EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1672

Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 , για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — Progress

OJ L 315, 15.11.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 278 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 278 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 270 - 277

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1672/oj

15.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 315/1


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1672/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Οκτωβρίου 2006

για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — Progress

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 129 και το άρθρο 137 παράγραφος 2 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών (2),

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 περιέλαβε, ως ουσιαστική για τη συνολική στρατηγική της Ένωσης, την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου της επόμενης δεκαετίας να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ΕΕ, να αναδημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση, να βελτιώσει την ποιότητα και την παραγωγικότητα στην εργασία, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να προωθήσει την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η στρατηγική επανεστιάσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005.

(2)

Σύμφωνα με τη δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να ενοποιήσει και να οργανώσει ορθολογικά τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να θεσπίσει ενιαίο, επακριβώς καθορισμένο πρόγραμμα για τη συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που δρομολογήθηκαν βάσει της απόφασης 2000/750/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006) (4), της απόφασης 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005) (5) και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 50/2002/EΚ, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (6), αριθ. 1145/2002/EΚ, της 10ης Ιουνίου 2002, περί κοινοτικών μέτρων ενθάρρυνσης στον τομέα της απασχόλησης (7) και αριθ. 848/2004/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (8), καθώς και των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με τους όρους εργασίας.

(3)

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 1997, δρομολόγησε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, που περιλαμβάνει το συντονισμό της πολιτικής των κρατών μελών για την απασχόληση με βάση από κοινού συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την απασχόληση. Η στρατηγική αυτή αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέσο σε κοινοτικό επίπεδο για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την απασχόληση και την αγορά εργασίας.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας συμπέρανε ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαράδεκτος και επομένως έκρινε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα ώστε να γίνει αποφασιστικό βήμα προς την εξάλειψη της φτώχειας με τον καθορισμό κατάλληλων στόχων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου του 2000 συμφώνησε επί των στόχων αυτών. Συμφώνησε, επίσης, ότι η πολιτική κατά του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να βασίζεται στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού που θα συνδυάζει τα εθνικά σχέδια δράσης με πρωτοβουλία της Επιτροπής για συνεργασία.

(5)

Οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν σημαντική μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ικανότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας να παρέχουν συντάξεις λογικού ύψους και προσιτή σε όλους, ποιοτική και μακροπρόθεσμα χρηματοδοτήσιμη υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη. Είναι σημαντική η προώθηση στρατηγικών που μπορούν να επιτύχουν τόσο επαρκή κοινωνική προστασία όσο και βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας αποφάσισε ότι η συνεργασία στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζεται στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού.

(6)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποδοθεί προσοχή στην ειδική θέση των μεταναστών και στη σημασία της ανάληψης δράσης με σκοπό να μετατραπεί η αδήλωτη εργασία των μεταναστών σε νόμιμη απασχόληση.

(7)

Η εξασφάλιση ελάχιστων προτύπων και η διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και σημαντικό συνολικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνθηκών εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ανάγκη συμβιβασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, της προστασίας των εργαζομένων όταν λήγει η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων, της εκπροσώπησης και της συλλογικής υπεράσπισης των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών.

(8)

Η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 13 της συνθήκης επιβάλλει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται και στο άρθρο 21 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων μορφών διακρίσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων για έναν ή περισσότερους λόγους θα πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα αντίστοιχη δράση. Συνεπώς, όταν εξετάζονται η δυνατότητα προσπέλασης στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ισότιμη πρόσβασή τους στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το παρόν πρόγραμμα, και στα αποτελέσματα και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του πρόσθετου κόστους που προκαλείται από την αναπηρία τους. Η πολύχρονη πείρα που αποκτήθηκε από την καταπολέμηση ορισμένων μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου, μπορεί να αξιοποιηθεί και για την καταπολέμηση άλλου είδους διακρίσεων.

(9)

Βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (9), που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, μεταξύ άλλων, στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στα αγαθά και στις υπηρεσίες και στην κοινωνική προστασία, την οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (10), που απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, και την οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (11).

(10)

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης αρχή του κοινοτικού δικαίου βάσει των άρθρων 2 και 3 της συνθήκης και οι οδηγίες και λοιπές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της αρχής αυτής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην Ένωση. Η πείρα από τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο έχει δείξει ότι για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της Κοινότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην πράξη απαιτείται συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνουν νομοθεσία, χρηματοδοτικά μέσα και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, κατά τρόπο ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να προωθείται σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του προγράμματος.

(11)

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των κυριότερων δικτύων τα οποία συνεισφέρουν στον αναπροσανατολισμό της πολιτικής σχετικά με τους γενικούς στόχους του προγράμματος.

(12)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς σε επίπεδο κρατών μελών, επειδή απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο και διάδοση της ορθής πρακτικής σε όλη την Κοινότητα και, επομένως, οι στόχοι αυτοί λόγω της πολυμερούς διάστασης των κοινοτικών δράσεων και μέτρων μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(13)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (12).

(14)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (13).

(15)

Επειδή το πρόγραμμα διαιρείται σε πέντε τομείς, τα κράτη μέλη μπορούν να φροντίσουν για την εναλλαγή των εθνικών τους εκπροσώπων ανάλογα με τα θέματα που εξετάζει η επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέσπιση και διάρκεια του προγράμματος

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη με την ονομασία Progress, (στο εξής «πρόγραμμα»), για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως ορίζονται με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής, συνεισφέροντας στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας στους εν λόγω τομείς.

2.   Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 2

Γενικοί στόχοι

1.   Το πρόγραμμα επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)

να βελτιώσει τις γνώσεις και την κατανόηση της κατάστασης στα κράτη μέλη και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες μέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και στενής παρακολούθησης των πολιτικών·

β)

να υποστηρίξει την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών, κατά το δυνατόν ταξινομημένων ανά φύλο και ομάδα ηλικίας, στους τομείς που περιλαμβάνει·

γ)

να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση, και την επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στα κράτη μέλη και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους·

δ)

να προωθήσει τη δικτύωση, την αλληλοδιδασκαλία, τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ε)

να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές και στόχους στο πλαίσιο καθενός από τους πέντε τομείς του·

στ)

να ενισχύσει την ικανότητα των κύριων ευρωπαϊκών δικτύων να προωθούν, να υποστηρίζουν και να αναπτύσσουν τις πολιτικές και τους στόχους της Κοινότητας, κατά περίπτωση.

2.   Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα προωθηθεί σε όλους τους τομείς και τα μέτρα του προγράμματος αυτού.

3.   Γίνεται κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στους τομείς και τα μέτρα του προγράμματος σε όλους τους συμμετέχοντες και το κοινό. Η Επιτροπή θα προβεί σε ανταλλαγές απόψεων με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Άρθρο 3

Διάρθρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαιρείται στους ακόλουθους πέντε τομείς:

1.

Απασχόληση

2.

Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση

3.

Όροι εργασίας

4.

Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία

5.

Ισότητα των φύλων.

Άρθρο 4

Τομέας 1: Απασχόληση

Ο τομέας 1 υποστηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ):

α)

βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση και τις προοπτικές της, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη στατιστικών και κοινών δεικτών στο πλαίσιο της ΕΣΑ·

β)

παρακολουθώντας και αξιολογώντας την υλοποίηση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την απασχόληση και τον αντίκτυπό τους, ιδίως με την κοινή έκθεση για την απασχόληση, και αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ΕΣΑ και τη γενική οικονομική και κοινωνική πολιτική και άλλους τομείς πολιτικής·

γ)

διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με πολιτικές, επιτυχημένες μεθόδους και καινοτόμες προσεγγίσεις και προωθώντας την αλληλοδιδασκαλία στο πλαίσιο της ΕΣΑ·

δ)

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας το διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και την πολιτική της απασχόλησης και την εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών συντελεστών και άλλων ενδιαφερομένων.

Άρθρο 5

Τομέας 2: Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση

Ο τομέας 2 υποστηρίζει την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης:

α)

βελτιώνοντας την κατανόηση των θεμάτων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη στατιστικών και κοινών δεικτών, στο πλαίσιο της ΑΜΣ, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης·

β)

παρακολουθώντας και αξιολογώντας την υλοποίηση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την απασχόληση και τον αντίκτυπό τους, ιδίως με την κοινή έκθεση για την απασχόληση, και αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ΕΣΑ και τη γενική οικονομική και κοινωνική πολιτική και άλλους τομείς πολιτικής·

γ)

διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με πολιτικές, επιτυχημένες μεθόδους και καινοτόμες προσεγγίσεις και προωθώντας την αλληλοδιδασκαλία στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και την απασχόληση·

δ)

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής που προκύπτουν στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, περιλαμβανομένων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών συντελεστών, των μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) και άλλων ενδιαφερομένων·

ε)

αναπτύσσοντας τη δυνατότητα των κυριοτέρων ευρωπαϊκών δικτύων να στηρίξουν και να αναπτύξουν περαιτέρω στόχους κοινοτικής πολιτικής και στρατηγικές στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Άρθρο 6

Τομέας 3: Όροι εργασίας

Ο τομέας 3 υποστηρίζει τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των όρων εργασίας συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και του συμβιβασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής:

α)

βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τους όρους εργασίας, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και, κατά περίπτωση, με την ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών, και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών πολιτικών και πρακτικών·

β)

ενισχύοντας την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ με την αποτελεσματική παρακολούθηση, τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους εργαζομένους στον τομέα αυτόν, τη δημιουργία οδηγών και δικτύων ανάμεσα σε εξειδικευμένους φορείς, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

γ)

αναλαμβάνοντας προληπτική δράση και προωθώντας την πρόληψη στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία·

δ)

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής όσον αφορά τους όρους εργασίας, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων.

Άρθρο 7

Τομέας 4: Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία

Ο τομέας 4 υποστηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, προωθεί την ενσωμάτωσή της σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές:

α)

βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τις διακρίσεις, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και, κατά περίπτωση, με την ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών, και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών πολιτικών και πρακτικών·

β)

ενισχύοντας την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με την αποτελεσματική παρακολούθηση, τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων για όσους εργάζονται στον τομέα αυτόν και τη δικτύωση εξειδικευμένων φορέων που ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων·

γ)

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής σε σχέση με τις διακρίσεις και την ενσωμάτωση της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερόμενων.

δ)

αναπτύσσοντας τη δυνατότητα των κυριοτέρων ευρωπαϊκών δικτύων να προωθήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω κοινοτικούς πολιτικούς στόχους και στρατηγικές στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Άρθρο 8

Τομέας 5: Ισότητα των φύλων

Ο τομέας 5 υποστηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων και προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές:

α)

βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά θέματα ισότητας και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την ανάπτυξη στατιστικών και, κατά περίπτωση, δεικτών, καθώς και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας και των σημερινών πολιτικών και πρακτικών·

β)

ενισχύοντας την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων με την αποτελεσματική παρακολούθηση, τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων για όσους εργάζονται στον τομέα αυτόν και τη δικτύωση εξειδικευμένων φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων·

γ)

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

δ)

αναπτύσσοντας τη δυνατότητα των κυριοτέρων ευρωπαϊκών δικτύων να προωθήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω κοινοτικούς πολιτικούς στόχους και στρατηγικές για την ισότητα των φύλων.

Άρθρο 9

Είδη δράσεων

1.   Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει τα εξής είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν, κατά περίπτωση, σε διακρατικό πλαίσιο:

α)

Δραστηριότητες ανάλυσης:

i)

συλλογή, κατάρτιση και διάδοση δεδομένων και στατιστικών,

ii)

κατάρτιση και διάδοση κοινής μεθοδολογίας και, εφόσον απαιτείται, δεικτών ή σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση,

iii)

διεξαγωγή μελετών, αναλύσεων και ερευνών και διάδοση των αποτελεσμάτων τους,

iv)

διεξαγωγή εκτιμήσεων και αξιολογήσεων του αντικτύπου και διάδοση των αποτελεσμάτων τους,

v)

σύνταξη και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και μορφωτικού υλικού μέσω του Διαδικτύου ή άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

β)

Δραστηριότητες αλληλοδιδασκαλίας, ευαισθητοποίησης και διάδοσης:

i)

εντοπισμός και ανταλλαγές ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και εμπειριών και διοργάνωση αξιολόγησης από ομοτίμους και αλληλοδιδασκαλίας με συνεδριάσεις/εργαστήρια/σεμινάρια σε επίπεδο ΕΕ, σε διακρατικό ή σε εθνικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη, όπου είναι δυνατόν, των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας·

ii)

διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων από την Προεδρία·

iii)

διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων υπέρ της ανάπτυξης και εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και των στόχων πολιτικής·

iv)

διοργάνωση εκστρατειών μέσω των μέσων ενημέρωσης και διοργάνωση εκδηλώσεων·

v)

συλλογή και δημοσίευση υλικού για τη διάδοση πληροφοριών καθώς και αποτελεσμάτων του προγράμματος.

γ)

Ενίσχυση των κυρίων συντελεστών:

i)

υποστήριξη των τρεχουσών δαπανών των κυρίων ευρωπαϊκών δικτύων των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται με την πραγματοποίηση των στόχων του παρόντος προγράμματος,

ii)

σύσταση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας,

iii)

χρηματοδότηση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης που απευθύνονται στους εργαζομένους στον τομέα, σε υψηλόβαθμους υπάλληλους και σε άλλους συναφείς φορείς.

iv)

δικτύωση των εξειδικευμένων φορέων σε κοινοτικό επίπεδο,

v)

χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων,

vi)

χρηματοδότηση παρατηρητηρίων σε κοινοτικό επίπεδο,

vii)

ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών διοικήσεων,

viii)

συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

2.   Τα είδη δράσεων που προβλέπονται με την παράγραφο 1 στοιχείο β), πρέπει να έχουν ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, κατάλληλη κλίμακα για να εξασφαλίζεται πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να διεξάγονται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, από εξειδικευμένους φορείς που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή από παράγοντες που θεωρούνται ότι αποτελούν κύριους συντελεστές στον τομέα τους.

3.   Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί μέτρα για την προετοιμασία και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ετών.

Άρθρο 10

Πρόσβαση

1.   Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί, και ιδίως οι ακόλουθοι:

α)

τα κράτη μέλη·

β)

οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι οργανισμοί τους·

γ)

οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·

δ)

εξειδικευμένοι φορείς που προβλέπονται με τη κοινοτική νομοθεσία·

ε)

οι κοινωνικοί εταίροι·

στ)

μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως εκείνες που είναι οργανωμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ζ)

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα·

η)

εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση·

θ)

οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

ι)

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

2.   Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συμμετάσχει στο πρόγραμμα απευθείας όσον αφορά τις δραστηριότητες κατά το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β).

Άρθρο 11

Μέθοδος υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση

1.   Τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπει το άρθρο 9 μπορούν να χρηματοδοτούνται από:

α)

σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών· στην περίπτωση αυτή, για τη συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, ισχύουν οι διαδικασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat)·

β)

μερική υποστήριξη κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων· στην περίπτωση αυτή, η κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά κανόνα, το 80 % του συνόλου των δαπανών που επιβαρύνουν το δικαιούχο· χρηματοδότηση που υπερβαίνει το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από λεπτομερή έλεγχο.

2.   Τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1, μπορούν να λάβουν οικονομική υποστήριξη κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους, για παράδειγμα, κρατών μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14), και ιδίως του άρθρου 110 αυτού, και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (15), και ιδίως του άρθρου 168 αυτού.

Άρθρο 12

Διατάξεις εφαρμογής

1.   Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 2:

α)

γενικοί προσανατολισμοί εφαρμογής του προγράμματος·

β)

ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος το οποίο διαιρείται στα επιμέρους τμήματα·

γ)

κοινοτική οικονομική υποστήριξη·

δ)

ο ετήσιος προϋπολογισμός, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17·

ε)

η διαδικασία επιλογής των δράσεων που θα ενισχυθούν από την Κοινότητα και το σχέδιο καταλόγου των δράσεων αυτών, το οποίο υποβάλλεται από την Επιτροπή·

στ)

κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, και ρυθμίσεις για τη διάδοση και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων.

2.   Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σχετικά με όλα τα άλλα θέματα, πλην αυτών της παραγράφου 1, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 3.

Άρθρο 13

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται δίμηνη.

3.   Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 14

Συνεργασία με άλλες επιτροπές

1.   Η Επιτροπή δημιουργεί τους απαραίτητους δεσμούς με την επιτροπή κοινωνικής προστασίας και με την επιτροπή απασχόλησης ώστε να ενημερώνονται τακτικά και επαρκώς σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της παρούσας απόφασης.

2.   Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τις άλλες αρμόδιες επιτροπές σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των πέντε τομέων του προγράμματος.

3.   Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή καθιερώνει τακτική και συστηματική συνεργασία μεταξύ των επιτροπών του άρθρου 13 και των επιτροπών παρακολούθησης που συγκροτούνται για άλλες σχετικές πολιτικές, πράξεις και δράσεις.

Άρθρο 15

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη γενική συνοχή με άλλες πολιτικές, μέσα και δράσεις της Ένωσης και της Κοινότητας, ιδίως με τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού των δραστηριοτήτων του προγράμματος με συναφείς δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την πολιτική για τη νεολαία, καθώς και με τους τομείς της διεύρυνσης και των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας, όπως επίσης την περιφερειακή πολιτική και τη γενική οικονομική πολιτική. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές συνέργειες ανάμεσα στο παρόν πρόγραμμα και προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα και την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ των κοινοτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος και άλλων συναφών δράσεων της Ένωσης και της Κοινότητας, ιδίως στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

3.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που καλύπτονται από το πρόγραμμα και χρεώνονται σ' αυτό δεν χρεώνονται σε κανένα άλλο κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του άρθρου 13 σχετικά με άλλες κοινοτικές δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας στον τομέα της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.

5.   Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων του προγράμματος και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 16

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον ΕΟΧ,

οι συνδεδεμένες με την ΕΕ υποψήφιες και υπό ένταξη χώρες καθώς και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων που περιλαμβάνονται στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 17

Χρηματοδότηση

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων που σημειώνονται στην παρούσα απόφαση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται στα 657 590 000 ευρώ (16).

2.   Για την κατανομή των πόρων στους διάφορους τομείς του προγράμματος επί όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

Τμήμα 1

Απασχόληση

23 %

Τμήμα 2

Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση

30 %

Τμήμα 3

Όροι εργασίας

10 %

Τμήμα 4

Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία

23 %

Τμήμα 5

Ισότητα των φύλων

12 %

3.   Το 2 % κατ' ανώτατο όριο του χρηματοδοτικού κονδυλίου αφιερώνεται στην υλοποίηση του προγράμματος για να καλύψει π.χ. τις δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία της επιτροπής του άρθρου 13 ή τις αξιολογήσεις που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 19.

4.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή προς αμοιβαίο όφελος της Επιτροπής και των δικαιούχων, καθώς και βοηθητικές δαπάνες.

Άρθρο 18

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, αν διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (17), (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (18) και (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (19).

2.   Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η έννοια της παρατυπίας του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 σημαίνει κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισμοί τους οποίους διαχειρίζεται η Ένωση.

3.   Οι συμβάσεις και συμφωνίες καθώς και οι συμφωνίες με συμμετέχουσες τρίτες χώρες που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση προβλέπουν μεταξύ άλλων παρακολούθηση και οικονομικό έλεγχο από την Επιτροπή (ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτήν) και ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επί τόπου εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Για να εξασφαλίζεται η τακτική παρακολούθηση του προγράμματος και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των αναγκαίων επαναπροσανατολισμών, η Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων με επίκεντρο τα αποτελέσματα του προγράμματος, τις οποίες διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή του άρθρου 13.

2.   Τα διάφορα τμήματα του προγράμματος υπόκεινται επίσης σε ενδιάμεση αξιολόγηση που θα παράσχει την επισκόπηση του συνόλου προγράμματος, ώστε να υπολογίζεται η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, την αποτελεσματική χρήση των πόρων του και την κοινοτική προστιθέμενη αξία του. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με συνεχείς αξιολογήσεις από την Επιτροπή με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Μόλις καταστούν διαθέσιμα, τα αποτελέσματά τους περιλαμβάνονται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων της παραγράφου 1.

3.   Εκ των υστέρων αξιολόγηση που καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα διεξάγεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, από την Επιτροπή με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, για να μετρηθεί ο αντίκτυπος των στόχων του προγράμματος και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.   Η διεξαγωγή των επιμέρους τομέων του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και το διάλογο σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες, εξετάζονται επίσης στο φόρουμ για την εφαρμογή της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI


(1)  ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 67.

(2)  ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 48.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σ. 99), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ C 238 Ε της 3.10.2006, σ. 31) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1554/2005/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 9).

(6)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 7).

(7)  ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ.

(8)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 18. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1554/2005/ΕΚ.

(9)  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(10)  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(11)  ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

(12)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(14)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 (ΕΕ L 227 της 19.8.2006, σ. 3).

(16)  Ποσό βασιζόμενο σε στοιχεία 2004 και υποκείμενο σε τεχνική τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

(17)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(18)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(19)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.


Top