EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0686

98/686/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου

OJ L 326, 3.12.1998, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 124 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 124 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 111 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/686/oj

31998D0686

98/686/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 03/12/1998 σ. 0034 - 0034


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου (98/686/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Ρ παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα υπέγραψε στις 14 Ιουνίου 1995 στο Όσλο πρωτόκολλο της σύμβασης 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπτών του θείου (εφεξής το πρωτόκολλο) 7

ότι το πρωτόκολλο αποσκοπεί στην καθιέρωση ανώτατων ορίων εκπομπής θείου για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον 7

ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς 7

ότι, κατά συνέπεια, η Κοινότητα θα πρέπει να εγκρίνει το εν λόγω πρωτόκολλο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή μεταφορά ρύπανσης σε μεγάλες αποστάσεις, για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου, που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1994 εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται.

«Δήλωση συνοδεύουσα την παρούσα απόφαση:

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι το ανώτατο όριο εκπομπών και το σταθμισμένο μέσο ποσοστό που αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των υποχρεώσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα κράτη μέλη της θα πρέπει να μειώνουν τις εκπομπές SO2 σύμφωνα με τα ανώτατα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II του πρωτοκόλλου και σύμφωνα επίσης με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.»

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει πρόσωπο αρμόδιο για την κατάθεση των κυρωτικών εγγράφων και της δήλωσης κατ' άρθρο 1 στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MEACHER

(1) ΕΕ C 190 της 21.6.1997, σ. 13.

(2) ΕΕ C 14 της 19.1.1998.

Top