EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0116(01)

Διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας - Κανόνες που αφορούν τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τις διαφορές που προκύπτουν από τη διαμετακόμιση

OJ L 11, 16.1.1999, p. 39–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 5 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 5 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 32 - 37

In force

21999A0116(01)

Διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας - Κανόνες που αφορούν τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τις διαφορές που προκύπτουν από τη διαμετακόμιση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 16/01/1999 σ. 0039 - 0044


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 στοιχείο στ) της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, εφαρμόζονται στη μεσολάβηση για τις διαφορές δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 στοιχεία α) έως γ) της εν λόγω συνθήκης.

Οι όροι των κανόνων αυτών χρησιμοποιούνται υπό την αυτήν έννοια όπως και στη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Τα αναφερόμενα άρθρα είναι αυτά της ανωτέρω συνθήκης.

Κανόνας 1: Κοινοποίηση διαφοράς

1. Η παραπομπή διαφοράς στον γενικό γραμματέα εκ μέρους συμβαλλόμενου μέρους γίνεται γραπτώς και καθορίζει τα διαφωνούντα μέρη («Μέρη») 7 συνοψίζει τα σχετικά γεγονότα και τη βάση της απαίτησης του συμβαλλόμενου μέρους 7 επιβεβαιώνει επίσης ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα σχετικά συμβατικά ή άλλα μέσα επίλυσης διαφορών που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως μεταξύ των διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών ή μεταξύ οιωνδήποτε φορέων που υπόκεινται στον έλεγχο ή στη δικαιοδοσία διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών.

2. Μόλις καταστεί εφικτό, μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της προσφυγής, ο γενικός γραμματέας κοινοποιεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας την ύπαρξη της προσφυγής και τα καλεί να δηλώσουν κατά πόσον θεωρούν ότι αποτελούν ένα από τα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να διορίσει μεσολαβητή δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 στοιχείο β). Η μορφή της κοινοποίησης προς τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζεται από τον γενικό γραμματέα, αλλά ο γενικός γραμματέας εξασφαλίζει την παροχή επαρκούς πληροφόρησης, ώστε να μπορέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη να προβούν στην αναγκαία εκτίμηση των συμφερόντων τους.

3. Ο γενικός γραμματέας διαβιβάζει αντίγραφο της γραπτής κοινοποίησης της προσφυγής για τη διαφορά σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει καθοριστεί εν προκεμένω ως μέρος. Ο γενικός γραμματέας δύναται να καλέσει οποιοδήποτε μέρος που έχει καθοριστεί στην προσφυγή να υποβάλει απαντητικό υπόμνημα, προκειμένου να περιληφθεί στο υλικό που θα δοθεί στο μεσολαβητή κατά το διορισμό του. Το εν λόγω μέρος δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί προς το αίτημα αυτό.

Κανόνας 2: Διορισμός μεσολαβητή

1. Ο γενικός γραμματέας αποφασίζει για την κατάλληλη μορφή διαβούλευσης όσον αφορά το διορισμό μεσολαβητή. Κατά το διορισμό, ο γενικός γραμματέας λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη του τη σημασία διορισμού ενός μεσολαβητή ο οποίος:

i) να έχει ή να είναι πιθανόν να έχει την εμπιστοσύνη των μερών 7

ii) να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος 7

iii) να αποφεύγει πραγματικές ή φαινομενικές συγκρούσεις συμφερόντων 7

iv) να σέβεται τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας των παρόντων κανόνων και

v) να διεξάγει τις διαδικασίες κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Η απόφαση του γενικού γραμματέα να διορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι τελεσίδικη, και υπόκειται στον κανόνα 4 σημείο 1.

3. Κατά το διορισμό, ο μεσολαβητής υπογράφει τη δήλωση του προσαρτήματος 1 και γνωστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία η οποία μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι του είναι γνωστή και είναι ενδεχόμενο να θίξει ή να γεννήσει βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τον τύπο των πληροφοριών που περιγράφονται στον ενδεικτικό κατάλογο του προσαρτήματος 2.

4. Ο γενικός γραμματέας, στο έγγραφο διορισμού του μεσολαβητή, διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με τα μέρη και τα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη δήλωση του μεσολαβητή και γνωστοποιεί στο μεσολαβητή κάθε πληροφορία σχετικά με τη συνδιαλλαγή.

5. Εάν ο γενικός γραμματέας επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο ε) να μην διορίσει μεσολαβητή, ενημερώνει γραπτώς και το συντομότερο δυνατό τα μέρη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την απόφασή του.

Κανόνας 3: Παραίτηση, θάνατος ή ανικανότητα του μεσολαβητή

1. Ο μεσολαβητής μπορεί να παραιτηθεί υποβάλλοντας την παραίτησή του/της στο γενικό γραμματέα.

2. Εάν ο μεσολαβητής παραιτηθεί, αποθάνει ή, κατά τη γνώμη του γενικού γραμματέα, καταστεί ακατάλληλος ή ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο γενικός γραμματέας κοινοποιεί το γεγονός αυτό αμέσως στα μέρη και στα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη. Η διαδικασία λογίζεται ανασταλείσα προκειμένου να τηρηθεί η προσθεσμία του άρθρου 7 παράγραφος 7 στοιχείο γ).

3. Ο γενικός γραμματέας. έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, μπορεί να ενθαρρύνει τα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με την ταχύτερη δυνατή μέθοδο διαδικασίας.

4. Ο γενικός γραμματέας, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη και τα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη, ορίζει νέο μεσολαβητή, το συντομότερο δυνατό, αλλά πάντως όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την παραίτηση, το θάνατο ή την ανικανότητα του μεσολαβητή. Ο γενικός γραμματέας παρέχει στο νέο μεσολαβητή τα αποδεικτικά σοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων και των υλικών που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

5. Ο γενικός γραμματέας δύναται, ως μέρος των όρων διορισμού του νέου μεσολαβητή, να καθορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, προθεσμία για τη διαδικαία συνδιαλλαγής. Η προθεσμία μπορεί να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των μερών ή, ελλείψει αυτής, την κρίση του γενικού γραμματέα σχετικά με την καταλληλότερη προθεσμία σε σχέση με το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, τις περιστάσεις της διαφοράς και το στόχο της ταχείας επίλυσης της διαφοράς.

Κανόνας 4: Έκπτωση του μεσολαβητή

1. Κάθε μέρος ή άλλο ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ή αποκτά αποδεικτικά στοιχεία για συμπεριφορά του μεσολαβητή ασυνεπή προς την ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμπεριφορά της μεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως τον γενικό γραμματέα γραπτώς.

2. Ο γενικός γραμματέας αποφασίζει το συντομότερο δυνατό κατά πόσον πρέπει να εκπέσει ο μεσολαβητής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθεί στον μεσολαβητή ευκαιρία να απαντήσει. Ο γενικός γραμματέας μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία. Ο γενικός γραμματέας ενημερώνει τα μέρη και τα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη για την απόφασή του σχετικά με την έκπτωση του μεσολαβητή.

3. Ο γενικός γραμματέας, έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, ενθαρρύνει τα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με την ταχύτερη μέθοδο διαδικασίας.

4. Ο γενικός γραμματέας, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, διορίζει νέο μεσολαβητή το συντομότερο δυνατόν, αλλά πάντως όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία έκπτωσης του μεσολαβητή. Ο γενικός γραμματέας παρέχει στο νέο μεσολαβητή τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων και των υλικών, που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ο νέος μεσολαβητής, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, αποφασίζει πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία.

5. Ο γενικός γραμματέας δύναται, ως μέρος των όρων διορισμού νέου μεσολαβητή, να καθορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, προθεσμία για τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Η προθεσμία μπορεί να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των μερών ή, ελλείψει αυτής, την κρίση του γενικού γραμματέα σχετικά με την καταλληλότερη προθεσμία σε σχέση με το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, τις περιστάσεις της διαφοράς και το στόχο της ταχείας επίλυσης της διαφοράς.

Κανόνας 5: Διεξαγωγή της διαδιακασίας συνδιαλλαγής

1. Ο μεσολαβητής διεξάγει τη διαδικαία συνδιαλλαγής κατά τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο, τηρουμένων των παρόντων κανόνων και των αρχών της αμεροληψίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.

2. Το συντομότερο δυνατό, ο μεσολαβητής διαβουλεύεται με τα μέρη που καθορίζονται στην προσφυγή προκειμένου να λάβει γνώση των απόψεών τους όσον αφορά τα θέματα της διαφοράς και να βεβαιωθεί ότι τα μέρη καθορίζονται προσηκόντως κατά την έναρξη της διαδικασίας. Αυτό γίνεται με τα μέσα που θεωρεί ο μεσολαβητής καταλληλότερα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτηματολογίων, των διασκέψεων, των συνεδριάσεων ή της υποβολής γραπτού ή άλλου υλικού.

3. Ο μεσολαβητής διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία που του παρέχεται από ένα μέρος καθίσταται διαθέσιμη στο άλλο μέλος ή στα άλλα μέρη., Ο μεσολαβητής δύναται να παρεκκλίνει του κανόνα της πλήρους διαφάνειας όταν κρίνει ότι η εν λόγω πληροφορία είναι εμπιστευτική από εμπορικής πλευράς και το ενδιαφερόμενο μέρος έχει εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η διαφάνεια θα ζημίωνε τα συμφέροντά του.

4. Αφού ζητήσει τη γνώμη των μερών, ο μεσολαβητής καθορίζει τον τόπο συνάντησης ή κατάθεσης προφορικών δηλώσεων, λαμβάνονατας υπόψη τις περιστάσεις της διαδικασίας συνδιαλλαγής και την ανάγκη να περιοριστούν τα έξοδα αυτής. Ο μεσολαβητής θα εξετάσει τη σκοπιμότητα να χρησιμοποιηθούν οι εγκασταστάσεις της γραμματείας του Χάρτη Ενέργειας και, κατόπιν συμφωνίας των μερών, δύναται να προβεί σε ρυθμίσεις με τον γενικό γραμματέα για μια τέτοια χρήση.

Κανόνας 6: Εκπροσώπηση και συνδρομή

Τα μέρη δύνανται να εκπροσωπούνται ή να επικουρούνται από πρόσωπα της επιλογής τους. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των προσώπων αυτών ανακοινώνονται γραπτώς στο άλλο μέρος ή στα άλλα μέρη, στον μεσολαβητή και στον γενικό γραμματέα.

Κανόνας 7: Μάρτυρες και εμπειρογνώμονες

1. Ο μεσολαβητής δύναται να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ή ειδική γνωμάτευση από πρόσωπα που έχουν πληροφόρηση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με τη διαφορά. Τα στοιχεία ή η γνωμάτευση διατίθενται στα μέρη.

2. Κάθε μέρος, σε οποιοδήποτε στάδιο της διααδικασίας, δύναται να ζητήσει να ακροαστεί ο μεσολαβητής τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες, τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων το μέρος θεωρεί κρίσιμο. Ο μεσολαβητής καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η ακρόαση αυτή.

3. Οι μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες εξετάζονται από τον μεσολαβητή. Δύνανται επίσης τα μέρη να τους υποβάλλουν ερωτήσεις υπό τον έλεγχο του μεσολαβητή.

4. Αξιωματούχος διαφωνούντος μέρους δύναται, εφόσον του δοθεί άδεια, να παρουσιαστεί ως μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας και να παρέχει πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας. Στο σχετικό αίτημα πρέπει να αναφέρονται ειδικά τα θέματα επί των οποίων θα ερωτηθεί ο αξιωματούχος και η ιδιότητα υπό την οποία θα ενεργήσει.

5. Εάν μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί στον τόπο της ακρόασης, ο μεσολαβητής, κατόπιν συμφωνίας των μερών, δύναται να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να δοθούν τα αποδεικτικά στοιχεία εγγράφως, ή να ληφθούν αλλού κατόπιν εξέτασης. Τα μέρη λαμβάνουν αντίγραφο κάθε τέτοιας γραπτής κατάθεσης ή έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε τέτοια εξέταση.

Κανόνας 8: Διοικητική συνδρομή

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ο μεσολαβητής, με τη συμφωνία των μερών, μπορεί να μεριμνήσει για την παροχή διοικητικής ή τεχνικής συνδρομής εκ μέους της γραμματείας του Χάρτη Ενέργειας ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου οργανισμού ή προσώπου.

Κανόνας 9: Συνεργασία των μερών με τον μεσολαβητή

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται με καλή πίστη με το μεσολαβητή, και ειδικότερα κατ' αίτησή του/της, διαβιβάζουν όλα τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες και εξηγήσεις και χρησιμοποιούν τα μέσα που διαθέτουν ώστε να επιτρέψουν στον μεσολαβητή/μεσολαβήτρια να ακροαστεί τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες που επιθυμεί να κλητεύσει. Επίσης, αν ο μεσολαβητής επιθυμεί να επισκεφθεί έναν τόπο συνδεόμενο προς τη διαφορά και να προβεί σε έρευνες, τα μέρη τον διευκολύνουν.

2. Τα μέρη τηρούν τις προθεσμίες που συμφωνούνται ή που ορίζει ο μεσολαβητής.

Κανόνας 10: Προτάσεις για τη ρύθμιση της διαφοράς

1. Τα μέρη, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν προσκλήσεως του μεσολαβητή, μπορούν να υποβάλουν στο μεσολαβητή προτάσεις για τη ρύθμιση της διαφοράς.

2. Ο μεσολαβητής, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, μπορεί να υποβάλει προτάσεις για τη ρύθμιση της διαφοράς.

Κανόνας 11: Συμφωνία των μερών

1. Τυχόν συμφωνία μεταξύ των μερών περί επίλυσης της διαφοράς ή περί της διαδικασίας προς επίλυση πρέπει να είναι γραπτή και να υπογράφεται από τα μέρη.

2. Ο μεσολαβητής πληροφορεί εγγράφως τον γενικό γραμματέα για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο γενικός γραμματέας κοινοποιεί την πληροφορία αυτή σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας.

Κανόνας 12: Σύσταση/απόφαση του μεσολαβητή

1. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο γ) ή στον κανόνα 3 σημείο 5 ή στον κανόνα 4 σημείο 5, ο μεσολαβητής:

α) καταγράφει τη σύστασή του/της είτε για επίλυση της διαφοράς ή για διαδικασία επίλυσής της και την απόφασή του/της σχετικά με τα προσωρινά τιμολόγια και τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη διαμετακόμιση, μεταξύ των οποίων και την ημερομηνία έναρξης 7

β) αιτιολογεί τη σύσταση και την απόφασή του/της και

γ) υποβάλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα της σύστασης και της απόφασής του/της στα μέρη και τον γενικό γραμματέα.

2. Ο γενικός γραμματέας:

α) καταχωρεί υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύστασης και της απόφασης στα αρχεία της γραμματείας 7

β) ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι υποβλήθηκε σύσταση και ότι λήφθηκε απόφαση για τα προσωρινά τιμολόγια.

Κανόνας 13: Περάτωση των διαδικασιών συνδιαλλαγής

Οι διαδικασίες συνδιαλλαγής περατώνονται:

α) με την υπογραφή συμφωνίας των μερών βάσει του κανόνα 11

ή

β) με την υποβολή σύστασης ή με τη λήψη απόφασης εκ μέρους του μεσολαβητή για τα προσωρινά τιμολόγια βάσει του κανόνα 12.

Κανόνας 14: Γλώσσες

1. Ο μεσολαβητής, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, αποφασίζει σε ποια ή ποιες γλώσσες θα διεξαχθεί η διαδικασία.

2. Αν ο μεσολαβητής αποφασίσει να χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες γλώσσες, τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε εξ αυτών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, με τη χρήση μετάφρασης ή διερμηνείας, εάν το αποφασίσει ο μεσολαβητής. Ο μεσολαβητής μεριμνά ώστε η σύσταση και η απόφασή του/της να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα ή τις γλώσσες, τις οποίες έχει ορίσει για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Κανόνας 15: Έξοδα

1. Ο μεσολαβητής μπορεί να ζητήσει από τα μέρη να καταθέσουν ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι των εξόδων που εκτίθενται στο σημείο 2 στοιχεία α) έως δ). Όλα τα ποσά που καταθέτουν τα μέρη βάσει της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται στο γενικό γραμματέα, ο οποίος προβαίνει στις εκταμιεύσεις για τα έξοδα που απαριθμούνται στο σημείο 2.

2. Κατά την περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ο μεσολαβητής καθορίζει τα έξοδα της συνδιαλλαγής και τα γνωστοποιεί εγγράφως στα μέρη και το γενικό γραμματέα. Ο όρος «έξοδα» περιλαμβάνει μόνο:

α) την αμοιβή του μεσολαβητή, την οποία καθορίζει κατά το διορισμό ο γενικός γραμματέας, σύμφωνα με τον κανονισμό 14 των διοικητικών και δημοσιονομικών κανονισμών του διεθνούς κέντρου για το διακανονισμό των διαφόρων εξ επενδύσεων 7

β) τα ταξιδιωτικά και λοιπά έξοδα του μεσολαβητή 7

γ) τα ταξιδιωτικά και λοιπά έξοδα των μαρτύρων και των εμπειρογνωμόνων, των οποίων την εξέταση ζήτησε ο μεσολαβητής βάσει του κανόνα 7 σημείο 1 7

δ) τα έξοδα που συνδέονται με τη χρήση εγκαταστάσεων, εκτός της έδρας της γραμματείας του Χάρτη Ενέργειας, για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων 7

ε) το κόστος τυχόν διοικητικής συνδρομής την οποία παρέσχε, βάσει του κανόνα 8, οργανισμός ή πρόσωπο εκτός της γραμματείας του Χάρτη Ενέργειας και

στ) τα έξοδα που απαιτήθηκαν κατά τη διαδικασία για μετάφραση ή/και διερμηνεία βάσει του κανόνα 14.

3. Εάν η συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τα μέρη βάσει του κανόνα 11, προβλέπει κατανομή των εξόδων, ο μεσολαβητής κατανέμει τα έξοδα μεταξύ των μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της διαδικασίας και ενημερώνει εγγράφως τα μέρη και τον γενικό γραμματέα. Όλα τα άλλα έξοδα στα οποία προέβη κάθε μέρος καλύπτονται από το μέρος αυτό.

4. Ο γενικός γραμματέας αποδίδει στα μέρη λογαριασμό για τις προκαταβολές που εισέπραξε και επιστρέφει στα μέρη τυχόν αχρεώστητα υπόλοιπα ή ζητά την καταβολή οφειλομένων, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του μεσολαβητή περί κατανομής των εξόδων.

Κανόνας 16: Απόρρητο

1. Οι παρόντες κανόνες δεν περιέχουν καμία απόκλιση από τη νομοθεσία των μερών σχετικά με τη μεταχείριση απόρρητων πληροφοριών, περιλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Εάν κάποιο μέρος παραλείψει να παράσχει απόρρητες πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως βάσει των κανόνων 5 και 7, οφείλει να παράσχει αιτιολόγηση και μια μη εμπιστευτική σύνοψη των πληροφοριών που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία. Όταν γίνεται παρέκκλιση από τον κανόνα της πλήρους διαφάνειας βάσει του κανόνα 5 σημείο 3, το ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει επίσης στο άλλο μέρος ή μέρη μη εμπιστευτική σύνοψη των πληροφοριών, σε μορφή τέτοια που να δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία.

3. Ο μεσολαβητής, τα μέρη και όλα τα πρόσωπα που, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, μετέχουν στη διαδικασία συνδιαλλαγής, τηρούν το απόρρητο όλων των ζητημάτων που σχετίζονται προς αυτήν. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της. Το απόρρητο καταλαμβάνει και τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των μερών, βάσει του κανόνα 11, και τη σύσταση και την απόφαση του μεσολαβητή βάσει του κανόνα 12, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά ή αν η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εφαρμογής και της εκτέλεσης.

Κανόνας 17: Ρόλος του μεσολαβητή σε άλλες διαδικασίες

Ο μεσολαβητής δεν μπορεί να ενεργεί ως διαιτητής ή ως εκπρόσωπος ή σύμβουλος σε οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική διαδικασία επί της διαφοράς η οποία αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Τα μέρη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να προτείνουν τον μεσολαβητή ως μάρτυρα σε παρόμοια διαδικασία.

Κανόνας 18: Παραδεκτό των αποδείξεων σε άλλες διαδικασίες

Τα μέρη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να προτείνουν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε διαιτητική, δικαστική ή διοικητική διαδικασία, είτε αυτή συνδέεται με τη διαφορά η οποία αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας συνδιαλλαγής είτε όχι:

α) γνώμες που εξέφρασαν ή προτάσεις που υπέβαλαν τα μέρη ενόψει ενδεχόμενης επίλυσης της διαφοράς 7

β) ομολογίες στις οποίες προέβησαν τα μέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής 7

γ) προτάσεις του μεσολαβητή 7

δ) το γεγονός ότι κάποιο μέρος δήλωσε πρόθυμο να δεχθεί πρόταση του μεσολαβητή για επίλυση της διαφοράς.

Προσάρτημα 1

Συνδιαλλαγή αριθ. . . . . . . . . . . . . . .

ΔΗΛΩΣΗ

Ανέγνωσα και έλαβα γνώση των κανόνων για την επίλυση διαφορών σχετικών με τη διαμετακόμιση και δεσμεύομαι ότι η διαδικασία συνδυαλλαγής θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Θα εξετάσω μόνο ζητήματα που θα τεθούν στο πλαίσιο των ευθυνών μου βάσει των κανόνων και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους.

Θα τηρήσω το απόρρητο των πληροφοριών που περιέχονται εν γνώσει μου συνεπεία της συμμετοχής μου στη διαδικασία αυτή, καθώς και του περιεχομένου τυχόν συμφωνίας μεταξύ των μερών της παρούσας διαφοράς, βάσει του κανόνα 11, ή τυχόν σύστασης και απόφασής μου βάσει του κανόνα 12.

Δεν θα λάβω οποιαδήποτε οδηγία ή αμοιβή σχετικά με τη διαδικασία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός από εκείνες που ορίζονται στους κανόνες και στους όρους του διορισμού μου από τον γενικό γραμματέα.

Δεν θα ενεργήσω ως διαιτητής ή ως εκπρόσωπος ή σύμβουλος σε οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική διαδικασία επί της διαφοράς η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Διά της παρούσας γνωστοποιώ (1) οποιαδήποτε πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία μου ή που θα μπορούσε να γεννήσει βάσιμες αμφιβολίες για την ακεραιότητα και την αμεροληψία της παρούσας διαδικασίας συνδιαλλαγής και θα ενημερώσω αμέσως τον γενικό γραμματέα για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών μου δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να αφορά την επιτέλεση των καθηκόντων μου ως μεσολαβητή.

Σε περίπτωση που παραιτηθώ ή που δεν είμαι σε θέση να ολοκληρώσω τη διαδικασία συνδιαλλαγής, θα επιστρέψω στον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και το υλικό που περιήλθε στην κατοχή μου συνεπεία του διορισμού μου.

Υπογραφή: Ημερομηνία:

Προσάρτημα 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ο παρών κατάλογος περιέχει παραδείγματα για το είδος των πληροφοριών, τις οποίες θα πρέπει βάσει των κανόνων να γνωστοποιεί όποιος διορίζεται μεσολαβητής σε διαφορά σχετική με τη διαμετακόμιση.

Κάθε μεσολαβητής έχει συνεχές καθήκον να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κανόνα 2 σημείο 3, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

α) οικονομικά συμφέροντα (π.χ. επενδύσεις, δάνεια, μετοχές, τόκους, λοιπές οφειλές) 7 επιχειρηματικά συμφέροντα (π.χ. διεύθυνση ή άλλα συμβατικά συμφέροντα) 7 και ιδιοκτησιακά συμφέροντα σχετικά με την επίδικη διαφορά) 7

β) επαγγελματικά συμφέροντα (π.χ. εάν το πρόσωπο είχε ή έχει σχέση με ιδιώτες πελάτες ή τυχόν συμφέροντα σε διαδικασίες εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου και τις επιπτώσεις τους, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα παρόμοια με αυτά που εξετάζονται στην επίδικη διαφορά 7

γ) άλλα ενεργά συμφέροντα (π.χ. ενεργό συμμετοχή σε ομάδες δημοσίου συμφέροντος ή άλλες οργανώσεις που μπορεί να έχουν δεδηλωμένο στόχο συναφή προς την επίδικη διαφορά) 7

δ) εκφράσεις της προσωπικής του άποψης για ζητήματα συναφή με αυτά που εξετάζονται στην επίδικη διαφορά (π.χ. δημοσιεύσεις, δημόσιες δηλώσεις) 7

ε) εργασιακά ή οικογενειακά συμφέροντα (π.χ. το ενδεχόμενο έμμεσου ωφελήματος ή την πιθανότητα πίεσης εκ μέρους του εργοδότη, των επιχειρηματικών συνεταίρων ή προσώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του μεσολαβητή).

(1) Εάν συντρέχει περίπτωση, ο μεσολαβητής επισυνάπτει τυχόν έγγραφα

Top