερμότητας καύσης (ΔΗcomb) επί της απόδοσης καύσης, που είναι συνήθως μικρότερη από 1,0 (η τυπική απόδοση καύσης είναι 0,95 ή 95 %).

Για σύνθετο αερόλυμα, η χημική θερμότητα καύσης είναι το άθροισμα των σταθμισμένων θερμοτήτων καύσης κάθε μεμονωμένου συστατικού, ως εξής:

Formula

όπου:

ΔΗc

=

χημική θερμότητα καύσης (kJ/g)·

wi %

=

κλάσμα μάζας του συστατικού στο προϊόν·

ΔΗc(i)

=

ειδική θερμότητα καύσης (kJ/g) του συστατικού i στο προϊόν.

Οι χημικές θερμότητες καύσης μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, υπολογισμένες ή καθορισμένες με βάση δοκιμές (βλέπε ASTM D 240, όπως τροποποιήθηκε — Τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών για τη θερμότητα καύσης υγρών υδρογονανθρακικών καυσίμων με θερμιδόμετρο τύπου βόμβας, EN/ISO 13943 όπως τροποποιήθηκε, 86.l έως 86.3 — Πυρασφάλεια — Λεξιλόγιο και NFPA 30B όπως τροποποιήθηκε — Κώδικας παρασκευής και αποθήκευσης προϊόντων αερολυμάτων).».

9.

Στο τμήμα 2.4.2.1, η σημείωση κάτω από τον πίνακα 2.4.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Σημείωση:

Ως “Αέρια που προκαλούν ή συμβάλλουν στην καύση άλλων υλικών περισσότερο από ό,τι ο αέρας” ορίζονται αέρια σε καθαρή μορφή ή αέρια μείγματα με οξειδωτική ισχύ μεγαλύτερη από 23,5 %, προσδιοριζόμενη με μέθοδο που καθορίζεται στο ISO 10156 όπως τροποποιήθηκε.».

10.

Το τμήμα 2.4.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.4.4.    Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με την ταξινόμηση

Για να ταξινομηθεί ένα αέριο ως οξειδωτικό, διεξάγονται δοκιμές ή εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού όπως περιγράφονται στο πρότυπο ISO 10156, όπως τροποποιήθηκε, “Αέρια και αέρια μείγματα — Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεκτότητας και της οξειδωτικής ικανότητας για την επιλογή των εξόδων βαλβίδων των κυλίνδρων.”».

11.

Στο τμήμα 2.5.1.1, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Αέρια υπό πίεση είναι αέρια που περιέχονται σε περιέκτη υπό πίεση 200 kPa (μερική) ή μεγαλύτερη σε θερμοκρασία 20οC ή είναι υγροποιημένα ή είναι υγροποιημένα και υπό ψύξη.».

12.

Το τμήμα 2.5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.5.2.    Κριτήρια ταξινόμησης

2.5.2.1.

Τα αέρια υπό πίεση ταξινομούνται, σύμφωνα με τη φυσική τους κατάσταση όταν είναι συσκευασμένα, σε μία από τις τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τον πίνακα 2.5.1:

Πίνακας 2.5.1

Κριτήρια αερίων υπό πίεση

Ομάδα

Κριτήρια

Πεπιεσμένο αέριο

Αέριο το οποίο, όταν είναι συσκευασμένο υπό πίεση, βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε αέρια φάση σε θερμοκρασία – 50 °C· συμπεριλαμβανομένων όλων των αερίων με κρίσιμη θερμοκρασία ≤ – 50 °C.

Υγροποιημένο αέριο

Αέριο το οποίο, όταν είναι συσκευασμένο υπό πίεση, βρίσκεται εν μέρει σε υγρή φάση σε θερμοκρασίες άνω των – 50 °C. Γίνεται διάκριση μεταξύ:

i)

υγροποιημένου αερίου υπό υψηλή πίεση: αέριο με κρίσιμη θερμοκρασία μεταξύ – 50 °C και + 65 °C· και

ii)

υγροποιημένου αερίου υπό χαμηλή πίεση: αέριο με κρίσιμη θερμοκρασία άνω των + 65 °C.

Υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη

Αέριο, το οποίο, όταν είναι συσκευασμένο, υγροποιείται μερικώς εξαιτίας της χαμηλής του θερμοκρασίας.

Διαλυμένο αέριο

Αέριο, το οποίο, όταν είναι συσκευασμένο υπό πίεση, είναι διαλυμένο σε διαλύτη υγρής φάσης.

Σημείωση:

Τα αερολύματα δεν ταξινομούνται ως άέρια υπό πίεση· βλέπε τμήμα 2.3».

13.

Στο τμήμα 2.5.4, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Τα στοιχεία μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, να υπολογιστούν ή να προσδιοριστούν με δοκιμές. Τα περισσότερα αέρια σε καθαρή μορφή έχουν ήδη ταξινομηθεί στις RTDG του ΟΗΕ, Πρότυποι Κανονισμοί.».

14.

Στα τμήματα 2.7.2.1 και 2.7.2.3, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

15.

Η υποσημείωση που αντιστοιχεί στο στοιχείο ε) του τμήματος 2.8.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Βλέπε συστάσεις του RTDG ΟΗΕ, Εγχειρίδιο δοκιμών και Κριτήρια, κεφάλαια 28.1, 28.2, 28.3 και πίνακα 28.3.».

16.

Στο τμήμα 2.8.2.4., οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

17.

Στο τμήμα 2.8.4.1., οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

18.

Στα στοιχεία α) και β) του τμήματος 2.8.4.2, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

19.

Στην εισαγωγική φράση των τμημάτων 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 και 2.13.2.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

20.

Στο τμήμα 2.13.4.4., οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

21.

Στην εισαγωγική φράση του τμήματος 2.14.2.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

22.

Η υποσημείωση που αντιστοιχεί στο στοιχείο ζ) του τμήματος 2.15.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Βλέπε συστάσεις του ΟΗΕ RTDG, Εγχειρίδιο δοκιμών και Κριτήρια, κεφάλαια 28.1, 28.2, 28.3 και πίνακα 28.3.».

23.

Το τμήμα 2.15.2.3 τροποποιείται ως εξής:

i)

η υποσημείωση που αντιστοιχεί στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα εξής: «(1) Όπως καθορίστηκε με τη σειρά δοκιμών E όπως περιγράφεται στο μέρος II των RTDG του ΟΗΕ, Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτήρια.»·

ii)

στη δεύτερη παράγραφο, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

24.

Στο τμήμα 2.15.4.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

25.

Στην εισαγωγική φράση του τμήματος 2.16.2.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

26.

Στο τμήμα 2.16.3, η ακόλουθη σημείωση προστίθεται κάτω από τον πίνακα 2.16.2:

«Σημείωση:

Όταν ουσία ή μείγμα ταξινομείται ως διαβρωτικό για τα μέταλλα, αλλά όχι ως διαβρωτικό για το δέρμα και/ή τους οφθαλμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επισήμανσης που ορίζονται στο τμήμα 1.3.6».

27.

Στην εισαγωγική φράση του τμήματος 2.16.4.1, οι λέξεις «συστάσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «RTDG του ΟΗΕ».

Γ.

Το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο τμήμα 3.1.2.1, η σημείωση γ) κάτω από τον πίνακα 3.1.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«γ)

Το εύρος εκτιμήσεων οξείας τοξικότητας (ΑΤΕ) για την τοξικότητα διά της εισπνοής που χρησιμοποιείται στον πίνακα βασίζεται σε δοκιμές έκθεσης επί 4 ώρες. Η μετατροπή των υφιστάμενων δεδομένων για την τοξικότητα διά της εισπνοής, που έχουν προκύψει κατόπιν έκθεσης επί 1 ώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαίρεση διά του 2 για τα αέρια και τους ατμούς και διά του 4 για σκόνες και εκνεφώματα».

2.

Τα τμήματα 3.1.3.6.2.2 και 3.1.3.6.2.3 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«3.1.3.6.2.2.

Σε περίπτωση που ένα συστατικό χωρίς καμία πληροφορία ταξινόμησης χρησιμοποιηθεί σε ένα μείγμα σε συγκέντρωση ≥ 1 %, συνάγεται ότι για το μείγμα αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί οριστική εκτίμηση της οξείας τοξικότητας. Στην περίπτωση αυτή, το μείγμα ταξινομείται με βάση μόνο τα γνωστά συστατικά και την πρόσθετη αναφορά στην επισήμανση και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ότι: “το × % του μείγματος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης οξείας τοξικότητας”», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3.

Αν η συνολική συγκέντρωση του συστατικού/των συστατικών άγνωστης οξείας τοξικότητας είναι ≤ 10 %, χρησιμοποιείται ο τύπος που αναφέρεται στο τμήμα 3.1.3.6.1. Αν η συνολική συγκέντρωση του συστατικού/των συστατικών άγνωστης οξείας τοξικότητας είναι > 10 %, ο τύπος που αναφέρεται στο τμήμα 3.1.3.6.1 διορθώνεται ώστε να προσαρμοστεί στο συνολικό ποσοστό του άγνωστου συστατικού/των άγνωστων συστατικών ως εξής:

Formula».

3.

Στο τμήμα 3.1.4.1, ο πίνακας 3.1.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.1.3

Στοιχεία επισήμανσης οξείας τοξικότητας

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Κίνδυνος

Κίνδυνος

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας:

Μέσω του στόματος

H300: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

H300: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

Διά του δέρματος

H310: Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

H310: Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

H311: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

Διά της εισπνοής

(βλέπε σημείωση 1)

H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη (από του στόματος)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση (από του στόματος)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση (από του στόματος)

P405

P405

P405

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη (από του στόματος)

P501

P501

P501

P501

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη (διά του δέρματος)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση (διά του δέρματος)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση (διά του δέρματος)

P405

P405

P405

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη (διά του δέρματος)

P501

P501

P501

P501

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη (διά της εισπνοής)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση (διά της εισπνοής)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση (διά της εισπνοής)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Δήλωση προφύλαξης Διάθεση (διά της εισπνοής)

P501

P501

P501»

 

4.

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 3.1.4.2:

«3.1.4.2.

Οι δηλώσεις κινδύνου οξείας τοξικότητας διαφοροποιούν τον κίνδυνο με βάση την οδό έκθεσης. Η κοινοποίηση της ταξινόμησης της οξείας τοξικότητας πρέπει επίσης να αντανακλά τη διαφοροποίηση αυτή. Εάν ουσία ή μείγμα έχει ταξινομηθεί για περισσότερες από μία οδούς έκθεσης, τότε όλες οι σχετικές ταξινομήσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τα σχετικά στοιχεία κοινοποίησης κινδύνου που περιλαμβάνονται στην επισήμανση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.3.2. Εάν κοινοποιείται η δήλωση “το x % του μείγματος αποτελείται από συστατικό/συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας”, όπως ορίζεται στο τμήμα 3.1.3.6.2.2, τότε, στις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, μπορεί επίσης να διαφοροποιηθεί η δήλωση με βάση την οδό της έκθεσης. Για παράδειγμα, “το x % του μείγματος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης οξείας τοξικότητας από του στόματος” και “το x % του μείγματος αποτελείται από συστατικό/συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας διά του δέρματος”.».

5.

Τμήμα 3.2.3.3.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3.2.3.3.5.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φαίνεται, από αξιόπιστα δεδομένα, ότι ο κίνδυνος διάβρωσης/ερεθισμού του δέρματος από ένα συστατικό δεν είναι εμφανής όταν το συστατικό περιέχεται παρόν σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των γενικών ορίων συγκέντρωσης που αναφέρονται στους πίνακες 3.2.3 και 3.2.4 του τμήματος 3.2.3.3.6. Στις περιπτώσεις αυτές το μείγμα ταξινομείται σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά (βλέπε επίσης άρθρα 10 και 11). Σε άλλες περιπτώσεις, όταν εκτιμάται ότι ο κίνδυνος διάβρωσης/ερεθισμού του δέρματος από ένα συστατικό δεν είναι εμφανής όταν το συστατικό παρόν περιέχεται σε επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των γενικών ορίων συγκέντρωσης που αναφέρονται στους πίνακες 3.2.3 και 3.2.4, εξετάζεται το ενδεχόμενο δοκιμής του μείγματος. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η μέθοδος κλιμακωτής προσέγγισης βάσει του βάρους απόδειξης που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.2.5.».

6.

Στο τμήμα 3.2.4, ο πίνακας 3.2.5 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.2.5

Στοιχεία επισήμανσης των διαβρωτικών/ερεθιστικών για το δέρμα

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1 A/1 B/1 Γ

Κατηγορία 2

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H314: Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H315: Προξενεί ερεθισμό του δέρματος

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P260

P264

P280

P264

P280

Δήλωση προφύλαξης Αντίδραση

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P405

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501»

 

7.

Το τμήμα 3.3.3.3.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3.3.3.3.5.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύπτει, από αξιόπιστα δεδομένα, ότι οι αναστρέψιμες/οι μη αναστρέψιμες οφθαλμικές επιπτώσεις από ένα συστατικό δεν είναι εμφανείς όταν το συστατικό περιέχεται σε επίπεδο επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των γενικών ορίων συγκέντρωσης που αναφέρονται στους πίνακες 3.3.3 και 3.3.4 του τμήματος 3.3.3.3.6. Στις περιπτώσεις αυτές το μείγμα ταξινομείται σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν εκτιμάται ότι ο κίνδυνος διάβρωσης/ερεθισμού του δέρματος ή οι αναστρέψιμες/μη αναστρέψιμες οφθαλμικές επιπτώσεις από ένα συστατικό δεν θα είναι εμφανείς όταν το συστατικό περιέχεται σε επίπεδο επίπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των γενικών ορίων συγκέντρωσης που αναφέρονται στους πίνακες 3.3.3 και 3.3.4, εξετάζεται το ενδεχόμενο δοκιμής του μείγματος. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η μέθοδος κλιμακωτής προσέγγισης βάσει του βάρους απόδειξης.».

8.

Στο τμήμα 3.4.3.3.2, η σημείωση 1 κάτω από τον πίνακα 3.4.6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Σημείωση 1:

Το εν λόγω όριο συγκέντρωσης για πρόκληση αντίδρασης χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης του τμήματος 2.8 του παραρτήματος II για την προστασία των ήδη ευαισθητοποιημένων ατόμων. Για τα μείγματα που περιέχουν ένα συστατικό σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση αυτής της συγκέντρωσης, απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφάλειας. Για ευαισθητοποιητικές ουσίες με ειδικό όριο συγκέντρωσης χαμηλότερο από 0,1 %, το όριο συγκέντρωσης για πρόκληση αντίδρασης θα πρέπει να ορίζεται στο ένα δέκατο του ειδικού ορίου συγκέντρωσης.».

9.

Στο τμήμα 3.4.4, ο πίνακας 3.4.7 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.4.7

Στοιχεία επισήμανσης για ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος

Ταξινόμηση

Ευαισθητοποίηση της αναπνοής

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Κατηγορία 1 και υποκατηγορίες 1Α και 1Β

Κατηγορία 1 και υποκατηγορίες 1Α και 1Β

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P261

P284

P261

P272

P280

Δήλωση προφύλαξης Αντίδραση

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

 

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501

P501»

10.

Στο τμήμα 3.5.3.1.1, ο πίνακας 3.5.2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.5.2

Γενικά όρια συγκέντρωσης συστατικών μείγματος που έχει ταξινομηθεί ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων, που συνεπάγονται την ταξινόμηση του μείγματος

Συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως:

Όρια συγκέντρωσης που συνεπάγονται ταξινόμηση του μείγματος ως:

μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1

μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 2

Κατηγορία 1A

Κατηγορία 1B

μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1Α

≥ 0,1 %

μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1Β

≥ 0,1 %

μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 2

≥ 1,0 %»

11.

Στο τμήμα 3.5.4.1, ο πίνακας 3.5.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.5.3

Στοιχεία επισήμανσης για τη μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

(Κατηγορία 1Α, 1Β)

Κατηγορία 2

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H340: Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)

H341: Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

P308 + P313

P308 + P313

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P405

P405

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501

P501»

12.

Στο τμήμα 3.6.3.1.1, ο πίνακας 3.6.2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.6.2

Γενικά όρια συγκέντρωσης των συστατικών μείγματος που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο, που συνεπάγονται ταξινόμηση του μείγματος

Συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως:

Γενικά όρια συγκέντρωσης που συνεπάγονται την ταξινόμηση του μείγματος ως εξής:

Καρκινογόνο κατηγορίας 1

Καρκινογόνο κατηγορίας 2

Κατηγορία 1A

Κατηγορία 1B

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

≥ 0,1 %

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

≥ 0,1 %

Καρκινογόνο κατηγορίας 2

≥ 1,0 % [Σημείωση 1]»

13.

Στο τμήμα 3.6.4.1, ο πίνακας 3.6.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.6.3

Στοιχεία επισήμανσης για την καρκινογένεση

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

(Κατηγορία 1Α, 1Β)

Κατηγορία 2

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H350: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης)

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

P308 + P313

P308 + P313

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P405

P405

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501

P501»

14.

Στο τμήμα 3.7.3.1.2, ο πίνακας 3.7.2 και οι σημειώσεις αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Πίνακας 3.7.2

Γενικά όρια συγκέντρωσης συστατικών μείγματος που ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή ή για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας, που συνεπάγονται ταξινόμηση του μείγματος

Συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως:

Γενικά όρια συγκέντρωσης που συνεπάγονται την ταξινόμηση του μείγματος ως εξής:

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2

Συμπληρωματική κατηγορία για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας

Κατηγορία 1A

Κατηγορία 1B

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1A

≥ 0,3 %

[Σημείωση 1]

 

 

 

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1B

 

≥ 0,3 %

[Σημείωση 1]

 

 

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2

 

 

≥ 0,3 %

[Σημείωση 1]

 

Συμπληρωματική κατηγορία για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας

 

 

 

≥ 0,3 %

[Σημείωση 1]

Σημείωση:

Τα όρια συγκέντρωσης στον πίνακα 3.7.2 ισχύουν για τα στερεά και τα υγρά (μονάδες w/w) καθώς και για τα αέρια (μονάδες v/v).

Σημείωση 1:

Αν ένα τοξικό στην αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 ή μια ουσία που ταξινομείται για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας περιέχεται στο μείγμα ως συστατικό σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1 %, διατίθεται κατόπιν αιτήσεως δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το μείγμα.».

15.

Στο τμήμα 3.7.4.1, ο πίνακας 3.7.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.7.3

Στοιχεία επισήμανσης για την τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

(Κατηγορία 1Α, 1Β)

Κατηγορία 2

Συμπληρωματική κατηγορία για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Δεν χρησιμοποιείται εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Δεν χρησιμοποιείται προειδοποιητική λέξη

Δήλωση επικινδυνότητας

H360: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη γονιμότητα ή στο έμβρυο (δήλωση συγκεκριμένης επίδρασης, εφόσον είναι γνωστή) (δήλωση οδού έκθεσης, εφόσον αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι ο κίνδυνος δεν προκαλείται από άλλες οδούς έκθεσης)

H361: Ύποπτο για την πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο (δήλωση συγκεκριμένης επίδρασης, εφόσον είναι γνωστή) (δήλωση οδού έκθεσης, εφόσον αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι ο κίνδυνος δεν προκαλείται από άλλες οδούς έκθεσης)

H362: Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη σε παιδιά που έχουν θηλάσει.

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P405

P405

 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501

P501»

 

16.

Στο τμήμα 3.8.4.1, ο πίνακας 3.8.4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3.8.4

Στοιχεία επισήμανσης για την ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση

Ταξινόμηση

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Εικονογράμματα GHS

Image

Image

Image

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Προσοχή

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

H370: Προκαλεί βλάβη στα όργανα (ή δηλώστε όλα τα όργανα που επηρεάζονται, εφόσον είναι γνωστά) (δηλώστε οδό έκθεσης, εφόσον αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι καμία άλλη οδός έκθεσης δεν προκαλεί τον κίνδυνο)

H371: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα (ή δηλώστε όλα τα όργανα που επηρεάζονται, εφόσον είναι γνωστά) (δηλώστε οδό έκθεσης, εφόσον αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι καμία άλλη οδός έκθεσης δεν προκαλεί τον κίνδυνο)

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση

P405

P405

P403 + P233

P405

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη

P501

P501

P501»

17.

Το σημείο 3.9.2.9.9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3.9.2.9.9.

Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να παρατηρείται συγκεκριμένη συμπεριφορά τοξικότητας σε μελέτες επαναλαμβανόμενης χορήγησης σε ζώα σε δόση/συγκέντρωση κατώτερη της καθοδηγητικής τιμής, όπως < 100 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα με χορήγηση από του στόματος. Ωστόσο, η φύση της επίδρασης, όπως νεφροτοξικότητα που παρατηρείται μόνο σε αρσενικούς επίμυες συγκεκριμένου γένους με γνωστή ευαισθησία στην εν λόγω επίδραση μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση για μη ταξινόμηση. Αντίστροφα, μπορεί να παρατηρείται συγκεκριμένη συμπεριφορά τοξικότητας σε μελέτες σε ζώα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση της καθοδηγητικής τιμής, όπως ≥ 100 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα με χορήγηση από του στόματος, και επιπλέον να υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως άλλες μελέτες μακροχρόνιας χορήγησης ή εμπειρία από περιστατικά σε ανθρώπους, που οδηγούν στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος των αποδείξεων, ότι η ταξινόμηση αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή.».

18.

Το σημείο 4.1.3.4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1.3.4.3.

Εάν παρασκευάζεται μείγμα με αραίωση άλλου ταξινομημένου μείγματος ή ουσίας με νερό ή άλλο εντελώς μη τοξικό υλικό, η τοξικότητα του προκύπτοντος μείγματος μπορεί να υπολογιστεί από το αρχικό μείγμα ή την ουσία.».

19.

Στο τμήμα 4.1.3.5.5.5.1, ο πίνακας 4.1.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 4.1.3

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές για υψηλής τοξικότητας συστατικά μειγμάτων

Οξεία τοξικότητα

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (M)

Χρόνια τοξικότητα

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (M)

Τιμή L(E)C50 (mg/l)

 

Τιμή NOEC (mg/l)

ΜΤΑ (1) συστατικά

ΤΑ (2) συστατικά

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(συνέχεια ή κατά διαστήματα με συντελεστή 10)

(συνέχεια ή κατά διαστήματα με συντελεστή 10)


(1)  Μη ταχέως αποικοδομήσιμα.

(2)  Ταχέως αποικοδομήσιμα.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο μέρος 1, το τμήμα 1.1.2. διαγράφεται.

2.

Στο μέρος 3, τα τμήματα 3.2. έως 3.2.2.2. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2   Ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις

3.2.1.    Συσκευασία που πρέπει να φέρει ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη

3.2.1.1.

Όταν οι ουσίες ή τα μείγματα διατίθενται στο ευρύ κοινό και ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας, ως διαβρωτικά για το δέρμα, ως μεταλλαξιγόνα των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 2, ως καρκινογόνα κατηγορίας 2, ως τοξικά στην αναπαραγωγή κατηγορίας 2, ως ευαισθητοποιητικά του αναπνευστικού συστήματος, STOT κατηγοριών 1 ή 2, ή ως ουσίες ή μείγματα που παρουσιάζουν κίνδυνο αναρρόφησης ή ως εύφλεκτα αέρια, ως εύφλεκτα υγρά κατηγοριών 1 ή 2 ή ως εύφλεκτα στερεά, η συσκευασία ανεξαρτήτως χωρητικότητας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου.

3.2.1.2.

Το τμήμα 3.2.1.1 δεν εφαρμόζεται στα φορητά δοχεία αερίων. Τα αερολύματα και οι περιέκτες που είναι εξοπλισμένοι με σφραγισμένη διάταξη ψεκασμού και περιέχουν ουσίες ή μείγματα τα οποία ταξινομούνται ως ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο αναρρόφησης δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου εκτός και αν ταξινομούνται σε έναν ή περισσότερους από τους άλλους κινδύνους στο τμήμα 3.2.1.1.

3.2.2.    Διατάξεις σχετικά με τις ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις συμμορφώνονται με το πρότυπο EN ISO 11683, “Συσκευασία — Απτικά σήματα κινδύνου — Απαιτήσεις”, όπως τροποποιήθηκε.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο μέρος 1, ο πίνακας 1.1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η πρώτη σειρά του κωδικού H222 αντικαθίσταται από τα εξής:

«H222

Γλώσσα

2.3 —

Αερολύματα, κατηγορία κινδύνου 1»

β)

Ο κωδικός H223 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«H223

Γλώσσα

2.3 —

Αερολύματα, κατηγορία κινδύνου 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.»

γ)

Οι ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας προστίθενται στον πίνακα μετά τον κωδικό H228:

«H229

Γλώσσα

2.3 —

Αερολύματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Γλώσσα

2.2 —

Εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένων των χημικά ασταθών αερίων), κατηγορίας κινδύνου Α

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Γλώσσα

2.2 —

Εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένων των χημικά ασταθών αερίων), κατηγορίας κινδύνου Β

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.»

2.

Στο μέρος 2, πίνακας 2.1, η πρόσθετη δήλωση επικινδυνότητας με κωδικό EUH006 διαγράφεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από την εξής:

«Κατά την επιλογή των δηλώσεων προφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 28 παράγραφος 3 οι προμηθευτές μπορούν να συνδυάζουν τις δηλώσεις προφύλαξης του παρακάτω πίνακα, με γνώμονα τη σαφήνεια και την καλύτερη κατανόηση της συμβουλής προφύλαξης.

Όταν σε μια δήλωση προφύλαξης το κείμενο εμφανίζεται εντός αγκυλών […] στη στήλη (2), αυτό σημαίνει ότι το κείμενο εντός των αγκυλών δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι χρήσης που εξηγούν πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κείμενο παρατίθενται στη στήλη (5).

Όταν μια ανάστροφη κάθετος ή διαγώνιο σήμα [/] εμφανίζεται σε κείμενο της δήλωσης προφύλαξης στη στήλη (2), δηλώνει ότι πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ των φράσεων που χωρίζουν τα σύμβολα αυτά σύμφωνα με τις ενδείξεις που προβλέπονται στη στήλη (5).

Όταν εμφανίζονται αποσιωπητικά […] σε ένα κείμενο της δήλωσης προφύλαξης στη στήλη (2), οι λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αναφέρονται στη στήλη (5).».

2.

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο πίνακας 6.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

Ο κωδικός P202 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P202

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.

Εκρηκτικά (τμήμα 2.1)

Ασταθές εκρηκτικό

 

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων (τμήμα 3.5)

1A, 1B, 2

Καρκινογένεση (τμήμα 3.6)

1A, 1B, 2

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τμήμα 3.7)

1A, 1B, 2

Εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένων των χημικά ασταθών αερίων) (τμήμα 2.2)

Α, B (χημικά ασταθή αέρια)»

ii)

Ο κωδικός P210 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P210

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Εκρηκτικά (τμήμα 2.1)

Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τη σχετική πηγή ή τις πηγές ανάφλεξης.

Εύφλεκτα αέρια (τμήμα 2.2)

1, 2

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1, 2, 3

Εύφλεκτα υγρά (τμήμα 2.6)

1, 2, 3

Εύφλεκτα στερεά (τμήμα 2.7)

1, 2

Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.8)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

Πυροφορικά υγρά (τμήμα 2.9)

1

Πυροφορικά στερεά (τμήμα 2.10)

1

Οργανικά υπεροξείδια (τμήμα 2.15)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

 

Οξειδωτικά υγρά (τμήμα 2.13)

1, 2, 3

Να καθορίζεται η φύλαξη μακριά από θερμότητα

Οξειδωτικά στερεά (τμήμα 2.14)

1, 2, 3

iii)

Ο κωδικός P211 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P211

Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1, 2»

 

iv)

Ο κωδικός P220 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P220

Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά.

Οξειδωτικά αέρια (τμήμα 2.4)

1

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τα άλλα ασύμβατα υλικά.

Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.8)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

Οξειδωτικά υγρά (τμήμα 2.13)

1

Να καθορίζεται η φύλαξη μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.

2, 3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τα άλλα ασύμβατα υλικά.

Οξειδωτικά στερεά (τμήμα 2.14)

1

Να καθορίζεται η φύλαξη μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.

2, 3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τα άλλα ασύμβατα υλικά.»

Οργανικά υπεροξείδια (τμήμα 2.15)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

v)

Ο κωδικός P223 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P223

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

Ουσίες και μείγματα που όταν έρθουν σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια (τμήμα 2.12)

1, 2»

 

vi)

Ο κωδικός P244 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P244

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

Οξειδωτικά αέρια (τμήμα 2.4)

 

vii)

Ο κωδικός P251 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P251

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1, 2, 3»

 

viii)

Ο κωδικός P261 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P261

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

3, 4

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τις συνθήκες εφαρμογής.

μπορεί να παραλείπεται, εάν ο κωδικός P260 αναγράφεται στην επισήμανση»

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· ερεθισμός της αναπνευστικής οδού (τμήμα 3.8)

3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ· νάρκωση (τμήμα 3.8)

3

ix)

Ο κωδικός P280 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Εκρηκτικά (τμήμα 2.1)

Ασταθή εκρηκτικά και υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.

Εύφλεκτα υγρά (τμήμα 2.6)

1, 2, 3

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Εύφλεκτα στερεά (τμήμα 2.7)

1, 2

Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.8)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

Πυροφορικά υγρά (τμήμα 2.9)

1

Πυροφορικά στερεά (τμήμα 2.10)

1

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.11)

1, 2

Ουσίες και μείγματα που όταν έρθουν σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια (τμήμα 2.12)

1, 2, 3

Οξειδωτικά υγρά (τμήμα 2.13)

1, 2, 3

Οξειδωτικά στερεά (τμήμα 2.14)

1, 2, 3

Οργανικά υπεροξείδια (τμήμα 2.15)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση προστατευτικών γαντιών/ενδυμάτων.

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση προστατευτικών γαντιών/προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση προστατευτικών γαντιών.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη (τμήμα 3.3)

1

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

Να καθορίζεται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Ερεθισμός των οφθαλμών (τμήμα 3.3)

2

 

 

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων (τμήμα 3.5)

1A, 1B, 2

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

 

 

Καρκινογένεση (τμήμα 3.6)

1A, 1B, 2

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.

 

 

Τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα (τμήμα 3.7)

1A, 1B, 2

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει το είδος του εξοπλισμού.»

x)

Ο κωδικός P281 διαγράφεται·

xi)

Ο κωδικός P284 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P284

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής..

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

1, 2

Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τον εξοπλισμό.

το κείμενο εντός αγκυλών μπορεί να χρησιμοποιείται εάν παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες μαζί με τη χημική ουσία στο σημείο χρήσης που εξηγούν το είδος του εξαερισμού που είναι κατάλληλος για ασφαλή χρήση

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

Ο κωδικός P285 διαγράφεται·

β)

Ο πίνακας 6.3 τροποποιείται ως εξής:

i)

Ο κωδικός P307 διαγράφεται·

ii)

Ο κωδικός P308 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P308

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων (τμήμα 3.5)

1A, 1B, 2

 

Καρκινογένεση (τμήμα 3.6)

1A, 1B, 2

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τμήμα 3.7)

1A, 1B, 2

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή — επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας (τμήμα 3.7)

Επιπρόσθετη κατηγορία

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση (τμήμα 3.8)

1, 2»

iii)

Ο κωδικός P309 διαγράφεται·

iv)

Οι κωδικοί P310, P311 και P312 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«P310

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

Οξεία τοξικότητα — από του στόματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

1, 2

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών (τμήμα 3.3)

1

Κίνδυνος από αναρρόφηση (τμήμα 3.10)

1

P311

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση (τμήμα 3.8)

1, 2

P312

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό…./εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Οξεία τοξικότητα — από του στόματος (τμήμα 3.1)

4

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.»

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

3, 4

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

4

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· ερεθισμός της αναπνευστικής οδού (τμήμα 3.8)

3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ· νάρκωση (τμήμα 3.8)

3

v)

Ο κωδικός P321 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P321

Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … σε αυτή την ετικέτα).

Οξεία τοξικότητα — από του στόματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3

… Παραπομπή σε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών.

εφόσον απαιτείται η άμεση χορήγηση αντιδότου.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

… Παραπομπή σε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών.

εφόσον συνιστάται η άμεση λήψη μέτρων, όπως η χρήση συγκεκριμένης ουσίας καθαρισμού.

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

3

…Παραπομπή σε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών.

εφόσον απαιτείται η άμεση λήψη ειδικών μέτρων.

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ

…Παραπομπή σε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών.

ο παραγωγός/προμηθευτής μπορεί να προσδιορίσει την ουσία καθαρισμού εφόσον ενδείκνυται.

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση (τμήμα 3.8)

1

…Παραπομπή σε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών.

εφόσον απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων

vi)

Ο κωδικός P322 διαγράφεται·

vii)

Ο κωδικός P340 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P340

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· ερεθισμός της αναπνευστικής οδού (τμήμα 3.8)

3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· νάρκωση (τμήμα 3.8)

viii)

Ο κωδικός P341 διαγράφεται·

ix)

Ο κωδικός P350 διαγράφεται·

x)

Ο κωδικός P352 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P352

Πλύντε με άφθονο νερό/…

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

…Ο παραγωγός/προμηθευτής μπορεί να προσδιορίσει μια ουσία καθαρισμού, εάν ενδείκνυται, ή μπορεί να προτείνει ένα εναλλακτικό μέσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το νερό είναι σαφώς ακατάλληλο.»

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

Οι κωδικοί Ρ361, P362 και P363 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«P361

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Εύφλεκτα υγρά (τμήμα 2.6)

1, 2, 3

 

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ


P362

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

4

 

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ»

 

xii)

H ακόλουθη δήλωση προφύλαξης προστίθεται μετά τον κωδικό P363:

«P364

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B»

 

xiii)

Στη στήλη 2 του κωδικού P378, οι λέξεις «Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Χρησιμοποιήστε … για να κατασβήσετε»·

xiv)

Οι κωδικοί P301 + P310 και P301 + P312 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«P301 + P310

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

Οξεία τοξικότητα — από του στόματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.

Κίνδυνος από αναρρόφηση (τμήμα 3.10)

1

P301 + P312

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό…./εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Οξεία τοξικότητα — από του στόματος (τμήμα 3.1)

4

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.»

xv)

Ο κωδικός P302 + P350 διαγράφεται·

xvi)

Ο κωδικός P302 + P352 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P302 + P352

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/…

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

…Ο παραγωγός/προμηθευτής μπορεί να προσδιορίσει μια ουσία καθαρισμού, εάν ενδείκνυται, ή μπορεί να προτείνει ένα εναλλακτικό μέσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το νερό είναι σαφώς ακατάλληλο.»

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

Ο κωδικός P303 + P361 + P353 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P303 + P361 + P353

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Εύφλεκτα υγρά (τμήμα 2.6)

1, 2, 3

 

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ»

xviii)

Ο κωδικός P304 + P340 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P304 + P340

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Οξεία τοξικότητα — διά της εισπνοής (τμήμα 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Διάβρωση του δέρματος (τμήμα 3.2)

1A, 1B, 1Γ

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση· ερεθισμός της αναπνευστικής οδού (τμήμα 3.8)

3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ· νάρκωση (τμήμα 3.8)

xix)

Ο κωδικός P304 + P341 διαγράφεται·

xx)

Ο κωδικός P307 + P311 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P308 + P311

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση (τμήμα 3.8)

1, 2

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.»

xxi)

Ο κωδικός P309 + P311 διαγράφεται·

xxii)

Ο κωδικός P342 + P311 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P342 + P311

Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει την κατάλληλη πηγή παροχής επείγουσας ιατρικής συμβουλής.»

xxiii)

Η ακόλουθη δήλωση προφύλαξης προστίθεται μετά τον κωδικό P342 + P311:

«P361 + P364

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οξεία τοξικότητα — διά του δέρματος (τμήμα 3.1)

4

 

Ερεθισμός του δέρματος (τμήμα 3.2)

2

Ευαισθητοποίηση του δέρματος (τμήμα 3.4)

1, 1A, 1B»

xxiv)

Ο κωδικός P370 + P378 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P370 + P378

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε… για να κατασβήσετε.

Εύφλεκτα υγρά (τμήμα 2.6)

1, 2, 3

…Ο παραγωγός/προμηθευτής καθορίζει τα κατάλληλα μέσα.

εφόσον το νερό αυξάνει τον κίνδυνο

Εύφλεκτα στερεά (τμήμα 2.7)

1, 2

Αυτοαντιδρώντα — ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.8)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ

Πυροφορικά υγρά (τμήμα 2.9)

1

Πυροφορικά στερεά (τμήμα 2.10)

1

Ουσίες και μείγματα που όταν έρθουν σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια (τμήμα 2.12)

1, 2, 3

Οξειδωτικά υγρά (τμήμα 2.13)

1, 2, 3

Οξειδωτικά στερεά (τμήμα 2.14)

1, 2, 3

γ)

Ο πίνακας 6.4 τροποποιείται ως εξής:

i)

Ο κωδικός P410 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P410

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1,2, 3

 

Αέρια υπό πίεση (τμήμα 2.5)

Πεπιεσμένα αέρια

Υγροποιημένα αέρια

Διαλυμένα αέρια

μπορεί να παραλείπεται για αέρια εντός φορητών φιαλών αερίου, σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P200 των RTDG του ΟΗΕ, Κανονισμοί Προτύπων, εκτός εάν τα αέρια αυτά υπόκεινται σε (αργή) αποσύνθεση ή πολυμερισμό

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα (τμήμα 2.11)

1, 2

 

Οργανικά υπεροξείδια (τμήμα 2.15)

Τύποι Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ»

 

ii)

Ο κωδικός P412 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P412

Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1, 2, 3»

 

iii)

Οι κωδικοί P410 + 403 και P410 + 403 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«P410 + P403

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Αέρια υπό πίεση (τμήμα 2.5)

Πεπιεσμένα αέρια

Υγροποιημένα αέρια

Διαλυμένα αέρια

μπορεί να παραλείπεται για αέρια εντός φορητών φιαλών αερίου, σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P200 των RTDG του ΟΗΕ, Κανονισμοί Προτύπων, εκτός εάν τα αέρια αυτά υπόκεινται σε (αργή) αποσύνθεση ή πολυμερισμό

P410 + P412

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

Αερολύματα (τμήμα 2.3)

1, 2, 3»

 

3.

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο πίνακας 1.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

Ο κωδικός P210 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P210

Γλώσσα

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.»

ii)

Ο κωδικός P223 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P223

Γλώσσα

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua

 

CS

Zabraňte styku s vodou

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.»

iii)

Ο κωδικός P244 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P244

Γλώσσα

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté, bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα..

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.»

iv)

Ο κωδικός P251 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P251

Γλώσσα

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.»

v)

Ο κωδικός P281 διαγράφεται·

vi)

Ο κωδικός P284 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P284

Γλώσσα

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.»

vii)

Ο κωδικός P285 διαγράφεται·

β)

Ο πίνακας 1.3 τροποποιείται ως εξής:

i)

Ο κωδικός P307 διαγράφεται·

ii)

Ο κωδικός P309 διαγράφεται·

iii)

Οι κωδικοί P310, P311 και P312 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«P310

Γλώσσα

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Γλώσσα

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Γλώσσα

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…»

iv)

Ο κωδικός P322 διαγράφεται·

v)

Ο κωδικός P340 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P340

Γλώσσα

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.»

vi)

Ο κωδικός P341 διαγράφεται·

vii)

Ο κωδικός P350 διαγράφεται·

viii)

Ο κωδικός P352 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P352

Γλώσσα

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…»

viiiα)

Ο κωδικός P361 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«P361

Γλώσσα

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.»

ix)

Ο κωδικός P362 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«P362

Γλώσσα

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV