EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006 , για την κατάρτιση του καταλόγου των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3479]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

για την κατάρτιση του καταλόγου των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3479]

(2006/596/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής, το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής έχουν κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την περίοδο 2001-2003, μικρότερο του 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά το 2006 και τα οποία θα εξακολουθούσαν να είναι επιλέξιμα εάν το όριο επιλεξιμότητας παρέμενε στο 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 15, αλλά τα οποία παύουν να είναι επιλέξιμα γιατί το ονομαστικό κατά κεφαλήν επίπεδο του ΑΕγχΠ τους θα υπερβεί το 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25, μετρούμενο και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, είναι επίσης επιλέξιμα, σε μεταβατική και ειδική βάση, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

(4)

Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν αναλόγως οι κατάλογοι των επιλέξιμων κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2007 απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2007

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Εσθονία

 

Ελλάδα

 

Κύπρος

 

Λεττονία

 

Λιθουανία

 

Ουγγαρία

 

Μάλτα

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Σλοβενία

 

Σλοβακία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

Ισπανία


Top