EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0208

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 208/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων VI και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα επεξεργασίας για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου και λιπασματοποίησης και τις απαιτήσεις για την κόπρο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 553–563 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/208/oj

8.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 208/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση των παραρτημάτων VI και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα επεξεργασίας για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου και λιπασματοποίησης και τις απαιτήσεις για την κόπρο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι η κόπρος και τα προϊόντα που παράγονται από αυτήν χρησιμοποιούνται ή διατίθενται με τρόπο ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

(2)

Το κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ορίζει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την έγκριση εγκαταστάσεων βιοαερίου και λιπασματοποίησης που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα.

(3)

Στη συνέχεια της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την ασφάλεια έναντι των βιολογικών κινδύνων που συνδέονται με τα πρότυπα επεξεργασίας των ζωικών υποπροϊόντων για την παραγωγή βιοαερίου ή τη λιπασματοποίηση, ενδείκνυται η τροποποίηση του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, ώστε να επιτραπεί η έγκριση άλλων παραμέτρων επεξεργασίας.

(4)

Το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ορίζει απαιτήσεις για την κόπρο, την επεξεργασμένη κόπρο και τα προϊόντα επεξεργασμένης κόπρου και καθορίζει επίσης τις παραμέτρους επεξεργασίας και ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται στην κόπρο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για την επεξεργασμένη κόπρο και τα προϊόντα επεξεργασμένης κόπρου.

(5)

Στη συνέχεια της γνωμοδότησης της EFSA της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη βιολογική ασφάλεια της θερμικής επεξεργασίας της κόπρου, ενδείκνυται η τροποποίηση των σχετικών απαιτήσεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος VIII ώστε να ληφθεί υπόψη η εν λόγω γνωμοδότηση.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα VI και VIII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006. Εντούτοις, οι απαιτήσεις στο παράρτημα VI κεφάλαιο ΙΙ σημείο Γ.13α και στο παράρτημα VIII κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο ΙΙ.Α.5.γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 12.3.2005, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα VI και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα VI, το κεφάλαιο II τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα σημεία Α.1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Η εγκατάσταση βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισμένη με:

α)

μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί, με:

i)

εγκαταστάσεις παρακολούθησης της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή·

ii)

συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν συνεχώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχου που αναφέρονται στο σημείο i)· και

iii)

επαρκές σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρμανσης·

β)

κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων και των περιεκτών κατά την έξοδό τους από την εγκατάσταση βιοαερίου.

Ωστόσο, μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης δεν θα είναι υποχρεωτική για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου που μετασχηματίζουν μόνο:

i)

ζωικά υποπροϊόντα που έχουν υποβληθεί στη μέθοδο επεξεργασίας 1·

ii)

υλικό κατηγορίας 3 που έχει υποβληθεί σε παστερίωση/εξυγίανση σε άλλο χώρο· ή

iii)

ζωικά υποπροϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη χωρίς επεξεργασία.

Αν η εγκατάσταση βιοαερίου βρίσκεται σε χώρο όπου φυλάσσονται ζώα εκτροφής και δεν χρησιμοποιεί μόνο την κόπρο που προέρχεται από τα εν λόγω ζώα, η εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από την περιοχή όπου εκτρέφονται τα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισμός της εγκατάστασης από τα ζώα, την τροφή τους και τη στρωμνή τους, με περίφραξη εάν χρειαστεί.

2.

Η εγκατάσταση λιπασματοποίησης πρέπει να είναι εξοπλισμένη με:

α)

κλειστό αντιδραστήρα λιπασματοποίησης, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί, με:

i)

εγκαταστάσεις παρακολούθησης της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή·

ii)

συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν, συνεχώς, τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχου που αναφέρονται στο i)· και

iii)

επαρκές σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρμανσης·

β)

κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων και των περιεκτών που μεταφέρουν ανεπεξέργαστα ζωικά υποπροϊόντα.

Ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται και άλλα είδη συστημάτων λιπασματοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρασίτων·

ii)

η διαχείρισή τους πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε όλα τα υλικά που βρίσκονται στο σύστημα είναι μέσα στα πλαίσια των απαιτούμενων παραμέτρων χρόνου και θερμοκρασίας, όπου περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, η συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων·

iii)

συμμορφώνονται με όλες τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Αν η εγκατάσταση λιπασματοποίησης βρίσκεται σε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ζώα εκτροφής και δεν χρησιμοποιεί μόνο την κόπρο που προέρχεται από τα εν λόγω ζώα, η εγκατάσταση λιπασματοποίησης πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από την περιοχή όπου εκτρέφονται τα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισμός της εγκατάστασης λιπασματοποπίησης από τα ζώα, την τροφή τους και τη στρωμνή τους, με περίφραξη εάν χρειαστεί.»

β)

Το σημείο B.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.

Ο χειρισμός και η αποθήκευση των υπολειμμάτων πέψης και του βιολογικού λιπάσματος στην εγκατάσταση βιοαερίου ή στην εγκατάσταση λιπασματοποίησης, αντίστοιχα, πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η επαναμόλυνση.»

γ)

Το σημείο Γ.12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.

Το υλικό κατηγορίας 3 που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε εγκατάσταση βιοαερίου εξοπλισμένη με μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α)

μέγιστος κοκκομετρικός όγκος πριν από την εισαγωγή στη μονάδα: 12 mm·

β)

ελάχιστη θερμοκρασία όλων των υλικών στη μονάδα: 70 °C· και

γ)

ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης παραμονής στη μονάδα: 60 λεπτά.

Ωστόσο, γάλα, πρωτόγαλα και προϊόντα γάλακτος κατηγορίας 3 μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς παστερίωση/εξυγίανση ως πρώτη ύλη σε εγκατάσταση βιοαερίου, εάν η αρμόδια αρχή δεν θεωρεί ότι τα υλικά αυτά αποτελούν κίνδυνο διάδοσης οποιασδήποτε σοβαρής μεταδοτικής νόσου.»

δ)

Το σημείο Γ.13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13.

Το υλικό της κατηγορίας 3 που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε εγκατάσταση λιπασματοποίησης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α)

μέγιστο μέγεθος των σωματιδίων πριν από την εισαγωγή στον αντιδραστήρα λιπασματοποίησης: 12 mm·

β)

ελάχιστη θερμοκρασία του συνόλου του υλικού μέσα στον αντιδραστήρα: 70 °C· και

γ)

ελάχιστος χρόνος παραμονής στον αντιδραστήρα στους 70 °C (σύνολο του υλικού): 60 λεπτά.»

ε)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο Γ.13α:

«13α.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη χρήση άλλων τυποποιημένων παραμέτρων διαδικασίας υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι οι παράμετροι αυτές εξασφαλίζουν ελαχιστοποίηση των βιολογικών κινδύνων. Η απόδειξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια επικύρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) έως στ):

α)

προσδιορισμός και ανάλυση των πιθανών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του υλικού εισαγωγής, με βάση τον πλήρη ορισμό των συνθηκών επεξεργασίας·

β)

αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα αξιολογείται το πώς επιτυγχάνονται στην πράξη οι συγκεκριμένοι όροι επεξεργασίας που αναφέρονται στο στοιχείο α) σε κανονικές και σε μη κανονικές συνθήκες·

γ)

επικύρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας με τη μέτρηση της μείωσης της βιωσιμότητας/μολυσματικότητας των εξής:

i)

ενδογενών οργανισμών δεικτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπου ο δείκτης είναι:

συνεχώς παρών στην πρώτη ύλη σε υψηλούς αριθμούς,

όχι λιγότερο ανθεκτικός στη θερμότητα ως προς τις θανατηφόρες πτυχές της διαδικασίας επεξεργασίας, αλλά και όχι σημαντικά ανθεκτικότερος από τους παθογόνους παράγοντες για την παρακολούθηση των οποίων χρησιμοποιείται,

σχετικά εύκολο να ποσοτικοποιηθεί και σχετικά εύκολο να εντοπισθεί και να επιβεβαιωθεί·

ή

ii)

ενός καλά χαρακτηρισμένου οργανισμού ή ιού δοκιμής, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που εισάγεται στο αρχικό υλικό με ένα κατάλληλο σώμα δοκιμής·

δ)

η επικύρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) πρέπει να καταδεικνύει ότι η διαδικασία επιτυγχάνει την ακόλουθη γενική μείωση κινδύνου:

i)

για τις θερμικές και χημικές διαδικασίες:

με τη μείωση κατά 5 log10 του Enterococcus faecalis ή της Salmonella Senftenberg (775W, αρνητικό H2S),

με τη μείωση του τίτλου μολυσματικότητας των θερμοανθεκτικών ιών όπως ο parvovirus κατά τουλάχιστον 3 log10, όποτε εντοπίζονται ως σχετικός κίνδυνος·

και

ii)

επίσης, όσον αφορά τις χημικές διαδικασίες:

με τη μείωση των ανθεκτικών παρασίτων όπως τα αυγά των ascaris sp. κατά τουλάχιστον 99,9 % (3 log10) των βιώσιμων σταδίων·

ε)

σχεδιασμός πλήρους προγράμματος ελέγχου που θα περιλαμβάνει διαδικασίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας της διαδικασίας που αναφέρεται στο στοιχείο γ)·

στ)

μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των σχετικών παραμέτρων διαδικασίας που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι λεπτομέρειες για τις σχετικές παραμέτρους της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται σε μια εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης καθώς και για άλλα κρίσιμα σημεία ελέγχου πρέπει να καταγράφονται και να διατηρούνται έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος λειτουργίας ή ο εκπρόσωπός τους και η αρμόδια αρχή να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Τα αρχεία πρέπει να διατίθενται στην αρμόδια αρχή εφόσον ζητηθούν.

Οι πληροφορίες σχετικά με μια διαδικασία που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος σημείου πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή εφόσον ζητηθεί.»

στ)

Στο σημείο Γ.14, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

θεωρεί ότι τα κατάλοιπα ή το βιολογικό λίπασμα είναι ανεπεξέργαστο υλικό.»

ζ)

Το σημείο Δ.15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15.

Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα υπολειμμάτων πέψης ή βιολογικού λιπάσματος, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή αμέσως μετά από αυτήν στην εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία, πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 σε 1 g;

ή

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 σε 1 g;

και

τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των καταλοίπων πέψης ή του βιολογικού λιπάσματος, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης στην εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5· c = 0· m = 0· M = 0

όπου:

n

=

ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων,

m

=

κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,

M

=

μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή ανώτερος από M, και

c

=

ο αριθμός των δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται αποδεκτό εάν ο αριθμός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.

Τα υπολείμματα πέψης ή το βιολογικό λίπασμα, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, πρέπει να υφίστανται επανεπεξεργασία και, στην περίπτωση της σαλμονέλας, να αντιμετωπίζονται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.»

2.

Στο παράρτημα VIII κεφάλαιο III, το σημείο II.Α.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

Η κυκλοφορία στην αγορά επεξεργασμένης κόπρου και προϊόντων επεξεργασμένης κόπρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως ε):

α)

πρέπει να προέρχονται από τεχνική μονάδα, εγκατάσταση βιοαερίου ή εγκατάσταση λιπασματοποίησης εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β)

πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαδικασία θερμικής επεξεργασίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 °C για τουλάχιστον 60 λεπτά και πρέπει να έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας παραγωγής σπορίων και τοξινών·

γ)

ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη χρήση άλλων τυποποιημένων παραμέτρων διαδικασίας από εκείνους που περιγράφονται στο στοιχείο β) υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι οι παράμετροι αυτές εξασφαλίζουν ελαχιστοποίηση των βιολογικών κινδύνων. Η απόδειξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια επικύρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

i)

προσδιορισμός και ανάλυση των πιθανών κινδύνων συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του υλικού εισαγωγής, με βάση τον πλήρη ορισμό των συνθηκών επεξεργασίας, και αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα αξιολογείται το πώς επιτυγχάνονται στην πράξη οι συγκεκριμένοι όροι επεξεργασίας σε κανονικές και σε μη κανονικές συνθήκες·

ii)

επικύρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας:

ii-1)

με τη μέτρηση της μείωσης της βιωσιμότητας/μολυσματικότητας των ενδογενών οργανισμών δεικτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπου ο δείκτης είναι:

συνεχώς παρών στην πρώτη ύλη σε υψηλούς αριθμούς,

όχι λιγότερο ανθεκτικός στη θερμότητα ως προς τις θανατηφόρες πτυχές της διαδικασίας επεξεργασίας, αλλά και όχι σημαντικά ανθεκτικότερος από τους παθογόνους παράγοντες για την παρακολούθηση των οποίων χρησιμοποιείται,

σχετικά εύκολο να ποσοτικοποιηθεί και σχετικά εύκολο να εντοπισθεί και να επιβεβαιωθεί·

ή

ii-2)

με τη μέτρηση της μείωσης της βιωσιμότητας/μολυσματικότητας, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ενός καλά χαρακτηρισμένου οργανισμού ή ιού δοκιμής που εισάγεται σε ένα κατάλληλο σώμα δοκιμής στο αρχικό υλικό·

iii)

η επικύρωση που αναφέρεται στο σημείο ii) πρέπει να καταδεικνύει ότι η διαδικασία επιτυγχάνει την ακόλουθη γενική μείωση κινδύνου:

για τις θερμικές και χημικές διαδικασίες με τη μείωση κατά 5 log10 του Enterococcus faecalis και με τη μείωση του τίτλου μολυσματικότητας των θερμοανθεκτικών ιών όπως ο parvovirus, όποτε εντοπίζονται ως σχετικός κίνδυνος, κατά τουλάχιστον 3 log10,

επίσης, όσον αφορά τις χημικές διαδικασίες με τη μείωση των ανθεκτικών παρασίτων όπως τα αυγά των ascaris sp. κατά τουλάχιστον 99,9 % (3 log10) των βιώσιμων σταδίων·

iv)

σχεδιασμός πλήρους προγράμματος ελέγχου που θα περιλαμβάνει διαδικασίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας της διαδικασίας·

v)

μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των σχετικών παραμέτρων διαδικασίας που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι λεπτομέρειες για τις σχετικές παραμέτρους της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται σε μια εγκατάσταση καθώς και για άλλα κρίσιμα σημεία ελέγχου πρέπει να καταγράφονται και να διατηρούνται έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος λειτουργίας ή ο εκπρόσωπός τους και η αρμόδια αρχή να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Τα αρχεία πρέπει να διατίθενται στην αρμόδια αρχή εφόσον ζητηθούν.

Οι πληροφορίες σχετικά με μια διαδικασία που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος σημείου πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή εφόσον ζητηθεί·

δ)

τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της κόπρου του λιπάσματος που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή αμέσως μετά από αυτήν στην εγκατάσταση προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 σε 1 g;

ή

Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 σε 1 g;

και

τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της κόπρου, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης στην τεχνική εγκατάσταση ή στην εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5· c = 0· m = 0· M = 0

όπου:

n

=

ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων,

m

=

κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,

M

=

μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή ανώτερος από M, και

c

=

ο αριθμός των δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται αποδεκτό εάν ο αριθμός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.

Η επεξεργασμένη κόπρος ή τα επεξεργασμένα προϊόντα κόπρου που δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω απαιτήσεις θα θεωρούνται μη επεξεργασμένα·

ε)

πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η ρύπανση ή η μόλυνση και η ενυδάτωση μετά την επεξεργασία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αποθηκεύονται:

i)

σε σφραγισμένους και μονωμένους σιρούς, ή

ii)

σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες (πλαστικούς σάκους ή “μεγάλους σάκους”).»


Top