EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0501

Οδηγία 82/501/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες

OJ L 230, 5.8.1982, p. 1–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 244
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 244
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 23 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 23 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999; καταργήθηκε από 396L0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/501/oj

31982L0501

Οδηγία 82/501/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 230 της 05/08/1982 σ. 0001 - 0018
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0023
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 3 σ. 0228
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0023
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 3 σ. 0228


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

τους στόχους και τις αρχές της πολιτικής περιβάλλοντος στην Κοινότητα, όπως καθορίζονται από τα προγράμματα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος της 22ας Νοεμβρίου 1973 (4) και της 17ης Μαΐου 1977 (5), και κυρίως την αρχή σύμφωνα με την οποία η καλύτερη πολιτική συνίσταται στην εξ αρχής αποφυγή της δημιουργίας ρυπάνσεων ή οχλήσεων- ότι, επομένως, η τεχνική πρόοδος πρέπει να επινοείται και να προσανατολίζεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στη μέριμνα της προστασίας του περιβάλλοντος-

τους στόχους της πολιτικής για την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο της εργασίας εντός της Κοινότητος, όπως καθορίστηκαν από το ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί προγράμματος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο της εργασίας (6), και κυρίως την αρχή ότι η καλύτερη πολιτική συνίσταται στην εξ αρχής αποφυγή των πιθανοτήτων ατυχήματος με την ένταξη της ασφάλειας στα διάφορα στάδια της επινοήσεως, της παραγωγής και της εκμεταλλεύσεως-

ότι ζητήθηκε η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο της εργασίας, που συνεστήθη με την απόφαση 74/325/ΕΟΚ (7)-

ότι η προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, καθώς και η ασφάλεια και η προστασία της υγείας στον τόπο της εργασίας, επιβάλλουν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης εκτάσεως- ότι τέτοια ατυχήματα έχουν ήδη συμβεί στην Κοινότητα και ότι είχαν σοβαρές συνέπειες για τους εργαζόμενους και, γενικότερα, για τον πληθυσμό και το περιβάλλον-

ότι για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικίνδυνες ουσίες και η οποία είναι δυνατόν να έχει, σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως, σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ο βιομήχανος πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων και για τον περιορισμό των συνεπειών τους-

ότι η κατάρτιση και η πληροφόρηση των ατόμων που εργάζονται επί τόπου μπορούν να παίξουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως και στον έλεγχο της καταστάσεως σε περίπτωση ατυχημάτων τέτοιου τύπου-

ότι, όσον αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σε ορισμένες ποσότητες, ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, είναι αναγκαίο να υποβάλει ο βιομήχανος στις αρμόδιες αρχές ανακοίνωση που να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, τις εγκαταστάσεις και τις ενδεχόμενες περιστάσεις των ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος μεγάλης εκτάσεως ατυχήματος και να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών του-

ότι πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη ενημέρωση των εκτός της βιομηχανίας ατόμων που είναι δυνατόν να θιγούν από ένα ατύχημα μεγάλης εκτάσεως, σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λάβουν και τη στάση που πρέπει να κρατήσουν σε περίπτωση ατυχήματος-

ότι, όταν συμβαίνει ένα ατύχημα μεγάλης εκτάσεως, ο βιομήχανος πρέπει να πληροφορεί αμέσως τις αρμόδιες αρχές και να τους κοινοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ατυχήματος-

ότι, με σκοπό να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναλύσει τους κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως, κάθε Κράτος μέλος πρέπει να της μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα ατυχήματα μεγάλης εκτάσεως που έγιναν στην επικράτειά τους-

ότι η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί εμπόδιο στην περίπτωση που ένα Κράτος μέλος θέλει να συνάψει συμφωνίες με τρίτα κράτη αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες διαθέτει σε εσωτερικό επίπεδο, εξαιρουμένων αυτών που προκύπτουν από τον κοινοτικό μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που καθιερώνεται από την παρούσα οδηγία-

ότι η ανομοιογένεια των διατάξεων που ήδη εφαρμόζονται ή βρίσκονται στο στάδιο της προπαρασκευής στα διάφορα Κράτη μέλη, σχετικά με τα μέτρα προλήψεως των ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι δυνατόν να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, να έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι γι'αυτό είναι αναγκαίο στον τομέα αυτό να γίνει η προσέγγιση των νομοθεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης-

ότι κρίνεται αναγκαίο η προσέγγιση αυτή των νομοθεσιών να συνδυασθεί με δράση της Κοινότητος για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και υγείας στον τόπο εργασίας- ότι, για το σκοπό αυτόν, πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες ειδικές διατάξεις- ότι, επειδή οι εξουσίες δράσεως που απαιτούνται γι'αυτό το σκοπό δεν έχουν προβλεφθεί από τη συνθήκη, κρίνεται σκόπιμο να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235 της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως που είναι δυνατόν να προκληθούν από ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αποβλέπει, κυρίως, στην προσσέγγιση των διατάξεων που θεσπίζουν τα Κράτη μέλη στον τομέα αυτό.

2. Κατά την παρούσα οδηγία νοείται ως:

α) βιομηχανική δραστηριότητα:

- κάθε εργασία η οποία πραγματοποιείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αναγράφονται στο παράρτημα I, στην οποία χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες επικύνδυνες ουσίες και η οποία είναι δυνατόν να περικλείει τον κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως, καθώς επίσης και η μεταφορά που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως για εσωτερικούς λόγους και η αποθήκευση που συνδέεται με τη λειτουργία αυτή στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως,

- κάθε άλλη αποθήκευση που πραγματοποιείται κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στο παράρτημα II-

β) βιομήχανος:

κάθε άτομο που είναι υπεύθυνο για μια βιομηχανική δραστηριότητα-

γ) ατύχημα μεγάλης εκτάσεως:

ένα γεγονός τέτοιο όπως η διάχυση, πυρκαγιά ή η έκρηξη που έχει το χαρακτηριστικό της μεγάλης εκτάσεως, σε συνδυασμό με ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μιας βιομηχανικής δραστηριότητας, που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο, άμεσο ή έμμεσο, για τον άνθρωπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της εγκαταστάσεως, ή/και για το περιβάλλον και στην οποία να χρησιμοποιούνται μια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες-

δ) επικίνδυνες ουσίες-

- για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4, οι ουσίες που γενικά θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV,

- για την εφαρμογή του άρθρου 5, οι ουσίες που αναγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος III και του παραρτήματος II στις ποσότητες που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη.

Άρθρο 2

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας:

1. οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και επεξεργασίας των ραδιενεργών ουσιών και υλικών-

2. οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις-

3. η κατασκευή και η ιδιαίτερη αποθήκευση εκρηκτικών, πυρίτιδας και πολεμοφοδίων-

4. οι εξορυκτικές και άλλες μεταλλευτικές δραστηριότητες-

5. οι εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την εξάλειψη των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στους κοινοτικούς κανονισμούς, εφόσον αποβλέπουν στην πρόληψη των μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες διατάξεις ώστε, για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα που καθορίζεται στο άρθρο 1, ο βιομήχανος να είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα για την πρόληψη των μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων και για τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Άρθρο 4

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε βιομήχανος να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει σε κάθε στιγμή στην αρμόδια αρχή, για τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, ότι προσδιόρισε τους εφιστάμενους κινδύνους μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων που υπάρχουν, έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και πληροφόρησε, εκπαίδευσε και εξόπλισε τα άτομα που εργάζονται στον τόπο της εγκαταστάσεως για να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ο βιομήχανος να είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από το άρθρο 7:

- όταν σε μια βιομηχανική δραστηριότητα, τέτοια όπως καθορίστηκε στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο α πρώτη περίπτωση, μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες που αναγράφονται στο παράρτημα III μεσολαβούν ή είναι γνωστό ότι μπορούν να μεσολαβήσουν, σύμφωνα με τις ποσότητες που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα, κυρίως ως:

- ουσίες που αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με την αναφερόμενη βιομηχανική δραστηριότητα,

- προϊόντα βιομηχανοποιήσεως,

- υποπροϊόντα, ή

- κατάλοιπα-

- ή όταν, σε μία βιομηχανική δραστηριότητα, τέτοια όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο α δεύτερη περίπτωση, αποθηκεύονται μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες που αναγράφονται στο παράρτημα II, σύμφωνα με τις ποσότητες που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα, στη δεύτερη στήλη.

Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που αναγράφονται, αντίστοιχα, στο παράρτημα II και στο παράρτημα III:

- τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο παράρτημα V,

- τη φάση της δραστηριότητας στην οποία μεσολαβούν ή είναι δυνατόν να μεσολαβήσουν,

- την ποσότητα (τάξη μεγέθους),

- τη χημική ή/και φυσική συμπεριφορά σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήσεως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,

- τις μορφές στις οποίες μπορούν να παρουσιασθούν ή να μεταβληθούν σε περίπτωση προβλεπτής ανωμαλίας,

- ανάλογα με την περίπτωση, τις άλλες επικίνδυνες ουσίες η παρουσία των οποίων είναι δυνατόν να επηρεάσει το δυνητικό κίνδυνο της εν λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας-

β) πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις:

- τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, καθώς και τις πηγές κινδύνου που αποδίδονται στην κατάσταση του τόπου,

- το μέγιστο αριθμό των ατόμων που εργάζονται στον τόπο της εγκαταστάσεως και ιδιαίτερα αυτών που εκτίθενται στον κίνδυνο,

- γενική περιγραφή των τεχνικών διαδικασιών,

- περιγραφή των στοιχείων της εγκαταστάσεως που να έχουν σημασία από απόψεως ασφάλειας, των αιτίων του κινδύνου και των συνθηκών μέσα στις οποίες είναι δυνατόν να συμβεί ένα μεγάλης εκτάσεως ατύχημα, καθώς και περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων προλήψεως,

- τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για την εγγύηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε συνθήκες ασφάλειας και για την αντιμετώπιση κάθε ελαττώματος,είναι διαθέσιμα σε κάθε στιγμή-

γ) πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες περιστάσεις ενός ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως:

- τα επείγοντα σχέδια, συμπεριλαμβανόμενου του εξοπλισμού ασφάλειας, τα μέσα συναγερμού και παρεμβάσεως που προβλέπονται στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως σε περίπτωση μεγάλης εκτάσεως ατυχήματος,

- κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη στις αρμόδιες αρχές για να μπορέσουν να καταρτίσουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης στο εξωτερικό της εγκαταστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1,

- το όνομα του ατόμου και των αναπληρωτών του ή του αρμόδιου οργάνου που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και που είναι εξουσιοδοτημένοι να εφαρμόσουν τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης και να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 7.

2. Στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων, η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές εντός μιας λογικής προθεσμίας πριν από την ανάληψη της βιομηχανικής δραστηριότητας.

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά, κυρίως για να λαμβάνονται υπόψη οι νέες τεχνικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και η εξέλιξη των γνώσεων όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων.

4. Όταν πρόκειται για βιομηχανικές δραστηριότητες για τις οποίες οι ποσότητες, ανά ουσία, που καθορίζονται στα παραρτήματα II ή III, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν ξεπεραστεί σ' ένα σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιομηχάνου που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 500 μέτρα, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ο βιομήχανος να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη του άρθρου 7, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους και ότι οι κίνδυνοι ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως παρουσιάζονται, κατά συνέπεια, μεγαλύτεροι.

Άρθρο 6

Στην περίπτωση τροποποιήσεως μιας βιομηχανικής δραστηριότητας και η οποία μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όπως ο βιομήχανος:

- προβαίνει σε αναθεώρηση των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4,

- πληροφορεί προηγουμένως, εάν είναι απαραίτητο, τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από το άρθρο 7 σχετικά με την τροποποίηση αυτή για ότι αφορά τα στοιχεία της κοινοποιήσεως που προβλέπεται από το άρθρο 5.

Άρθρο 7

1. Τα Κράτη μέλη συνιστούν ή καθορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες, λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη του βιομήχανου:

- να παραλαμβάνουν την κοινοποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 5, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 6 δεύτερη περίπτωση,

- να εξετάζουν τις παρεχόμενες πληροφορίες,

- να φροντίζουν για τη δημιουργία ενός σχεδίου επειγούσης ανάγκης και παρεμβάσεως, όσον αφορά το εξωτερικό της εγκαταστάσεως της οποίας η βιομηχανική δραστηριότητα έχει κοινοποιηθεί,

και, εάν είναι απαραίτητο:

- να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες,

- να εξασφαλίζουν όπως ο βιομήχανος λαμβάνει τα πλέον κατάλληλα μέτρα, όσον αφορά τις διάφορες λειτουργίες της βιομηχανικής δραστηριότητας που έχει κοινοποιηθεί, για την πρόληψη των μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων και για την πρόβλεψη των μέσων για τον περιορισμό των συνεπειών τους.

2. Οι αρμόδιες αρχές διοργανώνουν, στο πλαίσιο των εθνικών διατάξεων, επιθεωρήσεις ή άλλα μέτρα ελέγχου ανάλογα με τον τύπο της αναφερόμενης δραστηριότητας.

Άρθρο 8

1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που θα ήταν δυνατόν να προσβληθούν από μεγάλης εκτάσεως ατύχημα, προερχόμενο από βιομηχανική δραστηριότητα η οποία έχει κοινοποιηθεί υπό την έννοια του άρθρου 5, να πληροφορούνται κατάλληλα τα μέτρα ασφάλειας και τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχημάτων.

2. Τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη θέτουν ταυτόχρονα στη διάθεση των άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών μελών, ως βάση για κάθε αναγκαία διαβούλευση, στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων, τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που παρέχουν στους υπηκόους τους.

Άρθρο 9

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει τόσο για τις νέες βιομηχανικές δραστηριότητες όσο και για τις υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες.

2. Εξομοιώνονται προς τις νέες βιομηχανικές δραστηριότητες όλες οι τροποποιήσεις που επέρχονται σε μία υπάρχουσα βιομηχανική δραστηριότητα και η οποία είναι δυνατόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως.

3. Για τις υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες, η παρούσα οδηγία ισχύει το αργότερο στις 8 Ιανουαρίου 1985.

Πάντως, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5, στις υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες, τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι βιομήχανοι να παρουσιάζουν στην αρμόδια αρχή, το αργότερο στις 8 Ιανουαρίου 1985, μία δήλωση που να περιέχει:

- το όνομα και την επωνυμία της επιχειρήσεως και την πλήρη διεύθυνση,

- την έδρα της εγκαταστάσεως και την πλήρη διεύθυνση,

- το όνομα του υπεύθυνου διευθυντή,

- τον τύπο της δραστηριότητας,

- τον τύπο της παραγωγής ή της αποθηκεύσεως,

- μία ένδειξη των ουσιών ή κατηγορία των χρησιμοποιουμένων ουσιών που αναγράφονται στα παραρτήματα II και III.

4. Εξάλλου, τα Κράτη μέλη μεριμνούν όπως, το αργότερο στις 8 Ιουλίου 1989, οι βιομήχανοι συμπληρώσουν τη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κανονικά, οι βιομήχανοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αυτή τη συμπληρωματική δήλωση στην αρμόδια αρχή- εντούτοις, τα Κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να μην κάνουν την υποβολή αυτής της συμπληρωματικής δηλώσεως υποχρεωτική για τους βιομήχανους- στην περίπτωση αυτή, η συμπληρωματική δήλωση κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή κατόπιν ρητής αιτήσεώς της.

Άρθρο 10

1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε, όταν συμβεί ένα μεγάλης εκτάσεως ατύχημα, ο βιομήχανος να είναι υποχρεωμένος:

α) να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από το άρθρο 7-

β) να τους κοινοποιήσει, εφόσον γνωρίζει:

- τις περιστάσεις του ατυχήματος αυτού,

- τις χρησιμοποιηθείσες επικίνδυνες ουσίες, κατά την έννοια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο δ,

- τα διαθέσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση της επιπτώσεως του ατυχήματος αυτού πάνω στον άνθρωπο και το περιβάλλον,

- τα ληφθέντα επείγοντα μέτρα-

γ) να τους ανακοινώσει τα μεσοχρόνια και βραχυχρόνια μέτρα που προβλέπονται:

- για την απάλυνση των επιδράσεων του ατυχήματος αυτού, και

- για την αποφυγή επαναλήψεως ενός τέτοιου ατυχήματος.

2. Τα Κράτη μέλη αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές:

α) να εξασφαλίσουν τη λήψη των επειγόντων μέτρων, καθώς και των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων που κρίνονται απαραίτητα-

β) να συγκεντρώσουν, όταν είναι δυνατόν, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αναλύσεως του μεγάλης εκτάσεως ατυχήματος και, ενδεχόμενα, να προβούν σε συστάσεις.

Άρθρο 11

1. Τα Κράτη μέλη ενημερώνουν, μόλις είναι δυνατόν, την Επιτροπή σχετικά με τα μεγάλης εκτάσεως ατυχήματα που έγιναν στη χώρα τους και της κοινοποιούν τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα VI, μόλις είναι διαθέσιμες.

2. Τα Κράτη μέλη υποδεικνύουν στην Επιτροπή την υπηρεσία που θα μπορούσε να διαθέτει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα μεγάλης εκτάσεως ατυχήματα και η οποία είναι σε θέση να συμβουλεύσει τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών που παρεμβαίνουν σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος.

3. Τα Κράτη μέλη μπορούν να υποδεικνύουν στην Επιτροπή κάθε ουσία που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να προστεθεί στα παραρτήματα II και III και όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να ληφθούν αναφορικά με αυτές τις ουσίες. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα Κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή καταρτίζει και κρατά, στη διάθεση των Κρατών μελών, αρχείο που περιλαμβάνει τα στοιχεία των μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων τα οποία έγιναν στην επικράτεια των Κρατών μελών, με ανάλυση των αιτιών που τα προκάλεσαν, τις κτηθείσες εμπειρίες και τα υιοθετηθέντα μέτρα, με σκοπό να επιτραπεί στα Κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές προληπτικά.

Άρθρο 13

1. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες αρχές κατ' εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7, 9,10 και 12 και από την Επιτροπή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που ζητήθηκαν.

2. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί εμπόδιο στην περίπτωση που ένα Κράτος μέλος επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες με τρίτα κράτη σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες διαθέτει σε εσωτερικό επίπεδο, εξαιρουμένων αυτών που προκύπτουν από τον κοινοτικό μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίζεται από την παρούσα οδηγία.

3. Η Επιτροπή, καθώς και το προσωπικό της, είναι υποχρεωμένη να μην διαδίδει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των αρμοδίων αρχών των Κρατών μελών όσον αφορά τις πληροφορίες της Επιτροπής που θα εγνώριζαν.

Εντούτοις, παρόμοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχονται:

- στις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 18,

- όταν ένα Κράτος μέλος πραγματοποιεί ή εγκρίνει τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν αυτό το ίδιο το Κράτος μέλος.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν αποτελούν εμπόδιο στη δημοσίευση από την Επιτροπή γενικών στατιστικών πληροφοριών ή πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια και δεν περιλαμβάνουν μεμονωμένες ενδείξεις για τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων και δεν θίγουν το βιομηχανικό απόρρητο.

Άρθρο 14

Οι τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του παραρτήματος V στην τεχνική πρόοδο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15.

Άρθρο 15

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 14, συνιστάται επιτροπή προσαρμογής της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο που αποκαλείται στο εξής "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των Κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 16

1. Σε περίπτωση που γίνεται παραπομπή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, την επιτροπή συγκαλεί ο πρόεδρός της είτε πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αιτήσεως αντιπροσώπου Κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας που ο πρόεδρος δύναται να ορίζει, σε συνάρτηση με το επείγον του θέματος. Αποφασίζει με πλειοψηφία 45 ψήφων, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται κατά το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν μετέχει στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή υιοθετεί τα προβλεπόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Όταν τα προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν διατυπώθηκε γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

γ) Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη στιγμή κατά την οποία το θέμα ήλθε ενώπιόν του, τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει το δικαίωμα που έχουν τα Κράτη μέλη να εφαρμόζουν ή να λαμβάνουν διοικητικά ή νομοθετικά μέτρα που να εξασφαλίζουν ευρύτερη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από αυτήν που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Τα Κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις κτηθείσες εμπειρίες στον τομέα της προλήψεως μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους- οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται κυρίως στη λειτουργία των διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Πέντε χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της εφαρμογής της οδηγίας πάνω στη βάση αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 19

Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, προβαίνει το αργότερο στις 8 Ιανουαρίου 1986 στην αναθεώρηση των παραρτημάτων I, II και III.

Άρθρο 20

1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 8 Ιανουαρίου 1984, και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που υιοθετούν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 24 Ιουνίου 1982.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. AERTS

(1) ΕΕ αριθ. C 212 της 24. 8. 1979, σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. C 175 της 14. 7. 1980, σ. 48.

(3) ΕΕ αριθ. C 182 της 21. 7. 1980, σ. 25.

(4) ΕΕ αριθ. C 112 της 20. 12. 1973, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. C 139 της 13. 6. 1977, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. C 165 της 11. 7. 1978, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 185 της 9. 7. 1974, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 1. - Εγκατάστασεις παραγωγής ή μεταποιήσεως των χημικών ουσιών, οργανικών ή ανοργάνων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για:

- τις μεθόδους αλκυλιώσεως

- τις μεθόδους προσθήκης αμινομάδας δια χρησιμοποιήσεως αμμωνίας

- τις μεθόδους καρβοξυλιώσεως

- τις μεθόδους συμπυκνώσεως

- τις μεθόδους αφυδρογονώσεως

- τις μεθόδους εστεροποιήσεως

- τις μεθόδους αλογονώσεως και παρασκευής αλογόνων

- τις μεθόδους υδρογονώσεως

- τις μεθόδους υδρολύσεως

- τις μεθόδους οξειδώσεως

- τις μεθόδους πολυμερισμού

- τις μεθόδους θειώσεως

- τις μεθόδους θειώσεως, παρασκευής και μεταποιήσεως των παραγώγων του θείου

- τις μεθόδους νιτρώσεως και παρασκευής παραγώγων αζώτου

- τις μεθόδους παρασκευής παραγώγων φωσφόρου

- την παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων.

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας των χημικών ουσιών, οργανικών ή ανοργάνων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για:

- τις μεθόδους αποστάξεως

- τις μεθόδους εκχυλίσεως

- τις μεθόδους διαλύσεως

- τις μεθόδους αναμείξεως.

2. Εγκαταστάσεις για απόσταξη ή διύλιση ή άλλη μέθοδο μεταποιήσεως του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων.

3. Εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη συνολική ή μερική διάθεση των στερεών ή υγρών ουσιών δια αναφλέξεως ή χημικής διασπάσεως.

4. Εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταποιήσεως του αερίου που παράγει ενέργεια, παραδείγματος χάρη του αερίου από υγροποιημένο πετρέλαιο, του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του συνθετικού φυσικού αερίου.

5. Εγκαταστάσεις για την ξηρή απόσταξη του άνθρακα και του λιγνίτη.

6. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή μετάλλων ή αμετάλλων μέσω υγροποιήσεως ή μέσω ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ("ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ") Οι ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν για εγκαταστάσεις ή σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιομηχάνου όταν η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων δεν είναι επαρκής για να αποφευχθεί, σε προβλεπτές περιστάσεις, κάθε επιδείνωση των κινδύνων μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων. Οπωσδήποτε οι ποσότητες αυτές ισχύουν ανά σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιομηχάνου όταν η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων είναι μικρότερη των 500 μέτρων περίπου.

"" ID="1">1. Εύφλεκτα αέρια σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο γ υπό i> ID="2">50> ID="3">300 (1)"> ID="1">2. Εξόχως εύφλεκτα υγρά σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο γ υπό ii> ID="2">10 000> ID="3">100 000"> ID="1">3. Κυανιούχο βινύλιο> ID="2">350> ID="3">5 000"> ID="1">4. Αμμωνία> ID="2">60> ID="3">600"> ID="1">5. Χλώριο> ID="2">10> ID="3">200"> ID="1">6. Διοξείδιο του θείου> ID="2">20> ID="3">500"> ID="1">7. Νιτρική αμμωνία> ID="2">500 (2)> ID="3">5 000 (2)"> ID="1">8. Χλωριούχο σόδιο> ID="2">25> ID="3">250 (2)"> ID="1">9. Ρευστό οξυγόνο> ID="2">200> ID="3">2 000 (2)"">

(1) Τα Κράτη μέλη μπορούν, προσωρινά, να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 5 από τους 500 τόνους τουλάχιστον μέχρι την αναθεώρηση του παραρτήματος ΙΙ που προβλέπεται στο άρθρο 19.

(2) Στο μέτρο που η κατάστασή της παρέχει στην ουσία αυτή ιδιότητες ικανές να δημιουργήσουν κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 Οι ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν για εγκαταστάσεις ή σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιομήχανου στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων δεν είναι επαρκής για να αποφευχθεί, μέσα σε προβλεπτές περιστάσεις, κάθε επιδείνωση του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως. Οπωσδήποτε, οι ποσότητες αυτές ισχύουν για σύνολο εγκαταστάσεων του ίδιου βιομήχανου όταν η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων είναι μικρότερη από 500 μέτρα.

"" ID="1">1. 4-Αμινοδιφαινύλιο> ID="2">1 kg> ID="3">92-67-1"> ID="1">2. Βενζιδίνη> ID="2">1 kg> ID="3">92-87-5> ID="4">612-042-00-2"> ID="1">3. Άλατα βενζιδίνης> ID="2">1 kg"> ID="1">4. Διμεθυλονιτροζαμίνη> ID="2">1 kg> ID="3">62-75-9"> ID="1">5. 2-Ναφθυλαμίνη> ID="2">1 kg> ID="3">91-59-8> ID="4">612-022-00-3"> ID="1">6. Βηρύλλιο (σκόνη ή/και ενώσεις)> ID="2">10 kg"> ID="1">7. Δις (χλωρομεθυλ)αιθέρας ή (1,1-Διχλωροδιμεθυλαιθέρας)> ID="2">1 kg> ID="3">542-88-1> ID="4">603-046-00-5"> ID="1">8. 1,3-Προπανοσουλτόνη> ID="2">1 kg> ID="3">1120-71-4"> ID="1">9. 2,3,7,8-Τετραχλωροδιβενζο-π-διοξίνη> ID="2">1 kg> ID="3">1746-01-6"> ID="1">10. Πεντοξείδιο του αρσενικού [αρσενικό οξύ (V) και τα άλατά του]> ID="2">500 kg"> ID="1">11. Τριοξείδιο του αρσενικού [αρσενικώδες οξύ (III) και τα άλατά του]> ID="2">100 kg"> ID="1">12. Αρσίνη> ID="2">10 kg> ID="3">7784-42-1"> ID="1">13. Διμεθυλοκαρβαμοϋλοχλωρίδιο> ID="2">1 kg> ID="3">79-44-7"> ID="1">14. Ν-χλωρομορμυλο-μορφολίνη> ID="2">1 kg> ID="3">15159-40-7"> ID="1">15. Φωσγένιο> ID="2">20 t> ID="3">75-44-5> ID="4">006-002-00-8"> ID="1">16. Χλώριο> ID="2">50 t> ID="3">7782-50-5> ID="4">017-001-00-7"> ID="1">17. Υδρόθειο> ID="2">50 t> ID="3">7783-06-04> ID="4">016-001-00-4"> ID="1">18. Ακρυλονιτρίλιο> ID="2">200 t> ID="3">107-13-1> ID="4">608-003-00-4"> ID="1">19. Υδροκυάνιο> ID="2">20 t> ID="3">74-90-8> ID="4">006-006-00-X"> ID="1">20. Διθειάνθρακας> ID="2">200 t> ID="3">75-15-0> ID="4">006-003-00-3"> ID="1">21. Βρώμιο> ID="2">500 t> ID="3">7726-95-6> ID="4">035-001-00-5"> ID="1">22. Αμμωνία> ID="2">500 t> ID="3">7664-41-7> ID="4">007-001-00-5"> ID="1">23. Ακετυλένιο> ID="2">50 t> ID="3">74-86-2> ID="4">601-015-00-0"> ID="1">24. Υδρογόνο> ID="2">50 t> ID="3">1333-74-0> ID="4">001-001-00-9"> ID="1">25. Αιθυλενοξείδιο> ID="2">50 t> ID="3">75-21-8> ID="4">603-023-00-X"> ID="1">26. Προπυλενοξείδιο> ID="2">50 t> ID="3">75-56-9> ID="4">603-055-00-4"> ID="1">27. 2-Κυανο-2-προπανόλη (ακετονοκυανυδρίνη)> ID="2">200 t> ID="3">75-86-5> ID="4">608-004-00-X"> ID="1">28. 2-προπενάλη (ακρολεΐνη)> ID="2">200 t> ID="3">107-02-8> ID="4">605-008-00-3"> ID="1">29. 2-Προπεν-1-όλη (αλλυλική αλκοόλη)> ID="2">200 t> ID="3">107-18-6> ID="4">603-015-00-6"> ID="1">30. Αλλυλαμίνη> ID="2">200 t> ID="3">107-11-9> ID="4">612-046-00-4"> ID="1">31. Αντιμονίνη (υδρογονούχο αντιμόνιο)> ID="2">100 kg> ID="3">7803-52-3"> ID="1">32. Αιθυλενοϊμίνη (αζιριδίνη)> ID="2">50 t> ID="3">151-56-4> ID="4">613-001-00-1"> ID="1">33. Φορμαλδεΰδη (περιεκτικότητα 90 %)> ID="2">50 t> ID="3">50-00-0> ID="4">605-001-01-2"> ID="1">34. Φωσφίνη> ID="2">100 kg> ID="3">7803-51-2"> ID="1">35. Βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο)> ID="2">200 t> ID="3">74-83-9> ID="4">602-002-00-3"> ID="1">36. Ισοκυανικός μεθυλεστέρας> ID="2">1 t> ID="3">624-83-9> ID="4">615-001-00-7"> ID="1">37. Οξείδια του αζώτου> ID="2">50 t> ID="3">11104-93-1"> ID="1">38. Σεληνιώδες νάτριο> ID="2">100 kg> ID="3">10102-18-8"> ID="1">39. Δις (2-χλωρο αίθυλο) σουλφίδιο> ID="2">1 kg> ID="3">505-60-2"> ID="1">40. Φοσακετίμ ή Ν-Ακετιμιδο-δειοφωσφοροδαμικός 0,0-δις-(4 = χλωροφαινυλο-εστέρας)> ID="2">100 kg> ID="3">4104-14-7> ID="4">015-092-00-8"> ID="1">41. Τετρα-αιθυλούχος μόλυβδος> ID="2">50 t> ID="3">78-00-2"> ID="1">42. Τετραμεθυλούχος μόλυβδος> ID="2">50 t> ID="3">75-74-1"> ID="1">43. Προμουρίτ> ID="2">100 kg> ID="3">5836-73-7"> ID="1">44. Χλωροφαινβινφός> ID="2">100 kg> ID="3">470-90-6> ID="4">015-071-00-3"> ID="1">45. Κριμιντίν (2-χλωρο-4-διμεθυλαμινο-6-μεθυλοπυριμιδίνη)> ID="2">100 kg> ID="3">535-89-7> ID="4">613-004-00-8"> ID="1">46. Χλωρομεθύλ μεθυλαιθέρας> ID="2">1 kg> ID="3">107-30-2"> ID="1">47. Διμεθυλοαμίδη του κυανοφωσφορικού οξέος> ID="2">1 t> ID="3">63917-41-9"> ID="1">48. Καρμποφενοθείο (διθειοφωσφορικός 0,0-διαθυλο-S-(4-χλωροφαινυλοθείο)-μεθυλο-εστέρας)> ID="2">100 kg> ID="3">786-19-6> ID="4">015-044-00-6"> ID="1">49. Ντιαλιφόρ> ID="2">100 kg> ID="3">10311-84-9> ID="4">015-088-00-6"> ID="1">50. Κυανθοάτ-θειοφωσφορικός 0,0-διαθυλο-S-(N-(1-κυανο-1-μεθυλαιθυλο-καρβαμοϋλο)μεθυλο-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">3734-95-0> ID="4">015-070-00-8"> ID="1">51. Αμιτόν> ID="2">1 kg> ID="3">78-53-5"> ID="1">52. Οξυντισουλφοτόν> ID="2">100 kg> ID="3">2497-07-6> ID="4">015-096-00-X"> ID="1">53. Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο S-(αιθυλοσουλφονυλ-μεθυλο)-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">2588-05-8"> ID="1">54. Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο S-(αιθυλοσουλφινυλ-μεθυλο)-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">2588-06-9"> ID="1">55. Ντισουλφοτόν> ID="2">100 kg> ID="3">298-04-4> ID="4">015-060-00-3"> ID="1">56. Ντεμετόν> ID="2">100 kg> ID="3">8065-48-3"> ID="1">57. Φοράτ> ID="2">100 kg> ID="3">298-02-2> ID="4">015-033-00-6"> ID="1">58. Θειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο S-(αιθυλοθειο-μεθυλο)-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">2600-69-3"> ID="1">59. Διθειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο S-(ισοπροπυλο-θειομεθυλο)-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">78-52-4"> ID="1">60. Πιραζοξόν> ID="2">100 kg> ID="3">108-34-9> ID="4">015-023-00-1"> ID="1">61. Φαινοσουλφοθείο> ID="2">100 kg> ID="3">115-90-2> ID="4">015-090-00-7"> ID="1">62. Παραοξόνη> ID="2">100 kg> ID="3">311-45-5"> ID="1">63. Παραθείο> ID="2">100 kg> ID="3">56-38-2> ID="4">015-034-00-1"> ID="1">64. Αζινφός-αιθύλ> ID="2">100 kg> ID="3">2642-71-9> ID="4">015-056-00-1"> ID="1">65. Διθειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλο S-(προπυλο-δειομεθυλο)-εστέρας> ID="2">100 kg> ID="3">3309-68-0"> ID="1">66. Ζινοφός> ID="2">100 kg> ID="3">297-97-2"> ID="1">67. Καρμποφουράν> ID="2">100 kg> ID="3">1563-66-2> ID="4">006-026-00-9"> ID="1">68. Φωσφαμιντόν> ID="2">100 kg> ID="3">13171-21-6> ID="4">015-022-00-6"> ID="1">69. Τιρπάτιον> ID="2">100 kg> ID="3">26419-73-8"> ID="1">70. Μεβινφός> ID="2">100 kg> ID="3">7786-34-7> ID="4">015-020-00-5"> ID="1">71. Παραθείο-μεθύλ> ID="2">100 kg> ID="3">298-00-0> ID="4">015-035-00-7"> ID="1">72. Αζινφός-μεθύλ> ID="2">100 kg> ID="3">86-50-0> ID="4">015-039-00-9"> ID="1">73. Κυκλοεξιμίδιο> ID="2">100 kg> ID="3">66-81-9"> ID="1">74. Διφασινόνη> ID="2">100 kg> ID="3">82-66-6"> ID="1">75. Τετραμεθυλενοδισουλφστετραμίνη> ID="2">1 kg> ID="3">80-12-6"> ID="1">76. ΕΡΝ> ID="2">100 kg> ID="3">2104-64-5> ID="4">015-036-00-2"> ID="1">77. 4-φθοροβουτυρικό οξύ> ID="2">1 kg> ID="3">462-23-7"> ID="1">78. Άλατα του 4-φθοροβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">79. Εστέρες του 4-φθοροβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">80. Αμίδια του 4-φθοροβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">81. 4-φθοροκροτονικό οξύ> ID="2">1 kg> ID="3">37759-72-1"> ID="1">82. Άλατα του 4-φθοροκροτονικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">83. Εστέρες του 4-φθοροκροτονικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">84. Αμίδια του 4-φθοροκροτονικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">85. Φθοροξεικό οξύ> ID="2">1 kg> ID="3">144-49-0> ID="4">607-081-00-7"> ID="1">86. Άλατα του φθοροξεικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">87. Εστέρες του φθοροξεικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">88. Αμίδια του φθοροξεικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">89. Φλουενετίλ> ID="2">100 kg> ID="3">4301-50-2> ID="4">607-078-00-0"> ID="1">90. 4-φθορο-2-υδροξειβουτυρικό οξύ> ID="2">1 kg"> ID="1">91. Άλατα του 4-φθορο-2-υδροξειβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">92. Εστέρες του 4-φθορο-2-υδροξειβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">93. Αμίδια του 4-φθορο-2-υδροξειβουτυρικού οξέος> ID="2">1 kg"> ID="1">94. Άνυδρο υδροφθόριο> ID="2">50 t> ID="3">7664-39-3> ID="4">009-002-00-6"> ID="1">95. Νιτρίλιο γλυκολικού οξέος> ID="2">100 kg> ID="3">107-16-4"> ID="1">96. 1,2,3,7,8,9-Εξαχλωροδιβενζο-ρ-διοξίνη> ID="2">100 kg> ID="3">19408-74-3"> ID="1">97. Ισοντρίν> ID="2">100 kg> ID="3">465-73-6> ID="4">602-050-00-4"> ID="1">98. Εξαμέθυλοφωσφοραμίδιο> ID="2">1 kg> ID="3">680-31-9"> ID="1">99. Ζουγκλόν> ID="2">100 kg> ID="3">481-39-0"> ID="1">100. Βαρφαρίν> ID="2">100 kg> ID="3">81-81-2> ID="4">607-056-00-0"> ID="1">101. 4,4-Μεθυλενοδίς(2-χλωροανιλίνη)> ID="2">10 kg> ID="3">101-14-4"> ID="1">102. Εθείον> ID="2">100 kg> ID="3">563-12-2> ID="4">015-047-00-2"> ID="1">103. Αλντικάρμπ> ID="2">100 kg> ID="3">116-06-3> ID="4">006-017-00-X"> ID="1">104. Τετρακαρβονυλικό νικέλιο> ID="2">10 kg> ID="3">13463-39-3> ID="4">028-001-00-1"> ID="1">105. Ισοβενζάν> ID="2">100 kg> ID="3">297-78-9> ID="4">602-053-00-0"> ID="1">106. Πενταμποράνη> ID="2">100 kg> ID="3">19624-22-7"> ID="1">107. Διοξεικός εστέρας της 1-προπένο-2-χλωρο-διόλης> ID="2">10 kg> ID="3">10118-72-6"> ID="1">108. Προπυλενοϊμίνη> ID="2">50 t> ID="3">75-55-8"> ID="1">109. Οξείδιο του φθορίου> ID="2">10 kg> ID="3">7783-41-7"> ID="1">110. Διχλωριούχο θείο> ID="2">1 t> ID="3">10545-99-0> ID="4">016-013-00-X"> ID="1">111. Εξαφθοριούχο σελήνιο> ID="2">10 kg> ID="3">7783-79-1"> ID="1">112. Υδρογονούχο σελήνιο> ID="2">10 kg> ID="3">7783-07-5"> ID="1">113. ΤΕΡΡ> ID="2">100 kg> ID="3">107-49-3> ID="4">015-025-00-2"> ID="1">114. Σουλφοτέπ> ID="2">100 kg> ID="3">3689-24-5> ID="4">015-027-00-3"> ID="1">115. Ντιμεφόξ> ID="2">100 kg> ID="3">115-26-4> ID="4">015-061-00-9"> ID="1">116. 1-Τρι(κυκλοεξυλο)-κασσιτέρο-1 Η-1,2,4-τριαζόλιο> ID="2">100 kg> ID="3">41083-11-8"> ID="1">117. Τριαιθυλένομελαμίνη> ID="2">10 kg> ID="3">51-18-3"> ID="1">118. Κοβάλτιο (σκόνη ή/και ενώσεις)> ID="2">100 kg"> ID="1">119. Νικέλιο (σκόνη ή/και ενώσεις)> ID="2">100 kg"> ID="1">120. Αναβασίνη> ID="2">100 kg> ID="3">494-52-0"> ID="1">121. Εξαφθοριούχο τελλούριο> ID="2">100 kg> ID="3">7793-80-4"> ID="1">122. Τριχλορομεθυλοσουλφενυλοχλωρίδιο> ID="2">100 kg> ID="3">594-42-3"> ID="1">123. 1,2 Διβρωμοαιθάνιο (αιθυλένοδιβρωμίδιο)> ID="2">50 t> ID="3">106-93-4> ID="4">602-010-00-6"> ID="1">124. Εύφλεκτες ουσίες σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο γ υπό i> ID="2">200 t"> ID="1">125. Εύφλεκτες ουσίες σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο γ υπό ii> ID="2">50 000 t"> ID="1">126. Διαζωδινιτροφαινόλη> ID="2">10 t> ID="3">7008-81-3"> ID="1">127. Δινιτρική διαιθυλαινογλυκόλη> ID="2">10 t> ID="3">693-21-0> ID="4">603-033-00-4"> ID="1">128. Άλατα δινιτροφαινόλης> ID="2">50 t> ID="4">609-017-00-3"> ID="1">129. 1-γουανυλο-4-νιτροζάμινο γουανυλο-1-τετραζένη> ID="2">10 t> ID="3">109-27-3"> ID="1">130. 2,2,4,4,6,6-εξανιτροδιφαινυλαμίνη> ID="2">50 t> ID="3">131-73-7> ID="4">612-018-00-1"> ID="1">131. Νιτρική υδραζίνη> ID="2">50 t> ID="3">13464-97-6"> ID="1">132. Νιτρογλυκερίνη> ID="2">10 t> ID="3">55-63-0> ID="4">603-034-00-X"> ID="1">133. Τετρανιτροεστέρας του πενταερυθρίτη> ID="2">50 t> ID="3">78-11-5> ID="4">603-035-00-5"> ID="1">134. Κυκλοτρεμεθυλενο-τρινιτραμίνη> ID="2">50 t> ID="3">121-82-4"> ID="1">135. Τρινιτροανιλίνη> ID="2">50 t> ID="3">26952-42-1"> ID="1">136. 2,4,6-τρινιτροανισόλη> ID="2">50 t> ID="3">606-35-9> ID="4">609-011-00-0"> ID="1">137. Τρινιτροβενζόλιο> ID="2">50 t> ID="3">25377-32-6> ID="4">609-005-00-8"> ID="1">138. Τρινιτροβενζοϊκό οξύ> ID="2" ASSV="2">50 t> ID="3" ACCV="2.3.2">35860-50-5"> ID="3">129-66-8"> ID="1">139. Χλωροτρινιτροβενζόλιο> ID="2">50 t> ID="3">28260-61-9> ID="4">610-004-00-X"> ID="1">140. 2,4,6-τρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη> ID="2">50 t> ID="3">479-45-8> ID="4">612-017-00-6"> ID="1">141. 2,4,6-τρινιτροφαινόλη (πικρικό οξύ)> ID="2">50 t> ID="3">88-89-1> ID="4">609-009-00-X"> ID="1">142. Τρινιτροκρεζόλη> ID="2">50 t> ID="3">28905-71-7> ID="4">609-012-00-6"> ID="1">143. 2,4,6-τρινιτροφαινετόλη> ID="2">50 t> ID="3">4732-14-3"> ID="1">144. 2,4,6-τρινιτρορεζορκίνη (στυφνικό οξύ)> ID="2">50 t> ID="3">82-71-3> ID="4">609-018-00-9"> ID="1">145. 2,4,6-Τρινιτροτολουόλιο> ID="2">50 t> ID="3">118-96-7> ID="4">609-008-00-4"> ID="1">146. Νιτρική αμμωνία (1)> ID="2">5 000 t> ID="3">6484-52-2"> ID="1">147. Νιτροκυτταρίνη (με περιεκτικότητα άνω του 12,6 % σε άζωτο)> ID="2">100 t> ID="3">9004-70-0> ID="4">603-037-00-6"> ID="1">148. Διοξείδιο του θείου> ID="2">1 000 t> ID="3">7446-09-05> ID="4">016-011-00-9"> ID="1">149. Υδροχλώριο (υγροποιημένο αέριο)> ID="2">250 t> ID="3">7647-01-0> ID="4">017-002-00-2"> ID="1">150. Εύφλεκτες ουσίες σύμφωνα με το παράρτημα IV, σημείο γ υπό iii> ID="2">200 t"> ID="1">151. Χλωρικό νάτριο (1)> ID="2">250 t> ID="3">7775-09-9> ID="4">017-005-00-9"> ID="1">152. Υπεροξυοξικός εστέρας τριτοταγούς βουτυλαλκοόλης (περιεκτικότητα 70 %)> ID="2">50 t> ID="3">107-71-1"> ID="1">153. Υπεροξυμηλεϊνικός εστέρας τριτοταγούς βουτυλαλκοόλης (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">109-13-7"> ID="1">154. Υπεροξυμηλεϊνικό τέρτιο βουτύλιο (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">1931-62-0"> ID="1">155. Υπεροξυ ισοπροπυλο ανθρακικός εστέρας τριτοταγούς βουτυλαλκοόλης (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">2372-21-6"> ID="1">156. Διβενζυλοϋπερόξυ διανθρακικός εστέρας (περιεκτικότητα 90 %)> ID="2">50 t> ID="3">2144-45-8"> ID="1">157. 2,2-Δις (τριτοταγές-υπεροξυ) βουτάνιο (περιεκτικότητα 70 %)> ID="2">50 t> ID="3">2167-23-9"> ID="1">158. 1,1-Δις (τριτοταγές-βουτυλοϋπερόξυ) κυκλοεξάνιο (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">3006-86-8"> ID="1">159. Δι-Δευτεροταγές βουτυλοϋπεροξυ-διανθρακικός εστέρας (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">19910-65-7"> ID="1">160. 2,2-διυδροϋπεροξειπροπάνιο (περιεκτικότητα 30 %)> ID="2">50 t> ID="3">2614-76-8"> ID="1">161. Δι-η-προπυλοϋπεροξειδιανθρακικός εστέρας (περιεκτικότητα 80 %)> ID="2">50 t> ID="3">16066-38-9"> ID="1">162. 3,3,6,6,9,9-εξαμεθυλο-1,2,4,5-τετροξακυκλονονάνη (περιεκτικότητα 75 %)> ID="2">50 t> ID="3">22397-33-7"> ID="1">163. Υπεροξείδιο μεθυλοαιθυλοκετόνης (περιεκτικότητα 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">1338-23-4"> ID="1">164. Υπεροξείδιο μεθυλοισοβουτυλοκετόνης (περιεκτικότητα 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">37206-20-5"> ID="1">165. Υπεροξεικό οξύ (περιεκτικότητα 60 %)> ID="2">50 t> ID="3">79-21-0> ID="4">607-094-00-8"> ID="1">166. Αζίδιο μολύβδου> ID="2">50 t> ID="3">13424-46-9> ID="4">082-003-00-7"> ID="1">167. 2,4,6-Τρινιτρορεζορκινικός (στιφνικός) μόλυβδος> ID="2">50 t> ID="3">15245-44-0> ID="4">609-019-00-4"> ID="1">168. Φουλμινικός υδράργυρος> ID="2" ASSV="2">10 t> ID="3" ACCV="2.3.2">20820-45-5> ID="4">080-005-00-2"> ID="3">628-86-4"> ID="1">169. Κυκλοτετραμεθυλένοτετρανιτραμίνη> ID="2">50 t> ID="3">2691-41-0"> ID="1">170. 2,2,4,46,6-εξανιτροστιλβένιο> ID="2">50 t> ID="3">20062-22-0"> ID="1">171. 1,3,5-τριαμινο-2,4,6-τρινιτροβενζόλιο> ID="2">50 t> ID="3">3058-38-6"> ID="1">172. Νιτρογλυκόλη (δινιτρικός εστέρας της γλυκόλης)> ID="2">10 t> ID="3">628-96-6> ID="4">603-032-00-9"> ID="1">173. Νιτρικός αιθυλεστέρας> ID="2">50 t> ID="3">625-58-1> ID="4">007-007-00-8"> ID="1">174. Πικραμινικό νάτριο> ID="2">50 t> ID="3">831-52-7"> ID="1">175. Αζίδιο του βαρίου> ID="2">50 t> ID="3">18810-58-7"> ID="1">176. Δι-ισοβουτυροϋλοϋπεροξείδιο (περιεκτικότητα 50 %)> ID="2">50 t> ID="3">3437-84-1"> ID="1">177. Υπεροξειδιανθρακικός αιθυλεστέρας (περιεκτικότητα 30 %)> ID="2">50 t> ID="3">14666-78-5"> ID="1">178. Υπεροξυτριμεθυλοξεικός εστέρας της τριτοταγούς βουτυλικής αλκοόλης (περιεκτικότητα 77 %)> ID="2">50 t> ID="3">927-07-1""

Ν.Β. Οι αριθμοί ΕΟΚ αντιστοιχούν σε εκείνους της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων της.>

(1) Στο μέτρο που η κατάστασή της παρέχει στην ουσία αυτή δυνατότητες ικανές να δημιουργήσουν κινδύνους ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Λίαν τοξικές ουσίες:

- οι ουσίες που αντιστοιχούν στην πρώτη γραμμή του κατωτέρω πίνακα,

- οι ουσίες που αντιστοιχούν στην δεύτερη γραμμή του κατωτέρω πίνακα και που, ανάλογα με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους, μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων ανάλογων με εκείνων που προκαλούνται από τις ουσίες της πρώτης γραμμής.

>(1)(2)(3)"> ID="1">1> ID="2">DL 50 5> ID="3">DL 50 10> ID="4">CL 50 0,1"> ID="1">2> ID="2">5 < DL 50 25> ID="3">10 < DL 50 50> ID="4">0,1 < CL 50 0,5"">

β) Άλλες τοξικές ουσίες:

Οι ουσίες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες τιμές οξείας τοξικότητας και που έχουν φυσικές και χημικές ιδιότητες που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων:

"" ID="1">25 < DL 50 200> ID="2">50 < DL 50 400> ID="3">0,5 < CL 50 2"">

γ) Εύφλεκτες ουσίες:

i) εύφλεκτα αέρια:

ουσίες οι οποίες, σε αέρια κατάσταση κάτω από κανονική πίεση και αναμεμειγμένες με αέρα, καθίστανται εύφλεκτες και των οποίων το σημείο βρασμού είναι ίσο ή μικρότερο των 20 oC υπό συνήθη πίεση-

ii) εξόχως εύφλεκτα υγρά:

ουσίες των οποίων το σημείο αναφλέξεως είναι κατώτερο των 21 oC και των οποίων το σημείο βρασμού είναι μεγαλύτερο των 20 oC υπό συνήθη πίεση-

iii) εύφλεκτα υγρά:

ουσίες των οποίων το σημείο αναφλέξεως είναι μικρότερο των 55 oC και οι οποίες παραμένουν σε υγρή κατάσταση υπό την επίδραση πιέσεως στο μέτρο όπου ορισμένες μέθοδοι επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση και θερμοκρασία, μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων.

δ) Εκρηκτικές ουσίες:

Ουσίες οι οποίες μπορούν να εκραγούν υπό την επίδραση φλόγας ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες σε κρούση ή στις τριβές από το δινιτροβενζόλιο.

(1) DL 50 μέσω καταπόσεως σε ποντίκι.

(2) DL 50 μέσω διευσδύσεως σε ποντίκι ή κουνέλι.

(3) CL 50 μέσω εισπνοής (τέσσερεις ώρες) σε ποντίκι.(4)

(5)

(6)

(7)) DL 50 μέσω καταπόσεως σε ποντίκι.

(8) DL 50 μέσω διευσδύσεως σε ποντίκι ή κουνέλι.

(9) CL 50 μέσω εισπνοής (τέσσερεις ώρες) σε ποντίκι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 Εάν δεν είναι δυνατόν ή δεν κρίνεται απαραίτητο να δοθεί απάντηση στις κατωτέρω ζητούμενες πληροφορίες, θα πρέπει να αναγραφούν οι λόγοι.

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Χημική ονομασία

Αριθμός CAS

Ονομασία σύμφωνα με την ονοματολογία της UICPA

Άλλες ονομασίες

Εμπειρικός τύπος

Σύνθεση της ουσίας

Βαθμός καθαρότητας

Κυριότερες ακαθαρσίες και σχετικά ποσοστά

Μέθοδοι ανιχνεύσεως και προσδιορισμού που είναι διαθέσιμες για την εγκατάσταση

Περιγραφή των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων ή παραπομπές στην ειδική βιβλιογραφία

Μέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση και την πυρκαγιά που προβλέπονται από το βιομήχανο

Επείγοντα μέτρα που προβλέπονται από το βιομήχανο σε περίπτωση τυχαίας διασποράς

Μέσα στη διάθεση του βιομηχάνου για να καταστήσει την ουσία ακίνδυνη

2. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

- Για τον άνθρωπο: άμεσοι...

έμμεσοι...

- Για το περιβάλλον: άμεσοι...

έμμεσοι...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

Κράτος μέλος:

Αρχή υπεύθυνη για την έκθεση:

Διεύθυνση:

1. Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία και ώρα του ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως:

Χώρα, νομός, κλπ.:

Διεύθυνση:

Τύπος βιομηχανικής δραστηριότητας:

2. Τύπος ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως

Έκρηξη ΠυρκαγιάΔιάχυση επικίνδυνων ουσιών,

Διαχυθείσα(ες) ουσία(ες):

3. Περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως

4. Επείγοντα μέτρα που ελήφθησαν

5. Αιτία(ες) του ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως

Καθορισμένες (να διευκρινισθούν):

Μη καθορισμένες:

Πληροφορίες θα δοθούν στη συντομώτερη δυνατή προθεσμία

6. Τύπος και μέγεθος της ζημίας

α) Στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως

- ανθρώπινες ζημίες...νεκροί

...τραυματίες

...δηλητηριασθέντες

- πρόσωπα εκτεθέντα στις ζημίες...

- ολικές ζημίες

- ο κίνδυνος παραμένει

- δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος

β) Στο εξωτερικό της εγκαταστάσεως

- ανθρώπινες ζημίες ...νεκροί

...τραυματίες

...δηλητηριασθέντες

- πρόσωπα εκτεθέντα στις ζημίες ...

- υλικές ζημίες

- ζημίες στο περιβάλλον

- ο κίνδυνος παραμένει

- δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος

7. Μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, και κυρίως μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως (θα κοινοποιηθούν βαθμιαία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Τα Κράτη μέλη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλουν για την πρόληψη των μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων που προκαλούνται από βιομηχανική δραστηριότητα η οποία ανακοινώνεται κατά την έννοια του άρθρου 5 και για τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στην περίπτωση των νέων εγκαταστάσεων, οι διαβουλεύσεις αυτές θα λάβουν χώρα μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Top