EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0885

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

OJ L 171, 23.6.2006, p. 90–110 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 162–182 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 37 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 37 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 88 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; καταργήθηκε από 32014R0907 . Latest consolidated version: 10/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/885/oj

23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/90


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατόπιν της εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πρέπει να θεσπιστούν νέοι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών, καθώς και την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/95 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (2), και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Οι οργανισμοί πληρωμών διαπιστεύονται μόνο από τα κράτη μέλη, εφόσον συμμορφώνονται με ορισμένα ελάχιστα κριτήρια τα οποία καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Τα εν λόγω κριτήρια καλύπτουν τέσσερεις βασικούς τομείς: το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και την επικοινωνία, και την παρακολούθηση. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν επιπλέον κριτήρια διαπίστευσης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα όποια ειδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού πληρωμών.

(3)

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ασκούν διαρκή εποπτεία στους οικείους οργανισμούς πληρωμών και να θεσπίσουν ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Πρέπει να καθιερωθεί μια διαδικασία για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εκπόνησης ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται, εντός διορίας που πρέπει να καθοριστεί. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους οργανισμούς πληρωμών των οποίων τη διαπίστευση εξακολουθεί να διατηρεί το οικείο κράτος μέλος, μολονότι αυτοί παρέλειψαν να θέσουν σε εφαρμογή το σχετικό διορθωτικό σχέδιο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, υπόκεινται στη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(4)

Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τον μορφότυπο της δήλωσης αξιοπιστίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(5)

Πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του οργανισμού συντονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και να θεσπιστούν τα κριτήρια διαπίστευσής του.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις που καταρτίζονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα χρησιμεύσουν στην Επιτροπή κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών, πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενό τους.

(7)

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να προβαίνει στην εκκαθάριση λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών και να καθοριστεί η ημερομηνία διαβίβασης των εν λόγω λογαριασμών και άλλων σχετικών εγγράφων στην Επιτροπή. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα οι οργανισμοί πληρωμών υποχρεούνται να τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής τα παραστατικά όλων των δαπανών και των εσόδων για ειδικό προορισμό.

(8)

Επιπροσθέτως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων τα οποία πρέπει να της διαβιβάζουν οι οργανισμοί πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό οι κανόνες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω λογιστικών στοιχείων που σήμερα περιλαμβάνονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2390/1999 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων, καθώς και για την παρακολούθηση και τις προβλέψεις (3). Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 πρέπει να καταργηθεί.

(9)

Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις, τόσο για τη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, όσο και για τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού μέσω του οποίου τα προκύπτοντα ποσά αφαιρούνται ή, κατά περίπτωση, προστίθενται σε μία από τις μεταγενέστερες πληρωμές που καταβάλλονται στα κράτη μέλη.

(10)

Για τους σκοπούς της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, δυνάμει της απόφασης 94/442/EΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας συμβιβασμού στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Εγγυήσεων (4), συγκροτήθηκε ένα όργανο συμβιβασμού και θεσπίστηκαν κανόνες για τη σύνθεση και τη λειτουργία του. Για λόγους απλούστευσης, οι εν λόγω κανόνες πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προσαρμοστούν. Συνεπώς πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 94/442/EΚ.

(11)

Εάν ένας οργανισμός πληρωμών, ο οποίος έλαβε διαπίστευση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 αναλαμβάνει, μετά τις 16 Οκτωβρίου 2006, αρμοδιότητες τις οποίες δεν είχε πριν την ημερομηνία αυτή, χρειάζεται νέα διαπίστευση σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό που να καλύπτει τις νέες αυτές αρμοδιότητες. Ως μεταβατικό μέτρο, πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή της διαπίστευσης πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2007.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών

1.   Για να τύχουν διαπίστευσης, οι οργανισμοί πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, πρέπει να διαθέτουν διοικητική οργάνωση και καθεστώς εσωτερικού ελέγχου, τα οποία να είναι σύμφωνα με τα κριτήρια τα αναφερόμενα στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού (εφεξής «κριτήρια διαπίστευσης»), όσον αφορά τα εξής:

α)

το εσωτερικό περιβάλλον·

β)

τις δραστηριότητες ελέγχου·

γ)

την ενημέρωση και την επικοινωνία·

δ)

την παρακολούθηση.

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν επιπλέον κριτήρια διαπίστευσης ώστε να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος, οι αρμοδιότητες και τα άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού πληρωμών.

2.   Για κάθε οργανισμό πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει, σε υπουργικό επίπεδο, την αρχή η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση και ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού και την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού (εφεξής «η αρμόδια αρχή»). Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει με επίσημη πράξη την απόφαση διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών, με βάση την εξέταση των κριτηρίων διαπίστευσης.

Η εξέταση διεξάγεται από οργανισμό που είναι ανεξάρτητος από τον προς διαπίστευση οργανισμό πληρωμών και περιλαμβάνει ειδικότερα τις ρυθμίσεις σχετικά με την έγκριση και την εκτέλεση των πληρωμών, την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την κατανομή των καθηκόντων και την επάρκεια των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που αφορούν τις συναλλαγές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

4.   Εάν η αρμόδια αρχή δεν είναι ικανοποιημένη διότι ο οργανισμός πληρωμών δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης, απευθύνει στον οργανισμό οδηγίες διευκρινίζοντας τους όρους τους οποίους αυτός υποχρεούται να πληροί πριν του χορηγηθεί η διαπίστευση.

Εν αναμονή της υλοποίησης των απαιτούμενων αλλαγών, η διαπίστευση μπορεί να χορηγηθεί προσωρινά, για περίοδο η οποία καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν και δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να παρατείνει την εν λόγω περίοδο.

5.   Η γνωστοποίηση στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρώτη διαπίστευση του οργανισμού πληρωμών και, σε κάθε περίπτωση, πριν καταλογισθούν στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ οιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. Η εν λόγω γνωστοποίηση συνοδεύεται από δηλώσεις και έγγραφα σχετικά με:

α)

τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον οργανισμό πληρωμών·

β)

την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του·

γ)

τη σχέση του με άλλους οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή τυχόν μέτρων βάσει των οποίων ο οργανισμός καταλογίζει δαπάνες στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ·

δ)

τις διαδικασίες βάσει των οποίων παραλαμβάνονται, επαληθεύονται και επικυρώνονται οι αιτήσεις των δικαιούχων και τις διαδικασίες έγκρισης, πληρωμής και λογιστικής καταχώρισης των δαπανών·

ε)

τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

6.   Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή των γεωργικών ταμείων για τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών σε κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Επανεξέταση της διαπίστευσης

1.   Η αρμόδια αρχή ασκεί στους οργανισμούς πληρωμών για τους οποίους είναι αρμόδια διαρκή εποπτεία, βασιζόμενη ιδίως στα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις που συντάσσονται από τον οργανισμό πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4, και παρακολουθεί κάθε διαπιστωθείσα ανεπάρκεια. Ανά τριετία, η αρμόδια αρχή ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της επίβλεψής της και αναφέρει κατά πόσον οι οργανισμοί πληρωμών εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια διαπίστευσης.

2.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα καθεστώς, το οποίο διασφαλίζει ότι οιεσδήποτε πληροφορίες βάσει των οποίων ένας οργανισμός πληρωμών δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.

3.   Σε περίπτωση που ένας διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών δεν πληροί πλέον ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης ή τα πληροί με σοβαρές ελλείψεις σε βαθμό που να επηρεάζεται η ικανότητα του οργανισμού να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η αρμόδια αρχή αναστέλλει τη διαπίστευση του οργανισμού και καταρτίζει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται αναλόγως της σοβαρότητας του προβλήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναστολής της διαπίστευσης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα.

4.   Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για οιοδήποτε σχέδιο έχει καταρτίσει σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και για την εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων.

5.   Σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης, η αρμόδια αρχή διαπιστεύει χωρίς καθυστέρηση άλλον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίσει την μη διακοπή των πληρωμών στους δικαιούχους.

6.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αρμόδια αρχή δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της να καταρτίσει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή ότι ο οργανισμός πληρωμών εξακολουθεί να παραμένει διαπιστευμένος χωρίς να έχει πλήρως εφαρμόσει το σχετικό πρόγραμμα εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, αντιμετωπίζει τις εναπομείνασες ελλείψεις σύμφωνα με τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Άρθρο 3

Δήλωση αξιοπιστίας

1.   Η δήλωση αξιοπιστίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 καταρτίζεται εν ευθέτω χρόνω, ούτως ώστε ο οργανισμός πιστοποίησης να εκδώσει τη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Η δήλωση αξιοπιστίας παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ και μπορεί να περιλαμβάνει επιφυλάξεις οι οποίες ποσοτικοποιούν τις δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα διορθωτικών δράσεων και ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.

2.   Η δήλωση αξιοπιστίας βασίζεται στην αποτελεσματική επίβλεψη του καθεστώτος διαχείρισης και ελέγχου που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 4

Οργανισμός συντονισμού

1.   Ο οργανισμός συντονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 λειτουργεί ως ο μοναδικός συνομιλητής της Επιτροπής για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, για όλα τα θέματα που αφορούν το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, σχετικά με:

α)

τη διανομή των κοινοτικών κειμένων και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών στους οργανισμούς πληρωμών και στους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή αυτών των κειμένων και κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και την προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής τους·

β)

την κοινοποίηση στην Επιτροπή των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005·

γ)

τη θέση στη διάθεση της Επιτροπής όλων των λογιστικών στοιχείων που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια ελέγχων.

2.   Ο οργανισμός πληρωμών δύναται να ενεργήσει ως οργανισμός συντονισμού, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η διάκριση λειτουργιών.

3.   . Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, ο οργανισμός συντονισμού στηρίζεται σε άλλους διοικητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες, ιδίως σε όσους διαθέτουν λογιστική ή τεχνική εμπειρογνωσία.

4.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εκδίδει με επίσημη πράξη σε υπουργικό επίπεδο την απόφαση διαπίστευσης του οργανισμού συντονισμού, εφόσον εξασφαλίσει ότι οι διοικητικοί διακανονισμοί του οργανισμού παρέχουν επαρκή διασφάλιση ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Για τη διαπίστευσή του, ο οργανισμός συντονισμού θεσπίζει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν:

α)

ότι όλες οι δηλώσεις στην Επιτροπή βασίζονται σε στοιχεία από δεόντως εξουσιοδοτημένες πηγές·

β)

ότι οι δηλώσεις στην Επιτροπή εγκρίνονται πλήρως πριν διαβιβαστούν·

γ)

ότι υφίσταται η δέουσα διαδρομή ελέγχου για την υποστήριξη των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή·

δ)

ότι τα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται αποθηκεύονται σε ασφαλές σημείο, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

5.   Το απόρρητο, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα όλων των ηλεκτρονικών δεδομένων που τηρούνται από τον οργανισμό συντονισμού διασφαλίζονται από μέτρα που προσαρμόζονται στη διοικητική δομή, το στελεχιακό δυναμικό και το τεχνολογικό περιβάλλον κάθε επιμέρους οργανισμού συντονισμού. Η οικονομική και τεχνολογική προσπάθεια είναι ανάλογη των πραγματικών κινδύνων που υφίστανται.

6.   Η γνωστοποίηση στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρώτη διαπίστευση του οργανισμού συντονισμού και σε κάθε περίπτωση πριν οιεσδήποτε δαπάνες για τις οποίες είναι αρμόδιος καταλογισθούν στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω γνωστοποίηση συνοδεύονται από την πράξη διαπίστευσης του οργανισμού, καθώς και από τα στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές και λογιστικές συνθήκες, και τις συνθήκες εσωτερικού ελέγχου που αφορούν τη λειτουργία του.

Άρθρο 5

Πιστοποίηση

1.   Ο οργανισμός πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 διορίζεται από την αρμόδια αρχή. Είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τον σχετικό οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού και διαθέτει την απαραίτητη τεχνική ειδίκευση.

2.   Ο οργανισμός πιστοποίησης διενεργεί την εξέταση του σχετικού οργανισμού πληρωμών σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

Ο οργανισμός πιστοποίησης διενεργεί ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

3.   Ο οργανισμός πιστοποίησης συντάσσει πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται κατά πόσον έχει επαρκή εχέγγυα ότι οι λογαριασμοί που πρόκειται να διαβιβασθούν στην Επιτροπή είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς, και κατά πόσον οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου εφαρμόσθηκαν ικανοποιητικά.

Το πιστοποιητικό βασίζεται στην εξέταση των διαδικασιών και δείγματος συναλλαγών. Όσον αφορά τη διοικητική δομή του οργανισμού πληρωμών, η εξέταση περιορίζεται να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω δομή είναι ικανή να εξασφαλίσει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την καταβολή των πληρωμών.

4.   Ο οργανισμός πιστοποίησης συντάσσει έκθεση με τα πορίσματά του. Η έκθεση περιλαμβάνει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ή που ασκούνται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Στην έκθεση δηλώνονται τα εξής:

α)

κατά πόσο ο οργανισμός πληρωμών συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης·

β)

κατά πόσο οι διαδικασίες του οργανισμού πληρωμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια διαπίστευσης, είναι τέτοιες που παρέχουν επαρκή εχέγγυα ότι οι δαπάνες που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και ποιες τυχόν συστάσεις βελτιώσεων έγιναν και εφαρμόστηκαν·

γ)

κατά πόσο οι ετήσιοι λογαριασμοί που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 είναι σύμφωνοι με τα βιβλία και τις καταχωρίσεις του οργανισμού πληρωμών·

δ)

κατά πόσο οι δηλώσεις δαπανών και ενεργειών παρέμβασης συνιστούν στην πραγματικότητα αληθή, πλήρη και ακριβή καταγραφή των ενεργειών που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ·

ε)

κατά πόσο προστατεύονται καταλλήλως τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας όσον αφορά τις καταβληθείσες προκαταβολές, τις κατατεθείσες εγγυήσεις, τα αποθέματα παρέμβασης και τα προς είσπραξη ποσά·

Η έκθεση συνοδεύεται από τα εξής:

α)

πληροφορίες για τον αριθμό και τα επαγγελματικά προσόντα των ελεγκτών, την πραγματοποιηθείσα εργασία, τον αριθμό των συναλλαγών που ελέγχθηκαν, το επίπεδο υλοποίησης και εμπιστοσύνης που επιτεύχθηκε, τις όποιες αδυναμίες διαπιστώθηκαν και τις συστάσεις για βελτίωση που έγιναν, καθώς και τις ενέργειες του οργανισμού πιστοποίησης και των άλλων οργανισμών ελέγχου που υπάγονται ή όχι στον οργανισμό πληρωμών, από τους οποίους προέρχονται πλήρως ή μερικώς τα εχέγγυα του οργανισμού πιστοποίησης όσον αφορά τα εν λόγω θέματα·

β)

τη γνώμη για τη δήλωση αξιοπιστίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 6

Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών

Οι ετήσιοι λογαριασμοί που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο (iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 περιλαμβάνουν:

α)

τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προβλέπονται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005·

β)

τις δαπάνες του ΕΓΤΕ που συνοψίζονται ανά θέση και υποδιαίρεση του κοινοτικού προϋπολογισμού·

γ)

τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ ανά πρόγραμμα και μέτρο·

δ)

τις πληροφορίες για τις δαπάνες ή τα έσοδα για ειδικό προορισμό ή βεβαίωση του ότι τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συναλλαγής φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο στη διάθεση της Επιτροπής·

ε)

τον πίνακα των διαφορών ανά θέση και υποδιαίρεση ή όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ ανά πρόγραμμα και μέτρο, μεταξύ των δαπανών και των εσόδων για ειδικό προορισμό που δηλώθηκαν στους ετήσιους λογαριασμούς και αυτών που δηλώθηκαν για την ίδια περίοδο στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με την τήρηση λογαριασμών από τους οργανισμούς πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων, και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (5), όσον αφορά το ΕΓΤΕ και το άρθρο 16 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, συνοδευόμενο από επεξήγηση της κάθε διαφοράς·

στ)

τον πίνακα των προς ανάκτηση ποσών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III·

ζ)

ανακεφαλαίωση των ενεργειών παρέμβασης και κατάσταση των ποσοτήτων και της θέσης των αποθεμάτων στο τέλος του οικονομικού έτους·

η)

επιβεβαίωση ότι οι λεπτομέρειες κάθε κίνησης των αποθεμάτων παρέμβασης καταγράφονται στα αρχεία του οργανισμού πληρωμών.

Άρθρο 7

Διαβίβαση στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή:

α)

τις θέσεις που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

β)

τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις που συντάσσονται από τον οργανισμό ή τους οργανισμούς πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·

γ)

την πλήρη καταχώριση όλων των λογιστικών στοιχείων που απαιτούνται για στατιστικούς και ελεγκτικούς σκοπούς·

δ)

τη δήλωση ή τις δηλώσεις αξιοπιστίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

2.   Τα έγγραφα και τα λογιστικά στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Τα έγγραφα που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και δ) της παρούσας παραγράφου αποστέλλονται σε ένα αντίγραφο συνοδευόμενα από ηλεκτρονικό αντίγραφο, σύμφωνα με το μορφότυπο και υπό τους όρους που θέσπισε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2006.

3.   Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή με πρωτοβουλία του κράτους μέλους, είναι δυνατόν να αποσταλούν στην Επιτροπή περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών, εντός προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του έργου που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω στοιχείων. Ελλείψει των εν λόγω στοιχείων, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε εκκαθάριση των λογαριασμών βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

4.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί αίτημα για καθυστερημένη υποβολή των στοιχείων, εάν το συγκεκριμένο αίτημα της υποβληθεί πριν από τη σχετική προθεσμία υποβολής.

5.   Εάν κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει περισσότερους από έναν οργανισμό πληρωμών, διαβιβάζει επίσης στην Επιτροπή, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το τέλος του σχετικού οικονομικού έτους, μια συγκεφαλαίωση, συντασσόμενη από τον οργανισμό συντονισμού, η οποία περιλαμβάνει επισκόπηση των δηλώσεων αξιοπιστίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 και των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Μορφή και περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων

1.   Η μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και ο τρόπος διαβίβασής τους στην Επιτροπή καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

2.   Τα λογιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή με μοναδικό σκοπό:

α)

την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005·

β)

την παρακολούθηση των εξελίξεων και την παροχή προβλέψεων στον τομέα της γεωργίας.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχουν πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.   Όποια προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στα λογιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Ειδικότερα, εάν η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα λογιστικά στοιχεία για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), οφείλει να καταστήσει τα εν λόγω στοιχεία ανώνυμα και να τα επεξεργάζεται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή.

4.   Οι ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.

5.   Η Επιτροπή διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφαλή τήρηση των λογιστικών στοιχείων.

Άρθρο 9

Φύλαξη λογιστικών στοιχείων

1.   Τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες και τα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία εισπράττονται από το ΕΓΤΕ φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία έτη μετά από το έτος κατά το οποίο η Επιτροπή εκκαθαρίζει τους λογαριασμούς του σχετικού οικονομικού έτους, βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

2.   Τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες και τα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία εισπράττονται από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία έτη μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών.

3.   Σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα παραστατικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία έτη μετά από το έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από τον δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ, ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 5 ή του άρθρου 33 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

4.   Σε περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα παραστατικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί ένα έτος μετά από αυτό κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία ή, εάν η απόφαση για τη συμμόρφωση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τουλάχιστον επί ένα έτος μετά από το έτος περαίωσης της εν λόγω διαδικασίας.

Άρθρο 10

Δημοσιονομική εκκαθάριση

1.   Η απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 καθορίζει τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους, τα οποία αναγνωρίζεται ότι καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ βάσει των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και όποιων μειώσεων και αναστολών βάσει των άρθρων 17 και 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, καθορίζει επίσης τα ποσά που χρεώνονται στην Κοινότητα και στο σχετικό κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, το ποσό που καθορίζεται από την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών περιλαμβάνει τα κονδύλια τα οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

2.   Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, το ποσό, το οποίο ως αποτέλεσμα της απόφασης εκκαθάρισης λογαριασμών είναι ανακτήσιμο από κάθε κράτος μέλος ή πληρωτέο σε αυτό, καθορίζεται αφαιρώντας τις μηνιαίες πληρωμές του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που αναγνωρίζονται για το ίδιο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή αφαιρεί ή προσθέτει το εν λόγω ποσό στην μηνιαία πληρωμή που αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του δεύτερου μήνα από την απόφαση εκκαθάρισης λογαριασμών.

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, το ποσό, το οποίο ως αποτέλεσμα της απόφασης εκκαθάρισης λογαριασμών είναι ανακτήσιμο από κάθε κράτος μέλος ή πληρωτέο σε αυτό, καθορίζεται αφαιρώντας τις ενδιάμεσες πληρωμές του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που αναγνωρίζονται για το ίδιο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή αφαιρεί ή προσθέτει το εν λόγω ποσό στην επόμενη ενδιάμεση πληρωμή ή στην τελική πληρωμή.

3.   Η Επιτροπή ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης των στοιχείων που της διαβιβάστηκαν, καθώς και τις τροποποιήσεις που προτείνει, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου μετά από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4.   Εάν για λόγους οφειλόμενους στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του κράτους μέλους πριν την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους, η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος μέλος τις συμπληρωματικές έρευνες που προτίθεται να διενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στα έσοδα για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Άρθρο 11

Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση

1.   Εάν, ως αποτέλεσμα έρευνας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, κοινοποιεί τα πορίσματά της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και υποδεικνύει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες.

Η κοινοποίηση περιέχει παραπομπή στο παρόν άρθρο. Το κράτος μέλος απαντά εντός δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης και η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τη θέση της αναλόγως. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή είναι δυνατόν να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας απάντησης.

Μετά την εκπνοή του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να δοθεί απάντηση, η Επιτροπή συγκαλεί διμερή συνάντηση και αμφότερα τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και σχετικά με την εκτίμηση της σοβαρότητας της παράβασης και της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

2.   Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των πρακτικών της διμερούς συνάντησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, το κράτος μέλος κοινοποιεί τις πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ή όσες άλλες πληροφορίες θεωρεί χρήσιμες για την εν εξελίξει εξέταση.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, να επιτρέψει παράταση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Το αίτημα απευθύνεται στην Επιτροπή πριν από την εκπνοή του εν λόγω διαστήματος.

Μετά από την εκπνοή του διαστήματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή κοινοποιεί επισήμως τα συμπεράσματά της στο κράτος μέλος, βάσει των πληροφοριών που έλαβε στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση. Στην κοινοποίηση αξιολογούνται οι δαπάνες τις οποίες η Επιτροπή προβλέπει να αποκλείσει από την κοινοτική χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και γίνεται παραπομπή στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες και την πραγματική ημερομηνία εφαρμογής τους.

Η Επιτροπή, εφόσον εξετάσει τις εκθέσεις που συντάσσει το όργανο συμβιβασμού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του παρόντος κανονισμού θεσπίζει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μία ή περισσότερες αποφάσεις βάσει του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, προκειμένου να αποκλείσει από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπάνες που χαρακτηρίζονται από μη συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες, έως ότου το κράτος μέλος εφαρμόσει αποτελεσματικά τα διορθωτικά μέτρα.

Κατά την αξιολόγηση των δαπανών που πρόκειται να αποκλειστούν από την κοινοτική χρηματοδότηση, η Επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη οιαδήποτε στοιχεία κοινοποιούν τα κράτη μέλη μετά την εκπνοή του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εκτίμηση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι η καθυστερημένη διαβίβαση των στοιχείων δικαιολογείται από έκτακτες συνθήκες.

4.   Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, η Επιτροπή επιβάλλει μειώσεις από την κοινοτική χρηματοδότηση στις μηνιαίες πληρωμές που αφορούν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον δεύτερο μήνα που έπεται της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή επιβάλλει μειώσεις από την κοινοτική χρηματοδότηση στην επόμενη ενδιάμεση πληρωμή ή στην τελική πληρωμή.

Ωστόσο, μετά από αίτημα του κράτους μέλους και εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη σπουδαιότητα των διορθώσεων, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, δύναται να ορίσει διαφορετική ημερομηνία για τις μειώσεις.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα έσοδα για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Άρθρο 12

Όργανο συμβιβασμού

Για τους σκοπούς της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή συγκροτεί όργανο συμβιβασμού. Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

α)

εξετάζει οιοδήποτε θέμα του παραπέμπει το κράτος μέλος που έλαβε επίσημη κοινοποίηση από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δαπανών τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να αποκλείσει από την κοινοτική χρηματοδότηση·

β)

αναλαμβάνει να συμβιβάσει τις αποκλίνουσες θέσεις της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

γ)

μετά το πέρας της εξέτασης, συντάσσει έκθεση με τα αποτελέσματα της προσπάθειας συμβιβασμού, διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις που θεωρεί χρήσιμες σε περίπτωση που όλα ή ορισμένα σημεία της διένεξης παραμένουν ανεπίλυτα.

Άρθρο 13

Σύνθεση του οργάνου συμβιβασμού

1.   Το όργανο συμβιβασμού απαρτίζεται από πέντε μέλη, τα οποία επιλέγονται μεταξύ εξεχουσών προσωπικοτήτων που παρέχουν όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν ειδίκευση υψηλού επίπεδου σε θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, ή στις πρακτικές του δημοσιονομικού ελέγχου.

Τα μέλη πρέπει να είναι υπήκοοι διαφορετικών κρατών μελών.

2.   Ο πρόεδρος, τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από την Επιτροπή για αρχική θητεία τριών ετών, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί κάθε φορά για ένα μόνο έτος, με ενημέρωση της επιτροπής των γεωργικών ταμείων. Ωστόσο, εάν ο προς διορισμό πρόεδρος είναι ήδη μέλος του οργάνου συμβιβασμού, η αρχική του θητεία ως προέδρου είναι τρία έτη.

Τα ονόματα του προέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών δημοσιεύονται στη σειρά «C» της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Τα μέλη του οργάνου συμβιβασμού αμείβονται λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται να αφιερώσουν στα καθήκοντά τους. Το κόστος επικοινωνιών και οδοιπορικών καλύπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

4.   Μετά τη λήξη της θητείας τους, ο πρόεδρος και τα μέλη παραμένουν εν ενεργεία έως ότου αντικατασταθούν ή έως ότου ανανεωθεί η θητεία τους.

5.   Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, μπορεί να θέσει τέλος στη θητεία μέλους που δεν πληροί πλέον τους όρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του εντός του οργάνου συμβιβασμού ή το οποίο για οιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο επ’ αόριστον.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέλος αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διορισμού του από ένα αναπληρωματικό μέλος, ενώ ενημερώνεται η επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

Εάν λήξει η θητεία του προέδρου, το μέλος το οποίο πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα προέδρου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για το οποίο είχε διοριστεί ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

Άρθρο 14

Ανεξαρτησία του οργάνου συμβιβασμού

1.   Τα μέλη του οργάνου συμβιβασμού εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οιαδήποτε κυβέρνηση ή οιονδήποτε οργανισμό.

Κανένα μέλος δεν συμμετέχει στις εργασίες του οργάνου συμβιβασμού, ούτε υπογράφει έκθεση, εάν σε προηγούμενη θητεία είχε εμπλακεί προσωπικά στο υπό κρίση θέμα.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης, τα μέλη δεν αποκαλύπτουν οιεσδήποτε πληροφορίες έλαβαν γνώση στο πλαίσιο της εργασίας τους εντός του οργάνου συμβιβασμού. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου.

Άρθρο 15

Εργασιακές ρυθμίσεις

1.   Οι συνεδριάσεις του οργάνου συμβιβασμού πραγματοποιούνται στην έδρα της Επιτροπής. Ο πρόεδρος προετοιμάζει και οργανώνει τις εργασίες. Εν τη απουσία του και με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, τα καθήκοντα προέδρου εκτελούνται από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος.

Η γραμματεία του οργάνου συμβιβασμού παρέχεται από την Επιτροπή.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι εκθέσεις εγκρίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ ο απαραίτητος αριθμός μελών για την επίτευξη απαρτίας είναι τρία.

Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη που έλαβαν μέρος στις συσκέψεις. Συνυπογράφονται από τη γραμματεία.

Άρθρο 16

Διαδικασία συμβιβασμού

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να προσφύγει ενώπιον του οργάνου συμβιβασμού εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επίσημης κοινοποίησης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, αποστέλλοντας αιτιολογημένη αίτηση συμβιβασμού στη γραμματεία του οργάνου συμβιβασμού.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και η διεύθυνση της γραμματείας κοινοποιούνται στα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής των γεωργικών ταμείων.

2.   Η αίτηση συμβιβασμού γίνεται δεκτή μόνον εφόσον, σύμφωνα με την κοινοποίηση της Επιτροπής, το ποσό που προβλέπεται να αποκλειστεί από την κοινοτική χρηματοδότηση:

α)

υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ·

ή

β)

αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % των ετήσιων συνολικών δαπανών του κράτους μέλους για τη σχετική θέση του προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως, εάν το κράτος μέλος κατά τις προγενέστερες διαβουλεύσεις επικαλέστηκε και απέδειξε ότι πρόκειται για θέμα αρχής σχετικό με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων, ο πρόεδρος του οργάνου συμβιβασμού μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση συμβιβασμού. Ωστόσο, η εν λόγω αίτηση δεν γίνεται δεκτή εάν αφορά αποκλειστικά και μόνο θέμα νομικής ερμηνείας.

3.   Το όργανο συμβιβασμού διεξάγει τις έρευνές του κατά τρόπο όσο το δυνατόν άτυπο και ταχύ, βασιζόμενο στα στοιχεία του φακέλου και στην αμερόληπτη ακρόαση της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων εθνικών αρχών.

4.   Εάν, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη της υπόθεσης, το όργανο συμβιβασμού δεν είναι σε θέση να συμβιβάσει τις θέσεις της Επιτροπής και του κράτους μέλους, η διαδικασία συμβιβασμού θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο γ) αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν επετεύχθη σύγκλιση θέσεων. Αναφέρεται εάν έχει επιτευχθεί κάποια μερική συμφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η έκθεση αποστέλλεται:

α)

στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

β)

στην Επιτροπή·

γ)

στα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής των γεωργικών ταμείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Εάν ένας οργανισμός πληρωμών, ο οποίος διαπιστεύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1663/95, αναλαμβάνει την ευθύνη δαπανών για τις οποίες δεν ήταν προηγουμένως υπεύθυνος, η εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και η νέα διαπίστευση που απαιτείται λόγω των νέων αρμοδιοτήτων ολοκληρώνεται το αργότερο στις 16 Oκτωβρίου 2007.

2.   Για το οικονομικό έτος 2007, η έκθεση του οργανισμού πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 περιλαμβάνει μόνο παρατηρήσεις και προσωρινά συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης, σχετικά με τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον οργανισμό πληρωμών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής. Οι εν λόγω παρατηρήσεις βασίζονται στα ισχύοντα και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I σημείο 3.B, και αναφέρουν τον βαθμό στον οποίο έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας.

Άρθρο 18

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1663/95, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2390/1999 και η απόφαση 94/442/EΚ καταργούνται από τις 16 Oκτωβρίου 2006. Ωστόσο, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1663/95 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για την εκκαθάριση λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου (6), για το οικονομικό έτος 2006.

Ο πρόεδρος, τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του οργάνου συμβιβασμού που διορίστηκαν βάσει της απόφασης 94/442/EΚ, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή έως ότου αντικατασταθούν.

2.   Οι παραπομπές στις καταργηθείσες πράξεις της παραγράφου 1 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και αναγιγνώσκονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήματος V.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 16 Oκτωβρίου 2006. Ωστόσο, τα άρθρα 3 και 5, το άρθρο 6 στοιχεία α) έως ε), ζ) και η), το άρθρο 7 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την εν λόγω ημερομηνία μόνο για τις δαπάνες και τα έσοδα για ειδικό προορισμό που αφορούν το οικονομικό έτος 2007 και επόμενα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21ης Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(2)  ΕΕ L 158 της 8.7.1995, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 465/2005 (ΕΕ L 77 της 23.3.2005, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 295 της 16.11.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2005 (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 11).

(4)  ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 45. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2001/535/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 17.7.2001, σ. 25).

(5)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

1.   Εσωτερικό περιβάλλον

A.   Οργανωτική δομή

Ο οργανισμός διαθέτει οργανωτική δομή η οποία του επιτρέπει να εκτελεί τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ:

i)

Έγκριση και έλεγχος των πληρωμών προκειμένου να καθοριστεί εάν το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο είναι σύμφωνο με τους κοινοτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων.

ii)

Εκτέλεση των πληρωμών με καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στον δικαιούχο (ή στον εκδοχέα του) ή, στην περίπτωση της αγροτικής ανάπτυξης, καταβολή του μεριδίου της κοινοτικής συγχρηματοδότησης.

iii)

Λογιστική καταχώρηση των πληρωμών, με σκοπό την καταχώριση όλων των πληρωμών στους χωριστούς λογαριασμούς του οργανισμού για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, και προετοιμασία των περιοδικών συνοπτικών δελτίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων, των τριμηνιαίων (για το ΕΓΤΑΑ) και των ετησίων δηλώσεων προς την Επιτροπή. Στους λογαριασμούς καταχωρίζονται επίσης τα στοιχεία ενεργητικού που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποθέματα παρέμβασης, τις ανεκκαθάριστες προκαταβολές, τις εγγυήσεις και τους οφειλέτες.

Η οργανωτική δομή του οργανισμού προβλέπει ρητή ανάθεση εξουσίας και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, καθώς και διαχωρισμό των τριών λειτουργιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται σε οργανόγραμμα. Περιλαμβάνει τις τεχνικές υπηρεσίες και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που προβλέπονται στο σημείο 4.

B.   Πρότυπα όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους

Ο οργανισμός διασφαλίζει τα εξής:

i)

Διάθεση κατάλληλων ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των λειτουργιών και ύπαρξη των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στα διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών.

ii)

Η διάκριση καθηκόντων είναι τέτοια που κανένας υπάλληλος δεν έχει περισσότερες από μία αρμοδιότητες ως προς την έγκριση, πληρωμή ή λογιστική καταχώρηση των ποσών που καταλογίζονται στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ και κανένας υπάλληλος δεν ασκεί ένα από τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς η εργασία του να επιβλέπεται από δεύτερο υπάλληλο.

iii)

Οι αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου καθορίζονται γραπτώς και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο καθορισμός των χρηματοδοτικών ορίων της δικαιοδοσίας του.

iv)

Η επιμόρφωση του προσωπικού είναι η δέουσα για όλα τα επίπεδα λειτουργίας και εφαρμόζεται η πολιτική της εκ περιτροπής τοποθέτησης προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις ή, εναλλακτικά, της ενισχυμένης επίβλεψης.

v)

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, όταν ένα πρόσωπο που κατέχει υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση αναφορικά με την εξακρίβωση, την έγκριση, την πληρωμή και τη λογιστική καταχώριση των αιτήσεων ασκεί επίσης και άλλα καθήκοντα εκτός του οργανισμού.

Γ.   Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Εάν κάποια από τα καθήκοντα του οργανισμού πληρωμών εκχωρούνται σε άλλον οργανισμό βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

Μεταξύ του οργανισμού πληρωμών και του εν λόγω οργανισμού συνάπτεται γραπτή συμφωνία, η οποία διευκρινίζει τη φύση των στοιχείων και των παραστατικών που πρέπει να υποβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους. Η συμφωνία πρέπει να επιτρέπει στον οργανισμό πληρωμών να συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης.

ii)

Ο οργανισμός πληρωμών παραμένει σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών Ταμείων.

iii)

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του άλλου οργανισμού ορίζονται σαφώς, κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες.

iv)

Ο οργανισμός πληρωμών εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα που επιτρέπουν να διασφαλιστεί ότι εκτελεί τις αρμοδιότητές του ικανοποιητικά.

v)

Ο οργανισμός επιβεβαιώνει ρητώς στον οργανισμό πληρωμών ότι όντως εκτελεί τις αρμοδιότητές του και περιγράφει τα χρησιμοποιούμενα μέσα.

vi)

Ο οργανισμός πληρωμών επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τις εκχωρηθείσες λειτουργίες, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες.

Οι όροι που παρατίθενται ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα καθήκοντα που αφορούν τις γεωργικές δαπάνες, τα οποία εκτελούνται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές.

2.   Δραστηριότητες ελέγχου

A.   Διαδικασίες εντολής πληρωμής των αιτήσεων

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει τις ακόλουθες διαδικασίες:

i)

Ο οργανισμός καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες για την παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής όλων των χρησιμοποιούμενων εγγράφων.

ii)

Κάθε υπάλληλος που είναι αρμόδιος για την εντολή πληρωμής έχει στη διάθεσή του λεπτομερή κατάσταση ελέγχου για τις επαληθεύσεις που υποχρεούται να πραγματοποιεί και επισυνάπτει στα δικαιολογητικά της αίτησης βεβαίωσή του ότι οι εν λόγω έλεγχοι διενεργήθηκαν. Η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να συντάσσεται ηλεκτρονικά. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εργασία επιθεωρείται από ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο.

iii)

Η εντολή πληρωμής μιας αίτησης εκδίδεται μόνο μετά τη διενέργεια επαρκών ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσής της με τους κοινοτικούς κανόνες. Στους εν λόγω ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που απαιτούνται από τον κανονισμό που διέπει το ειδικό μέτρο βάσει του οποίου ζητείται ενίσχυση, καθώς και οι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης και παρατυπιών ιδιαίτερα όσον αφορά τους κινδύνους που υφίστανται. Για το ΕΓΤΑΑ προβλέπονται επιπλέον διαδικασίες προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τηρήθηκαν τα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης και εάν υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες, ιδίως τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σεβασμός τους περιβάλλοντος.

iv)

Η διοίκηση του οργανισμού πληρωμών ενημερώνεται στο κατάλληλο επίπεδο τακτικά και εγκαίρως για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν, ούτως ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η επάρκεια των εν λόγω ελέγχων πριν την εκκαθάριση μιας αίτησης.

v)

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση, μία ομάδα αιτήσεων ή, κατά περίπτωση, σε έκθεση που καλύπτει μία περίοδο εμπορίας. Η έκθεση συνοδεύεται από βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας. Για το ΕΓΤΑΑ διασφαλίζεται επιπλέον ότι τηρήθηκαν τα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες, ιδίως με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σεβασμός τους περιβάλλοντος. Εάν οι τυχόν φυσικοί ή διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά διενεργούνται επί δείγματος αιτήσεων, οι επιλεχθείσες αιτήσεις προσδιορίζονται, περιγράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας, αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τις ανακολουθίες και τις παρατυπίες. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επαρκή, ώστε να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι όσον αφορά την επιλεξιμότητα των αιτήσεων που εγκρίθηκαν.

vi)

Εάν άλλοι οργανισμοί φυλάσσουν έγγραφα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, τόσο οι εν λόγω οργανισμοί, όσο και ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζουν διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι έχει καταγραφεί το σημείο φύλαξης όλων αυτών των εγγράφων που αφορούν τις ειδικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον οργανισμό πληρωμών.

B.   Διαδικασίες πληρωμής

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές διενεργούνται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό είτε του αιτούντος είτε του εντολοδόχου του. Η πληρωμή εκτελείται από την τράπεζα του οργανισμού πληρωμών ή ενδεχομένως από το δημόσιο ταμείο, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ. Ωστόσο, για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 οι πληρωμές μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται με εντoλές πληρωμής. Θεσπίζονται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πληρωμές για τις οποίες δεν εκτελέστηκε η μεταφορά πιστώσεων επαναπιστώνονται στα Ταμεία. Δεν πραγματοποιούνται πληρωμές τοις μετρητοίς. Η έγκριση του διατάκτη ή/και του επόπτη αυτού μπορεί να δίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω μέσων και η ταυτότητα του υπογράφοντος αναγράφεται στα ηλεκτρονικά αρχεία.

Γ.   Διαδικασίες λογιστικής καταχώρισης

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει τις ακόλουθες διαδικασίες:

i)

Οι λογιστικές διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι οι μηνιαίες, τριμηνιαίες (για το ΕΓΤΑΑ) και ετήσιες δηλώσεις είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκαιρες, και ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις εντοπίζονται και διορθώνονται, ιδίως μέσω ελέγχων και συμφωνίας λογαριασμών που διενεργούνται κατά διαστήματα.

ii)

Η λογιστική καταχώριση όσον αφορά τα αποθέματα παρέμβασης διασφαλίζει ότι οι ποσότητες και το συναφές κόστος αποτελούν αντικείμενο σωστής και ταχείας επεξεργασίας και καταχωρίζονται ανά αναγνωρίσιμη παρτίδα και στον σωστό λογαριασμό σε κάθε φάση, από την αποδοχή της προσφοράς έως την υλική διάθεση του προϊόντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, και διασφαλίζει ότι η ποσότητα και η φύση των αποθεμάτων μπορούν να προσδιοριστούν ανά πάσα στιγμή σε κάθε θέση.

Δ.   Διαδικασίες προκαταβολών και εγγυήσεων

Οι πληρωμές προκαταβολών προσδιορίζονται χωριστά στις λογιστικές ή επικουρικές καταχωρίσεις. Θεσπίζονται διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:

i)

Λαμβάνονται εγγυήσεις μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τους όρους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1) και είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές, εκδίδουν εγγυήσεις που ισχύουν μέχρι την εκκαθάρισή τους ή την κατάπτωσή τους, και ικανοποιούνται με απλή αίτηση του οργανισμού πληρωμών.

ii)

Οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και, όσων η εκκαθάριση καθυστερεί, εντοπίζονται και ζητείται αμέσως η κατάπτωση των εγγυήσεων.

E.   Διαδικασίες οφειλών

Όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στα σημεία Α έως Δ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις εισφορές, τις καταπεσούσες εγγυήσεις, τις επιστραφείσες πληρωμές, τα έσοδα για ειδικό προορισμό, κ.λπ., που ο οργανισμός πληρωμών οφείλει να εισπράττει για λογαριασμό του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει ένα σύστημα για την αναγνώριση όλων των οφειλόμενων ποσών και για την καταγραφή όλων αυτών των οφειλών σε βιβλίο οφειλετών πριν από την είσπραξή τους. Το βιβλίο οφειλετών επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα και λαμβάνονται μέτρα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΣΤ.   Διαδρομή ελέγχου

Τα στοιχεία όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα της έγκρισης, της λογιστικής καταχώρισης και της πληρωμής των αιτήσεων, καθώς και της διεκπεραίωσης των προκαταβολών, των εγγυήσεων και των οφειλών είναι διαθέσιμα στον οργανισμό πληρωμών προκειμένου να διασφαλιστεί ανά πάσα στιγμή μια επαρκώς διεξοδική διαδρομή ελέγχου.

3.   Ενημέρωση και επικοινωνία

A.   Επικοινωνία

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι καταγράφεται κάθε τροποποίηση των κοινοτικών κανονισμών και ιδίως του ισχύοντος ύψους της ενίσχυσης και ότι οι οδηγίες, οι βάσεις δεδομένων και οι καταστάσεις ελέγχου ενημερώνονται εγκαίρως.

B.   Ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής

Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής βασίζεται στα κριτήρια που θεσπίζονται στην ισχύουσα κατά το σχετικό οικονομικό έτος έκδοση ενός εκ των ακολούθων διεθνώς αποδεκτών προτύπων:

i)

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 17799/Βρετανικό Πρότυπο 7799: Code of practice for Information Security Management (Κώδικας πρακτικής για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών) (BS ISO/IEC 17799),

ii)

Bundesamt für Sicherheit in der Infomationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Baseline Protection Manual (BSI), (Εγχειρίδιο βασικής προστασίας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών),

iii)

Information Systems Audit and Control Foundation: Control objectives for Information and related Technology — COBIT (Στόχοι ελέγχου των πληροφοριών και της σχετικής τεχνολογίας).

Ο οργανισμός πληρωμών επιλέγει ένα από τα ανωτέρω διεθνή πρότυπα ως βάση για την ασφάλεια των οικείων συστημάτων πληροφορικής.

Τα μέτρα ασφάλειας προσαρμόζονται στη διοικητική δομή, στο στελεχιακό δυναμικό και στα τεχνολογικά περιβάλλοντα κάθε επιμέρους οργανισμού πληρωμών. Η χρηματοοικονομική και τεχνολογική προσπάθεια πρέπει να είναι ανάλογη των πραγματικών κινδύνων που υφίστανται.

4.   Παρακολούθηση

A.   Τρέχουσα παρακολούθηση μέσω των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου

Οι δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

i)

Παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών και των εξουσιοδοτημένων οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και των άλλων λειτουργιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων, των κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών.

ii)

Δρομολόγηση της τροποποίησης συστημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου εν γένει.

iii)

Επανεξέταση των αιτήσεων και των αιτημάτων που υποβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών, καθώς και άλλων στοιχείων που δημιουργούν υπόνοιες για παρατυπίες.

Η τρέχουσα παρακολούθηση αποτελεί μέρος των κανονικών, συνήθων λειτουργικών δραστηριοτήτων του οργανισμού πληρωμών. Σε όλα τα επίπεδα οι καθημερινές λειτουργίες και οι δραστηριότητες ελέγχου του οργανισμού πληρωμών παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί μια επαρκώς διεξοδική διαδρομή ελέγχου.

B.   Χωριστές αξιολογήσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει εν προκειμένω τις ακόλουθες διαδικασίες:

i)

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τα άλλα τμήματα του οργανισμού πληρωμών και υπάγεται στον διευθυντή του οργανισμού.

ii)

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξακριβώνει κατά πόσον οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τον οργανισμό πληρωμών είναι κατάλληλες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες, καθώς και την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκαιρότητα των λογαριασμών. Οι εξακριβώσεις μπορούν να περιορίζονται σε επιλεγμένα μέτρα και σε δείγματα συναλλαγών, υπό τον όρο ότι ένα πρόγραμμα ελέγχου διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σημαντικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που είναι αρμόδια για την έγκριση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

iii)

Το έργο της υπηρεσίας εκτελείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καταγράφεται σε έγγραφα εργασίας και οδηγεί σε εκπόνηση εκθέσεων και συστάσεων που απευθύνονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη του οργανισμού πληρωμών.


(1)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …, διευθυντής/διευθύντρια του Οργανισμού Πληρωμών …, αποδίδω τους λογαριασμούς του παρόντος Οργανισμού Πληρωμών για το οικονομικό έτος 16/10/xx έως 15/10/xx+1.

Δηλώνω, κατά την κρίση μου και με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπου συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των εργασιών της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, ότι:

Οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων για το προαναφερθέν οικονομικό έτος. Ειδικότερα, όλες οι οφειλές, οι προκαταβολές, οι εγγυήσεις και τα αποθέματα που περιήλθαν εις γνώσιν μου έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς, και όλα τα έσοδα που εισπράχθηκαν για το EAGF και το ΕΓΤΑΑ έχουν δεόντως πιστωθεί στα σχετικά Ταμεία.

Έχω θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλληλα διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

[Η παρούσα δήλωση αξιοπιστίας υπόκειται ωστόσο στις ακόλουθες επιφυλάξεις:]

Επιπροσθέτως, βεβαιώνω ότι δεν έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου οιεσδήποτε απόρρητες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας.

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά οργανισμό πληρωμών τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6 στοιχείο στ), χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 1

Επισκόπηση των διαδικασιών ανάκτησης σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΕ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος – διοικητικές διαδικασίες

Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2007:

α

β

γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου

Ανακτηθέντα ποσά

(2006)

Διορθωμένα ποσά

(2006) (1)

Συνολικά μη εκκαθαρισθέντα ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα

Ποσά προς ανάκτηση

(15 Οκτωβρίου 2006)

< 2002

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2008 και τα επόμενα έτη:

α

β

Γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου έτος n-1

Ανακτηθέντα ποσά

(έτος n)

Διορθωμένα ποσά

(έτος n) (2)

Ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα

(έτος n)

Ποσά προς ανάκτηση

(15 Οκτωβρίου έτος n)

< n –4 (3)

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

Επισκόπηση των διαδικασιών ανάκτησης σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΕ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος – δικαστικές διαδικασίες

Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2007:

α

β

γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου

Ανακτηθέντα ποσά

(2006)

Διορθωμένα ποσά

(2006) (4)

Συνολικά μη εκκαθαρισθέντα ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα

Ποσά προς ανάκτηση

(15 Οκτωβρίου 2006)

< 1998

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2008 και τα επόμενα έτη:

α

β

Γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου έτος n-1

Ανακτηθέντα ποσά

(έτος n)

Διορθωμένα ποσά

(έτος n) (5)

Ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα (έτος n)

Ποσά προς ανάκτηση (15 Οκτωβρίου έτος n)

< n –8 (6)

 

 

 

 

 

n-8

 

 

 

 

 

n-7

 

 

 

 

 

n-6

 

 

 

 

 

n-5

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Οι πίνακες 1 και 2 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 32 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Πίνακας 3

Επισκόπηση των διαδικασιών ανάκτησης σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΑΑ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος – διοικητικές διαδικασίες

Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2008 και τα επόμενα έτη:

α

β

γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου έτος n-1

Ανακτηθέντα ποσά

(έτος n)

Διορθωμένα ποσά

(έτος n) (7)

Ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα

Ποσά προς ανάκτηση (15 Οκτωβρίου έτος n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016+4

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Πίνακας 4

Επισκόπηση των διαδικασιών ανάκτησης σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΑΑ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος – δικαστικές διαδικασίες

Πίνακας που πρέπει να υποβληθεί το 2008 και τα επόμενα έτη:

α

β

γ

δ

ε

στ

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης

Υπόλοιπο 15 Οκτωβρίου έτος n-1

Ανακτηθέντα ποσά

(έτος n)

Διορθωμένα ποσά

(έτος n) (8)

Ποσά που δηλώθηκαν ως μη εισπράξιμα

(έτος n)

Ποσά προς ανάκτηση

(15 Οκτωβρίου έτος n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016+8

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Οι πίνακες 3 και 4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 33 παράγραφος 8 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τους πίνακες 5 και 6 ηλεκτρονικά, σε μορφότυπο που παρέχεται κάθε έτος από την Επιτροπή πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Πίνακας 5

Ποσά μεμονωμένων περιπτώσεων σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΕ

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

ιβ

XX

Αριθμός αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης Συλλογής Νομολογίας, κατά περίπτωση (9)

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης της παρατυπίας

Αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας

Αρχικό ποσό

Συνολικό διορθωμένο ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Συνολικό ανακτηθέν ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Ποσό που δηλώθηκε ως μη εισπράξιμο (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Ημερομηνία δήλωσης της αδυναμίας είσπραξης

Ποσό του οποίου η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη

Λόγοι αδυναμίας είσπραξης

Διορθωμένό ποσό (κατά το οικονομικό έτος n)

XXXXX

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 6

Ποσά μεμονωμένων περιπτώσεων σχετικά με τις παρατυπίες που αφορούν το ΕΓΤΑΑ

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

ιβ

XX

Αριθμός αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης Συλλογής Νομολογίας, κατά περίπτωση (10)

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης της παρατυπίας

Αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας

Αρχικό ποσό

Συνολικό διορθωμένό ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Συνολικό ανακτηθέν ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Ποσό που δηλώθηκε ως μη εισπράξιμο (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

Ημερομηνία δήλωσης της αδυναμίας είσπραξης

Ποσό του οποίου η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη

Λόγοι αδυναμίας είσπραξης

Διορθωμένό ποσό (κατά το οικονομικό έτος n)

XXXXX

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(2)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(3)  Στην εν λόγω γραμμή καταγράφονται ανακτήσεις ή/και διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005.

(4)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(5)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(6)  Στην εν λόγω γραμμή καταγράφονται ανακτήσεις ή/και διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005.

(7)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(8)  Συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων που προκύπτουν από τη μετάβαση από τις διοικητικές διαδικασίες σε δικαστική διαδικασία.

(9)  Αφορά τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης των περιπτώσεων που κοινοποιούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 67 της 14.3.1991, σ. 11).

(10)  Αφορά τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης των περιπτώσεων που κοινοποιούνται βάσει του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 595/91 (ΕΕ L 67 της 14.3.1991, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ερωτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 αποστέλλονται στη διεύθυνση:

European Commission, DG AGRI-J1, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels,

ή

AGRI-J1@cec.eu.int.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1663/95

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 7

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 6 στοιχείο ε)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 στοιχείο στ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 στοιχείο ζ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 στοιχείο η)

Άρθρο 6

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 8

Άρθρο 11


Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2390/1999

Παρών κανονισμός

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 5


Απόφαση 94/442/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 12

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2


Top