EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0437

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2008 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008 , για τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη μεταποίηση του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα που ορίζονται ως υλικό της κατηγορίας 3 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj

22.5.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 437/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Μαΐου 2008

για τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη μεταποίηση του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα που ορίζονται ως υλικό της κατηγορίας 3

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 καθορίζονται υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στον κανονισμό προβλέπεται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως υλικό ζωοτροφών μεταποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 καθορίζει ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων μεταποιημένων προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο V του εν λόγω παραρτήματος προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα.

(3)

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την εισαγωγή, από τρίτες χώρες, των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII του εν λόγω κανονισμού δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές από τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την παραγωγή και τη διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά στο εσωτερικό της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο V του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εισαχθούν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις, να εναρμονιστούν οι προδιαγραφές μεταποίησης του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα και να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τις εισαγωγές που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά.

(4)

Μετά τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2006, σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων λόγω της διατροφής τους με έτοιμα προς χρήση γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς περαιτέρω επεξεργασία (2), είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα. Πρέπει, επίσης, να συνεκτιμηθούν οι μέθοδοι αδρανοποίησης του ιού του αφθώδους πυρετού που ενδέχεται να είναι παρόντες στο γάλα· οι εν λόγω μέθοδοι περιγράφονται στην έκθεση που δημοσίευσε το 1999 η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, με τίτλο «Στρατηγική για τον επείγοντα εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού» (3), και στο προσάρτημα 3.6.2 του κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων (4), έκδοση του 2005, του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών — ΔΓΕ).

(5)

Συνεκτιμώντας τις τροποποιημένες απαιτήσεις υγιεινής που αναφέρονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, είναι σκόπιμο τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 μέρος A, μέρος Β και μέρος Γ του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού να αντικατασταθούν από ένα ενιαίο υπόδειγμα πιστοποιητικού για την εισαγωγή από τρίτες χώρες γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(6)

Είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η παραπομπή στο υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο μέρος Ι του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, το οποίο περιλαμβάνει καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(7)

Επομένως, τα παραρτήματα VII, Χ και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα VII, Χ και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Μαΐου 2008.

Οι αποστολές για τις οποίες τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά δα έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2008, σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, θα γίνονται δεκτές για εισαγωγή στην Κοινότητα έως την 1η Φεβρουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 399/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 118 της 6.5.2008, σ. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα VII, το κεφάλαιο V αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ειδικές απαιτήσεις για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι.

A.   Προδιαγραφές μεταποίησης

1.

Το γάλα πρέπει να υποβάλλεται σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

1.1.

αποστείρωση με ελάχιστη τιμή F0  (1) τουλάχιστον τρία·

1.2.

UHT (υπερυψηλή θερμοκρασία) (2) σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα:

α)

μετέπειτα φυσική επεξεργασία:

i)

με διαδικασία ξήρανσης η οποία, στην περίπτωση του γάλακτος που προορίζεται για ζωοτροφή, συνδυάζεται με επιπλέον θέρμανση τουλάχιστον στους 72 °C ή

ii)

με μείωση του pH κάτω του 6 επί τουλάχιστον 1 ώρα·

β)

την προϋπόθεση ότι το γάλα ή το προϊόν με βάση το γάλα παρήχθη τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αποστολή και ότι κατά την περίοδο αυτή δεν εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού στο κράτος μέλος καταγωγής

1.3.

εφαρμογή επεξεργασίας HTST (3) δύο φορές·

1.4.

επεξεργασία HTST (3) σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα:

α)

μετέπειτα φυσική επεξεργασία:

i)

με διαδικασία ξήρανσης η οποία, στην περίπτωση του γάλακτος που προορίζεται για ζωοτροφή, συνδυάζεται με επιπλέον θέρμανση τουλάχιστον στους 72 °C· ή

ii)

με μείωση του pH κάτω του 6 επί τουλάχιστον 1 ώρα·

β)

την προϋπόθεση ότι το γάλα ή το προϊόν με βάση το γάλα παρήχθη τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αποστολή και ότι κατά την περίοδο αυτή δεν εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού στο κράτος μέλος καταγωγής.

2.

Τα προϊόντα με βάση το γάλα πρέπει να υφίστανται τουλάχιστον μία από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή να παράγονται από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.

Ο ορός γάλακτος που προορίζεται για τροφή ζωικών ειδών τα οποία είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό και παράγεται από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον 16 ώρες μετά την πήξη του γάλακτος και ο βαθμός οξύτητας (pH) που καταγράφεται πρέπει να είναι μικρότερος από 6,0 πριν από την αποστολή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

4.

Συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία 1, 2 και 3, το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

4.1.

μετά την ολοκλήρωση της μεταποίησης, λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η μόλυνση των προϊόντων·

4.2.

το τελικό προϊόν φέρει σήμανση στην οποία αναφέρεται ότι περιέχει υλικό της κατηγορίας 3 και ότι δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και

α)

συσκευάζεται σε νέους περιέκτες· ή

β)

μεταφέρεται χύδην με περιέκτες ή άλλα μέσα μεταφοράς που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί επιμελώς με απολυμαντικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή πριν χρησιμοποιηθούν.

5.

Το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να παράγονται υπό όρους που να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων. Οι όροι αυτοί μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

B.   Εισαγωγή

1.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1.1.

τα προϊόντα προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο του μέρους I του παραρτήματος ΧΙ·

1.2.

προέρχονται από εγκατάσταση μεταποίησης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 29 παράγραφος 4·

1.3.

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος Χ·

1.4.

έχουν υποστεί τουλάχιστον μία από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3 και στο στοιχείο α) της παραγράφου 1.4 του μέρους Α·

1.5.

είναι σύμφωνες με τις παραγράφους 2 και 4 και, στην περίπτωση του ορού γάλακτος, με την παράγραφο 3 του μέρους Α.

2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1.4, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα από τις τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές, οι οποίες αναφέρονται στη στήλη “Α” του παραρτήματος Ι της απόφασης 2004/438/ΕΚ της Επιτροπής (4) υπό τον όρο ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία HTST μία φορά και έχουν παραχθεί:

i)

είτε 21 ημέρες πριν από την αποστολή και, στη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού στη χώρα εξαγωγής· ή

ii)

παρουσιάστηκαν σε συνοριακό σταθμό ελέγχου της ΕΕ τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την παραγωγή και, στη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού στη χώρα εξαγωγής.

3.

Όταν εντοπίζεται κίνδυνος εισαγωγής εξωτικής νόσου ή άλλος κίνδυνος για την υγεία των ζώων, είναι δυνατό να επιβληθούν πρόσθετοι όροι για την προστασία της υγείας των ζώων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2.

Στο παράρτημα X, τα κεφάλαια 2 μέρος A, 2 μέρος Β και 2 μέρος Γ αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Image

Image

Image

3.

Στο παράρτημα ΧΙ, το μέρος Ι αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (υγειονομικό πιστοποιητικό, κεφάλαιο 2)

Οι εγκεκριμένες τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2004/438/ΕΚ.»


(1)  F0 είναι το εκτιμώμενο θανατηφόρο αποτέλεσμα επί των σπόρων βακτηριδίων. F0 με τιμή 3,00 σημαίνει ότι το ψυχρότερο σημείο του προϊόντος έχει θερμανθεί επαρκώς ώστε να επιτευχθεί το ίδιο θανατηφόρο αποτέλεσμα όπως σε θερμοκρασία 121 °C (250 °F) επί τρία λεπτά με στιγμιαία θέρμανση και ψύξη.

(2)  

UHT

=

επεξεργασία υπερυψηλής θερμοκρασίας σε 132 °C επί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.

(3)  

HTST

=

ταχεία παστερίωση υψηλής θερμοκρασίας σε 72 °C επί 15 τουλάχιστον δευτερόλεπτα ή ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης αρκετό για να προκαλέσει αρνητική αντίδραση σε δοκιμή φωσφατάσης.

(4)  ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 72· διορθώθηκε στην ΕΕ L 189 της 27.5.2004, σ. 57


Top