EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1258

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 160, 26.6.1999, p. 103–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 414 - 423

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε από 32005R1290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1258/oj

31999R1258

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 160 της 26/06/1999 σ. 0103 - 0112


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 1999

περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(4),

Εκτιμώντας:

(1) ότι, με τον κανονισμό αριθ. 25 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(5), το Συμβούλιο ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), καλούμενο στο εξής "Ταμείο", που αποτελεί μέρος του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· ότι ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

(2) ότι, στο στάδιο της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι τα συστήματα τιμών είναι ενοποιημένα και η γεωργική πολιτική είναι κοινοτική πολιτική, οι οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν βαρύνουν την Κοινότητα· ότι, σύμφωνα με την αρχή αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 25, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι παρεμβάσεις που προορίζονται για τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, τα ειδικά κτηνιατρικά μέτρα, όπως ορίζονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(6), τα μέτρα ενημέρωσης για την κοινή γεωργική πολιτική, καθώς και ορισμένες δράσεις αξιολόγησης χρηματοδοτούνται από το τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 33 παράγραφος 1 της συνθήκης·

(3) ότι το τμήμα Προσανατολισμού του Ταμείου θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δαπάνες για ορισμένες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης σε αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες, καθώς και για την κοινοτική πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη·

(4) ότι η διοίκηση του Ταμείου έχει ανατεθεί στην Επιτροπή και ότι προβλέπεται στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αυτής στο πλαίσιο της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων·

(5) ότι η ευθύνη για τον έλεγχο των δαπανών του τμήματος Εγγυήσεων του Ταμείου, εμπίπτει, καταρχήν, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία ορίζουν τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την πληρωμή των δαπανών· ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν πλήρως και ουσιαστικά την εν λόγω ευθύνη· ότι η Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού οφείλει να επαληθεύει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές και έλεγχοι· ότι η Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί δαπάνες μόνον εάν οι συνθήκες αυτές παρέχουν όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα συμφωνίας προς τους κοινοτικούς κανόνες· ότι, στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών δαπανών, η Επιτροπή, ως το αρμόδιο όργανο για τη χρηματοδότηση, δικαιούται και είναι σε θέση να διενεργεί όλους τους ελέγχους στη διαχείριση των δαπανών που θεωρεί αναγκαίους και να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική διαφάνεια και αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής·

(6) ότι, κατά την εκκαθάριση των λογαριασμών, η Επιτροπή είναι σε θέση να καθορίζει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη συνολική δαπάνη προς εγγραφή στο γενικό λογαριασμό του τμήματος Εγγυήσεων, μόνον εάν διαθέτει ικανοποιητικά εχέγγυα ότι οι εθνικοί έλεγχοι είναι επαρκείς και διαφανείς και ότι οι οργανισμοί πληρωμών έχουν εξακριβώσει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των αιτήσεων πληρωμών που εκτελούν· ότι, ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση των οργανισμών πληρωμών από τα κράτη μέλη· ότι, για να εξασφαλιστεί η συνοχή των κανόνων που απαιτούνται στα κράτη μέλη για την εν λόγω έγκριση, η Επιτροπή δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για τα εφαρμοστέα κριτήρια· ότι, για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα χρηματοδοτούνται μόνον οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη οργανισμούς πληρωμών· ότι, επιπλέον, για να εξασφαλισθεί η διαφάνεια των εθνικών ελέγχων, κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες εντολής εκκαθάρισης και πληρωμής, απαιτείται ενδεχομένως περιορισμός του αριθμού των υπηρεσιών και οργανισμών στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές, λαμβανομένων υπόψη των συνταγματικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους·

(7) ότι η αποκεντρωμένη διαχείριση των κοινοτικών ταμείων, η οποία αποτελεί κυρίως συνέπεια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, απαιτεί τον καθορισμό περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών· ότι, κατά συνέπεια, εάν ένα κράτος μέλος εγκρίνει περισσότερους του ενός οργανισμούς πληρωμών, πρέπει να προβλέπει έναν μόνο, όργανο για την προώθηση της εναρμόνισης της διαχείρισης των ταμείων, την εξασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Επιτροπής και των διαφόρων εγκεκριμένων οργανισμών πληρωμών και την διάθεση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην Επιτροπή των στοιχείων που ζητεί και τα οποία αφορούν τις ενέργειες των διάφορων οργανισμών πληρωμών·

(8) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνουν χρηματικούς πόρους σε συνάρτηση με τις ανάγκες των οργανισμών πληρωμών, ενώ η Επιτροπή καταβάλλει τις προκαταβολές έναντι του καταλογισμού των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών· ότι, στο πλαίσιο των δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη, πρέπει να προβλέπονται πραγματικές προκαταβολές για την υλοποίηση προγραμμάτων· ότι ο χειρισμός αυτών των προκαταβολών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς που ισχύουν για προκαταβολές έναντι του καταλογισμού δαπανών που πραγματοποιούνται εντός περιόδου αναφοράς·

(9) ότι θα πρέπει να θεσπισθούν δύο τύποι αποφάσεων, ένας που θα αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών του τμήματος Εγγυήσεων του Ταμείου, και ένας άλλος για τον καθορισμό των συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών διορθώσεων, που έχουν τα αποτελέσματα των ελέγχων συμφωνίας των δαπανών προς τις κοινοτικές διατάξεις·

(10) ότι οι έλεγχοι συμφωνίας και οι προκύπτουσες αποφάσεις για την εκκαθάριση λογαριασμών δεν θα συνδέονται πλέον με την εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους· ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί η μέγιστη περίοδος, την οποία θα αφορούν οι συνέπειες που έχουν τα αποτελέσματα των ελέγχων συμφωνίας· ότι, ωστόσο, ο πολυετής χαρακτήρας των δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη δεν επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της μεγίστης περιόδου·

(11) ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και δίωξη κάθε παρατυπίας και για την ανάκτηση των απωλεσθέντων ποσών από τέτοιες παρατυπίες ή αμέλειες· ότι πρέπει να καθορισθεί η οικονομική ευθύνη αυτών των παρατυπιών ή αμελειών·

(12) ότι οι δαπάνες της Κοινότητας πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επισταμένων ελέγχων· ότι, συμπληρωματικά προς τους ελέγχους που ενεργούν τα κράτη μέλη με δική τους πρωτοβουλία και που παραμένουν ουσιώδεις, θα πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι από τους υπαλλήλους της Επιτροπής, καθώς και η ευχέρεια της Επιτροπής να ζητά την βοήθεια των κρατών μελών για τους ελέγχους αυτούς·

(13) ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η μηχανογράφηση για την επεξεργασία των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή· ότι η Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων της, πρέπει να έχει δυνατότητα πλήρους και άμεσης πρόσβασης στα σχετικά με τις δαπάνες στοιχεία, τα οποία περιέχονται τόσο σε έγγραφα όσο και σε μηχανογραφημένα αρχεία·

(14) ότι η ευρύτητα της κοινοτικής χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπό μορφή δημοσιονομικών εκθέσεων·

(15) ότι, προκειμένου να απλουστευθεί η δημοσιονομική διαχείριση, είναι ευκταίο η δημοσιονομική περίοδος του Ταμείου να προσεγγίσει περισσότερο στο οικονομικό έτος όπως ορίζεται από το άρθρο 272 παράγραφος 1 της συνθήκης· ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα των πόρων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατά το τέλος του οικείου οικονομικού έτους· ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή στην Επιτροπή των απαιτουμένων εξουσιών για την προσαρμογή της δημοσιονομικής περιόδου του Ταμείου όταν παραμένουν διαθέσιμοι επαρκείς πόροι του προϋπολογισμού·

(16) ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(7) τροποποιήθηκε πολλές φορές και σε σημαντική έκταση· ότι, λόγω των νέων τροποποιήσεων που επιφέρονται στον εν λόγω κανονισμό, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, η αναμόρφωση των εν λόγω διατάξεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καλούμενο στο εξής το "Ταμείο", αποτελεί μέρος του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Περιλαμβάνει δύο τμήματα:

- το τμήμα, Εγγυήσεων,

- το τμήμα Προσανατολισμού.

2. Το τμήμα Εγγυήσεων χρηματοδοτεί:

α) τις επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες·

β) τις παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών·

γ) τις δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του στόχου 1, πλην της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την αγροτική ανάπτυξη·

δ) η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ειδικά κτηνιατρικά μέτρα, σε μέτρα ελέγχου στον κτηνιατρικό τομέα και σε προγράμματα εξάλειψης και επίβλεψης των ζωονόσων (κτηνιατρικά μέτρα), καθώς και σε φυτοϋγειονομικά μέτρα·

ε) τα μέτρα ενημέρωσης για την κοινή γεωργική πολιτική και ορισμένες δράσεις αξιολόγησης των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου.

3. Το τμήμα Προσανατολισμού χρηματοδοτεί μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2 στοιχείο γ).

4. Δεν βαρύνουν το Ταμείο οι δαπάνες διοικητικών εξόδων και προσωπικού, τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι της συνδρομής του Ταμείου.

Άρθρο 2

1. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, που χορηγούνται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2. Οι παρεμβάσεις που προορίζονται για τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και οι οποίες αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει, εάν χρειαστεί, τη διαδικασία χρηματοδότησης των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 3

1. Τα μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του στόχου 1 και που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2. Τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

3. Τα μέτρα ενημέρωσης και αξιολόγησης που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου απφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 4

1. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή:

α) λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που εγκρίνονται για την πληρωμή των δαπανών οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, οι οποίοι στο εξής καλούνται "οργανισμοί πληρωμών"·

β) σε περίπτωση που εγκρίνονται περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών, την υπηρεσία ή τον οργανισμό στον οποίο αναθέτει, αφενός, τη συγκέντρωση των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και τη διαβίβασή τους σε αυτήν, και, αφετέρου, την προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων, που καλείται στο εξής "οργανισμός συντονισμού".

2. Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών, που παρέχουν, για τις πληρωμές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, επαρκή εχέγγυα ότι:

α) ελέγχεται η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και η συμφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωμής·

β) καταχωρίζονται ορθά και πλήρως στα λογιστικά βιβλία οι εκτελούμενες πληρωμές και

γ) τα απαιτούμενα έγγραφα προσκομίζονται εμπροθέσμως και με τη μορφή που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανόνες.

3. Οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα δικαιολογητικά έγγραφα των πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα έγγραφα τα σχετικά με τη διεξαγωγή των επιβεβλημένων διοικητικών και υλικών ελέγχων. Εφόσον τα έγγραφα αυτά φυλάσσονται στους επιφορτισμένους με την έγκριση των δαπανών οργανισμούς, αυτοί οφείλουν να διαβιβάζουν στον οργανισμό πληρωμών εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό και το περιεχόμενο των διεξαχθέντων ελέγχων και με τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν των πορισμάτων των ελέγχων.

4. Μόνον οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι εγκεκριμένοι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοτικής χρηματοδότησης.

5. Κάθε κράτος μέλος περιορίζει, αναλόγως των συνταγματικών του διατάξεων και της θεσμικής οργανωτικής δομής του, τον αριθμό των εγκεκριμένων οργανισμών πληρωμών του στον ελάχιστο αριθμό που εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των δαπανών των άρθρων 2 και 3 υπό ικανοποιητικές διοικητικές και λογιστικές συνθήκες.

6. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών:

α) την επωνυμία και το καταστατικό τους·

β) τις διοικητικές και λογιστικές συνθήκες, καθώς και τις συνθήκες εσωτερικού ελέγχου υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι πληρωμές που αφορούν την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής·

γ) την πράξη έγκρισης.

Η Επιτροπή ενημερώνεται αμέσως για κάθε επερχόμενη μεταβολή.

7. Όταν ένας ή περισσότεροι όροι έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαυσαν να πληρούνται από εγκεκριμένο οργανισμό πληρωμών, η έγκριση αίρεται εκτός εάν ο οργανισμός πληρωμών προέβη, εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, στις απαιτούμενες προσαρμογές. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών, υπό μορφή προκαταβολών έναντι του καταλογισμού δαπανών πραγματοποιούμενων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, τις πιστώσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

Προκαταβολές για την υλοποίηση προγραμμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, μπορούν να χορηγούνται από την Επιτροπή κατά την έγκριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και θεωρούνται δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της απόφασης χορήγησης.

2. Μέχρις ότου καταβληθούν οι προαναφερόμενες προκαταβολές έναντι του καταλογισμού των πραγματοποιούμενων δαπανών, τα κράτη μέλη διαθέτουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των δαπανών αυτών ανάλογα με τις ανάγκες των εγκεκριμένων οργανισμών πληρωμών τους.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά τακτά διαστήματα στην Επιτροπή τις ακόλουθες πλροφορίες, όσον αφορά τους εγκεκριμένους οργανισμούς συντονισμού, σχετικά με τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου:

α) δηλώσεις δαπανών και κατάσταση προβλέψεων των χρηματοδοτικών αναγκών·

β) ετήσιους λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκκαθάρισή τους καθώς και βεβαίωση για την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών που διαβιβάζονται.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως αυτές που αφορούν τις βεβαιώσεις των λογαριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή του Ταμείου, εκδίδει τις αποφάσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει μηνιαίες προκαταβολές έναντι του καταλογισμού των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους εγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμών.

Οι δαπάνες του Οκτωβρίου εντάσσονται στον Οκτώβριο, εφόσον πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου, και στο Νοέμβριο, εφόσον πραγματοποιήθηκαν από τις 16 έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι προκαταβολές καταβάλλονται στο κράτος μέλος το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες.

Είναι δυνατόν να καταβάλλονται συμπληρωματικές προκαταβολές· στην περίπτωση αυτή η επιτροπή του Ταμείου ενημερώνεται κατά την επόμενη διαβούλευση.

3. Η Επιτροπή εκκαθαρίζει τους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών, πριν από τις 30 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το εξεταζόμενο οικονομικό έτος, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Η απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών που διαβιβάζονται. Η απόφαση δεν προδικάζει τη λήψη τυχόν μεταγενέστερων αποφάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4. Η Επιτροπή, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, αποφασίζει την απόρριψη αιτήματος κοινοτικής χρηματοδότησης δαπανών βάσει των άρθρων 2 και 3.

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης της χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων της Επιτροπής και οι απαντήσεις του κράτους μέλους κοινοποιούνται εκατέρωθεν γραπτώς, κατόπιν τούτου δε τα δύο μέρη επιχειρούν να έλθουν σε συμφωνία για τη συνέχεια που θα δοθεί.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει, εντός τεσσάρων μηνών, την έναρξη διαδικασίας για συμβιβασμό των αντίστοιχων θέσεων· τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής ανακοινώνονται με έκθεση προς την Επιτροπή, η οποία τα εξετάζει, πριν αποφασίσει την απόρριψη της χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή υπολογίζει τα προς απόρριψη ποσά λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την έκταση της διαπιστωθείσας έλλειψης συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εκτιμά εν προκειμένω το είδος και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και την οικονομική ζημία που υπέστη η Κοινότητα.

Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν μπορεί να αφορά:

α) δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και είναι προγενέστερες του τελευταίου 24μήνου πριν από τη γραπτή ανακοίνωση από την Επιτροπή, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των αποτελεσμάτων αυτών των εξακριβώσεων·

β) δαπάνες για μέτρο ή δράση που αναφέρεται στο άρθρο 3, για το οποίο η τελική πληρωμή πραγματοποιήθηκε πριν από το τελευταίο 24άμηνο πριν από τη γραπτή ανακοίνωση από την Επιτροπή, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των αποτελεσμάτων αυτών των εξακριβώσεων.

Εντούτοις, το πέμπτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις δημοσιονομικές συνέπειες που προκύπτουν:

α) από περιστατικά παρατυπιών κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2·

β) από εθνικές ενισχύσεις ή από παραβάσεις για τις οποίες έχουν κινηθεί οι διαδικασίες των άρθρων 88 και 226 της συνθήκης.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13. Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν, ιδιώς, τον χειρισμό των προκαταβολών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τις διαδικασίες των αποφάσεων που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους 2, 3 και 4.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:

α) να βεβαιώνονται για την πραγματικότητα και την κανονικότητα των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο πράξεων·

β) να προλαμβάνουν και να διώκουν τις παρατυπίες·

γ) να ανακτούν τα απωλεσθέντα λόγω παρατυπιών ή αμελειών ποσά.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα ληφθέντα προς το σκοπό αυτό μέτρα, και ιδίως για την πορεία των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

2. Σε περίπτωση μη πλήρους ανάκτησης, οι οικονομικές συνέπειες των παρατυπιών ή αμελειών αναλαμβάνονται από την Κοινότητα, εκτός εκείνων που οφείλονται σε παρατυπίες ή αμέλειες καταλογιστέες σε διοικητικές αρχές ή άλλους φορείς των κρατών μελών.

Τα ανακτηθέντα ποσά καταβάλλονται στους εγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμών οι οποίοι τα αφαιρούν από τις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο δαπάνες. Οι τόκοι από ανακτώμενα ή καταβληθέντα με καθυστέρηση ποσά καταβάλλονται στο Ταμείο.

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής κάθε πληροφορία αναγκαία για την καλή λειτουργία του Ταμείου και λαμβάνουν κάθε μέτρο που δύναται να διευκολύνει τους ελέγχους τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο να ενεργήσει στο πλαίσιο της διαχείρισης της κοινοτικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιτοπίων ελέγχων.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θέσπισαν για την εφαρμογή των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων οι οποίες έχουν σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν οικονομική επίπτωση για το Ταμείο.

2. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, των διατάξεων του άρθρου 248 της συνθήκης, καθώς και οποιουδήποτε ελέγχου ο οποίος διοργανώνεται βάσει του άρθρου 279 στοιχείο γ) της συνθήκης, οι υπάλληλοι στους οποίους η Επιτροπή αναθέτει τους επιτόπιους ελέγχους, έχουν πρόσβαση σε βιβλία και σε άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που καταρτίστηκαν ή φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Δύνανται ιδίως να ελέγχουν:

α) τη συμμόρφωση της διοικητικής πρακτικής προς τους κοινοτικούς κανόνες·

β) την ύπαρξη των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και τη συμφωνία τους με τις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις·

γ) τους όρους υπό τους οποίους διενεργούνται και ελέγχονται οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, προ του ελέγχου, το κράτος μέλος το οποίο ελέγχεται ή στο έδαφος του οποίου διεξάγεται ο έλεγχος αυτός. Υπάλληλοι του ενδιαφερομένου κράτους μέλους δύνανται να μετέχουν στους ελέγχους αυτούς.

Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής και συμφωνούντος του κράτους μέλους, οι έλεγχοι ή οι έρευνες σχετικά με τις πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αυτού. Δύνανται να συμμετέχουν και υπάλληλοι της Επιτροπής.

Για αποτελεσματικότερες εξακριβώσεις, η Επιτροπή δύναται, συμφωνούντων των ενδιαφερομένων κρατών μελών, να συμπράττει σε ορισμένους ελέγχους ή έρευνες με τις διοικητικές αρχές αυτών των κρατών μελών.

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής θεσπίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, τους γενικούς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Πριν από την 1η Ιουλίου, κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δημοσιονομική έκθεση για τη διοίκηση του Ταμείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και ιδίως για την κατάσταση των πόρων και τη φύση των δαπανών του και για τους όρους υλοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (καλούμενη στο εξής "επιτροπή του Ταμείου") επικουρεί την Επιτροπή στη διοίκηση του Ταμείου, υπό τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 15.

Άρθρο 12

Η επιτροπή του Ταμείου αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται στην επιτροπή του Ταμείου από, το πολύ, πέντε υπαλλήλους. Της επιτροπής του Ταμείου προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Άρθρο 13

1. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή του Ταμείου συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε με αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αμέσως.

β) Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή:

- η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει επί ένα μήνα το πολύ, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων τα οποία αποφάσισε,

- το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρώτη παύλα.

Άρθρο 14

1. Η γνώμη της επιτροπής του Ταμείου ζητείται:

α) στις περιπτώσεις που προβλέπεται τούτο·

β) για την εκτίμηση των πιστώσεων του Ταμείου που πρέπει να εγγραφούν στην κατάσταση προβλέψεων της Επιτροπής για το επόμενο οικονομικό έτος, και, ενδεχομένως, στις συμπληρωματικές καταστάσεις προβλέψεων·

γ) για τα σχέδια εκθέσεων που αφορούν το Ταμείο τα οποία υποβάλλονται στο Συμβούλιο.

2. Η επιτροπή του Ταμείου δύναται να εξετάζει κάθε άλλο θέμα που τίθεται από τον πρόεδρό της είτε με πρωτοβουλία του, είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους.

Ενημερώνεται τακτικά για τις δραστηριότητες του Ταμείου.

Άρθρο 15

Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής του Ταμείου.

Χρέη γραμματείας της επιτροπής του Ταμείου ασκούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η επιτροπή του Ταμείου καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 16

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 καταργείται.

2. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβιβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 17

Το άρθρο 15 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 40 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου διαγράφονται.

Άρθρο 18

Τα μέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 σε αυτές του παρόντος κανονισμού αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 19

Η Επιτροπή μπορεί να απαλείψει την πρώτη φράση του άρθρου 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 εφόσον οι πόροι του προϋπολογισμού που χορηγούνται στο Τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατά το τέλος ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, επιτρέπουν στο Ταμείο να χρηματοδοτήσει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από αυτή την απαλοιφή για το εν λόγω οικονομικό έτος. Εφόσον η Επιτροπή κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης των χρονικών περιόδων πληρωμής των μέτρων, που αρχίζουν να τρέχουν από 16 έως 31 Οκτωβρίου, για την 1η Νοεμβρίου.

Άρθρο 20

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. FUNKE

(1) ΕΕ C 170 της 4.6.1998, σ. 83.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 6 Μαΐου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 222.

(4) ΕΕ C 401 της 22.12.1998, σ. 3.

(5) ΕΕ L 30 της 20.4.1962, σ. 991/60· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 728/70 (ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 9).

(6) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 31).

(7) ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/96 (ΕΕ L 125 της 8.6.1996, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top