EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1437

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 322, 7.12.2007, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 74 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1437/oj

7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τα μέτρα παρέμβασης για τα οποία δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα στα πλαίσια κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει θα θεσπισθούν εκτελεστικοί κανόνες που θα αφορούν ιδίως τη μέθοδο καθορισμού των προς χρηματοδότηση ποσών, τη χρηματοδότηση των δαπανών που προκύπτουν από τη δέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων για την αγορά προϊόντων, και τη χρηματοδότηση των δαπανών που προκύπτουν από τις πράξεις αποθεματοποίησης και, ανάλογα με την περίπτωση, μεταποίησης.

(2)

Λόγω της φύσης των μέτρων και προγραμμάτων που καλύπτει η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα χρηματοδότησης, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), των διοικητικών δαπανών και δαπανών προσωπικού που πραγματοποιούνται κατ’ εκτέλεση αυτών των μέτρων και προγραμμάτων σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (3) προβλέπει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή προκειμένου να λάβει απόφαση μείωσης ή αναστολής των μηνιαίων πληρωμών, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αναστολής ή μείωσης των ενδιάμεσων πληρωμών.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή αποφασίζει τα ποσά που πρέπει να αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση, εάν διαπιστώσει ότι οι σχετικές δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην άρνηση της κοινοτικής χρηματοδότησης η Επιτροπή, για να επανορθώσει την κατάσταση, διατυπώνει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ως προς τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς τις συστάσεις αυτές, η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω αποφάσεις μη χρηματοδότησης των δαπανών. Όπως έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω συστάσεις δεν πρόκειται ή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στο άμεσο μέλλον.

(5)

Υπό τις συνθήκες αυτές, η δυνατότητα αναστολής ή μείωσης των μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών, όπως προβλέπεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, δεν προστατεύει επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί νέα διαδικασία η οποία θα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναστέλλει ή να μειώνει αποτελεσματικότερα τις πληρωμές σε ορισμένες περιπτώσεις.

(6)

Η εκ των προτέρων αναστολή ή μείωση πληρωμών στον γεωργικό τομέα μπορεί να έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Επιπλέον, σε σύγκριση με τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, το κράτος μέλος έχει περιορισμένες μόνο δυνατότητες υπεράσπισης των θέσεών του έναντι της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, η νέα διαδικασία αναστολής ή μείωσης πληρωμών θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον οσάκις ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά, όπως υποδηλώνει η σοβαρότητα ή η επανάληψη των διαπιστούμενων ελλείψεων.

(7)

Θα πρέπει να διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δεν θα δέχεται δηλώσεις ενδιάμεσων δαπανών.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (4), επιβάλλει στα κράτη μέλη τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων επί ορισμένων δαπανών της κοινής γεωργικής πολιτικής του οικονομικού έτους «n» κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιουλίου του έτους n + 1 και της 30ής Ιουνίου του έτους n + 2. Η έκθεση των δραστηριοτήτων ελέγχου για τη σχετική περίοδο αναφοράς υποβάλλεται στην Επιτροπή μόλις στα τέλη του έτους n + 2.

(9)

Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη λήψη απόφασης εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη για την Επιτροπή τη λήψη απόφασης αποκλεισμού από την κοινοτική χρηματοδότηση στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος δεν πραγματοποιεί τον έλεγχο που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό, οι χρονικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις μη πραγματοποίησης, εκ μέρους των κρατών μελών, του ελέγχου που τους επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή ενεργεί βάσει της έκθεσης του εκάστοτε κράτους μέλους εντός 12 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης αυτής.

(10)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποφασίσει ή προβλέπουν να επαναχρησιμοποιήσουν τα ακυρωθέντα κονδύλια και να τροποποιήσουν το σχέδιο χρηματοδότησης του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να διαγραφεί η σχετική διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(11)

Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι μεταβατικοί κανόνες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Προσανατολισμού, προς τις νέες διατάξεις που εφαρμόζονται για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (5).

(12)

Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί η νομική βάση της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα μέτρα παρέμβασης για τα οποία δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα στα πλαίσια κοινής οργάνωσης αγοράς, και τις πιστώσεις που μεταφέρονται προς χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(13)

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (6) προστέθηκαν στον κανονισμό αυτόν οι διατάξεις σχετικά με την ετήσια εκ των υστέρων δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια. Οι όροι γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών καθορίζονται μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων. Τόσο το ΕΓΤΕ όσο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελούν μέρος του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χρηματοδοτούν δαπάνες στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας. Συ1437νεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες σχετικοί με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους αυτών των Ταμείων. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κάθε χρόνο, να δημοσιοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων των Ταμείων αυτών καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

(14)

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών βελτιώνει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Λόγω της βαρύτητας των επιδιωκόμενων στόχων, δικαιολογείται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να θεσπιστούν διατάξεις για τη γενική δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει μια δημοκρατική κοινωνία και τα όρια που απαιτούνται για την πρόληψη των παρατυπιών. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 10ης Απριλίου 2007 (7) είναι σκόπιμο να οριστεί ότι οι δικαιούχοι των πόρων πρέπει να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να δημοσιοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης.

(15)

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Όταν, στα πλαίσια κοινής οργάνωσης της αγοράς, δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα για ένα μέτρο παρέμβασης, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό με το ίδιο κατ’ αποκοπή ποσό σε ολόκληρη την Κοινότητα, ιδίως για τα κονδύλια των κρατών μελών που χρησιμοποιούνται για την αγορά, την αποθεματοποίηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μεταποίηση προϊόντων παρέμβασης.

Τα σχετικά έξοδα και επιβαρύνσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 3».

2.

Στο άρθρο 13 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τα μέτρα και τα προγράμματα που καλύπτει η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (8).

3.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 17α:

«Άρθρο 17α

Μείωση και αναστολή των μηνιαίων πληρωμών σε ειδικές περιπτώσεις

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απόφαση μείωσης ή αναστολής των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 14 για περίοδο της οποίας η διάρκεια καθορίζεται στην απόφαση και η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, αλλά μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον περιοδο δώδεκα μηνών το πολύ, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Μείωση ή αναστολή των μηνιαίων πληρωμών επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά, όπως υποδηλώνει η σοβαρότητα ή η επανάληψη των διαπιστούμενων ελλείψεων·

β)

οι ελλείψεις του στοιχείου α) είναι συνεχείς και αποτελούν την αιτία δύο τουλάχιστον αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 31, με τις οποίες οι δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση και

γ)

η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει εφαρμόσει τις συστάσεις για την επανόρθωση της κατάστασης και δεν είναι σε θέση να το πράξει στο άμεσο μέλλον.

3.   Πριν λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος την πρόθεσή της αυτή και το καλεί να αντιδράσει εντός προθεσμίας την οποία τάσσει ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και η οποία, κατά κανόνα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

Το ποσοστό μείωσης των ποσών των μηνιαίων πληρωμών ή το ποσοστό των ποσών των μηνιαίων πληρωμών που αφορά η αναστολή ισούται προς το ποσοστό που έχει καθορίσει η Επιτροπή στην πιο πρόσφατη από τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στις σχετικές δαπάνες που πραγματοποίηοε ο οργανισμός πληρωμών οτον οποίο παρατηρούναι οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

4.   Η μείωση ή η αναστολή δεν συνεχίζονται εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παραγράφου 2. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δυνάμει του άρθρου 31 εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση».

4.

Στο άρθρο 26, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Εάν δεν πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου 3, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών και, εφόσον έχει ορισθεί, τον οργανισμό συντονισμού. Εάν δεν πληρούται ο όρος του στοιχείου α) ή του στοιχείου γ) της παραγράφου 3, η δήλωση δαπανών δεν είναι παραδεκτή».

5.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 27α:

«Άρθρο 27α

Μείωση και αναστολή των μηνιαίων πληρωμών σε ειδικές περιπτώσεις

Το άρθρο 17α εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την αναστολή και τη μείωση των ενδιάμεσων πληρωμών που προβλέπονται στο άρθρο 26».

6.

Στο άρθρο 31 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

μη εκπλήρωση από κράτος μέλος των υποχρεώσεων που του επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (9), υπό τον όρο ότι η Επιτροπή κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματα των επιθεωρήσεων που διενήργησε, εντός 12 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους η οποία αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων των σχετικών δαπανών.

7.

Στο άρθρο 33 παράγραφος 4 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

8.

Στο άρθρο 40, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφος 2, του άρθρου 32 παράγραφος 4 και του άρθρου 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (10), τα τμηματικά ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί για συνδρομή συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού και εγκριθεί από την Επιτροπή μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2000 και 31ης Δεκεμβρίου 2006, για τα οποία η πιστοποιημένη δήλωση των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί, η τελική έκθεση υλοποίησης και η δήλωση του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού δεν έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή εντός 15 μηνών από την τελευταία ημέρα επιλεξιμότητας δαπανών που ορίζεται στην απόφαση για τη χορήγηση συμμετοχής από τα Ταμεία, αποδεσμεύονται αυτομάτως από την Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες μετά την προθεσμία αυτή, πράγμα που συνεπάγεται την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

9.

Το άρθρο 42 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.

τους όρους που εφαρμόζονται για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμής καθώς και για την ειδική διαπίστευση των οργανισμών συντονισμού, τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, τα απαιτούμενα στοιχεία και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα εν λόγω στοιχεία τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ή διαβιβάζονται σε αυτήν·»·

β)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία 8α, 8β και 8γ:

«8α.

τους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση και τη λογιστική των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης καθώς και τις λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και από το ΕΓΤΑΑ·

8β.

τους λεπτομερείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους η οποία αναφέρεται στο άρθρο 44α και για τις πρακτικές πτυχές όσον αφορά την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι δικαιούχοι των κονδυλίων ενημερώνονται ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να δημοσιοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής στιγμής που θα λάβει χώρα η εν λόγω ενημέρωση·

8γ.

τους όρους και τους λεπτομερείς κανόνες που εφαρμόζονται στις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 προς χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού αυτού·».

10.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 44α:

«Άρθρο 44α

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53β παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τα κράτη μέλη κάθε χρόνο δημοσιοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

Δημοσιοποιούνται τουλάχιστον:

α)

για το ΕΓΤΕ, το ποσό υποδιαιρούμενο σε άμεσες ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και άλλες δαπάνες·

β)

για το ΕΓΤΑΑ, το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης ανά δικαιούχο».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 3 και 5 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2008.

Το σημείο 6 του άρθρου 1 εφαρμόζεται όσον αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών που παραλαμβάνει η Επιτροπή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, εξαιρουμένων των δαπανών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη πριν από το οικονομικό έτος 2006.

Το σημείο 10 του άρθρου 1 εφαρμόζεται στις δαπάνες του ΕΓΤΕ από τις 16 Οκτωβρίου 2007 και στις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  Γνώμη της 11ης Οκτωβρίου 2007 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22).

(3)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007 (ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2154/2002 (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 4).

(5)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6).

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  ΕΕ C 134 της 16.6.2007, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22)».

(9)  ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2154/2002 (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 4)».

(10)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1)».


Top