EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0067

Οδηγία 2006/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006 , περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 8–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 209–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; καταργήθηκε από 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/67/oj

8.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 217/8


ΟΔΗΓΊΑ 2006/67/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2006

περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1968, περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Το αργό πετρέλαιο και τα εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου καταλαμβάνουν σημαντική θέση στον εφοδιασμό της Κοινότητος σε ενεργειακά προϊόντα. Κάθε δυσκολία, ακόμα και παροδική, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προμηθειών των ανωτέρω προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες ή τη σημαντική αύξηση της τιμής τους στις διεθνείς αγορές, είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα της Κοινότητος. Πρέπει, συνεπώς, η Κοινότητα να είναι σε θέση να εξουδετερώνει ή τουλάχιστον να μειώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του ενδεχόμενου.

(3)

Μία κρίση εφοδιασμού είναι δυνατόν να εμφανισθεί με τρόπο απρόβλεπτο. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ληφθούν από τώρα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ενδεχομένων ελλείψεων.

(4)

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού των κρατών μελών με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου με τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων των κυριοτέρων προϊόντων πετρελαίου.

(5)

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης των πετρελαιϊκών αποθεμάτων δεν πρέπει να βλάψουν την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(6)

Με την οδηγία 73/238/ΕΟΚ (5), το Συμβούλιο εξέδωσε τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως σχετικά με την άντληση από τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού της Κοινότητας σε αργό πετρέλαιο και πετρελαιϊκά προϊόντα· τα κράτη μέλη ανέλαβαν δεσμεύσεις της αυτής φύσεως στο πλαίσιο της συμφωνίας για το «Διεθνές Πρόγραμμα Ενέργειας».

(7)

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν αποθέματα στη διάθεση των κρατών μελών για την αντιμετώπιση δυσκολιών στον εφοδιασμό με πετρέλαιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την εξουσία και την ικανότητα να ελέγχουν τη χρήση των αποθεμάτων έτσι ώστε να μπορούν να τα θέτουν ταχύτατα στη διάθεση των τομέων στους οποίους είναι πιο πιεστικές οι ανάγκες εφοδιασμού σε πετρέλαιο.

(8)

Οι οργανωτικοί διακανονισμοί για τη διατήρηση αποθεμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και την προσιτότητά τους στον καταναλωτή.

(9)

Οι οργανωτικοί διακανονισμοί για τη διατήρηση αποθεμάτων είναι σκόπιμο να είναι διαφανείς, εξασφαλίζοντας το δίκαιο και αμερόληπτο επιμερισμό του βάρους της υποχρέωσης διατήρησης των αποθεμάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους ενδιαφερομένους πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου.

(10)

Προκειμένου να οργανώνουν τη διατήρηση αποθεμάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν σύστημα με βάση την ανάθεση, εν όλω ή εν μέρει, της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων σε φορέα ή οντότητα. Το τυχόν υπόλοιπο πρέπει να διατηρείται από τις εταιρίες διύλισης και τους άλλους παράγοντες της αγοράς. Η εταιρική σχέση μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία αποδοτικών και αξιόπιστων μηχανισμών διατήρησης αποθεμάτων.

(11)

Η εγχώρια παραγωγή συμβάλλει από μόνη της στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Η εξέλιξη της πετρελαιοαγοράς μπορεί να δικαιολογήσει τη χορήγηση κατάλληλης παρέκκλισης από την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου για όσα κράτη μέλη έχουν εγχώρια πετρελαιοπαραγωγή. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες επιχειρήσεις από την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων για ποσότητα που δεν υπερβαίνει την ποσότητα των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις αυτές από το αργό πετρέλαιο εγχώριας παραγωγής.

(12)

Είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν προσεγγίσεις που ήδη ακολουθούνται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων και συμφωνιών τους. Λόγω των μεταβολών στον τρόπο κατανάλωσης πετρελαίου, τα καύσιμα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών έχουν καταστεί σημαντική συνιστώσα της κατανάλωσης αυτής.

(13)

Είναι ανάγκη να προσαρμοσθούν και να απλουστευθούν οι κοινοτικές διαδικασίες για τη σύνταξη στατιστικών δελτίων που αφορούν τα αποθέματα πετρελαίου.

(14)

Τα αποθέματα πετρελαίου μπορούν, κατ’ αρχήν, να διατηρούνται οπουδήποτε στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκολύνεται η εγκατάσταση αποθεμάτων έξω από την εθνική επικράτεια. Οι αποφάσεις για τη διατήρηση αποθεμάτων έξω από την εθνική επικράτεια είναι αναγκαίο να λαμβάνονται από την κυβέρνηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ανάλογα με τις ανάγκες του και τις παραμέτρους ασφάλειας του εφοδιασμού. Στην περίπτωση αποθεμάτων που τηρούνται στη διάθεση άλλης επιχείρησης, φορέα ή οντότητας, απαιτούνται λεπτομερέστεροι κανόνες οι οποίοι να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την προσιτότητα των αποθεμάτων σε περίπτωση δυσχερειών προμήθειας πετρελαίου.

(15)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η χρήση συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το στοιχειώδες ύψος των αποθεμάτων ώστε να προάγεται η χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης σε άλλα κράτη μέλη. Εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αποφασίζουν τη σύναψη των συμφωνιών αυτών.

(16)

Είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η διοικητική εποπτεία των αποθεμάτων και να καθιερωθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον έλεγχο και την επαλήθευση των αποθεμάτων. Απαιτείται να προβλεφθεί σύστημα κυρώσεων για την επιβολή ενός τέτοιου ελέγχου.

(17)

Το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση των αποθεμάτων ασφαλείας στην Κοινότητα.

(18)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας αποθεμάτων πετρελαίου, εντός της Κοινότητας, μέσω αξιόπιστων και διάφανων μηχανισμών βασισμένων στην αλληλεγγύη των κρατών μελών, ενώ παράλληλα τηρούνται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(19)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να διατηρούν εντός της Κοινότητας, για κάθε κατηγορία προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο άρθρο 2, επί μονίμου βάσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, ένα επίπεδο αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου, το οποίο να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ενενήντα ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης του προηγουμένου ημερολογιακού έτους που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

2.   Το μέρος της εσωτερικής κατανάλωσης που καλύπτεται από παράγωγα πετρελαίου παραγόμενα εγχωρίως από το οικείο κράτος μέλος, μπορεί να αφαιρείται από την εν λόγω κατανάλωση έως ένα ποσοστό 25 %, κατ’ ανώτατο όριο. Η εσωτερική κατανομή του αποτελέσματος αυτής της αφαίρεσης αποφασίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Για τον υπολογισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, καθορίζονται οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

α)

βενζίνες αυτοκινήτων και καύσιμα αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθουμένων τύπου βενζίνης)·

β)

ντήζελ (gas-oil, diesel-oil), φωτιστικό πετρέλαιο και καύσιμο αεριοπροωθουμένων τύπου κηροζίνης·

γ)

μαζούτ (fuel-oils).

Στον υπολογισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνονται τα καύσιμα των ποντοπόρων πλοίων.

Άρθρο 3

1.   Τα κατά το άρθρο 1 διατηρούμενα αποθέματα ευρίσκονται πλήρως στη διάθεση των κρατών μελών σε περίπτωση που ανακύπτουν δυσκολίες στην προμήθεια πετρελαίου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις νόμιμες εξουσίες για να αποφασίζουν τη διάθεση των αποθεμάτων σε τέτοιες περιστάσεις.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσιτότητα των αποθεμάτων αυτών, θεσπίζουν δε ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν την εξακρίβωση, τη λογιστική καταχώρηση και τον έλεγχο των αποθεμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή δίκαιων και αμερόληπτων όρων στα μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων τους.

Το κόστος που συνεπάγεται η διατήρηση αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1, προσδιορίζεται με διαφάνεια. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ώστε να λαμβάνουν κατάλληλα στοιχεία σχετικά με το κόστος διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 και να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στους ενδιαφερομένους.

3.   Προκειμένου να τηρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσφύγουν σε φορέα ή οντότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του συνόλου ή μέρους των αποθεμάτων.

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσφύγουν σε κοινό φορέα ή οντότητα διατήρησης αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη αυτά είναι από κοινού υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

1.   Στο τέλος κάθε μηνός, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικό δελτίο των υφιστάμενων αποθεμάτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6, και στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ημερών μέσης κατανάλωσης του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στον οποίο αντιστοιχούν τα αποθέματα αυτά. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται το αργότερο την εικοστή πέμπτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τον μήνα αναφοράς.

2.   Η υποχρέωση των κρατών μελών να διατηρούν αποθέματα βασίζεται στην εσωτερική κατανάλωση του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε νέα εκτίμηση της υποχρέωσής τους για τη διατήρηση αποθεμάτων και εξασφαλίζουν ότι συμμορφούνται προς τις νέες τους υποχρεώσεις κάθε έτος το συντομότερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου.

3.   Στο στατιστικό δελτίο, τα αποθέματα καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης αναφέρονται χωριστά στην κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 5

1.   Τα αποθέματα που απαιτούνται βάσει της υποχρέωσης που ορίζει το άρθρο 1, μπορούν να διατηρούνται υπό τη μορφή αργού πετρελαίου και ενδιάμεσων προϊόντων, καθώς και υπό τη μορφή τελικών προϊόντων.

2.   Στο στατιστικό δελτίο των υφιστάμενων στο τέλος κάθε μηνός αποθεμάτων:

α)

τα τελικά προϊόντα υπολογίζονται με την πραγματική τους ποσότητα·

β)

το αργό πετρέλαιο και τα ενδιάμεσα προϊόντα υπολογίζονται:

i)

είτε βάσει της ποσοτικής αναλογίας κάθε κατηγορίας προϊόντων που παρήχθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στα διυλιστήρια του οικείου κράτους μέλους,

ii)

είτε βάσει των προγραμμάτων παραγωγής των διυλιστηρίων του οικείου κράτους μέλους για το τρέχον έτος,

iii)

είτε βάσει του λόγου της συνολικής ποσότητας προϊόντων που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων και που έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο οικείο κράτος μέλος, προς τη συνολική ποσότητα αργού πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε κατά το ίδιο έτος, έως το 40 % το πολύ της συνολικής υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (βενζίνες και πετρέλαια εσωτερικής καύσης (gas-oils) και το 50 % το πολύ της τρίτης κατηγορίας (πετρέλαια εξωτερικής καύσης (fuel-oils).

3.   Όταν προορίζονται για μεταποίηση σε τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τα συστατικά μειγμάτων μπορούν να αντικαθιστούν τα προϊόντα για τη μεταποίηση των οποίων προορίζονται.

Άρθρο 6

1.   Για τον υπολογισμό του ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1, στο στατιστικό δελτίο περιλαμβάνονται μόνον οι ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

2.   Υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα:

α)

οι ποσότητες στα πετρελαιοφόρα πλοία που έχουν προσεγγίσει ένα λιμένα προκειμένου να εκφορτώσουν, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι λιμενικές διατυπώσεις·

β)

οι αποθηκευμένες ποσότητες στους λιμένες εκφόρτωσης·

γ)

οι ποσότητες που περιέχονται σε δεξαμενές στην είσοδο των πετρελαιαγωγών·

δ)

οι ποσότητες που περιέχονται στις δεξαμενές των διυλιστηρίων, με εξαίρεση τις ποσότητες που ευρίσκονται στους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας·

ε)

οι ποσότητες που ευρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους των διυλιστηρίων, των επιχειρήσεων εισαγωγής, αποθήκευσης, ή χονδρικής διανομής·

στ)

οι ποσότητες που ευρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους, μεγάλων καταναλωτών, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την υποχρέωση διατήρησης μονίμων αποθεμάτων·

ζ)

οι ποσότητες που μεταφέρονται σε φορτηγίδες και ακτοπλοϊκά πλοία εντός των εθνικών συνόρων, επί των οποίων είναι δυνατόν να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίες δύνανται να καταστούν αμέσως διαθέσιμες.

3.   Από το στατιστικό δελτίο εξαιρούνται ιδίως το εγχώριο αργό πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη αντληθεί, οι προμήθειες με προορισμό τις δεξαμενές ποντοπόρων πλοίων, οι προμήθειες σε άμεση διαμετακόμιση εκτός των αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, οι προμήθειες σε πετρελαιαγωγούς, σε βυτιοφόρα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα, στις δεξαμενές αποθήκευσης των πρατηρίων, και όσες διατηρούνται από μικροκαταναλωτές.

Επίσης, από το στατιστικό δελτίο εξαιρούνται οι ποσότητες που διατηρούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και οι ποσότητες που διατηρούνται για λογαριασμό τους από τις εταιρείες πετρελαίου.

Άρθρο 7

1.   Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να δημιουργούνται αποθέματα, δυνάμει διακυβερνητικών συμφωνιών, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους για λογαριασμό επιχειρήσεων ή φορέων/οντοτήτων, εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος. Η κυβέρνηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους είναι αρμόδια για να αποφασίζει εάν μέρος των αποθεμάτων του θα διατηρείται εκτός της εθνικής του επικράτειας.

Το κράτος μέλος, στην επικράτεια του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα δυνάμει μιας τέτοιας συμφωνίας, δεν αντιτίθεται στη μεταφορά των εν λόγω αποθεμάτων στα άλλα κράτη μέλη για λογαριασμό των οποίων διατηρούνται τα αποθέματα δυνάμει της συμφωνίας αυτής. Το εν λόγω κράτος μέλος ελέγχει τα αποθέματα αυτά σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εν λόγω συμφωνία αλλά δεν τα συμπεριλαμβάνει στο στατιστικό του δελτίο. Το κράτος μέλος, για λογαριασμό του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα, μπορεί να τα συμπεριλάβει στο στατιστικό του δελτίο.

Μαζί με το στατιστικό δελτίο, έκαστο κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτειά του για λογαριασμό άλλου κράτους μέλους, καθώς και σχετικά με τα αποθέματα που διατηρούνται σε άλλα κράτη μέλη για λογαριασμό του. Και στις δύο περιπτώσεις, στην έκθεση αναφέρεται ο τόπος αποθήκευσης ή/και οι εταιρείες που κρατούν τα αποθέματα, η ποσότητα και η κατηγορία αποθηκευμένου προϊόντος ή αργού πετρελαίου.

2.   Τα σχέδια των συμφωνιών που αναφέρονται στη παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Επιτροπή η οποία μπορεί να γνωστοποιεί σχόλια στις οικείες κυβερνήσεις. Οι συμφωνίες, μόλις συναφθούν, κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία τις γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη.

Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

πρέπει να αφορούν το αργό πετρέλαιο και τα πάσης φύσεως προϊόντα πετρελαίου που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία·

β)

πρέπει να καθορίζουν όρους και διακανονισμούς για τη διατήρηση αποθεμάτων με σκοπό τη διασφάλιση ελέγχου και διαθεσιμότητας των εν λόγω αποθεμάτων·

γ)

πρέπει να αναφέρουν τις διαδικασίες για τον έλεγχο και την εξακρίβωση των προβλεπόμενων αποθεμάτων, μεταξύ άλλων δε τις μεθόδους για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και τη σχετική συνεργασία·

δ)

πρέπει να συνάπτονται, κατά γενικό κανόνα, για απεριόριστη διάρκεια·

ε)

πρέπει να αναφέρουν ότι, εφόσον προβλέπεται δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας, η δυνατότητα αυτή δεν ασκείται σε περίπτωση κρίσεως εφοδιασμού και ότι, οπωσδήποτε, η Επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων για κάθε καταγγελία.

3.   Όταν αποθέματα δημιουργούμενα με βάση τέτοιες συμφωνίες δεν ανήκουν στην επιχείρηση ή στο φορέα/οντότητα, που υπέχει υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων, αλλά τηρούνται στη διάθεση της εν λόγω επιχείρησης ή του φορέα/οντότητας, από μια άλλη επιχείρηση ή φορέα/οντότητα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η δικαιούχος επιχείρηση ή ο φορέας/οντότητα πρέπει να διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να αποκτήσει τα αποθέματα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης· η μέθοδος καθορισμού της τιμής για την απόκτηση αυτή, πρέπει να συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

β)

η ελάχιστη διάρκεια ισχύος αυτής της σύμβασης πρέπει να είναι ενενήντα ημέρες·

γ)

πρέπει να καθορίζονται ο τόπος αποθήκευσης ή/και οι εταιρείες που κρατούν τα αποθέματα στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης ή φορέα/οντότητας, καθώς και η ποσότητα και η κατηγορία προϊόντος ή αργού πετρελαίου που αποθηκεύεται στον τόπο αυτόν·

δ)

η πραγματική διαθεσιμότητα των αποθεμάτων υπέρ της δικαιούχου επιχείρησης ή του φορέα/οντότητας πρέπει να εξασφαλίζεται, συνεχώς καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης, από την επιχείρηση ή τον φορέα/οντότητα που κρατεί τα αποθέματα στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης ή του φορέα/οντότητας·

ε)

η επιχείρηση ή ο φορέας/οντότητα, που κρατεί τα αποθέματα στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης ή του φορέα/οντότητας, πρέπει να υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται τα αποθέματα καθ’ όσον αφορά τις νομικές εξουσίες αυτού του κράτους μέλους για τον έλεγχο και την επαλήθευση της ύπαρξης των αποθεμάτων.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν τον έλεγχο και την εποπτεία των αποθεμάτων. Εγκαθιστούν μηχανισμούς για να επαληθεύουν τα αποθέματα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Οι ούτως προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Άρθρο 10

1.   Σε περίπτωση εμφάνισης δυσχερειών στον εφοδιασμό της Κοινότητος με πετρέλαιο, η Επιτροπή οργανώνει διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών κατόπιν αιτήσεως ενός από αυτά, ή με δική της πρωτοβουλία.

2.   Εκτός από ειδικές επείγουσες περιπτώσεις ή προκειμένου να καλυφθούν μικρής σημασίας τοπικές ανάγκες, τα κράτη μέλη δεν αντλούν, πριν από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαβουλεύσεις, ποσότητες από τα αποθέματα, εφόσον αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κάτω από το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε άντληση που πραγματοποιούν από τα εφεδρικά αποθέματα και αναφέρουν όσο το δυνατόν συντομότερα:

α)

την ημερομηνία κατά την οποία τα αποθέματα μειώνονται κάτω από το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο·

β)

τα αίτια αυτής της άντλησης·

γ)

τα μέτρα τα οποία, ενδεχομένως, έχουν ληφθεί για την ανασυγκρότηση των αποθεμάτων·

δ)

αν είναι δυνατόν, την πιθανή εξέλιξη των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία αυτά παραμένουν κάτω από το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά στο Συμβούλιο έκθεση για την κατάσταση των αποθεμάτων που έχουν συσταθεί στην Κοινότητα, και ιδίως, ανάλογα με την περίπτωση, για την ανάγκη εναρμόνισης προκειμένου να εξασφαλισθεί ο έλεγχος και η επίβλεψη των αποθεμάτων.

Άρθρο 12

Η οδηγία 68/414/ΕΟΚ καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στη παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  ΕΕ C 226 Ε της 15.9.2005, σ. 44.

(2)  ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 39.

(3)  ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 98/93/ΕΚ (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 100).

(4)  Βλ. παράρτημα Ι, μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ A

Καταργούμενη οδηγία με τις τροποποιήσεις της

Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14)

Οδηγία 72/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 291 της 28.12.1972, σ. 154)

Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 100)


ΜΕΡΟΣ B

Προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(κατά το άρθρο 12)

Οδηγίες

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

68/414/ΕΟΚ

1η Ιανουαρίου 1971

1η Ιανουαρίου 1971

98/93/ΕΚ

1η Ιανουαρίου 2000 (1)

 


(1)  1η Ιανουαρίου 2003 για την Ελληνική Δημοκρατία όσον αφορά τις υποχρεώσεις της οδηγίας 98/93/ΕΚ για το συνυπολογισμό στην εσωτερική κατανάλωση των καυσίμων για τη διεθνή αεροπορία. Βλ. άρθρο 4 της οδηγίας 98/93/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 68/414/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική περίοδος πρώτo τμήμα της φράσης

Άρθρο 5 παράγραφος 2 εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική περίοδος δεύτερο τμήμα της φράσης

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική περίοδος τρίτο τμήμα της φράσης

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 3 εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο έκτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο έβδομη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6α

Άρθρο 8

Άρθρο 6β

Άρθρο 9

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 3 εισαγωγική περίοδος

Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 τρίτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 9

Άρθρο 14

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


Top