EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1010(01)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου - Παραρτήματα -

OJ L 265, 10.10.2005, p. 2–228 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 045 P. 4 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2017

22005A1010(01)

Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου - Παραρτήματα -

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 10/10/2005 σ. 0002 - 0228


Ευρωμεσογειακή συμφωνία

συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής αποκαλούμενα "κράτη μέλη", και

αφενός, και

αφετέρου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1

1. Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αλγερίας, αφετέρου.

2. Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

- να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ενίσχυση των σχέσεών τους και της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς που αυτά θεωρούν αναγκαίους,

- να αναπτύξει τις συναλλαγές, να εξασφαλίσει την ανάπτυξη ισότιμων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μερών, και να καθορίσει τους στόχους της προοδευτικής ελευθέρωσης των συναλλαγών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων,

- να ευνοήσει τις ανταλλαγές ανθρωπίνων πόρων, ιδίως στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών,

- να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση των χωρών του Μαγκρέμπ, ευνοώντας τις συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των χωρών, και μεταξύ του Μαγκρέμπ και της Κοινότητας και των κρατών μελών της,

- να προωθήσει τη συνεργασία στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και χρηματοδοτικό τομέα.

Άρθρο 2

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως διακηρύσσονται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί βασικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Άρθρο 3

1. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος και διάλογος για την ασφάλεια μεταξύ των μερών. Ο διάλογος αυτός επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων, που θα συμβάλλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανάπτυξη κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών.

2. Ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τομέα προορίζονται, ιδίως:

α) να διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών με την ανάπτυξη καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και με τη διενέργεια τακτικών διαβουλεύσεων για τα διεθνή θέματα για τα οποία υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον·

β) να επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τα συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) να προωθήσουν την παγίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωμεσογειακή περιοχή·

δ) να επιτρέψουν την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Άρθρο 4

Ο πολιτικός διάλογος αφορά όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα μέρη, και, ειδικότερα, τους όρους για την εγγύηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες για συνεργασία.

Άρθρο 5

Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται, κατά τακτά διαστήματα και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ιδίως:

α) σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης·

β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων που εκπροσωπούν την Αλγερία, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, αφετέρου·

γ) με πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών, και ιδίως με τακτικές ενημερώσεις, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνεδριάσεων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες·

δ) σε περίπτωση ανάγκης, με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να συμβάλει στην εντατικοποίηση και στην αποτελεσματικότητα του διαλόγου αυτού.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Η Κοινότητα και η Αλγερία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που διαρκεί, κατ’ ανώτατο όριο, δώδεκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για τις εμπορευματικές συναλλαγές, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καλούμενη εφεξής "ΓΣΔΕ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Βιομηχανικά προϊόντα

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Αλγερίας, που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του δασμολογίου της Αλγερίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 8

Τα προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 9

1. Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος 2, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2. Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος 3, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού,

- τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού,

- τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού,

- πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

- έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού,

- επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία, προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο των παραρτημάτων 2 και 3, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 90 % του βασικού δασμού,

- τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού,

- τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού,

- πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού,

- έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

- επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

- οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού,

- εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού,

- δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 10 % του βασικού δασμού,

- ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 5 % του βασικού δασμού,

- δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για συγκεκριμένο προϊόν, το χρονοδιάγραμμα που ισχύει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, είναι δυνατό να αναθεωρηθεί με κοινή συμφωνία από την επιτροπή σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την κοινοποίηση του αιτήματος της Αλγερίας για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, αυτή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

5. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές μειώσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, είναι αυτός που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11

1. Η Αλγερία μπορεί να λαμβάνει, υπό μορφήν αύξησης ή αποκατάστασης δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Αλγερία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ’ αξία και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο με τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Τέτοια μέτρα δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται για συγκεκριμένο προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών, ποσοτικών περιορισμών και επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το σχετικό προϊόν.

Η Αλγερία ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διοργανώνονται διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Αλγερία υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την προοδευτική κατάργηση αυτών των δασμών, σε ίσες ετήσιες δόσεις, με έναρξη το αργότερο στο τέλος του δεύτερου έτους μετά την εισαγωγή τους. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιτροπή σύνδεσης μπορεί, προκειμένου να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέας βιομηχανίας, να επιτρέψει, κατ’ εξαίρεση, στην Αλγερία να διατηρήσει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 12

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Αλγερίας, που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του δασμολογίου της Αλγερίας και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 13

Η Κοινότητα και η Αλγερία προβαίνουν προοδευτικά σε μεγαλύτερη ελευθέρωση των αμοιβαίων συναλλαγών τους των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη.

Άρθρο 14

1. Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

2. Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Αλγερία στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

3. Τα προϊόντα της αλιείας, καταγωγής Αλγερίας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

4. Τα προϊόντα της αλιείας, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 4, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Αλγερία στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

5. Οι συναλλαγές των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο, υπόκεινται στις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5.

Άρθρο 15

1. Εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Αλγερία εξετάζουν την κατάσταση για να θεσπίσουν τα μέτρα ελευθέρωσης που πρέπει να εφαρμόσουν η Κοινότητα και η Αλγερία μετά το έκτο έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με το στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 13.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των προϊόντων αλιείας και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Αλγερία εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα χορήγησης νέων παραχωρήσεων.

Άρθρο 16

1. Σε περίπτωση θέσπισης ειδικής ρύθμισης λόγω εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής ή σε περίπτωση τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση τροποποίησης ή εξέλιξης των διατάξεων περί εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής, η Κοινότητα και η Αλγερία μπορούν να τροποποιήσουν, για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής, το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

2. Το μέρος που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη τροποποίηση ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να εξετάσει δεόντως τα συμφέροντα του εν λόγω μέρους.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία.

4. Η τροποποίηση του καθεστώτος, που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, αποτελεί αντικείμενο, μετά από αίτηση του άλλου συμβαλλομένου μέρους, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται η θέσπιση νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας και αυτοί οι οποίοι ήδη επιβάλλονται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν αυξάνονται.

2. Απαγορεύεται η επιβολή νέων ποσοτικών περιορισμών κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας.

3. Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4. Η Αλγερία καταργεί, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2006, τον προσωρινό συμπληρωματικό δασμό που επιβάλλεται στα προϊόντα του παραρτήματος 4. Αυτός ο δασμός μειώνεται γραμμικά κατά 12 μονάδες ετησίως με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2002.

Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις της Αλγερίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στον ΠΟΕ προβλέπουν βραχύτερη προθεσμία για την κατάργηση αυτού του προσωρινού συμπληρωματικού δασμού, ισχύει η ίδια προθεσμία.

Άρθρο 18

1. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές μειώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 14, είναι ο δασμός που εφαρμόζεται πραγματικά έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2002.

2. Με την υπόθεση ότι η Αλγερία θα προσχωρήσει στον ΠΟΕ, οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές μεταξύ των μερών, θα ισοδυναμούν με τον παγιοποιημένο συντελεστή του ΠΟΕ ή με χαμηλότερο συντελεστή που εφαρμόζεται πραγματικά και που ισχύει κατά τη στιγμή της προσχώρησης. Αν, μετά την προσχώρηση στον ΠΟΕ, εφαρμόζεται έναντι όλων μείωση δασμών, ισχύει ο μειωμένος συντελεστής.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται για κάθε δασμολογική μείωση έναντι όλων που μπορεί να λάβει χώρα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

4. Τα δύο μέρη ανακοινώνουν αμοιβαία τους βασικούς δασμούς που επιβάλλουν αντίστοιχα την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 19

Τα προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, δεν υποβάλλονται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, σε μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους.

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους (ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 1)·όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2001 (ΕΕ L 151 της 7.6.2001, σ. 1).

Άρθρο 20

1. Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικού φορολογικού χαρακτήρα με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του άλλου μέρους.

2. Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα.

Άρθρο 21

1. Η παρούσα συμφωνία δεν κωλύει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακής κυκλοφορίας, στο μέτρο που αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του καθεστώτος συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

2. Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Αλγερίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 22

Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας του και σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26.

Άρθρο 23

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα εφαρμόζεται μεταξύ των μερών.

Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική επιδοτήσεων στις συναλλαγές του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI και XVI της ΓΣΔΕ 1994, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας του.

Άρθρο 24

1. Εκτός αν το παρόν άρθρο προβλέπει άλλως, εφαρμόζονται μεταξύ των μερών οι διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

2. Κάθε μέρος ενημερώνει αμέσως την επιτροπή σύνδεσης σχετικά με κάθε μέτρο που λαμβάνει ή που προβλέπει να λάβει όσον αφορά την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης. Ειδικότερα, κάθε μέρος διαβιβάζει πάραυτα, ή το αργότερο εντός μιας εβδομάδας εκ των προτέρων, στην επιτροπή σύνδεσης γραπτή ανακοίνωση ad hoc που περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με:

- την έναρξη έρευνας διασφάλισης·

- τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν ιδίως την εξήγηση της διαδικασίας βάσει της οποίας διενεργείται η έρευνα και ένδειξη των χρονοδιαγραμμάτων για τις ακροάσεις και άλλες κατάλληλες ευκαιρίες που προσφέρονται στα ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλλουν τις σχετικές απόψεις τους.

Εξάλλου, κάθε μέρος διαβιβάζει εκ των προτέρων γραπτή ανακοίνωση στην επιτροπή σύνδεσης που περιλαμβάνει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την απόφασή του να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα διασφάλισης· αυτή η ανακοίνωση πρέπει να παραλαμβάνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

3. Κατά την κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας και πριν να εφαρμοσθούν τα μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης, το μέρος που έχει την πρόθεση να εφαρμόσει τέτοια μέτρα, απευθύνεται στην επιτροπή σύνδεσης για πλήρη εξέταση της καταστάσεως με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

4. Προκειμένου να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα μέρη διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών εντός 30 ημερών από την έναρξη τέτοιων διαβουλεύσεων, σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

5. Κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα μέρη δίδουν προτεραιότητα σ’ εκείνα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν προκύψει, και διατηρούν το επίπεδο ή το περιθώριο των προτιμήσεων που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

6. Το μέρος που έχει την πρόθεση να λάβει μέτρα διασφάλισης δυνάμει του παρόντος άρθρου, χορηγεί στο άλλο μέρος αντιστάθμιση υπό μορφή ελευθέρωσης των συναλλαγών έναντι των εισαγωγών που προέρχονται από το τελευταίο μέρος· αυτή η αντιστάθμιση θα είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με τις δυσμενείς εμπορικές συνέπειες των μέτρων διασφάλισης στο άλλο μέρος, από την ημερομηνία εφαρμογής τους. Η προσφορά θα γίνεται πριν από τη θέσπιση του μέτρου διασφάλισης και ταυτόχρονα με την κοινοποίηση και την υποβολή στην επιτροπή σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Αν το μέρος το προϊόν του οποίου προορίζεται να υπαχθεί σε μέτρο διασφάλισης, θεωρεί την προσφορά αντιστάθμισης μη ικανοποιητική, τα δύο μέρη μπορούν να συμφωνούν, κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σχετικά με άλλα μέσα εμπορικής αντιστάθμισης.

7. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αντιστάθμιση εντός 30 ημερών από την έναρξη αυτών των διαβουλεύσεων, το μέρος το προϊόν του οποίου υπόκειται σε μέτρο διασφάλισης, μπορεί να λαμβάνει αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα με εμπορικές συνέπειες ουσιαστικά ισοδύναμες με το μέτρο διασφάλισης που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25

Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 3 οδηγήσει σε:

i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος το οποίο αποτελεί στο εξάγον μέρος αντικείμενο ποσοτικών περιορισμών κατά την εξαγωγή, εξαγωγικών δασμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος,

ή

ii) σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος,

και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 26. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται, όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους.

Άρθρο 26

1. Εάν η Κοινότητα ή η Αλγερία υποβάλλει τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 24, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών, ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 25, πριν να λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ’ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Κοινότητα ή η Αλγερία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

Τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

2. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όσον αφορά το άρθρο 22, το εξάγον μέρος πρέπει να ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα·

β) όσον αφορά το άρθρο 25, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην επιτροπή σύνδεσης.

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν αυτή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος·

γ) σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και καθιστούν αδύνατη την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Αλγερία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 22 και 25, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος.

Άρθρο 27

Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή διατήρησης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στις ρυθμίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύεται να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 28

Η έννοια "προϊόντα καταγωγής" ή "καταγόμενα προϊόντα" καθώς και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, στο πρωτόκολλο αριθ. 6.

Άρθρο 29

Η συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα. Το δασμολόγιο της Αλγερίας εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή στην Αλγερία.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 30

Αμοιβαίες δεσμεύσεις

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιφυλάσσουν στην Αλγερία τη μεταχείριση που οφείλουν να παρέχουν δυνάμει του άρθρου ΙΙ.1 της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, εφεξής αποκαλούμενης "GATS".

2. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιφυλάσσουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών της Αλγερίας όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσουν στους φορείς παροχής παρόμοιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κατάλογο ειδικών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που προσαρτάται στη GATS.

3. Η μεταχείριση δεν εφαρμόζεται στα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα εκ των μερών δυνάμει συμφωνίας του τύπου που προσδιορίζεται στο άρθρο V της GATS, ούτε στα μέτρα που λαμβάνονται σε εφαρμογή τέτοιας συμφωνίας, ή σε άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με τον κατάλογο των εξαιρέσεων της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους που προσαρτάται στην GATS από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

4. Η Αλγερία χορηγεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που περιγράφεται στα άρθρα 31 έως 33.

Άρθρο 31

Διαμεθοριακή παροχή υπηρεσιών

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν κοινοτικοί φορείς στο έδαφος της Αλγερίας με μέσα άλλα εκτός της εμπορικής παρουσίας ή της παρουσίας φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 33, η Αλγερία επιφυλάσσει στους κοινοτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που χορηγεί στις εταιρείες τρίτων χωρών.

Άρθρο 32

Εμπορική παρουσία

α) Η Αλγερία επιφυλάσσει στην εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών στο έδαφός της όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που χορηγεί στις εταιρείες τρίτων χωρών.

β) Η Αλγερία επιφυλάσσει στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός της σύμφωνα με τη νομοθεσία της, όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, όσον αφορά την εκμετάλλευσή τους, από εκείνη που χορηγεί στις δικές της εταιρείες ή υποκαταστήματα ή αλγερινές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών, στην περίπτωση που αυτή η μεταχείριση είναι καλύτερη.

2. Η μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) χορηγείται στις εταιρείες, στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένες στην Αλγερία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στις εταιρείες, στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα που θα εγκατασταθούν εκεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 33

Προσωρινή παρουσία φυσικών προσώπων

1. Μια εταιρεία της Κοινότητας ή εταιρεία της Αλγερίας που είναι εγκατεστημένη αντίστοιχα στο έδαφος της Αλγερίας ή της Κοινότητας, έχει το δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει την προσωρινή απασχόληση από μια από τις θυγατρικές της ή τα υποκαταστήματά της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα εγκατάστασης, υπηκόων των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλγερίας αντιστοίχως, υπό τον όρο ότι αυτά τα πρόσωπα αποτελούν μέρος του βασικού προσωπικού που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από αυτές τις εταιρείες, τις θυγατρικές τους ή τα υποκαταστήματά τους. Οι άδειες παραμονής και εργασίας αυτών των προσώπων περιορίζονται στη διάρκεια απασχόλησής τους.

2. Το βασικό προσωπικό αυτών των εταιρειών, εφεξής αποκαλούμενων "εταιρειών", αποτελείται από τα "πρόσωπα που μεταφέρονται στο εσωτερικό της επιχειρήσεώς τους" σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχείου γ), στο βαθμό που η εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο και που τα εν λόγω πρόσωπα έχουν απασχοληθεί απευθείας από αυτήν την εταιρεία ή είχαν συνάψει εταιρική σχέση με αυτήν (εκτός από τους πλειοψηφούντες μετόχους) κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών η οποία προηγείται αμέσως της μεταφοράς τους. Πρόκειται για τα πρόσωπα των ακόλουθων κατηγοριών:

α) ανώτατα στελέχη εταιρείας τα κύρια καθήκοντα των οποίων συνίστανται στη διεύθυνση της διαχείρισης της εγκατάστασης, υπό την εποπτεία ή τη γενική διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων ή αντίστοιχων στελεχών, και ιδίως:

- να διευθύνουν την εγκατάσταση ή υπηρεσία ή υποδιεύθυνση της εγκατάστασης,

- να επιβλέπουν και να ελέγχουν την εργασία άλλων μελών του προσωπικού που ασκούν καθήκοντα επιτήρησης ή διεύθυνσης ή τεχνικά καθήκοντα,

- να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να συστήνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή ακόμη τη θέσπιση μέτρων προσωπικού, δυνάμει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί·

β) πρόσωπα που απασχολούνται από εταιρεία που διαθέτουν ιδιαίτερες ουσιαστικές γνώσεις για την υπηρεσία, τον εξοπλισμό έρευνας, τις τεχνολογίες ή τη διαχείριση της εγκατάστασης· εκτός από τις ειδικές γνώσεις της εγκατάστασης, αυτές οι γνώσεις μπορούν να συνίστανται σε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης για τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής σε εγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα·

γ) "πρόσωπα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς", δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για μια εταιρεία στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· η εν λόγω εταιρεία πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος ενός μέρους και η απόσπαση πρέπει να γίνεται προς τις εγκαταστάσεις (θυγατρική, υποκατάστημα) αυτής της εταιρείας που ασκεί πραγματικά παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους.

3. Η είσοδος και η προσωρινή παρουσία στα αντίστοιχα εδάφη της Αλγερίας και της Κοινότητας υπηκόων των κρατών μελών ή της Αλγερίας αντίστοιχα, επιτρέπονται, όταν αυτοί οι αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτατα στελέχη μιας εταιρείας κατά την έννοια του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση εταιρείας της Αλγερίας ή κοινοτικής εταιρείας, αντίστοιχα, στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, υπό δύο όρους:

- αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή δεν παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες,

- η εταιρεία δεν έχει άλλον αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική, αντίστοιχα, σε ένα κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλγερία.

Άρθρο 34

Μεταφορές

1. Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως 33 δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές, ποτάμιες, χερσαίες μεταφορές και στις θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ασκούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των οποίων διατροπικές μεταφορές που περιλαμβάνουν θαλάσσιο σκέλος, κάθε μέρος επιτρέπει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, στο έδαφός του, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, υπό όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που χορηγούνται στις δικές του εταιρείες ή θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας, αν αυτοί οι όροι είναι ευνοϊκότεροι. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

α) στην εμπορία και στην πώληση υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, είτε αυτές οι υπηρεσίες εκτελούνται ή προσφέρονται απευθείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή από τους φορείς παροχής υπηρεσιών με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες εμπορικές συμφωνίες·

β) στην αγορά και στη χρησιμοποίηση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους (και για τη μεταπώληση στους τελευταίους), κάθε υπηρεσίας μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας·

γ) στην προετοιμασία των εγγράφων μεταφοράς και των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων σχετικά με την καταγωγή και τη φύση των εμπορευμάτων που μεταφέρονται·

δ) στην παροχή εμπορικών πληροφοριών με κάθε δυνατό μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοργανωμένων συστημάτων και των ανταλλαγών ηλεκτρονικών δεδομένων (με την επιφύλαξη κάθε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες)·

ε) στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τοπικό εταίρο που προβλέπει ιδίως τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και την πρόσληψη τοπικού ή αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

στ) στην αντιπροσώπευση εταιρειών, στην οργάνωση στάσεων και, αν χρειασθεί, στην κάλυψη των φορτίων.

3. Σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά, τα μέρη δεσμεύονται να τηρούν πραγματικά την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά και στις διεθνείς συναλλαγές σε εμπορική βάση.

Ωστόσο, οι νομοθεσίες καθενός από τα μέρη εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά τα προνόμια και το δικαίωμα εθνικής σημαίας στον τομέα του εθνικού καμποτάζ, των υπηρεσιών διάσωσης, ρυμούλκησης και διακυβέρνησης σκάφους.

Αυτές οι διατάξεις δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών "περί του κώδικος συμπεριφοράς των ομίλων (Conferences)" που εφαρμόζεται σε εκάτερο των μερών της παρούσας συμφωνίας. Οι εταιρείες εκτός ομίλου είναι ελεύθερες να ανταγωνίζονται τα μέλη ενός ομίλου, στο βαθμό που τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα του εμπορίου υγρού και ξηρού φορτίου χύδην.

4. Κατ’ εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στην παράγραφο 3, τα μέρη:

α) δεν θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την κατανομή των φορτίων στις μελλοντικές διμερείς τους συμφωνίες με τρίτες χώρες σχετικά με το ξηρό φορτίο χύδην και το υγρό φορτίο καθώς και με τα τακτικά δρομολόγια. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τέτοιων διατάξεων σχετικά με τα τακτικά δρομολόγια σε εξαιρετικές συνθήκες, όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες εκατέρου των μερών της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν, στην αντίθετη περίπτωση, όντως τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα δρομολόγια από και με προορισμό την εν λόγω τρίτη χώρα·

β) καταργούν, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα καθώς και όλα τα διοικητικά, τεχνικά ή άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συγκεκαλυμμένο περιορισμό ή να εισάγουν διάκριση στην ελεύθερη παροχή διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς.

5. Κάθε μέρος χορηγεί, μεταξύ άλλων, στα πλοία που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών ή και των δύο, υπό σημαία του άλλου μέρους ή η εκμετάλλευση των οποίων γίνεται από υπηκόους ή εταιρείες του άλλου μέρους, όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσει στα δικά του πλοία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους λιμένες, στις υποδομές και στις βοηθητικές ναυτιλιακές εγκαταστάσεις αυτών των λιμένων, την είσπραξη των ισχυόντων τελών και φόρων, τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών υποδομών, την εκχώρηση θέσεων και τη χρήση των υποδομών μεταφόρτωσης.

6. Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών, προσαρμοσμένων στις εμπορικές ανάγκες τους, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ειδικών ρυθμίσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 35

Εσωτερική ρύθμιση

1. Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ δεν θίγουν την εφαρμογή από κάθε μέρος όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των ρυθμίσεών του σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά του από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη κάθε αιτιολογημένου περιορισμού για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται, στο έδαφος εκατέρου των μερών, ακόμη και περιστασιακά, με την άσκηση της δημόσιας εξουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την εφαρμογή, από ένα μέρος, ειδικών κανόνων σχετικά με την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, στο έδαφός του, υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους που δεν έχουν ιδρυθεί στο έδαφός του, οι οποίες αιτιολογούνται από τις νομικές ή τεχνικές διαφορές μεταξύ αυτών των υποκαταστημάτων και των υποκαταστημάτων εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για λόγους εποπτείας. Αυτή η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών, ή, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για λόγους εποπτείας.

4. Παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ένα μέρος δεν πρέπει να εμποδίζεται στο να λαμβάνει μέτρα εποπτείας, ιδίως για να προστατεύει τους επενδυτές, τους καταθέτες, τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων ή τα άτομα που επωφελούνται από δικαίωμα εποπτείας εκ μέρους ενός φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή για να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν αυτά τα μέτρα δεν τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των υποχρεώσεων που καταλογίζονται σε ένα μέρος σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

5. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να υποχρεώνει ένα μέρος να κοινολογεί πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τη λογιστική των πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων υπηρεσιών.

6. Για λόγους κυκλοφορίας φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσία, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους σε θέματα εισδοχής, παραμονής, απασχόλησης, συνθηκών εργασίας, εγκατάστασης φυσικών προσώπων και παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που εξουδετερώνει ή μειώνει τα οφέλη που απορρέουν για ένα μέρος από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Αυτές οι διατάξεις δεν θίγουν την εφαρμογή της παραγράφου 2.

Άρθρο 36

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) "φορέας παροχής υπηρεσιών", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία από το έδαφος ενός μέρους και με προορισμό το έδαφος του άλλου μέρους, στο έδαφος ενός μέρους υπέρ ενός καταναλωτή υπηρεσιών του άλλου μέρους, χάρη στην εμπορική παρουσία (εγκατάσταση) στο έδαφος του άλλου μέρους και χάρη στην παρουσία φυσικών προσώπων ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

β) "κοινοτική εταιρεία" ή "εταιρεία της Αλγερίας" αντίστοιχα, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλγερίας και έχει την καταστατική έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλγερίας.

Ωστόσο, αν η εταιρεία, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλγερίας, έχει μόνον την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλγερίας, θεωρείται ως κοινοτική εταιρεία ή εταιρεία της Αλγερίας αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Αλγερίας, αντίστοιχα·

γ) "θυγατρική" μιας εταιρείας, μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

δ) "υποκατάστημα" μιας εταιρείας, μια εγκατάσταση χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής εταιρείας, που διαθέτει ιδία διαχείριση και τον υλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση των υποθέσεων με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρξει, αν χρειασθεί, νομική σύνδεση με την μητρική εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται εμπορικά με την εγκατάσταση που αποτελεί την επέκταση της μητρικής εταιρείας·

ε) "εγκατάσταση", το δικαίωμα των κοινοτικών εταιρειών ή των εταιρειών της Αλγερίας, που ορίζονται στο στοιχείο β), να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών ή υποκαταστημάτων στην Αλγερία ή στην Κοινότητα, αντίστοιχα·

στ) "εκμετάλλευση", το γεγονός άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων·

ζ) "οικονομικές δραστηριότητες", οι δραστηριότητες βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα καθώς τα ελεύθερα επαγγέλματα·

η) "υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Αλγερίας", ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη ή της Αλγερίας, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ των οποίων και οι διατροπικές μεταφορές που περιλαμβάνουν θαλάσσιο σκέλος, εμπίπτουν επίσης στις διατάξεις του παρόντος τίτλου οι υπήκοοι των κρατών μελών ή της Αλγερίας που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας, αντίστοιχα, και οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Αλγερίας, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σ’ αυτό το κράτος μέλος ή στην Αλγερία σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους.

Άρθρο 37

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη αποφεύγουν να λαμβάνουν μέτρα ή να αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών τους πιο περιοριστικές από την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέρη δεσμεύονται να προβλέψουν την επεξεργασία του παρόντος τίτλου κατά την έννοια της σύναψης μιας "συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης" βάσει του άρθρου V της GATS. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει υπόψη την κτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της μεταχείρισης του πλέον ευνοημένου κράτους και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους στο πλαίσιο της GATS, ιδίως του άρθρου V αυτής.

Κατά την εξέταση αυτή, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προσέγγιση, μεταξύ των μερών, των νομοθεσιών που εφαρμόζονται στις εν λόγω δραστηριότητες. Ο στόχος αυτός αποτελεί το αντικείμενο μιας πρώτης εξέτασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τρέχουσες πληρωμές και κυκλοφορία κεφαλαίων

Άρθρο 38

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο, όλες τις τρέχουσες πληρωμές τις σχετικές με τρέχουσες συναλλαγές.

Άρθρο 39

1. Η Κοινότητα και η Αλγερία εξασφαλίζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις στην Αλγερία σε εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος αυτών των επενδύσεων και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές.

2. Τα μέρη διεξάγουν μεταξύ τους διαβουλεύσεις και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας και να επιτύχουν την πλήρη ελευθέρωσή της.

Άρθρο 40

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Αλγερία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν, η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και τα άρθρα VIII και XIV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, περιοριστικά μέτρα επί των τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ανταγωνισμός και άλλα οικονομικά θέματα

Άρθρο 41

1. Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας:

α) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και όλες οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

β) την καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μιας δεσπόζουσας θέσης:

- στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή ενός σημαντικού τμήματος αυτού του εδάφους,

- στο σύνολο του εδάφους της Αλγερίας ή ενός σημαντικού τμήματος αυτού του εδάφους.

2. Τα μέρη προβαίνουν σε διοικητική συνεργασία κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών τους σε θέματα ανταγωνισμού και στις ανταλλαγές πληροφοριών εντός των ορίων που επιτρέπονται από το επαγγελματικό μυστικό και την εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας.

3. Εάν η Κοινότητα ή η Αλγερία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με την παράγραφο 1 και εάν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή μετά από 30 εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή σύνδεσης.

Άρθρο 42

Τα κράτη μέλη και η Αλγερία προσαρμόζουν προοδευτικά, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους προμήθειας και εμπορίας των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Αλγερίας. Η επιτροπή σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου.

Άρθρο 43

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που διαταράσσει τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 44

1. Τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων.

2. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 6 εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσχέρειες στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές, διεξάγονται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, επειγόντως διαβουλεύσεις, ώστε να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαία ικανοποιητικές.

Άρθρο 45

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξουδετερώσουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 46

1. Τα μέρη καθορίζουν ως στόχο την αμοιβαία και προοδευτική απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων.

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 47

Στόχοι

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου τους συμφέροντος και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που επιβάλλει η παρούσα συμφωνία.

2. Η οικονομική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης της Αλγερίας, ενόψει της διαρκούς και αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής της ανάπτυξης.

3. Αυτή η οικονομική συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων που έχουν καθορισθεί από τη διακήρυξη της Βαρκελώνης.

Άρθρο 48

Πεδίο εφαρμογής

1. Η συνεργασία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τους τομείς δραστηριοτήτων που υφίστανται περιορισμούς και εσωτερικές δυσχέρειες ή θίγονται από τη διαδικασία ελευθέρωσης του συνόλου της οικονομίας της Αλγερίας, και ειδικότερα από την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας.

2. Επίσης, η συνεργασία θα αφορά κατά προτεραιότητα τους τομείς που μπορούν να διευκολύνουν την προσέγγιση των οικονομιών της Αλγερίας και της Κοινότητας, και ειδικότερα τους τομείς που συμβάλλουν στην μεγέθυνση και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη των ροών των συναλλαγών μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας, ιδίως ευνοώντας τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Αλγερίας.

3. Η συνεργασία θα ενθαρρύνει την οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο των χωρών του Μαγκρέμπ με την εφαρμογή κάθε μέτρου που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εν λόγω σχέσεων μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ.

4. Η συνεργασία θα αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων τομέων της οικονομικής συνεργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών.

5. Τα μέρη μπορούν να καθορίζουν, με κοινή συμφωνία, άλλους τομείς οικονομικής συνεργασίας.

Άρθρο 49

Μέσα και τρόποι

Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών που καλύπτει όλους τους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής·

β) της ανταλλαγής πληροφοριών και ενεργειών ενημέρωσης·

γ) μεταφοράς συμβουλών, πραγματογνωμοσύνης και κατάρτισης·

δ) της εκτέλεσης κοινών δράσεων·

ε) της τεχνικής, διοικητικής και κανονιστικής βοήθειας·

στ) δράσεων στήριξης της εταιρικής σχέσης και άμεσων επενδύσεων από ιδιωτικούς ιδίως φορείς, καθώς και των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης.

Άρθρο 50

Περιφερειακή συνεργασία

Προκειμένου να μπορέσει η παρούσα συμφωνία να καταστεί πλήρως αποτελεσματική, και για λόγους εφαρμογής της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και στο επίπεδο των χωρών του Μαγκρέμπ, τα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν κάθε μορφή δράσης με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο ή στην οποία συνδέονται και άλλες τρίτες χώρες, στους τομείς, ιδίως:

α) της οικονομικής ολοκλήρωσης·

β) της ανάπτυξης των οικονομικών υποδομών·

γ) του περιβάλλοντος·

δ) της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας·

ε) της εκπαίδευσης, της παιδείας και της κατάρτισης·

στ) των πολιτιστικών θεμάτων·

ζ) των τελωνειακών ζητημάτων·

η) των περιφερειακών οργάνων και της εφαρμογής κοινών ή εναρμονισμένων προγραμμάτων και πολιτικών.

Άρθρο 51

Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία

Η συνεργασία στοχεύει ιδίως:

α) να διευκολύνει τη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των δύο μερών, ιδίως μέσω:

- της πρόσβασης της Αλγερίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά,

- της συμμετοχής της Αλγερίας στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας,

- της προώθησης συνεργιών μεταξύ των τομέων κατάρτισης και έρευνας·

β) να ενισχύσει το ερευνητικό δυναμικό της Αλγερίας·

γ) να προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, την εφαρμογή σχεδίων τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας·

δ) να ενθαρρύνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργιών με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 52

Περιβάλλον

1. Τα μέρη ευνοούν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της επιδείνωσης του περιβάλλοντος, στον τομέα ελέγχου της ρύπανσης και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων με σκοπό να εξασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα του περιβάλλοντος καθώς και την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως:

- σε θέματα που συνδέονται με την απερήμωση,

- στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- στην αλάτωση,

- στις επιπτώσεις της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων,

- στην κατάλληλη χρησιμοποίηση της ενέργειας και των μεταφορών,

- στις επιπτώσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον γενικά, και ειδικότερα, στην ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

- στη διαχείριση των αποβλήτων, και ειδικότερα των τοξικών αποβλήτων,

- στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ευαίσθητων ζωνών,

- στον έλεγχο και την πρόληψη της αστικής, βιομηχανικής και θαλάσσιας ρύπανσης,

- στη χρησιμοποίηση προηγμένων μέσων διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, και ιδίως στη χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων για το περιβάλλον,

- στην τεχνική βοήθεια, ιδίως για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας.

Άρθρο 53

Βιομηχανική συνεργασία

Η συνεργασία στοχεύει ιδίως:

α) να ενθαρρύνει ή να στηρίξει τις δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση στην Αλγερία των άμεσων επενδύσεων και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων·

β) να ενθαρρύνει την άμεση συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών, ακόμη και όσον αφορά την πρόσβαση της Αλγερίας στα κοινοτικά δίκτυα προσέγγισης των επιχειρήσεων ή στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας·

γ) να στηρίξει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, που έχουν αναλάβει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας της Αλγερίας·

δ) να ευνοήσει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

ε) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής, που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις αγορές των εξαγωγών·

στ) να αξιοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και το βιομηχανικό δυναμικό της Αλγερίας μέσω καλύτερης εκμετάλλευσης των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

ζ) να συνοδεύσει την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού τομέα και το πρόγραμμα αναβάθμισης, με σκοπό τη δημιουργία της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων·

η) να συμβάλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της Αλγερίας.

Άρθρο 54

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων

Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τα επενδυτικά ρεύματα και πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) της καθιέρωσης εναρμονισμένων και απλουστευμένων διαδικασιών, μηχανισμών κοινών επενδύσεων (ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), καθώς και μηχανισμών προσδιορισμού επενδυτικών δυνατοτήτων και σχετικής ενημέρωσης·

β) της θέσπισης νομικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις με τη σύναψη, ενδεχομένως, μεταξύ της Αλγερίας και των κρατών μελών, συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης·

γ) της τεχνικής βοήθειας στις δράσεις προώθησης και εγγύησης των εθνικών και ξένων επενδύσεων.

Άρθρο 55

Τυποποίηση και διαπίστωση της συμμόρφωσης

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο να μειώσει τις διαφορές στον τομέα των προτύπων και της πιστοποίησης.

Ειδικότερα, η συνεργασία υλοποιείται με:

- την ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών προτύπων και των διαδικασιών και τεχνικών εκτίμησης της συμμόρφωσης,

- την αναβάθμιση των οργανισμών εκτίμησης της συμμόρφωσης και της μετρολογίας της Αλγερίας, καθώς και με τη βοήθεια για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών ώστε να γίνουν, μακροπρόθεσμα, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης σ’ αυτούς τους τομείς,

- τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας,

- την παροχή βοήθειας στις δομές της Αλγερίας που είναι επιφορτισμένες με την τυποποίηση και την ποιότητα, την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία.

Άρθρο 56

Προσέγγιση νομοθεσιών

Η συνεργασία στοχεύει στην προσέγγιση της νομοθεσίας της Αλγερίας με την νομοθεσία της Κοινότητας στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 57

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο να βελτιώσει και να αναπτύξει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ουσιαστικά η συνεργασία αυτή θα στηρίζεται στα ακόλουθα:

- ανταλλαγές πληροφοριών για τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις και πρακτικές καθώς και δράσεις κατάρτισης, ιδίως σε σχέση με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

- στήριξη της μεταρρύθμισης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αλγερία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Άρθρο 58

Γεωργία και αλιεία

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση, όταν είναι αναγκαίο, των τομέων της γεωργίας, των δασών και της αλιείας.

Ειδικότερα, η συνεργασία προσανατολίζεται στα ακόλουθα:

- τη στήριξη των πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της παραγωγής,

- την επισιτιστική ασφάλεια,

- την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, και ιδίως τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συνδεδεμένων οικονομικών δραστηριοτήτων,

- την προώθηση της γεωργίας και της αλιείας που σέβεται το περιβάλλον,

- την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,

- την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων, εθελοντικού χαρακτήρα, μεταξύ των επιχειρήσεων, των ομίλων και των επαγγελματικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τη γεωργία, την αλιεία και τη βιομηχανία τροφίμων,

- την τεχνική βοήθεια και κατάρτιση,

- την εναρμόνιση των προτύπων και των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων,

- τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης,

- τη στήριξη των ιδιωτικοποιήσεων,

- την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων,

- τη στήριξη των προγραμμάτων έρευνας.

Άρθρο 59

Μεταφορές

Η συνεργασία θα έχει τους ακόλουθους στόχους:

- τη στήριξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών,

- τη βελτίωση της κυκλοφορίας ταξιδιωτών και εμπορευμάτων,

- τον καθορισμό και την εφαρμογή προτύπων λειτουργίας συγκρίσιμων προς αυτά που ισχύουν στην Κοινότητα.

Οι πρωταρχικοί τομείς συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

- οι οδικές μεταφορές, καθώς και η προοδευτική διευκόλυνση των όρων διαμετακόμισης,

- η διαχείριση των σιδηροδρόμων, των αερολιμένων και των λιμένων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών οργανισμών,

- ο εκσυγχρονισμός των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν τους κυριότερους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος και τα οδικά δίκτυα περιφερειακού ενδιαφέροντος, καθώς και η παροχή βοήθειας στον τομέα της ναυσιπλοΐας,

- η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στις διατροπικές μεταφορές, στις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και στη μεταφόρτωση,

- η τεχνική βοήθεια και κατάρτιση.

Άρθρο 60

Κοινωνία της πληροφορίας και τηλεπικοινωνίες

Οι δράσεις συνεργασίας στον εν λόγω τομέα εστιάζονται ιδίως στα ακόλουθα:

- σε διάλογο επί των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας της πληροφορίας, μεταξύ των οποίων και η πολιτική που εφαρμόζεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

- στην ανταλλαγή πληροφοριών και, ενδεχομένως, τεχνικής βοήθειας για κανονιστικά θέματα, τυποποίηση, δοκιμές συμμόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και τις τηλεπικοινωνίες,

- στη διάδοση νέων προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών με δορυφόρους, υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορίας,

- στην προώθηση και την εφαρμογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη ή τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορίας, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας της πληροφορίας,

- στη δυνατότητα να συμμετέχουν οι οργανισμοί της Αλγερίας σε πρότυπα σχέδια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους στους εν λόγω τομείς,

- στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα τηλεματικών δικτύων και υπηρεσιών στην Κοινότητα και την Αλγερία,

- στην τεχνική βοήθεια για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη συντονισμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Άρθρο 61

Ενέργεια και ορυχεία

Οι στόχοι της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων θα αφορούν τα ακόλουθα:

α) τη θεσμική, νομοθετική και ρυθμιστική αναβάθμιση για να εξασφαλισθεί η ρύθμιση των δραστηριοτήτων και η προώθηση των επενδύσεων·

β) την τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση για να προετοιμασθούν οι ενεργειακές επιχειρήσεις και τα ορυχεία στις απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς και να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό·

γ) την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των επιχειρήσεων της Αλγερίας και της Ευρώπης, στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης, παραγωγής, μεταποίησης, διανομής, υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πρωταρχικοί τομείς συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

- η προσαρμογή του θεσμικού, νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας της αγοράς με την τεχνική, διοικητική και ρυθμιστική βοήθεια,

- η στήριξη των προσπαθειών αναδιάρθρωσης των δημοσίων επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων,

- η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης στους ακόλουθους τομείς:

- εκμετάλλευση, παραγωγή και μεταποίηση υδρογονανθράκων,

- παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

- διανομή προϊόντων πετρελαίου,

- παραγωγή εξοπλισμού και υπηρεσιών που εντάσσονται στην παραγωγή ενεργειακών προϊόντων,

- αξιοποίηση και μεταποίηση της παραγωγής των ορυχείων,

η ανάπτυξη της διαμετακόμισης αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας,

η στήριξη των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ενεργειακών δικτύων και των διασυνδέσεών τους με τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

η δημιουργία βάσεων δεδομένων στους τομείς της ενέργειας και των ορυχείων,

η στήριξη και η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στις δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων,

το περιβάλλον και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας,

η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων.

Άρθρο 62

Τουρισμός και βιοτεχνία

Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα εστιάζεται κατά προτεραιότητα στα ακόλουθα:

- να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για τις ροές και τις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού, των ιαματικών λουτρών και της βιοτεχνίας,

- να εντατικοποιηθούν οι δράσεις κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης και διεύθυνσης ξενοδοχείων καθώς και η κατάρτιση σε άλλα τουριστικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα,

- να τονωθούν οι ανταλλαγές εμπειριών με σκοπό την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού,

- να ενθαρρυνθεί ο τουρισμός των νέων,

- να χορηγηθεί βοήθεια στην Αλγερία για να αξιοποιήσει το δυναμικό της στον τομέα του τουρισμού, των ιαματικών λουτρών και της βιοτεχνίας και για να βελτιωθεί η εικόνα των τουριστικών προϊόντων της,

- να στηριχθεί η ιδιωτικοποίηση.

Άρθρο 63

Συνεργασία στον τελωνειακό τομέα

1. Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλίζεται η τήρηση του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών. Αφορά κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα:

α) την απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων·

β) την καθιέρωση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου παρόμοιου με εκείνου της Κοινότητας και τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ των καθεστώτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Αλγερίας.

Είναι δυνατόν να χορηγείται τεχνική βοήθεια, αν κριθεί αναγκαίο.

2. Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 7.

Άρθρο 64

Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής

Ο κυριότερος στόχος της συνεργασίας σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση, ιδίως μέσω της προσέγγισης των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα μέρη, της συγκρισιμότητας και της χρησιμοποίησης των στατιστικών στοιχείων, μεταξύ άλλων στο εξωτερικό εμπόριο, στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο των πληρωμών, στη δημογραφία, τις μεταναστευτικές ροές, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, και γενικά σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. Είναι δυνατόν να χορηγείται τεχνική βοήθεια, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 65

Συνεργασία σε θέματα προστασίας των καταναλωτών

1. Τα μέρη συμφωνούν στο ότι η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να αφορά στη συμβατότητα των συστημάτων τους προστασίας των καταναλωτών.

2. Αυτή η συνεργασία θα αφορά κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νομοθετικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των εμπειρογνωμόνων, ιδίως μεταξύ των αντιπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών·

β) την οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων κατάρτισης·

γ) την καθιέρωση μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα, δηλαδή, που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·

δ) τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σε θέματα τιμών, χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται·

ε) τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις·

στ) την παροχή τεχνικής βοήθειας·

ζ) την ανάπτυξη των εργαστηρίων αναλύσεων και συγκριτικών δοκιμών της Αλγερίας και τη βοήθεια για την οργάνωση της εφαρμογής ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφοριών υπέρ των καταναλωτών·

η) τη βοήθεια για την οργάνωση και την εφαρμογή ενός δικτύου έγκαιρης ειδοποίησης που θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Άρθρο 66

Έχοντας υπόψη τα ίδια χαρακτηριστικά της οικονομίας της Αλγερίας, τα δύο μέρη καθορίζουν τους τρόπους και τα μέσα εφαρμογής δράσεων οικονομικής συνεργασίας που συμφωνούνται στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου, για να υποστηριχθεί η διαδικασία εκσυγχρονισμού της οικονομίας της Αλγερίας και για να πλαισιωθεί η καθιέρωση της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των αναγκών καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων οικονομικής συνεργασίας, εξετάζονται στο πλαίσιο ρύθμισης που εφαρμόζεται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 98 της παρούσας συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης ρύθμισης, τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τις δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να αναληφθούν.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διατάξεις σχετικά με τους εργαζομένους

Άρθρο 67

1. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους εργαζόμενους αλγερινής υπηκοότητας, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά του, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης.

2. Κάθε εργαζόμενος της Αλγερίας που έχει άδεια για άσκηση έμμισθης επαγγελματικής δραστηριότητας στην επικράτεια ενός κράτος μέλους σε προσωρινή βάση, υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής.

3. Η Αλγερία παρέχει το ίδιο καθεστώς στους εργαζόμενους υπηκόους των κρατών μελών, που απασχολούνται στο έδαφός της.

Άρθρο 68

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ακόλουθων παραγράφων, οι εργαζόμενοι αλγερινής υπηκοότητας και τα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν με αυτούς, απολαύουν, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθεστώτος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια, σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών στα οποία απασχολούνται.

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα επιδόματα θανάτου, ανεργίας και τις οικογενειακές παροχές.

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των λοιπών κανόνων συντονισμού που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία που βασίζεται στο άρθρο 42 της συνθήκης ΕΚ, υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο άρθρο 70 της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν του συνυπολογισμού των περιόδων ασφαλίσεως, απασχόλησης ή διαμονής, των συμπληρούμενων στα διάφορα κράτη μέλη, όσον αφορά τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων, των οικογενειακών παροχών, των παροχών ασθενείας και μητρότητας, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας.

3. Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν των οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας.

4. Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν της ελεύθερης μεταφοράς στην Αλγερία, βάσει της ισοτιμίας που εφαρμόζεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών τα οποία είναι οφειλέτες, των συντάξεων γήρατος, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας καθώς και αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, με εξαίρεση τις ειδικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

5. Η Αλγερία παρέχει στους εργαζόμενους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά της, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, καθεστώς ανάλογο του προβλεπόμενου στις παραγράφους 1, 3 και 4.

Άρθρο 69

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στους υπηκόους του ενός των μερών που διαμένουν ή εργάζονται νομίμως στο έδαφος της χώρας υποδοχής.

Άρθρο 70

1. Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει τις διατάξεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 68.

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής διοικητικής συνεργασίας, που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 71

Οι διατάξεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 70 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες, οι οποίες συνδέουν την Αλγερία και τα κράτη μέλη, στο μέτρο που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν καθεστώς περισσότερο ευνοϊκό υπέρ των υπηκόων της Αλγερίας ή των υπηκόων των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διάλογος στον κοινωνικό τομέα

Άρθρο 72

1. Καθιερώνεται τακτικός διάλογος μεταξύ των μερών για κάθε θέμα του κοινωνικού τομέα που τα ενδιαφέρει.

2. Αυτός αποτελεί το μέσο αναζήτησης τρόπων και όρων της προόδου που πρέπει να πραγματοποιηθεί όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική προσαρμογή των υπηκόων της Αλγερίας και της Κοινότητας που κατοικούν νόμιμα στα εδάφη των κρατών υποδοχής.

3. Ο διάλογος αφορά ιδίως προβλήματα σχετικά με:

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων και των συντηρούμενων προσώπων·

β) τη μετανάστευση·

γ) την παράνομη μετανάστευση και τους όρους επιστροφής των ατόμων που διατελούν παρανόμως όσον αφορά τη νομοθεσία για τη διαμονή και την εγκατάσταση, που ισχύει στο κράτος υποδοχής·

δ) τις δράσεις και τα προγράμματα που ευνοούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων της Αλγερίας και της Κοινότητας, την αμοιβαία γνωριμία του πολιτισμού και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την κατάργηση των διακρίσεων.

Άρθρο 73

Ο διάλογος στον κοινωνικό τομέα διενεργείται στο ίδιο επίπεδο και σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο που προβλέπονται στον τίτλο I της παρούσας συμφωνίας, ο οποίος μπορεί επίσης να του χρησιμεύσει ως πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δράσεις συνεργασίας για κοινωνικά θέματα

Άρθρο 74

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της κοινωνικής ανάπτυξης που πρέπει να συνοδεύεται από την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, δίνουν προτεραιότητα στο σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.

2. Προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συνεργασία στον κοινωνικό τομέα μεταξύ των μερών, θα εφαρμόζονται δράσεις και προγράμματα για κάθε θέμα που τα ενδιαφέρει.

Οι ακόλουθες δράσεις έχουν σχετικά πρωταρχικό χαρακτήρα:

α) προώθηση της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης της κατάρτισης ιδίως στις ζώνες αποδημίας·

β) επανένταξη των επαναπατριζόμενων λόγω του παράνομου χαρακτήρα της κατάστασής τους, σε σχέση με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους·

γ) παραγωγικές επενδύσεις ή η δημιουργία επιχειρήσεων στην Αλγερία από Αλγερινούς εργαζόμενους που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στην Κοινότητα·

δ) προώθηση του ρόλου της γυναίκας στη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της παιδείας και των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Αλγερίας·

ε) ενίσχυση των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού της Αλγερίας και προστασίας της μητέρας και του παιδιού·

στ) βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και του τομέα της υγείας·

ζ) εφαρμογή και χρηματοδότηση προγραμμάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για μεικτές ομάδες νέων ευρωπαϊκής και αλγερινής καταγωγής, που κατοικούν στα κράτη μέλη, ενόψει της προώθησης της αμοιβαίας γνωριμίας των αντίστοιχων πολιτισμών και ενίσχυσης της ανοχής·

η) βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις μειονεκτούσες περιοχές·

θ) προώθηση του κοινωνικοεπαγγελματικού διαλόγου·

ι) προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κοινωνικοεπαγγελματικό πλαίσιο·

κ) συμβολή στην ανάπτυξη του τομέα της κατοικίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εργατικές κατοικίες·

λ) μείωση των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από την προσαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών δομών·

μ) βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 75

Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν να υλοποιούνται σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 76

Πριν από το τέλος του πρώτου έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει στη σύσταση ομάδας εργασίας. Η εν λόγω ομάδα είναι επιφορτισμένη με τη συνεχή και τακτική αξιολόγηση των διατάξεων των κεφαλαίων 1 έως 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της εκπαίδευσης

Άρθρο 77

Λαμβανομένων υπόψη των διμερών δράσεων των κρατών μελών, η παρούσα συμφωνία θα έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την πολιτιστική συνεργασία.

Θα επιδιώκεται η καλύτερη γνώση και αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων πολιτισμών.

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των κοινών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, όπως ο τύπος και τα οπτικοακουστικά μέσα, και στην ενθάρρυνση των ανταλλαγών νέων.

Αυτή η συνεργασία μπορεί να αφορά τους ακόλουθους τομείς:

- λογοτεχνικές μεταφράσεις,

- συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών τοποθεσιών και μνημείων,

- κατάρτιση ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα,

- ανταλλαγές καλλιτεχνών και έργων τέχνης,

- οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,

- αμοιβαία ευαισθητοποίηση και διάδοση πληροφοριών για τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις,

- ενθάρρυνση της συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως την κατάρτιση και την συμπαραγωγή,

- διάδοση περιοδικών και εντύπων σε λογοτεχνικά, τεχνικά και επιστημονικά θέματα.

Άρθρο 78

Η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αφορά τα ακόλουθα:

α) να συμβάλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης·

β) να ενθαρρύνει ειδικότερα την πρόσβαση του θηλυκού πληθυσμού στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης·

γ) να αναπτύσσει το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα·

δ) να ενθαρρύνει τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ ειδικευμένων οργανισμών των μερών, που θα οδηγήσουν σε από κοινού χρησιμοποίηση καθώς και σε ανταλλαγή πείρας και μέσων.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 79

Προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, θεσπίζεται χρηματοδοτική συνεργασία υπέρ της Αλγερίας σύμφωνα με τον κατάλληλο τρόπο και με τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά μέσα.

Ο τρόπος αυτός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα μέσα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Οι τομείς εφαρμογής της εν λόγω συνεργασίας, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στους τίτλους V και VI της παρούσας συμφωνίας, είναι ιδίως:

- η διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης,

- η αναβάθμιση των οικονομικών υποδομών,

- η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης,

- ο συνυπολογισμός των συνεπειών για την αλγερινή οικονομία της προοδευτικής δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως στο πλαίσιο της ανύψωσης του επιπέδου και της μετατροπής του βιομηχανικού κλάδου,

- τα συνοδευτικά μέτρα των πολιτικών αυτών στους κοινωνικούς τομείς.

Άρθρο 80

Στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικής αναπροσαρμογής στις μεσογειακές χώρες, για την αποκατάσταση των μεγάλων χρηματοδοτικών ισορροπιών και τη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού της Αλγερίας, και σε στενό συντονισμό με τους λοιπούς παράγοντες, ιδίως τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, η Κοινότητα και η Αλγερία θα φροντίζουν να προσαρμόζουν τα κατάλληλα μέσα που συνοδεύουν τις αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ελευθέρωση της αλγερινής οικονομίας.

Άρθρο 81

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συντονισμένη προσέγγιση των εξαιρετικών μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών συναλλαγών και των χρηματοδοτικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας, στο πλαίσιο του τακτικού οικονομικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του τίτλου V.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 82

Ενίσχυση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Στη συνεργασία τους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των θεσμών στους τομείς εφαρμογής του δικαίου και λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παγιοποίηση του κράτους δικαίου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μέρη φροντίζουν επίσης για το σεβασμό των εθνικών δικαιωμάτων των δύο μερών χωρίς καμία διάκριση στο έδαφος του άλλου μέρους.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις διαφορές μεταχείρισης που στηρίζονται στην εθνικότητα.

Άρθρο 83

Κυκλοφορία προσώπων

Επιθυμώντας να διευκολύνουν την κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των μερών, τα μέρη φροντίζουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες, να εφαρμόζουν και να διεκπεραιώνουν επιμελώς τις διατυπώσεις έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνούν να εξετάζουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει περιοδικά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 84

Συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης επανεισδοχή

1. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που προσδίδουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας ευεργετικής συνεργασίας που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ροές παράνομης μετανάστευσης και αποφασίζουν να συνεργάζονται με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτό:

- η Αλγερία, αφενός, και κάθε κράτος μέλος της Κοινότητας, αφετέρου, συμφωνούν να επιτρέπουν την επανεισδοχή των υπηκόων τους που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του άλλου μέρους, μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων εξακρίβωσης της ταυτότητας,

- η Αλγερία και τα κράτη μέλη της Κοινότητας παρέχουν στους υπηκόους τους τα αναγκαία έγγραφα ταυτότητας για τον σκοπό αυτό.

2. Τα μέρη, επιθυμώντας να διευκολύνουν την κυκλοφορία και τη διαμονή των νομίμως διατελούντων υπηκόων τους, συμφωνούν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, για τη σύναψη συμφωνιών καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης καθώς και συμφωνιών επανεισδοχής. Αυτές οι τελευταίες συμφωνίες θα καλύπτουν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από ένα από τα μέρη, την επανεισδοχή υπηκόων άλλων χωρών που προέρχονται απευθείας από το έδαφος ενός από τα μέρη. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής των συμφωνιών αυτών καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τα μέρη στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ή πρωτοκόλλων εφαρμογής τους.

3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τις άλλες κοινές προσπάθειες που μπορούν να καταβάλλονται για την πρόληψη και των έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης πλαστών εγγράφων.

Άρθρο 85

Συνεργασία στο νομικό και δικαστικό τομέα

1. Τα μέρη συμφωνούν στο ότι η συνεργασία στο νομικό και δικαστικό τομέα είναι ουσιαστική και αντιπροσωπεύει ένα αναγκαίο συμπλήρωμα των άλλων μορφών συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία.

2. Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες σ’ αυτούς τους τομείς.

3. Η δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

- την ενίσχυση της αμοιβαίας παροχής βοήθειας για τη συνεργασία στην εκδίκαση των διαφορών ή υποθέσεων αστικού, εμπορικού ή οικογενειακού χαρακτήρα,

- την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα διαχείρισης και βελτίωσης της διαχείρισης της πολιτικής δικαιοσύνης.

4. Η ποινική δικαστική συνεργασία θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

- την ενίσχυση των ρυθμίσεων στον τομέα της αμοιβαίας παροχής βοήθειας ή της έκδοσης,

- την ανάπτυξη των ανταλλαγών, ιδίως σε θέματα εκτέλεσης της ποινικής δικαστικής συνεργασίας, προστασίας των δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ποινικής δικαιοσύνης.

5. Αυτή η συνεργασία θα περιλαμβάνει ιδίως την εφαρμογή κύκλων ειδικευμένης κατάρτισης.

Άρθρο 86

Πρόληψη και καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, ιδίως στους τομείς της εμπορίας προσώπων εκμετάλλευσης για σεξουαλικούς σκοπούς παράνομης εμπορίας απαγορευμένων, παραποιηθέντων ή πειρατικών προϊόντων και παράνομων συναλλαγών σχετικά ιδίως με τα βιομηχανικά απόβλητα ή το ραδιενεργό υλικό της διαφθοράς της εμπορίας κλεμμένων οχημάτων της εμπορίας πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών των εγκλημάτων στον τομέα της πληροφορικής και της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Τα μέρη συνεργάζονται στενά για να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις και πρότυπα.

2. Η τεχνική και διοικητική συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αρχών και των δομών που είναι επιφορτισμένες να καταπολεμούν και να προλαμβάνουν την εγκληματικότητα και τη διατύπωση μέτρων πρόληψης της εγκληματικότητας.

Άρθρο 87

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να ενεργούν και να συνεργάζονται για να εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικά και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ειδικότερα.

2. Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει, ιδίως, την παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας με σκοπό την υιοθέτηση και την εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανάλογων προς αυτά που έχει αποδεχθεί σχετικά η Κοινότητα και τα διεθνή όργανα που αναπτύσσουν δραστηριότητα σ’ αυτόν τον τομέα, ιδίως η ομάδα διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης (GAFI).

3. Η συνεργασία σκοπεύει:

α) στην κατάρτιση φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και των φορέων του δικαστικού σώματος·

β) στην κατάλληλη στήριξη για τη δημιουργία ειδικευμένων οργάνων σ’ αυτόν τον τομέα και για την ενίσχυση των οργάνων που ήδη υπάρχουν.

Άρθρο 88

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Τα μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής και εκδήλωσης διακρίσεων που στηρίζονται στη φυλή, την εθνοτική καταγωγή και τη θρησκεία, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κατοικίας.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μέρη φροντίζουν ιδίως στο να καταστήσουν προσιτές τις δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες σε όλα τα πρόσωπα που θεωρούν ότι θίγονται από τις προαναφερθείσες διακρίσεις.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις διαφορές μεταχείρισης που στηρίζονται στην εθνικότητα.

Άρθρο 89

Καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας

1. Η συνεργασία στοχεύει στα ακόλουθα:

α) να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων εφαρμογής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής, προσφοράς, κατανάλωσης και εμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών·

β) να εξαλείψει κάθε παράνομη κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων.

2. Τα μέρη καθορίζουν από κοινού, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, τις στρατηγικές και τις μεθόδους συνεργασίας που ενδείκνυνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ενέργειές τους, όταν δεν είναι κοινές, αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων και στενού συντονισμού.

Στις ενέργειες είναι δυνατό να συμμετέχουν τα αρμόδια δημόσια και ιδιωτικά όργανα, οι διεθνείς οργανισμοί σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλγερίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κοινότητας και των κρατών μελών της.

3. Η συνεργασία διενεργείται ιδιαιτέρως μέσω των ακόλουθων τομέων:

α) τη δημιουργία ή την επέκταση κοινωνικών και υγειονομικών ιδρυμάτων και κέντρων ενημέρωσης για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των τοξικομανών·

β) την εφαρμογή σχεδίων πρόληψης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιδημιολογικής έρευνας·

γ) την υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων για την πρόληψη της παράνομης χρησιμοποίησης των πρόδρομων και άλλων σημαντικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ανάλογων προς αυτά που έχει αποδεχθεί η Κοινότητα και οι διεθνείς ενδιαφερόμενοι φορείς·

δ) τη στήριξη για τη δημιουργία ειδικευμένων υπηρεσιών στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

4. Τα δύο μέρη ευνοούν την περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία.

Άρθρο 90

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τα μέρη, τηρώντας τις διεθνείς συμβάσεις των οποίων είναι μέρη και τις αντίστοιχες νομοθεσίες και ρυθμίσεις τους, συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και καταστολή των τρομοκρατικών πράξεων:

- στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων σχετικών ψηφισμάτων,

- με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα στήριξής τους σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο,

- με την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και τους τεχνικούς τομείς και τον τομέα της κατάρτισης.

Άρθρο 91

Καταπολέμηση της διαφθοράς

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται, στηριζόμενα στα διεθνή νομικά όργανα που υπάρχουν σ’ αυτόν τον τομέα, για να καταπολεμούν τις πράξεις διαφθοράς στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές:

- λαμβάνοντας αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα έναντι όλων των μορφών διαφθοράς, δωροδοκίας και παράνομων πρακτικών πάσης φύσεως στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, που διαπράττονται από ιδιώτες ή από νομικά πρόσωπα,

- παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια στις ποινικές έρευνες σχετικά με τις πράξεις διαφθοράς.

2. Η συνεργασία αφορά ιδίως την τεχνική βοήθεια στον τομέα της κατάρτισης των φορέων και δικαστικών που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη στήριξη των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην οργάνωση της καταπολέμησης αυτής της μορφής εγκληματικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 92

Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, μία φορά το έτος κατά το δυνατόν, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του.

Εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας καθώς και κάθε άλλο διμερές ή διεθνές θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 93

1. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Αλγερίας, αφετέρου.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του.

4. Την προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης της Αλγερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 94

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σ’ αυτή, το Συμβούλιο Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις.

Εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Άρθρο 95

1. Ιδρύεται επιτροπή σύνδεσης η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Σύνδεσης.

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αναθέτει στην επιτροπή σύνδεσης το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 96

1. Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων, αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Αλγερίας, αφετέρου.

2. Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

3. Η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται στην Κοινότητα ή στην Αλγερία.

Άρθρο 97

Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης της έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και είναι δεσμευτικές για τα μέρη που υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτεί η εκτέλεσή τους.

Άρθρο 98

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει να συστήνει ομάδα εργασίας ή όργανο αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 99

Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κοινοβουλευτικά όργανα της Αλγερίας, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του ομολόγου οργάνου στην Αλγερία.

Άρθρο 100

1. Κάθε μέρος δύναται να φέρει ενώπιον του Συμβουλίου Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επιλύει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση.

3. Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζει την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιεί τον διορισμό ενός διαιτητή στο άλλο μέρος, το οποίο είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίζει δεύτερο διαιτητή εντός δίμηνης προθεσμίας. Για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος στη διαφορά.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 101

Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει μέτρα τα οποία:

α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών, που αντιβαίνουν σε ζωτικά συμφέροντα της ασφάλειάς του·

β) σχετίζονται με την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της άμυνάς του, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς·

γ) θεωρεί ουσιώδη για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του, σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, που ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια τάξη, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που απειλούν να καταλήξουν σε ένοπλη σύγκρουση ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο 102

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:

- το καθεστώς που εφαρμόζει η Αλγερία έναντι της Κοινότητας δεν μπορεί να επιτρέπει διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους,

- το καθεστώς που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Αλγερίας δεν μπορεί να επιτρέπει διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων της Αλγερίας ή των εταιρειών της.

Άρθρο 103

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν συνεπάγεται:

- την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει ένα μέρος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης με την οποία αυτό δεσμεύεται,

- την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής,

- την παρεμπόδιση του δικαιώματος οποιουδήποτε μέρους να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους.

Άρθρο 104

1. Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία.

2. Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού το πράξει, πρέπει, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης, να παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης ενόψει της εξεύρεσης λύσης αποδεκτής από τα μέρη.

Η επιλογή πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιό του, μετά από αίτηση του άλλου μέρους.

Άρθρο 105

Τα πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 7 και τα παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 106

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος "μέρη" αφορά, αφενός, την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και, αφετέρου, την Αλγερία.

Άρθρο 107

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση των προθέσεών του στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

Άρθρο 108

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της Αλγερίας.

Άρθρο 109

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο 110

1. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, που υπεγράφησαν στο Αλγέρι στις 26 Απριλίου 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάσταση γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος και τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 7 και 14

Κωδικός ΕΣ | 2905 43 | (μαννιτόλη) |

Κωδικός ΕΣ | 2905 44 | (σορβιτόλη) |

Κωδικός ΕΣ | 2905 45 | (γλυκερίνη) |

Κλάση του ΕΣ | 3301 | (αιθέρια έλαια) |

Κωδικός ΕΣ | 3302 10 | (ευώδη έλαια) |

Κλάση του ΕΣ | 3501 έως 3505 | (λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες) |

Κωδικός ΕΣ | 3809 10 | (προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα) |

Κλάση του ΕΣ | 3823 | (λιπαρά βιομηχανικά οξέα, όξινα λάδια διύλισης, λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη) |

Κωδικός ΕΣ | 3824 60 | (σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 44) |

Κλάσεις του ΕΣ | 4101 έως 4103 | (δέρματα) |

Κλάση του ΕΣ | 4301 | (ακατέργαστα γουναρικά) |

Κλάσεις του ΕΣ | 5001 έως 5003 | (ακατέργαστο μετάξι και απορρίμματα από μετάξι) |

Κλάσεις του ΕΣ | 5101 έως 5103 | (μαλλί και τρίχες ζώων) |

Κλάσεις του ΕΣ | 5201 έως 5203 | (βαμβάκι ακατέργαστο, απορρίμματα από βαμβάκι και βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο) |

Κλάση του ΕΣ | 5301 | (λινάρι ακατέργαστο) |

Κλάση του ΕΣ | 5302 | (κάνναβι ακατέργαστο) |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1

Κωδικός ΕΣ |

25010010 |

25010090 |

25020000 |

25030000 |

25041000 |

25049000 |

25051000 |

25059000 |

25061000 |

25062100 |

25062900 |

25070010 |

25070020 |

25081000 |

25082000 |

25083000 |

25084010 |

25084090 |

25085000 |

25086000 |

25087000 |

25090000 |

25101000 |

25102000 |

25111000 |

25112000 |

25120010 |

25120090 |

25131100 |

25131900 |

25132000 |

25140000 |

25151100 |

25151200 |

25152010 |

25152020 |

25161100 |

25161200 |

25162100 |

25162200 |

25169000 |

25171000 |

25172000 |

25173000 |

25174100 |

25174900 |

25181000 |

25182000 |

25183000 |

25191000 |

25199000 |

25201000 |

25202000 |

25210000 |

25221000 |

25222000 |

25223000 |

25231000 |

25232100 |

25232900 |

25233000 |

25239000 |

25240000 |

25251000 |

25252000 |

25253000 |

25261000 |

25262000 |

25281000 |

25289000 |

25291000 |

25292100 |

25292200 |

25293000 |

25301000 |

25302000 |

25309000 |

26011100 |

26011200 |

26012000 |

26020000 |

26030000 |

26040000 |

26050000 |

26060000 |

26070000 |

26080000 |

26090000 |

26100000 |

26110000 |

26121000 |

26122000 |

26131000 |

26139000 |

26140000 |

26151000 |

26159000 |

26161000 |

26169010 |

26169090 |

26171000 |

26179000 |

26180000 |

26190000 |

26201100 |

26201900 |

26202100 |

26202900 |

26203000 |

26204000 |

26206000 |

26209100 |

26209900 |

26211000 |

26219000 |

27060000 |

27071010 |

27071090 |

27072010 |

27072090 |

27073010 |

27073090 |

27074000 |

27075000 |

27076000 |

27079100 |

27079910 |

27079920 |

27079930 |

27079940 |

27079990 |

27081000 |

27082000 |

27090010 |

27101121 |

27101122 |

27101123 |

27101124 |

27101125 |

27101129 |

27101941 |

27101942 |

27101943 |

27101944 |

27101945 |

27101946 |

27101947 |

27101949 |

27111220 |

27111320 |

27111420 |

27111920 |

27112920 |

27121020 |

27122020 |

27129020 |

27129040 |

27129090 |

27131120 |

27131220 |

27132020 |

27139020 |

27141020 |

27141040 |

27149020 |

27150020 |

27150040 |

27150090 |

28011000 |

28012000 |

28013000 |

28020000 |

28030000 |

28041000 |

28042100 |

28042900 |

28043000 |

28044000 |

28045000 |

28046100 |

28046900 |

28047000 |

28048000 |

28049000 |

28051100 |

28051200 |

28051900 |

28053000 |

28054000 |

28061000 |

28062000 |

28070000 |

28080010 |

28080020 |

28091000 |

28092000 |

28100000 |

28111100 |

28111900 |

28112100 |

28112200 |

28112300 |

28112900 |

28121000 |

28129000 |

28131000 |

28139000 |

28141000 |

28142000 |

28151100 |

28151200 |

28152010 |

28152020 |

28153000 |

28161000 |

28164000 |

28170010 |

28170020 |

28181000 |

28182000 |

28183000 |

28191000 |

28199000 |

28201000 |

28209000 |

28211000 |

28212000 |

28220000 |

28230000 |

28241000 |

28242000 |

28249000 |

28251000 |

28252000 |

28253000 |

28254000 |

28255000 |

28256000 |

28257000 |

28258000 |

28259000 |

28261100 |

28261200 |

28261900 |

28262000 |

28263000 |

28269000 |

28271000 |

28272000 |

28273100 |

28273200 |

28273300 |

28273400 |

28273500 |

28273600 |

28273910 |

28273990 |

28274100 |

28274900 |

28275100 |

28275900 |

28276000 |

28281000 |

28289010 |

28289020 |

28289090 |

28291100 |

28291900 |

28299010 |

28299020 |

28299030 |

28301000 |

28302000 |

28303000 |

28309010 |

28309090 |

28311000 |

28319000 |

28321000 |

28322000 |

28323000 |

28331100 |

28331900 |

28332100 |

28332200 |

28332300 |

28332400 |

28332500 |

28332600 |

28332700 |

28332900 |

28333000 |

28334000 |

28341000 |

28342100 |

28342910 |

28342990 |

28351000 |

28352200 |

28352300 |

28352400 |

28352500 |

28352600 |

28352900 |

28353100 |

28353900 |

28361000 |

28362000 |

28363000 |

28364000 |

28365000 |

28366000 |

28367000 |

28369100 |

28369200 |

28369900 |

28371100 |

28371900 |

28372000 |

28380000 |

28391100 |

28391900 |

28392000 |

28399000 |

28401100 |

28401900 |

28402000 |

28403000 |

28411000 |

28412000 |

28413000 |

28415000 |

28416100 |

28416900 |

28417000 |

28418000 |

28419000 |

28421000 |

28429010 |

28429090 |

28431000 |

28432100 |

28432900 |

28433000 |

28439000 |

28441000 |

28442000 |

28443000 |

28444000 |

28445000 |

28451000 |

28459000 |

28461000 |

28469000 |

28470000 |

28480000 |

28491000 |

28492000 |

28499000 |

28500000 |

28510010 |

28510090 |

29011000 |

29012100 |

29012200 |

29012300 |

29012400 |

29012900 |

29021100 |

29021900 |

29022000 |

29023000 |

29024100 |

29024200 |

29024300 |

29024400 |

29025000 |

29026000 |

29027000 |

29029000 |

29031100 |

29031200 |

29031300 |

29031400 |

29031500 |

29031900 |

29032100 |

29032200 |

29032300 |

29032900 |

29033000 |

29034100 |

29034200 |

29034300 |

29034400 |

29034500 |

29034600 |

29034700 |

29034900 |

29035100 |

29035900 |

29036100 |

29036210 |

29036220 |

29036900 |

29041000 |

29042010 |

29089090 |

29091100 |

29091900 |

29092000 |

29093000 |

29094100 |

29094200 |

29094300 |

29094400 |

29094900 |

29095000 |

29096000 |

29101000 |

29102000 |

29103000 |

29153400 |

29153500 |

29153900 |

29154000 |

29155000 |

29156000 |

29157000 |

29159000 |

29161100 |

29161200 |

29161300 |

29161400 |

29161500 |

29161900 |

29162000 |

29212100 |

29212200 |

29212900 |

29213000 |

29214100 |

29214200 |

29214300 |

29214400 |

29214500 |

29214600 |

29214900 |

29215100 |

29215900 |

29221100 |

29221200 |

29310010 |

29310020 |

29310090 |

29321100 |

29321200 |

29321300 |

29321900 |

29322100 |

29322900 |

29329100 |

29329200 |

29329300 |

29329400 |

29329500 |

29329900 |

29372200 |

29372300 |

29372900 |

29373100 |

29373900 |

29374000 |

29375000 |

29379000 |

29381000 |

29389000 |

29391100 |

29391900 |

29392100 |

29392900 |

29393000 |

31055100 |

31055900 |

31056000 |

31059010 |

31059090 |

32011000 |

32012000 |

32019000 |

32021000 |

32029000 |

32030000 |

32041100 |

32041200 |

32041300 |

32041400 |

29042020 |

29042090 |

29049000 |

29051100 |

29051200 |

29051300 |

29051400 |

29051500 |

29051600 |

29051700 |

29051900 |

29052200 |

29052900 |

29053100 |

29053200 |

29053900 |

29054100 |

29054200 |

29054900 |

29055100 |

29055900 |

29061100 |

29061200 |

29061300 |

29061400 |

29061900 |

29062100 |

29062900 |

29071100 |

29071200 |

29071300 |

29071400 |

29071500 |

29071900 |

29072100 |

29072200 |

29072300 |

29072900 |

29081000 |

29082000 |

29089010 |

29109000 |

29110000 |

29121100 |

29121200 |

29121300 |

29121900 |

29122100 |

29122900 |

29123000 |

29124100 |

29124200 |

29124900 |

29125000 |

29126000 |

29130000 |

29141100 |

29141200 |

29141300 |

29141900 |

29142100 |

29142200 |

29142300 |

29142900 |

29143100 |

29143900 |

29144000 |

29145000 |

29146100 |

29146900 |

29147000 |

29151100 |

29151200 |

29151300 |

29152100 |

29152200 |

29152300 |

29152400 |

29152900 |

29153100 |

29153200 |

29153300 |

29163100 |

29163200 |

29163400 |

29163500 |

29163900 |

29171100 |

29171200 |

29171300 |

29171400 |

29171900 |

29172000 |

29173100 |

29173200 |

29173300 |

29173400 |

29173500 |

29173600 |

29173700 |

29173900 |

29181100 |

29181200 |

29181300 |

29181400 |

29181500 |

29181600 |

29181900 |

29182100 |

29182200 |

29182300 |

29182910 |

29182990 |

29183000 |

29189000 |

29190000 |

29201000 |

29209010 |

29209020 |

29209090 |

29211100 |

29211200 |

29211900 |

29221300 |

29221400 |

29221900 |

29222100 |

29222200 |

29222900 |

29223000 |

29223100 |

29223900 |

29224100 |

29224200 |

29224300 |

29224400 |

29224900 |

29225000 |

29231000 |

29232000 |

29239000 |

29241100 |

29241900 |

29242100 |

29242300 |

29242400 |

29242900 |

29251100 |

29251200 |

29251900 |

29252000 |

29261000 |

29262000 |

29263000 |

29269000 |

29270000 |

29280000 |

29291000 |

29299000 |

29301000 |

29302000 |

29303000 |

29304000 |

29309000 |

29331100 |

29331900 |

29332100 |

29332900 |

29333100 |

29333200 |

29333300 |

29333900 |

29334100 |

29334900 |

29335200 |

29335300 |

29335400 |

29335500 |

29335900 |

29336100 |

29336900 |

29337100 |

29337200 |

29337900 |

29339100 |

29339900 |

29341000 |

29342000 |

29343000 |

29349100 |

29349900 |

29350000 |

29361000 |

29362100 |

29362200 |

29362300 |

29362600 |

29362700 |

29362800 |

29362900 |

29369000 |

29371100 |

29371200 |

29371900 |

29372100 |

29394100 |

29394200 |

29394300 |

29394900 |

29395100 |

29395900 |

29396100 |

29396200 |

29396300 |

29396900 |

29399100 |

29399900 |

29400000 |

30022000 |

31021000 |

31022100 |

31022900 |

31023000 |

31024000 |

31025000 |

31026000 |

31027000 |

31028000 |

31029010 |

31029020 |

31029090 |

31031000 |

31032000 |

31039000 |

31041000 |

31042000 |

31043000 |

31049000 |

31051000 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

31055100 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

32041500 |

32041600 |

32041700 |

32041900 |

32042000 |

32049000 |

32050010 |

32050020 |

32061100 |

32061900 |

32062000 |

32063000 |

32064100 |

32064200 |

32064300 |

32064900 |

32065000 |

32071000 |

32072000 |

32073000 |

32074000 |

32100050 |

32110000 |

32121000 |

32129010 |

32129020 |

32141010 |

32141020 |

32141030 |

32149000 |

32151100 |

32151900 |

32159000 |

33029000 |

34031110 |

34031910 |

34041000 |

34042000 |

34049000 |

34070020 |

34070030 |

36010000 |

36020010 |

36020020 |

36020030 |

36020040 |

36020090 |

36030010 |

36030020 |

36030030 |

36030090 |

37011000 |

37012000 |

37013000 |

37019100 |

37019900 |

37021000 |

37022000 |

37023100 |

37023200 |

37023900 |

37024100 |

37024200 |

37024300 |

37024400 |

37025100 |

37025200 |

37025300 |

37025400 |

37025500 |

37025600 |

37029100 |

37029300 |

37029400 |

37029500 |

37031000 |

37032000 |

37039000 |

37061000 |

37069000 |

37071000 |

37079000 |

38011000 |

38012000 |

38013000 |

38019000 |

38021000 |

38029000 |

38030000 |

38040000 |

38051000 |

38052000 |

38059000 |

38061000 |

38062000 |

38063000 |

38069000 |

38070010 |

38070020 |

38070090 |

38081090 |

38082090 |

38083090 |

38084090 |

38089090 |

38099100 |

38099200 |

38099300 |

38101000 |

38109000 |

38111100 |

38111900 |

38112100 |

38112900 |

38119000 |

38121000 |

38122000 |

38123000 |

38130000 |

38140000 |

38151100 |

38151200 |

38151900 |

38159000 |

38160000 |

38170000 |

38180000 |

38200000 |

38210000 |

38220000 |

38241000 |

38242000 |

38243000 |

38244000 |

38245000 |

38247100 |

38247900 |

38249000 |

38251000 |

38252000 |

38253000 |

38254100 |

38254900 |

38255000 |

38256100 |

38256900 |

38259000 |

39011000 |

39012000 |

39013000 |

39019000 |

39021010 |

39021090 |

39022000 |

39023000 |

39029000 |

39031100 |

39031900 |

39032000 |

39033000 |

39039000 |

39041000 |

39042100 |

39042200 |

39043000 |

39044000 |

39045000 |

39046100 |

39046900 |

39049000 |

39051200 |

39051900 |

39052100 |

39052900 |

39053000 |

39059100 |

39059900 |

39061000 |

39069000 |

39071000 |

39072000 |

39073000 |

39074000 |

39075010 |

39075090 |

39076000 |

39079100 |

39079900 |

39081000 |

39089000 |

39091000 |

39092000 |

39093000 |

39094000 |

39095000 |

39100000 |

39111000 |

39119000 |

39121100 |

39121200 |

39122000 |

39123100 |

39123900 |

39129000 |

39131000 |

39139000 |

39140000 |

39151000 |

39152000 |

39153000 |

39159000 |

39161000 |

39162000 |

39171000 |

39172100 |

39172200 |

39172300 |

39172900 |

39173100 |

39173200 |

39173300 |

39173900 |

39174000 |

39181000 |

39189000 |

39191000 |

39199000 |

39201010 |

39201090 |

39202010 |

39202090 |

39203010 |

39203090 |

39204300 |

39204900 |

39205100 |

39205900 |

39206100 |

39206200 |

39206300 |

39206900 |

39207110 |

39207119 |

39207190 |

39207199 |

39207200 |

39207300 |

39207900 |

39209100 |

39209200 |

39209300 |

39209400 |

39209910 |

39209990 |

39211100 |

39211200 |

39211400 |

39211910 |

39211920 |

39219000 |

40011010 |

40011020 |

40011090 |

40012100 |

40012200 |

40012910 |

40012990 |

40013010 |

40013090 |

40021110 |

40021120 |

40021190 |

40021910 |

40021920 |

40021990 |

40022010 |

40022020 |

40022090 |

40023110 |

40023120 |

40023190 |

40023910 |

40023920 |

40023990 |

40024110 |

40024120 |

40024190 |

40024910 |

40024920 |

40024990 |

40025110 |

40025120 |

40025190 |

40025910 |

40025920 |

40025990 |

40026010 |

40026020 |

40026090 |

40027010 |

40027020 |

40027090 |

40028010 |

40028020 |

40028090 |

40029110 |

40029120 |

40029190 |

40029910 |

40029920 |

40029990 |

40030000 |

40040000 |

40051000 |

40052000 |

40059110 |

40059120 |

40059900 |

40061000 |

40069000 |

40070000 |

40081100 |

40081900 |

40082100 |

40082900 |

40091100 |

40091200 |

40092100 |

40092200 |

40093100 |

40093200 |

40094100 |

40094200 |

40141000 |

41041100 |

41041900 |

41051000 |

41053000 |

41062100 |

41062200 |

41063100 |

41063200 |

41064000 |

41069100 |

41069200 |

41071100 |

41071200 |

41071900 |

41079100 |

41079200 |

41079900 |

41120000 |

41131000 |

41132000 |

41133000 |

41139000 |

41141000 |

41142000 |

41151000 |

41152000 |

44031000 |

44032000 |

44034100 |

44034900 |

44039100 |

44039200 |

44039900 |

44041000 |

44042000 |

44050000 |

44061000 |

44069000 |

44071000 |

44072400 |

44072500 |

44079200 |

44079900 |

44081010 |

44081020 |

44081090 |

44083110 |

44083120 |

44083190 |

44083910 |

44083920 |

44083990 |

44089010 |

44089020 |

44089090 |

44091000 |

44092000 |

44102100 |

44102900 |

44103100 |

44103200 |

44103300 |

44103900 |

44109000 |

44111100 |

44111900 |

44112100 |

44112900 |

44113100 |

44113900 |

44119100 |

44119900 |

44121300 |

44121400 |

44121900 |

44122200 |

44122300 |

44122900 |

44129200 |

44129300 |

44129900 |

44130000 |

45011000 |

45019000 |

45020010 |

45020090 |

47010000 |

47020000 |

47031100 |

47031900 |

47032100 |

47032900 |

47041100 |

47041900 |

47042100 |

47042900 |

47050000 |

47061000 |

47062000 |

47069100 |

47069200 |

47069300 |

47071000 |

47072000 |

47073000 |

47079000 |

48010000 |

48021000 |

48022000 |

48023000 |

48024000 |

48025400 |

48025500 |

48025700 |

48025900 |

48026100 |

48026900 |

48041100 |

48041900 |

48042100 |

48042900 |

48043100 |

48043900 |

48044100 |

48044200 |

48044900 |

48045100 |

48045200 |

48045900 |

48051100 |

48051200 |

48051900 |

48052400 |

48052500 |

48053000 |

48054000 |

48059100 |

48059200 |

48059300 |

48061000 |

48062000 |

48063000 |

48064000 |

48070000 |

48081000 |

48082000 |

48083000 |

48089000 |

48091000 |

48092000 |

48099000 |

48101300 |

48101900 |

48102100 |

48102900 |

48103100 |

48103200 |

48103900 |

48109100 |

48109900 |

48111000 |

48114100 |

48114900 |

48115190 |

48115910 |

48115990 |

48116010 |

48116090 |

48119000 |

48120000 |

48184010 |

48192020 |

48221000 |

48229000 |

48231200 |

48231900 |

48232000 |

50040000 |

50050000 |

50060000 |

51040000 |

51051000 |

51052100 |

51052900 |

51054000 |

51061000 |

51062000 |

51071000 |

51072000 |

51081000 |

51082000 |

51100000 |

52041100 |

52041900 |

52051100 |

52051200 |

52051300 |

52051400 |

52051500 |

52052100 |

52052200 |

52052300 |

52052400 |

52052600 |

52052700 |

52052800 |

52053100 |

52053200 |

52053300 |

52053400 |

52053500 |

52054100 |

52054200 |

52054300 |

52054400 |

52054600 |

52054700 |

52054800 |

52061100 |

52061200 |

52061300 |

52061400 |

52061500 |

52062100 |

52062200 |

52062300 |

52062400 |

52062500 |

52063100 |

52063200 |

52063300 |

52063400 |

52063500 |

52064100 |

52064200 |

52064300 |

52064400 |

52064500 |

53031000 |

53039000 |

53041000 |

53049000 |

53051100 |

53051900 |

53052100 |

53052900 |

53059010 |

53059090 |

53061010 |

53062010 |

53071000 |

53072000 |

53081000 |

53082010 |

53089010 |

53089030 |

53089090 |

54011010 |

54012010 |

54021000 |

54022000 |

54023100 |

54023200 |

54023300 |

54023900 |

54024100 |

54024200 |

54024300 |

54024900 |

54025100 |

54025200 |

54025900 |

54026100 |

54026200 |

54026900 |

54031000 |

54032000 |

54033100 |

54033200 |

54033300 |

54033900 |

54034100 |

54034200 |

54034900 |

54041000 |

54049000 |

54050000 |

54061000 |

54062000 |

55011000 |

55012000 |

55013000 |

55019000 |

55020000 |

55031000 |

55032000 |

55033000 |

55034000 |

55039000 |

55041000 |

55049000 |

55051000 |

55052000 |

55061000 |

55062000 |

55063000 |

55069000 |

55070000 |

55081010 |

55082010 |

55091100 |

55091200 |

55092100 |

55092200 |

55093100 |

55093200 |

55094200 |

55095100 |

55095200 |

55095300 |

55095900 |

55096100 |

55096200 |

55096900 |

55099100 |

55099200 |

55099900 |

55101100 |

55101200 |

55102000 |

55103000 |

55109000 |

55111000 |

55112000 |

55113000 |

56031100 |

56031200 |

56031300 |

56031400 |

56039100 |

56039200 |

56039300 |

56039400 |

56041000 |

56042000 |

56049000 |

56050000 |

56060000 |

59021000 |

59022000 |

59029000 |

59080000 |

59090000 |

59100000 |

59111000 |

59112000 |

59113100 |

59113200 |

59114000 |

59119010 |

59119020 |

59119090 |

64061010 |

64061020 |

64061030 |

64061040 |

64061090 |

64062010 |

64062020 |

64069100 |

64069910 |

64069920 |

64069930 |

64069940 |

64069950 |

64069960 |

64069990 |

66020010 |

68061000 |

68062000 |

68069000 |

68080000 |

68091100 |

68091900 |

68099000 |

68101100 |

68101900 |

68109100 |

68109900 |

68111000 |

68112000 |

68113000 |

68119000 |

68131000 |

68139000 |

68141000 |

68149000 |

68151000 |

68152000 |

68159100 |

68159900 |

69010000 |

69021000 |

69022000 |

69029000 |

69031000 |

69032000 |

69039000 |

69041000 |

69049000 |

69051000 |

69059000 |

69060000 |

70010000 |

70021000 |

70022000 |

70023100 |

70023200 |

70023900 |

70031200 |

70031900 |

70032000 |

70033000 |

70042000 |

70049000 |

70051000 |

70052100 |

70052900 |

70053000 |

70060000 |

70071110 |

70071190 |

70071900 |

70072110 |

70072190 |

70072900 |

70080000 |

70101010 |

70101090 |

70102000 |

70109010 |

70109091 |

70109092 |

70109099 |

70111000 |

70112000 |

70119000 |

70191100 |

70191200 |

70191900 |

70193100 |

70193200 |

70193910 |

70194000 |

70195100 |

70195200 |

70195900 |

70199000 |

70200020 |

70200030 |

71021010 |

71022100 |

71022900 |

71031010 |

71039110 |

71039910 |

71041010 |

71042010 |

71049010 |

71051000 |

71059000 |

71061000 |

71069100 |

71069210 |

71069220 |

71069290 |

71070010 |

71070020 |

71082000 |

71101100 |

71101910 |

71101920 |

71101990 |

71102100 |

71102910 |

71102990 |

71103100 |

71103910 |

71103990 |

71104100 |

71104910 |

71104990 |

71110000 |

71123000 |

72011000 |

72012000 |

72015000 |

72021100 |

72021900 |

72022100 |

72022900 |

72023000 |

72024100 |

72024900 |

72025000 |

72026000 |

72027000 |

72028000 |

72029100 |

72029200 |

72029300 |

72029900 |

72031000 |

72039000 |

72041000 |

72042100 |

72042900 |

72043000 |

72044100 |

72044900 |

72045000 |

72051000 |

72052100 |

72052900 |

72061000 |

72069000 |

72071100 |

72071200 |

72071900 |

72072000 |

72081000 |

72082500 |

72082600 |

72082700 |

72083600 |

72083700 |

72083800 |

72083900 |

72084000 |

72085100 |

72085200 |

72085300 |

72085400 |

72089000 |

72091500 |

72091600 |

72091700 |

72091800 |

72092500 |

72092600 |

72092700 |

72092800 |

72099000 |

72101100 |

72101200 |

72102000 |

72105000 |

72106100 |

72106900 |

72107000 |

72109000 |

72111300 |

72111400 |

72111900 |

72112300 |

72112900 |

72119000 |

72121000 |

72122000 |

72123000 |

72124000 |

72125000 |

72126000 |

72131000 |

72132000 |

72139100 |

72139900 |

72141000 |

72142000 |

72143000 |

72149100 |

72149900 |

72151000 |

72155000 |

72159000 |

72161010 |

72161020 |

72161030 |

72162100 |

72162200 |

72163100 |

72163200 |

72163300 |

72164000 |

72165010 |

72165090 |

72166100 |

72166900 |

72169100 |

72169900 |

72171000 |

72172000 |

72173000 |

72179000 |

72181000 |

72189100 |

72189900 |

72191100 |

72191200 |

72191300 |

72191400 |

72192100 |

72192200 |

72192300 |

72192400 |

72193100 |

72193200 |

72193300 |

72193400 |

72193500 |

72199000 |

72201100 |

72201200 |

72202000 |

72209000 |

72210000 |

72221100 |

72221900 |

72222000 |

72223000 |

72224000 |

72230000 |

72241000 |

72249000 |

72251100 |

72251900 |

72252000 |

72253000 |

72254000 |

72255000 |

72259100 |

72259200 |

72259900 |

72261100 |

72261900 |

72262000 |

72269100 |

72269200 |

72269300 |

72269400 |

72269900 |

72271000 |

72272000 |

72279000 |

72281000 |

72282000 |

72283000 |

72284000 |

72285000 |

72286000 |

72287000 |

72288010 |

72288020 |

72291000 |

72292000 |

72299000 |

73011000 |

73012000 |

73030000 |

73041000 |

73043190 |

73043990 |

73044190 |

73044990 |

73045190 |

73045990 |

73049090 |

73053910 |

73053990 |

73059010 |

73059090 |

73064000 |

73065000 |

73066000 |

73069000 |

73071190 |

73071900 |

73072390 |

73072900 |

73079100 |

73079200 |

73081000 |

73082000 |

73084000 |

73089000 |

73121000 |

73129000 |

73130000 |

73170010 |

73170020 |

73170030 |

73170090 |

73181100 |

73181200 |

73181300 |

73181400 |

73181500 |

73181600 |

73181900 |

73182100 |

73182200 |

73182300 |

73182400 |

73182900 |

74011000 |

74012000 |

74020000 |

74031100 |

74031200 |

74031300 |

74031900 |

74032100 |

74032200 |

74032300 |

74032900 |

74040000 |

74050000 |

74061000 |

74062000 |

74071000 |

74072100 |

74072200 |

74072900 |

74081100 |

74081900 |

74082100 |

74082200 |

74082900 |

74091100 |

74091900 |

74092100 |

74092900 |

74093100 |

74093900 |

74094000 |

74099000 |

74101100 |

74101200 |

74102100 |

74102200 |

74111000 |

74112100 |

74112200 |

74112900 |

74121000 |

74122000 |

74130000 |

74142000 |

74149000 |

74151000 |

74152100 |

74152900 |

74153300 |

74153900 |

74160000 |

75011000 |

75012000 |

75021000 |

75022000 |

75030000 |

75040000 |

75051100 |

75051200 |

75052100 |

75052200 |

75061000 |

75062000 |

75071100 |

75071200 |

75072000 |

75089010 |

76011000 |

76012000 |

76020000 |

76031000 |

76032000 |

76041000 |

76042100 |

76042900 |

76051100 |

76051900 |

76052100 |

76052900 |

76061100 |

76061200 |

76069100 |

76069200 |

76071110 |

76071190 |

76071910 |

76071990 |

76072010 |

76072090 |

76081000 |

76082000 |

76090000 |

76109000 |

76110000 |

76121000 |

76129000 |

76130000 |

76141000 |

76149000 |

76169940 |

78011000 |

78019100 |

78019900 |

78020000 |

78030000 |

78041100 |

78041900 |

78042000 |

78050000 |

78060010 |

78060020 |

78060090 |

79011100 |

79011200 |

79012000 |

79020000 |

79031000 |

79039000 |

79040000 |

79050000 |

79060000 |

79070000 |

80011000 |

80012000 |

80020000 |

80030000 |

80040000 |

80050000 |

80060000 |

80070020 |

81011000 |

81019400 |

81019500 |

81019600 |

81019700 |

81019900 |

81021000 |

81029400 |

81029500 |

81029600 |

81029700 |

81029900 |

81032000 |

81033000 |

81039000 |

81041100 |

81041900 |

81042000 |

81043000 |

81049000 |

81052000 |

81053000 |

81059000 |

81060020 |

81060030 |

81060090 |

81072000 |

81073000 |

81079000 |

81082000 |

81083000 |

81089000 |

81092000 |

81093000 |

81099000 |

81101000 |

81102000 |

81109000 |

81110020 |

81110030 |

81110090 |

81121200 |

81121300 |

81121900 |

81122100 |

81122200 |

81122900 |

81123020 |

81123030 |

81123090 |

81124020 |

81124030 |

81124090 |

81125100 |

81125200 |

81125900 |

81129200 |

81129900 |

81130010 |

81130090 |

83111000 |

83112000 |

83113000 |

83119000 |

84212910 |

84693010 |

87100000 |

87131000 |

87139000 |

87142000 |

88021100 |

88021200 |

88023000 |

88024000 |

88026000 |

88031000 |

88032000 |

88033000 |

88039000 |

88040000 |

88051000 |

88052100 |

88052900 |

89011000 |

89013000 |

89019000 |

89040000 |

89051000 |

89052000 |

89059000 |

89061000 |

89069000 |

89071000 |

89079000 |

89080000 |

90012000 |

90189030 |

90189050 |

90212900 |

90213100 |

90213900 |

90214000 |

90215000 |

90219010 |

90219090 |

93011100 |

93011900 |

93012000 |

93020000 |

93051000 |

93059100 |

93063010 |

93069010 |

93069090 |

97011000 |

97019000 |

97020000 |

97030000 |

97040000 |

97050000 |

97060000 |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2

Κωδικός ΕΣ |

27011100 |

27011200 |

27011900 |

27012000 |

27021000 |

27022000 |

27030000 |

27040010 |

27040020 |

27050000 |

27090090 |

27101938 |

27111100 |

27111410 |

27111910 |

27112100 |

27112910 |

27121010 |

27122010 |

27129010 |

27129030 |

27129050 |

27131110 |

27131210 |

27132010 |

27139010 |

27141010 |

27141030 |

27149010 |

27160000 |

29362400 |

29362500 |

29411000 |

29412000 |

29413000 |

29414000 |

29415000 |

29419000 |

29420000 |

30011000 |

30012000 |

30019010 |

30019090 |

30021000 |

30022000 |

30023000 |

30029000 |

30031000 |

30032000 |

30033100 |

30033900 |

30034000 |

30039000 |

30041000 |

30042000 |

30043100 |

30043200 |

30043900 |

30044000 |

30045010 |

30045090 |

30049000 |

30051000 |

30059000 |

30061000 |

30062000 |

30063000 |

30064000 |

30065000 |

30066000 |

30067000 |

30068000 |

34021100 |

34021200 |

34021300 |

34021900 |

34031120 |

34031920 |

34039100 |

34039900 |

37040010 |

37040090 |

37051000 |

37052000 |

37059000 |

39269010 |

39269020 |

39269030 |

39269040 |

39269090 |

40101100 |

40101200 |

40101300 |

40101900 |

40103100 |

40103200 |

40103300 |

40103400 |

40103500 |

40103600 |

40103900 |

40111010 |

40111090 |

40112010 |

40112020 |

40112090 |

40113000 |

40114000 |

40115000 |

40116100 |

40116200 |

40116300 |

40116900 |

40119200 |

40119300 |

40119400 |

40119900 |

40121100 |

40121200 |

40121300 |

40121900 |

40131010 |

40131020 |

40131090 |

40132000 |

40139000 |

40149010 |

40149090 |

40151100 |

40151910 |

56081110 |

56081190 |

56089010 |

56089020 |

60034000 |

60039000 |

60044000 |

60049000 |

60051000 |

60052100 |

60052200 |

60052300 |

60052400 |

60053100 |

60053200 |

60053300 |

60053400 |

60054100 |

60054200 |

60054300 |

60054400 |

60059000 |

60061000 |

60062100 |

60062200 |

60062300 |

60062400 |

60063100 |

60063200 |

60063300 |

60063400 |

60064100 |

60064200 |

60064300 |

60064400 |

60069000 |

63051000 |

63052000 |

63053200 |

63053300 |

63053900 |

63059000 |

70151000 |

70171000 |

70172000 |

70179000 |

73021000 |

73023000 |

73024000 |

73029000 |

73042100 |

73042900 |

73043110 |

73043910 |

73044110 |

73044910 |

73045110 |

73045910 |

73049010 |

73051100 |

73051200 |

73051900 |

73052000 |

73053110 |

73053190 |

73061000 |

73062000 |

73063000 |

73071110 |

73072100 |

73072200 |

73072310 |

73079300 |

73079900 |

73101000 |

73102100 |

73102900 |

73110010 |

73110020 |

73110090 |

73201000 |

73202000 |

73209000 |

82071300 |

82071910 |

82071990 |

82072000 |

82073000 |

82074000 |

82075000 |

82076000 |

82077000 |

82078000 |

82079000 |

82081000 |

82082000 |

82083000 |

82084000 |

82089000 |

84011000 |

84012000 |

84013000 |

84014000 |

84021100 |

84021200 |

84021900 |

84022000 |

84029000 |

84041010 |

84042000 |

84049000 |

84051000 |

84059000 |

84061000 |

84068100 |

84068200 |

84069000 |

84071000 |

84072900 |

84073100 |

84073200 |

84073300 |

84073400 |

84079000 |

84081000 |

84082010 |

84082090 |

84089000 |

84091000 |

84099110 |

84099190 |

84099900 |

84101100 |

84101200 |

84101300 |

84109000 |

84111100 |

84111200 |

84112100 |

84112200 |

84118100 |

84118200 |

84119100 |

84119900 |

84121000 |

84122100 |

84122900 |

84123100 |

84123900 |

84128000 |

84129000 |

84131110 |

84131190 |

84131910 |

84131990 |

84132000 |

84133000 |

84134000 |

84135000 |

84136000 |

84137011 |

84137012 |

84137013 |

84137014 |

84137015 |

84137016 |

84137017 |

84137021 |

84137022 |

84137023 |

84137029 |

84137031 |

84137039 |

84137040 |

84137051 |

84137052 |

84137059 |

84137061 |

84137062 |

84137063 |

84137069 |

84137070 |

84137090 |

84138100 |

84138200 |

84139100 |

84139200 |

84141000 |

84142000 |

84143000 |

84144000 |

84151020 |

84158110 |

84158210 |

84158310 |

84161000 |

84162000 |

84163000 |

84169000 |

84171000 |

84172000 |

84178000 |

84179000 |

84191110 |

84192000 |

84193100 |

84193200 |

84193900 |

84194000 |

84195000 |

84196000 |

84198112 |

84199020 |

84201000 |

84209100 |

84209900 |

84211100 |

84211200 |

84211910 |

84211990 |

84212100 |

84212200 |

84212990 |

84213900 |

84219100 |

84219900 |

84221120 |

84221900 |

84222000 |

84223000 |

84224000 |

84229090 |

84232000 |

84233000 |

84238200 |

84238900 |

84242000 |

84243000 |

84248100 |

84248900 |

84249000 |

84251100 |

84251900 |

84252000 |

84253100 |

84253900 |

84254100 |

84254200 |

84254900 |

84261100 |

84261200 |

84261900 |

84262000 |

84263000 |

84264110 |

84264190 |

84264900 |

84269100 |

84269900 |

84271010 |

84271020 |

84271030 |

84271040 |

84272010 |

84272020 |

84272030 |

84272040 |

84272050 |

84272060 |

84279010 |

84279090 |

84281000 |

84282000 |

84283100 |

84283200 |

84283300 |

84283900 |

84284000 |

84285000 |

84286000 |

84289010 |

84289090 |

84291100 |

84291900 |

84292000 |

84293000 |

84294000 |

84295100 |

84295200 |

84295900 |

84301000 |

84302000 |

84303100 |

84303900 |

84304100 |

84304900 |

84305000 |

84306100 |

84306900 |

84311000 |

84312000 |

84313100 |

84313900 |

84314100 |

84314200 |

84314300 |

84314900 |

84321000 |

84322100 |

84322900 |

84323000 |

84324000 |

84328000 |

84329000 |

84332000 |

84333000 |

84334000 |

84335100 |

84335200 |

84335300 |

84335900 |

84336010 |

84336090 |

84339000 |

84341000 |

84342000 |

84349000 |

84351000 |

84359000 |

84361000 |

84362100 |

84362900 |

84368000 |

84369100 |

84369900 |

84371000 |

84378000 |

84379000 |

84381000 |

84382000 |

84383000 |

84384000 |

84385000 |

84386000 |

84388000 |

84389000 |

84391000 |

84392000 |

84393000 |

84399100 |

84399900 |

84401000 |

84409000 |

84411000 |

84412000 |

84413000 |

84414000 |

84418000 |

84419000 |

84421000 |

84422000 |

84423000 |

84424000 |

84425000 |

84431100 |

84431200 |

84431900 |

84432100 |

84432900 |

84433000 |

84434000 |

84435100 |

84435900 |

84436000 |

84439000 |

84440000 |

84451100 |

84451200 |

84451300 |

84451900 |

84452000 |

84453000 |

84454000 |

84459000 |

84461000 |

84462100 |

84462900 |

84463000 |

84471100 |

84471200 |

84472000 |

84479000 |

84481100 |

84481900 |

84482000 |

84483100 |

84483200 |

84483300 |

84483900 |

84484100 |

84484200 |

84484900 |

84485100 |

84485900 |

84490000 |

84501120 |

84501220 |

84501912 |

84501992 |

84502000 |

84509090 |

84511000 |

84512900 |

84514000 |

84515000 |

84518000 |

84519090 |

84531000 |

84532000 |

84538000 |

84539000 |

84541000 |

84542000 |

84543000 |

84549000 |

84551000 |

84552100 |

84552200 |

84553000 |

84559000 |

84561000 |

84562000 |

84563000 |

84569100 |

84569900 |

84571000 |

84572000 |

84573000 |

84581100 |

84581900 |

84589100 |

84589900 |

84591000 |

84592100 |

84592900 |

84593100 |

84593900 |

84594000 |

84595100 |

84595900 |

84596100 |

84596900 |

84597000 |

84601100 |

84601900 |

84602100 |

84602900 |

84603100 |

84603900 |

84604000 |

84609000 |

84612010 |

84612020 |

84613000 |

84614000 |

84619000 |

84621000 |

84622100 |

84622900 |

84623100 |

84623900 |

84624100 |

84624900 |

84629100 |

84629900 |

84631000 |

84632000 |

84633000 |

84639000 |

84641000 |

84642000 |

84649000 |

84651000 |

84659100 |

84659200 |

84659300 |

84659400 |

84659500 |

84659600 |

84659900 |

84661000 |

84662000 |

84663000 |

84669100 |

84669200 |

84669300 |

84669400 |

84671100 |

84671900 |

84672100 |

84672200 |

84672900 |

84678100 |

84678900 |

84679100 |

84679200 |

84679900 |

84681000 |

84682000 |

84688000 |

84689000 |

84711000 |

84713000 |

84714100 |

84714900 |

84715000 |

84716000 |

84717000 |

84718000 |

84719000 |

84729010 |

84733000 |

84741000 |

84742000 |

84743100 |

84743200 |

84743900 |

84748000 |

84749000 |

84751000 |

84752100 |

84752900 |

84759000 |

84771000 |

84772000 |

84773000 |

84774000 |

84775100 |

84775900 |

84778000 |

84779000 |

84781000 |

84789000 |

84791000 |

84792000 |

84793000 |

84794000 |

84795000 |

84796000 |

84798100 |

84798200 |

84798900 |

84799000 |

84801000 |

84802000 |

84803000 |

84804100 |

84804900 |

84805000 |

84806000 |

84807100 |

84807900 |

84811030 |

84812000 |

84813000 |

84814000 |

84821000 |

84822000 |

84823000 |

84824000 |

84825000 |

84828000 |

84829100 |

84829900 |

84831000 |

84832000 |

84833000 |

84834000 |

84835000 |

84836000 |

84839000 |

84841000 |

84842000 |

84849000 |

84851000 |

84859000 |

85011000 |

85013100 |

85013200 |

85013300 |

85013400 |

85014000 |

85015100 |

85015200 |

85015300 |

85016110 |

85016120 |

85016200 |

85016300 |

85016400 |

85021100 |

85021200 |

85021300 |

85022010 |

85022090 |

85023100 |

85023900 |

85024000 |

85030000 |

85041010 |

85041090 |

85042100 |

85042210 |

85042220 |

85042300 |

85043100 |

85043200 |

85043300 |

85043400 |

85044000 |

85045000 |

85049000 |

85051100 |

85051900 |

85052010 |

85052020 |

85053000 |

85059010 |

85059090 |

85079000 |

85121000 |

85122000 |

85123000 |

85124000 |

85143000 |

85144000 |

85149000 |

85151100 |

85151900 |

85152100 |

85152900 |

85153100 |

85153900 |

85158000 |

85159000 |

85171990 |

85172100 |

85172200 |

85173010 |

85173020 |

85173030 |

85175000 |

85178000 |

85179000 |

85309000 |

85321000 |

85322100 |

85322200 |

85322300 |

85322400 |

85322500 |

85322900 |

85323000 |

85329000 |

85331000 |

85332100 |

85332900 |

85333100 |

85333900 |

85334000 |

85339000 |

85340000 |

85402000 |

85404000 |

85405000 |

85406000 |

85407100 |

85407200 |

85407900 |

85408100 |

85408900 |

85409100 |

85409900 |

85411000 |

85412100 |

85412900 |

85413000 |

85414000 |

85415000 |

85416000 |

85419000 |

85421000 |

85422100 |

85426000 |

85427000 |

85429000 |

85431100 |

85432000 |

85433000 |

85434000 |

85438100 |

85438900 |

85439000 |

85441110 |

85441190 |

85441910 |

85441990 |

85442000 |

85443000 |

85444100 |

85444900 |

85445100 |

85445900 |

85446000 |

85447000 |

85451100 |

85451900 |

85452000 |

85459000 |

85461000 |

85462000 |

85469000 |

85471000 |

85472000 |

85479000 |

86011000 |

86012000 |

86021000 |

86029000 |

86031000 |

86039000 |

86040000 |

86050000 |

86061000 |

86062000 |

86063000 |

86069100 |

86069200 |

86069900 |

86071100 |

86071200 |

86071900 |

86072100 |

86072900 |

86073000 |

86079100 |

86079900 |

86080010 |

86080020 |

86080050 |

86090000 |

87011010 |

87011090 |

87012010 |

87012090 |

87013010 |

87013020 |

87013090 |

87019010 |

87019020 |

87019030 |

87019090 |

87021010 |

87029010 |

87032110 |

87032210 |

87032230 |

87032310 |

87032310 |

87032320 |

87032330 |

87032410 |

87032430 |

87033110 |

87033110 |

87033130 |

87033210 |

87033230 |

87033310 |

87033330 |

87041010 |

87041090 |

87042110 |

87042120 |

87042130 |

87042190 |

87042210 |

87042220 |

87042290 |

87042310 |

87042390 |

87043110 |

87043120 |

87043190 |

87043210 |

87043290 |

87049000 |

87051000 |

87052000 |

87053000 |

87054000 |

87059010 |

87059090 |

87060010 |

87060020 |

87060030 |

87060090 |

87071000 |

87079010 |

87079090 |

87081000 |

87082100 |

87082900 |

87083100 |

87083910 |

87083990 |

87084000 |

87085000 |

87086000 |

87087000 |

87088000 |

87089100 |

87089200 |

87089310 |

87089390 |

87089400 |

87089910 |

87089920 |

87089990 |

87091900 |

87099000 |

87162000 |

87163100 |

87163900 |

87164000 |

89020010 |

89020090 |

90011000 |

90013000 |

90015000 |

90019000 |

90021100 |

90071910 |

90101000 |

90104100 |

90104200 |

90104900 |

90105000 |

90106000 |

90109000 |

90111000 |

90112000 |

90118000 |

90119000 |

90121000 |

90129000 |

90131000 |

90132000 |

90138010 |

90141000 |

90142000 |

90148000 |

90149000 |

90151000 |

90152000 |

90153000 |

90154000 |

90158000 |

90159000 |

90171000 |

90172000 |

90173000 |

90178000 |

90179000 |

90181100 |

90181200 |

90181300 |

90181400 |

90181900 |

90182000 |

90183200 |

90183990 |

90184100 |

90184910 |

90184990 |

90185000 |

90189020 |

90189040 |

90189090 |

90191000 |

90192000 |

90200000 |

90212190 |

90221200 |

90221300 |

90221400 |

90221900 |

90222100 |

90222900 |

90223000 |

90229000 |

90230000 |

90241000 |

90248000 |

90249000 |

90251100 |

90251900 |

90258000 |

90259000 |

90261000 |

90262000 |

90268000 |

90269000 |

90271000 |

90272000 |

90273000 |

90274000 |

90275000 |

90278000 |

90279000 |

90281000 |

90282010 |

90282020 |

90283000 |

90289000 |

90291000 |

90292000 |

90299000 |

90301000 |

90302000 |

90303100 |

90303900 |

90304000 |

90308200 |

90308300 |

90308900 |

90309000 |

90311000 |

90312000 |

90313000 |

90314100 |

90314900 |

90318000 |

90319000 |

90321000 |

90322000 |

90328100 |

90328900 |

90329000 |

90330000 |

91011100 |

91091100 |

91122090 |

91129010 |

93061000 |

95044000 |

95089000 |

95422900 |

96139000 |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4

Δασμολογική κλάση (Δασμολόγιο της Αλγερίας) |

0401.1000 |

0401.2010 |

0401.2020 |

0401.3010 |

0401.3020 |

0403.1000 |

0405.1000 |

0406.2000 |

0406.3000 |

0406.4000 |

0406.9090 |

0407.0020 |

0409.0000 |

0701.9000 |

0703.2000 |

0710.1000 |

0710.2100 |

0710.2200 |

0710.2900 |

0710.3000 |

0710.4000 |

0710.8000 |

0710.9000 |

0711.2000 |

0711.3000 |

0711.4000 |

0712.9010 |

0712.9090 |

0801.1100 |

0801.1900 |

0801.2100 |

0801.2200 |

0802.1200 |

0802.3100 |

0802.3200 |

0806.1000 |

0806.2000 |

0808.1000 |

0808.2000 |

0812.9000 |

0813.1000 |

0813.2000 |

1101.0000 |

1103.1120 |

1105.1000 |

1105.2000 |

1512.1900 |

1517.1000 |

1604.1300 |

1604.1400 |

1604.1600 |

1704.1000 |

1806.3100 |

1806.3200 |

1806.9000 |

1901.2000 |

1902.1900 |

1902.2000 |

1902.3000 |

1902.4000 |

1905.3100 |

1905.3900 |

1905.4010 |

1905.4090 |

1905.9090 |

2001.1000 |

2001.9010 |

2001.9020 |

2001.9090 |

2002.9010 |

2002.9020 |

2005.2000 |

2005.4000 |

2005.5100 |

2005.5900 |

2005.9000 |

2006.0000 |

2007.1000 |

2007.9100 |

2007.9900 |

2009.1900 |

2009.2000 |

2009.3000 |

2009.4000 |

2009.5000 |

2009.6000 |

2009.7000 |

2009.8090 |

2009.9000 |

2102.1000 |

2102.2000 |

2102.3000 |

2103.3090 |

2103.9010 |

2103.9090 |

2104.1000 |

2104.2000 |

2106.9090 |

2201.1000 |

2201.9000 |

2202.1000 |

2202.9000 |

2203.0000 |

2204.1000 |

2204.2100 |

2204.2900 |

2204.3000 |

2209.0000 |

2828.9030 |

3303.0010 |

3303.0020 |

3303.0030 |

3303.0040 |

3304.1000 |

3305.9000 |

3307.1000 |

3307.2000 |

3307.3000 |

3307.9000 |

3401.1100 |

3401.1990 |

3402.2000 |

3605.0000 |

3923.2100 |

3923.2900 |

3925.9000 |

3926.1000 |

4802.5600 |

4802.6200 |

4814.2000 |

4817.1000 |

4818.1000 |

4818.3000 |

4818.4020 |

4820.2000 |

5407.1000 |

5702.9200 |

5703.1000 |

5703.2000 |

5805.0000 |

6101.1000 |

6101.2000 |

6101.3000 |

6101.9000 |

6102.1000 |

6102.2000 |

6102.3000 |

6102.9010 |

6102.9090 |

6103.1100 |

6103.1200 |

6103.1900 |

6103.2100 |

6103.2200 |

6103.2300 |

6103.2900 |

6103.3100 |

6103.3200 |

6103.3300 |

6103.3900 |

6103.4100 |

6103.4200 |

6103.4300 |

6103.4900 |

6104.1100 |

6104.1200 |

6104.1300 |

6104.1900 |

6104.2100 |

6104.2200 |

6104.2300 |

6104.2900 |

6104.3100 |

6104.3200 |

6104.3300 |

6104.3900 |

6104.4100 |

6104.4200 |

6104.4300 |

6104.4400 |

6104.4900 |

6104.5100 |

6104.5200 |

6104.5300 |

6104.5900 |

6104.6100 |

6104.6200 |

6104.6300 |

6104.6900 |

6105.1000 |

6105.2000 |

6105.9000 |

6106.1000 |

6106.2000 |

6106.9000 |

6107.1100 |

6107.1200 |

6107.1900 |

6107.2100 |

6107.2200 |

6107.2900 |

6108.1100 |

6108.1900 |

6108.2100 |

6108.2200 |

6108.2900 |

6108.3100 |

6108.3200 |

6108.3910 |

6108.3990 |

6109.1000 |

6109.9000 |

6110.1100 |

6110.1200 |

6110.1900 |

6110.2000 |

6110.3000 |

6110.9000 |

6111.1000 |

6111.2000 |

6111.3000 |

6111.9000 |

6112.1100 |

6112.1200 |

6112.1900 |

6112.3100 |

6112.3900 |

6112.4100 |

6112.4900 |

6115.1100 |

6115.1200 |

6115.1900 |

6115.2000 |

6115.9100 |

6115.9200 |

6115.9300 |

6115.9900 |

6201.1100 |

6201.1200 |

6201.1300 |

6201.1900 |

6202.1100 |

6202.1200 |

6202.1300 |

6202.1900 |

6203.1100 |

6203.1200 |

6203.1900 |

6203.2100 |

6203.2200 |

6203.2300 |

6203.2900 |

6203.3100 |

6203.3200 |

6203.3300 |

6203.3900 |

6203.4100 |

6203.4200 |

6203.4300 |

6203.4900 |

6204.1100 |

6204.1200 |

6204.1300 |

6204.1900 |

6204.2100 |

6204.2200 |

6204.2300 |

6204.2900 |

6204.3100 |

6204.3200 |

6204.3300 |

6204.3900 |

6204.4100 |

6204.4200 |

6204.4300 |

6204.4400 |

6204.5100 |

6204.5200 |

6204.5300 |

6204.5900 |

6204.6100 |

6204.6200 |

6204.6300 |

6204.6900 |

6205.1000 |

6205.2000 |

6205.3000 |

6205.9000 |

6206.1000 |

6206.2000 |

6206.3000 |

6206.4000 |

6206.9000 |

6207.1100 |

6207.1900 |

6207.2100 |

6207.2200 |

6207.2900 |

6207.9100 |

6208.1100 |

6208.1900 |

6208.2100 |

6208.2200 |

6208.2900 |

6211.1100 |

6211.1200 |

6211.3210 |

6211.3900 |

6212.1000 |

6212.2000 |

6213.9000 |

6214.1000 |

6214.9000 |

6215.9000 |

6301.2000 |

6301.3000 |

6301.4000 |

6301.9000 |

6302.2100 |

6302.2200 |

6302.2900 |

6304.1900 |

6304.9900 |

6309.0000 |

6401.1000 |

6401.9900 |

6402.1900 |

6402.2000 |

6402.3000 |

6402.9900 |

6403.1900 |

6403.2000 |

6403.4000 |

6403.5100 |

6403.5900 |

6403.9100 |

6403.9900 |

6404.1100 |

6404.1900 |

6404.2000 |

6405.1000 |

6405.2000 |

6405.9000 |

6908.1000 |

6908.9000 |

6911.1000 |

6911.9000 |

7003.1200 |

7007.1110 |

7007.2110 |

7013.1000 |

7013.2900 |

7013.3200 |

7013.3900 |

7020.0010 |

7318.1100 |

7318.1200 |

7318.1500 |

7318.1600 |

7318.1900 |

7318.2100 |

7318.2200 |

7318.2300 |

7318.2900 |

7321.1119 |

7322.1100 |

7322.1900 |

7323.9100 |

7323.9200 |

7323.9300 |

7323.9400 |

7323.9900 |

7324.1000 |

7615.1900 |

8414.5110 |

8415.1090 |

8415.8190 |

8418.1019 |

8418.2119 |

8418.2219 |

8418.2919 |

8418.3000 |

8419.1190 |

8419.8119 |

8422.1190 |

8405.1190 |

8450.1290 |

8450.1919 |

8450.1999 |

8452.1090 |

8481.8010 |

8481.9000 |

8501.4000 |

8501.5100 |

8504.1010 |

8506.1000 |

8507.1000 |

8509.4000 |

8516.1000 |

8516.3100 |

8516.4000 |

8516.7100 |

8517.1100 |

8517.1990 |

8527.1300 |

8527.2100 |

8527.3130 |

8528.1290 |

8528.1390 |

8528.2190 |

8529.1060 |

8529.1070 |

8533.1000 |

8536.5010 |

8536.5090 |

8536.6190 |

8536.6910 |

8536.6990 |

8536.9020 |

8539.2200 |

8543.8900 |

8711.1090 |

9001.4000 |

9006.5200 |

9006.5300 |

9028.2010 |

9401.6100 |

9401.6900 |

9401.7100 |

9401.7900 |

9403.5000 |

9403.6000 |

9403.8000 |

9404.1000 |

9404.2900 |

9405.1000 |

9405.4000 |

9405.9100 |

9405.9900 |

9606.2100 |

9606.2200 |

9606.2900 |

9607.1100 |

9607.1900 |

9608.1000 |

9608.9900 |

9609.1000 |

9617.0000 |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στόχοι

Οι περιπτώσεις πρακτικών που είναι αντίθετες από το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της παρούσας συμφωνίας, ρυθμίζονται σύμφωνα με την κατάλληλη νομοθεσία κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες στο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η αρνητική επίπτωση που μπορούν να έχουν αυτές οι πρακτικές στα σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους.

Οι αρμοδιότητες των αρχών ανταγωνισμού των μερών για τη ρύθμιση αυτών των περιπτώσεων, απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες των αντίστοιχων δικαίων τους περί του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων και οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός των αντίστοιχων εδαφών τους, και των οποίων οι δραστηριότητες έχουν κάποια επίπτωση σ’ αυτά τα εδάφη.

Στόχος των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος είναι να προωθήσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των μερών κατά την εφαρμογή του δικαίου τους περί του ανταγωνισμού ώστε οι περιορισμοί του ανταγωνισμού να μην εμποδίζουν ούτε να καταργούν τα θετικά οφέλη που θα πρέπει να προκύψουν από την προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Αλγερίας.

2. Ορισμοί

Για την εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να νοούνται ως:

α) "δίκαιο περί του ανταγωνισμού":

i) για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ("η Κοινότητα"), τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4064/89 και το παράγωγο δίκαιο που θέσπισε η Κοινότητα·

ii) για την Αλγερία: το διάταγμα αριθ. 95-06 της 23 Chaabane 1415 που αντιστοιχεί στις 25 Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τον ανταγωνισμό, καθώς και οι διατάξεις εφαρμογής του·

iii) κάθε τροποποίηση ή κατάργηση, που μπορούν να αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις·

β) "αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή":

i) για την Κοινότητα: η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που της ανατίθενται από το δίκαιο περί ανταγωνισμού της Κοινότητας, και

ii) για την Αλγερία: το Συμβούλιο του ανταγωνισμού·

γ) "μέτρα εφαρμογής": κάθε δραστηριότητα εφαρμογής του δικαίου περί του ανταγωνισμού μέσω έρευνας ή διαδικασίας που διενεργεί η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή ενός μέρους και που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων·

δ) "αντιανταγωνιστική πράξη" και "συμπεριφορά και πρακτική που περιορίζουν τον ανταγωνισμό": κάθε συμπεριφορά ή ενέργεια που δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του δικαίου περί του ανταγωνισμού ενός μέρους και που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

3. Κοινοποίηση

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή κάθε μέρους κοινοποιεί στην αρμόδια περί του ανταγωνισμού αρχή του άλλου μέρους όλα τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζει αν:

α) η κοινοποιούσα αρχή θεωρεί ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέτρα εφαρμογής του άλλου μέρους·

β) μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό, σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) αναφέρονται σε περιορισμούς του ανταγωνισμού που μπορούν να έχουν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος του άλλου μέρους·

δ) αφορούν αντιανταγωνιστικές πράξεις που λαμβάνουν κυρίως χώρα στο έδαφος του άλλου μέρους,

και

ε) επιβάλλουν ορισμένους όρους ή απαγορεύουν μια δράση στο έδαφος του άλλου μέρους.

Στο μέτρο του δυνατού και στο βαθμό που αυτό δεν είναι αντίθετο προς το δίκαιο περί ανταγωνισμού των μερών και δεν εμποδίζει μία διεξαγόμενη έρευνα, η κοινοποίηση λαμβάνει χώρα κατά την αρχική φάση της διαδικασίας, για να μπορέσει η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή που λαμβάνει την κοινοποίηση να εκφέρει την γνώμη της. Αυτή η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις γνώμες κατά την λήψη της αποφάσεώς της.

Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.1 του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς για να γίνεται η αξιολόγηση με βάση τα συμφέροντα του άλλου μέρους.

Τα μέρη δεσμεύονται να προβαίνουν στις προαναφερθείσες κοινοποιήσεις στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με τους διοικητικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.

4. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικός χαρακτήρας

Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν την καλή εφαρμογή του αντίστοιχου δικαίου τους περί ανταγωνισμού και για να προωθήσουν την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικού χαρακτήρα που ισχύουν δυνάμει των αντιστοίχων νομοθεσιών των δύο μερών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων η διάδοση απαγορεύεται ρητά ή, στην περίπτωση που διαδοθούν, μπορούν να βλάψουν τα μέρη, δεν ανακοινώνονται χωρίς τη ρητή συναίνεση της πηγής από την οποία προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Κάθε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή διατηρεί, στο μέτρο του δυνατού, το απόρρητο κάθε πληροφορία που της ανακοινώνεται εμπιστευτικά από την άλλη αρχή περί του ανταγωνισμού δυνάμει των κανόνων και αντιτίθεται, στο μέτρο του δυνατού, σε κάθε αίτηση ανακοίνωσης αυτών των πληροφοριών που της υποβάλλει τρίτος χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής που έχει χορηγήσει αυτές τις πληροφορίες.

5. Συντονισμός των μέτρων εφαρμογής

Κάθε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος την επιθυμία να γίνει συντονισμός των μέτρων εφαρμογής σε συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτός ο συντονισμός δεν εμποδίζει τις αρχές για τον ανταγωνισμό να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις.

Για να καθορισθεί ο βαθμός συντονισμού, οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές λαμβάνουν υπόψη:

α) τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο ανταγωνισμός·

β) αν πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικές πληροφορίες·

γ) τη μείωση του κόστους για τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς,

και

δ) τις τηρητέες προθεσμίες ανάλογα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.

6. Διαβουλεύσεις όταν θίγονται τα σημαντικά συμφέροντα ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

Όταν μια αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θεωρεί ότι μια ή περισσότερες επιχειρήσεις που ευρίσκονται στο έδαφος ενός εκ των μερών προβαίνει ή έχει προβεί σε αντιανταγωνιστικές πράξεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, που θίγουν σοβαρά τα συμφέροντα του μέρους που εκπροσωπεί, μπορεί να ζητεί το άνοιγμα διαβουλεύσεων με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή του άλλου μέρους, δεδομένου ότι αυτή η αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη ενδεχόμενης δράσης δυνάμει του δικαίου της περί ανταγωνισμού και δεν περιορίζει την πλήρη ελευθερία της ενδιαφερόμενης αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής να αποφασίζει τελεσίδικα. Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή της οποίας ζητείται η συνδρομή, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της.

Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία του, κάθε μέρος λαμβάνει υπόψη τα σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους όταν καθιερώνει μέτρα εφαρμογής. Όταν μια αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή θεωρεί ότι ένα μέτρο εφαρμογής που έλαβε η αρχή για τον ανταγωνισμό του άλλου μέρους δυνάμει του δικαίου του περί του ανταγωνισμού, μπορεί να θίξει τα σημαντικά συμφέροντα του μέρους που εκπροσωπεί, ανακοινώνει τις απόψεις της σχετικά με αυτό το θέμα στην άλλη αρχή του ανταγωνισμού ή ζητά το άνοιγμα διαβουλεύσεων με την τελευταία. Με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης της σε εφαρμογή του δικαίου της περί του ανταγωνισμού και της πλήρους ελευθερίας της να αποφασίζει τελεσίδικα, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή της οποίας ζητείται η συνδρομή, εξετάζει προσεκτικά και ευμενώς τις γνώμες που έχει εκφέρει η αιτούσα αρχή του ανταγωνισμού, και ιδίως κάθε σύσταση όσον αφορά τα άλλα πιθανά μέσα ικανοποίησης των αναγκών και στόχων του μέτρου εφαρμογής.

7. Τεχνική συνεργασία

Τα μέτρα αναπτύσσουν την αναγκαία τεχνική συνεργασία για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την αντίστοιχη εμπειρία τους και για να ενισχύσουν την εφαρμογή του δικαίου τους περί του ανταγωνισμού και της πολιτικής τους ανταγωνισμού, ανάλογα με τους πόρους που διαθέτουν.

Η συνεργασία προβλέπει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) δράσεις κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία·

β) σεμινάρια, που θα απευθύνονται ειδικότερα στους υπαλλήλους,

και

γ) μελέτες σχετικά με το δίκαιο και τις πολιτικές του ανταγωνισμού για να ευνοηθεί η ανάπτυξη.

8. Τροποποίηση και αναπροσαρμογή των κανόνων

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να τροποποιήσει τις παρούσες λεπτομέρειες εφαρμογής.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πριν από το τέλος του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Αλγερία και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή/και τα κράτη μέλη τους, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προσχωρούν στις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις και εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές:

- τη διεθνή σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Ρώμη 1961), καλούμενη "σύμβαση της Ρώμης"·

- τη συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τη διαδικασία που αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980) που εφεξής αποκαλείται "συνθήκη της Βουδαπέστης"·

- τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Μαρακές, 15 Απριλίου 1994), στην οποία λαμβάνεται υπόψη η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο άρθρο 65 της εν λόγω συμφωνίας·

- το πρωτόκολλο στο διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων, (1989), που εφεξής καλείται "πρωτόκολλο στο διακανονισμό της Μαδρίτης"·

- τη συνθήκη για το δίκαιο των σημάτων (Γενεύη, 1994)·

- τη συνθήκη της ΠΟΠΙ για το δικαίωμα του δημιουργού (Γενεύη, 1996)·

- τη συνθήκη της ΠΟΠΙ για τις ερμηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές (Γενεύη, 1996).

Τα δύο μέρη εξασφαλίζουν συνεχώς την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις:

- τη συμφωνία της Νικαίας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη 1977), εφεξής καλούμενη "συμφωνία της Νικαίας"·

- τη συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984)·

- τη σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην πράξη της Στοκχόλμης του 1967 (Ένωση των Παρισίων), εφεξής καλούμενη "σύμβαση των Παρισίων"·

- τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων στην πράξη των Παρισίων της 24 Ιουλίου 1971, γνωστή με το όνομα "σύμβαση της Βέρνης"·

- το διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων, στην πράξη της Στοκχόλμης του 1969 (Ένωση της Μαδρίτης) που εφεξής καλείται "διακανονισμός της Μαδρίτης",

και

στο μεταξύ τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προαναφερόμενες πολυμερείς συμβάσεις. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει ότι το παρόν σημείο εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις στον εν λόγω τομέα.

Πριν από το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Αλγερία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή/και τα κράτη μέλη της, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προσχωρούν στη διεθνή σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (πράξη της Γενεύης, 1991), αποκαλούμενη "σύμβαση UPOV", και εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Η προσχώρηση σ’ αυτήν τη σύμβαση μπορεί να αντικατασταθεί, με τη συμφωνία και των δύο μερών, από την εφαρμογή ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος sui generis για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών.

--------------------------------------------------

Top