EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0259

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2008 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; καταργήθηκε από 32014R0908 . Latest consolidated version: 29/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 259/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαρτίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως για το άρθρο 42 σημείο 8β,

Μετά τη διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ορίζει ότι κράτη μέλη κάθε χρόνο δημοσιοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (στο εξής «τα ταμεία»), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

(2)

Σκοπός της δημοσιοποίησης αυτής, η οποία πρέπει να γίνεται με βάση τα στοιχεία που περιέχουν τα λογιστικά βιβλία και τα μητρώα των οργανισμών πληρωμών και η οποία πρέπει να αφορά μόνο τις πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και να βελτιωθεί η χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο κοινό με σαφή και εναρμονισμένο τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία της 30ής Απριλίου. Όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ που καταβλήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 15ης Οκτωβρίου 2007, πρέπει να καθοριστεί ειδική προθεσμία για τη δημοσιοποίηση.

(3)

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν οι στοιχειώδεις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης. Οι εν λόγω απαιτήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(4)

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μέσω του Διαδικτύου με τη μορφή εργαλείου αναζήτησης το οποίο εξασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό είναι σε θέση να τα συμβουλευθεί. Το εργαλείο αναζήτησης πρέπει να επιτρέπει την αναζήτηση βάσει ορισμένων κριτηρίων και τα αποτελέσματα της αναζήτησης πρέπει να παρουσιάζονται σε μια εύκολα προσβάσιμη μορφή.

(5)

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τους δικαιούχους θα πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη του οικονομικού έτους ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια έναντι του κοινού. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών. Δεδομένου ότι ο στόχος της διαφάνειας δεν απαιτεί τη διαθεσιμότητα των στοιχείων επ’ αόριστον, πρέπει να προβλεφθεί μια εύλογη περίοδος διαθεσιμότητας των δημοσιευόμενων στοιχείων.

(6)

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών βελτιώνει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση, μεταξύ άλλων ενισχύοντας το δημόσιο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Λόγω της βαρύτητας των επιδιωκόμενων στόχων, δικαιολογείται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να θεσπιστούν διατάξεις για τη γενική δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει μια δημοκρατική κοινωνία και τα όρια που απαιτούνται για την πρόληψη των παρατυπιών.

(7)

Για να πληρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων, οι δικαιούχοι των ταμείων πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που τους αφορούν. Η ενημέρωση των δικαιούχων πρέπει να γίνεται μέσω των εντύπων των αιτήσεων ενίσχυσης ή κατά τη συλλογή των δεδομένων με άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2), καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις δαπάνες κατά τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, στο βαθμό που η ενημέρωση των δικαιούχων δεν είναι δυνατή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών δεδομένων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη δημοσιοποίηση.

(8)

Για λόγους διαφάνειας, οι δικαιούχοι των κονδυλίων πρέπει επίσης να ενημερώνονται ότι, για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης των Κοινοτήτων και των κρατών μελών. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να παρέχεται ταυτόχρονα με την πληροφόρηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση και τα ατομικά δικαιώματα.

(9)

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα που δημοσιοποιούνται, η Επιτροπή πρέπει να προβλέψει έναν κοινοτικό δικτυακό τόπο ο οποίος να περιλαμβάνει και συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των κρατών μελών στους οποίους είναι διαθέσιμα τα στοιχεία. Δεδομένου ότι οι οργανωτικές δομές στα κράτη μέλη διαφέρουν μεταξύ τους, πρέπει τα ίδια τα κράτη μέλη να καθορίσουν το φορέα που είναι επιφορτισμένος με τη δημιουργία και τη λειτουργία του ενιαίου δικτυακού τους τόπου και με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων.

(10)

Εφόσον το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 προβλέπει ότι το άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, το οποίο προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1437/2007, εφαρμόζεται στις δαπάνες του ΕΓΤΕ που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 16 Οκτωβρίου 2007 και εντεύθεν και στις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επίσης οι κανόνες εφαρμογής για την ίδια χρονική περίοδο.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο της δημοσιοποίησης

1.   Η δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα·

β)

την πλήρη εταιρική επωνυμία όπως έχει καταχωριστεί, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα·

γ)

την πλήρη επωνυμία της ένωσης όπως έχει καταχωριστεί ή την επισήμως αναγνωρισμένη επωνυμία στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα·

δ)

τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που προσδιορίζει το δήμο·

ε)

για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (στο εξής «ΕΓΤΕ»), το ποσό των άμεσων ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το οποίο έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος·

στ)

για το ΕΓΤΕ, το ποσό των ενισχύσεων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο ε), το οποίο έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος·

ζ)

για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (στο εξής «ΕΓΤΑΑ»), το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την κοινοτική όσο και την εθνική συνδρομή·

η)

το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ) τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος·

θ)

το νόμισμα των εν λόγω ποσών.

2.   Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν λεπτομερέστερα στοιχεία από εκείνα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 2

Μορφή της δημοσιοποίησης

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 διατίθενται σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο ανά κράτος μέλος μέσω εργαλείου αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν τους δικαιούχους ανά επωνυμία/ονοματεπώνυμο, δήμο, ληφθέντα ποσά όπως αναφέρεται στα στοιχεία ε), στ), ζ) και η) του άρθρου 1 ή βάσει συνδυασμού των κριτηρίων αυτών και να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες ως ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.

Άρθρο 3

Ημερομηνία της δημοσιοποίησης

1.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 δημοσιοποιούνται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

2.   Για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ οι οποίες έχουν καταβληθεί κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2007, τα στοιχεία δημοσιοποιούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες έχουν αποδοθεί από το ΕΓΤΑΑ στο οικείο κράτος μέλος μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα στοιχεία δημοσιοποιούνται μαζί με τα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2008.

3.   Τα στοιχεία παραμένουν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.

Άρθρο 4

Ενημέρωση των δικαιούχων

1.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και τον παρόντα κανονισμό και ότι τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και διερεύνησης των Κοινοτήτων και των κρατών μελών για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.

2.   Στην περίπτωση των προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων δυνάμει της οδηγίας αυτής καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται μέσω των εντύπων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ ή κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, η ενημέρωση γίνεται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της δημοσιοποίησής τους.

Άρθρο 5

Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών

1.   Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί, υπό την κεντρική της διαδικτυακή διεύθυνση, κοινοτικό δικτυακό τόπο ο οποίος περιλαμβάνει συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενημερώνει τους συνδέσμους αυτούς βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τη διεύθυνση του δικτυακού τους τόπου αμέσως μετά τη δημιουργία του και επίσης την ενημερώνουν για κάθε μεταβολή που ενδέχεται να επηρεάσει την προσβασιμότητα του εν λόγω δικτυακού τόπου από το δικτυακό τόπο της Κοινότητας.

3.   Τα κράτη μέλη αναθέτουν σε φορέα τη δημιουργία και τη διατήρηση του ενιαίου δικτυακού τόπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την επωνυμία και τη διεύθυνση του εν λόγω φορέα.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις δαπάνες του ΕΓΤΕ που πραγματοποιήθηκαν από τις 16 Οκτωβρίου 2007 και στις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 (ΕΕ L 322 της 7.12.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


Top