EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1081

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 69 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1304 . Latest consolidated version: 01/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1081/oj

31.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 210/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Ιουλίου 2006

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση τις Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 148,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την καράργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (4), καθορίζει το πλαίσιο των δράσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και ιδιαίτερα τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες όσον αφορά την εταιρική σχέση, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να καθορισθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (εφεξής «ΕΚΤ») σε σχέση με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 146 της συνθήκης και στο πλαίσιο των προσπαθειών των κρατών μελών και της Κοινότητας για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση βάσει του άρθρου 125 της συνθήκης.

(2)

Θα πρέπει να καθορισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(3)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή βελτιώνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται με το άρθρο 146 της συνθήκης και των καθηκόντων που ανατίθενται στα διαρθρωτικά ταμεία με το άρθρο 159 της συνθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(4)

Η προσέγγιση αυτή προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των προκλήσεων που απορρέουν από τη διεύρυνση της Ένωσης και από το φαινόμενο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και του εκσυγχρονισμού του.

(5)

Σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 128 της συνθήκης, και με στόχο την επανεστίαση της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και την απασχόληση, το Συμβούλιο ενέκρινε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, με τις οποίες καθορίζονται στόχοι, προτεραιότητες και επιδιωκόμενα αποτελέσματα ως προς την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 στις Βρυξέλλες ζήτησε την κινητοποίηση όλων των κατάλληλων εθνικών και κοινοτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής στον τομέα της συνοχής.

(6)

Αποκομίστηκαν νέα διδάγματα από την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, ιδίως όσον αφορά το συνδυασμό των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων. Τα διδάγματα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στη στήριξη που παρέχει το ΕΚΤ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή των ομάδων-στόχων, στην ενσωμάτωση των μεταναστών, περιλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο· στον προσδιορισμό των θεμάτων πολιτικής και την σε μεταγενέστερη φάση ενσωμάτωσή τους· στις τεχνικές για καινοτομία και πειραματισμό· στις μεθόδους διακρατικής συνεργασίας· στην προσέγγιση των ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας· στον αντίκτυπο των κοινωνικών θεμάτων στην εσωτερική αγορά· και στην πρόσβαση και στη διαχείριση έργων που αναλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

(7)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη, την αποφυγή των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και την εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να συμβάλει καλύτερα στην πραγματοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001.

(8)

Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις συναφείς διαστάσεις και συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών στον ενεργό πληθυσμό της Κοινότητας, ιδίως μέσω της διά βίου επαγγελματικής κατάρτισης.

(9)

Με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών και την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης, των ευκαιριών απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες και της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία, στο πλαίσιο των στόχων «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Σύγκλιση», η συνδρομή που παρέχει το ΕΚΤ θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της πρόσβασης στην απασχόληση καθώς και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, στην ενθάρρυνση των οικονομικώς ανενεργών προσώπων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην προώθηση των εταιρικών σχέσεων για μεταρρυθμίσεις.

(10)

Εκτός αυτών των προτεραιοτήτων, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και κράτη μέλη, στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» και προκειμένου να ενισχυθούν η οικονομική μεγέθυνση, οι ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες και η ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία, είναι απαραίτητες η επέκταση και η βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η βελτίωση των ικανοτήτων των θεσμικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την επιβολή του κεκτημένου.

(11)

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, η επιλογή των παρεμβάσεων του ΕΚΤ θα πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να καλύπτονται οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος, οι δε τύποι δράσεων προτεραιότητας που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ θα πρέπει να παρέχουν περιθώριο ευελιξίας ανάλογο προς τις προκλήσεις αυτές.

(12)

Η προώθηση των καινοτόμων διακρατικών και διαπεριφερειακών δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντική διάσταση που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πεδίο δράσης του ΕΚΤ. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία, τα κράτη μέλη θα ήταν σκόπιμο να προγραμματίζουν τις διακρατικές και περιφερειακές δράσεις βάσει οριζόντιας προσέγγισης ή με ειδικό άξονα προτεραιότητας.

(13)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση της δράσης του ΕΚΤ με τις πολιτικές που προβλέπονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και να επικεντρωθεί η στήριξη του ΕΚΤ στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής .

(14)

Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων που στηρίζει το ΕΚΤ βασίζεται στη χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική σχέση μεταξύ όλων των σχετικών εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών φορέων και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, περιλαμβανομένων όσων δρουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ευρεία εταιρική σχέση με στόχο την αλλαγή και είναι καίριας σημασίας η δέσμευσή τους για ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω της βελτίωσης της απασχόλησης και των ευκαιριών εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το οποίο τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν στη χρηματοδοτική υποστήριξη των δράσεων του ΕΚΤ, η εν λόγω χρηματοδοτική συνεισφορά, μολονότι αποτελεί ιδιωτική δαπάνη, θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ.

(15)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάληψη δράσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές συστάσεις που εγκρίνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Ωστόσο, οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις επιβάλλουν την αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος μόνο στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή σε συμφωνία με κράτος μέλος θεωρούν ότι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, ή να λαμβάνονται υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο οι μείζονος σημασίας αλλαγές σε κοινοτικές, εθνικές ή περιφερειακές προτεραιότητες, ή κατόπιν αξιολογήσεων ή ύστερα από δυσχέρειες στην εφαρμογή.

(16)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο των στόχων της σύγκλισης και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης θα συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας και της κατάργησης των ανισοτήτων μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Η ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων θα πρέπει να συνδυασθεί με ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση.

(17)

Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας με κύριο στόχο την ενθάρρυνση της αμοιβαίας μάθησης διά της ανταλλαγής εμπειριών και της διάδοσης καλών πρακτικών και την υπογράμμιση της συνεισφοράς του ΕΚΤ στην υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων των πολιτικών της Κοινότητας σε σχέση με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών πρόκειται να καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις. Θα πρέπει, επομένως, να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις για τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με το ΕΚΤ.

(19)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (5), θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και το περιεχόμενο της συνδρομής που παρέχεται, θεσπίζει ειδικές διατάξεις και ορίζει τους τύπους της επιλέξιμης προς συνδρομή δαπάνης.

2.   Το ΕΚΤ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Καθήκοντα

1.   Το ΕΚΤ συμβάλλει στις προτεραιότητες της Κοινότητας όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση της απασχόλησης και των ευκαιριών εργασίας, ενθαρρύνοντας υψηλό επίπεδο απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Προς το σκοπό αυτόν, υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών που αποσκοπούν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης καθώς και βελτίωσης της ποιότητας και παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση, και στη μείωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση.

Ειδικότερα, το ΕΚΤ υποστηρίζει δράσεις ευθυγραμμισμένες με μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, όπως έχουν ενσωματωθεί στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και στις συνοδευτικές συστάσεις.

2.   Στο πλαίσιο των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Κοινότητας όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς το σκοπό αυτό, το ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές προτεραιότητες και στόχους της Κοινότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αυξάνοντας τη συμμετοχή των οικονομικώς ανενεργών ατόμων στην αγορά εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως των μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, και προάγοντας την ισότητα γυναικών και ανδρών και την αποφυγή των διακρίσεων.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της συνδρομής

1.   Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις στα κράτη μέλη για τις προτεραιότητες που απαριθμούνται παρακάτω:

α)

αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, ώστε να βελτιωθεί η επίσπευση και η θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών, ιδίως με την προώθηση:

i)

της διά βίου μάθησης και αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους εκ μέρους των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των εργαζομένων, με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, που εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσβαση στην κατάρτιση, ιδίως για εργαζομένους με περιορισμένη ειδίκευση και μεγάλης ηλικίας, της ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων, της προώθησης της ειδίκευσης στους τομείς των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής μάθησης, των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και δεξιοτήτων διαχείρισης, και της προώθησης επιχειρηματικού πνεύματος και καινοτομίας και των νέων επιχειρήσεων,

ii)

του σχεδιασμού και της διάδοσης καινοτόμων και παραγωγικότερων μορφών οργάνωσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του προσδιορισμού των μελλοντικών αναγκών όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες και της ανάπτυξης ειδικών υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης και υποστήριξης, περιλαμβανομένης της ανατοποθέτησης, για εργαζομένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εταιριών και τομέων·

β)

τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου, καθώς και αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως με την προώθηση:

i)

του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων συναφών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για πλήρη απασχόληση,

ii)

της εφαρμογής δραστικών και προληπτικών μέτρων που εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών με ατομικά σχέδια δράσης και εξατομικευμένη υποστήριξη, λ.χ. κατάρτιση προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες, αναζήτηση εργασίας, ανατοποθέτηση και κινητικότητα, αυτοαπασχόληση και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρήσεων, κίνητρα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ευέλικτα μέτρα για την παράταση της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και μέτρα για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως διευκόλυνση της πρόσβασης στη φροντίδα παιδιών και εξαρτωμένων προσώπων,

iii)

της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ειδικών μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση και μείωση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη των ουσιαστικών αιτίων –αμέσων και εμμέσων– για τις διαφορές στην αμοιβή λόγω του φύλου,

iv)

ειδικών μέτρων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταναστών στην απασχόληση και επομένως για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξής τους· της διευκόλυνσης της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και της ενοποίησης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, μεταξύ άλλων με καθοδήγηση και γλωσσική εκπαίδευση, καθώς και την αναγνώριση των ειδικεύσεων και των αποκτωμένων δεξιοτήτων·

γ)

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων με σκοπό τη βιώσιμη ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση και καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής στην αγορά εργασίας, ιδίως με την προώθηση:

i)

αναζήτησης τρόπων για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων, όπως ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, ατόμων που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, μειονοτήτων, ατόμων με αναπηρίες και ατόμων που φροντίζουν εξαρτώμενα πρόσωπα, με μέτρα για την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, μεταξύ άλλων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνοδευτικές δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης,

ii)

αποδοχής της ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και καταπολέμησης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης·

δ)

ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως με την προώθηση:

i)

του σχεδιασμού και της εισαγωγής μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες απασχόλησης, της βελτίωσης της αρχικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού με στόχο την καινοτομία και την επίτευξη οικονομίας βασισμένης στη γνώση,

ii)

των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων·

ε)

προώθηση εταιρικών σχέσεων, συμφωνιών και πρωτοβουλιών με δικτύωση των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενόψει της κινητοποίησης για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της δυνατότητας ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας.

2.   Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις στα κράτη μέλη για τις προτεραιότητες που απαριθμούνται παρακάτω:

α)

Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως με προώθηση:

i)

της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως με στόχο την αύξηση της δυνατότητας των ατόμων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας που στηρίζεται στη γνώση και της διά βίου μάθησης,

ii)

της αύξησης της συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για την επίτευξη μείωσης του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και των διαχωρισμών βάσει του φύλου, και της αύξησης της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους,

iii)

της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας, κυρίως με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπαίδευση ερευνητών.

β)

Ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων διοικήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με στόχο μεταρρυθμίσεις, βελτίωση της νομοθεσίας και άσκηση χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά την οικονομία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνία και το περιβάλλον, ιδίως με την ανάπτυξη:

i)

μηχανισμών για τη βελτίωση του ορθού σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων, μεταξύ άλλων με μελέτες, στατιστικές και συμβουλές εμπειρογνωμόνων, στήριξη του διυπηρεσιακού συντονισμού και του διαλόγου μεταξύ των σχετικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων,

ii)

ικανοτήτων για τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς, περιλαμβανομένων όσων αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας, ιδίως με διαρκή εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και του υπόλοιπου προσωπικού και ειδική στήριξη ζωτικών υπηρεσιών, επιθεωρήσεων και κοινωνικοοικονομικών φορέων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών εταίρων, των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων.

3.   Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων κατά τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που είναι πλέον πρόσφορες για την αντιμετώπιση των ειδικών για κάθε κράτος μέλος προκλήσεων.

4.   Το ΕΚΤ μπορεί να στηρίζει τις δράσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για στήριξη ή μεταβατική υποστήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, όπως ορίζουν αντιστοίχως το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5.   Κατά την υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων των παραγράφων 1 και 2, το ΕΚΤ στηρίζει την προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη.

6.   Το ΕΚΤ στηρίζει επίσης διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις, ιδίως με κοινή χρήση πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών και με την ανάπτυξη αλληλοσυμπληρούμενων προσεγγίσεων και συντονισμένων ή κοινών δράσεων.

7.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η χρηματοδότηση των μέτρων βάσει της προτεραιότητας της κοινωνικής ένταξης που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i) του παρόντος άρθρου και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την καράργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (6), μπορεί να ανέλθει στο 15 % του σχετικού άξονα προτεραιότητας.

Άρθρο 4

Συνέπεια και συγκέντρωση της στήριξης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δράσεις που στηρίζει το ΕΚΤ είναι συνεπείς προς και συνεισφέρουν στις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Συγκεκριμένα, φροντίζουν ώστε η στρατηγική που καθορίζεται στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και οι δράσεις που καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα να προωθούν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της στρατηγικής σε κάθε κράτος μέλος, εντός του πλαισίου των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και των εθνικών προγραμμάτων δράσης για την κοινωνική ένταξη.

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν επίσης τη στήριξη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΕΚΤ μπορεί να συνεισφέρει στις πολιτικές, στην υλοποίηση των σχετικών συστάσεων για την απασχόληση που διατυπώνονται με βάση το άρθρο 128 παράγραφος 4 της συνθήκης και των συναφών με την απασχόληση στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη μέλη ενεργούν κατά τον τρόπο αυτό στο πλαίσιο σταθερού περιβάλλοντος προγραμματισμού.

2.   Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων οι πόροι διατίθενται για τις πιο σημαντικές ανάγκες και εστιάζονται στους τομείς πολιτικής για τους οποίους η στήριξη του ΕΚΤ είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης του ΕΚΤ, τα επιχειρησιακά προγράμματα λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη, εφόσον ενδείκνυται, τις περιφέρειες και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως οι υποβαθμισμένες αστικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και οι παρακμάζουσες αγροτικές περιοχές και περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και όσες πλήττονται ιδιαίτερα από μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

3.   Εφόσον ενδείκνυται, στις εθνικές εκθέσεις των κρατών μελών σύμφωνα με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη περιλαμβάνεται συνοπτικό τμήμα σχετικά με τη συμβολή του ΕΚΤ στην προώθηση των σχετικών με την αγορά εργασίας πτυχών της κοινωνικής ένταξης.

4.   Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ είναι στρατηγικής φύσεως, περιορισμένου αριθμού και αντιστοιχούν σε εκείνους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των συναφών στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

5.   Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται για τις δράσεις του ΕΚΤ αξιολογούνται επίσης η συμβολή των δράσεων που στηρίζει το ΕΚΤ για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της αποφυγής διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση

1.   Το ΕΚΤ προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. Η στήριξη που παρέχει σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες θεσμικές ρυθμίσεις κάθε κράτους μέλους.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τις δέουσες διαβουλεύσεις με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και τη δέουσα συμμετοχή τους στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, στους τομείς της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της παρακολούθησης της στήριξης του ΕΚΤ.

3.   Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος υποστηρίζει την επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 3.

Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το κατάλληλο ποσοστό των πόρων του ΕΚΤ διατίθεται για τη δημιουργία ικανοτήτων, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τα μέτρα δικτύωσης, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι από κοινού, ιδίως όσον αφορά την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4.   Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος στηρίζει την επαρκή συμμετοχή και πρόσβαση μη κυβερνητικών οργανώσεων στις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

Άρθρο 6

Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προωθούνται η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη προωθούν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαχείριση και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7

Καινοτομία

Στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δραστηριοτήτων. Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τα θέματα για τη χρηματοδότηση καινοτομιών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και καθορίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις εφαρμογής. Ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σχετικά με τα επιλεγόμενα θέματα.

Άρθρο 8

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

1.   Όταν τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις υπέρ των διακρατικών ή/και διαπεριφερειακών δράσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού ως ειδικό άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, η συνεισφορά του ΕΚΤ μπορεί να αυξηθεί κατά 10 % στον ειδικό άξονα προτεραιότητας. Η αυξημένη αυτή συνεισφορά δεν περιλαμβάνεται κατά τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων που καθορίζει το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με τη συνδρομή της Επιτροπής εφόσον απαιτείται, ώστε το ΕΚΤ να μη στηρίζει ειδικές πράξεις που στηρίζονται ταυτοχρόνως από άλλα κοινοτικά διακρατικά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Άρθρο 9

Τεχνική βοήθεια

Η Επιτροπή προωθεί ιδίως τις ανταλλαγές εμπειριών, τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, τα σεμινάρια, τη δικτύωση και τις αξιολογήσεις από ομοτέχνους που χρησιμεύουν για να εντοπισθούν και να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές, ενθαρρύνει δε την αμοιβαία μάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της διάστασης που αφορά την άσκηση πολιτικής και της συμβολής του ΕΚΤ στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Άρθρο 10

Εκθέσεις

Η ετήσια και η τελική έκθεση εφαρμογής που προβλέπει το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περιέχουν, εφόσον απαιτείται, συνοπτική περιγραφή της εφαρμογής:

α)

της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου καθώς και κάθε ειδικής δράσης που σχετίζεται με τα φύλα·

β)

της δράσης για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης·

γ)

της δράσης για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση, με τον τρόπο αυτό, της κοινωνικής ένταξής τους·

δ)

της δράσης ενίσχυσης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής ένταξης άλλων μειονεκτουσών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρίες·

ε)

καινοτόμων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων παρουσίαση των θεμάτων, των αποτελεσμάτων τους και της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους·

στ)

διακρατικών ή/και διαπεριφερειακών δράσεων.

Άρθρο 11

Επιλεξιμότητα δαπανών

1.   Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη στις επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, μπορούν να περιλαμβάνουν οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς πόρους στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι. Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή μη επιστρεπτέων μεμονωμένων ή γενικών επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, μικροπιστώσεων, εγγυητικών κεφαλαίων, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

2.   Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ:

α)

ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας·

β)

τόκοι επί χρεών·

γ)

αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων.

3.   Οι κατωτέρω δαπάνες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για συνεισφορά από το ΕΚΤ, όπως ορίζει η παράγραφος 1, εφόσον πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, περιλαμβανομένων των κανόνων λογιστικής, και με τις κατωτέρω ειδικές προϋποθέσεις:

α)

τα επιδόματα ή οι μισθοί που καταβάλλονται από τρίτο μέρος στους συμμετέχοντες σε δράση και πιστοποιούνται στον δικαιούχο·

β)

στην περίπτωση επιχορηγήσεων, οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ' αποκοπή, έως το 20 % των άμεσων δαπανών μιας πράξης·

γ)

οι δαπάνες απόσβεσης των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τη διάρκεια μιας πράξης, κατά το μέτρο που στην απόκτηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν συμβάλει δημόσιες επιχορηγήσεις.

4.   Οι κανόνες επιλεξιμότητας του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 εφαρμόζονται στις δράσεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτήν στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτήν ή τα έργα αυτά μέχρι το κλείσιμό τους.

2.   Οι αιτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 παραμένουν ισχυρές.

Άρθρο 13

Κατάργηση

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

2.   Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Ρήτρα επανεξέτασης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 με τη διαδικασία του άρθρου 148 της συνθήκης.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI


(1)  ΕΕ C 234 της 22.9.2005, σ. 27.

(2)  ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 48.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 5.

(6)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


Top