EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1848

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου

OJ L 355, 15.12.2006, p. 56–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 298–304 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 189 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 189 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 69 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2015; καταργήθηκε από βλ. 32015R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1848/oj

15.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/56


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42,

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει τη σύσταση δύο ταμείων για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής: ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, εφεξής καλούμενο «ΕΓΤΕ», και ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφεξής καλούμενο «ΕΓΤΑΑ».

(2)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει τις αρχές που διέπουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και τις διασφαλίσεις για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

(3)

Βάσει της κτηθείσας από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη εμπειρίας, το σύστημα που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1991, περί των ανωμαλιών και της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής ως και της οργανώσεως ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 283/72 (2), πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να εναρμονιστεί η εφαρμογή του στα κράτη μέλη, να ενισχυθεί η εκστρατεία κατά των παρατυπιών, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινοποίησης παρατυπιών, να ληφθεί υπόψη ότι οι επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών θα διευθετούνται στο εξής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 καθώς και να καλυφθούν από την 1η Ιανουαρίου 2007 τόσο το ΕΓΤΕ όσο και το ΕΓΤΑΑ. Για το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα οι παρατυπίες που αφορούν έσοδα που διατίθενται όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(4)

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο ορισμός της «παρατυπίας» που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού έχει ληφθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).

(5)

Πρέπει να προσδιορισθεί ο όρος «υπόνοια απάτης» λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της απάτης που περιέχεται στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (4).

(6)

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο ορισμός της «πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης» έχει ληφθεί από το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(7)

Είναι επίσης απαραίτητο να προσδιορισθούν οι έννοιες της «πτώχευσης» και του «οικονομικού φορέα».

(8)

Για να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία του συστήματος κοινοποίησης, πρέπει να διευκρινισθεί σαφέστερα η υποχρέωση κοινοποίησης των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια απάτης για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου και, για το λόγο αυτό πρέπει να προσδιορισθεί σαφέστερα η ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται.

(9)

Για να εξακριβωθεί η φύση των απατών και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών και για την παρακολούθηση της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, των παρατυπιών στην Επιτροπή. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες για την πρόοδο των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

(10)

Τα συνολικά αποτελέσματα από τη διαδικασία κοινοποιήσεων κάθε έτους γνωστοποιούνται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 94/140/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 1994, περί συστάσεως συμβουλευτικής επιτροπής για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (5).

(11)

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία κοινοποιήσεων που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη και για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, είναι απαραίτητο να αυξηθούν τα ελάχιστα όρια, που προσδιορίζονται με βάση τα ποσά που αφορά η παρατυπία, πάνω από τα οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν τις παρατυπίες καθώς και να προσδιορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση κοινοποίησης.

(12)

Πρέπει να καθορισθούν συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ.

(13)

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6), καθώς και από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (7).

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Επίσης, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η καταβολή των εσόδων που διατίθενται κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

Ο κανονισμός αυτός δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή των άρθρων 32, 33 και 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής (8).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1.

η έννοια της «παρατυπίας» είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός των Κοινοτήτων είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Κοινότητας, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό·

2.

ως «οικονομικός φορέας» νοείται σύμφωνα με το άρθρο 1α σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επιτροπής (9), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οντότητα που συμμετέχει στην υλοποίηση παρέμβασης των ταμείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, με εξαίρεση τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, ή λαμβάνει τέτοια βοήθεια ή οφείλει να καταβάλει έσοδα κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005·

3.

ως «πρώτη διοικητική ή δικαστική διαπίστωση» νοείται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η πρώτη έγγραφη εκτίμηση εκ μέρους αρμόδιας αρχής, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι διοικητική ή δικαστική, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα, με βάση πραγματικά περιστατικά, ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου να οδηγήσει η εξέλιξη της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε αναθεώρηση ή αναίρεση αυτού του συμπεράσματος μεταγενέστερα·

4.

ως «υπόνοια απάτης» νοείται σύμφωνα με το άρθρο 1α σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94, παρατυπία η οποία έχει αποτελέσει το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και έχει οδηγήσει στην κίνηση διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθορισθεί η ύπαρξη εκ προθέσεως πράξης και ιδίως απάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.

ως «πτώχευση» νοούνται διαδικασίες αφερεγγυότητας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου (10).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 3

Τριμηνιαία έκθεση

1.   Το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες που αποτέλεσαν το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης. Για κάθε παρατυπία, το κράτος μέλος παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:

α)

τις κοινές οργανώσεις αγορών που πλήττονται, τους σχετικούς τομείς και προϊόντα·

β)

τη φύση της παράτυπης δαπάνης·

γ)

την κοινοτική διάταξη που παραβιάσθηκε·

δ)

την ημερομηνία και την πηγή της πρώτης γραπτής πληροφορίας που οδήγησε στην υπόνοια για διάπραξη απάτης·

ε)

τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη της παρατυπίας·

στ)

κατά περίπτωση, εάν η πρακτική οδηγεί σε υπόνοια απάτης·

ζ)

τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η παρατυπία·

η)

κατά περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

θ)

την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ή τη στιγμή κατά την οποία διεπράχθη η παρατυπία·

ι)

τις εθνικές αρχές ή φορείς που κατήρτισαν την επίσημη έκθεση για την παρατυπία καθώς και τις αρμόδιες αρχές για διοικητική ή/και δικαστική παρακολούθηση·

κ)

την ημερομηνία της πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης της παρατυπίας·

λ)

τα στοιχεία των ενεχομένων φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων που συμμετείχαν στη διάπραξη της παρατυπίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες η πληροφορία αυτή δεν είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της καταπολέμησης των παρατυπιών λόγω της φύσης της παρατυπίας·

μ)

το συνολικό ποσό της δαπάνης για την εκάστοτε δράση και, ενδεχομένως, την κατανομή της συγχρηματοδότησής του μεταξύ κοινοτικών, εθνικών, ιδιωτικών και άλλων συνεισφορών·

ν)

το ποσό που συνδέεται με την παρατυπία και, κατά περίπτωση, την κατανομή του μεταξύ κοινοτικής, εθνικής, ιδιωτικής και άλλης συνεισφοράς· στις περιπτώσεις στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή προς τα πρόσωπα ή/και τις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο στοιχείο λ), τα ποσά που θα είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως εάν δεν είχε διαπιστωθεί η παρατυπία·

ο)

την ενδεχόμενη αναστολή πληρωμών και τις δυνατότητες ανάκτησης·

π)

μόνο στην περίπτωση παρατυπιών που συνδέονται με το ΕΓΤΑΑ, τους αριθμούς ARINCO ή CCI (κοινός κωδικός ταυτοποίησης) του προγράμματος που πλήττεται.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση των ακόλουθων περιπτώσεων:

περιπτώσεις κατά τις οποίες το μόνο στοιχείο παρατυπίας συνίσταται σε μερική ή ολική παράλειψη εκτέλεσης δράσης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ ή χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ ως αποτέλεσμα της πτώχευσης του τελικού δικαιούχου ή του τελικού αποδέκτη. Ωστόσο, οι παρατυπίες που προηγούνται πτώχευσης καθώς και οποιαδήποτε υπόνοια απάτης πρέπει να κοινοποιούνται,

περιπτώσεις στις οποίες οι παρατυπίες κοινοποιούνται στη διοικητική αρχή από τον τελικό δικαιούχο ή τον τελικό αποδέκτη χωρίς εξαναγκασμό και πριν αποκαλυφθούν από την αρμόδια αρχή, είτε πριν είτε μετά τη χορήγηση της δημόσιας χρηματοδότησης,

περιπτώσεις όπου η διοικητική αρχή διαπιστώνει σφάλμα σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα της χρηματοδοτούμενης δαπάνης και προβαίνει στη διόρθωσή του πριν από την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης.

3.   Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και ιδίως εκείνες που αφορούν τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παρατυπίας και τον τρόπο με τον οποίο η τελευταία αποκαλύφθηκε, τα κράτη μέλη φροντίζουν, στο μέτρο του δυνατού, να διαβιβάσουν τις πληροφορίες που λείπουν κατά τις μεταγενέστερες κοινοποιήσεις παρατυπιών στην Επιτροπή.

4.   Εάν οι εθνικές διατάξεις προβλέπουν ότι οι έρευνες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, η κοινοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στην έγκριση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου.

Άρθρο 4

Ειδικές περιπτώσεις

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή και, ενδεχομένως, τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, για όλες τις διαπιστωθείσες ή εικαζόμενες παρατυπίες, εφόσον υπάρχει φόβος ότι:

α)

ενδέχεται να έχουν λίαν συντόμως επιπτώσεις εκτός του εδάφους του, ή

β)

περιέχουν στοιχεία για τη χρησιμοποίηση μιας νέας εσφαλμένης πρακτικής.

Στην κοινοποίηση αυτή παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για την εσφαλμένη πρακτική και τα λοιπά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που σχετίζονται με αυτήν.

Άρθρο 5

Έκθεση παρακολούθησης

1.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη του κάθε τριμήνου, για κάθε προηγούμενη έκθεση που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 3, όσον αφορά τα αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση ή εγκατάλειψη διαδικασιών επιβολής διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για τις κοινοποιηθείσες παρατυπίες καθώς και για τα κύρια αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει επίσης να διευκρινίζουν το χαρακτήρα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν ή/και εάν οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν την εφαρμογή της κοινοτικής ή/και της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και να αναφέρουν τους κοινοτικούς ή/και εθνικούς κανόνες που προβλέπουν τις κυρώσεις.

2.   Μετά από ρητό αίτημα της Επιτροπής, τα κράτη μέλη, εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί –ιδίως όσον αφορά την κίνηση, εγκατάλειψη και περάτωση– στις διαδικασίες που αφορούν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συγκεκριμένη περίπτωση ή σε αριθμό περιπτώσεων.

Άρθρο 6

Κανόνας de minimis

1.   Σε περίπτωση που οι παρατυπίες αφορούν ποσά κοινοτικής χρηματοδότησης κατώτερα των 10 000 ευρώ, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 μόνο εάν η Επιτροπή τις έχει ζητήσει ρητά.

2.   Για να εφαρμοστεί το κατώτερο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη εφαρμόζουν την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία με εκείνη την οποία χρησιμοποίησαν όταν πραγματοποίησαν τις πληρωμές τους προς τους δικαιούχους ή όταν εισέπραξαν έσοδα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 (11) και τη σχετική τομεακή γεωργική νομοθεσία,

στις άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων της πρώτης περίπτωσης, ιδίως για πράξεις για τις οποίες η τομεακή γεωργική νομοθεσία δεν έχει καθορίσει γενεσιουργό αίτιο, η ισοτιμία που εφαρμόζεται είναι η προτελευταία ισοτιμία που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το μήνα για τον οποίο δηλώθηκε η δαπάνη ή το έσοδο ειδικού προορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής (12).

Άρθρο 7

Μορφή κοινοποίησης

Οι απαιτούμενες πληροφορίες βάσει των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 διαβιβάζονται, στο μέτρο του δυνατού, ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό η Επιτροπή, μέσω σύνδεσης υψηλής ασφάλειας και υπό τη μορφή που ορίζει η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 8

Συνεργασία με τα κράτη μέλη

1.   Η Επιτροπή διατηρεί τις δέουσες επαφές με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με σκοπό τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται για τις παρατυπίες που αναφέρονται στο άρθρο 3, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 και ιδίως για τις δυνατότητες είσπραξης.

2.   Με την επιφύλαξη των επαφών αυτών, όταν από τη φύση της παρατυπίας συνάγεται ότι ταυτόσημες ή παρόμοιες πρακτικές ενδέχεται να εφαρμόζονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, το θέμα πρέπει να τίθεται ενώπιον της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 94/140/ΕΚ (εφεξής «η Cocolaf») ή στις ομάδες εργασίας της που αναφέρονται το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.

3.   Επιπλέον, η Επιτροπή οργανώνει συνεδριάσεις ενημερωτικής φύσεως σε κοινοτικό επίπεδο για τους αρμόδιους αντιπροσώπους των κρατών μελών προκειμένου να εξετάσει μαζί τους τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν σε σχέση με τις παρατυπίες, τα μέτρα πρόληψης και τις νομικές διαδικασίες. Η Επιτροπή τηρεί ενήμερη την Cocolaf για τις εργασίες αυτές και ζητεί τη γνώμη της για κάθε πρόταση που σκοπεύει να υποβάλει στον τομέα της πρόληψης των παρατυπιών.

4.   Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους ή, υπό τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 της Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται όπου κρίνεται σκόπιμο εντός της Cocolaf ή άλλου αρμοδίου φορέα, με σκοπό να κλείσουν τα νομοθετικά κενά τα οποία διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των τρεχουσών διατάξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής και τα οποία ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας.

Άρθρο 9

Συνοπτική έκθεση

Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε χρόνο την Cocolaf για την τάξη μεγέθους των ποσών που αφορούν οι παρατυπίες οι οποίες έχουν επισημανθεί και για τις διάφορες κατηγορίες παρατυπιών, κατανεμημένες ανά τύπο και με δήλωση του αριθμού των παρατυπιών σε κάθε κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 10

Χρήση των πληροφοριών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει οιανδήποτε πληροφορία γενικής ή επιχειρησιακής φύσεως που κοινοποιείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, και έχει τη δυνατότητα με βάση τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες, να εκπονήσει εκθέσεις και να αναπτύξει συστήματα για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων.

Άρθρο 11

Επεξεργασία των πληροφοριών

1.   Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε μορφή, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και προστατεύονται με τον τρόπο που προστατεύονται παρόμοιες πληροφορίες από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που τις εξασφαλίζει, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τα κοινοτικά όργανα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν ιδίως σε πρόσωπα εκτός εκείνων στα κράτη μέλη ή στα κοινοτικά θεσμικά όργανα που λόγω των καθηκόντων τους οφείλουν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές, εκτός εάν το κράτος μέλος που τις παρέχει έχει συμφωνήσει ρητά για την κοινοποίησή τους.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτός εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εκτός εάν οι αρχές που τις κοινοποίησαν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους και εφόσον οι ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αρχή που τις έλαβε δεν απαγορεύουν τέτοια κοινοποίηση ή χρήση.

3.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως εκείνες της οδηγίας 95/46/ΕΚ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα πρόσβασης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όπως προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία και στον εν λόγω κανονισμό.

4.   Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που κινείται ως συνέπεια από την Κοινότητα ή από τα κράτη μέλη για την ανάκτηση των ποσών που αποτέλεσαν το αντικείμενο παρατυπίας, τη διενέργεια ελέγχων μετά από εικαζόμενες παρατυπίες ή την επιβολή διοικητικών μέτρων, διοικητικών ποινών ή ποινικών κυρώσεων για παρατυπίες. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να ενημερωθεί για ενδεχόμενη τέτοια χρήση.

5.   Εάν ένα κράτος μέλος ανακοινώσει στην Επιτροπή ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα του είχε κοινοποιηθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, αποδείχθηκε, έπειτα από περαιτέρω έρευνα ότι δεν ενέχεται σε παρατυπία, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί για το γεγονός αυτό όλα τα πρόσωπα στα οποία κοινοποίησε το όνομα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το πρόσωπο αυτό δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον, βάσει της πρώτης κοινοποίησης, ως πρόσωπο ενεχόμενο στη σχετική παρατυπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

2.   Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 13

Μεταβατική διάταξη

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις παρατυπίες που έχουν κοινοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 και οι οποίες τελούν ακόμη υπό παρακολούθηση από τις αρχές τους.

2.   Για τις υποθέσεις με δημοσιονομική επίπτωση μικρότερη των 10 000 ευρώ, τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλουν μια ενιαία τελική κοινοποίηση.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(2)  ΕΕ L 67 της 14.3.1991, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49.

(5)  ΕΕ L 61 της 4.3.1994, σ. 27. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2005/223/ΕΚ (ΕΕ L 71 της 17.3.2005, σ. 67).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 90.

(9)  ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.

(10)  ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.

(12)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 595/91

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 (διεγράφη)

 

 

Άρθρο 2 (νέο)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 (νέο)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 [διεγράφη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005]

 

Άρθρο 6 (διαγράφεται)

 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 [διεγράφη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005]

 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 (διεγράφη)

 

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Είναι πλέον άνευ αντικειμένου

Άρθρο 12

Άρθρο 6

Άρθρο 13

Άρθρο 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 15

Άρθρο 14

 

Άρθρο 7 (νέο)

 

Άρθρο 10 (νέο)

 

Άρθρο 13 (νέο)


Top