EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0020

97/20/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την κατάργηση του καταλόγου των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας για τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 6 της 10.1.1997, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; καταργήθηκε από 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/20(1)/oj

31997D0020

97/20/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την κατάργηση του καταλόγου των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας για τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 10/01/1997 σ. 0046 - 0047


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την κατάργηση του καταλόγου των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας για τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/20/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 9 σημείο 3 στοιχείο α),

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καθόρισε τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις εισαγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστεροπόδων για ορισμένες συγκεκριμένες τρίτες χώρες 7

ότι η Επιτροπή κατάρτισε ένα τυποποιημένο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστεροπόδων προέλευσης τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ακόμη από αυτό το είδος απόφασης 7

ότι πρέπει, σε μια δεύτερη φάση, να καταρτιστεί ο κατάλογος των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 σημείο 2 της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ και που είναι, άρα, σε θέση να εγγυηθούν ότι τα μαλάκια που εξάγονται προς την Κοινότητα πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών 7

ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες που αποτελούν αντικείμενο ειδικής απόφασης καθώς και τις τρίτες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 σημείο 2 για τις οποίες θα μπορεί να καταρτιστεί ένας προσωρινός κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατάρτισης, για μια μεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων των τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα μαλάκια (2) 7

ότι η οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων αλιείας (3) προβλέπει στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β) ότι τα μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια πρέπει, πριν από τη μεταποίησή τους, να πληρούν τις διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 91/492/ΕΟΚ 7 ότι, κατά συνέπεια, ο κατάλογος των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία 91/492/ΕΟΚ εφαρμόζεται και στις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστεροπόδων 7

ότι ο κατάλογος αυτός των τρίτων χωρών καταρτίζεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 σημείο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ για τις προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εισάγουν δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα, με οποιαδήποτε μορφή, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μόνον από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προσαρτάται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζονται στους προσαγωγούς μύες των κτενοειδών εκτός εκείνων της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι είναι πλήρως χωρισμένοι από τα εντόσθια και τους γεννητικούς αδένες.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1997.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 243 της 11. 10. 1995, σ. 17.

(3) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστεροπόδων, με οποιαδήποτε μορφή, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή

Ι. Τρίτες χώρες που αποτελούν αντικείμενο ειδικής απόφασης βάσει της οδηγίας του Συμβουλίου 91/492/ΕΟΚ:

- Μαρόκο

- Τουρκία

- Περού

- Νότιος Κορέα

- Χιλή

ΙΙ. Τρίτες χώρες που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προσωρινής απόφασης βάσει της απόφασης του Συμβουλίου 95/408/ΕΚ:

- Καναδάς

- Φερόες Νήσοι

- Νέα Ζηλανδία

- Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

- Γροιλανδία

Top