EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0379

2001/379/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα

OJ L 134, 17.5.2001, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 220 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/379/oj

32001D0379

2001/379/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 17/05/2001 σ. 0040 - 0040


Απόφαση του Συμβουλίου

της 4ης Απριλίου 2001

για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα

(2001/379/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, καθώς και το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτη υποπαράγραφος,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα υπέγραψε στο Aarhus στις 24 Ιουνίου 1998 το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη σύμβαση του 1979 για την διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλων αποστάσεων που οφείλεται σε βαρέα μέταλλα (εφεξής "το πρωτόκολλο").

(2) Το πρωτόκολλο αποσκοπεί στον έλεγχο των εκπομπών βαρέων μετάλλων που οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ενδέχεται να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις διαμεθοριακώς δια της ατμόσφαιρας ενώ παράλληλα μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(3) Το πρωτόκολλο προβλέπει τη μείωση του συνολικού αριθμού ετήσιων εκπομπών καδμίου, μολύβου και υδραργύρου στην ατμόσφαιρα και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των προϊόντων.

(4) Τα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον.

(5) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, με τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

(6) Η Κοινότητα θα πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα που υπεγράφη στις 24 Ιουνίου 1998, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να καταθέσει την πράξη έγκρισης στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λουξεμβούργο, 4 Απριλίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. Rosengren

(1) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 136.

(2) Γνώμη που εκδόθηκε στις 24.10.2000 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

Top