EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0936

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/2008 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

ΕΕ L 257 της 25.9.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/936/oj

25.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 257/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 936/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο ε) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής παρεισέφρησε ένα σφάλμα (2). Στην περίπτωση προσυσκευασμένων τεμαχίων κρέατος πουλερικών, για το ονομαστικό βάρος μεταξύ 1 100 και 2 400 γραμμαρίων όπως και για το ονομαστικό βάρος άνω των 2 400 γραμμαρίων το ανεκτό αρνητικό σφάλμα πρέπει να είναι το ίδιο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

(σε γραμμάρια)

«Ονομαστικό βάρος

Ανεκτά αρνητικά σφάλματα

Σφάγια

Τεμάχια

κατώτερο του 1 100

25

25

1 100-< 2 400

50

50

2 400 και άνω

100

50»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 46.


Top