EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1255

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ

OJ L 174, 2.7.1997, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 43 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

31997R1255

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 02/07/1997 σ. 0001 - 0006


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ορισμένων κατηγοριών μεταφερομένων ζώων, η οδηγία 91/628/ΕΟΚ καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια διαδρομής πέραν της οποίας τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται, να σιτίζονται, να ποτίζονται και να αναπαύονται 24 ώρες τουλάχιστον πριν συνεχισθεί το ταξίδι 7

ότι τα υποχρεωτικά αυτά διαλείμματα για τη μεταφορά ζώων σε μεγάλη απόσταση πραγματοποιούνται σε σημεία στάσης 7

ότι πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα στα σημεία στάσης ώστε να εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα που διέρχονται από τα εν λόγω σημεία και να λαμβάνονται επίσης υπόψη ορισμένα δευτερεύοντα θέματα σχετικά με την υγεία των ζώων 7

ότι, για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της λειτουργίας των σημείων στάσης καθώς και των οχημάτων και των ζώων που διέρχονται από αυτά, πρέπει να προβλεφθεί η τήρηση ορισμένων μητρώων και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα διοικητικά θέματα 7

ότι είναι σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχιση του ταξιδιού των μεταφερομένων ζώων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης, να βεβαιώνεται η αρμόδια αρχή ότι τα ζώα είναι σε θέση για να συνεχίσουν το ταξίδι 7

ότι, μέχρι να ληφθούν μέτρα είσπραξης κοινοτικού τέλους για τα έξοδα του κτηνιατρικού ελέγχου, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, τηρουμένων των γενικών κανόνων της συνθήκης, να χρεώνουν αυτά τα έξοδα στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση ορισμένων κανόνων για τα σημεία στάσης, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις το σχέδιο δρομολογίου που αναφέρεται στο κεφάλαιο VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ 7

ότι, κατ' αρχάς, πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες για τα σημεία στάσης που προβλέπονται για κατοικίδια μόνοπλα και κατοικίδια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους 7

ότι η επιστημονική κτηνιατρική επιτροπή συνέστησε ορισμένες στοιχειώδεις απαιτήσεις για τα σημεία στάσης, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα σημεία στάσης στα οποία σταβλίζονται, επί 24 ώρες τουλάχιστον, κατοικίδια μόνοπλα και κατοικίδια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι στην Κοινότητα, σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παραρτήματος της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ και με την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ (2), 80/213/ΕΟΚ (3), 85/511/ΕΟΚ (4), 89/608/ΕΟΚ (5), 90/425/ΕΟΚ (6), 90/426/ΕΟΚ (7), 91/68/ΕΟΚ (8), 91/496/ΕΟΚ (9), 92/102/ΕΟΚ (10) και 93/119/ΕΚ (11).

2. Τα σημεία στάσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ανταποκρίνονται στα κοινοτικά κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί του άρθρου 2 των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σημεία στάσης να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται.

2. Για τη χορήγηση αυτής της έγκρισης, η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, μεριμνά ώστε τα σημεία στάσης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού 7 επιπλέον, τα εν λόγω σημεία στάσης πρέπει:

α) να ευρίσκονται σε ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την οικεία κοινοτική νομοθεσία 7

β) να είναι υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνίατρου ο οποίος μεριμνά ιδίως για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 7

γ) να τηρούν, κατά τη λειτουργία τους, όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για την τήρηση των κανόνων υγειονομικού ελέγχου, διακίνησης των ζώων και προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή 7

δ) να επιθεωρούνται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκρισης.

3. Η αρμόδια αρχή χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκεκριμένο σημείο στάσης. Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα είδη ή σε ορισμένες κατηγορίες ζώων και υγειονομικούς χαρακτηρισμούς. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων σημείων στάσης καθώς και τις τυχόν αναπροσαρμογές του. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα στοιχεία αυτά στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί την έγκριση σε περίπτωση που δεν τηρείται το παρόν άρθρο ή άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή σε περίπτωση τροποποίησης του υγειονομικού χαρακτηρισμού της ζώνης στην οποία ευρίσκεται το σημείο στάσης ή παράβασης των κανόνων για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται όταν η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το σημείο στάσης τηρεί και πάλι τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1. Τα σημεία στάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδοχή, τη σίτιση, το πότισμα, την ανάπαυση, την φροντίδα και την αναστολή διαμετακομιζόμενων ζώων.

2. Πάντως, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εγκρίνουν ως σημεία στάσης τα κέντρα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιε) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ εφόσον, όταν χρησιμοποιούνται ως σημεία στάσης:

α) ανταποκρίνονται τόσο στις σχετικές απαιτήσεις του άρθρου 11 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όσο και στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 7

β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι' αυτή τη δραστηριότητα κατά την υπόψη περίοδο 7

γ) δεν χρησιμοποιούνται για την αγορά και πώληση των ζώων τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός.

3. Μόνον ζώα του ίδιου πιστοποιημένου υγειονομικού χαρακτηρισμού, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο είδος και για τον οποίον έχουν εγκριθεί τα σημεία στάσης μπορούν να ευρίσκονται ταυτόχρονα στα σημεία στάσης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να θιγεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός τους.

Άρθρο 5

Ο ιδιοκτήτης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα σημείο στάσης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού και προς τούτο, ειδικότερα, υποχρεούται:

α) να δέχεται μόνον ζώα πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως δε όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3. Προς το σκοπό αυτό, ελέγχει ή αναθέτει τον έλεγχο των υγειονομικών εγγράφων ή άλλων συνοδευτικών εγγράφων που αφορούν τα συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες, και κατά τυχαίο τρόπο, των αναγνωριστικών σημάτων των ζώων 7

β) να μεριμνά ώστε, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος Ι μέρος Β σημείο 3, τα ζώα που ευρίσκονται στα σημεία στάσης να παραμένουν στην ίδια ομάδα με εκείνη που αποτελεί την αποστολή προέλευσης και κάθε αποστολή να σταβλίζεται σε τελείως χωριστές εγκαταστάσεις, η διαχείριση των οποίων πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου, ώστε ιδίως να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον υγειονομικό χαρακτηρισμό των ζώων 7

γ) να μεριμνά για τη σίτιση και το πότισμα των ζώων που διαμένουν στα στημεία στάσης, στα κατάλληλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος, και να διαθέτει προς τούτο τις ενδεδειγμένες ποσότητες τροφής και νερού 7

δ) να φροντίζει τα ζώα που διαμένουν στο σημείο στάσης και όταν απαιτείται, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή διαβίωσή τους και η τήρηση των απαιτήσεων της υγείας τους 7

ε) να προσφεύγει, σε περίπτωση ανάγκης, στις υπηρεσίες κτηνίατρου:

- για να παράσχει, στα ζώα που ασθενούν ή τραυματίζονται κατά την περίοδο κατά την οποία είναι υπεύθυνος γι' αυτά, την κατάλληλη κτηνιατρική αγωγή και

- για να προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε επείγουσα σφαγή, θανάτωση ή ευθανασία του συγκεκριμένου ζώου, σύμφωνα με την οδηγία 93/119/ΕΚ 7

στ) να χρησιμοποιεί προσωπικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες και το οποίο, προς το σκοπό αυτό, έχει την απαιτούμενη ειδική κατάρτιση την οποία έχει αποκτήσει είτε εντός της επιχείρησης είτε σε οργανισμό κατάρτισης ή το οποίο διαθέτει ισοδύναμη πρακτική πείρα για το χειρισμό των συγκεκριμένων ζώων και για την παροχή των κατάλληλων φροντίδων σε αυτά, σε περίπτωση ανάγκης 7

ζ) να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι όσοι χειρίζονται τα ζώα στα σημεία στάσης τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων 7

η) να καταχωρεί σε μητρώο ή σε πληροφορικό υπόθεμα, να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής επί τρία τουλάχιστον έτη τα στοιχεία του παραρτήματος Ι μέρος Γ σημείο 7 7

θ) να θέτει υπόψη της αρμόδιας αρχής τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, το ταχύτερο δυνατόν.

Άρθρο 6

1. Προτού τα ζώα αναχωρήσουν από το σημείο στάσης, ο επίσημος κτηνίατρος ή ο κτηνίατρος που ορίζει προς τούτο η αρμόδια αρχή, επιβεβαιώνει, επί του σχεδίου δρομολογίου όπως έχει αναπροσαρμοστεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα έξοδα του προαναφερόμενου κτηνιατρικού ελέγχου βαρύνουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

2. Οι κανόνες για την απαλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VAN AARTSEN

(1) ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/29/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 148 της 30. 6. 1995, σ. 52).

(2) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 1977/64 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/29/ΕΚ.

(3) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 315 της 26. 11. 1985, σ. 11 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.

(6) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49).

(7) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(8) ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 19 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/953/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 371 της 31. 12. 1994, σ. 14).

(9) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 162 της 1. 7. 1996, σ. 1).

(10) ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 32 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(11) ΕΕ αριθ. L 340 της 31. 12. 1993, σ. 21.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Κάθε σημείο στάσης πρέπει:

α) να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτιρίων, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των οχημάτων του 7

β) να είναι κατασκευασμένο από υλικά που είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα και εύκολα 7

γ) να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά από κάθε χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου.

2. Ο υπεύθυνος για το σημείο στάσης πρέπει να παρέχει καθαρό εξοπλισμό καθώς και προστατευτικό ιματισμό, τα οποία πρέπει αν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από οποιονδήποτε εισέρχεται στο σημείο στάσης, και να θέτει στη διάθεση των προσώπων αυτών τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανσή τους.

3. Μετά την αναχώρηση μιας αποστολής ζώων από ένα συγκεκριμένο χώρο, η στρωμνή πρέπει να απομακρύνεται και, μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο γ), να αντικαθίσταται από νέα.

4. Τα σημεία στάσης πρέπει να παραμένουν κενά ζώων επί διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών μετά από έξι το πολύ ημέρες χρησιμοποίησης, αφού γίνουν οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και προτού φθάσει οποιαδήποτε άλλη αποστολή ζώων.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Εκτός από τις διατάξεις του παραρτήματος, κεφάλαιο 1 μέρος Α σημείο 4 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, οι οποίες αφορούν τα μεταφορικά μέσα για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των ζώων, κάθε σημείο στάσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για τη φόρτωση και εκφόρτωση ζώων από τα μεταφορικά μέσα. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου και, εφόσον χρειάζεται, πλευρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα. Οι γέφυρες, οι ράμπες και οι δίοδοι πρέπει να έχουν πλευρικά τοιχώματα, κιγκλιδώματα ή κάθε άλλο μέσο το οποίο προστατεύει τα ζώα από την πτώση. Οι ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να έχουν τη μικρότερη δυνατή κλίση. Οι διάδρομοι πρέπει να διαθέτουν επίστρωση δαπέδου που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο γλιστρήματος και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυματισμού των ζώων. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρχει σημαντικό κενό ή σκαλί μεταξύ του δαπέδου του οχήματος και της ράμπας ή μεταξύ της ράμπας και του δαπέδου του χώρου εκφόρτωσης, το οποίο να αναγκάζει τα ζώα να πηδούν ή ενδεχομένως αποτελεί αιτία γλιστρήματος ή παραπατήματος.

Από την 1η Ιουλίου 1999, όλα τα σημεία στάσης πρέπει να είναι μόνιμα εξοπλισμένα με επαρκή αριθμό ακίνητων και κινητών ραμπών που πρέπει να κατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα ζώα να μην χρειάζεται να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν, κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, επίπεδο με κλίση μεταλύτερη των 20°.

2. Όλες οι εγκαταστάσεις των σημείων στάσης οι οποίες χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό των ζώων πρέπει:

α) να διαθέτουν επίστρωση δαπέδου που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο γλιστρήματος και να μην προκαλεί τραυματισμό των ζώων 7

β) να διαθέτουν στέγη και κατάλληλη πλευρική προστασία για την προστασία των ζώων από αντίξοες καιρικές συνθήκες 7

γ) να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση, την επιθεώρηση, την τυχόν εξέταση, τη σίτιση και το πότισμα των ζώων, καθώς και για την αποθήκευση της τροφής τους 7

δ) ανάλογα με τον αριθμό ζώων που μπορούν να δέχονται, να διαθέτουν αερισμό και σύστημα αποχέτευσης κατάλληλα για το είδος των σταβλιζόμενων ζώων 7

ε) να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό φωτισμό επαρκούς έντασης για την επιθεώρηση όλων των ζώων ανά πάσα στιγμή. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να υπάρχει εφεδρικός φωτισμός 7

στ) να διαθέτουν εξοπλισμό για την πρόσδεση των ζώων τα οποία πρέπει να δένονται. Η πρόσδεση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται πόνος ή ταλαιπωρία των ζώων και να τους επιτρέπει να τρέφονται, να πίνουν νερό και να ξαπλώνουν χωρίς δυσκολία 7

ζ) ανάλογα με τα συγκεκριμένα είδη, να διαθέτουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν τα ζώα να ξαπλώνουν συγχρόνως και να έχουν εύκολα πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ποτίσματος και σίτισης 7

η) να διαθέτουν επαρκή στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να τοποθετείται σε κάθε χώρο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε είδους ή κατηγορίας σταβλιζόμενων ζώων 7

θ) να κατασκευάζονται και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή των ζώων με οποιοδήποτε αιχμηρό ή επικίνδυνο αντικείμενο ή επιφάνεια που θα μπορούσε να τα τραυματίσει.

3. Τα σημεία στάσης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για το χωριστό σταβλισμό των ασθενών ή τραυματισμένων ζώων ή των ζώων τα οποία χρειάζονται ειδικές φροντίδες.

4. Τα σημεία στάσης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλους όσους εισέρχονται και χρησιμοποιούν τους χώρους.

5. Τα σημεία στάσης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα για την αποθήκευση και την απομάκρυνση των αποβλήτων και για την αποθήκευση των πτωμάτων μέχρις ότου αποκομιστούν και καταστραφούν σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ (1).

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή τους. Εάν, εντούτοις, η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη πρέπει, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών και των περιόδων αναμονής, να εξασφαλίζονται στα ζώα οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης.

2. Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, πρέπει να αποφεύγεται ο εκφοβισμός, η διέγερση, η κακομεταχείριση και το βίαιο άδειασμα των ζώων. Τα ζώα δεν πρέπει να σηκώνονται ή να σύρονται από το κεφάλι, τα κέρατα, τα αυτιά, τα πόδια, την ουρά ή τη χαίτη, ούτε να υφίστανται χειρισμούς που τους προκαλούν περιττό πόνο ή ταλαιπωρία. Όταν χρειάζεται, τα ζώα πρέπει να μετακινούνται μεμονωμένα.

3. Για τη μετακίνηση των ζώων σε όλες τις εγκαταστάσεις:

α) πρέπει να προβλέπονται διάδρομοι ώστε να αξιοποιείται το αγελαίο ένστικτο των ζώων 7

β) τα όργανα για την καθοδήγηση των ζώων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό, πρέπει δε να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η χρησιμοποίηση συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για ενήλικα βοοειδή και χοίρους που αρνούνται να προχωρήσουν και εφόσον οι εκκενώσεις δεν διαρκούν περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνονται μετά από πάροδο κατάλληλου χρονικού διαστήματος και υπάρχει αρκετός χώρος για να προχωρήσουν τα ζώα. Οι εκκενώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται μόνο επί των μυών των οπισθίων 7

γ) τα ζώα δεν πρέπει να δέχονται κτυπήματα ή πίεση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία του σώματός τους. Ειδικότερα, δεν πρέπει να συνθλίβονται, να στρίβονται ή να τσακίζονται οι ουρές των ζώων, ούτε να αγγίζονται τα μάτια τους. Απαγορεύεται τα κτυπήματα με γροθιές και τα λακτίσματα 7

δ) τα άτομα τα οποία χειρίζονται τα ζώα στο σημείο στάσης δεν πρέπει να έχουν ή να χρησιμοποιούν βουκέντρες ή άλλα αιχμηρά όργανα. Ρόπαλα ή άλλα όργανα που χρησιμεύουν για την καθοδήγηση μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον δεν ενδέχεται να προκαλούν τραύματα ή περιττή ταλαιπωρία όταν έρχονται σε επαφή με το σώμα ενός ζώου.

4. Εάν τα ζώα έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες σε υγρό καιρό πριν την άφιξή τους, πρέπει να δροσίζονται το ταχύτερο δυνατόν με τον κατάλληλο τρόπο.

5. Η σίτιση και το πότισμα των ζώων πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε σταβλιζόμενο στο σημείο στάσης ζώο να μπορεί τουλάχιστον να έχει στη διάθεσή του μια ποσότητα καθαρού νερού και επαρκή και κατάλληλη τροφή ώστε να ικανοποιούνται οι σωματικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της παραμονής του και για την αναμενόμενη διάρκεια του ταξιδίου μέχρι το επόμενο σημείο σίτισης. Τα σημεία στάσης μπορούν να δέχονται ζώα με ειδικές ανάγκες διατροφής, όπως είναι οι νεαροί μόσχοι που χρειάζονται υγρή τροφή, μόνον εάν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές.

6. Η κατάσταση και η υγεία των ζώων πρέπει να εξετάζονται από υπάλληλο του σημείου στάσης κατά την άφιξή τους στο σημείο στάσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 ώρες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο στάσης.

7. Στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο η) της παρούσας οδηγίας πρέπει να καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης και έναρξης της εκ νέου φόρτωσης των ζώων κάθε αποστολής 7

β) ημερομηνία και διάρκεια του διαστήματος που το σημείο στάσης παρέμεινε κενό όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 4 7

γ) αριθμός(-οί) του (των) υγεινομικού(-ών) πιστοποιητικού(-ών) κάθε αποστολής 7

δ) οποιεσδήποτε παρατηρήσεις κρίνονται χρήσιμες σχετικά με την υγεία ή την καλή κατάσταση των ζώων, ιδίως δε:

- τα στοιχεία και ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν νεκρά κατά την εκφόρτωση στο σημείο εισόδου ή πέθαναν κατά την παραμονής τους,

- τα στοιχεία και ο αριθμός των ζώων τα οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένα στο σημείο εκφόρτωσης, τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την παραμονή ή θεωρήθηκαν ότι δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν περαιτέρω 7

ε) ονόματα και διευθύνσεις του μεταφορέα και των οδηγών, καθώς και αριθμοί των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων.

(1) ΕΕ αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

Top