EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0884

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006 , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών

OJ L 326M , 10.12.2010, p. 70–124 (MT)
OJ L 171, 23.6.2006, p. 35–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 239 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 239 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 145 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; καταργήθηκε από 32014R0907 . Latest consolidated version: 25/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/884/oj

23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2006

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1978, περί των γενικών κανόνων χρηματοδοτήσεως των παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα εγγυήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), και ιδίως για το άρθρο 42,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η χρηματοδότηση των μέτρων παρέμβασης που αποσκοπούν στη ρύθμιση των γεωργικών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 εξασφαλίζεται από την Κοινότητα υπό τους όρους που καθορίζονται από τη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα. Όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης, το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 προέβλεπε ότι το χρηματοδοτούμενο ποσό από την Κοινότητα καθορίζεται από τους ετήσιους λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών. Ο κανονισμός αυτός καθόρισε επίσης τους κανόνες και τους όρους που διέπουν τους εν λόγω λογαριασμούς. Μετά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα εγγυήσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι αντίστοιχες λεπτομέρειες εφαρμογής.

(2)

Τα μέτρα παρέμβασης, υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης μπορούν να χρηματοδοτούνται μόνον εφόσον οι σχετικές δαπάνες διενεργήθηκαν από τους ορισθέντες από τα κράτη μέλη οργανισμούς πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, η εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν ιδίως στη διαχείριση ή τον έλεγχο των μέτρων παρέμβασης, εξαιρουμένης της καταβολής των ενισχύσεων, μπορεί να γίνεται κατ’ ανάθεση. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει επίσης να δύναται να διεκπεραιώνονται μέσω πολλών οργανισμών πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης μπορεί να ανατίθεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό την ευθύνη του οργανισμού πληρωμών. Είναι συνεπώς σκόπιμο να διευκρινιστεί η έκταση της ευθύνης που υπέχουν, στο πεδίο αυτό, οι οργανισμοί πληρωμών, να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις τους και να καθοριστεί, υπό ποιες προϋποθέσεις και σύμφωνα με ποιους κανόνες μπορεί να ανατίθεται περαιτέρω, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης. Στην περίπτωση των ιδιωτικών φορέων, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να ενεργούν εντός του πλαισίου συμβάσεων ανάθεσης, με βάση τις προσδιοριζόμενες στον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις και γενικές αρχές.

(3)

Η φύση των δαπανών σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης είναι δυνατόν να διαφέρει. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διευκρινιστεί, για κάθε κατηγορία πράξεων, ποιες είναι οι δαπάνες εκείνες που μπορούν να τύχουν κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται οι δαπάνες αυτές, με τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας και των λεπτομερειών υπολογισμού των δαπανών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδίως σκόπιμο να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι δαπάνες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με βάση τα στοιχεία που όντως διαπιστώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών ή σε κατ’ αποκοπή βάσεις, προσδιοριζόμενες από την Επιτροπή.

(4)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ να πραγματοποιούν ενοποίηση των δαπανών και των εξόδων τους σε εθνικό νόμισμα και σε ευρώ, υπό εναρμονισμένους όρους, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι όροι υπό τους οποίους καταχωρούνται στους λογαριασμούς τους οι πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης, όπως και η εφαρμοστέα τιμή συναλλάγματος.

(5)

Για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής χρηματοδότησης που αφορά στις δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερα διαφορετικής φύσης των σχετικών μέτρων, όπως και της απουσίας ομοιογενών γενεσιουργών γεγονότων, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ένα ενιαίο γενεσιουργό γεγονός, με βάση λογαριασμούς που καταρτίζονται και τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών, στους οποίους χρεώνονται και πιστώνονται αντιστοίχως τα διάφορα στοιχεία των εξόδων και εσόδων που διαπιστώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2006 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμού πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (3) για να επιτύχουν την πληρωμή των δαπανών δημόσιας αποθεματοποίησης, οι οργανισμοί πληρωμών οφείλουν να αναγράφουν στη δήλωση δαπανών την οποία υποβάλλουν τις αξίες και τα ποσά που έχουν εγγράψει στη διάρκεια του μηνός που έπεται αυτού στον οποίο αναφέρονται οι πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον υπολογισμό των εξόδων και δαπανών.

(7)

Από τη λογιστική των δημοσίων αποθεμάτων που διατηρούνται στο πλαίσιο της παρέμβασης πρέπει να μπορεί να προσδιορίζεται το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης και παράλληλα να εξακριβώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων των προϊόντων που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς παρέμβασης. Είναι σκόπιμο να προβλέπεται προς το σκοπό αυτό ότι οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να τηρούν κατά τρόπο διακριτό λογιστική αποθήκης και οικονομικές καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και για τη διαχείριση της χρηματοδότησης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από τα μέτρα παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης.

(8)

Η λογιστική καταχώρηση εκ μέρους των οργανισμών πληρωμών των στοιχείων που αφορούν τις ποσότητες, τις αξίες και με ορισμένους μέσους όρους, είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, ορισμένες πράξεις ή δαπάνες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξαιτίας ορισμένων περιστάσεων ή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με ειδικούς κανόνες. Προς αποφυγή διαφορετικής μεταχείρισης και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, πρέπει να διευκρινιστούν οι εν λόγω περιπτώσεις και περιστάσεις, καθώς και οι λεπτομέρειες καταχώρησής τους.

(9)

Η ημερομηνία διενέργειας της καταχώρησης των διαφόρων στοιχείων δαπανών και εισπράξεων που είναι εγγενή στα μέτρα παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης εξαρτάται από τη φύση των σχετικών πράξεων και μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ισχύουσας γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται να καθιερωθεί ένας γενικός κανόνας που θα προβλέπει ότι η καταχώρηση των στοιχείων αυτών γίνεται την ημερομηνία της υλικής πράξης, που απορρέει από το μέτρο παρέμβασης, και των ιδιαίτερων περιστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

(10)

Δυνάμει της γενικής ευθύνης που φέρουν οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να προβαίνουν τακτικά και περιοδικά στον έλεγχο των αποθεμάτων προϊόντων υπό το καθεστώς παρέμβασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής από όλους τους οργανισμούς πληρωμών, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν αφενός η περιοδικότητα και, αφετέρου, οι εφαρμοστέες στους ελέγχους και στις απογραφές γενικές αρχές.

(11)

H αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη δημόσια αποθεματοποίηση εξαρτάται επίσης από τη φύση των εν λόγω ενεργειών και μπορεί να καθορίζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα. Είναι συνεπώς σκόπιμο να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, η αξία των αγορών και των πωλήσεων ισούται με το άθροισμα των πληρωμών ή των εισπράξεων που έχουν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τις υλικές ενέργειες, όπως και να προβλεφθούν οι ειδικοί κανόνες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(12)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων, των οποίων η κοινοποίηση απαιτείται δυνάμει των μέτρων παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης, καθώς και οι όροι και τρόποι διαβίβασης ή τήρησης των εν λόγω εγγράφων από τα κράτη μέλη. Για λόγους συνεκτικότητας με τους κανόνες που έχουν καθοριστεί στα άλλα πεδία που αφορά η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κοινοποιήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού αριθ. 883/2006.

(13)

Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1988 σχετικά με τη μέθοδο και το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμοσθούν για τον υπολογισμό των εξόδων χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που συνίστανται σε αγορές, αποθεματοποίηση και διάθεση (4), (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1989 περί καθορισμού των κατ’αποκοπή ποσών που χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση των υλικών εργασιών που προκύπτουν από τη δημόσια αποθεματοποίηση των γεωργικών προϊόντων (5), (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 1989 περί των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των δαπανών βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου και που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (6), (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση των μέτρων παρεμβάσεως με τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (7), (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες λογιστικής καταχώρησης για τα μέτρα παρέμβασης που συνεπάγεται η αγορά, η αποθεματοποίηση και η πώληση γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς παρέμβασης (8), (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1991 για τον ορισμό και τον καθορισμό των ορίων ανοχής των ποσοτικών απωλειών των γεωργικών προϊόντων που αποθηκεύονται σε δημόσια παρέμβαση (9) και (ΕΚ) αριθ. 2148/96 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1996 για τον καθορισμό των κανόνων αξιολόγησης και ελέγχου των ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα αποθέματα δημόσιας παρέμβασης (10).

(14)

Συνεπώς, πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 411/88, (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89, (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90, (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 και (ΕΚ) αριθ. 2148/96.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής των Γεωργικών Ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω μέτρα παρέμβασης, στη διαχείριση και στον έλεγχο των ανάλογων ενεργειών από τους οργανισμούς πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, στη λογιστική καταχώριση των δαπανών και αντίστοιχων εσόδων του ΕΓΤΕ, καθώς και στην κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων στην Επιτροπή.

Άρθρο 2

Ευθύνη και υποχρεώσεις του οργανισμού πληρωμών

1.   Οι οργανισμοί πληρωμών διασφαλίζουν, υπ’ ευθύνη τους, τη διαχείριση και τον έλεγχο των συναφών με τα μέτρα παρέμβασης ενεργειών σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και, ενδεχομένως, από την γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα, ιδίως με βάση τα καθοριζόμενα στο παράρτημα αυτό ελάχιστα ποσοστά ελέγχων.

Οι οργανισμοί πληρωμών δύνανται να αναθέτουν τις αρμοδιότητές τους σε οργανισμούς παρέμβασης οι οποίοι πληρούν τους όρους διαπίστευσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σημείο 1.Γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής (11) ή να παρεμβαίνουν μέσω άλλων οργανισμών πληρωμών.

2.   Οι οργανισμοί πληρωμών ή οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται, τηρουμένης της συνολικής ευθύνης τους στο πεδίο της δημόσιας αποθεματοποίησης:

α)

να αναθέτουν τη διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση των γεωργικών προϊόντων παρέμβασης, εφεξής καλούμενα «αποθεματοποιητές». Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω διαχείριση γίνεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο συμβάσεων αποθεματοποίησης, με βάση τις προσδιοριζόμενες στο παράρτημα ΙΙ υποχρεώσεις και γενικές αρχές.

β)

να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ανάληψη ορισμένων συγκεκριμένων καθηκόντων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου τομέα.

3.   Οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι οργανισμοί πληρωμών, στο πεδίο της δημόσιας αποθεματοποίησης, είναι οι εξής:

α)

τήρηση λογιστικής αποθήκης και χρηματοοικονομικής λογιστικής για καθένα από τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο μέτρου παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης, με βάση τις ενέργειες που πραγματοποιούν στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου ενός έτους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του επομένου έτους, εφεξής καλούμενο «λογιστική χρήση»·

β)

τήρηση ενημερωμένου καταλόγου των αποθεματοποιητών με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση στο πλαίσιο της δημόσιας αποθεματοποίησης. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία αναφοράς τα οποία επιτρέπουν την ακριβή ταυτοποίηση όλων των σημείων αποθεματοποίησης, τις χωρητικότητές τους, τους αριθμούς αναγνώρισης των αποθηκών αποθεματοποίησης, των ψυκτικών θαλάμων ή σιλό, των σχεδίων και κατόψεών τους·

γ)

τήρηση στη διάθεση της Επιτροπής των συμβάσεων τύπων που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια αποθεματοποίηση, και των κανόνων που έχουν οριστεί για την ανάληψη της ευθύνης των προϊόντων, την αποθεματοποίηση και την έξοδό τους από τις αποθήκες των αποθεματοποιητών, όπως και των κανόνων που ισχύουν για την ευθύνη των αποθεματοποιητών·

δ)

συγκεντρωτική τήρηση ηλεκτρονικής λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα, αναφερόμενης σε όλους τους τόπους αποθεματοποίησης, σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις ποσότητες και ποιότητες των διαφόρων προϊόντων, με μνεία, για καθένα από αυτά, του βάρους (ενδεχομένως του καθαρού και μεικτού βάρους) ή του όγκου·

ε)

διεξαγωγή όλων των ενεργειών που είναι συναφείς με την αποθεματοποίηση, τη διατήρηση, τις μεταφορές ή τις μεταβιβάσεις των προϊόντων παρέμβασης, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη της ιδίας ευθύνης των αγοραστών, των λοιπών οργανισμών πληρωμών που παρεμβαίνουν στο πλαίσιο μιας ενέργειας ή των ειδικών εντολοδόχων τους·

στ)

διενέργεια, καθόλο το έτος, των ελέγχων στους τόπους αποθεματοποίησης των προϊόντων παρέμβασης. Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά μη τακτικά διαστήματα και αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 24 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

ζ)

διενέργεια ετήσιας απογραφής υπό τους καθοριζόμενους στο άρθρο 8 όρους.

Όταν σε ένα κράτος μέλος η διαχείριση των λογαριασμών δημόσιας αποθεματοποίησης για ένα ή περισσότερα προϊόντα πραγματοποιείται από περισσότερους του ενός οργανισμούς πληρωμών, η λογιστική αποθήκης και η χρηματοοικονομική λογιστική, που αναφέρονται στα σημεία α) και δ), ενοποιούνται στο επίπεδο του κράτους μέλους πριν από την κοινοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών στην Επιτροπή.

4.   Οι οργανισμοί πληρωμών λαμβάνουν όλα τα μέτρα με σκοπό να εγγυώνται:

α)

την καλή διατήρηση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο μέτρων κοινοτικής παρέμβασης. Βεβαιώνονται, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, σχετικά με την ποιότητα των αποθεματοποιημένων προϊόντων·

β)

την τήρηση ακεραίων των αποθεμάτων παρέμβασης.

5.   Οι οργανισμοί πληρωμών ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με:

α)

τις περιπτώσεις στις οποίες η παράταση της περιόδου αποθεματοποίησης ενός προϊόντος είναι ικανή να προκαλέσει υποβάθμιση του προϊόντος αυτού·

β)

τις ποσοτικές απώλειες ή την υποβάθμιση του προϊόντος εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Όταν καταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σημεία α) και β) γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, εκδίδονται οι κατάλληλες αποφάσεις:

α)

όσον αφορά τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο α), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου (12) ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο των λοιπών κανονισμών για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών·

β)

όσον αφορά τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο β), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

6.   Οι οργανισμοί πληρωμών αναλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές συνέπειες της κακής διατήρησης του προϊόντος που έχει αποτελέσει το αντικείμενο κοινοτικής παρέμβασης, ιδίως λόγω ακαταλληλότητας των μεθόδων αποθεματοποίησής του. Στις περιπτώσεις που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις τους, κινείται εις βάρος τους η διαδικασία για την χρηματοοικονομική ευθύνη που υπέχουν, με την επιφύλαξη των προσφυγών κατά του αποθεματοποιητή.

7.   Οι οργανισμοί πληρωμών τηρούν διαρκώς προσβάσιμους για τους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, δια της ηλεκτρονικής οδού ή στην έδρα του οργανισμού πληρωμών, τους λογαριασμούς δημόσιας αποθεματοποίησης και όλα τα έγγραφα, συμβάσεις και δελτία που έχουν συντάξει ή έχουν παραλάβει στο πλαίσιο της παρέμβασης.

8.   Οι οργανισμοί πληρωμών κοινοποιούν:

α)

μετά από αίτηση της Επιτροπής, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 όπως και τις συμπληρωματικές εθνικές διοικητικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή και τη διαχείριση των μέτρων παρέμβασης·

β)

σύμφωνα με την περιοδικότητα που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006, τις πληροφορίες τις σχετικές με τη δημόσια αποθεματοποίηση, με βάση τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Μέτρα παρέμβασης υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης

Τα μέτρα παρέμβασης υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης, μπορούν να περιλαμβάνουν τις πράξεις αγοράς, αποθεματοποίησης, μεταφοράς και μεταβίβασης των αποθεμάτων, καθώς και τις πωλήσεις και τους άλλους τρόπους διάθεσης γεωργικών προϊόντων υπό τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα και στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση των δαπανών παρέμβασης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης

1.   Στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 3, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί δυνάμει της παρέμβασης, και εφόσον οι αντίστοιχες δαπάνες δεν έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα, τις ακόλουθες δαπάνες:

α)

τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη για την αγορά των προϊόντων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα IV τρόπους υπολογισμού·

β)

τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που αποτελούν απόρροια της αγοράς, της πώλησης ή κάθε άλλης διάθεσης των προϊόντων (είσοδος, παραμονή και έξοδος των προϊόντων από τη δημόσια αποθεματοποίηση), που αναφέρονται στο παράρτημα V, με βάση τα ενιαία για την Κοινότητα κατ’ αποκοπή ποσά, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα VI τρόπους·

γ)

τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη με την αγορά, την πώληση και κάθε άλλη διάθεση των προϊόντων, με βάση κατ' αποκοπή ποσά ή μη κατ' αποκοπή ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα και το παράρτημα VII·

δ)

την απαξίωση των αποθεματοποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα VIII τρόπους υπολογισμού·

ε)

τις διαφορές (κέρδη και ζημίες) μεταξύ της λογιστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των προϊόντων ή αυτής που προκύπτει από άλλους παράγοντες.

2.   Για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, τηρουμένων των ειδικών κανόνων και γενεσιουργών γεγονότων που προβλέπονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή από τη γεωργική νομοθεσία, ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής (13), οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, και οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα καθοριζόμενα σε ευρώ ποσά καθώς και οι δαπάνες ή τα έσοδα που πραγματοποιούνται σε εθνικό νόμισμα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μετατρέπονται κατά περίπτωση σε εθνικό νόμισμα ή σε ευρώ με βάση την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση στη διάρκεια της οποίας εγγράφηκαν στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών οι σχετικές ενέργειες. Η εν λόγω συναλλαγματική ισοτιμία εφαρμόζεται επίσης για τις λογιστικές καταχωρήσεις τις σχετικές με τις διάφορες ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, για τη λογιστική χρήση 2007, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 εφαρμόζουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού συναλλαγματικές ισοτιμίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Περιεχόμενο της λογιστικής των δημοσίων αποθεμάτων που τηρείται από τους οργανισμούς πληρωμών

1.   Η λογιστική αποθήκης, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), περιλαμβάνει, κατά τρόπο διακριτό, τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

α)

τις διαπιστωθείσες ποσότητες προϊόντων, κατά την είσοδο και κατά την έξοδο των αποθεμάτων, με ή χωρίς φυσική μετακίνηση·

β)

τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του καθεστώτος δωρεάν διανομής στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου (14) και οι οποίες καταχωρήθηκαν λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (15), με διάκριση αυτών που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης σε άλλο κράτος μέλος·

γ)

τις ποσότητες των δειγματοληψιών, με διάκριση αυτών που πραγματοποίησαν οι αγοραστές,

δ)

τις ποσότητες οι οποίες, μετά από διαπίστωση με οπτική εξέταση στο πλαίσιο της ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο που διενεργείται μετά την ανάληψη στην παρέμβαση, δεν είναι δυνατόν να επανασυσκευασθούν και αποτελούν αντικείμενο απευθείας πωλήσεων,

ε)

τις ελλείπουσες ποσότητες, από αναγνωρίσιμες ή αδιευκρίνιστες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιστοιχούν στα νόμιμα όρια ανοχής,

στ)

τις ποσότητες που έχουν υποστεί υποβάθμιση·

ζ)

τις πλεονάζουσες ποσότητες·

η)

τις ελλείπουσες ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής·

θ)

τις ποσότητες που έχουν εισέλθει στα αποθέματα, οι οποίες όμως αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και των οποίων, εξαιτίας αυτού, απορρίφθηκε η ανάληψη·

ι)

τις καθαρές ποσότητες που ευρίσκονται στα αποθέματα στο τέλος κάθε μηνός ή κάθε λογιστικής χρήσης και οι οποίες μεταφέρονται στον επόμενο μήνα ή στην επόμενη λογιστική χρήση.

2.   Η χρηματοοικονομική λογιστική, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), περιλαμβάνει:

α)

την αξία των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, διαχωρίζοντας την αξία των ποσοτήτων που αγοράσθηκαν και των ποσοτήτων που πωλήθηκαν·

β)

τη λογιστική αξία των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται υπόψη δυνάμει του καθεστώτος της δωρεάν διανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου·

γ)

τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)

τις δαπάνες που αφορούν στις υλικές ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ)·

ε)

τα ποσά που προκύπτουν από τις απαξιώσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ)

τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές, τους αγοραστές και τους αποθεματοποιητές, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·

ζ)

το ποσό από τις απευθείας πωλήσεις που διενεργούνται μετά την ετήσια απογραφή ή μετά τους ελέγχους που ακολουθούν την ανάληψη των προϊόντων στα αποθέματα παρέμβασης·

η)

τις ζημίες και τα κέρδη από τα εξερχόμενα προϊόντα, λαμβανομένων υπόψη των απαξιώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού·

θ)

τα λοιπά στοιχεία πιστοχρεώσεων, ιδίως αυτά που αντιστοιχούν στις ποσότητες που αφορά η παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ζ) του παρόντος άρθρου·

ι)

τη μέση λογιστική αξία, εκφραζόμενη, κατά περίπτωση, ανά τόνο ή ανά εκατόλιτρο.

Άρθρο 6

Λογιστική καταχώρηση

1.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 στοιχεία καταχωρούνται για τις ποσότητες, τις αξίες, τα ποσά και τους μέσους όρους που έχουν πράγματι διαπιστωθεί από τους οργανισμούς πληρωμών, ή για τις αξίες και τα ποσά που υπολογίστηκαν βάσει των ορισθέντων από την Επιτροπή κατ’ αποκοπή ποσών.

2.   Οι διαπιστώσεις και υπολογισμοί που αναφέρονται στην παράγραφος 1 γίνονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εξής κανόνων:

α)

τα έξοδα εξόδου από το απόθεμα που αφορούν τις ποσότητες ως προς τις οποίες διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή υποβαθμίσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα παραρτήματα Χ και ΧΙΙ, εγγράφονται στον λογαριασμό μόνο για τις ποσότητες που έχουν πράγματι πωληθεί και εξέλθει των αποθεμάτων·

β)

οι διαπιστωθείσες ως ελλείπουσες ποσότητες, κατά τη μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών, δεν θεωρούνται ως εισελθούσες στο απόθεμα στο κράτος μέλος προορισμού και δεν δικαιούνται τα κατ’ αποκοπή έξοδα εισόδου·

γ)

στις περιπτώσεις μεταφοράς ή μεταβίβασης, τα έξοδα εισόδου και τα έξοδα εξόδου που καθορίζονται κατ’ αποκοπή προς τους σκοπούς αυτούς εγγράφονται σε λογαριασμό εφόσον, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα έξοδα αυτά δεν θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξόδων μεταφοράς·

δ)

εκτός εφαρμογής ειδικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση των υποβαθμισμένων προϊόντων καθώς και λοιπά ποσά που ενδεχομένως έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο αυτό, δεν εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία του ΕΓΤΕ·

ε)

οι ενδεχομένως διαπιστωθείσες πλεονάζουσες ποσότητες καταχωρούνται λογιστικά με αρνητικό πρόσημο, στην κατάσταση και στις κινήσεις των αποθεμάτων, μεταξύ των ελλειπουσών ποσοτήτων. Οι ποσότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που υπερβαίνουν το όριο ανοχής·

στ)

τα δείγματα, πλην αυτών που λαμβάνονται από τους αγοραστές, καταχωρούνται λογιστικά σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙ, σημείο 2 α).

3.   Οι διορθώσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, όσον αφορά τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5, κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση, γνωστοποιούνται στην επιτροπή των γεωργικών ταμείων. Μπορούν να κοινοποιούνται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αποφάσεως μηνιαίας πληρωμής, ή άλλως, στο πλαίσιο της απόφασης για τη λογιστική εκκαθάριση. Καταχωρούνται λογιστικά από τους οργανισμούς πληρωμών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από την εν λόγω απόφαση όρους.

Άρθρο 7

Χρόνος λογιστικής καταχώρησης των εξόδων και εσόδων και των πράξεων διακίνησης των προϊόντων

1.   Τα διάφορα στοιχεία εξόδων και εσόδων καταχωρούνται λογιστικά την ημερομηνία που διενεργήθηκε η υλική ενέργεια η προκύψασα από το μέτρο παρέμβασης.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η σύμβαση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1262/2001 της Επιτροπής (16), όσον αφορά τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, για τις ποσότητες που αναλήφθηκαν βάσει συμβάσεως αποθεματοποίησης που συνήψαν, πριν τη μεταβίβαση των αποθεμάτων, ο προσφέρων και ο οργανισμός πληρωμών·

β)

η ημέρα της είσπραξής τους, για τα ποσά που εισπράχθηκαν ή ανακτήθηκαν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ)·

γ)

η ημερομηνία πραγματικής πληρωμής των εξόδων που αναφέρονται σε υλικές ενέργειες, όταν τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από κατ’ αποκοπή ποσά.

2.   Οι πράξεις υλικής διακίνησης των προϊόντων και διαχείρισης των αποθεμάτων καταχωρούνται λογιστικά την ημερομηνία που διενεργήθηκε η υλική ενέργεια η προκύψασα από το μέτρο παρέμβασης.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

η ημερομηνία ανάληψης των προϊόντων από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών του οικείου προϊόντος, για τις ποσότητες που εισέρχονται στη δημόσια αποθεματοποίηση χωρίς μεταβολή του τόπου αποθεματοποίησής τους·

β)

η ημερομηνία διαπίστωσης των γεγονότων, για τις ελλείπουσες ή υποβαθμισμένες ποσότητες και για τις πλεονάζουσες ποσότητες·

γ)

η ημέρα της πραγματικής εξόδου των προϊόντων από το απόθεμα, για τις απευθείας πωλήσεις των προϊόντων τα οποία, μετά από οπτική εξέτασή τους (μακροσκοπικά) στο πλαίσιο της ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο που διενεργείται μετά την ανάληψη στην παρέμβαση, αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατόν να επανασυσκευασθούν, και τα οποία παραμένουν στο απόθεμα·

δ)

το τέλος της λογιστικής χρήσης, για τις ενδεχόμενες απώλειες που υπερβαίνουν το όριο ανοχής.

Άρθρο 8

Απογραφή

1.   Οι οργανισμοί πληρωμών προβαίνουν, κατά τη διάρκεια κάθε λογιστικής χρήσης, σε απογραφή για κάθε προϊόν που έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων.

Προβαίνουν στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της εν λόγω απογραφής με τα λογιστικά δεδομένα. Οι ποσοτικές διαφορές που διαπιστώνονται και τα ποσά που προκύπτουν από τις ποιοτικές διαφορές που διαπιστώνονται κατά τις επαληθεύσεις, καταχωρούνται λογιστικά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

2.   Οι ελλείπουσες ποσότητες, οι οποίες προκύπτουν από τις συνήθεις ενέργειες αποθεματοποίησης, υπόκεινται στα όρια ανοχής που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ και αντιστοιχούν προς τη διαφορά μεταξύ των θεωρητικών αποθεμάτων που απορρέουν από τη λογιστική απογραφή αφενός, και το πραγματικό απόθεμα που καταγράφηκε βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 απογραφής ή το εναπομένον λογιστικό απόθεμα μετά την εξάντληση του πραγματικού αποθέματος μιας αποθήκης, αφετέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Αποτίμηση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης

1.   Η αξία των αγορών και των πωλήσεων είναι ίση με το άθροισμα των πληρωμών και των εισπράξεων που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν για τις υλικές ενέργειες, εξαιρουμένων των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και με την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται:

α)

στο παράρτημα IX, για τα προϊόντα απόσταξης (μεικτή αλκοόλη),

β)

στο παράρτημα X, για τις ποσότητες που λείπουν,

γ)

στο παράρτημα XΙΙ, για τα υποβαθμισθέντα ή καταστραφέντα προϊόντα,

δ)

στο παράρτημα XIII, για τα προϊόντα που εισήλθαν στο απόθεμα, των οποίων όμως απορρίφθηκε η ανάληψη.

2.   Ο προσδιορισμός της αξίας των αγορών γίνεται, για τις ποσότητες προϊόντων που εισέρχονται στο απόθεμα, με βάση την τιμή παρέμβασης, λαμβανομένων υπόψη των προσαυξήσεων, αυξήσεων και μειώσεων τιμών, ποσοστών τοις εκατό και συντελεστών που εφαρμόζονται στις τιμές παρέμβασης κατά την αγορά του προϊόντος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις και καταστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Χ και στο παράρτημα ΧΙΙ, σημεία 2.α) και 2.γ), οι προσαυξήσεις, αυξήσεις και μειώσεις τιμών, τα ποσοστά τοις εκατό και οι συντελεστές δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.   Τα έξοδα που καταβάλλονται ή εισπράττονται για τις υλικές ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κατά την αγορά των προϊόντων, εγγράφονται σε λογαριασμό ως δαπάνες ή έσοδα σχετικά με τα τεχνικά έξοδα, χωριστά από την τιμή αγοράς.

4.   Στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, οι ποσότητες προϊόντων που παραμένουν στο απόθεμα στο τέλος της λογιστικής χρήσης, και οι οποίες είναι προς μεταφορά στην επόμενη χρήση, αποτιμώνται στη μέση λογιστική αξία τους (τιμή εκ μεταφοράς) που προσδιορίζεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού του τελευταίου μηνός της λογιστικής χρήσης.

5.   Οι εισερχόμενες στο απόθεμα ποσότητες που αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν τους όρους της αποθεματοποίησης καταχωρούνται λογιστικά ως πώληση κατά την έξοδό τους από το απόθεμα, στην τιμή στην οποία αγοράστηκαν.

Ωστόσο, εάν κατά την υλική έξοδο ενός προϊόντος πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παραρτήματος Χ, στοιχείο β), η έξοδος του εμπορεύματος πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.

6.   Όταν ένας λογαριασμός εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό αφαιρείται από τις δαπάνες της τρέχουσας λογιστικής χρήσης.

7.   Σε περίπτωση μεταβολής των κατ’ αποκοπή ποσών, των προθεσμιών πληρωμής, των τόκων ή των λοιπών στοιχείων υπολογισμού μετά την πρώτη ημέρα ενός μηνός, τα νέα στοιχεία αρχίζουν να εφαρμόζονται στις υλικές ενέργειες του επομένου μηνός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 10

Χρηματοδοτούμενο ποσό

1.   Το προς χρηματοδότηση ποσό δυνάμει των μέτρων παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 προσδιορίζεται με βάση τους λογαριασμούς που έχουν καταρτιστεί και τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών σύμφωνα με άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), και στους οποίους εγγράφονται αντίστοιχα, σε χρέωση ή σε πίστωση, τα διάφορα στοιχεία των δαπανών και εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 5, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ποσών δαπανών που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα.

2.   Ο οργανισμός πληρωμών διαβιβάζει, δια της ηλεκτρονικής οδού, στην Επιτροπή, κατά μήνα και κατ’ έτος, τις απαιτούμενες για τη χρηματοδότηση των δαπανών δημόσιας αποθεματοποίησης πληροφορίες και τα δικαιολογητικά των σχετικών με τη δημόσια αποθεματοποίηση δαπανών και εσόδων, υπό τη μορφή πινάκων (Πίνακες e. FAUDIT), τα υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

Άρθρο 11

Δηλώσεις δαπανών και εσόδων

1.   Η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ είναι ίση με τις δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τον οργανισμό πληρωμών, αφαιρουμένων των τυχόν εσόδων που προκύπτουν από τα μέτρα παρέμβασης, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από το σύστημα πληροφορικής που έχει εγκαταστήσει η Επιτροπή, και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από τον οργανισμό πληρωμών στη δήλωση δαπανών, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 883/2006.

2.   Τα ποσά που ανακτώνται ως επακόλουθο παρατυπιών ή αμέλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές, τους αγοραστές και τους αποθεματοποιητές που πληρούν τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 δηλώνονται στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 12

Συστήματα πληροφορικής

Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κοινοποιήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών, όπως και η κατάρτιση των εγγράφων, τα υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων πληροφορικής που επιτρέπουν την ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Μετάβαση

1.   Για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, η αξία των καθαρών ποσοτήτων, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τη λογιστική χρήση 2006 στη λογιστική χρήση 2007, αφαιρουμένης της δεύτερης απαξίωσης στο τέλος της χρήσης 2006, μετατρέπεται σε ευρώ βάσει της τελευταίας συναλλαγματικής ισοτιμίας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τη λογιστική χρήση 2007.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος το οποίο δεν ανήκει στη ζώνη ευρώ συνεχίζει να τηρεί τους λογαριασμούς του σε εθνικό νόμισμα για τη λογιστική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια και στο τέλος αυτής της χρήσης είναι οι ακόλουθες:

α)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση 2007 για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα:

των κατ’ αποκοπή ποσών σχετικά με τις δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής, διατήρησης και μεταποίησης, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί σε περίπτωση τυχαίων ζημιογόνων γεγονότων που αναφέρεται στο παράρτημα XII, σημείο 2.α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των δειγμάτων, πλην αυτών που λαμβάνονται από τους αγοραστές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού,

των κατ’ αποκοπή ποσών σχετικά με τις ποσότητες των οποίων η ανάληψη απορρίφθηκε, που αναφέρονται στο παράρτημα XIII, σημεία 1.α) και β) του παρόντος κανονισμού·

β)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου της λογιστικής χρήσης 2007 αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου 2006 για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα:

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων μετά από κλοπές ή άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες που αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων μετά από μετακίνηση ή μεταφορά των προϊόντων που αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί στην περίπτωση κακών συνθηκών διατήρησης που αναφέρεται στο παράρτημα XII, σημείο 2.γ) του παρόντος κανονισμού·

γ)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση 2008, για την μετατροπή σε ευρώ της αξίας των καθαρών ποσοτήτων οι οποίες θα μεταφερθούν από τη λογιστική χρήση 2007 στη λογιστική χρήση 2008, αφαιρουμένης της δεύτερης απαξίωσης στο τέλος της χρήσης 2007.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Καταργούνται, από 1ης Οκτωβρίου 2006, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 411/88, (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89, (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90, (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 και (ΕΚ) αριθ. 2148/96.

Οι παραπομπές στους κανονισμούς που καταργούνται νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας του παραρτήματος XVI.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21ης Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 695/2005 (ΕΕ L 114 της 4.5.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 40 της 13.2.1988, σ. 25. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 956/2005 (ΕΕ L 164 της 24.6.2005, σ. 8).

(5)  ΕΕ L 162 της 13.6.1989, σ. 12. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 269/91 (ΕΕ L 28 της 2.2.1991, σ. 22).

(6)  ΕΕ L 263 της 9.9.1989, σ. 16.

(7)  ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 3.

(8)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 43. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1392/97 (ΕΕ L 190 της 19.7.1997, σ. 22).

(9)  ΕΕ L 17 της 23.1.1991, σ. 9. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 652/92 (ΕΕ L 70 της 17.3.1992, σ. 5).

(10)  ΕΕ L 288 της 9.11.1996, σ. 6. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/1999 (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 70).

(11)  Βλέπε σελίδα 90 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(12)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(13)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.

(14)  ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50.

(16)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 48.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2, μέσω του πληροφορικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 12 (Πίνακες e.faudit)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) + ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ που περιλαμβάνει τα επιτόκια αναφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (ΜΕΙΚΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

OΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (άρθρο 2, παράγραφος 3)

A.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

I.   Έλεγχοι

1.   Περιοδικότητα και αντιπροσωπευτικότητα

Τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου Β. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν ειδικότερα:

τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων των σχετικών με τη δημόσια αποθεματοποίηση·

τη συμφωνία των λογιστικών στοιχείων που διαθέτει επιτόπου ο αποθεματοποιητής, με τα στοιχεία που έχουν διαβιβασθεί στον οργανισμό παρέμβασης, και

τη φυσική παρουσία, στα αποθέματα, των ποσοτήτων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις του αποθεματοποιητή και έχουν αποτελέσει τη βάση για την τελευταία ετήσια κατάσταση που διαβίβασε ο τελευταίος, η οποία αξιολογείται οπτικά ή, σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, με ζύγιση ή με μέτρηση·

την υγιή, ανόθευτη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητα των αποθεματοποιημένων προϊόντων.

Η εν λόγω φυσική παρουσία εξακριβώνεται με φυσική επιθεώρηση επαρκώς αντιπροσωπευτική, που αφορά τουλάχιστον τα ποσοστά που αναφέρονται στο σημείο Β, η οποία επιτρέπει να διαπιστωθεί η πραγματική παρουσία στα αποθέματα του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στη λογιστική αποθήκης.

Οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται κατά τρόπο οπτικό, οσφρητικό και/ή οργανοληπτικό και, σε περίπτωση αμφιβολιών, με εις βάθος αναλύσεις.

2.   Συμπληρωματικοί έλεγχοι

Σε περίπτωση ανωμαλίας που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε ένα επιπλέον ποσοστό των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων με βάση την ίδια μέθοδο. Η επιθεώρηση θα περιλαμβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ακόμα και τη ζύγιση του συνόλου των αποθεματοποιημένων προϊόντων στην παρτίδα ή την αποθήκη που αποτελεί το αντικείμενο του ελέγχου.

II.   Πρωτόκολλο ελέγχων

1.   Ο οργανισμός εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού πληρωμών, ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν οργανισμός, συντάσσει ένα πρωτόκολλο για καθένα από τους διενεργούμενους ελέγχους ή φυσικές επιθεωρήσεις.

2.   Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α)

τα στοιχεία του αποθεματοποιητή, τη διεύθυνση της αποθήκης στην οποία έγινε επιθεώρηση και τον προσδιορισμό των παρτίδων που ελέγχθηκαν·

β)

την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας ελέγχου·

γ)

τον τόπο διενέργειας του ελέγχου καθώς και περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης, συσκευασίας και προσπελασιμότητας·

δ)

την πλήρη ταυτότητα των ατόμων που διενεργούν τον έλεγχο, την επαγγελματική τους ιδιότητα και την εντολή που έχουν·

ε)

τις ενέργειες ελέγχου που πραγματοποιούνται και τους τρόπους ογκομετρικής μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν όπως τις μεθόδους μέτρησης, τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν και τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν·

στ)

για κάθε αποθεματοποιημένη στην αποθήκη παρτίδα ή ποιότητα, την ποσότητα που αναφέρεται στα βιβλία του οργανισμού πληρωμών, την ποσότητα που αναφέρεται στα βιβλία της αποθήκης και τις ενδεχόμενες διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δύο αυτών βιβλίων·

ζ)

για κάθε παρτίδα ή ποιότητα στην οποία γίνεται φυσικός έλεγχος, τα πρακτικά περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) καθώς και την ποσότητα που διαπιστώθηκε επιτόπου και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις· τον αριθμό της παρτίδας ή της ποιότητας, τις παλέτες, τα χαρτοκιβώτια, τα σιλό, τους κάδους ή άλλα δοχεία, το βάρος (κατά περίπτωση, το καθαρό και το μεικτό βάρος) ή τον όγκο·

η)

τις υποβληθείσες από τον αποθεματοποιητή δηλώσεις σε περίπτωση διαφορών ή αποκλίσεων·

θ)

τον τόπο, την ημερομηνία και την υπογραφή του συντάκτη των πρωτοκόλλων καθώς και του αποθεματοποιητή ή του εκπροσώπου του·

ι)

την πιθανή προσφυγή σε διευρυμένο έλεγχο σε περίπτωση ανωμαλίας με διευκρίνιση του ποσοστού των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων και οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διευρυμένου ελέγχου, τις ενδεχόμενες αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

3.   Τα πρωτόκολλα αποστέλλονται αμέσως στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την τήρηση των λογαριασμών υπηρεσίας του οργανισμού πληρωμών. Αμέσως μετά την παραλαβή του πρωτοκόλλου, η λογιστική του οργανισμού πληρωμών διορθώνεται, σε συνάρτηση με τις διαπιστωθείσες διαφορές ή αποκλίσεις.

4.   Τα πρωτόκολλα φυλάσσονται στην έδρα του οργανισμού πληρωμών και είναι προσβάσιμα στους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα.

5.   Ένα ανακεφαλαιωτικό έγγραφο συντάσσεται από τον οργανισμό πληρωμών, στο οποίο αναφέρονται:

οι διενεργηθέντες έλεγχοι, με ειδική μνεία, στο πλαίσιο αυτό, των φυσικών ελέγχων (έλεγχοι απογραφών),

οι ελεγχθείσες ποσότητες,

οι διαπιστωθείσες ανωμαλίες και οι λόγοι των ανωμαλιών αυτών σε σχέση με τις μηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις.

Οι ελεγχθείσες ποσότητες και οι διαπιστωθείσες ανωμαλίες αναγράφονται, για κάθε προϊόν χωριστά, σε βάρος ή σε όγκο και σε εκατοστιαίο ποσοστό των κατεχομένων συνολικών ποσοτήτων.

Το εν λόγω ανακεφαλαιωτικό έγγραφο περιλαμβάνει, κατά τρόπο διακριτό, τους διενεργηθέντες ελέγχους για την επαλήθευση της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων. Διαβιβάζεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με τους ετήσιους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Το ανακεφαλαιωτικό έγγραφο συντάσσεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή για πρώτη φορά όσον αφορά τη λογιστική χρήση 2006.

B.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α ΕΛΕΓΧΩΝ

I.   Βουτυρο

1.   Η επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη βάσει των λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχου των παρτίδων και των χαρτοκιβωτίων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου,

ζύγιση των παλετών (1 στις 10) και των χαρτοκιβωτίων (1 ανά παλέτα που ζυγίζεται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός χαρτοκιβωτίου (1 στις 5 παλέτες που ζυγίζονται),

κατάσταση της συσκευασίας.

3.   Η περιγραφή των παρτίδων που επιθεωρήθηκαν και των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν καταχωρείται στο πρωτόκολλο ελέγχου.

II.   Αποκορυφωμενο γαλα σε σκονη

1.   Η επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον της αποθεματοποιημένης ποσότητας με βάση τη δημόσια παρέμβαση. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη βάσει των λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Έλεγχος των παρτίδων που επελέγησαν και της σύνθεσης των παρτίδων επιτόπου:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχων των παρτίδων και των σάκων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου,

ζύγιση των παλετών (1 στις 10) και των σάκων (1 στους 10 που ζυγίζονται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου (1 παλέτα στις 5 που ζυγίζονται),

κατάσταση της συσκευασίας.

3.   Η περιγραφή των παρτίδων που επιθεωρήθηκαν και των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν καταχωρείται στο πρωτόκολλο ελέγχου.

ΙΙΙ.   Σιτηρα

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου

α)

Επιλογή των θαλάμων ή χώρων αποθήκευσης, που πρόκειται να ελεγχθούν και που αντιστοιχούν στο 5 % τουλάχιστον της ολικής ποσότητας των σιτηρών και του ρυζιού που έχουν αποθηκευθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στη λογιστική αποθήκης του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

β)

Φυσικός έλεγχος:

εξακρίβωση της παρουσίας των σιτηρών ή του ρυζιού στους θαλάμους ή στους χώρους αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί,

ταυτοποίηση των σιτηρών ή του ρυζιού,

έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης και επαλήθευση της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Ευρωπαϊκής (1) όρους, όσον αφορά τα σιτηρά και τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/1998 της Ευρωπαϊκής (2) όρους, όσον αφορά ειδικότερα το ρύζι,

σύγκριση του χώρου αποθεματοποίησης και των στοιχείων των σιτηρών ή του ρυζιού με τα στοιχεία της λογιστικής αποθήκης,

εκτίμηση των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων, σύμφωνα με προηγουμένως εγκριθείσα από τον οργανισμό πληρωμών μέθοδο, περιγραφή της οποίας πρέπει να έχει κατατεθεί στην έδρα του οργανισμού παρέμβασης.

γ)

Σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το σχέδιο των αποθηκών, καθώς και το έγγραφο καταμέτρησης για κάθε σιλό ή θάλαμο αποθήκευσης.

Σε κάθε αποθήκη, τα σιτηρά και το ρύζι πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να πραγματοποιηθεί ογκομετρικός έλεγχος.

2.   Ρύθμιση σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών

Είναι ανεκτή ορισμένη απόκλιση κατά τον ογκομετρικό έλεγχο των προϊόντων.

Έτσι, οι κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο ΙΙ εφαρμόζονται εφόσον το βάρος του προϊόντος που έχει αποθεματοποιηθεί και διαπιστωθεί κατά τον φυσικό έλεγχο διαφέρει από το λογιστικό του βάρος κατά 5 % ή περισσότερο όσον αφορά τα σιτηρά και κατά 6 % ή περισσότερο όσον αφορά το ρύζι στην περίπτωση αποθεματοποίησης σε σιλό και σε επίπεδη αποθήκη.

Στην περίπτωση αποθεματοποίησης των σιτηρών ή του ρυζιού σε αποθήκη, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που υπολογίστηκαν κατά τη ζύγιση στην είσοδο στην αποθεματοποίηση και όχι εκείνες που προκύπτουν από ογκομετρική εκτίμησή τους, όταν η εκτίμηση αυτή δεν παρουσιάζει τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας και η παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ των δύο αυτών τιμών δεν είναι υπερβολική.

Ο οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, οι οποίες αξιολογούνται για κάθε περίπτωση χωριστά, και υπό την ευθύνη του. Αναγράφει τη σχετική μνεία στο πρωτόκολλο ελέγχου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

(Ενδεικτικό)

ΣΙΤΗΡΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Προϊόντα

Αποθεματοποιητής:

Αποθήκη, σιλό:

Αριθ. θαλάμου συντήρησης:

Ημερομηνία

Παρτίδα

Ποσότητα σύμφωνα με τη λογιστική:


Α.   Αποθέματα σε σιλό

Αριθμός του θαλάμου

Όγκος σύμφωνα με το βιβλίο m3 (Α)

Ελεύθερος όγκος που διαπιστώθηκε m3 (Β)

Όγκος των αποθηκευμένων σιτηρών m3 (A – Β)

Ειδικό βάρος που διαπιστώθηκε kg/hl = 100

Βάρος των σιτηρών ή του ρυζιού

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Α): …


B.   Αποθέματα σε επίπεδη αποθήκη

 

Θάλαμος αριθ.

Θάλαμος αριθ.

Θάλαμος αριθ.

Χρησιμοποιηθείσα επιφάνεια::

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Ύψος: …

… m

… m

… m

Διορθώσεις: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Όγκος: …

… m3

… m3

… m3

Ειδικό βάρος: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Συνολικό βάρος: …

… τόνοι

… τόνοι

… τόνοι

 

Σύνολο (Β): …

 

Συνολικό βάρος στην αποθήκη: …

 

Διαφορά σε σχέση με το λογιστικό βάρος: …

 

Σε ποσοστό %: …

…, le …

 

 

Ελεγκτής του οργανισμού πληρωμών:

(Υπογραφή και σφραγίδα)

IV.   Αλκοολη

1.   Η επιλογή των δεξαμενών, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί προς το 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη με βάση τα λογιστικά στοιχεία του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται προηγουμένως στον αποθεματοποιητή.

2.   Έλεγχος των μολυβδοσφραγίδων του τελωνείου, εφόσον αυτές προβλέπονται στους εθνικούς κανόνες.

3.   Η επιτόπια εξακρίβωση της ύπαρξης και του περιεχομένου των δεξαμενών γίνεται με:

αναγνώριση των δεξαμενών σύμφωνα με τον αριθμό τους και τον τύπο της αλκοόλης,

σύγκριση των στοιχείων των δεξαμενών και του περιεχομένου τους με τα στοιχεία της λογιστικής αποθήκης και με τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιβλία του οργανισμού πληρωμών,

οργανοληπτικό έλεγχο της παρουσίας της αλκοόλης, του τύπου της αλκοόλης και του όγκου της στις δεξαμενές,

εξέταση των συνθηκών αποθεματοποίησης του προϊόντος με οπτικό έλεγχο άλλων δεξαμενών.

4.   Στο πρωτόκολλο ελέγχου σημειώνονται η περιγραφή των δεξαμενών, στις οποίες διενεργήθηκε φυσικός έλεγχος, και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις.

V.   Βοειο κρεας

1.   Επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, που να αντιστοιχεί προς το 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη με βάση τα λογιστικά στοιχεία του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Ο επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους περιλαμβάνει, για το κρέας χωρίς κόκαλα:

την αναγνώριση των παρτίδων και των παλετών και την επαλήθευση του αριθμού των χαρτοκιβωτίων,

την εξακρίβωση του βάρους σε ποσοστό 10 % των παλετών ή εμπορευματοκιβωτίων,

την εξακρίβωση του βάρους σε ποσοστό 10 % των χαρτοκιβωτίων κάθε παλέτας που ζυγίστηκε,

την οπτική επαλήθευση του περιεχομένου των χαρτοκιβωτίων αυτών, καθώς και της κατάστασης της συσκευασίας μέσα στο χαρτοκιβώτιο.

Για την επιλογή των παλετών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα είδη αποθεματοποιημένων τεμαχίων.

3.   Στο πρωτόκολλο ελέγχου σημειώνονται η περιγραφή των παρτίδων, στις οποίες διενεργήθηκε φυσικός έλεγχος, και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις.

VI.   Ζαχαρη χυμα (3)

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από την περίοδο εμπορίας 2006/2007:

α)

Επιλογή των σιλό, θαλάμων και χώρων αποθήκευσης που πρέπει να ελεγχθούν και που αντιστοιχούν στο 5 % τουλάχιστον της συνολικής αποθεματοποιημένης ποσότητας ζάχαρης χύμα στη δημόσια παρέμβαση.

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει των διαθέσιμων λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

β)

Φυσικός έλεγχος:

εξακρίβωση της παρουσίας της ζάχαρης χύμα στα σιλό, στις αποθήκες και στους θαλάμους που έχουν επιλεγεί·

σύγκριση των λογιστικών στοιχείων του αποθεματοποιητή και του οργανισμού πληρωμών·

ταυτοποίηση της ζάχαρης χύμα·

έλεγχος των συνθηκών αποθεματοποίησης και σύγκριση του τόπου αποθεματοποίησης και της ταυτότητας της ζάχαρης χύμα με τα λογιστικά στοιχεία της αποθήκης·

εκτίμηση των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων σύμφωνα με μέθοδο που έχει εγκριθεί προηγουμένως από τον οργανισμό πληρωμών και της οποίας λεπτομερής περιγραφή πρέπει να κατατεθεί στην έδρα του οργανισμού πληρωμών.

γ)

Σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το σχέδιο της αποθήκης, καθώς και το έγγραφο καταμέτρησης για κάθε σιλό ή θάλαμο αποθήκευσης.

Η ζάχαρη χύμα πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ογκομετρικός έλεγχος.

2.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005 και 2005/2006 και μετά:

α)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες απογραφής που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 1, ο οργανισμός πληρωμών σφραγίζει επίσημα όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου των σιλό/τόπων αποθεματοποίησης. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ακεραιότητα των σφραγίδων σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι παραμένουν άθικτες. Οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς σε έκθεση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα αποθέματα χωρίς την παρουσία ελεγκτή του οργανισμού πληρωμών.

Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε η διαδικασία σφράγισης να διασφαλίζει την ακεραιότητα των προϊόντων που βρίσκονται στα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης.

β)

Πρέπει επίσης να διεξάγεται έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών αποθεματοποίησης και της καλής διατήρησης των προϊόντων τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3.   Διαδικασία σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών

Επιτρέπεται μια απόκλιση κατά τον ογκομετρικό έλεγχο των προϊόντων.

Το παράρτημα ΙΙ εφαρμόζεται εφόσον το βάρος του προϊόντος που έχει αποθεματοποιηθεί και έχει διαπιστωθεί κατά τον φυσικό έλεγχο (ογκομετρικός έλεγχος) διαφέρει από το λογιστικό βάρος κατά 5 % ή περισσότερο για τη ζάχαρη χύμα στην περίπτωση αποθεματοποίησης σε σιλό ή σε επίπεδη αποθήκη.

Σε περίπτωση αποθεματοποίησης ζάχαρης χύμα σε σιλό/αποθήκη, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που υπολογίστηκαν κατά τη ζύγιση στην είσοδο στην αποθεματοποίηση και όχι εκείνες που προκύπτουν από την ογκομετρική αξιολόγηση όταν η εν λόγω αξιολόγηση δεν παρουσιάζει το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας και η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των δύο τιμών δεν είναι υπερβολική.

Ο οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο όταν διακαιολογείται από τις περιστάσεις που αξιολογούνται για κάθε περίπτωση χωριστά και υπό ιδίαν ευθύνη. Γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.

VII.   Ζαχαρη σε συσκευασια (4)

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από την περίοδο εμπορίας 2006/2007:

α)

Επιλογή των παρτίδων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5 % της συνολικής αποθεματοποιημένης ποσότητας ζάχαρης στη δημόσια παρέμβαση. Οι παρτίδες που πρέπει να ελεγχθούν επιλέγονται πριν από την επιθεώρηση στον τόπο αποθεματοποίησης βάσει των διαθέσιμων λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνονται στον αποθεματοποιητή.

β)

Επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχου των παρτίδων και των σάκων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου·

σύγκριση των λογιστικών στοιχείων του αποθεματοποιητή και του οργανισμού πληρωμών·

κατάσταση της συσκευασίας.

Για τη ζάχαρη που έχει συσκευασθεί σε σάκους των 50kg:

ζύγιση των παλετών (μία στις είκοσι) και των σάκων (ένας ανά παλέτα που ζυγίζεται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου (ένας ανά δέκα παλέτες που ζυγίζονται).

Για τη ζάχαρη που έχει συσκευασθεί σε «μεγάλους σάκους»:

ζύγιση ενός σάκου ανά είκοσι,

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου ανά είκοσι μεγάλους σάκους που ζυγίζονται.

γ)

Περιγραφή στην έκθεση απογραφής των παρτίδων που αποτέλεσαν αντικείμενο φυσικού ελέγχου και των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν.

2.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005 και 2005/2006:

α)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες απογραφής που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 1, ο οργανισμός πληρωμών σφραγίζει επίσημα όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου του τόπου αποθεματοποίησης. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ακεραιότητα των σφραγίδων σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι παραμένουν άθικτες. Οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς σε έκθεση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα αποθέματα χωρίς την παρουσία ελεγκτή του οργανισμού πληρωμών.

Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε η διαδικασία σφράγισης να διασφαλίζει την ακεραιότητα των προϊόντων που βρίσκονται στα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης.

β)

Πρέπει επίσης να διεξάγεται έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών αποθεματοποίησης και της καλής διατήρησης του προϊόντος τουλάχιστον μία φορά ετησίως.


(1)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

(2)  ΕΕ L 98 της 31.3.1998, σ. 21. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2004 (ΕΕ L 211 της 12.6.2004, σ. 14).

(3)  Η απογραφή διενεργείται στα αποθέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης.

(4)  Η απογραφή διενεργείται στα αποθέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 2, παράγραφος 2)

Ο αποθεματοποιητής είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρηση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο μέτρων κοινοτικής παρέμβασης. Φέρει το βάρος των οικονομικών συνεπειών από την καλή διατήρηση των προϊόντων.

I.   Ποιότητα των προϊόντων

Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων παρέμβασης, οφειλόμενης σε κακές ή ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, οι ζημίες χρεώνονται στον αποθεματοποιητή και εγγράφονται στους λογαριασμούς της δημόσιας αποθεματοποίησης, ως απώλεια προκύπτουσα από την υποβάθμιση του προϊόντος, οφειλόμενη στις συνθήκες αποθεματοποίησής του (σειρά 900.001 του πίνακα 53).

II.   Ελλείπουσες ποσότητες

1.   Ο αποθεματοποιητής είναι υπεύθυνος για όλες τις διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων και των ενδείξεων που αναγράφονται στις καταστάσεις αποθεμάτων που διαβιβάζονται στον οργανισμό πληρωμών.

2.   Όταν οι ελλείπουσες ποσότητες υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από το εφαρμοστέο ή τα εφαρμοστέα όρια ανοχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, το παράρτημα Ι σημείο Β. ΙΙΙ, παράγραφος 2 και το παράρτημα ΧΙ, ή σύμφωνα με τη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα, χρεώνονται, στο ακέραιο του ποσού τους, στον αποθεματοποιητή ως αδιευκρίνιστες ζημίες. Εάν ο αποθεματοποιητής αμφισβητεί τις ποσότητες που λείπουν, δύναται να απαιτήσει τη ζύγιση ή τη μέτρηση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με τα έξοδα που συνεπάγεται η εν λόγω ενέργεια, εκτός εάν αποδειχθεί υπάρχουν πράγματι οι δηλωθείσες ποσότητες, ή εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο ή τα εφαρμοστέα όρια ανοχής, στην οποία περίπτωση, τα έξοδα της ζύγισης ή της μέτρησης χρεώνονται στον οργανισμό πληρωμών.

Τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο Β. ΙΙΙ, παράγραφος 2 και στο σημείο B. VI, παράγραφος 3 όρια ανοχής εφαρμόζονται τηρουμένων των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

ΙΙΙ.   Δικαιολογητικά και μηνιαίεσ και ετήσιες δηλώσεισ

1.   Δικαιολογητικά έγγραφα και μηνιαία δήλωση

α)

Τα έγγραφα τα σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο των προϊόντων, που χρησιμεύουν ως βάση για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του αποθεματοποιητή και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, τουλάχιστον, στοιχεία:

τον τόπο αποθεματοποίησης (με ταυτοποίηση, κατά περίπτωση, του κιβωτίου ή της δεξαμενής),

την ποσότητα που μεταφέρθηκε από τον προηγούμενο μήνα,

τις εισόδους και εξόδους ανά παρτίδα,

τα υπάρχοντα στο τέλος της περιόδου αποθέματα.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να επιτρέπουν ακριβή ταυτοποίηση των ποσοτήτων που βρίσκονται στα αποθέματα κάθε συγκεκριμένη στιγμή, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, των πράξεων αγοραπωλησίας που έχουν συναφθεί, αλλά των οποίων η είσοδος ή έξοδος στα αντίστοιχα αποθέματα δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

β)

Τα έγγραφα που αναφέρονται στην είσοδο, την παραμονή και την έξοδο των προϊόντων, κοινοποιούνται από τον αποθεματοποιητή στον οργανισμό πληρωμών μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, ως παραστατικά μιας συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης των αποθεμάτων. Πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού πληρωμών πριν την δέκατη ημέρα του μηνός που έπεται αυτού στον οποίο αναφέρεται η κατάσταση αποθεμάτων.

γ)

Υπόδειγμα της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης των αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV. Το υπόδειγμα αυτό τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή, οι οργανισμοί πληρωμών στη διάθεση των αποθεματοποιητών.

2.   Ετήσια δήλωση

α)

Συντάσσεται από τον αποθεματοποιητή, με βάση τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 μηνιαίες καταστάσεις, ετήσια κατάσταση των αποθεμάτων. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 του μηνός Οκτωβρίου που ακολουθεί το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης.

β)

Η ετήσια κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει λεπτομερή ανακεφαλαιωτικό κατάλογο των αποθεματοποιηθεισών ποσοτήτων, ανά προϊόν και ανά τόπο αποθήκευσης, ενώ για κάθε προϊόν παρατίθενται οι ποσότητες που βρίσκονται στο απόθεμα, οι αριθμοί των παρτίδων (εκτός για τα σιτηρά), το έτος εισόδου τους στο απόθεμα (εξαιρουμένης της αλκοόλης) και η αιτιολόγηση των ανωμαλιών που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.

γ)

Υπόδειγμα της ετήσιας κατάστασης αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα XV. Το υπόδειγμα αυτό τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή, οι οργανισμοί πληρωμών στη διάθεση των αποθεματοποιητών.

IV.   Ηλεκτρονική λογιστική αποθήκης και δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες

Η συναπτόμενη μεταξύ του οργανισμού πληρωμών και του αποθεματοποιητή σύμβαση δημόσιας αποθεματοποίησης περιλαμβάνει διατάξεις ικανές να παρέχουν την εγγύηση τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

την τήρηση μιας ηλεκτρονικής λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα της παρέμβασης,

την απευθείας και άμεση δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλία διαρκούς απογραφής (μόνιμη λογιστική αποθήκης),

την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την έξόδο των προϊόντων του αποθέματος καθώς και στα λογιστικά έγγραφα και τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και βρίσκονται στην κατοχή του αποθεματοποιητή,

την διαρκή δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά των υπαλλήλων του οργανισμού πληρωμών και της Επιτροπής, καθώς και κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον οργανισμό πληρωμών ή την Επιτροπή προσώπου.

V.   Μορφή και περιεχόμενο των κοινοποιούμενων στον οργανισμό πληρωμών εγγράφων

Η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 της παραγράφου ΙΙΙ, καθορίζονται υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2006.

VI.   Φύλαξη των εγγράφων

Τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα σχετικά με όλες τις πράξεις που αφορούν τις ενέργειες δημόσιας αποθεματοποίησης, φυλάσσονται από τον αποθεματοποιητή καθόλη τη διάρκεια του διαστήματος που απαιτείται βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) 885/2006, τηρουμένων των κείμενων εθνικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-FAUDIT (1)

(Άρθρο 2 § 8 β, άρθρο 10 § 2, άρθρο 12)

1

Μηνιαίος και ετήσιος υπολογισμός των ζημιών από πωλήσεις και της απαξίωσης στη δημόσια αποθεματοποίηση

2

Αποκλίσεις τιμών και λοιπά στοιχεία

3

Υπολογισμός τεχνικών εξόδων

4

Υπολογισμός εξόδων χρηματοδότησης

8

Κατάσταση και κινήσεις δημόσιου αποθέματος

9

Υπολογισμός της αξίας των απωλειών που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες απώλειες κατά την αποστέωση (βόειο κρέας)

13

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (τεχνικά έξοδα) — Κ. (ΕΚ) αριθ. …/2006 (Παράρτημα XIII 1α και 1β)

14

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (χρηματοδοτικά έξοδα) — Κ. (ΕΚ) αριθ. …/2006 (Παράρτημα XIII 1γ και άρθρο 9§5)

28

Αιτιολόγηση των μεταβιβάσεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη

52

Συνοπτικός πίνακας για τον καθορισμό των μηνιαίων ποσών που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά

53

Λεπτομέρειες διάθεσης προϊόντων

54

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87) (άλλα προϊόντα εκτός του βοείου κρέατος)

55

Βόειο κρέας — Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87)

56

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην δωρεάν παροχή τροφίμων

99

Καθορισμός της αξίας που πρέπει να μεταφερθεί κατά την έναρξη του οικονομικού έτους

Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 1

Μηνιαίος και ετήσιος υπολογισμός των ζημιών από πωλήσεις και της απαξίωσης στη δημόσια αποθεματοποίηση

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μέθοδος υπολογισμού ή αναφορά σε άλλους πίνακες

Περιγραφή

Ποσότητες (t ή hl)

Τιμή μονάδας

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

001

Π99/010 και 050

Ποσότητες που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος στη μέση λογιστική αξία μεταφοράς

0,000

0,00

002

Έκτακτη απαξίωση

Θέση προϋπολογισμού:

0,00

003

= 001ε – 002ε

Συνολική αξία των ποσοτήτων σε απόθεμα κατά την έναρξη του οικονομικού έτους

0,00

004

Ποσότητες και αξία των προϊόντων που αγοράσθηκαν κατά την περίοδο

005

= 004ε × συντελεστής

Απαξίωση κατά την αγορά (=> Π52/030ε) (Παράρτημα VIII §1)

0,00

006

Π28/910

Ποσότητες που ελήφθησαν από μεταβίβαση μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα

0,000

008

Π28/910

Αξία που πρέπει να καταχωρηθεί λογιστικά μετά από μεταβιβάσεις

0,00

009

= 001γ + 004γ +006γ

Ποσότητες εκ μεταφοράς, αγορασθείσες και μεταβιβασθείσες

0,000

010

= 003ε + 004ε –005ε +008ε

Συνολική λογιστική αξία

0,00

011

= 010ε/009γ

Μέση λογιστική αξία

0,00

020

Π53/997

Διατεθείσες ποσότητες στο τέλος του … (συμπεριλαμβανομένων μη αναγνωρίσιμων απωλειών)

0,000

021

Π53/999

Σχετικό έσοδο από διατεθείσες ποσότητες στο τέλος του … (συμπεριλαμβανομένων μη αναγνωρίσιμων απωλειών)

0,00

025

= 009γ – 020γ

Ποσότητες σε απόθεμα στο τέλος του μηνός …

0,000

031

= 011δ περίοδος 12

Μέση λογιστική αξία της τελευταίας περιόδου του οικ. έτους που πρέπει να μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος

0,00

034

= 025γ × 031δ

Θεωρητική αξία των ποσοτήτων που πρέπει να μεταφερθούν

0,00

050

Συμπληρωματική απαξίωση (Παράρτημα VIII §3 και 4)

Γραμμή προϋπολογισμού:

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 2

Αποκλίσεις τιμών και λοιπά στοιχεία

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μέθοδος υπολογισμού ή αναφορά σε άλλους πίνακες

Περιγραφή

Ποσότητες (t. ή hl.)

Τιμή μονάδας

Συναλλαγματική ισοτιμία

Συντελεστής ή %

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

ΧΡΕΩΣΗ

001

Πίν. 001 — Γραμμή 9

Ποσότητες εκ μεταφοράς, αγορασθείσες και μεταβιβασθείσες

0,000

002

Πιν. 001 — Γραμμή 10

Αξία ποσοτήτων εκ μεταφοράς, αγορασθεισών και μεταβιβασθεισών

0,00

003

Άλλα στοιχεία χρέωσης

004

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ

0,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

005

Π 53 — Γραμμή 993

Διατεθείσες ποσότητες και η αξία τους, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών και των απωλειών που προσδιορίζονται

0,000

0,00

006

= 1γ – 5γ – 9γ

Διαπιστωθείσες απώλειες των οποίων δεν έχει προσδιορισθεί η αιτία

0,000

007

= 1γ × % ορίου

Όριο ανοχής

0,000

0,050

008

= 6γ – 7γ

Ποσότητες που υπερβαίνουν το όριο ανοχής και η αξία τους

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Πιν. 001 — Γραμμές 025 και 034

Ποσότητες προς μεταφορά και η αξία τους

0,000

0,00

010

Εισπραχθέντα ποσά και εκπεσθείσες εγγυήσεις

011

Πιν. 016, 017

Επιστροφή εξόδων και κυρώσεων

012

Πιν. 028 — Γραμμή 990

Αξία ποσοτήτων που ελήφθησαν από μεταβίβαση

0,00

013

Πιν. 053 ή 007 — Γραμμή 998

Διαπιστωθείσες απώλειες κατά τη μεταβίβαση προς άλλα κράτη μέλη

0,00

014

Πιν. 009 — Γραμμή 600

Υπέρβαση ορίου ανοχής μεταποίησης

0,00

015

Άλλα στοιχεία πίστωσης

016

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

0,00

017

= 4ζ – 16ζ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 3

Υπολογισμός τεχνικών εξόδων

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Από (ηη/μμ/εεεε)

Έως (ηη/μμ/εεεε)

Ποσότητες (t ή hl)

Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η = ε×στ×ζ

A.   

Κατ’ αποκοπή έξοδα

010

Έξοδα εισόδου με πραγματική μετακίνηση (Π08/γ+η)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Έξοδα εισόδου χωρίς πραγματική μετακίνηση (Π08/δ)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Έξοδα εξόδου με πραγματική μετακίνηση (Π08/ε)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Έξοδα εξόδου χωρίς πραγματική μετακίνηση (Π08/στ)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Έξοδα αποθήκευσης (Πιν. 008 βλέπε μέσο απόθεμα)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Έξοδα μετουσίωσης ή χρωματισμού (μόνο προσαύξηση)

130.001

1,000000

0,00

160

Έξοδα επισήμανσης και σήμανσης (μόνο προσαύξηση)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Δαπάνη εξόδου από την αποθεμ. και επιστροφή στην αποθεματοποίηση

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Κατ’ αποκοπή έξοδα μεταφοράς (Πιν. 020 ή 021)

560

Επιστροφή τεχνικών εξόδων — απορριφθείσες ποσότητες (T13/100)×(–1)

0,00

Β.   

Έξοδα που δεν καλύπτονται από τα κατ’ αποκοπή ποσά

600.1

Πραγματικά έξοδα πρώτης μεταφοράς κατά την αγορά-θετικό

600.2

Πραγματικά έξοδα πρώτης μεταφοράς κατά την αγορά-αρνητικό

601.1

Έξοδα μεταφοράς — Εξαγωγή — θετικό

601.2

Έξοδα μεταφοράς — Εξαγωγή — αρνητικό

602.1

Έξοδα μεταφοράς — μεταβιβάσεις Κράτους Μέλους — θετικό

602.2

Έξοδα μεταφοράς — μεταβιβάσεις Κράτους Μέλους — αρνητικό

603.1

Έξοδα μεταφοράς μετά την παρέμβαση — θετικό

603.2

Έξοδα μεταφοράς μετά την παρέμβαση — αρνητικό

610.1

Έξοδα επεξεργασίας — θετικό

610.2

Έξοδα επεξεργασίας — αρνητικό

620.1

Λοιπά έξοδα — θετικό

620.2

Λοιπά έξοδα — αρνητικό

999

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Π52/030β)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 4

Υπολογισμός εξόδων χρηματοδότησης

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περίοδος

Σύνολο αποθεμάτων στην αρχή κάθε μήνα

Σύνολο αποθεμάτων στο τέλος κάθε μήνα

Μέσο απόθεμα

Αγορές της περιόδου

Μείωση προθεσμίας πληρωμών

Μέσο προηγούμενο αρνητικό απόθεμα

Μέσο απόθεμα για υπολογισμό

Μέση λογιστική αξία

Συντελεστής %

Έξοδα χρηματοδότησης

Από (μμ/εεεε)

Έως (μμ/εεεε)

Στήλη

α1

α2

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

θ1

ι

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

0,00

105

Μείωση λόγω απόρριψης (γραμμή 050, πιν. 14)

0,00

110

Μείωση λόγω της χορήγησης προθεσμίας για την απόσυρση μετά την πληρωμή των πωληθεισών ποσοτήτων

[Παράρτημα IV (III) §1]

0,00

120

Αύξηση λόγω της χορήγησης προθεσμίας για την πληρωμή μετά την απόσυρση των πωληθεισών ποσοτήτων

[Παράρτημα IV (III) §2]

0,00

130

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (=> Π52/030γ)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 8

Κατάσταση και κινήσεις δημόσιου αποθέματος

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής.

Mήνας Έτος (μμ/εεεε)

Απόθεμα στην αρχή του κάθε μήνα

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μεταφορές κατά περίοδο (Παραληφθείσες ποσότητες)

Απόθεμα στο τέλος κάθε μήνα συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών

Απόθεμα στο τέλος κάθε μήνα μη συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών

Είσοδος με πραγματική μετακίνηση

Είσοδος χωρίς πραγματική μετακίνηση

Έξοδοι με πραγματική μετακίνηση + δείγματα

Έξοδοι χωρίς πραγματική μετακίνηση

Ελλιπείς ποσότητες από αναγνωρίσιμες αιτίες (κλοπές, ατυχήματα κ.λ.π.). ή μη αναγνωρίσιμες αιτίες + πέραν της προθεσμίας έξοδοι σιτηρών και ρυζιού

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ = β+γ+δ–ε–στ–ζ+η

ι = β+γ+δ–ε–στ–ζ

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Σύνολο

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 9

Υπολογισμός της αξίας των απωλειών που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες απώλειες κατά την αποστέωση (βόειο κρέας)

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περίοδοι

Ποσότητες που εισήχθησαν για μεταποίηση (καθαρό βάρος) (2)

Παραχθείσες ποσότητες (καθαρό βάρος) (2)

Συντελεστής ή %

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Ποσό προς πίστωση στο ΕΓΤΠΕ

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

100

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση άρχισε το προηγούμενο οικονομικό έτος και ολοκληρώθηκε κατά το τρέχον οικονομικό έτος

200

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση άρχισε και ολοκληρώθηκε κατά το τρέχον οικονομικό έτος

300

Σύνολο ποσοτήτων που εισήχθησαν για μεταποίηση και παραχθείσες = 100+200

0,000

0,000

400

Ελάχιστη ορισθείσα απόδοση

= 300 στήλ. (β) × {1 – 400 στήλ. (δ) }

0,000

1,00

500

Απώλειες που υπερβαίνουν την ελάχιστη απόδοση

= 300 – 400

0,000

600

Ποσά προς πίστωση στο ΕΓΤΠΕ

= {Π009/500/γ (εάν αρνητικό) × Π009/600/δ × Π009/600/ε × Π009/600/στ

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση δεν είχε περατωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους (για το αποστεωμένο βόειο κρέας)


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 13

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (τεχνικά έξοδα) — (Παράρτημα XIII 1α και 1β)

Ευρώ — Τόνοι

Α.   

ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Αριθμός γραμμής

Μήνας/έτος εξόδου (μμ/εεεε)

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Κωδικοί 1 ή 2 ή 3 ή 4 (3)

Άθροισμα των τιμών ανά μονάδα που ισχύουν το μήνα της εξόδου ΕΥΡΩ/Τ

Συναλλαγματική ισοτιμία στα κατ’ αποκοπή ποσά

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ = β×δ×ε

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Υποσύνολο

0,000

0,00

Β.   

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός γραμμής

Μήνας/έτος εξόδου (μμ/εεεε)

Αριθμός μηνών αποθεματοποίησης

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Τιμή μονάδας που ισχύει το μήνα της εξόδου ΕΥΡΩ/Τ

Συντελεστής που εφαρμόζεται στα κατ’ αποκοπή ποσά

Αξίες

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Υποσύνολο

0,000

0,00

100 ΣΥΝΟΛΟ

(=> Π03/560)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 14

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (χρηματοδοτικά έξοδα) — (Παράρτημα XIII 1γ και άρθρο 9§5)

Ευρώ — Τόνοι

1.   

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αριθμός γραμμής

Μήνας και έτος εξόδου (mm/yyyy)

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Αριθμός μηνών αποθεματοποίησης

Αριθμός μηνών προθεσμίας πληρωμών κατά την είσοδο

Αριθμός μηνών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό

Μέση λογιστική αξία μεταφοράς

Συντελεστής για τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών εξόδων σε (%)

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε = γ – δ

στ

ζ

η = β×ε×στ×(ζ/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Υποσύνολο

0,000

(=> Π04/105)

0,00

2.   

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (Πριν την απαξίωση κατά την αγορά)

Αριθμός γραμμής

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Αξία αγοράς/Τόνο

Συνολική αξία

051.001

 

 

0,00

200 Υποσύνολο

0,000

(=> Π53/950)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 28

Αιτιολόγηση των μεταβιβάσεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μήνας και Έτος

Χώρα προέλευσης

Κανονισμός (ΕΚ)

Ποσότητες που ελήφθησαν στο τέλος της περιόδου (t ή hl)

Τιμή

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910 Σύνολο

χωρίς την τρέχουσα περίοδο

(=> Π01/006)

0,00

(=> Π01/008)

0,00

990 Σύνολο

χωρίς 001

(=> Π02/012)

0,00

(=> Π52/040)

0,00

Για τον τελευταίο μήνα του οικ. έτους, οι ποσότητες και οι αξίες θα πρέπει να μεταφερθούν στον Πίν. 28 του επόμενου οικονομικού έτους.

N.B. Ο πίνακας αυτός δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση της Δωρεάν Διανομής


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 52

Συνοπτικός πίνακας για τον προσδιορισμό των μηνιαίων ποσών που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνικά έξοδα

Χρηματοδοτικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Απαξίωση κατά την αγορά

Στήλη

α

β

γ

δ

e

020

Διορθώσεις άρθρο 6 § 3 — Απόφαση της …

0

0

0

0

030

Δαπάνες για υλικές ενέργειες από … έως …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Αξίες ποσοτήτων που ελήφθησαν από μεταβίβαση — δωρεάν διανομή (Π54,55/390στ)

053

Αρνητική αξία των εκ μεταφοράς ποσοτήτων (Π99/065)

0,00

400

Συνολικά ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά μέχρι …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Ποσά που καταχωρήθηκαν λογιστικά έως το τέλος του προηγούμενου μηνός

 

 

 

 

420

Ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά τον …

0,00

0,00

0,00

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 53

Λεπτομέρειες διάθεσης προϊόντων

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Ημερομηνία (μμ/εεεε)

Απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία

Χώρα προέλευσης

Χώρα προορισμού

Διατεθείσες ποσότητες (t/hl)

Συντελεστής

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία των διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι = στ×ζ×η×θ

001.001

Διάθεση υπό ομαλές συνθήκες

201.001

Ειδικά μέτρα

400

Επισιτιστική βοήθεια

500

Δείγματα από δημοπρασίες

501.001

Δείγματα (λοιπά)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Πωλήσεις με συμφωνία στα πλαίσια της απογραφής (Άρθ.5 § 2η και 7 § 2γ)

851

Δωρεάν διανομή (Π54, 55/400 Προγράμματα 1,2)

860

Ανακεφαλαίωση επειγουσών ενεργειών (Π56/400 προγράμματα 1,2)

900.001

Υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος λόγω των συνθηκών αποθεματοποίησης

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος λόγω της μεγάλης διάρκειας της αποθεματοποίησης

920.001

Φυσικές καταστροφές

930.001

Αναγνωρίσιμες απώλειες

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Ατυχήματα

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Ποσότητες που απορρίφθηκαν μετά από ποιοτικό έλεγχο (Π14/200)

0,000

0,00

991.001

Μεταβιβάσεις προς άλλα κράτη μέλη για δωρεάν διανομή

0

0

0,00

992.001

Μεταβιβάσεις προς άλλα κράτη μέλη Λοιπές μεταβιβάσεις

0

0

0,00

993

Υποσύνολο 001 έως 992 (=> Π02/005γ, ε)

0,000

0,00

996.001

Διαπιστωθείσες μη αναγνωρίσιμες απώλειες

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Υποσύνολο 993 + 996 (σε ποσότητες)

0,000

998.001

Απώλειες από μεταβιβάσεις (δωρεάν διανομή ή μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών μελών) Π02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

ΣΥΝΟΛΟ (=> Π01/021ε) (αξία μόνο)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 

Πίνακας 54

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87) — άλλα προϊόντα εκτός βοείου κρέατος

Ευρώ — Τόνοι

Από το δικό σας απόθεμα:

Πρόγραμμα έτους:


Αριθμός. γραμμής.

Περιγραφή

Ημερομηνία

Διατεθείσες ποσότητες (τόνοι)

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ = γ×δ×ε

002

Διορθώσεις άρθρο 6 § 3 — Απόφαση της

030.001

0,00

300

Σύνολο (030):

0,00

310

Λοιπές χρεωστικές εγγραφές (θετικές)

320

Λοιπές πιστωτικές εγγραφές (αρνητικές: χρήση αρνητικού προσήμου «–»)

330

Καταπίπτουσες εγγυήσεις

390

Σύνολο (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Σύνολο διατεθεισών ποσοτήτων και ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά μέχρι … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Ποσά που καταχωρήθηκαν λογιστικά έως το τέλος του προηγούμενου μηνός (…)

0,00

420

(400 – 410) Ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά τον …

0,00

Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 

Πίνακας 55

Βόειο κρέας

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87)

Ευρώ — Τόνοι

Από το δικό σας απόθεμα:

Πρόγραμμα έτους:


Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Ημερομηνία

Διατεθείσες ποσότητες (τόνοι)

Συντελεστής

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ = γ×δ×ε×στ

002

Διορθώσεις άρθρο 6 § 3 — Απόφαση της

030.010

Εμπρόσθια τεταρτημόρια

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Οπίσθια τεταρτημόρια

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Σύνολο (030):

0,000

0,00


Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Περίοδος από …/έως …

Διατεθείσες ποσότητες (τόνοι)

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

310

Λοιπές χρεωστικές εγγραφές (θετικές)

320

Λοιπές πιστωτικές εγγραφές (αρνητικές: χρήση αρνητικού προσήμου «–»)

330

Καταπίπτουσες εγγυήσεις

390

Σύνολο (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Σύνολο διατεθεισών ποσοτήτων και ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά μέχρι … (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Ποσά που καταχωρήθηκαν λογιστικά έως το τέλος του προηγούμενου μηνός (…)

0,00

420

(400 – 410) Ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά τον …

0,00

Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 

Πίνακας 56

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην δωρεάν παροχή τροφίμων

Ευρώ — Τόνοι

Προορισμός:

Κανονισμός:

Από το δικό σας απόθεμα:

Πρόγραμμα έτους:


Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Ημερομηνία

Διατεθείσες ποσότητες (τόνοι)

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ = 2×δ×ε

2

Διορθώσεις άρθρο 6 § 3 — Απόφαση της:

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Σύνολο 30 έως 200

0,000

0,00


Αριθμός γραμμής.

Περιγραφή

Περίοδος από …/έως …

Διατεθείσες ποσότητες (τόνοι)

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

310

Λοιπές χρεωστικές εγγραφές (θετικές)

320

Λοιπές πιστωτικές εγγραφές (αρνητικές: χρήση αρνητικού πρόσημου «–»)

330

Καταπίπτουσες εγγυήσεις

390

Σύνολο (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Σύνολο διατεθεισών ποσοτήτων και ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά μέχρι … (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Ποσά που καταχωρήθηκαν λογιστικά έως το τέλος του προηγούμενου μηνός (…)

0,00

420

(400 – 410) Ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά τον …

0,00

Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

X

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 99

Καθορισμός της αξίας προς μεταφορά στην αρχή της λογιστικής χρήσης

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μέθοδος υπολογισμού ή αναφορά σε άλλους πίνακες

Περιγραφή

Ποσότητες (t. ή hl.)

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

010

Π01/025γ Προηγούμενου Οικ. Έτους

Ποσότητες σε αποθεματοποίηση στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους (=> Π01/001)

0,000

020

Π01/031δ Προηγούμενου Οικ. Έτους

Μέση λογιστική αξία (δήλωση 10ης Νοεμβρίου προηγούμενου οικον. έτους, σε ευρώ)

030

= 010γ × 020δ

Θεωρητική αξία των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο τρέχον οικ.έτος (σε ευρώ)

0,00

040

Συμπληρωματική απαξίωση, Παράρτημα VIII § 3 και 4 (τέλος προηγούμενου οικ. έτους)(σε ευρώ)

0,00

050

Αξία των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο τρέχον οικονομικό έτος (σε ευρώ)

0,00

055

Αξία των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο τρέχον οικονομικό έτος (σε ευρώ) => Π01/001

0,00

057

Μέση λογιστική αξία προηγούμενου οικονομικού έτους (σε ευρώ) => Π14/001στ

060

Αρνητική αξία των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο τρέχον οικονομικό έτος (σε ευρώ)

0,00

065

Αρνητική αξία των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο τρέχον οικονομικό έτος (σε ευρώ) => Π52/053

0,00


(1)  Ορισμένες λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των βασικών πινάκων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα μπορεί να διαφέρουν στην εφαρμογή E-FAUDIT ανάλογα με το προϊόν και την σχετική περίοδο.

(2)  Οι ποσότητες εκφράζονται σε τόνους με τρία δεκαδικά ψηφία

(3)  Κωδικός:

1 = Είσοδος με ΠM και Έξοδος με ΠM

2 = Είσοδος χωρίς ΠM και Έξοδος χωρίς ΠM

3 = Είσοδος με ΠM και Έξοδος χωρίς ΠM

4 = Είσοδος χωρίς ΠM και Έξοδος με ΠM

(ΠM: Πραγματική μετακίνηση).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

I.   Εφαρμοστέα επιτόκια

1.   Για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, με τα οποία επιβαρύνεται το ΕΓΤΕ για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων στην παρέμβαση, καθορίζεται από την Επιτροπή ένα ενιαίο επιτόκιο για την Κοινότητα στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης. Αυτό το ενιαίο επιτόκιο αντιστοιχεί προς το μέσο όρο των προθεσμιακών επιτοκίων EURIBOR, τριών και δώδεκα μηνών, που καταγράφηκαν εντός των έξι μηνών που προηγούνται της προβλεπόμενης στην παρακάτω παράγραφο 2 κοινοποιήσεως των κρατών μελών, με αντίστοιχη στάθμισή τους κατά ένα τρίτο και κατά δύο τρίτα.

2.   Για τον προσδιορισμό των εφαρμοστέων επιτοκίων για δεδομένο έτος, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μετά από αίτησή της, το μέσο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν πραγματικά στη διάρκεια περιόδου αναφοράς που αντιστοιχεί στο διάστημα των έξι μηνών που προηγούνται της αιτήσεως αυτής.

Εάν το επιτόκιο που κοινοποίησε ορισμένο κράτος μέλος είναι ανώτερο από το ενιαίο επιτόκιο που έχει καθορισθεί για την Κοινότητα στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εφαρμόζεται το ενιαίο επιτόκιο. Εάν το επιτόκιο που κοινοποίησε ορισμένο κράτος μέλος είναι κατώτερο από το ενιαίο επιτόκιο που έχει καθοριστεί για την Κοινότητα στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθορίζεται, για το εν λόγω κράτος μέλος, ένα επιτόκιο στο ύψος του κοινοποιηθέντος επιτοκίου.

Ελλείψει κοινοποιήσεως από ορισμένο κράτος μέλος, το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το ενιαίο επιτόκιο που έχει καθορίσει η Επιτροπή., Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το επίπεδο των επιτοκίων για το εν λόγω κράτος μέλος είναι κατώτερο από το ενιαίο επιτόκιο, η Επιτροπή καθορίζει το επιτόκιο για το εν λόγω κράτος μέλος στο χαμηλότερο αυτό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με βάση το μέσο όρο των επιτοκίων αναφοράς που αναφέρονται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, προσαυξημένων κατά μία εκατοστιαία μονάδα. Εάν τα επιτόκια αναφοράς δεν είναι όλα διαθέσιμα για όλη την περίοδο αναφοράς, χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα στη διάρκεια της περιόδου αυτής επιτόκια.

II.   Υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων

1.   Ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων υποδιαιρείται σύμφωνα με τις περιόδους ισχύος των επιτοκίων που καθορίστηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο σημείο Ι κανόνες.

2.   Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπολογίζονται με εφαρμογή του επιτοκίου του κράτους μέλους στη μέση αξία ανά τόνο προϊόντος που αποτέλεσε το αντικείμενο παρέμβασης, πολλαπλασιάζοντας στη συνέχεια το λαμβανόμενο αποτέλεσμα επί το μέσο απόθεμα της λογιστικής χρήσης.

3.   Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 2 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

η μέση αξία ανά τόνο προϊόντος υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αξιών των αποθεματοποιημένων προϊόντων κατά την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, με το άθροισμα των ποσοτήτων αποθεματοποιημένων προϊόντων την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράσθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής·

το μέσο απόθεμα της χρήσης υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αποθεμάτων στην αρχή κάθε μηνός και των αποθεμάτων στο τέλος κάθε μηνός, με το διπλάσιο του αριθμού των μηνών της λογιστικής χρήσης.

4.   Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει καθοριστεί συντελεστής απαξίωσης σύμφωνα με το παράρτημα VIII παράγραφος 1, η αξία των προϊόντων που αγοράστηκαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπολογίζεται αφαιρώντας από την τιμή αγοράς το ποσό της απαξίωσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή.

5.   Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει προσδιοριστεί δεύτερη απαξίωση σύμφωνα με το παράρτημα VIII παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο υπολογισμός του μέσου αποθέματος αποφασίζεται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής κάθε απαξίωσης που λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της μέσης αξίας.

6.   Στην περίπτωση που, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς, προβλέπεται ότι η πληρωμή του προϊόντος που αγόρασε ο οργανισμός πληρωμών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη λήξη ελάχιστης προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψής του στην παρέμβαση, το υπολογιζόμενο μέσο απόθεμα μειώνεται στους λογαριασμούς κατά την ποσότητα που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό:

Formula

ή

Q

=

ποσότητες που αγοράσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης,

N

=

αριθμός μηνών της ελάχιστης προθεσμίας για την πληρωμή.

Για τον υπολογισμό αυτό, η αναφερόμενη στους κανόνες ελάχιστη προθεσμία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προθεσμία πληρωμής. Ένας μήνας θεωρείται ότι αποτελείται από 30 ημέρες. Κάθε τμήμα του μήνα ανώτερο των 15 ημερών θεωρείται ως ολόκληρος μήνας. Κάθε άλλο τμήμα ίσο ή κατώτερο των 15 ημερών δεν προσμετράται στον υπολογισμό αυτόν.

Στην περίπτωση που, αφού έχει πραγματοποιηθεί η μείωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, από τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος προκύπτει, στο τέλος της λογιστικής χρήσης, αρνητικό αποτέλεσμα, το αρνητικό υπόλοιπο αφαιρείται από το υπολογιζόμενο για την επόμενη λογιστική χρήση μέσο απόθεμα.

ΙΙΙ.   Ειδικές διατάξεις εφαρμοζόμενες υπό την ευθύνη των οργανισμών πληρωμών

1.   Στην περίπτωση που, για την πώληση προϊόντος από τον οργανισμό πληρωμών, προβλέπεται, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς ή στις διακηρύξεις δημοπρασιών βάσει προσφορών, ότι μπορεί να χορηγηθεί προθεσμία στον αγοραστή για την παραλαβή του προϊόντος μετά την πληρωμή του και, στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή είναι ανώτερη των 30 ημερών, τα υπολογισθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω σημείου II χρηματοοικονομικά έξοδα μειώνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό:

Formula

ή

V

=

ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής,

J

=

αριθμός ημερών που μεσολαβούν μεταξύ της καταβολής του ποσού και της παραλαβής του προϊόντος, μείον 30,

i

=

το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο.

2.   Στην περίπτωση των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών εάν, κατ' εφαρμογή ειδικών κοινοτικών κανονισμών, η πραγματική προθεσμία πληρωμής μετά την παραλαβή αυτών των προϊόντων υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ΙΙ χρηματοοικονομικά έξοδα προσαυξάνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εξής τύπου:

Formula

ή

M

=

ποσό που οφείλει ο αγοραστής,

D

=

αριθμός των ημερών που διέρρευσαν μεταξύ της παραλαβής του προϊόντος και της καταβολής του ποσού, μείον 30,

i

=

το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο.

3.   Στο τέλος της λογιστικής χρήσης, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της χρήσης αυτής για τον αριθμό των ημερών που προσμετρώνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και, το εναπομένον μέρος τους καταχωρείται στους λογαριασμούς της επόμενης χρήσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ που αναφέρονται στο παράρτημα IV

1.

Τσεχική Δημοκρατία

Προσφερόμενο στην Πράγα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Prague interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (PRIBOR)

2.

Δανία

Προσφερόμενο στην Κοπεγχάγη διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Copenhagen interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (CIBOR)

3.

Εσθονία

Προσφερόμενο στο Ταλίν διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Talin interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (TALIBOR)

4.

Κύπρος

Προσφερόμενο στη Λευκωσία διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Nicosia interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (NIBOR)

5.

Λετονία

Προσφερόμενο στη Ρίγα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Riga interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (RIGIBOR)

6.

Λιθουανία

Προσφερόμενο στη Vilnius διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Vilnius interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (VILIBOR)

7.

Ουγγαρία

Προσφερόμενο στη Βουδαπέστη διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Budapest interbank borrowing offered ratε) τριών μηνών (BUBOR)

8.

Μάλτα

Προσφερόμενο στη Μάλτα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Malta interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (MIBOR)

9.

Πολωνία

Προσφερόμενο στη Βαρσοβία διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Warszawa interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (WIBOR)

10.

Σλοβενία

Προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Ιinterbank borrowing offered rate) τριών μηνών (SITIBOR)

11.

Σλοβακία

Προσφερόμενο στη Μπρατισλάβα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Bratislava interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (BRIBOR)

12.

Σουηδία

Προσφερόμενο στη Στοκχόλμη διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (Stockholm interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (STIBOR)

13.

Ηνωμένο Βασίλειο

Προσφερόμενο στο Λονδίνο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (London interbank borrowing offered rate) τριών μηνών (LIBOR)

14.

Για τα άλλα κράτη μέλη

Euro interbank borrowing offered rate τριών μηνών (EURIBOR)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ

που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

I.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

α)

Διακίνηση των σιτηρών από το μέσο μεταφοράς μέχρι την κυψέλη αποθήκευσης (σιλό ή αποθηκευτικός θάλαμος) — πρώτη μεταφόρτωση·

β)

ζύγιση·

γ)

δειγματοληψία/αναλύσεις/διαπίστωση της ποιότητας.

II.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός εάν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

μέτρα κατά των παρασίτων [εκτός και περιλαμβάνονται στο στοιχείο α]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]·

ε)

ενδεχόμενος εξαερισμός [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙΙΙ.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Ζύγιση των σιτηρών·

β)

δειγματοληψία/αναλύσεις (εφόσον βαρύνουν την παρέμβαση)·

γ)

φυσική έξοδος από τα αποθέματα και φόρτωση των σιτηρών στο πρώτο μέσο μεταφοράς.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

I.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

α)

Διακίνηση της ζάχαρης από το μέσο μεταφοράς μέχρι την κυψέλη αποθήκευσης (σιλό ή αποθηκευτικός θάλαμος) — πρώτη μεταφόρτωση·

β)

ζύγιση·

γ)

δειγματοληψία/αναλύσεις/διαπίστωση της ποιότητας·

δ)

συσκευασία της ζάχαρης σε σάκους (κατά περίπτωση).

ΙΙ.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡ

α)

Ναύλος ανά κλάση απόστασης.

IΙΙ.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

μέτρα κατά των παρασίτων [εκτός και περιλαμβάνονται στο στοιχείο α]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙV.   ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Ζύγιση·

β)

δειγματοληψία/αναλύσεις (εφόσον βαρύνουν την παρέμβαση)·

γ)

φυσική έξοδος από τα αποθέματα και φόρτωση της ζάχαρης στο πρώτο μέσο μεταφοράς.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

I.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΚΡΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ)

α)

Έλεγχος της ποιότητας του κρέατος με κόκαλα·

β)

ζύγιση του κρέατος με κόκαλα·

γ)

εργασίες διακίνησης του προϊόντος·

δ)

κόστος του συμβολαίου για την αφαίρεση των κοκάλων, που συμπεριλαμβάνει:

την αρχική ψύξη,

τη μεταφορά από το κέντρο παρέμβασης προς το εργαστήριο τεμαχισμού (εκτός εάν ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα στο εργαστήριο τεμαχισμού),

αφαίρεση των κοκάλων, ξέκρισμα, ζύγιση, συσκευασία και ταχεία κατάψυξη,

προσωρινή αποθεματοποίηση των τεμαχίων· φόρτωση, μεταφορά και εκ νέου ανάληψη του προϊόντος στην αποθήκη ψύξεως του κέντρου παρέμβασης,

έξοδα υλικού συσκευασίας: σάκοι πολυαιθυλενίου, χαρτοκιβώτια, βαμβακερά περικαλύμματα (stockinettes),

αξία των κοκάλων, των τεμαχίων λίπους και άλλων καταλοίπων ξεκρίσματος που έχουν αφεθεί στους χώρους τεμαχισμού (έσοδα αφαιρούμενα από τις δαπάνες).

II.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙΙΙ.   ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Ζύγιση·

β)

έλεγχος της ποιότητας [εφόσον βαρύνει την παρέμβαση)·

γ)

διακίνηση του βοείου κρέατος από την αποθήκη ψύξεως μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης αποθεματοποίησης.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΒΟΥΤΥΡΟ

I.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

α)

Διακίνηση του βουτύρου από το μέσο μεταφοράς μέχρι την είσοδο της κυψέλης αποθηκεύσεως·

β)

ζύγιση και ταυτοποίηση των δεμάτων·

γ)

δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας·

δ)

εναπόθεση στην ψυκτική αποθήκη και κατάψυξη·

ε)

δεύτερη δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

II.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙΙΙ.   ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Ζύγιση, ταυτοποίηση των δεμάτων·

β)

διακίνηση του βουτύρου από το ψυγείο μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι εμπορευματοκιβώτιο, ή φορτωμένο στην αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι φορτηγό αυτοκίνητο ή σιδηροδρομικό βαγόνι.

IV.   ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Εφόσον η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει του εκδοθέντος κανονισμού (ΕΟΚ) για τη διάθεση των προϊόντων.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

I.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

α)

Διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από το μέσο μεταφοράς μέχρι τον θάλαμο αποθήκευσης·

β)

ζύγιση·

γ)

δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας·

δ)

έλεγχος της σήμανσης και της συσκευασίας.

II.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙΙΙ.   ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Ζύγιση·

β)

δειγματοληψία/έλεγχος του εμπορεύματος (εάν βαρύνει την παρέμβαση)·

γ)

διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης και φόρτωσή του, εξαιρουμένης της τακτοποίησης του φορτίου (στοιβασία), στο μεταφορικό μέσο, εφόσον πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο ή για σιδηροδρομικό βαγόνι - διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης, εφόσον πρόκειται για άλλο μέσο μεταφοράς, ιδίως εμπορευματοκιβώτιο.

IV.   ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ειδική σήμανση των σάκων συσκευασίας σε περίπτωση πώλησης με δημοπρασία του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, για ειδική χρήση.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1493/1999)

I.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

α)

Επαλήθευση/έλεγχος της ποσότητας·

β)

δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας·

γ)

θέση του προϊόντος σε δεξαμενές/δοχεία (εκτός αν έχει αγορασθεί χωρίς διακίνηση της αλκοόλης).

II.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Συμβατικό ποσό ή μίσθωμα των δεξαμενών·

β)

έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)]·

γ)

έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]·

δ)

ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)].

ΙΙΙ.   ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α)

Έλεγχος της ποσότητας·

β)

έλεγχος της ποιότητας [εάν βαρύνει την παρέμβαση)·

γ)

φόρτωση σε όχημα ή σε δεξαμενή που διαθέτει ο αγοραστής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

I.   Εφαρμοστέα κατ’ αποκοπή ποσά

1.   Τα ενιαία για την Κοινότητα κατ’ αποκοπή ποσά καθορίζονται ανά προϊόν με βάση τις χαμηλότερες πραγματικές δαπάνες που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους ν και τελειώνει στις 30 Απριλίου του επομένου έτους.

2.   Ως «διαπιστωθείσες πραγματικές δαπάνες» νοούνται τα πραγματικά έξοδα διενέργειας των υλικών ενεργειών, που αναφέρονται στο παράρτημα V, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με βάση είτε την έκδοση χωριστών τιμολογίων για τις ενέργειες αυτές είτε την κατάρτιση σχετικής συμβάσεως που τις καλύπτει. Εάν, για δεδομένο προϊόν, υφίσταται απόθεμα κατά την περίοδο αναφοράς, αλλά δεν έχουν υπάρξει είτε είσοδοι είτε έξοδοι από αυτό, μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες αναφοράς που αναγράφονται στις συμβάσεις αποθεματοποίησης του προϊόντος αυτού.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 Μαΐου, τις πραγματικές δαπάνες σχετικά με τις αναφερόμενες στο παράρτημα V ενέργειες, που διενεργήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 κατ’ αποκοπή ποσά προσδιορίζονται, σε ευρώ, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των πραγματικών δαπανών που έχουν διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς σε τέσσερα τουλάχιστον κράτη μέλη με τις χαμηλότερες πραγματικές δαπάνες για δεδομένη υλική ενέργεια, εφόσον τα κράτη αυτά αντιπροσωπεύουν το 33 % τουλάχιστον του συνολικού μέσου αποθέματος του εν λόγω προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται στη στάθμιση οι πραγματικές δαπάνες άλλων κρατών μελών, μέχρις ότου επιτευχθεί το ποσοστό του 33 % των ποσοτήτων.

4.   Εάν για δεδομένο προϊόν ο αριθμός των κρατών μελών που προβαίνουν σε δημόσια γεωργική αποθεματοποίηση είναι κατώτερος των τεσσάρων, τα κατ’ αποκοπή ποσά για το προϊόν αυτό προσδιορίζονται με βάση τις διαπιστωθείσες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πραγματικές δαπάνες.

5.   Εάν, για δεδομένο προϊόν ευρισκόμενο σε απόθεμα, οι δηλωθείσες από ορισμένο κράτος μέλος πραγματικές δαπάνες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3, υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμητικού μέσου των δηλωθεισών από τα άλλα κράτη μέλη πραγματικών δαπανών, οι δαπάνες αυτές ανάγονται στο επίπεδο του εν λόγω αριθμητικού μέσου.

6.   Οι πραγματικές δαπάνες που χρησιμοποιούνται για τον προαναφερόμενο στις παραγράφους 3 και 4 υπολογισμό, σταθμίζονται σε συνάρτηση με τις αποθεματοποιημένες ποσότητες στα επιλεγέντα κράτη μέλη.

7.   Για τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ, οι δηλωθείσες πραγματικές δαπάνες τους μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη μέση ισοτιμία του νομίσματός τους κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

II.   Ειδικές διατάξεις

1.   Ο καθορισμός των κατ’ αποκοπή ποσών δυνατόν να συμπεριλαμβάνει προσαύξηση των δαπανών εξόδου από την αποθήκη αποθεματοποίησης, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος δηλώνει, για τη συνολική διάρκεια της λογιστικής χρήσης και για όλο το απόθεμα ενός προϊόντος, ότι παραιτείται από την εφαρμογή του αντίστοιχου ορίου ανοχής, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, και ότι εγγυάται την ποιότητα.

Η δήλωση αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή και πρέπει να της περιέλθει πριν την παραλαβή της πρώτης μηνιαίας δήλωσης των δαπανών της οικείας λογιστικής χρήσης, ή, στην περίπτωση που το προϊόν δεν ευρίσκεται στο απόθεμα παρέμβασης στην αρχή της χρήσης, το αργότερο εντός του μηνός που ακολουθεί την πρώτη είσοδο του προϊόντος αυτού στην παρέμβαση.

Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο προσαύξηση υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της τιμής παρέμβασης του σχετικού προϊόντος επί το όριο ανοχής που προβλέπεται για το προϊόν αυτό στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

2.   Για όλα τα προϊόντα σε απόθεμα, με εξαίρεση το βόειο κρέας, τα κατ’ αποκοπή ποσά που έχουν καθοριστεί για τις δαπάνες εισόδου και εξόδου από τις αποθήκες αποθεματοποίησης μειώνονται στην περίπτωση που δεν υπήρξε καμία διακίνηση των σχετικών ποσοτήτων. Το ποσό της μείωσης αυτής υπολογίζει η Επιτροπή σε αναλογία με τη μείωση των κατ’ αποκοπή ποσών που έχουν καθοριστεί στην απόφαση την οποία εξέδωσε για την προηγούμενη λογιστική χρήση.

3.   Η Επιτροπή δύναται να διατηρήσει τα ήδη καθορισθέντα για ορισμένο προϊόν κατ’ αποκοπή ποσά, εάν δεν υπήρξε ή δεν πρόκειται να υπάρξει δημόσια αποθεματοποίηση εντός της τρέχουσας λογιστικής χρήσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

I.   ΣΙΤΗΡΑ

Ξήρανση

Τα συμπληρωματικά έξοδα ξήρανσης που αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού υγρασίας κάτω του ορισθέντος για τον ποιοτικό τύπο, λαμβάνονται υπόψη ως υλική ενέργεια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό τον όρο ότι η ανάγκη να γίνει η ενέργεια αυτή έχει ήδη αποδειχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003.

Οι οφειλόμενες στην ξήρανση ποσοτικές απώλειες δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ορίου ανοχής της διατήρησης.

II.   ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.

Αξία των ποσοτήτων που αγοράστηκαν

Για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, όσον αφορά τις αγορές αλκοολών, ένα ποσό ισοδύναμο προς την ενίσχυση στην απόσταξη πρέπει να αφαιρείται από την τιμή αγοράς της αλκοόλης από τους οργανισμούς παρέμβασης και να καταχωρείται λογιστικά στη θέση προϋπολογισμού που αφορά στην απόσταξη. Η αξία αγοράς της αλκοόλης, αφαιρουμένης της ενίσχυσης, εγγράφεται σε λογαριασμό ως ποσότητες και αξίες των αγορών που αναλήφθηκαν στην παρέμβαση κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου (σειρά 004 του πίνακα 1). Η προς αφαίρεση ενίσχυση είναι αυτή που εφαρμόζεται για την ποιότητα της παραδοθείσας αλκοόλης.

2.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος Χ και του παραρτήματος ΧΙΙ, σημεία 2.α) και 2.γ), η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι η πληρωτέα στο αποστακτήριο τιμή, αφαιρουμένης της ανωτέρω στο σημείο 1 ενισχύσεως, αντί της τιμής παρέμβασης.

ΙΙΙ.   ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος Χ και του παραρτήματος ΧΙΙ, σημεία 2.α) και 2.γ), η τιμή βάσης που λαμβάνεται υπόψη, για το βόειο κρέας χωρίς κόκαλα, είναι η τιμή παρέμβασης επί το συντελεστή 1,47.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

1.

Εάν, για δεδομένο προϊόν, οι προβλέψεις σχετικά με την τιμή πώλησης των αποθεματοποιημένων βάσει της δημόσιας παρέμβασης προϊόντων είναι κατώτερες από την τιμή αγοράς του, εφαρμόζεται, κατά την αγορά του, ένα ποσοστό απαξίωσης, ονομαζόμενο «συντελεστής k». Το εκατοστιαίο αυτό ποσοστό καθορίζεται, για κάθε προϊόν, στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης.

2.

Το ποσοστό απαξίωσης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, προς τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της δυνάμενης να προβλεφθεί τιμής διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος.

3.

Η Επιτροπή δύναται κατά το χρόνο αγοράς να περιορίσει την απαξίωση, σε ένα κλάσμα του εκατοστιαίου ποσοστού που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Το κλάσμα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 70 % της απαξίωσης που αποφασίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή προβαίνει στον προσδιορισμό δεύτερης απαξίωσης στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, σύμφωνα με την εκτιθέμενη στην παράγραφο 5 μέθοδο.

4.

Στην περίπτωση των απαξιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή καθορίζει τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος, πριν τις 20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Προς το σκοπό αυτό, η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των προϊόντων σε απόθεμα συγκρίνεται με την εκτιμώμενη ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος αξία εκ μεταφοράς. Οι διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων αξιών εκ μεταφοράς και των προβλεπόμενων τιμών πώλησης επί τις εκτιμώμενες στο τέλος της λογιστικής χρήσης ποσότητες σε απόθεμα, παράγουν τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

5.

Η εκτίμηση των ποσοτήτων σε δημόσια αποθεματοποίηση και οι αξίες εκ μεταφοράς ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1, βασίζεται σε κοινοποίηση των κρατών μελών, αποστελλόμενη στην Επιτροπή το αργότερο στις 7 Σεπτεμβρίου του έτους ν+1 σχετικά με τα τηρούμενα σε απόθεμα προϊόντα στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων:

ποσότητες που αγοράστηκαν στη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου ενός έτους ν έως 31ης Αυγούστου του έτους ν+1·

οι υπάρχουσες στο απόθεμα ποσότητες, στις 31 Αυγούστου του έτους ν+1·

αξία, σε ευρώ, των προϊόντων σε απόθεμα, στις 31 Αυγούστου του έτους ν+1·

προβλέψεις για τις ποσότητες που θα υπάρχουν σε απόθεμα, στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους ν+1·

εκτιμήσεις για τις ποσότητες που θα αγοραστούν μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους ν+1·

αξία, σε ευρώ, των αγορών μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους ν+1.

6.

Οι αξίες σε εθνικά νομίσματα, κοινοποιούμενες από τα εκτός της ζώνης ευρώ κράτη μέλη, προκειμένου του υπολογισμού της απαξίωσης στο τέλος της λογιστικής χρήσης, μετατρέπονται σε ευρώ, εφαρμόζοντας τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο υπολογισμού των συνολικών ποσών της απαξίωσης στο τέλος της λογιστικής χρήσης.

7.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συνολικά ποσά της ανά προϊόν απαξίωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ώστε να τους παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στην τελευταία μηνιαία δήλωσή τους δαπανών προς το ΕΓΤΕ για την οικεία λογιστική χρήση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (ΜΕΙΚΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση των προϊόντων των αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από το ΕΓΤΕ, ισούνται προς τις αξίες των σχετικών αγορών αλκοολών, αφού αφαιρεθούν:

α)

τα έσοδα από τις πωλήσεις των αλκοολών·

β)

η αξία των ποσοτικών απωλειών που υπερβαίνουν το όριο ανοχής·

γ)

η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων λόγω κλοπής ή άλλων αναγνωρίσιμων απωλειών·

δ)

η αξία των ποσοτήτων που έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας των συνθηκών αποθεματοποίησης των προϊόντων·

ε)

η αξία των ποσοτήτων που έχουν υποστεί ζημία·

στ)

οι εγγυήσεις που κατέπεσαν βάσει εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων·

ζ)

τα τυχόν άλλα έσοδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)

στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων ανοχής όσον αφορά την αποθεματοποίηση ή τη μεταποίηση των προϊόντων, ή όταν μετά από κλοπές ή άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες διαπιστώνεται ότι λείπουν ορισμένες ποσότητες, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες αυτές επί την τιμή παρέμβασης που εφαρμόζεται για κάθε προϊόν, ανάλογα με τον ποιοτικό τύπο, την πρώτη ημέρα της τρέχουσας λογιστικής χρήσης, προσαυξημένη κατά 5 %.

Όσον αφορά την αλκοόλη, η τιμή παρέμβασης αντικαθίσταται από την τιμή που καταβάλλεται στην επιχείρηση απόσταξης (οινοπνευματοποιό), αφαιρουμένου ενός ποσού ίσου προς την ενίσχυση που της καταβλήθηκε.

β)

στην περίπτωση που, την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι ελλείπουσες ποσότητες, η μέση αγοραία τιμή, για τον ποιοτικό τύπο στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η αποθεματοποίηση, είναι υψηλότερη του 105 % της βασικής τιμής παρέμβασης, οι αντισυμβαλλόμενοι επιστρέφουν στους οργανισμούς παρέμβασης την τιμή στην αγορά που εξακριβώθηκε από το κράτος μέλος, προσαυξημένη κατά 5 %.

Τη μέση αγοραία τιμή προσδιορίζει το κράτος μέλος βασιζόμενο στα πληροφοριακά στοιχεία που κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή.

Οι διαφορές μεταξύ των ποσών που εισπράχθηκαν βάσει της εφαρμογής της αγοραίας τιμής και των ποσών που καταχωρήθηκαν στη λογιστική του ΕΓΤΕ με την εφαρμογή της τιμής παρέμβασης, πιστώνονται στο ΕΓΤΕ, στο τέλος της λογιστικής χρήσης, μαζί με τα λοιπά πιστωτικά στοιχεία.

γ)

στην περίπτωση που οι ελλείπουσες ποσότητες διαπιστώνονται μετά από μετακίνηση ή μεταφορά των προϊόντων από ένα κέντρο παρέμβασης ή ένα σημείο αποθεματοποίησης, που έχει ορίσει ο οργανισμός πληρωμών, προς ένα άλλο σημείο, και εφόσον δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη αξία από την κοινοτική νομοθεσία του οικείου τομέα, η αξία αυτών των ελλειπουσών ποσοτήτων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ

1.

Για κάθε γεωργικό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο μέτρου δημόσιας αποθεματοποίησης καθορίζονται τα παρακάτω όρια ανοχής, τα οποία καλύπτουν τις ποσοτικές απώλειες που προκύπτουν από τις συνήθεις ενέργειες αποθεματοποίησης, τις πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους κανόνες:

σιτηρά

0,2 %

αναποφλοίωτο ρύζι — καλαμπόκι — σόργο

0,4 %

ζάχαρη

0,1 %

αλκοόλη

0,6 %

αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

0,0 %

βούτυρο

0,0 %

βόειο κρέας

0,6 %.

2.

Το όριο αποδεκτών απωλειών κατά την αφαίρεση των κοκάλων του βοείου κρέατος καθορίζεται στο ποσοστό 32 %. Εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.

3.

Το όριο ανοχής για τις απώλειες ποσοτήτων που έγιναν δεκτές για την αποθεματοποίηση των προϊόντων των αποστάξεων, που αναφέρονται τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, είναι το όριο που προβλέπεται για τα προϊόντα των αποστάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του εν λόγω κανονισμού.

4.

Τα όρια ανοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως ποσοστό τοις εκατό του πραγματικού βάρους, χωρίς συσκευασία, των ποσοτήτων που έχουν εισέλθει στο απόθεμα και έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια δεδομένης λογιστικής χρήσης, αυξημένες με τις υπάρχουσες στο απόθεμα ποσότητες στην αρχή της εν λόγω χρήσης.

Τα εν λόγω όρια ανοχής εφαρμόζονται κατά τους φυσικούς ελέγχους των αποθεμάτων. Υπολογίζονται, για κάθε προϊόν, σε σχέση με τις συνολικές αποθεματοποιημένες ποσότητες από τον οργανισμό πληρωμών.

Το πραγματικό βάρος κατά την είσοδο και κατά την έξοδο υπολογίζεται αφαιρώντας, από το βάρος που διαπιστώθηκε, το κατ' αποκοπή βάρος της συσκευασίας που προβλέπεται στους όρους της συμβάσεως αγοράς του προϊόντος, ή ελλείψει αυτών, το μέσο βάρος των συσκευασιών που χρησιμοποιεί ο οργανισμός πληρωμών.

5.

Απώλεια εκφραζόμενη σε αριθμό συσκευασιών ή σε αριθμό τεμαχίων που έχουν καταγραφεί, δεν καλύπτεται από το όριο ανοχής.

6.

Οι ποσότητες που λείπουν λόγω κλοπών ή άλλων απωλειών οφειλομένων σε αναγνωρίσιμες αιτίες, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων ανοχής που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

7.

Τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζονται από την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧII

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ

1.

Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει υποβαθμιστεί όταν παύει να πληροί τους ποιοτικούς όρους που ίσχυαν κατά την αγορά του.

2.

Η αξία των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί υπολογίζεται, ανάλογα με τη φύση των αιτιών, ως εξής:

α)

σε περίπτωση τυχαίων ζημιογόνων γεγονότων και εκτός αν ειδικές διατάξεις του παραρτήματος VII ορίζουν άλλως, η αξία των προϊόντων υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των σχετικών ποσοτήτων επί την ισχύουσα για τον ποιοτικό τύπο [βασική] τιμή παρέμβασης την πρώτη ημέρα της τρέχουσας λογιστικής χρήσης, μειωμένη κατά 5 %·

β)

σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η αξία των ποσοτήτων που ζημιώθηκαν καθορίζεται με ειδική απόφαση της Επιτροπής, εκδιδόμενη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο των λοιπών κανονισμών για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών·

γ)

στην περίπτωση κακών συνθηκών διατήρησης των προϊόντων, ιδίως λόγω ακατάλληλων μεθόδων αποθεματοποίησής τους, η αξία του προϊόντος καταχωρείται λογιστικά σύμφωνα με τα σημεία α) και β) του παραρτήματος Χ·

δ)

στην περίπτωση υπερβολικά μακροχρόνιας αποθεματοποίησης, η λογιστική αξία του προϊόντος προσδιορίζεται κατά την προσφορά του προς πώληση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, ή ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο των λοιπών κανονισμών για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, με βάση την τιμή πώλησης.

Η απόφαση για την πώληση λαμβάνεται αμελλητί σύμφωνα με την τομεακή γεωργική νομοθεσία που εφαρμόζεται για το σχετικό προϊόν. Τα έσοδα από την πώληση εγγράφονται σε λογαριασμό και καταλογίζονται στο μήνα εξόδου του προϊόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIII

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

1.

Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, τα έξοδα εισόδου, παραμονής, αποθεματοποίησης και χρηματοδότησης, που έχουν ήδη καταχωρηθεί λογιστικά για καθεμιά από τις απορριφθείσες ποσότητες, αφαιρούνται και εγγράφονται σε χωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)

οι προς αφαίρεση δαπάνες εισόδου και εξόδου υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τα αντίστοιχα κατ’ αποκοπή ποσά που ισχύουν το μήνα της εξόδου·

β)

οι προς αφαίρεση δαπάνες αποθεματοποίησης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό των μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου και επί το κατ’ αποκοπή ποσό που ισχύει το μήνα της εξόδου·

γ)

τα προς αφαίρεση χρηματοοικονομικά έξοδα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου, αφαιρουμένου του αριθμού μηνών της προθεσμίας πληρωμής που ίσχυε κατά την είσοδο επί το ποσοστό χρηματοδότησης που ίσχυε το μήνα της εξόδου, διαιρούμενο δια του δώδεκα, και επί τη μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς που ίσχυε στην αρχή της λογιστικής χρήσης, ή τον πρώτο μήνα της δήλωσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς.

2.

Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 έξοδα καταχωρούνται ως υλικές ενέργειες του μήνα εξόδου των προϊόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

(Ενδεικτικό)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προϊόντα:

Αποθεματοποιητής:

Μήνας:

Αποθήκη:

Αριθ.:

Διεύθυνση:

Παρτίδα

Περιγραφή

Ποσότητα (χιλιόγραμμα, τόνοι, εκατόλιτρα, κιβώτια, τεμάχια, κλπ.)

Ημερομηνία

Παρατηρήσεις

Είσοδος

Έξοδος

 

Ποσότητα εκ μεταφοράς

 

 

 

 

 

Ποσότητα προς μεταφορά

 

 

 

 

(υπογραφή και σφραγίδα)

Τόπος και ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

(Ενδεικτικό)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Προϊόντα:

Αποθεματοποιητής:

Έτος:

Αποθήκη:

Αριθ.:

Διεύθυνση:

Παρτίδα

Περιγραφή

Καταχωρηθείσα ποσότητα ή/και βάρος

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

(υπογραφή και σφραγίδα)

Τόπος και ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

 

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 411/88

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Παράρτημα IV, σημείο II, παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Παράρτημα IV, σημείο II, παράγραφος 4

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Παράρτημα IV, σημείο II, παράγραφος 5

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Παράρτημα IV, σημείο II, παράγραφος 6

Άρθρο 2, παράγραφος 3

Παράρτημα IV, σημείο III, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Παράρτημα IV, σημείο III, παράγραφος 2

Άρθρο 3

Παράρτημα IV, σημείο I, παράγραφος 1

Άρθρο 4

Παράρτημα IV, σημείο I, παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Παράρτημα

Προσάρτημα του παραρτήματος IV


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Παράρτημα VI, σημείο I, παράγραφος 1

Άρθρο 1α

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 2

Παράρτημα VI, σημείο I, παράγραφοι 2 έως 6

Άρθρο 3

Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

Παράρτημα

Παράρτημα V


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Παράρτημα IX

Άρθρο 2

Άρθρο 9, παράγραφος 1

Άρθρο 3

Παράρτημα ΧI, παράγραφος 3

Άρθρο 4


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 5

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 8

Άρθρο 3

Άρθρο 8, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Παράρτημα ΧI, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Παράρτημα ΧI, παράγραφος 6

Άρθρο 4, παράγραφος 4

Παράρτημα ΧI, παράγραφος 7

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Άρθρο 5, παράγραφος 4

Άρθρο ΧΙΙ, σημείο 1

Άρθρο 5, παράγραφος 5

Άρθρο 2, παράγραφος 5

Άρθρο 6

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

Άρθρο 7

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Παράρτημα, σημείο Α

Άρθρο 4

Παράρτημα, σημείο Β, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 1

Παράρτημα, σημείο Β, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο στ)


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1, παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 1, παράγραφος 4

Παράρτημα IV, σημείο III, παράγραφος 3

Άρθρο 1, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα IV, σημείο II, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2

Παράρτημα X

Άρθρο 2, παράγραφος 3

Παράρτημα XII

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Άρθρο 2, παράγραφος 5

Άρθρο 2, παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2, παράγραφος 5, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο α)

Άρθρο 3, παράγραφος 2

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Άρθρο 3, παράγραφος 3

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Άρθρο 4

Παράρτημα VI, σημείο II, παράγραφος 1

Άρθρο 5

Άρθρο 9, παράγραφος 3

Άρθρο 6, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 9, παράγραφος 5

Άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3

Παράρτημα XIII

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 9, παράγραφος 7

Άρθρο 9

Άρθρο 9, παράγραφος 1

Άρθρο 10

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

Άρθρο 11

Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο α)

Άρθρο 12

Παράρτημα

Παράρτημα VII


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 147/91

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Παράρτημα ΧΙ, παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 2

Παράρτημα ΧΙ, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2148/96

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2

Παράρτημα IΙ, σημείο ΙII, παράγραφος 1

Άρθρο 3

Παράρτημα IΙ, σημείο II, παράγραφος 2

Άρθρο 4

Παράρτημα 1, σημείο Α. Ι

Άρθρο 5

Παράρτημα 1, σημείο Α. ΙΙ

Άρθρο 6

Παράρτημα ΙΙ, σημείο ΙΙ

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 7

Άρθρο 8

Παράρτημα ΙΙ, σημείο ΙV

Άρθρο 9

Άρθρο 2, παράγραφος 8

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Παράρτημα I

Παράρτημα XIV

Παράρτημα II

Παράρτημα XV

Παράρτημα III

Παράρτημα Ι, σημείο Β


Top