EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0523

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 523/2008 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII, X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 153, 12.6.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/523/oj

12.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 523/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιουνίου 2008

για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII, X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 28, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 29 παράγραφος 3 και το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 θεσπίζει απαιτήσεις υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας προϊόντων αίματος που προορίζονται για τεχνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές καθώς και ενός καταλόγου χωρών από τις οποίες εγκρίνονται οι εισαγωγές.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει ότι ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ορισμένες ουσίες που απαγορεύονται δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και κατάργησης των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (2), είναι δυνατόν να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή με συγκεκριμένους κανόνες που θα θεσπισθούν.

(3)

Η δυνατότητα εισαγωγής αυτών των προϊόντων αίματος έχει ζωτική σημασία για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας για την παρασκευή διάφορων τεχνικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κυρίως από τη φαρμακευτική και την ερευνητική κοινότητα. Καθώς τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα και κατά την επεξεργασία τους και την τεχνική τους χρήση δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων οφειλόμενο στο γεγονός ότι προέρχονται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ορισμένες ουσίες που απαγορεύονται δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ, είναι σκόπιμο να επιτραπούν οι εισαγωγές στην Κοινότητα αυτών των προϊόντων αίματος.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει ότι τα προϊόντα αίματος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων πρέπει να υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία ή ότι πρέπει η χώρα ή περιφέρεια καταγωγής των προϊόντων να είναι απαλλαγμένη από ορισμένες ασθένειες χωρίς εμβολιασμό. Ωστόσο, αρκετές χώρες ή ορισμένες περιφέρειες είναι επιλέξιμες για τη διανομή νωπού κρέατος μηρυκαστικών στην Κοινότητα λόγω του ότι είναι απαλλαγμένες από τον αφθώδη πυρετό με εμβολιασμό, υπό τον όρο ότι ο κίνδυνος για πιθανή κυκλοφορία του ιού είναι περιορισμένος. Ομοίως, είναι σκόπιμο να επιτραπούν οι εισαγωγές μη επεξεργασμένων προϊόντων αίματος μηρυκαστικών από τις χώρες ή τις περιφέρειες αυτές, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα διοχετεύονται στον τόπο προορισμού τους υπό ασφαλείς συνθήκες για περαιτέρω επεξεργασία.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει επίσης ότι, όσον αφορά τα προϊόντα αίματος μηρυκαστικών, η περιφέρεια καταγωγής πρέπει να είναι επιλέξιμη για την εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων ζώων του ίδιου είδους. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα προϊόντα αίματος είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν νόσους που εμπνέουν ανησυχία απ’ ό,τι τα ζώντα ζώα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διαγραφεί ο όρος αυτός από τις σχετικές απαιτήσεις.

(6)

Το μέρος VI σημείο A του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 περιλαμβάνει καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος που προορίζονται για τεχνικούς σκοπούς. Οι εν λόγω κατάλογοι περιλαμβάνουν επί του παρόντος μόνο χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή όλων των κατηγοριών νωπού κρέατος των εν λόγω ειδών για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(7)

Λόγω του ότι οι εφαρμοστέες απαιτήσεις επιτρέπουν την επεξεργασία των προϊόντων αίματος, οι ανωτέρω κατάλογοι πρέπει να συμπεριλάβουν επίσης χώρες που δεν επιτρέπεται να εξάγουν νωπό κρέας των εν λόγω ειδών στην Κοινότητα, αλλά δύνανται να τηρούν τις απαιτήσεις επεξεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να θεσπισθούν ξεχωριστά υγειονομικά πιστοποιητικά για τα προϊόντα αίματος που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και τα προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία.

(8)

Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι απαιτήσεις που διέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος πουλερικών και άλλων ειδών πτηνών παραπέμποντας στα διεθνή πρότυπα που θεσπίζονται στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE).

(9)

Επομένως, τα παραρτήματα VIII, Χ και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε να παρασχεθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα στους παράγοντες του κλάδου προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους νέους κανόνες και να καταστεί δυνατή η συνεχιζόμενη εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων αίματος που επί του παρόντος καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα VIII, Χ και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι αποστολές προϊόντων αίματος τα οποία συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά που έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού γίνονται δεκτές για εισαγωγή στην Κοινότητα έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο.

Οι αποστολές αυτές γίνονται επίσης δεκτές έως τις 12 Φεβρουαρίου 2009 το αργότερο, εάν τα συνοδευτικά υγειονομικά πιστοποιητικά είχαν συμπληρωθεί και υπογραφεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει και εφαρμόζεται την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 132 της 22.5.2008, σ. 7).

(2)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα VIII κεφάλαιο IV αντικαθίσταται από το εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Απαιτήσεις για το αίμα και τα προϊόντα αίματος, με εξαίρεση το αίμα και τα προϊόντα αίματος των Equidae, για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων

A.   Εισαγωγή

1.

Οι εισαγωγές αίματος υπόκεινται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο XI.

2.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού που προέρχεται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΚ, εάν:

α)

προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο του μέρους VI σημείο Α του παραρτήματος ΧΙ κατά περίπτωση·

β)

προέρχονται από τεχνική μονάδα που πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή από την εγκατάσταση συλλογής·

γ)

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται κατά περίπτωση με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 4 Γ ή του κεφαλαίου 4 Δ του παραρτήματος Χ.

3.

Το αίμα από το οποίο παράγονται τα προϊόντα αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων πρέπει να έχει συλλεχθεί:

α)

σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

β)

σε σφαγεία εγκεκριμένα και επιτηρούμενα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας· ή

γ)

από ζώντα ζώα σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες και επιτηρούμενες από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας.

4.

Τα προϊόντα αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων που προέρχονται από ζώα που ανήκουν στην τάξη των Artiodactyla, Perissodactyla και Proboscidea, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεών τους, πρέπει να πληρούν τους όρους είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α)

τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται την απουσία παθογόνων παραγόντων των νόσων που αναφέρονται στο στοιχείο β):

i)

σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον τρεις ώρες, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

ii)

σε ακτινοβολία σε 25 kGy με ακτίνες γάμμα και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

iii)

σε θερμική επεξεργασία σε τουλάχιστον 80 °C σε όλη τους τη μάζα και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

iv)

όσον αφορά ζώα πλην των Suidae και Tayassuidae μόνον: σε μεταβολή του pH σε pH 5 επί δύο ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

β)

όσον αφορά προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το στοιχείο α), τα προϊόντα προέρχονται από χώρα ή περιφέρεια:

i)

στην οποία δεν έχει καταγραφεί κρούσμα πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών και πυρετού της κοιλάδας Rift και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά των νόσων αυτών για 12 μήνες τουλάχιστον·

ii)

στην οποία δεν έχει καταγραφεί κρούσμα αφθώδους πυρετού για 12 μήνες και όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά των νόσων αυτών για τουλάχιστον 12 μήνες· ή

στην οποία δεν έχει καταγραφεί κρούσμα αφθώδους πυρετού για 12 μήνες και στην οποία πραγματοποιούνται επισήμως προγράμματα εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού και ελέγχονται τα κατοικίδια μηρυκαστικά για 12 μήνες τουλάχιστον· στην περίπτωση αυτή, μετά τον συνοριακό έλεγχο που προβλέπεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην τεχνική μονάδα προορισμού και πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων, του μη χρησιμοποιηθέντος και του πλεονάζοντος υλικού, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης νόσων στα ζώα ή τους ανθρώπους.

Συμπληρωματικά προς τα σημεία i) και ii), όσον αφορά τα ζώα εκτός των Suidae και Tayassuidae, πρέπει να πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

στη χώρα ή περιφέρεια καταγωγής δεν έχει καταγραφεί για 12 μήνες κανένα κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας και καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας οροθετικών ζώων) και δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός των ευπαθών ειδών κατά των νόσων αυτών για 12 μήνες τουλάχιστον,

μετά το συνοριακό έλεγχο που προβλέπεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην τεχνική μονάδα προορισμού και πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων, του μη χρησιμοποιηθέντος και του πλεονάζοντος υλικού, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης νόσων στα ζώα ή τους ανθρώπους.

Συμπληρωματικά προς τα σημεία i) και ii), όσον αφορά τις οικογένειες των Suidae και Tayassuidae, στη χώρα ή περιφέρεια καταγωγής δεν έχει καταγραφεί για 12 μήνες τουλάχιστον κανένα κρούσμα φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, κλασικής πανώλους των χοίρων και αφρικανικής πανώλους των χοίρων, δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά των νόσων αυτών για 12 μήνες τουλάχιστον και πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

στη χώρα ή περιφέρεια καταγωγής δεν έχει καταγραφεί για 12 μήνες κανένα κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας οροθετικών ζώων) και δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός των ευπαθών ειδών κατά των νόσων αυτών για 12 μήνες τουλάχιστον,

μετά το συνοριακό έλεγχο που προβλέπεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην τεχνική μονάδα προορισμού και πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων, του μη χρησιμοποιηθέντος και του πλεονάζοντος υλικού, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης νόσων στα ζώα ή τους ανθρώπους.

5.

Τα προϊόντα αίματος για την παρασκευή τεχνικών προϊόντων που προέρχονται από πουλερικά και άλλα είδη πτηνών, πρέπει να πληρούν τους όρους είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α)

τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται την απουσία παθογόνων παραγόντων των νόσων που αναφέρονται στο στοιχείο β):

i)

σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον τρεις ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

ii)

σε ακτινοβολία σε 25 kGy με ακτίνες γάμμα και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

iii)

σε θερμική επεξεργασία σε τουλάχιστον 70 °C σε όλη τους τη μάζα και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας·

β)

όσον αφορά προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το στοιχείο α), τα προϊόντα προέρχονται από χώρα ή περιφέρεια:

i)

που είναι απαλλαγμένη από την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας όπως ορίζεται στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του ΟΙΕ·

ii)

η οποία κατά τους τελευταίους 12 μήνες δεν έχει πραγματοποιήσει εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών·

iii)

στην οποία τα πουλερικά ή άλλα είδη πτηνών από τα οποία προέρχονται τα προϊόντα δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών με εμβόλια που έχουν παρασκευασθεί από στέλεχος της ψευδοπανώλους των πτηνών που εμφανίζει υψηλότερη παθογονικότητα απ’ ό,τι τα λεντογενή στελέχη του ιού.»

2.

Το παράρτημα X τροποποιείται ως εξής:

α)

Το κεφάλαιο 4 μέρος Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Γ

Image

Image

Image

β)

Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 4 μέρος Δ:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Δ

Image

Image

Image

3.

Στο παράρτημα XI, το μέρος VI σημείο A αντικαθίσταται από τα εξής:

«A.

Προϊόντα αίματος:

1.

Προϊόντα αίματος από οπληφόρα, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:

Τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος όλων των ειδών κατοικίδιων οπληφόρων και μόνον για την περίοδο που αναφέρεται στις στήλες 7 και 8 του εν λόγω μέρους

Ιαπωνία.

2.

Προϊόντα αίματος από πουλερικά και άλλα είδη πτηνών, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:

Τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2006/696/ΕΚ

Ιαπωνία.

3.

Προϊόντα αίματος από άλλα ζώα, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:

Τρίτες χώρες που απαριθμούνται είτε στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2006/696/ΕΚ της Επιτροπής ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Ιαπωνία.

4.

Προϊόντα αίματος από οποιαδήποτε είδη, που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:

Τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, στο μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2006/696/ΕΚ ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/585/ΕΚ

Ιαπωνία.»


Top