EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ

OJ L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 127 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 148,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (3) προβλέπει ότι οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

(2)

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθορίζει το είδος των δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Η χρηματοπιστωτική κρίση δικαιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω απλουστεύσεις, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επιχορηγήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απηύθυνε σύσταση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του για το 2007, τόσο στις νομοθετικές αρχές όσο και στην Επιτροπή να είναι έτοιμες να επανεξετάσουν το σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων δαπανών, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στην απλούστευση της βάσης υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και στη διεύρυνση της καταβολής κατ’ αποκοπή ποσών ή της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσοστών αντί της απόδοσης των «πραγματικών δαπανών».

(5)

Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη απλούστευση της διαχείρισης, της διοίκησης και του ελέγχου των πράξεων που λαμβάνουν επιχορήγηση από το ΕΚΤ, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με σύστημα επιστροφής των δαπανών με βάση τα αποτελέσματα, είναι σκόπιμο να προστεθούν δύο επιπλέον μορφές επιλέξιμων δαπανών, πιο συγκεκριμένα τα κατ’ αποκοπή ποσά και το κατ’ αποκοπή ποσοστό με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους.

(6)

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών, η απλούστευση αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχορηγήσεις του ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η αναδρομική ισχύς από την 1η Αυγούστου 2006, η οποία είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

(7)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα εξής:

«β)

στην περίπτωση επιχορηγήσεων:

i)

οι έμμεσες δαπάνες, που δηλώνονται με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό, έως το 20 % των άμεσων δαπανών μιας πράξης·

ii)

οι δαπάνες με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό οι οποίες υπολογίζονται με την εφαρμογή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους όπως ορίζονται από το κράτος μέλος·

iii)

τα κατ’ αποκοπή ποσά προς κάλυψη όλων ή μέρους των δαπανών μιας πράξης·»·

2)

προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Οι επιλογές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία i), ii) και iii) είναι δυνατόν να συνδυάζονται μόνον στην περίπτωση που κάθε μία από αυτές καλύπτει διαφορετική κατηγορία επιλέξιμων δαπανών ή στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία i), ii) και iii) πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων βάσει έντιμου, αμερόληπτου και επαληθεύσιμου υπολογισμού.

Το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο iii) δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται, ωστόσο, από την 1η Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 6 Μαΐου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KOHOUT


(1)  Γνώμη της 25ης Φεβρουαρίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009.

(3)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(4)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12.


Top