EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0668

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 112, 19.4.2004, p. 1–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 115 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 115 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/668/oj

32004R0668

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 112 της 19/04/2004 σ. 0001 - 0087


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 της Επιτροπής

της 10ης Μαρτίου 2004

για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής(2), και ιδίως τo δεύτερo εδάφιο του άρθρου 28, το άρθρο 29 παράγραφος 3 και το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει ότι ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών και ως τροφές για ζώα συντροφιάς, δερμάτινα κόκαλα για σκύλους και τεχνικά προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα εφόσον πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού.

(2) Κατόπιν της γνωμοδότησης της επιστημονικής συντονιστικής επιτροπής στις 10 και 11 Μαΐου 2001 για την ασφάλεια του κολλαγόνου ενδείκνυται ο καθορισμός των ειδικών συνθηκών υγιεινής που θα ισχύουν για τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά του κολλαγόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ζωοτροφών. Το παράρτημα VII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 που καθορίζει ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων μεταποιημένων προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες ζωοτροφών πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3) Το παράρτημα VIII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά τροφών για ζώα συντροφιάς, δερμάτινων κοκάλων για σκύλους και τεχνικών προϊόντων. Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το παράρτημα αυτό, ώστε να εισαχθούν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις, να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις περί σήμανσης του άρθρου 28 του εν λόγω κανονισμού για τα υποπροϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς τα οποία προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες ουσίες, και να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τις εισαγωγές που ισχύουν για τα παράγωγα λίπους και για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα που συνδέονται με την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς που είναι γνωστά ως "γευσιογόνα σπλάχνα". Επομένως το παράρτημα VIII πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4) Το παράρτημα X του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 παρουσιάζει ένα υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων προϊόντων τους. Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα αυτό, ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετα υποδείγματα πιστοποιητικών εισαγωγής και να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα υποδείγματα για να γίνουν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν θέματα υγείας των ζώων. Επομένως το παράρτημα Χ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Το παράρτημα XI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 περιλαμβάνει καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Για να υπάρχει σαφήνεια στην κοινοτική νομοθεσία, στο προσεχές μέλλον οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να ενοποιηθούν και να συνδυαστούν με τους καταλόγους των χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν προϊόντα διαφόρων ζωικών ειδών, που έχουν ήδη καθοριστεί από την κοινοτική νομοθεσία για λόγους δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων. Στο μεταξύ ενδείκνυται ήδη να διασαφηνιστούν και να ενημερωθούν οι αναφορές του παραρτήματος XI στους καταλόγους αυτούς και επομένως το παράρτημα XI πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

Τα παραρτήματα I, VII, VIII, X και XI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμοσιμότητα

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, VII, VIII, ΙΧ και X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) ο ορισμός αριθμός 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"'μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς': μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή δερμάτινων κοκάλων για σκύλους ή γευσιογόνων σπλάχνων, στις οποίες χρησιμοποιούνται ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή αυτών των τροφών για ζώα συντροφιάς ή των δερμάτινων κοκάλων για σκύλους ή των γευσιογόνων σπλάχνων·"·

β) προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός με αριθμό 64:

"'γευσιογόνο σπλάχνο' σημαίνει υγρό ή αφυδατωμένο μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για να αυξήσει την ελκυστικότητα των τροφών για ζώα συντροφιάς."

2. Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

α) το κεφάλαιο ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Γ παράγραφος 9 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος Χ."·

β) το κεφάλαιο ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Γ παράγραφος 3 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται κατά περίπτωση στον κατάλογο του μέρους V και του μέρους VI του παραρτήματος XI."·

ii) το σημείο Γ παράγραφος 3 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 4 μέρος Β του παραρτήματος Χ."·

γ) το κεφάλαιο IV τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Β παράγραφος 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 10 μέρος Α του παραρτήματος Χ."·

ii) το σημείο Γ παράγραφος 3 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 9 του παραρτήματος Χ."·

δ) το κεφάλαιο VI τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Γ παράγραφος 4 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται κατά περίπτωση με τα υποδείγματα των κεφαλαίων 11 και 12 του παραρτήματος Χ."·

ε) το κεφάλαιο VII τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Β παράγραφος 3 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 12 του παραρτήματος Χ."·

στ) το κεφάλαιο VIII τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Α παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) συνεχής βρασμός με ατμό στους 145 °C επί 30 λεπτά υπό πίεση 4 bar."·

ii) το σημείο Β παράγραφος 2 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 12 του παραρτήματος Χ."·

ζ) προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαια IX και X:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX Ειδικές απαιτήσεις για το κολλαγόνο

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:

Α. Προδιαγραφές επεξεργασίας

1. Το κολλαγόνο πρέπει να παράγεται με διεργασία η οποία εξασφαλίζει ότι το αμεταποίητο υλικό της κατηγορίας 3 υποβάλλεται σε επεξεργασία που περιλαμβάνει πλύση, ρύθμιση του pH με οξύ ή αλκάλιο και στη συνέχεια μία ή περισσότερες εκπλύσεις, διήθηση και εξαγωγή. Ύστερα από την επεξεργασία αυτή το κολλαγόνο μπορεί να υποβληθεί σε διαδικασία ξήρανσης.

2. Η χρήση συντηρητικών, εκτός από εκείνα που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, απαγορεύεται.

3. Το κολλαγόνο πρέπει να συσκευάζεται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Συγκεκριμένα:

α) πρέπει να διατίθεται αίθουσα για την αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασίας·

β) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται σε αίθουσα ή σε χώρο που προορίζεται για τον σκοπό αυτό και

γ) οι συσκευασίες που περιέχουν κολλαγόνο πρέπει να επισημαίνονται με τη φράση κολλαγόνο κατάλληλο για ζωική κατανάλωση.

Β. Εισαγωγή

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κολλαγόνου εάν:

α) προέρχεται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κοινοτικό κατάλογο του μέρους XI του παραρτήματος XI·

β) προέρχεται από εγκατάσταση η οποία αναγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχει παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και

δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 11 του παραρτήματος Χ."

"ΚΕΦΑΛΑIΟ X Ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα αυγών

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:

Α. Προδιαγραφές επεξεργασίας

1. Τα προϊόντα αυγών πρέπει να έχουν:

α) υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή 7· ή

β) υποβληθεί σε μέθοδο και παραμέτρους που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές του κεφαλαίου I παράγραφος 10· ή

γ) υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 89/437/EΟΚ του Συμβουλίου(1) σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αυγών εάν:

α) προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κοινοτικό κατάλογο του μέρους XVI του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 15 του παραρτήματος Χ."

3. Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α) το κεφάλαιο IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Απαιτήσεις για το αίμα και τα προϊόντα αίματος που χρησιμοποιούνται για τεχνικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς, για διάγνωση in vitro και ως αντιδραστήρια εργαστηρίου, με εξαίρεση τον ορό ιπποειδών

Α. Εισαγωγή

1. Οι εισαγωγές αίματος υπόκεινται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο XI.

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους VI του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και

γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 4 μέρος Γ του παραρτήματος Χ.

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος εάν προέρχονται από τρίτη χώρα ή περιφέρειές της όπου:

είτε:

α) στην περίπτωση προϊόντων αίματος που έχουν παραχθεί από μηρυκαστικά:

i) τα ζώα και τα προϊόντα προέρχονται από περιφέρεια όπου δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα αφθώδους πυρετού, φυσαλιδώδους στοματίτιδας, πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, νόσου της κοιλάδας του Rift, αφρικανικής πανώλους των ίππων και καταρροϊκού πυρετού του προβάτου(2) επί 12 μήνες και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά των ασθενειών αυτών στα ευπαθή είδη ζώων επί 12 μήνες τουλάχιστον και από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές μηρυκαστικών των συγκεκριμένων ειδών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Το αίμα με το οποίο παρασκευάζονται τα προϊόντα αυτά πρέπει να έχει συλλεγεί:

- σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία,

- από ζώντα ζώα σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ή

- σε σφαγεία εγκεκριμένα και επιτηρούμενα από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ή να αναγράφεται στο πιστοποιητικό η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου·

ή

ii) τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται την εξάλειψη παθογόνων παραγόντων νόσων των μηρυκαστικών που αναφέρονται στο εδάφιο i):

- σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον τρεις ώρες, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε ακτινοβολία σε 2,5 megarads ή σε ακτίνες γάμμα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε μεταβολή του pH σε pH 5 επί δύο ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε θερμική επεξεργασία σε τουλάχιστον 90 °C σε όλη τους τη μάζα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας, ή

- σε κάθε άλλη επεξεργασία προβλέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2·

iii) Κατά παρέκκλιση από το σημείο ii) παραπάνω, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή αίματος και προϊόντων αίματος που προορίζονται για τεχνικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς, για διάγνωση in vitro και για αντιδραστήρια εργαστηρίου από χώρες όπου υπάρχουν οροθετικά ζώα για καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, υπό την προϋπόθεση η εγκεκριμένη τεχνική μονάδα τελικού προορισμού να βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος· το φορτίο πρέπει να μεταφέρεται απευθείας στη μονάδα αυτή και να λαμβάνεται κάθε προφύλαξη, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων, του μη χρησιμοποιηθέντος ή του πλεονάζοντος υλικού, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μετάδοσης νόσων σε ζώα ή ανθρώπους·

ή

β) σε περίπτωση προϊόντων αίματος που προέρχονται από ζώα που ανήκουν στην τάξη των προβοσκιδοειδών και των αρτιοδακτύλων και σε διασταυρώσεις τους, εκτός των μηρυκαστικών:

i) τα ζώα και τα προϊόντα προέρχονται από περιφέρεια όπου δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα αφθώδους πυρετού, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των ίππων, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, ψευδοπανώλους των πτηνών ή γρίπης των πτηνών κατά τους τελευταίους 12 μήνες στα ευπαθή είδη ζώων, και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός για καμία από τις ανωτέρω νόσους, για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών·

ή

ii) τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται την εξάλειψη παθογόνων παραγόντων των νόσων που αναφέρονται στο εδάφιο i):

- σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον τρεις ώρες, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε ακτινοβολία σε 2,5 megarads ή σε ακτίνες γάμμα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε θερμική επεξεργασία σε τουλάχιστον 90 °C σε όλη τους τη μάζα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας, ή

- σε κάθε άλλη επεξεργασία προβλέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

4. Οι ειδικοί όροι που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση in vitro και ως αντιδραστήρια εργαστηρίου, μπορούν να καθοριστούν, αν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2."·

β) το κεφάλαιο V τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Β παράγραφος 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) προέρχεται από ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε τρίτη χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του μέρους XIII του παραρτήματος XI·"

ii) το σημείο Β παράγραφος 2 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 4 μέρος Α του παραρτήματος Χ·"·

γ) το κεφάλαιο VI τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο Γ παράγραφος 5 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) προέρχονται από τρίτη χώρα, ή, σε περίπτωση διαίρεσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από τμήμα της επικράτειας τρίτης χώρας που αναγράφεται στον κατάλογο του μέρους XIV σημείο Α του παραρτήματος XI και η οποία:

i) για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την αποστολή, ήταν απαλλαγμένη από τις ακόλουθες νόσους:

- κλασική πανώλη των χοίρων,

- αφρικανική πανώλη των χοίρων,

- πανώλη των βοοειδών και

ii) ήταν απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό, επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την αποστολή των προϊόντων και στην οποία, επί 12 μήνες πριν από την αποστολή, δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού·"

ii) το σημείο Γ παράγραφος 6 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) προέρχονται είτε:

i) από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από τμήμα της επικράτειας τρίτης χώρας που αναγράφεται στον κατάλογο του μέρους XIV σημείο B του παραρτήματος XI και έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

ii) από ζώα που προέρχονται από άλλες περιοχές μιας τρίτης χώρας ή από τρίτες χώρες και έχουν υποστεί επεξεργασία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) ή δ) ή

iii) από μηρυκαστικά ζώα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και προέρχονται από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης σε περιφέρειες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από τμήμα της επικράτειας τρίτης χώρας που αναγράφεται στον κατάλογο του μέρους XIV σημείο Γ του παραρτήματος XI. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από δήλωση ότι τηρεί το υπόδειγμα του κεφαλαίου 5 σημείο Γ του παραρτήματος X, το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν ικανοποιηθεί αυτές οι απαιτήσεις·"·

δ) το κεφάλαιο VII τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθεται το ακόλουθο σημείο Β παράγραφος 5 στοιχείο γ):

"γ) προέρχονται από τρίτη χώρα η οποία αναγράφεται στον κατάλογο του μέρους XV σημείο Α του παραρτήματος XI."

ii) το σημείο Β παράγραφος 6 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) που περιλαμβάνεται στους καταλόγους στο μέρος XV σημείο B και σημείο Γ του παραρτήματος XI, κατά περίπτωση· και"·

ε) το κεφάλαιο VIII τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθεται το ακόλουθο σημείο Β παράγραφος 3 στοιχείο γ):

"γ) προέρχονται από τρίτη χώρα η οποία αναγράφεται κατά περίπτωση στον κατάλογο του μέρους VIII του παραρτήματος XI."·

στ) το κεφάλαιο IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX Απαιτήσεις για τα μελισσοκομικά προϊόντα

Α. Πρώτη ύλη

1. Τα μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μελισσοκομία:

α) δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε απαγόρευση που συνδέεται με:

i) την παρουσία αμερικανικής σηψιγονίας (Paenibacillus larvae larvae), εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει αξιολογήσει τον κίνδυνο ως αμελητέο, έχει εκδώσει ειδική άδεια για τη χρήση μόνο σε εκείνο το κράτος μέλος και έχει λάβει όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη μη εξάπλωση της νόσου,

ii) την παρουσία ακαρίασης [Acarapis woodi (Rennie)], εκτός εάν η περιοχή προορισμού έχει λάβει πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ(3),

iii) του σκαθαριού Aethina tumida, ή

iv) είδη του γένους Tropilaelaps (Tropilaelaps spp) και

β) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

Β. Εισαγωγή

2. Καθώς η Aethina tumida και τα είδη του γένους Tropilaelaps δεν απαντούν στην Κοινότητα πρέπει να καθοριστούν επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα διασφάλισης σχετικά με την εισαγωγή μελισσοκομικών προϊόντων.

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή μελισσοκομικών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη μελισσοκομία, εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους XII του παραρτήματος XI·

β) i) είναι νέα και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και εάν δεν έχουν έρθει σε επαφή με μέλισσες ή χρησιμοποιημένα μελισσοκομικά προϊόντα, ή

ii) έχουν υποβληθεί σε θερμοκρασία - 12 °C ή χαμηλότερη επί τουλάχιστον 24 ώρες, ή

iii) στην περίπτωση του κηρού, εάν το υλικό έχει καθαριστεί ή τηχθεί πριν από την εξαγωγή·

γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 13 του παραρτήματος Χ."·

ζ) το κεφάλαιο Χ τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ) στην παράγραφο 1:

"δ) προέρχονται από τρίτη χώρα η οποία αναγράφεται στον κατάλογο του μέρους XVII του παραρτήματος XI."·

ii) η τέταρτη περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- υποβλήθηκαν σε καύση επί μία ώρα σε θερμοκρασία πυρήνα τουλάχιστον 800 °C πριν από την ξήρανση, ή"

iii) η παράγραφος 2 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) δήλωση του εισαγωγέα, σύμφωνη με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο κεφάλαιο 16 του παραρτήματος X, και η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους μέσω του οποίου η αποστολή εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού."

iv) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Μετά το συνοριακό έλεγχο βάσει της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα υλικά πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην τεχνική μονάδα."

η) το κεφάλαιο XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI Ζωικά υποπροϊόντα για την παραγωγή ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για ζώα συντροφιάς, και φαρμακευτικών και άλλων τεχνικών προϊόντων

Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για ζώα συντροφιάς, και φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων τεχνικών προϊόντων εάν:

1. προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στους καταλόγους στο μέρος IV και στα σημεία A και B του μέρους VII του παραρτήματος XI, κατά περίπτωση·

2. αποτελούνται μόνον από τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι) ή/και, όταν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε τροφές για ζώα συντροφιάς, από υλικά που προέρχονται από ζώα που έχουν υποβληθεί στην επεξεργασία που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 28,

Ωστόσο, τα ζωικά υποπροϊόντα για χρήση σε ζωοτροφές για εκτρεφόμενα γουνοφόρα ζώα πρέπει να αποτελούνται μόνον από υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και τα ζωικά υποπροϊόντα για χρήση σε αμεταποίητες τροφές για ζώα συντροφιάς πρέπει να αποτελούνται μόνον από υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

3. έχουν καταψυχθεί στη μονάδα προέλευσης ή έχουν συντηρηθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία κατά τρόπο ώστε να μην χαλάσουν κατά το διάστημα ανάμεσα στην αποστολή και την παράδοση στη μονάδα προορισμού·

4. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφεύγεται η μόλυνση από παθογόνους παράγοντες·

5. έχουν συσκευασθεί σε νέες συσκευασίες που δεν επιτρέπουν καμία διαρροή·

6. συνοδεύονται από πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με τα υποδείγματα του κεφαλαίου 8 σημείο Α, του κεφαλαίου 8 σημείο Β ή του κεφαλαίου 3 σημείο Δ του παραρτήματος Χ·

7. μετά τους συνοριακούς ελέγχους, οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας, μεταφέρονται απευθείας:

α) είτε σε μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή σε τεχνική μονάδα, η οποία έχει παράσχει εγγυήσεις ότι τα ζωικά υποπροϊόντα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή τεχνικών προϊόντων, κατά περίπτωση, όπως έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή εάν χρειάζεται, και ότι δεν θα εξαχθούν από τη μονάδα χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία παρά μόνον για άμεση τελική διάθεση· ή

β) σε ενδιάμεση εγκατάσταση· ή

γ) σε εγκεκριμένο και καταχωρημένο χρήστη ή κέντρο συλλογής, που έχει παράσχει εγγυήσεις ότι τα ζωικά υποπροϊόντα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον επιτρεπόμενο σκοπό, όπως έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή εάν χρειάζεται

και

8.1. στην περίπτωση πρώτων υλών για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες λαμβάνονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες ουσίες απαγορευμένες σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΚ, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 28 του παρόντος κανονισμού:

α) επισημαίνονται στην τρίτη χώρα πριν από την είσοδό τους στο έδαφος της Κοινότητας με σταυρό υγροποιημένου ή ενεργού άνθρακα σε όλες τις εξωτερικές πλευρές κάθε κατεψυγμένου τεμαχίου, κατά τρόπο ώστε η επισήμανση να καλύπτει τουλάχιστον το 70 % του διαγώνιου μήκους της πλευράς του κατεψυγμένου τεμαχίου και να έχει πλάτος τουλάχιστον 10 cm·

β) σε περίπτωση μη κατεψυγμένου υλικού, επισημαίνονται στην τρίτη χώρα πριν από την είσοδό του στο έδαφος της Κοινότητας με ψεκασμό με υγροποιημένο άνθρακα ή με σκόνη άνθρακα κατά τρόπο ώστε ο άνθρακας να είναι διακρίνεται σαφώς επάνω στο υλικό·

γ) μεταφέρονται απευθείας:

i) στη μονάδα παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς σύμφωνα με το σημείο 7 στοιχείο α) παραπάνω·

ή

ii) σε ενδιάμεση μονάδα σύμφωνα με το σημείο 7 στοιχείο β) παραπάνω και από εκεί απευθείας στη μονάδα παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς που αναφέρεται στο σημείο i), υπό τον όρο ότι η ενδιάμεση μονάδα:

- διακινεί μόνο υλικό που καλύπτεται από το παρόν σημείο 8.1, ή

- διακινεί μόνο υλικό που προορίζεται για μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς όπως αναφέρεται στο σημείο i)

και

δ) υποβάλλεται σε χειρισμούς για την αφαίρεση της επισήμανσης η οποία προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) μόνον στη μονάδα παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς προορισμού και μόνον αμέσως πριν από τη χρήση του υλικού για την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς.

8.2. Όταν ένα φορτίο αποτελείται από αμεταποίητο υλικό το οποίο έχει υποβληθεί στην επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 8.1 παραπάνω και από άλλο αμεταποίητο υλικό που δεν έχει υποβληθεί στην επεξεργασία αυτή, όλο το αμεταποίητο υλικό του φορτίου πρέπει να επισημαίνεται όπως καθορίζεται στο σημείο 8.1 στοιχεία α) και β) παραπάνω.

8.3. Η επισήμανση που προβλέπεται στο σημείο 8.1 στοιχεία α) και β) και στο σημείο 8.2 παραμένει ορατή από την αποστολή έως την παράδοση στη μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς προορισμού."·

θ) το κεφάλαιο XII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙΙ Τετηγμένα λίπη από υλικά της κατηγορίας 2 για την παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων

Α. Προδιαγραφές επεξεργασίας

1. Τετηγμένα λίπη προερχόμενα από υλικά της κατηγορίας 2 για την παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων πρέπει να παράγονται με τις μεθόδους 1 έως 5 που αναφέρονται στο παράρτημα V κεφάλαιο III.

2. Τα τετηγμένα λίπη που προέρχονται από μηρυκαστικά ζώα πρέπει να καθαρίζονται κατά τρόπο ώστε το ανώτατο επίπεδο των υπολειμματικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να μην υπερβαίνει το 0,15 % του βάρους.

Β. Εισαγωγή τετηγμένων λιπών

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τετηγμένων λιπών, που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2, τα οποία προορίζονται να υποβληθούν σε μέθοδο επεξεργασίας η οποία πληροί τουλάχιστον τα πρότυπα μιας από τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα VI κεφάλαιο III, εάν:

α) προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του μέρους IV του παραρτήματος XI·

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και

γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 10 σημείο Β του παραρτήματος Χ.

4. Τα τετηγμένα λίπη πρέπει να μεταφέρονται με χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά από τη χώρα προέλευσης κατευθείαν σε σταθμό συνοριακού ελέγχου στην Κοινότητα.

5. Μετά τους ελέγχους βάσει της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα τετηγμένα λίπη πρέπει να μεταφέρονται σε μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2 όπου θα μετατραπούν σε παράγωγα λίπους.

6. Το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρέπει να αναφέρει ότι:

i) τα τετηγμένα λίπη δεν θα διοχετεύονται για καμία άλλη χρήση εκτός από περαιτέρω μεταποίηση με μέθοδο που πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές μίας από τις μεθόδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος VI και

ii) τα παράγωγα λίπους που προκύπτουν θα χρησιμοποιηθούν μόνον ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους ή για άλλη τεχνική χρήση, πλην της χρήσης σε καλλυντικά, φαρμακευτικά ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

7. Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στο σταθμό συνοριακού ελέγχου στο πρώτο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στην Κοινότητα και στη συνέχεια το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφό του έως την άφιξή του στη μονάδα προορισμού.

8. Μετά τους ελέγχους βάσει της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα τετηγμένα λίπη μεταφέρονται απευθείας στη μονάδα προορισμού."·

ι) προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαια XIII και XIV:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII Παράγωγα λίπους

Α. Προδιαγραφές επεξεργασίας

1. Εάν χρησιμοποιούνται τετηγμένα λίπη προερχόμενα από υλικά της κατηγορίας 2 για την παραγωγή παραγώγων λίπους, χρησιμοποιείται μέθοδος που πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές μίας από τις μεθόδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος VI.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή παραγώγων λίπους μόνον εάν κάθε φορτίο συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα που παρέχεται στο κεφάλαιο 14 σημείο A ή σημείο B του παραρτήματος X.

3. Το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να αναφέρει:

α) εάν τα παράγωγα λίπους προέρχονται ή όχι από υλικά της κατηγορίας 2 ή 3·

β) στην περίπτωση παραγώγων λίπους που παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2, να αναφέρει ότι τα προϊόντα:

i) παρήχθησαν με μέθοδο που πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές μίας από τις μεθόδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του παραρτήματος VI και

ii) θα χρησιμοποιηθούν μόνον ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους ή για άλλη τεχνική χρήση, πλην της χρήσης σε καλλυντικά, φαρμακευτικά ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

4. Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στο σταθμό συνοριακού ελέγχου στο πρώτο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στην Κοινότητα και στη συνέχεια το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφό του έως την άφιξή του στη μονάδα προορισμού.

5. Μετά τους ελέγχους βάσει της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα παράγωγα λίπους μεταφέρονται απευθείας στις μονάδες προορισμού.

ΚΕΦΑΛΑIΟ XIV Ειδικές απαιτήσεις για τα γευσιογόνα σπλάχνα για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς

Εκτός από τις απαιτήσεις για την έγκριση που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:

Α. Αμεταποίητο υλικό

1. Μόνο τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι) μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υγρών/αφυδατωμένων μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την ελκυστικότητα των τροφών για ζώα συντροφιάς.

Β. Προδιαγραφές επεξεργασίας

2. Τα γευσιογόνα σπλάχνα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε μέθοδο επεξεργασίας και σε παραμέτρους που να εξασφαλίζουν ότι το προϊόν πληροί τα μικροβιολογικά πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, παράγραφος 6 του κεφαλαίου II. Μετά τη μεταποίηση πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης.

3. Το τελικό προϊόν πρέπει:

α) να συσκευάζεται σε νέα ή αποστειρωμένη συσκευασία· ή

β) να μεταφέρεται χύδην με εμπορευματοκιβώτια ή με άλλα μέσα μεταφοράς που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί επιμελώς με απολυμαντικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή πριν χρησιμοποιηθούν.

Γ. Εισαγωγή

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή γευσιογόνων σπλάχνων εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο του μέρους VII σημείο Γ του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας και πληρούν τους ειδικούς όρους που ορίζονται στον άρθρο 18·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 3 σημείο Ε του παραρτήματος Χ."

4. Το παράρτημα Χ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

α) Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα εξαγωγής, με βάση τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα Χ, ακολουθώντας τη μορφή του υποδείγματος που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα ζωικά υποπροϊόντα. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που αναφέρεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται από κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την τρίτη χώρα εξαγωγής ή περιοχή αυτής.

β) Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ) Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους προορισμού μέλους της ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατό, εάν χρειάζεται, να επιτρέψουν τη χρήση άλλων γλωσσών, εφόσον το πιστοποιητικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

δ) Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας, επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό πρόσθετες σελίδες, οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την επίθεση της υπογραφής και της σφραγίδας του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό σε καθεμία από τις σελίδες.

ε) Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων καταλόγων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται -(αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων)- στο τέλος της και φέρει τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού, που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή, στην αρχή της.

στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο. Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του πιστοποιητικού, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου.

ζ) Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

η) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου της ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

>PIC FILE= "L_2004112EL.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.001401.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.001601.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.001801.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2004112EL.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002001.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002201.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002401.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2004112EL.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002601.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Δ

>PIC FILE= "L_2004112EL.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.002901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Ε

>PIC FILE= "L_2004112EL.003001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003201.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003401.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003601.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2004112EL.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.003901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.004101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.004301.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2004112EL.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.004501.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.004701.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.004901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005301.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005701.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006001.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

>PIC FILE= "L_2004112EL.006101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006201.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006501.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.006801.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

>PIC FILE= "L_2004112EL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007001.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

>PIC FILE= "L_2004112EL.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007301.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

>PIC FILE= "L_2004112EL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007501.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2004112EL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007701.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2004112EL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.007901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

>PIC FILE= "L_2004112EL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004112EL.008101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

>PIC FILE= "L_2004112EL.008201.TIF">"

5. Το παράρτημα XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η εγγραφή μιας χώρας σε έναν από τους ακόλουθους καταλόγους αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων από τη χώρα αυτή. Οι εισαγωγές πρέπει να πληρούν επίσης τις σχετικές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

ΜΕΡΟΣ I Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 2 σημείο A, του κεφαλαίου 2 σημείο B και του κεφαλαίου 2 σημείο Γ)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στη στήλη B ή στη στήλη Γ του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ της Επιτροπής(1).

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών (πλην του ιχθυάλευρου) (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 1)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2).

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου (υγειονομικά πιστοποιητικά των κεφαλαίων 1 και 9)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ της Επιτροπής(3).

ΜΕΡΟΣ IV Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές τετηγμένων λιπών (πλην του ιχθυελαίου) (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 10 σημείο Α και του κεφαλαίου 10 σημείο Β)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ V Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αίματος για πρώτες ύλες ζωοτροφών (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 4 σημείο Β)

Α. Προϊόντα αίματος οπληφόρων

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των χωρών που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

Β. Προϊόντα αίματος από άλλα είδη

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VI Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές αμεταποίητων υλικών συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αίματος (με εξαίρεση τα ιπποειδή) που προορίζονται για την παραγωγή τεχνικών και φαρμακευτικών προϊόντων (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 4 σημείο Γ και του κεφαλαίου 8 σημείο Β)

Α. Προϊόντα αίματος:

1. Προϊόντα αίματος οπληφόρων:

Οι τρίτες χώρες ή τα τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

2. Προϊόντα αίματος από άλλα είδη

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

Β. Αμεταποίητο υλικό (εκτός από προϊόντα αίματος) για φαρμακευτική χρήση:

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, στο παράρτημα της απόφασης 94/85/ΕOΚ(4), ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/585/EΚ της Επιτροπής(5) και οι ακόλουθες χώρες:

"- (JP) Ιαπωνία,

- (PH) Φιλιππίνες και

- (TW) Ταϊβάν."

Γ. Αμεταποίητο υλικό για τεχνικούς σκοπούς εκτός από φαρμακευτικές χρήσεις:

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αυτής της κατηγορίας νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών, στο παράρτημα της απόφασης 94/85/EΟΚ ή στο παράρτημα της απόφασης 2000/585/EΚ.

ΜΕΡΟΣ VII - ΣΗΜΕΙΟ A Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ζωικών υποπροϊόντων για την παρασκευή μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 3 σημείο Β και του κεφαλαίου 8 σημείο Α)

Α. Ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και ιπποειδή, συμπεριλαμβανομένων των εκτρεφομένων και των άγριων ζώων:

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των τρίτων χωρών που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αυτής της κατηγορίας νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών και οι ακόλουθες χώρες για τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα:

- ζωικά υποπροϊόντα από τη Βουλγαρία (BG), τη Λεττονία (LV), τη Ρουμανία (RO), [(τη Σλοβενία (SI)], όσον αφορά υλικά από χοίρους,

- χώρες της Νότιας Αμερικής και της Νότιας Αφρικής ή τμήματα αυτών από όπου επιτρέπεται το σιτεμένο κρέας των αντίστοιχων ειδών από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα οστά, όσον αφορά το σιτεμένο κρέας (συμπεριλαμβανομένου του διαφράγματος) από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα οστά ή/και τα σιτεμένα καθαρισμένα εντόσθια βοοειδών, αιγοπροβάτων και θηραμάτων (αγρίων ή εκτρεφομένων).

Β. Αμεταποίητο υλικό προέλευσης πουλερικών συμπεριλαμβανομένων των στρουθιονίδων:

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των τρίτων χωρών από όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα I της απόφασης 94/984/EΚ της Επιτροπής(6) ή/και στο παράρτημα I της απόφασης 2000/609/EΚ της Επιτροπής(7).

Γ. Αμεταποίητο υλικό που προέρχεται από ψάρια

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ.

Δ. Αμεταποίητο υλικό από άλλα είδη που περιλαμβάνουν τα πτερωτά θηράματα, άλλα άγρια χερσαία θηλαστικά και τα λαγοειδή:

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/585/EΚ, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος των ίδιων ειδών.

ΜΕΡΟΣ VII - ΣΗΜΕΙΟ Β Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές αμεταποίητων τροφών για ζώα συντροφιάς που προορίζονται να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για άμεση πώληση ή ζωικών υποπροϊόντων για να χορηγηθούν σε εκτρεφόμενα γουνοφόρα ζώα (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 3 σημείο Δ)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, στο παράρτημα I της απόφασης 94/984/EΚ ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/609/EΚ από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος των ίδιων ειδών και όπου επιτρέπεται μόνον το κρέας με κόκαλα.

Στην περίπτωση υλικών που προέρχονται από ψάρια, οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ VII - ΣΗΜΕΙΟ Γ Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γευσιογόνων σπλάχνων με σκοπό την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 3 σημείο Ε)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, στο παράρτημα I της απόφασης 94/984/EΚ της Επιτροπής, ή στο παράρτημα I της απόφασης 2000/609/EΚ της Επιτροπής, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος των ίδιων ειδών και όπου επιτρέπεται μόνον το κρέας με κόκαλα.

Στην περίπτωση γευσιογόνων σπλάχνων που προέρχονται από ψάρια, οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ της Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ VIII Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές τριχών χοίρου (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 7 σημείο Α και του κεφαλαίου 7 σημείο Β)

Α. Για τις ακατέργαστες τρίχες χοίρου οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, οι οποίες ήταν απαλλαγμένες από την αφρικανική πανώλη των χοίρων κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Β. Για τις κατεργασμένες τρίχες χοίρου οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, οι οποίες μπορεί να μην ήταν απαλλαγμένες από την αφρικανική πανώλη των χοίρων κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

ΜΕΡΟΣ IX Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές κόπρου για τη βελτίωση του εδάφους

Α. Μεταποιημένα προϊόντα κόπρου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

Β. Μεταποιημένη κόπρος ιπποειδών

Οι τρίτες χώρες που αριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ για τα ζώντα ιπποειδή.

Γ. Αμεταποίητη κόπρος πουλερικών

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 94/984/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ X Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές τροφών για ζώα συντροφιάς και δερμάτινων κοκάλων για σκύλους (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 3 σημείο A, του κεφαλαίου 3 σημείο B και του κεφαλαίου 3 σημείο Γ)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και οι ακόλουθες χώρες:

"(LK) Σρι Λάνκα(8)

(JP) Ιαπωνία(9)

(TW) Ταϊβάν(10)."

ΜΕΡΟΣ XI Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ζελατίνης, υδρολυμένων πρωτεϊνών, κολλαγόνου, όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου (υγειονομικό πιστοποιητικό των κεφαλαίων 11 και 12)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και οι ακόλουθες χώρες:

"(KR) Δημοκρατία της Κορέας(11)

(MY) Μαλαισία(12)

(PK) Πακιστάν(13)

(TW) Ταϊβάν(14)."

ΜΕΡΟΣ XII Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές μελισσοκομικών προϊόντων (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 13)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ XIII Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ορού ιπποειδών (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 4 σημείο Α)

Οι τρίτες χώρες ή περιοχές της επικράτειας τρίτων χωρών που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής(15), από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ίππων για σφαγή.

ΜΕΡΟΣ XIV Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές δορών και δερμάτων οπληφόρων (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 5 σημείο A, του κεφαλαίου 5 σημείο B και του κεφαλαίου 5 σημείο Γ)

Α. Για νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη δορές και δέρματα οπληφόρων, οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών.

Β. Για κατεργασμένες δορές και δέρματα οπληφόρων, οι τρίτες χώρες ή περιοχές της επικράτειας τρίτων χωρών που αναγράφονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

Γ. Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατεργασμένων δορών και δερμάτων μηρυκαστικών ζώων, τα οποία έχουν κρατηθεί χωριστά επί 21 ημέρες ή θα μεταφέρονται επί 21 ημέρες χωρίς διακοπή πριν από την εισαγωγή τους, οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

ΜΕΡΟΣ XV Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 6 σημείο Α και του κεφαλαίου 6 σημείο Β)

Α. Για επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια πτηνών και οπληφόρων που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή δέρματα, οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Β. Για μη επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια πτηνών τα οποία αποτελούνται από ολόκληρα μέρη, οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 94/85/ΕΚ της Επιτροπής, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών, και οι ακόλουθες χώρες.

"(GL) Γρoιλανδία

(TN) Τυνησία."

Γ. Για μη επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια οπληφόρων τα οποία αποτελούνται από ολόκληρα μέρη, οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στις κατάλληλες στήλες για νωπό κρέας οπληφόρων στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν περιορισμών που καθορίζονται στη στήλη με τις ειδικές παρατηρήσεις για το νωπό κρέας.

ΜΕΡΟΣ XVI Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αυγών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου 15)

Οι τρίτες χώρες που αναφέρονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙI της απόφασης 79/542/EΟΚ και οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των τρίτων χωρών από όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα I της απόφασης 94/984/EΚ ή/και στο παράρτημα I της απόφασης 2000/609/EΚ.

ΜΕΡΟΣ XVII Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές οστών και προϊόντων με βάση τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο), κεράτων και προϊόντων με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο) και χηλών και προϊόντων με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), που προορίζονται για άλλη χρήση εκτός από τη διατροφή των ζώων, τα οργανικά λιπάσματα ή τα βελτιωτικά εδάφους (δήλωση του κεφαλαίου 16)

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

(1) ΕΕ L 200 της 24.8.1995, σ. 38.

(2) ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15.

(3) ΕΕ L 196 της 24.7.1997, σ. 82.

(4) ΕΕ L 44 της 17.2.1994, σ. 31.

(5) ΕΕ L 251 της 6.10.2000, σ. 1.

(6) ΕΕ L 378 της 31.12.1994, σ. 11.

(7) ΕΕ L 258 της 12.10.2000, σ. 49.

(8) Δερμάτινα κόκαλα για σκύλους παρασκευασμένα αποκλειστικά από δορές και δέρματα οπληφόρων.

(9) Μεταποιημένες τροφές αποκλειστικά για διακοσμητικά ψάρια ενυδρείου.

(10) Μεταποιημένες τροφές αποκλειστικά για διακοσμητικά ψάρια ενυδρείου.

(11) Μόνον ζελατίνη.

(12) Μόνον ζελατίνη.

(13) Μόνον ζελατίνη.

(14) Μόνον ζελατίνη.

(15) ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1."

(1) ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 87.

(2) Περιλαμβάνονται οι χώρες με οροθετικά μηρυκαστικά.

(3) Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54).

Top