EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0782

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 814/2003 του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004

ΕΕ L 115 της 9.5.2003, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/782/oj

32003R0782

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 814/2003 του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 115 της 09/05/2003 σ. 0001 - 0011


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 14ης Απριλίου 2003

για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οργανοκασσιτερικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στα προστατευτικά συστήματα υφαλοχρωματισμού των πλοίων, και ιδιαίτερα οι επιστρώσεις με τριβουτυλοκασσίτερο (ΤΒΤ), αποτελούν ένα θέμα το οποίο απασχολεί σοβαρά την Κοινότητα.

(2) Στις 5 Οκτωβρίου 2001, εγκρίθηκε μια διεθνής σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία (σύμβαση AFS), στη διάρκεια διπλωματικής διάσκεψης υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με τη συμμετοχή κρατών μελών της Κοινότητας.

(3) Η σύμβαση AFS αποτελεί μια σύμβαση πλαίσιο η οποία επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης που εκφράστηκε στη δήλωση του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

(4) Στην παρούσα φάση, η σύμβαση AFS απαγορεύει μόνον τη χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

(5) Στη σύμβαση AFS τέθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής: 1η Ιανουαρίου 2003 για την απαγόρευση της χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και 1η Ιανουαρίου 2008 για την κατάργηση της παρουσίας οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

(6) Η σύμβαση AFS θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την επικύρωσή της από 25 τουλάχιστον κράτη τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25 % της παγκόσμιας χωρητικότητας.

(7) Τα κράτη μέλη πρέπει να επικυρώσουν τη σύμβαση AFS το συντομότερο δυνατό.

(8) Πρέπει να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προβούν σε ταχεία επικύρωση της σύμβασης AFS και να αρθούν εμπόδια τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν κώλυμα στη διαδικασία επικύρωσης.

(9) Η διάσκεψη AFS, κατανοώντας ότι ο χρόνος που εναπομένει έως την 1η Ιανουαρίου 2003 ίσως να μην είναι αρκετός για την έναρξη ισχύος της σύμβασης AFS έως την ημερομηνία αυτή, και επιθυμώντας την ουσιαστική παύση της χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων στη ναυτιλία από την 1η Ιανουαρίου 2003, ζήτησε στο ψήφισμά της αριθ. 1 από τα κράτη μέλη του ΙΜΟ να καταβάλουν επειγόντως κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιμάσουν την εφαρμογή της σύμβασης AFS και κάλεσε την οικεία βιομηχανία να σταματήσει τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων έως την ημερομηνία αυτή.

(10) Ως άμεση συνέχεια της διάσκεψης AFS, η Επιτροπή ενέκρινε την οδηγία 2002/62/ΕΚ, της 9ης Ιουλίου 2002, για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις)(4), ούτως ώστε να απαγορευθεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003, η εμπορία και η χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε προστατευτικά συστήματα για όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

(11) Έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1 της διάσκεψης AFS, κρίνεται αναγκαία η καταβολή περαιτέρω προσπάθειας για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις ώστε να εξασφαλιστεί η γενικευμένη απαγόρευση επιστρώσεων ΤΒΤ στα πλοία σε ολόκληρη την Κοινότητα και στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στη σύμβαση AFS.

(12) Ο κανονισμός αποτελεί το ενδεδειγμένο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει άμεσα και σύντομα στους πλοιοκτήτες και τα κράτη μέλη επακριβείς υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν ταυτοχρόνως και με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ο παρών κανονισμός, ο οποίος επιδιώκει μόνο την απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων, δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται με τη σύμβαση AFS.

(13) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην εμπορία και τη χρήση ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανικασσιτερικές ενώσεις) από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ(5).

(14) Η αβεβαιότητα σχετικά με τη συνολική απαγόρευση επιστρώσεων ενεργού ΤΒΤ δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή σε κοινοτικό επίπεδο· η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία πρέπει να προγραμματίσει τη συντήρηση του στόλου της, θα πρέπει να γνωρίζει σαφώς και εγκαίρως ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 τα πλοία τα οποία φέρουν επιστρώσεις ενεργού ΤΒΤ στα ύφαλά τους δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται σε κοινοτικούς λιμένες.

(15) Τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία μιας υπερεθνικής ρύθμισης, ίσως να έχουν νομικές και τεχνικές δυσχέρειες για την επιβολή, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας, της απαγόρευσης χρήσης επιστρώσεων ΤΒΤ στα πλοία τους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εφαρμογή της απαγόρευσης του παρόντος κανονισμού στη χρήση επικαλύψεων ΤΒΤ θα πρέπει συνεπώς να ανασταλεί όσον αφορά τα πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2003 και λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης AFS.

(16) Τα κράτη νηολόγησης, τα οποία έχουν απαγορεύσει τη χρήση επικαλύψεων ΤΒΤ στα πλοία τους, έχουν οικονομικό συμφέρον να διασφαλίσουν την έναρξη ισχύος της σύμβασης AFS το γρηγορότερο δυνατό, ώστε να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Ο παρών κανονισμός, ο οποίος απαγορεύει σε όλα τα πλοία τα οποία φέρουν σημαία κράτους μέλους να χρησιμοποιούν επιστρώσεις με ΤΒΤ στα πλοία τους το νωρίτερο δυνατόν, θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τα κράτη της σημαίας να επικυρώσουν τη σύμβαση AFS.

(17) Οι ορισμοί και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκείνους που χρησιμοποιούνται στην σύμβαση AFS.

(18) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τα σκάφη τα οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό την δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του στις εξέδρες ανοικτής θάλασσας. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πολεμικά πλοία ή άλλα κρατικά πλοία δεδομένου ότι αυτά καλύπτονται επαρκώς από τη σύμβαση AFS.

(19) Η επιβολή της απαγόρευσης επιστρώσεων ενεργού ΤΒΤ σε όλα τα πλοία που έχουν δικαίωμα να πλέουν υπό σημαία κράτους μέλους μετά την 1η Ιουλίου 2003, και των οποίων το προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού έχει τεθεί, μεταβληθεί ή αντικατασταθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, αποτελεί κίνητρο για το ναυτιλιακό κλάδο να εφαρμόσει τη σύσταση του ψηφίσματος αριθ. 1 της διάσκεψης AFS.

(20) Είναι ενδεδειγμένη η καθιέρωση του ιδίου καθεστώτος επιθεώρησης και πιστοποίησης με εκείνο που προβλέπεται στη σύμβαση AFS. Βάσει του παρόντος κανονισμού, όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης και ανώτερης των 400 τόνων, ανεξάρτητα από τη φύση των δρομολογίων τους, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης, ενώ τα σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 24 μέτρων αλλά μικρότερης ολικής χωρητικότητας από 400 τόνους θα πρέπει απλώς να είναι εφοδιασμένα με δήλωση συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό ή με τη σύμβαση AFS, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα εισαγωγής ενός εναρμονισμένου καθεστώτος επιθεώρησης των πλοίων αυτών, εφόσον κάτι τέτοιο αποδειχθεί αναγκαίο σε μεταγενέστερο στάδιο.

(21) Δεν κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη καμίας ειδικής επιθεώρησης ή δήλωσης για πλοία μικρότερα των 24 μέτρων εφόσον τα πλοία αυτά, κυρίως σκάφη αναψυχής και αλιευτικά σκάφη, θα καλύπτονται επαρκώς από τις διατάξεις της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

(22) Θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως επίσης τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις AFS που εκδίδονται από συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης AFS.

(23) Εάν η σύμβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέπουν στα πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό καθώς και μέτρα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

(24) Το καταλληλότερο καθεστώς ελέγχου της εφαρμογής της απαγόρευσης επιστρώσεων ΤΒΤ σε πλοία και των διατάξεων της σύμβασης AFS είναι εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων και διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένος)(6). Η οδηγία αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί σε εύθετο χρόνο. Έχοντας υπόψη το ειδικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν ισοδύναμες διατάξεις στα πλοία υπό σημαία κράτους μέλους κατά τη μεταβατική περίοδο.

(25) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).

(26) Για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να προτείνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις ενδεδειγμένες προσαρμογές του κανονισμού.

(27) Η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπει την ουσιαστική απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα πλοία το νωρίτερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από οργανοκασσιτερικές ενώσεις, οι οποίες δρουν ως ενεργά βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήματα υφαλοχρωματισμού πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία ή ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους και σε πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία καταπλέουν σε ή αποπλέουν από λιμένες των κρατών μελών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1. "προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού" σημαίνει επίστρωση, βαφή, επιφανειακή επεξεργασία, επιφάνεια ή διάταξη που χρησιμοποιείται σε πλοία για τον έλεγχο ή την πρόληψη απόθεσης ανεπιθύμητων οργανισμών,

2. "ολική χωρητικότητα" είναι η μεικτή χωρητικότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς μέτρησης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της διεθνούς σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 ή βάσει οποιασδήποτε διάδοχης σύμβασης,

3. "μήκος" είναι το μήκος όπως ορίζεται στη διεθνή σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό πρωτόκολλο του 1988, ή οποιαδήποτε διάδοχη σύμβαση,

4. "πλοίο" σημαίνει σκάφος οιουδήποτε τύπου το οποίο βρίσκεται στο θαλάσσιο περιβάλλον και περιλαμβάνει τα υδροπτέρυγα, τα αερόστρωμνα σκάφη, τα υποβρύχια, τα πλωτά ναυπηγήματα, τις σταθερές ή πλωτές εξέδρες, τις πλωτές εγκαταστάσεις αποθήκευσης (FSU) και τις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO),

5. "σύμβαση AFS" σημαίνει τη διεθνή σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία, που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2001, ασχέτως της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος,

6. "αναγνωρισμένος οργανισμός" είναι ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών(8),

7. "πιστοποιητικό AFS" σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται σε πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 4 της σύμβασης AFS ή, κατά τη μεταβατική περίοδο, πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, όταν εκδίδεται από τη διοίκηση οιουδήποτε κράτους μέλους ή από αναγνωρισμένο οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματός της,

8. "δήλωση AFS" σημαίνει τη δήλωση η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 4 της σύμβασης AFS ή, κατά τη μεταβατική περίοδο, δήλωση την οποία υπογράφει ο πλοιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος από τον πλοιοκτήτη πράκτορας και η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού,

9. "δήλωση συμμόρφωσης AFS" σημαίνει το έγγραφο που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με το παράρτημα 1 της σύμβασης AFS και το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους,

10. "μεταβατική περίοδος" είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2003 και λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης AFS.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) στα πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους·

β) στα πλοία που δεν φέρουν τη σημαία κράτους μέλους αλλά ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό την αιγίδα κράτους μέλους, και

γ) στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή υπεράκτιο τερματικό σταθμό κράτους μέλους αλλά δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β).

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα πολεμικά πλοία, βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται, προς το παρόν, μόνο για κυβερνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 4

Απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν ως βιοκτόνα

Από την 1η Ιουλίου 2003, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν ως βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήματα υφαλοχρωματισμού πλοίων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η παρούσα διάταξη θα ισχύει μόνο για τα πλοία τα οποία αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 5

Απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν ως βιοκτόνα

1. Τα πλοία που δικαιούνται να πλέουν υπό σημαία ενός κράτους μέλους την 1η Ιουλίου 2003 και στα οποία έχει γίνει επίστρωση, αλλαγή ή αντικατάσταση του προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν θα φέρουν οργανοκασσιτερικές ενώσεις οι οποίες δρουν ως βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήματα χρωματισμού στα ύφαλά τους ή στα εξωτερικά μέρη και επιφάνειές τους, εκτός εάν παρεμβάλλεται επίστρωση η οποία εμποδίζει τη διαρροή των ενώσεων αυτών από το υποκείμενο μη συμμορφούμενο προστατευτικό σύστημα.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 τα πλοία των οποίων γίνεται μνεία στο άρθρο 3 παράγραφος 1 είτε δεν θα χρησιμοποιούν οργανοκασσιτερικές ενώσεις οι οποίες δρουν ως βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήματα χρωματισμού στα ύφαλά τους ή στα εξωτερικά μέρη και επιφάνειές τους, ή θα φέρουν επίστρωση εμποδίζουσα τη διαρροή των ενώσεων αυτών από το υποκείμενο μη συμμορφούμενο προστατευτικό σύστημα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις σταθερές και πλωτές εξέδρες, FSUs και FPSOs που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2003 και που δεν βρίσκονται σε δεξαμενή την εν λόγω ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 6

Επιθεώρηση και πιστοποίηση

1. Τα κατωτέρω ισχύουν για την επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους:

α) πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 400 τόνων εξαιρουμένων των σταθερών ή πλωτών εξεδρών, των FSUs και FPSOs, επιθεωρούνται και πιστοποιούνται μετά την 1η Ιουλίου 2003 σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι προτού το πλοίο τεθεί εν υπηρεσία για πρώτη φορά ή κατά την αλλαγή ή αντικατάσταση των προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού.

β) πλοία μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 24 μέτρων, αλλά ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 400 τόνων, εξαιρουμένων των σταθερών ή πλωτών εξέδρων των FSUs και FPSOs, θα είναι εφοδιασμένα με δήλωση AFS ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τα άρθρα 4 και 5.

Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να θεσπίσει ένα εναρμονισμένο καθεστώς επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα εν λόγω πλοία·

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τα πλοία τα οποία δεν καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2. Τα κατωτέρω ισχύουν όσον αφορά την αναγνώριση των πιστοποιητικών, δηλώσεων και δηλώσεων συμμόρφωσης:

α) από την 1η Ιουλίου 2003 τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν οιοδήποτε πιστοποιητικό AFS·

β) έως την παρέλευση έτους μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α), τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν κάθε δήλωση συμμόρφωσης AFS·

γ) από την 1η Ιουλίου 2003 τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν οιαδήποτε δήλωση AFS.

Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση (όπως είναι η απόδειξη βαφής ή το τιμολόγιο του εργολήπτη) ή περιλαμβάνουν κατάλληλη θεώρηση.

3. Εάν η σύμβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να επιτρέψει στα πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5.

Άρθρο 7

Έλεγχος από το κράτος του λιμένος

Στη μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διατάξεις ελέγχου ισότιμες με εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 95/21/ΕΚ για τα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 400 τόνων και τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και τον εντοπισμό παραβάσεων, τα κράτη μέλη καθοδηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 11 της σύμβασης AFS.

Εάν η σύμβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για τους εν λόγω ελέγχους.

Άρθρο 8

Προσαρμογές

Για να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ή για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού με βάση την κτηθείσα εμπειρία, οι παραπομπές στη σύμβαση AFS, στο πιστοποιητικό AFS, στη δήλωση AFS και στη δήλωση συμμόρφωσης AFS ή/και τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) που σχετίζονται με το άρθρο 11 της σύμβασης AFS, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία που δημιουργείται με το άρθρο 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία(9), στο εξής αποκαλούμενη "COSS".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η COSS θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση

Το αργότερο στις 10 Μαΐου 2004 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πορεία επικύρωσης της σύμβασης AFS και δίδει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οργανοκασσιτερικές ενώσεις που δρουν ως βιοκτόνα σε πλοία τα οποία καταπλέουν σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες και δεν φέρουν τη σημαία κάποιου κράτους μέλους. Βασιζόμενη στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τροποποιήσεις για τον ταχύτερο περιορισμό της συμβολής πλοίων τα οποία δεν φέρουν τη σημαία κάποιου κράτους μέλους στην παρουσία επιβλαβών οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα ύδατα δικαιοδοσίας των κρατών μελών.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Γιαννίτσης

(1) ΕΕ C 262 Ε της 29.10.2002, σ. 492.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003.

(4) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 58.

(5) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 2017· oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 4 της 9.1.2003, σ. 12).

(6) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(9) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κανόνες επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα προστατευτικά συστήματα υφαλοχρωματισμού πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους

1. Επιθεωρήσεις

1.1. Πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 400 τόνων, εξαιρουμένων των σταθερών ή πλωτών εξέδρων, FSUs και FPSOs υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2003, στις κατωτέρω επιθεωρήσεις:

α) αρχική επιθεώρηση πριν από την έναρξη λειτουργίας του πλοίου ή όταν το πλοίο τεθεί για πρώτη φορά σε μόνιμη δεξαμενή για την επίστρωση προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού· και

β) επιθεώρηση κατά την αλλαγή ή αντικατάσταση των ανωτέρω προστατευτικών συστημάτων. Οι επιθεωρήσεις αυτές καταχωρίζονται στο πιστοποιητικό που απαιτείται στην παράγραφο 2.1.

1.2. Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι το προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού του πλοίου συμμορφώνεται πλήρως με τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

1.3. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται δεόντως από εξουσιοδοτημένα στελέχη, από τη δημόσια αρχή του κράτους μέλους, ή άλλου κράτους μέλους, ή συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης AFS, ή από επιθεωρητή οριζόμενο προς τούτο από μία από τις εν λόγω αρμόδιες διοικητικές αρχές, ή από αναγνωρισμένο οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματος της αρχής αυτής.

1.4. Πλην αντιθέτου διατάξεως στον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη, για τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.1, ακολουθούν τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα 4 της σύμβασης AFS, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και την πιστοποίηση των συστημάτων υφαλοχρωματισμού επί των πλοίων, που επισυνάπτεται στο ψήφισμα της MEPC 101(48), το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2002 από την επιτροπή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΙΜΟ.

2. Πιστοποίηση

2.1. Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο σημείο 1.1, στοιχεία α) ή β), τα κράτη μέλη, τα οποία δεν αποτελούν ακόμη συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης AFS, εκδίδουν πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ. Τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης AFS εκδίδουν πιστοποιητικό AFS.

2.2. Τα κράτη μέλη μπορούν να στηριχθούν στη δήλωση συμμόρφωσης AFS για την απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος κανονισμού. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 2.1 αντικαθιστά, το αργότερο μετά την παρέλευση έτους από την ημερομηνία της οποίας γίνεται μνεία στο σημείο 1.1, την εν λόγω δήλωση AFS.

2.3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα πλοία που αναφέρονται στο σημείο 1.1 να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό το οποίο να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το σημείο 2.1.

2.4. Τα κράτη μέλη, για τους σκοπούς της πιστοποίησης που αναφέρεται στο σημείο 2.1, τηρούν τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα 4 της σύμβασης AFS.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>PIC FILE= "L_2003115EL.000702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003115EL.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003115EL.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003115EL.001001.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>PIC FILE= "L_2003115EL.001102.TIF">

Top