Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0569

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/76 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για τους λινόσπορους

OJ L 67, 15.3.1976, p. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 191 - 192
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; καταργήθηκε από 395R2800

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/569/oj

31976R0569

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/76 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για τους λινόσπορους

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 15/03/1976 σ. 0029 - 0030
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 7 σ. 0022
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0191
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 7 σ. 0022
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0252
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0252


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 569/76 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 1976

περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για τους λινόσπορους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 43 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) ,

τη γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ) ,

Εκτιμώντας :

ότι η παραγωγή λινοσπόρων εμφανίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Κοινότητα

ότι πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα στηρίξεως , προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη της παραγωγής αυτής που υπόκειται στον άμεσο ανταγωνισμό με τους λινοσπόρους οι οποίοι εισάγονται με δασμούς μηδέν από τις τρίτες χώρες

ότι για τον σκοπό αυτόν , η διάθεσή τους στην αγορά πρέπει να εξασφαλίζει στους παραγωγούς της Κοινότητος δικαία αμοιβή , της οποίας το επίπεδο δύναται να καθορίζεται με τιμή στόχου

ότι η διαφορά μεταξύ της τιμής αυτής και της τιμής που διαπιστώνεται στη διεθνή αγορά για τους λινοσπόρους αντιστοιχεί στο ποσό ενισχύσεως η οποία πρέπει να χορηγείται προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός

ότι χρειάζεται να προβλέπεται η οικονομική ευθύνη της Κοινότητος για τις δαπάνες που επιβαρύνουν τα Κράτη Μέλη λόγω των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού , σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Κάθε έτος πριν από την 1η Αυγούστου , για την περίοδο εμπορίας που αρχίζει το επόμενο έτος , καθορίζεται για την Κοινότητα τιμή στόχου για τους λινοσπόρους της δασμολογικής κλάσεως 12.01 , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης . Η τιμή αυτή καθορίζεται σε δίκαιο επίπεδο για τους παραγωγούς , λαμβανομένων υπόψη των αναγκών εφοδιασμού της Κοινότητος .

Εν τούτοις , η τιμή στόχου που ισχύει για την περίοδο εμπορίας 1976/1977 καθορίζεται πριν από την 1η Αυγούστου 1976 .

2 . Η τιμή στόχου εξακολουθεί να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλης της εν λόγω περιόδου εμπορίας . Η τελευταία αυτή καλύπτει την περίοδο από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Ιουλίου .

3 . Η τιμή στόχου αναφέρεται σε ποιοτικό τύπο . Η ποιότης αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 .

Άρθρο 2

1 . Οταν η τιμή στόχου , που ισχύει για μια περίοδο εμπορίας , είναι ανώτερη της μέσης τιμής της διεθνούς αγοράς των λινοσπόρων , χορηγείται ενίσχυση ίση με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών για τους λινοσπόρους που συγκομίζονται εντός της Κοινότητος .

2 . Η ενίσχυση χορηγείται για παραγωγή που διαπιστώνεται δι ' εφαρμογής ενδεικτικής αποδόσεως στις εκτάσεις στις οποίες γίνεται σπορά και συγκομιδή . Η ενδεικτική αυτή απόδοση δύναται να διαφοροποιείται , λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του παραγομένου λίνου , καθώς και της αποδόσεως που διαπιστώνεται στις κυριώτερες παραγωγικές ζώνες της Κοινότητος .

Εν τούτοις , όταν για την περίοδο εμπορίας 1976/1977 η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου οδηγεί , όσον αφορά το λίνο που προορίζεται για την παραγωγή σπόρων , σε ποσό ενισχύσεως κατώτερο των 125 λογιστικών μονάδων ανά εκτάριο σπαρμένης και συγκομισθείσης εκτάσεως , το ποσό ενισχύσεως που πρέπει να χορηγείται για το προϊόν αυτό καθορίζεται σε 125 λογιστικές μονάδες ανά εκτάριο .

3 . Το Συμβούλιο , με ειδική πλειοψηφία , προτάσει της Επιτροπής , ορίζει :

α ) τα κριτήρια καθορισμού της μέσης τιμής στη διεθνή αγορά

β ) τους γενικούς κανόνες βάσει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση , καθώς και εκείνους που αφορούν τον έλεγχο των σπαρμένων και συγκομισθεισών εκτάσεων εντός της Κοινότητος , προκειμένου να αποκτάται το δικαίωμα της ενισχύσεως .

4 . Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 38 του κανονισμού αριθ . 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ( 3 ) , καθορίζονται :

α ) η μέση τιμή της διεθνούς αγοράς

β ) οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου .

Άρθρο 3

Τα Κράτη Μέλη και η Επιτροπή ανακοινώννουν αμοιβαία τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού . Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 38 του κανονισμού αριθ . 136/66/ΕΟΚ . Οι λεπτομέρειες ανακοινώσεως και διαδόσεως των στοιχείων αυτών καθορίζονται βάσει της ίδιας διαδικασίας .

Άρθρο 4

Οι διατάξεις περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής εφαρμόζονται στο καθεστώς ενισχύσεως που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 15 Μαρτίου 1976 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R . VOUEL

( 1 ) ΕΕ αριθ . Α 53 της 8 . 3 . 1974 , σ . 24 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Α 50 της 4 . 3 . 1976 , σ . 19 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . 172 της 30 . 9 . 1966 , σ . 3025/66 .

Top