EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0727

2006/727/ΕΚ: Απόφαση aριθ. 1/2006 της Επιτροπής Αερομεταφορών Κοινότητας/Ελβετίας, της 18ης Οκτωβρίου 2006 , για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

OJ L 298, 27.10.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 408–409 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/727/oj

27.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/23


ΑΠΌΦΑΣΗ aριθ. 1/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ/ΕΛΒΕΤΊΑΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2006

για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

(2006/727/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΕΛΒΕΤΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εφεξής «συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Στο σημείο 1 (Τρίτη δέσμη μέτρων ελευθέρωσης των αερομεταφορών και λοιποί κανόνες πολιτικής αεροπορίας) του παραρτήματος της συμφωνίας, μετά την παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθ. 889/2002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος.

(άρθρα 1 και 2)».

2.   Στο σημείο 1 (Τρίτη δέσμη μέτρων ελευθέρωσης των αερομεταφορών και λοιποί κανόνες πολιτικής αεροπορίας) του παραρτήματος της συμφωνίας, μετά την παραπομπή στον κανονισμό (EOK) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«Αριθ. 793/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 793/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες.

(άρθρα 1 και 2)».

Άρθρο 2

Στο σημείο 5 (ασφάλεια πτήσεων) του παραρτήματος της συμφωνίας προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθ. 2003/42

Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία.

(άρθρα 1 έως 12)».

Άρθρο 3

1.   Στο σημείο 5 (αεροπορική ασφάλεια) του παραρτήματος της συμφωνίας, μετά την παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1138/2004 της Επιτροπής, όπως ενσωματώθηκε βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 1/2005 της Επιτροπής Αερομεταφορών Κοινότητας/Ελβετίας της 12ης Ιουλίου 2005 (1):

«Αριθ. 781/2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 781/2005 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2005 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(άρθρα 1 και 2)».

2.   Στο σημείο 5 (ασφάλεια πτήσεων) του παραρτήματος της συμφωνίας, μετά την προσθήκη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθ. 857/2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 857/2005 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.

(άρθρα 1 και 2)».

Άρθρο 4

1.   Στο σημείο 6 (λοιπά) του παραρτήματος της συμφωνίας προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθ. 261/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91.

(άρθρα 1 έως 18)».

2.   Στο σημείο 6 (λοιπά) του παραρτήματος της συμφωνίας προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθ. 2003/96

Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2)».

3.   Στο σημείο 6 (λοιπά) του παραρτήματος της συμφωνίας, διαγράφεται η παραπομπή στον κανονισμό (EOK) αριθ. 295/91 του Συμβουλίου, ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην Επίσημη Συλλογή της Νομοθεσίας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός από την έκδοσή της.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2006.

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Κοινότητας

Daniel CALLEJA CRESPO

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Ελβετίας

Raymond CRON


(1)  ΕΕ L 210 της 12.8.2005, σ. 46.


Top