EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0253

Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης»

OJ L 28, 3.2.2000, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/253(1)/oj

32000D0253

Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 03/02/2000 σ. 0001 - 0015


ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 253/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιανουαρίου 2000

για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 149 και 150,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4),

Υπό το φως του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 10 Νοεμβρίου 1999,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι η δράση της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμβολή στην ανάπτυξη παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου· τα μέτρα του παρόντος προγράμματος πρέπει να προωθούν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με στόχο την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης·

(2) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την απόφασή τους αριθ. 819/95/ΕΚ, θέσπισαν το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ(5)·

(3) το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση, που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο στις 20 και 21 Νοεμβρίου 1997, αναγνώρισε ότι η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, προκειμένου να τονωθεί η ικανότητα απασχόλησης, η προσαρμοστικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών·

(4) η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της "Για μια Ευρώπη της γνώσης", καθόρισε προσανατολισμούς για τη δημιουργία ενός ανοικτού και δυναμικού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου ικανού να επιτύχει το στόχο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

(5) η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της "Διδασκαλία και μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης" αναφέρει ότι η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης συνεπάγεται την ενθάρρυνση της απόκτησης νέων γνώσεων και ότι πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθούν όλες οι μορφές παροχής κινήτρων για τη μάθηση· η Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο της "Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα", τονίζει τα οφέλη της κινητικότητας για τα άτομα και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(6) ο στόχος της Επιτροπής, σύμφωνα με την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να επιτευχθεί ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 10 % των σχολείων, στη δράση Comenius, και γύρω στο 10 % των φοιτητών, στις δραστηριότητες κινητικότητας της δράσης Erasmus·

(7) πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να ενταθεί η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και των ανδρών· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες·

(8) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την απόφασή τους για τη νεολαία, και το Συμβούλιο, με την απόφασή του 1999/382/ΕΚ για την κατάρτιση(6), θέσπισαν προγράμματα κοινοτικής δράσης στους τομείς της νεολαίας και της κατάρτισης αντιστοίχως, τα οποία μαζί με το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, συμβάλλουν στην προώθηση της Ευρώπης της γνώσης·

(9) είναι απαραίτητο, για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της κοινοτικής δράσης, να εξασφαλίσει η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε όλα τα επίπεδα, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και των άλλων σχετικών κοινοτικών πολιτικών, μέσων και δράσεων·

(10) είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάληψης κοινών δραστηριοτήτων ανάμεσα στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και σε άλλα κοινοτικά προγράμματα ή δράσεις που έχουν εκπαιδευτική διάσταση, τονώνοντας έτσι τις συνέργειες και ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής δράσης·

(11) η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αφετέρου (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ)·

(12) πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντιστοίχων συμβουλίων σύνδεσης, της Κύπρου με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με τη χώρα αυτή, καθώς και της Μάλτας και της Τουρκίας με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης·

(13) πρέπει να εξασφαλιστεί, σε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος, ώστε να είναι εφικτή η αναπροσαρμογή, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των μέτρων· η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση που θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους και αμερόληπτους φορείς·

(14) σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης που αφορούν τη συμβολή της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε μια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ικανοποιητικό τρόπο από τα κράτη μέλη λόγω, μεταξύ άλλων, της ανάγκης για πολυμερείς συμπράξεις, πολυμερή κινητικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, και μπορούν, επομένως, δεδομένης της διακρατικής διάστασης των κοινοτικών δράσεων και μέτρων, να πραγματοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

(15) η βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων μεταφερομένων σε όλη την Κοινότητα (ECTS) είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την πλήρη επίτευξη των στόχων της κινητικότητας· τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να κάνουν την ευρύτερη δυνατή χρήση του ECTS·

(16) η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας του προγράμματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7), κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

(17) τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράμματος

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το δεύτερο στάδιο του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "ΣΩΚΡΑΤΗΣ", αποκαλούμενο στο εξής "το παρόν πρόγραμμα."

2. Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

3. Το παρόν πρόγραμμα συμβάλλει στην προαγωγή της Ευρώπης της γνώσης με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση, βάσει τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης.

4. Το παρόν πρόγραμμα στηρίζει και συμπληρώνει τις ενέργειες που διεξάγονται από τα κράτη μέλη μέσα στην επικράτειά τους, σεβόμενο ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητά τους για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράμματος

Προκειμένου να συμβάλει σε μια παιδεία υψηλής ποιότητας, και να ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση σεβόμενο ωστόσο πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών, το παρόν πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

α) να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης κάθε επιπέδου, και να παράσχει ευρεία διακρατική πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των ευκαιριών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης·

β) να προωθήσει μια ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική διάσταση της παιδείας·

γ) να προωθήσει τη συνεργασία και την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως:

- ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

- προωθώντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση,

- ενθαρρύνοντας βελτιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων και των περιόδων σπουδών,

- αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών,

και να συμβάλει στην άρση των σχετικών εμποδίων·

δ) να ενθαρρύνει τις καινοτομίες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, και να διερευνήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης.

Άρθρο 3

Κοινοτικές δράσεις

1. Οι στόχοι του παρόντος προγράμματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, υλοποιούνται μέσω των κατωτέρω δράσεων, των οποίων το επιχειρησιακό περιεχόμενο και οι διαδικασίες εφαρμογής περιγράφονται στο παράρτημα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των κατωτέρω τύπων μέτρων υπό μορφή διακρατικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνδυάζουν περισσότερα του ενός μέτρα:

α) υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη·

β) υποστήριξη για τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση·

γ) υποστήριξη για την ανάπτυξη διακρατικών δικτύων συνεργασίας που να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών·

δ) προώθηση των γλωσσικών ικανοτήτων και της κατανόησης των διαφόρων πολιτισμών·

ε) υποστήριξη καινοτόμων πιλοτικών σχεδίων που βασίζονται σε διακρατικές συμπράξεις οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της ποιότητας στην εκπαίδευση·

στ) διαρκή βελτίωση του κοινοτικού υλικού αναφοράς, μέσω:

- της παρατήρησης και της ανάλυσης των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών,

- της παρατήρησης και της διάδοσης των καλών πρακτικών και των καινοτομιών,

- της ευρείας ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 4

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

1. Σύμφωνα με τους όρους και τους διακανονισμούς εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα, το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται συγκεκριμένα:

α) στους μαθητές, σπουδαστές ή άλλους εκπαιδευόμενους·

β) στο προσωπικό που απασχολείται άμεσα στην εκπαίδευση·

γ) σε όλα τα είδη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ορίζει κάθε κράτος μέλος·

δ) στα πρόσωπα και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη.

2. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε κατάλληλες δράσεις του παρόντος προγράμματος, και ειδικότερα:

- τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και οργανισμοί,

- ενώσεις που λειτουργούν στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των συλλόγων σπουδαστών, μαθητών, διδασκάλων και γονέων,

- επιχειρήσεις, όμιλοι επιχειρήσεων, επαγγελματικές οργανώσεις και εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια,

- κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα,

- ερευνητικά κέντρα και ερευνητικοί οργανισμοί.

Άρθρο 5

Υλοποίηση του προγράμματος και συνεργασία με τα κράτη μέλη

1. Η Επιτροπή

- εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος προγράμματος σύμφωνα με το παράρτημα,

- πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οικείες ενώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 παράγραφος 1 για τη γνώμη τους.

2. Τα κράτη μέλη

- λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διεξαγωγή του προγράμματος σε επίπεδο κράτους μέλους, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων για την εκπαίδευση μερών, σύμφωνα με την εθνική πρακτική,

- συγκροτούν κατάλληλο φορέα για τη συντονισμένη διαχείριση της εφαρμογής των δράσεων του προγράμματος σε επίπεδο κράτους μέλους (εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ),

- καταβάλλουν προσπάθειες να λάβουν τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα.

- λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνδυασμένης δράσης με άλλα κοινοτικά προγράμματα σε επίπεδο κράτους μέλους.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,

- τη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης (ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 819/95/ΕΚ) και εκείνων που θα εφαρμοσθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,

- τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης (ΣΩΚΡΑΤΗΣ) και εκείνων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,

- την κατάλληλη ενημέρωση, δημοσιότητα και παρακολούθηση για τις δράσεις που υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα.

Άρθρο 6

Κοινές δράσεις

Στο πλαίσιο της οικοδόμησης της Ευρώπης της γνώσης, τα μέτρα του παρόντος προγράμματος μπορούν να εφαρμοσθούν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 παράγραφος 2, από κοινού με άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, και ιδίως τα προγράμματα Leonardo da Vinci και Νεολαία, καθώς και τα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και των νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 7

Εκτελεστικά μέτρα

1. Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά τα θέματα που απαριθμούνται κατωτέρω θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2:

α) το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, τα θέματα για κοινές δράσεις καθώς και τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής·

β) τη χρηματοδοτική ενίσχυση που θα παράσχει η Κοινότητα (ποσά, διάρκεια και αποδέκτες) και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος·

γ) τον ετήσιο προϋπολογισμό και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράμματος·

δ) την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των δράσεων αποκεντρωμένης διαχείρισης·

ε) τους διακανονισμούς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος και για τη διάδοση και μεταφορά των αποτελεσμάτων·

στ) προτάσεις της Επιτροπής για την επιλογή σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπίπτουν στη δράση 7 (κοινές δράσεις).

2. Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 9

Συνεργασία με επιτροπές άλλων προγραμμάτων και ενημέρωση για άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες

1. Η επιτροπή καθιερώνει τακτική και συγκροτημένη συνεργασία με την επιτροπή που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την εφαρμογή μιας κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci, καθώς και με την επιτροπή που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοτικής δράσης Νεολαία.

2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέπεια του παρόντος προγράμματος με τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11, η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 10

Χρηματοδότηση

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 καθορίζεται σε 1850 εκατομμύρια ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 11

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη συνολική συνοχή και συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, μέσα και δράσεις. Το παρόν πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στους τομείς της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσματική σύνδεση του παρόντος προγράμματος με τα προγράμματα και τις δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κοινότητας με τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

2. Κατά την υλοποίηση των μέτρων του παρόντος προγράμματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση τις οποίες εγκρίνει το Συμβούλιο, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση.

Άρθρο 12

Συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Το παρόν πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή

- των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ,

- των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συμφωνιών αυτών, και στις αποφάσεις των αντιστοίχων συμβουλίων σύνδεσης,

- της Κύπρου, με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με διαδικασίες που πρόκειται να συμφωνηθούν με τη χώρα αυτή,

- της Μάλτας και της Τουρκίας με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης.

Άρθρο 13

Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να συνεργασθεί με τρίτες χώρες και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως δε με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το παρόν πρόγραμμα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος.

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και συγκεκριμένες δραστηριότητες.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί τακτικά το παρόν πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των δράσεων που υλοποιούνται, σε σχέση με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2. Θα εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος του προγράμματος ως συνόλου.

Η αξιολόγηση θα αφορά και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και εκείνων που υπάγονται σε άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα, μέσα και δράσεις.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο τακτικών ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων με βάση κριτήρια που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 και έως τις 30 Ιουνίου 2007 αντίστοιχα, εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του παρόντος προγράμματος.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:

- κατά την προσχώρηση νέων κρατών μελών, έκθεση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών των προσχωρήσεων στο πρόγραμμα και, ενδεχομένως, δημοσιονομικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών συνεπειών αυτών των προσχωρήσεων στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Βερολίνο το Μάρτιο 1999. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν επί των προτάσεων αυτών το ταχύτερο δυνατόν,

- μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004, ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης για τα επιτευχθέντα αποτελέσιατα και για τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης του παρόντος προγράμματος,

- μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχιση του παρόντος προγράμματος,

- μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. GAMA

(1) ΕΕ C 314 της 13.10.1998, σ. 5.

(2) ΕΕ C 410 της 30.12.1998, σ. 2.

(3) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 77.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ C 359 της 23.11.1998, σ. 60), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ C 49 της 22.2.1999, σ. 42), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 153 της 1.6.1999, σ. 24) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999.

(5) ΕΕ L 87 της 20.4.1995, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 576/98/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 1).

(6) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.

(7) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(8) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 2 υλοποιούνται μέσω των δράσεων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα, με βάση τα κοινοτικά μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 3.

2. Οι διατάξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 και δημοσιεύονται τακτικά από την Επιτροπή στον "Οδηγό του υποψηφίου για το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ". Δημοσιεύονται επίσης οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών, οι οποίες ορίζουν όλες τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων.

3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της κινητικότητας των προσώπων, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη γλωσσική προετοιμασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες στη (στις) γλώσσα(-ες) διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής. Στα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι οργανωτικοί διακανονισμοί ώστε να εξασφαλισθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κινητικότητας.

4. Τα σχέδια που συντονίζονται από τα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των διαφόρων Δράσεων του προγράμματος θα πρέπει να αποτελούν μέρος της "θεσμικής σύμβασης" των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων, η οποία προβλέπεται στη δράση 2.

5. Μέτρα υποστήριξης μπορεί να λαμβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, μπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έμφαση σε διαπολιτισμικές πτυχές ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσμάτων.

II. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο παρόν παράρτημα προβλέπονται δύο κύρια είδη δράσεων:

- το πρώτο, δράσεις 1-3, αφορά τα τρία βασικά στάδια της δια βίου εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήμιο, άλλα),

- το δεύτερο, δράσεις 4-8, αφορά εγκάρσια μέτρα σε τομείς όπως οι γλώσσες, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και ιδίως τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και οι ανταλλαγές πληροφοριών, καθώς και θέματα που παρουσιάζουν οριζόντιο ενδιαφέρον, όπως η καινοτομία, η διάδοση των αποτελεσμάτων, οι κοινές δράσεις και η αξιολόγηση του προγράμματος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΔΡΑΣΗ 1: "COMENIUS": ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα Comenius επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής εκπαίδευσης, ιδίως ενθαρρύνοντας τη διακρατική συνεργασία μεταξύ σχολείων και συμβάλλοντας στη βελτιωμένη επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού που απασχολείται άμεσα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης.

Δράση 1.1: Συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων

1. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη σύσταση πολυμερών συμπράξεων μεταξύ σχολείων. Σε τέτοιες συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι αρμόδιοι φορείς, όπως τα ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θεσμικά όργανα και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις ή πολιτιστικά ιδρύματα καθώς και ενώσεις γονέων, μαθητών και άλλες συναφείς οργανώσεις.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για:

α) σχέδια επικεντρωμένα σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα μετέχοντα σχολεία, που να περιλαμβάνουν:

- τη συμμετοχή των μαθητών στην προετοιμασία των σχεδίων και στις δραστηριότητες των σχεδίων, περιλαμβανομένης και της σχετικής με τα σχέδια μετακίνησης όταν αυτό ενδείκνυται,

- την κινητικότητα των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία και την παρακολούθηση σχεδίου ή για τη διδασκαλία σε άλλο κράτος μέλος, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται περίοδοι τοποθέτησης σε επιχειρήσεις,

- τη δημιουργία διδακτικού υλικού και την ανταλλαγή καλών πρακτικών·

β) σχέδια που αποσκοπούν συγκεκριμένα στη διδασκαλία και την εκμάθηση των επίσημων γλωσσών της Κοινότητας, καθώς και της ιρλανδικής (μιας από τις γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και της λουξεμβουργιανής γλώσσας (η οποία ομιλείται σε ολόκληρη την επικράτεια του Λουξεμβούργου) περιλαμβανομένων, σε παραμεθόριες περιοχές των κρατών μελών, των εκάστοτε επίσημων κοινοτικών γλωσσών στις γειτονικές περιοχές άλλων κρατών μελών. Τα σχέδια μπορούν να είναι διμερή, ιδίως όταν στοχεύουν μια από τις λιγότερο διαδεδομένες ή λιγότερο διδασκόμενες από τις γλώσσες αυτές και θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α), και τις ανταλλαγές μαθητών·

γ) σχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης και ιδίως εκείνα που στοχεύουν ειδικά στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ή που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων, των τσιγγάνων και των ατόμων που ταξιδεύουν συνεχώς, και των κάθε είδους πλανόδιων εργαζομένων·

δ) σχέδια που ανταποκρίνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη αυτών των μαθητών στην κανονική σχολική εκπαίδευση.

3. Τα ιδρύματα σχολικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, υποβάλλουν σύντομη περιληπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν να αναλάβουν κατά την προσεχή ακαδημαϊκή περίοδο ("σχέδιο Comenius"). Το σχέδιο Comenius θα επιτρέψει στα εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εξέλιξη των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του αντίστοιχου σχολείου όταν προβαίνουν στην επιλογή βάσει της παρούσας δράσης.

Δράση 1.2: Αρχική και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση

1. Η Κοινότητα υποστηρίζει πολυμερή σχέδια τα οποία αναλαμβάνουν ιδρύματα και οργανισμοί που ασχολούνται ενεργά με την αρχική ή τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται άμεσα στη σχολική εκπαίδευση. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σχολείων και άλλων ενδιαφερόμενων συντελεστών του εκπαιδευτικού κόσμου που περιγράφονται στο άρθρο 4 της απόφασης, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, οργανισμών εποπτείας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για:

Δράσεις κινητικότητας:

α) την κινητικότητα που αναλαμβάνεται με σκοπό την αρχική κατάρτιση, μεταξύ άλλων μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης ή της τοποθέτησης ως βοηθών για θέματα γλώσσας καθώς και σε επιχειρήσεις·

β) την κινητικότητα που αναλαμβάνεται με σκοπό τη συνεχή επιμόρφωση και την αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων του ειδικευμένου προσωπικού της σχολικής εκπαίδευσης·

γ) την κινητικότητα περιορισμένης διάρκειας, μεταξύ άλλων περίοδοι γλωσσικής "εμβάπτισης" για καθηγητές γλωσσών, προσωπικό που μετεκπαιδεύεται στη διδασκαλία γλωσσών, διπλωματούχους εκπαιδευτικούς που προτίθενται σύντομα να επανέλθουν στην απασχόληση ως καθηγητές γλωσσών, και διδακτικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει ή επιθυμούν να διδάξουν το μάθημά τους σε ξένη γλώσσα·

Πολυμερή σχέδια συνεργασίας που αφορούν:

δ) συμβολές στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων, σπονδυλωτών διδακτικών ενοτήτων ή διδακτικού υλικού, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής παιδείας·

ε) δραστηριότητες κατάρτισης και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των σχολείων και συναφείς υπηρεσίες, όπως παροχή προσανατολισμού και συμβουλών·

στ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανταλλαγή πληροφοριών που στοχεύουν ειδικά την ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης στη σχολική εκπαίδευση, ή την περαιτέρω προώθηση της ένταξης και της βελτίωσης της σχολικής επιτυχίας των παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων, των τσιγγάνων και των ατόμων που ταξιδεύουν συνεχώς, και των κάθε είδους πλανόδιων εργαζομένων·

ζ) δραστηριότητες για την κατάρτιση και την ανάπτυξη προσωπικού που ασχολείται με την εκπαίδευση μαθητών των παιδιών που αντιμετωπίζουν επισφαλείς καταστάσεις και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δράση 1.3: Δίκτυα σχετικά με συμπράξεις σχολείων και με την αρχική και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση

Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη δικτύωση συμπράξεων μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και σχεδίων που αφορούν την κατάρτιση του προσωπικού το οποίο απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση, που υποστηρίζονται αντίστοιχα στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2, έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών και τη μελέτη θεμάτων της σχολικής εκπαίδευσης που αφορούν την ποιότητα και την καινοτομία. Τα δίκτυα κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να αναπτύσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά "θεματικά δίκτυα" που προβλέπονται στη δράση Erasmus.

ΔΡΑΣΗ 2: "ERASMUS": ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα Erasmus επιδιώκει να ενθαρρύνει την ποιότητα και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ενθαρρύνει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή κινητικότητα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών και διπλωμάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν συνάπτουν "θεσμικές συμβάσεις" με την Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Erasmus. Οι συμβάσεις αυτές έχουν συνήθως τριετή διάρκεια και μπορούν να ανανεώνονται.

Δράση 2.1: Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία

1. Η Κοινότητα υποστηρίζει δραστηριότητες διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, τις οποίες αναλαμβάνουν πανεπιστήμια σε συνεργασία με εταίρους σε άλλα κράτη μέλη με τη συμμετοχή, ενδεχομένως, και άλλων συντελεστών του εκπαιδευτικού κόσμου, που περιγράφονται στο άρθρο 4 της απόφασης.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για:

α) την οργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων·

β) την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, σπονδυλωτών διδακτικών ενοτήτων, εντατικών κύκλων μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των πολυεπιστημονικών δραστηριοτήτων και της διδασκαλίας μαθημάτων μέσω άλλων γλωσσών·

γ) την παγίωση, επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων Μεταφερόμενων σε όλη την Κοινότητα (ECTS), το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σε άλλα κράτη μέλη.

Δράση 2.2: Κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων

1. Η Κοινότητα υποστηρίζει δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που αφορούν:

α) τους σπουδαστές, σύμφωνα με το σημείο 2 κατωτέρω·

β) το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτελέσουν διδακτικό έργο που ελπίζεται ότι θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση ή θα διευρύνει το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρουν τα μετέχοντα πανεπιστήμια.

2. Οι σπουδαστές οι οποίοι, αφού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους, διανύουν περίοδο από τριών έως δώδεκα μηνών σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, θεωρούνται "σπουδαστές Erasmus", ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη σύμφωνα με το σημείο 3 ανωτέρω. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται πλήρως βάσει των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών που αποτελούν τμήμα των θεσμικών συμβάσεων, και μπορούν να περιλαμβάνουν περιόδους τοποθέτησης σε επιχειρήσεις, όταν αυτό ενδείκνυται. Τα πανεπιστήμια υποδοχής δεν επιβαρύνουν τους σπουδαστές Erasmus με δικαιώματα εγγραφής. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους σπουδαστές με ειδικές ανάγκες.

3. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για:

- την κινητικότητα σπουδαστών. Κατά την παροχή κοινοτικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν καταλλήλως υπόψη την οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Δεδομένου ότι η συμβολή της Κοινότητας καλύπτει μέρος μόνο των δαπανών της κινητικότητας του σπουδαστή, ζητείται από τα κράτη μέλη να βοηθήσουν για την παροχή των αναγκαίων κονδυλίων. Εν προκειμένω, δάνεια ή υποτροφίες που παρέχονται σε σπουδαστές στο κράτος προέλευσης εξακολουθούν να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών τους σε κράτος μέλος υποδοχής,

- την κινητικότητα του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού,

- προπαρασκευαστικά μέτρα, σύμφωνα με το μέρος IV Β σημείο 4.

Δράση 2.3: Θεματικά δίκτυα

Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη δημιουργία και την παγίωση θεματικών δικτύων, που το καθένα επιτρέπει σε μεγάλες ομάδες πανεπιστημίων να συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν έναν ή πολλούς κλάδους ή σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό να διαδίδεται η καινοτομία, να διευκολύνεται η διάδοση των καλών πρακτικών, να συζητούνται θέματα που αφορούν την ποιότητα και την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να βελτιώνονται οι μέθοδοι διδασκαλίας και να δίδονται ερεθίσματα για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων. Εννοείται η συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών συλλόγων, επαγγελματικών ενώσεων και κοινωνικοοικονομικών κύκλων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στο πλαίσιο των θεματικών δικτύων.

ΔΡΑΣΗ 3: "GRUNDTVIG": ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

1. Συμπληρωματικά προς τις δράσεις 1 (σχολεία) και 2 (πανεπιστήμια), η δράση Grundtvig αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής διάστασης στη δια βίου μάθηση και συμβάλλει -μέσω ενισχυμένης διακρατικής συνεργασίας- στην καινοτομία και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, των δυνατοτήτων πρόσβασης και της ποιότητας άλλων εκπαιδευτικών οδών και στην προώθηση της εκμάθησης γλωσσών. Η δράση αυτή απευθύνεται, επομένως, σε άτομα τα οποία, σε οποιαδήποτε ηλικία ή σε οποιαδτήποτε φάση της ζωής τους, επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης ή μέσω αυτόνομης μάθησης, αυξάνοντας έτσι τα διαπολιτισμικά τους προσόντα και τις πιθανότητές τους να βρουν απασχόληση και ενισχύοντας την ικανότητά τους να προοδεύσουν εκπαιδευτικά και να έχουν πλήρη και ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για διακρατικές πρωτοβουλίες και σχέδια που αποσκοπούν να προωθήσουν:

α) την ενθάρρυνση της ζήτησης για δραστηριότητες δια βίου μάθησης εκ μέρους των ενηλίκων, σε ατομικό επίπεδο, και της συμμετοχής τους σε αυτές·

β) την απόκτηση και τον εκσυγχρονισμό των ικανοτήτων για πρόσωπα που στερούνται βασικής εκπαίδευσης και προσόντων·

γ) την ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και καλών πρακτικών, στην οποία περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη και η διάδοση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού·

δ) την ανάπτυξη υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης για τους εκπαιδευόμενους ενηλίκους και για τους υπεύθυνους για την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών προσανατολισμού και παροχής συμβουλών·

ε) την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την αξιολόγηση, επικύρωση ή πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται από τους εκπαιδευόμενους ενηλίκους, μεταξύ άλλων μέσω εμπειρικής ή αυτόνομης μάθησης ή μέσω άτυπων μορφών εκπαίδευσης·

στ) τη βελτίωση των ικανοτήτων σε άλλες κοινοτικές γλώσσες ή την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν διεθνώς εκ μέρους των ενηλίκων εκπαιδευομένων και των υπευθύνων για την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες·

ζ) την ανάπτυξη της αρχικής κατάρτισης ή της σννεχούς επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται σ' αυτόν τον τομέα·

η) επισκέψεις και ανταλλαγές για πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των παρεχόντων εκπαίδευση ενηλίκων ή κατάρτιση εκπαιδευτών για ενηλίκους·

θ) σχέδια που απευθύνονται σε ενηλίκους εκπαιδευόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Η Κοινότητα ενθαρρύνει επίσης τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασκούν δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα, με τρόπο ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συνεργάζονται σε σταθερότερη βάση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και να αυξηθεί η εκ μέρους τους συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.

ΔΡΑΣΗ 4: "LINGUA": ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

1. Στόχος της δράσης Lingua είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη, να υποστηρίξει εγκάρσια μέτρα που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών, και τα οποία αποσκοπούν να συμβάλουν στην προώθηση και τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην Κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δυνατότητες δια βίου εκμάθησης γλωσσών, προσαρμοσμένης σε ατομικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να αυξηθούν οι διακρατικές επαφές στον κλάδο της διδασκαλίας γλωσσών και μεταξύ των υπευθύνων για τη διαμόρφωση της πολιτικής σχετικά με τη διδασκαλία των γλωσσών, σε κάθε τομέα της εκπαίδευσης, σε όλη την Κοινότητα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η δράση Lingua συμπληρώνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που αφορούν την προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών βάσει άλλων δράσεων του παρόντος προγράμματος, και ιδίως των δράσεων 1, 2 και 3.

2. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία γλωσσών καλύπτει τη διδασκαλία και την εκμάθηση όλων των επίσημων γλωσσών της Κοινότητας ως ξένων γλωσσών, καθώς και της ιρλανδικής (μιας από τις γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και της λουξεμβουργιανής γλώσσας (η οποία ομιλείται σε ολόκληρη την επικράτεια του Λουξεμβούργου). Σε ολόκληρο το πρόγραμμα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των λιγότερο διαδεδομένων και λιγότερο διδασκομένων από τις γλώσσες αυτές.

3. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί στα εξής διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες για την εκμάθηση γλωσσών:

α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που προορίζονται να προσελκύσουν την προσοχή στη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την ύπαρξη ευκαιριών εκμάθησης γλωσσών·

β) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση ή/και στη διάδοση καινοτομιών και καλών πρακτικών, όπως η εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία ή η κατανόηση πολλών γλωσσών·

γ) ανάπτυξη και ανταλλαγή προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης, παραγωγή νέου διδακτικού υλικού και βελτίωση μεθόδων και εργαλείων για την αναγνώριση της ικανότητας στη γλώσσα·

δ) ανταλλαγή πληροφοριών και διακρατική δικτύωση των κέντρων (εκπαιδευτικών) πόρων·

ε) ανάπτυξη μέτρων για την προαγωγή των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες που απαιτούνται σε ειδικές καταστάσεις και πλαίσια, και εφόσον δεν συνδέονται με συγκεκριμένα επαγγέλματα·

στ) αντιμετώπιση προβλημάτων των σχετικών με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών που απορρέουν από την περαιτέρω διεύρυνση της Κοινότητας.

ΔΡΑΣΗ 5: "MINERVA": ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Η παρούσα δράση έχει ως στόχο να υποστηρίξει εγκάρσια μέτρα που αφορούν την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση (ΑΑΜ) και τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), μεταξύ των οποίων και τα πολυμέσα, στον εκπαιδευτικό τομέα. Κατά τούτο, συμπληρώνει και εμπλουτίζει τα αντίστοιχα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων Δράσεων του παρόντος προγράμματος.

Ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι τριπλός:

- προαγωγή της βαθύτερης κατανόησης, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων, των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων στον εκπαιδευτικό τομέα και του ευρέος κοινού, όσον αφορά τις συνέπειες της ΑΑΜ και, ειδικότερα, των ΤΠΕ για την εκπαίδευση, καθώς και της κριτικής, υπεύθυνης χρήσης των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

- συνειδητοποίηση της ανάγκης να εξασφαλισθεί ότι, κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων βασισμένων στις ΤΠΕ, και ιδίως πολυμέσων, θα βαρύνουν δεόντως οι παιδαγωικοί προβληματισμοί, και

- προώθηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες μεθόδους, εκπαιδευτικούς πόρους και στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, ιδίως μέσω διακρατικών ανταλλαγών πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για τα εξής:

α) σχέδια και μελέτες με στόχο να βοηθήσουν τα άτομα που απασχολούνται στην εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν και να εκμεταλλευθούν τις τρέχονσες καινοτόμους διαδικασίες, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και προσεγγίσεων και με μεθόδους καθορισμού κριτηρίων για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στις ΤΠΕ·

β) σχέδια που αναπτύσσουν και δοκιμάζουν νέες μεθόδους, σπονδυλωτές διδακτικές ενότητες και πόρους για ΑΑΜ και ΤΠΕ·

γ) σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη διασύνδεση υπηρεσιών και συστΙjμάτων τα οποία παρέχουν πληροφόρηση σε εκπαιδευτικούς και σε υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και άλλων συντελεστών του εκπαιδευτικού τομέα, σχετικά με εκπαιδευτικές μεθόδους και πόρους που χρησιμοποιούν την ΑΑΜ και τις ΤΠΕ·

δ) δραστηριότητες για την υποστήριξη της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών σε σχέση με την ΑΑΜ και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και ιδίως τη δικτύωση κέντρων πόρων, ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων, υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και συντονιστών των σχεδίων, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΔΡΑΣΗ 6: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η παρούσα δράση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των εκπαιδευτικών συστημάτωνκαι την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη, με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, τον εντοπισμό των καλών πρακτικών, τη συγκριτική ανάλυση συστημάτων και πολιτικών στον τομέα αυτόν και τη συζήτηση και ανάλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, τα οποία προσδιορίζει το Συμβούλιο.

Δράση 6.1: Παρατήρηση των συστημάτων, των πολιτικών και των καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υφιστάμενες δομές, όπου είναι δυνατόν, η δράση αυτή συνίσταται στα εξής:

α) συγκέντρωση περιγραφικών και στατιστικών δεδομένων, και συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών στα κράτη μέλη·

β) ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με την επεξεργασία κατάλληλων κριτηρίων και δεικτών·

γ) δημιουργία και ενημέρωση βάσεων δεδομένων και άλλων πηγών πληροφοριών σχετικά με καινοτόμους πειραματισμού·

δ) διάδοση της πείρας που απορρέει από συναφείς δραστηριότητες που υποστηρίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο·

ε) διευκόλυνση της αναγνώρισης των διπλωμάτων, προσόντων και περιόδων μάθησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης σε άλλα κράτη μέλη.

2. Προς τούτο, κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί:

α) για το δίκτυο πληροφόρησης σχετικά με την εκπαίδευση στην Ευρώπη "Eurydice", που αποτελείται από την ευρωπαϊκή μονάδα που ιδρύει η Επιτροπή και από τις μονάδες των κρατών μελών και έχει ιδρυθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντίστοιχα, έτσι ώστε να του παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλει πλήρως στην εφαρμογή της παρούσας δράσης. Το δίκτυο αυτό θα κληθεί, ειδικότερα, να συγκεντρώνει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές, να αναπτύξει βάσεις δεδομένων, να εκπονήσει συγκριτικές μελέτες και να επεξεργαστεί δείκτες. Το δίκτυο Eurydice θα ζητά, όταν χρειάζεται, την απαιτούμενη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·

β) για την οργάνωση και τη συμμετοχή στις πολυμερείς επισκέψεις μελέτης "Arion", για τους υπεύθυνους λήψεως αποφάσεων και για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων των επισκέψεων και προωθούν την αλληλεπίδρασή τους με άλλες δράσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος·

γ) για τη δικτύωση ιδρυμάτων και άλλων κατάλληλα ειδικευμένων φορέων που ασχολούνται με την ανάλυση εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών, καθώς και των φορέων που ασχολούνται με την αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση·

δ) για μελέτες, αναλύσεις, πρότυπα σχέδια, σεμινάρια, ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων και άλλες κατάλληλες δράσεις σχετικές με θέματα κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής που συνενώνουν τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις και των οποίων τα θέματα προτεραιότητας ορίζονται από το Συμβούλιο, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ομάδας εμπειρογνωμόνων για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των εργασιών ανάλυσης που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τη σύσταση της ομάδας θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης·

ε) δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για να προωθήσουν την αναγνώριση διπλωμάτων, προσόντων και περιόδων μάθησης, και ιδίως μελέτες, αναλύσεις, πιλοτικά σχέδια και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Το κοινοτικό δίκτυο των εθνικών κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων (Naric), συμβάλλει πλήρως προς τούτο. Ειδικότερα, συλλέγει και διαδίδει επιβεβαιωμένες και έγκυρες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ακαδημαϊκή αναγνώριση, έχοντας επίσης νπόψη τις συνέργειες με την επαγγελματική αναγνώριση των διπλωμάτων.

3. Κατά την εφαρμογή αυτής της δράσης εξασφαλίζεται στενή συνεργασία ειδικότερα με την Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF) και τους οικείους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Δράση 6.2: Καινοτόμοι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες

Εκτός από τις δραστηριότητες συνεργασίας που προβλέπονται στις άλλες δράσεις του παρόντος προγράμματος, η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει διακρατικά σχέδια και μελέτες με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτομιών σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς. Τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα καθορίζονται από το Συμβούλιο και επανεξετάζονται τακτικά, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες που ανακύπτουν στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα.

ΔΡΑΣΗ 7: ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης, μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος για κοινές δράσεις με άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις που προάγουν την Ευρώπη της γνώσης, και ιδίως με τα προγράμματα Leonardo da Vinci και Νεολαία.

2. Αυτές οι κοινές δράσεις μπορούν να διεξάγονται μέσω κοινών προσκλήσεων για υποβολή προσφορών επί επιλεγμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν καλύπτονται αποκλειστικά από οιοδήποτε μεμονωμένο σχετικό πρόγραμμα, και τα οποία θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης και θα συμφωνηθούν με τις επιτροπές των άλλων προγραμμάτων και δράσεων που μετέχουν.

3. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να προωθείται, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η επαφή και η αλληλεπίδραση μεταξύ συντελεστών που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα και στα προγράμματα Leonardo da Vinci και Νεολαία.

ΔΡΑΣΗ 8: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί στις ακόλουθες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των στόχων του παρόντος προγράμματος, εφόσον οι εν λόγω πρωτοβουλίες είναι επιλέξιμες βάσει άλλων δράσεων του προγράμματος:

α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης στη διοργάνωση κατάλληλων διαγωνισμών και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση·

β) διακρατικές δραστηριότητες που διεξάγουν ενώσεις και άλλοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και οργανισμοί που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και την παροχή συμβουλών·

γ) συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις με θέμα τις καινοτομίες στους τομείς που περιλαμβάνει το πρόγραμμα·

δ) δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατάρτιση ατόμων που συμμετέχουν στη διαχείριση σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα·

ε) μέτρα ανάδειξης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του παρόντος προγράμματος ή του προηγούμενου σταδίου του·

στ) δραστηριότητες που συνεπάγονται συνεργασία με τρίτες χώρες και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της απόφασης.

2. Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση χορηγείται με στόχο να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που συγκροτούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης, και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος.

3. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει σε εμπειρογνώμονες και οργανισμούς τεχνικής βοήθειας, με χρηματοδότηση που μπορεί να αντληθεί από το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος. Ακόμη, η Επιτροπή μπορεί να διοργανώσει σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων που θα συμβάλονν στην υλοποίηση του προγράμματος και να αναλάβει κατάλληλες δράσεις πληροφόρησης, δημοσίευσης και διάδοσης.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διαδικασίες πρότασης και επιλογής των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα είναι οι εξής:

1. Αποκεντρωμένες δράσεις

Οι ακόλουθες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αποφάσεις επιλογής λαμβάνονται από τα κράτη μέλη θεωρούνται "αποκεντρωμένες δράσεις":

α) - Δράση 1.1 (Συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων)

- Δράση 1.2, σημείο 2 στοιχεία α), β) και γ) (Δραστηριότητες κινητικότητας για το σχολικό εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο συμπράξεων)

- Δράση 3, σημείο 2 στοιχείο η) (Επισκέψεις και ανταλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων)

- Δράση 6.1, σημείο 2 στοιχείο β) (Επισκέψεις μελέτης Arion)

- Προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων των δράσεων.

Οι αιτήσεις για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο αυτών των δράσεων υποβάλλονται στα εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ, τα οποία συγκροτούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης. Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, διεξάγουν την επιλογή και χορηγούν την ενίσχυση στους υποψήφιους που επιλέγονται βάσει των γενικών προσανατολισμών που θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

β) Δράση 2.2, σημείο 3 (κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων)

Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων κινητικότητας σε σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων στο πλαίσιο των θεσμικών συμβάσεων που προβλέπονται στη Δράση 2.1 και για τη διοργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών και του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού, πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης κατά το παρελθόν των οικείων πανεπιστημίων και βάσει των γενικών προσανατολισμών που θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

2. Κεντρικά διαχειριζόμενες Δράσεις

Οι ακόλουθες Δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αποφάσεις επιλογής λαμβάνονται από την Επιτροπή, θεωρούνται "Κεντρικά διαχειριζόμενες Δράσεις":

α) - Δράση 1.2, σημείο 2 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) (Πολυμερείς δραστηριότητες συνεργασίας)

- Δράση 3, σημείο 2 στοιχεία α) έως ζ) και θ) (Πολυμερείς δραστηριότητες συνεργασίας)

- Δράση 4 (Lingua)

- Δράση 5 (Minerva)

- Δράση 6.2 (Καινοτόμοι πρωτοβουλίες).

Για την επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

i) οι συντονιστές των σχεδίων υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο στα εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ που έχει ορίσει το αντίστοιχο κράτος μέλος,

ii) η Επιτροπή, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τις προτάσεις. Τα εθνικά γραφεία μπορούν να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους για τις προτάσεις,

iii) σε περιπτώσεις που η αξιολόγηση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των εθνικών γραφείων στην χώρα που συντονίζει το σχέδιο για την ποιότητα ή καταλληλότητα του σχεδίου, η Επιτροπή, μετά από αίτηση του κράτους μέλους, διαβουλεύεται με το οικείο κράτος μέλος. Η διάρκεια της διαβούλευσης αυτής δεν νπερβαίνει τις δύο εβδομάδες,

iv) η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή πρόταση για την τελική επιλογή (σχέδια που θα λάβουν ενίσχυση και ποσά που θα χορηγηθούν), σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης,

v) αφού ληφθεί η γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των επιλεγέντων σχεδίων και κατανέμει τα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως λόγω της κλίμακας και της φύσης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικασία δύο σταδίων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, προηγείται της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω η υποβολή και η επιλογή προκαταρκτικών προτάσεων. Η σχετική απόφαση και οι διακανονισμοί προεπιλογής ορίζονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

β) - Δράση 1.3 (Δίκτυα σύμπραξης μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και κατάρτιση του σχολικού εκπαιδευτικού προσωπικού)

- Δράση 2.1 (Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία)

- Δράση 2.3 (Θεματικά δίκτυα Erasmus)

- Δράση 3.3 (Δίκτυα εκπαίδευσης ενηλίκων)

- Δράση 6.1, σημείο 2 στοιχεία α), γ), δ) και (ε) (Παρατήρηση)

- Δράση 8 (Συνοδευτικά μέτρα).

Οι προτάσεις σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων αυτών υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, στις δράσεις 1.3, 2.3 και 3.3 με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τις προτάσεις. Οι αποφάσεις σχετικά με την χρηματοδοτική ενίσχυση λαμβάνονται από την Επιτροπή, αφού ληφθεί η γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

Η διαδικασία δύο σταδίων του τελευταίου εδαφίου του Τμήματος ΙΙΙ.2 α), εφαρμόζεται στις δράσεις 1.3, 2.3 και 3.3 υπό τους όρους του ανωτέρω εδαφίου.

3. Κοινές δράσεις

Οι διαδικασίες επιλογής στο πλαίσιο της δράσης 7 του προγράμματος (κοινές δράσεις) καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης. Όταν αυτό ενδείκνυται, οι διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω μπορούν να προσαρμοστούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εν λόγω κοινών δράσεων. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει το βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των διαδικασιών αυτών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στο πλαίσιο των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων ή δράσεων μαζί με τις οποίες υλοποιούνται οι εν λόγω κοινές δράσεις.

4. Η Επιτροπή, με τη βοήθεια των κρατών μελών, προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις επιλογής ανακοινώνονται στους αιτούντες το αργότερο πέντε μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εκάστοτε δράση. Για σχέδια για τα οποία η επιλογή γίνεται με τη διαδικασία δύο σταδίων που προβλέπεται ανωτέρω, στο σημείο 2 στοιχεία α) και β), αυτό θα αφορά μόνο το δεύτερο στάδιο της επιλογής (πλήρης πρόταση σχεδίου).

5. Η Επιτροπή και, στην περίπτωση των αποκεντρωμένων δράσεων, τα κράτη μέλη, προσπαθούν να εξασφαλίσουν τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των διαδικασιών και προθεσμιών υποβολής και επιλογής των αιτήσεων για υποστήριξη που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και των κοινοτικών προγραμμάτων, αντίστοιχα, στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας.

IV. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

A. Αποκεντρωμένες δράσεις

1. Τα κοινοτικά κεφάλαια που προορίζονται για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων που ορίζονται ως αποκεντρωμένες στο μέρος ΙΙΙ σημείο 1 ανωτέρω, κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

α) ένα ελάχιστο ποσό το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δράση χορηγείται σε κάθε κράτος μέλος·

β) το υπόλοιπο χορηγείται στα διάφορα κράτη μέλη σε συνάρτηση με τα εξής:

i) το κατά κεφαλή ακαθάριστο εσωτερικό προϊόν της χώρας σε όρους ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης,

ii) την απόσταση και το κόστος του ταξιδιού μεταξύ του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής, υπολογιζόμενη βάσει της χαμηλότερης τιμής ταξιδιού για την οικεία διαδρομή,

iii) τον αριθμό, σε κάθε χώρα:

- των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα ιδρύματα σχολικής εκπαίδευσης, για τη δράση 1.1 (συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων) και για τη δράση 1.2 σημείο 2 στοιχεία α), β) και γ) (δραστηριότητες κινητικότητας για το εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο συμπράξεων κατάρτισης),

- των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη δράση 2.2 σημείο 3 (κινητικότητα σπουδαστών). Ο αριθμός των πτυχιούχων πρέπει να είναι περιορισμένος, ως επικουρικός και συμπληρωματικός παράγων που θα καθορισθεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης, και θα ρυθμίζει, όσον χρειάζεται, την κατανομή στα κράτη μέλη,

- του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων για τη Δράση 2.2 σημείο 3 (κινητικότητα διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων).

2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τις κοινοτικές πιστώσεις που κατανέμονται με τον τρόπο αυτό, με τη βοήθεια των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ενθαρρύνει την ισόρροπη συμμετοχή σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και, στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα των διαφόρων κλάδων σπονδών. Το ποσοστό που προορίζεται για τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 % του ετήσιου προϋπολογισμού που χορηγείται για τη χρηματοδότηση καθεμιάς από τις εν λόγω δράσεις.

4. Οι διακανονισμοί σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων σε κάθε κράτος μέλος για τις δραστηριότητες κινητικότητας που προβλέπει η δράση 3, σημείο 2 στοιχείο η) (επισκέψεις και ανταλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων) και η Δράση 6.1, σημείο 2 δεύτερη περίπτωση (Αrion) για τη διοργάνωση της κινητικότητας σπουδαστών και πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο β) και την υποστήριξη των προπαρασκευαστικών επισκέψεων και τα προπαρασκευαστικά μέτρα του τμήματος IV σημείο Β.4 αποφασίζονται από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

B. Λοιπές διατάξεις

1. Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ποιότητας και του αριθμού των αιτήσεων για χρηματοδοτική ενίσχυση, για την κατανομή των πόρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, της απόφασης ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

α) το ποσοστό των πόρων που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της δράσης 1 (Comenius) δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 27 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το παρόν πρόγραμμα·

β) το ποσοστό των πόρων που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της δράσης 2 (Erasmus) δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 51 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το παρόν πρόγραμμα·

γ) το ποσοστό των πόρων που θα δεσμευθούν ως χρηματοδοτική ενίσχυση των εθνικών γραφείων στο πλαίσιο της δράσης 3 (Grundtvig) δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 7 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το παρόν πρόγραμμα·

δ) το ποσοστό των πόρων που θα δεσμευθούν ως χρηματοδοτική ενίσχυση των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ στο πλαίσιο της δράσης 8.2 και ως τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της Δράσης 8.3 δεν υπερβαίνουν το 4,5 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το παρόν πρόγραμμα.

Τα ανωτέρω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.

2. Κατά κανόνα, οι κοινοτικές χρηματοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται για σχέδια βάσει του παρόντος προγράμματος αποσκοπούν να αντισταθμίσουν εν μέρει τις δαπάνες που υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν για τη διεξαγωγή των εκάστοτε δραστηριοτήτων και μπορούν ενδεχομένως να καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο τριετή περίοδο, με επιφύλαξη περιοδικής επανεξέτασης της επιτενχθείσας προόδου. Η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει υπό κανονικές συνθήκες το 75 % του συνολικού κόστους για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σχέδιο, εκτός των συνοδευτικών μέτρων. Μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση προκαταβολικά, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης προπαρασκευαστικών επισκέψεων για τα εν λόγω σχέδια.

Το ποσό που θα διατεθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος για δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης 8.1 στοιχείο στ) δεν υπερβαίνει τα 250000 ευρώ.

3. Κατά τον καθορισμό του ποσού της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνεπάγονται την κινητικότητα προσώπων, μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση ως βοήθεια στην εξασφάλιση επαρκούς προετοιμασίας για την περίοδο που θα διανυθεί σε άλλο κράτος μέλος. Αυτά τα προπαρασκευαστικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως μαθήματα γλώσσας, πληροφορίες για κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα του κράτους μέλους υποδοχής κ.λπ.

V. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

1. "επιχείρηση": κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και οικονομικού τομέα στον οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα, καθώς και όλοι οι τύποι οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας·

2. "υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων": κάθε κατηγορία προσωπικού που έχει καθήκοντα διεύθυνσης, αξιολόγησης, κατάρτισης, προσανατολισμού ή επιθεώρησης στον τομέα της εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι στον τομέα αυτό σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στα υπουργεία·

3. "προσανατολισμός και παροχή συμβουλών": φάσμα δραστηριοτήτων όπως η πληροφόρηση, εκτίμηση, προσανατολισμός και παροχή συμβουλών που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να προβεί σε επιλογές σχετικά με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή με ευκαιρίες απασχόλησης·

4. "δια βίου μάθηση": οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρονται στα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έτσι ώστε να τους επιτρέπουν συνεχώς να αποκτούν, να εκσυγχρονίζουν και να προσαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους·

5. "ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση": κάθε μορφή ευέλικτης εκπαίδευσης, είτε περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών και προηγμένων εξοπλισμών στον τομέα των πληροφοριών και επικοινωνιών, είτε όχι·

6. "σχέδιο": διακρατική δραστηριότητα συνεργασίας που αναπτύσσεται από κοινού με την τυπική ή άτυπη συγκέντρωση σε ομάδες οργανισμών ή ιδρυμάτων·

7. "μαθητής": πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο με αυτή την ιδιότητα σε "σχολικό ίδρύμα" όπως αυτό ορίζεται στο παρόν παράρτημα·

8. "κέντρο πόρων": φορέας που ασχολείται με την παραγωγή, συλλογή ή διάδοση τεκμηρίωσης, υλικού ή μεθοδολογίας σε κάποιον από τους τομείς δραστηριότητας που αφορά το παρόν πρόγραμμα, όπως οι γλώσσες ή οι σχετικές με την εκπαίδευση τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

9. "σχολικό ίδρυμα" ή "σχολείο": όλοι οι τύποι ιδρυμάτων σχολικής εκπαίδευσης που παρέχουν γενική (προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια), επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση και, κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση μέτρων για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, τα μη σχολικά ιδρύματα μαθητείας·

10. "κοινωνικοί εταίροι": σε εθνικό επίπεδο, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και/ή πρακτικές· σε κοινοτικό επίπεδο, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο σε κοινοτικό επίπεδο·

11. "σπουδαστής": πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε "πανεπιστήμιο", οριζόμενο από το παρόν παράρτημα, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τομέας σπουδών, για να παρακολουθήσει τριτοβάθμιες σπονδές προς απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου ή πτυχίου κύκλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του διδακτορικού διπλώματος·

12. "εκπαιδευτικός/εκπαιδευτικό (ή διδακτικό) προσωπικό": πρόσωπο το οποίο, λόγω των καθηκόντων του, λαμβάνει μέρος άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία στα κράτη μέλη, ανάλογα με την οργάνωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού συστήματος·

13. "πανεπιστήμιο": όλοι οι τύποι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής, που μεταδίδουν γνώσεις ή απονέμουν τίτλους αυτού του επιπέδου, οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία τους στα κράτη μέλη·

14. "πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό": κάθε κατηγορία προσωπικού που απασχολείται με αυτή την ιδιότητα σε "πανεπιστήμιο" όπως αυτό ορίζεται στο παρόν παράρτημα.

Top