EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η προστασία της υγείας των φυτών είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας και οι πρόσφατες εξελίξεις συνεπάγονται έναν αυξημένο αριθμό επιστημονικών αξιολογήσεων των φυτοϋγειονομικών κινδύνων.

(2)

Η πραγματογνωμοσύνη που διαθέτει σήμερα η επιστημονική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία είναι υπεύθυνη για τις γνώμες σε ζητήματα για την υγεία των φυτών, τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους, επιτρέπει επιστημονικές αξιολογήσεις μόνο κατά περίσταση και σε περιορισμένη κλίμακα στον τομέα της υγείας των φυτών. Εφεξής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των αιτήσεων για τη διατύπωση επιστημονικής γνώμης σχετικά με την υγεία των φυτών, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημη αίτηση για τη συγκρότηση νέας μόνιμης επιστημονικής ομάδας η οποία να συγκεντρώνει ευρύτερο φάσμα πραγματογνωμοσύνης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την υγεία των φυτών όπως η εντομολογία, η μυκητολογία, η ιολογία, η βακτηριολογία, η βοτανική, η γεωπονία, η απομόνωση των φυτών και η επιδημιολογία των φυτικών νόσων.

(3)

Για να ληφθεί υπόψη η δημιουργία συμπληρωματικής επιστημονικής ομάδας για την υγεία των φυτών, τα ονόματα της «ομάδας για την υγεία των φυτών, τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους» πρέπει να τροποποιηθούν.

(4)

Επομένως, είναι σκόπιμο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

η ομάδα με θέμα τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους·».

2)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο i):

«i)

η ομάδα με θέμα την υγεία των φυτών.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).


Top