EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

Απόφαση αριθ. 1554/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και της απόφασης αριθ. 848/2004/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 255/9


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1554/2005/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Σεπτεμβρίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και της απόφασης αριθ. 848/2004/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο θέσπισε με την απόφαση 2001/51/ΕΚ (2) πρόγραμμα κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των ζητημάτων που συνδέονται με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την προαγωγή και τη διάδοση των αξιών και των πρακτικών οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ενδιαφερόμενων συντελεστών για την αποτελεσματική προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν με την απόφαση αριθ. 848/2004/ΕΚ (3) πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των οργανώσεων αυτών, το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας ή συγκεκριμένη δράση των οποίων εξυπηρετεί στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ή επιδιώκει στόχο ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν.

(3)

Αμφότερα τα προγράμματα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια της κοινοτικής πολιτικής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων ενόψει των στόχων του άρθρου 13 της συνθήκης.

(4)

Είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια των προγραμμάτων για μεταβατική περίοδο ενός έτους έως ότου θεσπιστεί νέο πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα για την περίοδο 2007-2013, το οποίο θα περιλαμβάνει και σκέλος για την ισότητα των φύλων.

(5)

Η απόφαση 2001/51/ΕΚ στηρίχθηκε στο άρθρο 13 της συνθήκης. Ωστόσο, μετά τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με τη συνθήκη της Νίκαιας, το άρθρο 13 παράγραφος 2 αποτελεί την ειδική νομική βάση για την έγκριση κοινοτικών μέτρων ενθάρρυνσης που προορίζονται να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να στηριχθεί η τροποποίηση της απόφασης 2001/51/ΕΚ στο άρθρο 13 παράγραφος 2,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2001/51/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006».

2.

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   «Το ποσό της δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2001-2006 ανέρχεται σε 61,5 εκατ. ευρώ.».

Άρθρο 2

Η απόφαση αριθ. 848/2004/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006».

2.

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2004-2006 ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ.».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CLARKE


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12 Ιουλίου 2005.

(2)  ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 18· απόφαση όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 7.


Top