EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21978A1024(01)

Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού

OJ L 378, 30.12.1978, p. 2–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 122 - OP_DATPRO
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 7 - 21

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj

21978A1024(01)

Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 378 της 30/12/1978 σ. 0002 - 0029
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0032
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0032
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 04 τόμος 1 σ. 0122
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 04 τόμος 1 σ. 0074
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 04 τόμος 1 σ. 0074


ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παράκτια κράτη του Βορειοδυτικού Ατλαντικού έχουν, σύμφωνα με συναφείς αρχές του διεθνούς δικαίου, επεκτείνει τη δικαιοδοσία τους επί των βιολογικών πόρων που ευρίσκονται στα περιβρέχοντα ύδατα κατ’ανώτατο όριο έως διακόσια ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως, από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων και ότι ασκούν επί των υδάτων αυτών κυριαρχικά δικαιώματα εξερευνήσεως, εκμεταλλεύσεως, διατηρήσεως και διαχειρίσεως των εν λόγω πόρων·

λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της τρίτης Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης στον τομέα της αλιείας·

επιθυμώντας να προάγουν τη διατήρηση και την άριστη χρημιμοποίηση των αλιευτικών πόρων του Βορειοδυτικού Ατλαντικού εντός πλαισίου συμφώνου με το καθεστώς επεκτάσεως της δικαιοδοσίας του παρακτίου κράτους επί της αλιείας και να ενθαρρύνουν, συνεπώς, τη διεθνή συνεργασία και διαβούλευση επί των προαναφερθέντων πόρων,

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο Ι

1. Η ζώνη εντός της οποίας εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση, καλούμενη κατωτέρω «ζώνη της συμβάσεως», περιλαμβάνει τα ύδατα του Βορειοδυτικού Ατλαντικού ωκεανού που κείνται βόρεια των 35°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και δυτικά της γραμμής που εκτείνεται βόρεια των 35°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 42°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως 59°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, εν συνεχεία δυτικά έως 44°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, και από το σημείο αυτό βόρεια έως την ακτή της Γροιλανδίας καθώς και έως τα ύδατα του κόλπου του St. Laurent του στενού Davis και του όρμου του Baffin νότια των 78°10´ βορείου γεωγραφικού πλάτους.

2. Η ζώνη η καλουμένη κατωτέρω «ζώνη διακανονισμού» σημαίνει το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται πέρα των περιοχών εντός των οποίων τα παράκτια κράτη ασκούν τη δικαιοδοσία τους στην αλιεία.

3. Για τους σκοπούς της παρούσης συμβάσεως «παράκτιο κράτος» σημαίνει κατωτέρω συμβαλλόμενο μέρος που ασκεί δικαιοδοσία επί της ασκουμένης αλιείας εντός των υδάτων που αποτελούν μέρος της ζώνης της συμβάσεως.

4. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται επί όλων των αλιευτικών πόρων της ζώνης της συμβάσεως, εξαιρέσει του σολομού, του τόννου, του makaire, των αποθεμάτων των κητοειδών που διαχειρίζεται η Διεθνής Επιτροπή Φάλαινας ή κάθε οργάνωση που τυχόν θα τη διαδεχθεί και των επιδημητικών ειδών της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή των οργανισμών που κατά το στάδιο εκμεταλλεύσεως είναι είτε ακίνητοι στο βυθό της θάλασσας ή στο υπέδαφος του βυθού της θάλασσας είτε ανίκανοι να μετακινηθούν, εκτός εάν παραμένουν διαρκώς σε φυσική επαφή με το βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφος του βυθού.

5. Ουδεμία διάταξη της παρούσης συμβάσεως λογίζεται ότι θίγει ή εξασθενεί τις θέσεις ή τις διεκδικήσεις ενός συμβαλλομένου μέρους, όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα, τα χωρικά ύδατα ή τα όρια ή την έκταση της δικαιοδοσίας ενός μέρους στον τομέα της αλιείας, ούτε ότι θίγει ή εξασθενεί τις απόψεις ή θέσεις συμβαλλομένου μέρους, όσον αφορά το δίκαιο της θαλάσσης.

Άρθρο ΙΙ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν και να διοικήσουν διεθνή οργάνωση που θα έχει ως εντολή να συμβάλλει, με τη διαβούλευση και τη συνεργασία, στην άριστη χρησιμοποίηση, στην ορθολογική διαχείριση και στη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης της συμβάσεως. Η οργάνωση αυτή ορίζεται με το όνομα Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, καλουμένη στο εξής η «Οργάνωση» και εκπληρώνει τα καθήκοντα που διατυπώνονται στην παρούσα συμφωνία.

2.Η Οργάνωση συντίθεται:

α) από ένα γενικό συμβούλιο·

β) από ένα επιστημονικό συμβούλιο·

γ) από μία επιτροπή αλιείας·

δ) από μία γραμματεία.

3. Η Οργάνωση έχει νομική προσωπικότητα και στις σχέσεις της με τις άλλες διεθνείς οργανώσεις και στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών την αναγκαία νομική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της και για την πραγματοποίηση των στόχων της. Οι ασυλίες και προνόμια των οποίων χαίρουν η Οργάνωση και οι αντιπρόσωποί της επί του εδάφους συμβαλλομένου μέρους καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της Οργανώσεως και του ενδιαφερομένου συμβαλλομένου μέρους.

4. Η Οργάνωση έχει την έδρα της στο Dartmouth της Νέας Σκωτίας (Καναδάς) ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασισθεί από το γενικό συμβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ

Το γενικό συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) την επίβλεψη, και το συντονισμό των διαρθρωτικών, διοικητικών, οικονομικών και των άλλων εσωτερικών υποθέσεων της Οργανώσεως, συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων μεταξύ των ιδρυτικών μερών·

β) το συντονισμό των εξωτερικών σχέσεων της Οργανώσεως·

γ) τον έλεγχο και τον καθορισμό της συνθέσεως της επιτροπής αλιείας σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙΙ·

δ) την άσκηση των άλλων εξουσιών που της απονέμονται από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο IV

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος του γενικού συμβουλίου και διορίζει σε αυτό τρείς αντιπροσώπους, κατ’ανώτατο όριο, οι οποίοι σε κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου δύνανται να συνοδεύονται από αναπληρωτές, εμπειρογνώμονες και συμβούλους.

2. Το γενικό συμβούλιο εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο οι οποίοι συμπληρώνουν θητεία δύο ετών και δύνανται να επανεκλεγούν αλλά δεν δύνανται να διατηρήσουν τη θέση τους περισσότερο από τέσσερα συναπτά έτη. Ο πρόεδρος είναι αντιπρόσωπος συμβαλλομένου μέρους, μέλους της επιτροπής αλιείας. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι αντιπρόσωποι διαφορετικών συμβαλλομένων μερών.

3. Ο πρόεδρος του γενικού συμβουλίου είναι ο πρόεδρος και ο κύριος εκπρόσωπος της Οργανώσεως.

4. Ο πρόεδρος του γενικού συμβουλίου συγκαλεί κάθε έτος μία τακτική συνεδρίαση της Οργανώσεως σε τόπο που επιλέγεται από το γενικό συμβούλιο και που κείται συνήθως στη Βόρεια Αμερική.

5. Ο πρόεδρος δύναται να συγκαλέσει το γενικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, εκτός της ετησίας συνεδριάσεως, σε χρόνο και τόπο της επιλογής του, κατόπιν αιτήσεως συμβαλλομένου μέρους, υποστηριζομένης από άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

6. Το γενικό συμβούλιο δύναται να συστήσει τις επιτροπές και υποεπιτροπές, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του.

Άρθρο V

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει μία ψήφο κατά τις διαβουλεύσεις του γενικού συμβουλίου.

2. Εκτός αντίθετης διατάξεως, οι αποφάσεις του γενικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία όλων των παρόντων συμβαλλομένων μερών που ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, δεν δύναται όμως να γίνει ψηφοφορία αν δεν υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των συμβαλλομένων μερών.

3. Το γενικό συμβούλιο θεσπίζει και τροποποιεί, αν υπάρξει ανάγκη, τον κανονισμό περί διεξαγωγής των συνεδριάσεών του και περί ασκήσεως των καθηκόντων του.

4. Το γενικό συμβούλιο υποβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Οργανώσεως.

Άρθρο VΙ

1. Το επιστημονικό συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) αποτελεί βήμα διαβουλεύσεων και συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τη μελέτη, την εκτίμηση και την ανταλλαγή των δεδομένων και επιστημονικών απόψεων που αναφέρονται στην αλιεία εντός της ζώνης της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών παραγόντων και των παραγόντων του περιβάλλοντος, που επιδρούν επί της αλιείας αυτής, και αναπτύσσει τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών επί της επιστημονικής έρευνας για την κάλυψη των κενών των γνώσεων επί του θέματος·

β) συγκεντρώνει στατιστικές, τηρεί αρχεία και δημοσιεύει ή διαδίδει εκθέσεις, πληροφορίες και γραπτό υλικό που αναφέρονται στην αλιεία της ζώνης της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των οικολογικών παραγόντων και των παραγόντων του περιβάλλοντος που επιδρούν επί της αλιείας αυτής·

γ) παρέχει επιστημονικές γνώμες στα παράκτια Κράτη, όταν το ζητούν σύμφωνα με το άρθρο VII·

δ) παρέχει επιστημονικές γνώμες στην επιτροπή αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο VIIΙ ή εξαιτίας πρωτοβουλίας ανάλογα με τις ανάγκες της επιτροπής.

2. Το επιστημονικό συμβούλιο δύναται, αν υπάρξει ανάγκη, να εκπληρώσει τα καθήκοντά του σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη προμηθεύουν στο επιστημονικό συμβούλιο όλα τα στατιστικά και επιστημονικά στοιχεία που ζητούνται από το συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο VII

1. Κατόπιν αιτήσεως παρακτίου Κράτους, το επιστημονικό συμβούλιο μελετά οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επιστημονική βάση της διαχειρίσεως και διατηρήσεως των αλιευτικών πόρων των υδάτων της ζώνης της συμβάσεως επί των οποίων το παράκτιο αυτό κράτος ασκεί τη δικαιοδοσία του στην αλιεία και συντάσσει έκθεση επί του θέματος αυτού.

2. Το παράκτιο Κράτος καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με το επιστημονικό συμβούλιο, τα κριτήρια αναφοράς που εφαρμόζονται κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που υποβάλλεται στο συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κριτήρια αυτά αναφοράς περιλαμβάνουν πέραν οποιουδήποτε θέματος που κρίνεται χρήσιμο τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα αν εφαρμόζονται ή όχι:

α) δήλωση του υποβαλλόμενου θέματος, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της αλιείας και της ζώνης, που πρόκειται να μελετηθούν·

β) στις περιπτώσεις που αιτούνται επιστημονικές εκτιμήσεις ή προβλέψεις, την περιγραφή οποιουδήποτε παράγοντος ή υποθέσεως που θα ληφθεί υπόψη·

γ) κατά περίπτωση, την περιγραφή οποιουδήποτε επιδιωκομένου στόχου από το παράκτιο Κράτος και την ένδειξη εάν ζητείται συγκεκριμένη γνώμη ή σειρά επιλογών.

Άρθρο VIIΙ

Το επιστημονικό συμβούλιο μελετά οποιοδήποτε θέμα του υποβάλλει η επιτροπή αλιείας σχετικά με την επιστημονική βάση της διαχειρίσεως και διατηρήσεως των αλιευτικών πόρων εντός της ζώνης διακανονισμού και συντάσσει έκθεση επί του θέματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αναφοράς που καθορίζονται από την επιτροπή αλιείας σχετικά με το θέμα αυτό.

Άρθρο ΙΧ

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου και διορίζει τους αντιπροσώπους του που δύνανται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συμβουλίου να συνοδεύονται από αναπληρωτές, εμπειρογνώμονες και συμβούλους.

2. Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο οι οποίοι συμπληρώνουν θητεία δύο ετών και δύνανται να επανεκλεγούν, αλλά δεν δύνανται να διατηρήσουν τη θέση τους περισσότερο από τέσσερα συναπτά έτη. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι αντιπρόσωποι διαφορετικών συμβαλλομένων μερών.

3. Κατόπιν αιτήσεως ενός παρακτίου Κράτους ή ενός συμβαλλομένου μέρους υποστηριζόμενης από άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ο πρόεδρος δύναται να συγκαλέσει σε χρόνο και τόπο της επιλογής του συνεδρίαση του επιστημονικού συμβουλίου εκτός της ετησίας συνεδριάσεως που προβλέπεται στο άρθρο ΙV.

4. Το επιστημονικό συμβούλιο δύναται να συστήσει τις επιτροπές και υποεπιτροπές που θεωρεί αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του.

Άρθρο Χ

1. Οι επιστημονικές γνώμες που παρέχονται από το επιστημονικό συμβούλιο δυνάμει της παρούσης συμβάσεως διατυπώνονται με κοινή συμφωνία όλων των μελών του. Όταν δεν επιτυγχάνεται κοινή συμφωνία το συμβούλιο αναφέρει στην έκθεσή του όλες τις εκφρασθείσες γνώμες επί του θέματος που μελετάται.

2. Οι αποφάσεις του επιστημονικού συμβουλίου σχετικά με την εκλογή των στελεχών, τη θέσπιση και την τροποποίηση του κανονισμού και τα άλλα θέματα που αφορούν την οργάνωση της εργασίας του λαμβάνονται με πλειοψηφία όλων των παρόντων συμβαλλομένων μερών που ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δε διαθέτει μία ψήφο. Ουδεμία ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί χωρίς απαρτία δύο τρίτων των συμβαλλομένων μερών.

3. Το επιστημονικό συμβούλιο θεσπίζει και τροποποιεί, αν υπάρξει ανάγκη, τον κανονισμό περί διεξαγωγής των συνεδριάσεών του και περί ασκήσεως των καθηκόντων του.

Αρθρο ΧΙ

1. Η επιτροπή αλιείας καλούμενη στο εξής «η επιτροπή» είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η επιτροπή δύναται να υιοθετήσει προτάσεις για κοινή δράση των συμβαλλομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί άριστη χρησιμοποίηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης διακανονισμού. Η επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες ή συναφείς γνώμες που παρέχονται από το επιστημονικό συμβούλιο.

3. Κάτα την άσκηση των περιγραφομένων στην παράγραφο 2 καθηκόντων, η επιτροπή βεβαιώνεται ότι υφίσταται συμφωνία μεταξύ:

α) προτάσεως που εφαρμόζεται σε απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων ιχθύων αναπτυσσομένων τόσο στη ζώνη διακανονισμού όσο και στη ζώνη που κείται εντός της δικαιοδοσίας αλιείας ενός παρακτίου Κράτους, ή προτάσεως, η οποία εκ του γεγονότος της αλληλοεξαρτήσεως των ειδών, θα είχε επίπτωση επί του αποθέματος ή ομάδος αποθεμάτων ιχθύων αναπτυσσομένων εφ’ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ζώνη που κείται εντός της δικαιοδοσίας αλιείας ενός παρακτίου Κράτους, και

β) των μέτρων ή αποφάσεων περί διαχειρίσεως και διατηρήσεως του εν λόγου αποθέματος ή ομάδος αποθεμάτων ιχθύων που έλαβε το παράκτιο Κράτος όσον αφορά τις δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται στη ζώνη της δικαιοδοσίας του επί του θέματος. Συνεπώς, η επιτροπή και το εν λόγω παράκτιο Κράτος διευκολύνουν το συντονισμό των προτάσεων, μέτρων ή αποφάσεων αυτών. Κάθε παράκτιο Κράτος πληροφορεί την επιτροπή περί των μέτρων και αποφάσεών του για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

4. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την επιτροπή και αφορούν την κατανομή αλιεύματος εντός της ζώνης διακανονισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των μελών της επιτροπής των οποίων τα πλοία αλιεύουν εκ παραδόσεως στη ζώνη αυτή· όσον αφορά την κατανομή του αλιεύματος στους ιχθυοτόπους Grand Banks και Flemish Caps, τα μέλη της επιτροπής πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή έναντι του συμβαλλομένου μέρους, του οποίου οι παράκτιες κοινότητες εξαρτώνται κυρίως από την εκμετάλλευση των αποθεμάτων που συνδέονται με τους ιχθυοτόπους αυτούς και το οποίο κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη διατήρηση των αποθεμάτων αυτών με διεθνή μέτρα, οργανώνοντας ιδίως την εποπτεία και τον έλεγχο της διεθνούς αλιείας που ασκείται στους ιχθυότοπους αυτούς στα πλαίσια ενός διεθνούς προγράμματος αμοιβαίου ελέγχου.

5. Η επιτροπή δύναται επίσης να υιοθετήσει προτάσεις περί των διεθνών μέτρων ελέγχου και εποπτείας που πρέπει να ληφθούν στη ζώνη διακανονισμού ώστε να εξασφαλισθεί σ’ αυτήν η εφαρμογή της παρούσης συμβάσεως καθώς και των μέτρων που ελήφθησαν κατά τους όρους της παρούσης συμβάσεως.

6. Ο εκτελεστικός γραμματεύς διαβιβάζει κάθε πρόταση που υιοθετείται από την επιτροπή σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και κάνει ειδική μνεία της ημερομηνίας διαβιβάσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου ΧΙΙ.

7. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου ΧΙΙ κάθε πρόταση που υιοθετείται από την επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου καθίσταται εκτελεστό μέτρο για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη από την ημερομηνία που καθορίζεται από την επιτροπή.

8. Η επιτροπή δύναται να υποβάλλει στο επιστημονικό συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην επιστημονική βάση της διαχειρίσεως και διατηρήσεως των αλιευτικών πόρων της ζώνης διακανονισμού καθορίζοντας τα κριτήρια αναφοράς που εφαρμόζονται για την εξέταση του θέματος αυτού.

9. Η επιτροπή δύναται να επιστήσει την προσοχή όλων ή μερικών μελών της επιτροπής επί οποιουδήποτε θέματος που αναφέρεται στους στόχους και στους σκοπούς της παρούσης συμβάσεως στη ζώνη διακανονισμού.

Άρθρο ΧΙΙ

1. Εάν ένα μέλος της επιτροπής υποβάλλει στον εκτελεστικο γραμματέα ένσταση κατά προτάσεως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία διαβιβάσεως της κοινοποιήσεως της προτάσεως από τον εκτελεστικό γραμματέα, η πρόταση καθίσταται εκτελεστό μέτρο μετά τη λήξη σαράντα ημερών από την ημερομηνία διαβιβάσεως της κοινοποιήσεως της ενστάσεως αυτής στα συμβαλλόμενα μέρη. Από τη στιγμή αυτή, κάθε άλλο μέλος της επιτροπής δύναται να υποβάλλει κατά τον ίδιο τρόπο ένσταση προ της λήξεως της συμπληρωματικής περιόδου των σαράντα ημερών ή εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία διαβιβάσεως της κοινοποιήσεως προς τα συμβαλλόμενα μέρη κάθε ενστάσεως που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω συμπληρωματικής περιόδου των σαράντα ημερών, ανάλογα με την πιό βραδεία λήξη. Η πρόταση καθίσταται τότε εκτελεστό μέτρο για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εξαιρέσει εκείνων που υπέβαλαν ένσταση στο τέλος τής ή των παραταθεισών περιόδων υποβολής των ενστάσεων. Εντούτοις, εάν στο τέλος αυτής ή αυτών των παραταθεισών περιόδων έχουν υποβληθεί ενστάσεις, στις οποίες επιμένει η πλειψηφία των μελών της επιτροπής, η πρόταση δεν καθίσταται εκτελεστό μέτρο, εκτός εάν όλα ή μερικά από τα μέλη της επιτροπής αποφασίσουν μεταξύ τους να δεσμευτούν από αυτή σε μία συμφωνημένη ημερομηνία.

2. Το μέλος της επιτροπής που έχει υποβάλλει ένσταση κατά προτάσεως δύναται να την αποσύρει οποτεδήποτε· η πρόταση γίνεται τότε αμέσως εκτελεστή για το μέλος αυτό, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

3. Ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος ενός μέτρου, οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής δύναται να γνωστοποιήσει στον εκτελεστικό γραμματέα την πρόθεσή του να μη δεσμευθεί από το εν λόγω μέτρο· εάν η γνωστοποίηση αυτή δεν αποσυρθεί, το εν λόγω μέτρο παύει να δεσμεύει το μέλος αυτό ένα έτος μετά τη λήψη της γνωστοποιήσεως από τον εκτελεστικό γραμματέα. Σε οποιοδήποτε χρόνο, αφότου ένα μέτρο παύσει να δεσμεύει ένα μέλος της επιτροπής δυνάμει της παρούσης παραγράφου, παύει να δεσμεύει και οποιοδήποτε άλλο μέλος της επιτροπής, από της λήψεως από τον εκτελεστικό γραμματέα γνωστοποιήσεως εκ μέρους του εν λόγω μέλους, στην οποία αναφέρεται η πρόθεσή του να μην δεσμευθεί.

4. Ο εκτελεστικός γραμματεύς κοινοποιεί αμέσως σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) τη λήψη κάθε ενστάσεως και ανακλήσεως ενστάσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2·

β) την ημερομηνία, κατά την οποία κάθε πρόταση καθίσταται εκτελεστό μέτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1·

γ) τη λήψη κάθε γνωστοποιήσεως, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο ΧΙΙΙ

1. Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχεται και καθορίζεται από το γενικό συμβούλιο κατά την ετησία συνεδρίασή του και είναι η ακόλουθη:

α) όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν στην αλιεία της ζώνης διακανονισμού·

β) κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει αποδείξει επαρκώς στο γενικό συμβούλιο ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην αλιεία της ζώνης διακανονισμού κατά τη διάρκεια του έτους της ετησίας αυτής συνεδριάσεως ή κατά τη διάρκεια του επομένου ημερολογιακού έτους.

2. Κάθε μέλος της επιτροπής ορίζει κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση τρεις αντιπροσώπους κατ’ ανώτατο όριο, που δύνανται σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής να συνοδεύονται από αναπληρωτές, εμπειρογνώμονες και συμβούλους.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι μέλος της επιτροπής δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της υπό την ιδιότητα του παρατηρητού.

4. Η επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο που συμπληρώνουν θητεία δύο ετών και δύνανται να επανεκλεγούν, αλλά δεν δύνανται να διατηρήσουν τη θέση τους πέραν των τεσσάρων συναπτών ετών. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι αντιπρόσωποι διαφορετικών μελών της επιτροπής.

5. Κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους της επιτροπής, ο πρόεδρος δύναται να συγκαλέσει σε χρόνο και τόπο της επιλογής του συνεδρίαση της επιτροπής εκτός της ετησίας συνεδριάσεως που προβλέπεται στο άρθρο IV.

6. Η επιτροπή δύναται να συστήσει τις επιτροπές και υποεπιτροπές που θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών της.

Άρθρο XIV

1. Κάθε μέλος της επιτροπής διαθέτει μία ψήφο κατά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής.

2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία όλων των παρόντων μελών της επιτροπής που ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, δεν δύναται όμως να διεξαχθεί ψηφοφορία αν δεν υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών της επιτροπής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει και τροποποιεί, εάν υπάρξει ανάγκη, τον κανονισμό περί διεξαγωγής των συνεδριάσεων και περί ασκήσεως των καθηκόντων της.

Άρθρο ΧV

1. Η γραμματεία παρέχει υπηρεσίες στην Οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών της.

2. Διοικητικός προϊστάμενος της γραμματείας είναι ο εκτελεστικός γραμματεύς που διορίζεται από το γενικό συμβούλιο κατά τη διαδικασία και κατά τους όρους που τίθενται από αυτό.

3. Το προσωπικό της γραμματείας διορίζεται από τον εκτελεστικό γραμματέα σύμφωνα με τον κανονισμό και κατά τη διαδικασία που θεσπίζει το γενικό συμβούλιο.

4. Υπό την εποπτεία του γενικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός γραμματεύς έχει πλήρη αρμοδιότητα επί του προσωπικού της γραμματείας και ασκεί κάθε άλλο καθήκον που του αναθέτει το γενικό συμβούλιο.

Άρθρο ΧVΙ

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τα έξοδα της αντιπροσωπείας του σε όλες τις συνεδριάσεις που συγκαλούνται δυνάμει της παρούσης συμφωνίας.

2. Το γενικό συμβούλιο ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της οργανώσεως.

3. Το γενικό συμβούλιο καθορίζει την εισφορά κάθε συμβαλλομένου μέρους στον ετήσιο προϋπολογισμό ως εξής:

α) 10% του προϋπολογισμού κατανέμεται μεταξύ των παρακτίων Κρατών αναλόγως των ονομαστικών του αλιευμάτων εντός της ζώνης της συμβάσεως κατά τη διάρκεια του έτους που τελειώνει δύο έτη προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους·

β) 30% του προϋπολογισμού κατανέμεται εξίσου μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών·

γ) 60% του προϋπολογισμού κατανέμεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναλόγως των ονομαστικών τους αλιευμάτων εντός της ζώνης της συμβάσεως κατά τη διάρκεια του έτους που τελειώνει δύο έτη προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.

Τα ονομαστικά αλιεύματα που αναφέρονται ανωτέρω είναι τα καταχωρηθέντα αλιεύματα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως.

4. Ο εκτελεστικός γραμματεύς κοινοποιεί σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος την εισφορά του που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και το συμβαλλόμενο μέρος την καταβάλλει στην οργάνωση το ταχύτερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση αυτή.

5. Εκτός αντιθέτου εξουσιοδοτήσεως του γενικού συμβουλίου, οι εισφορές καταβάλλονται στο νόμισμα του κράτους, όπου έχει την έδρα της ο Οργάνωση.

6. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, το γενικό συμβούλιο εγκρίνει κατά την πρώτη του συνεδρίαση έναν προϋπολογισμό για το υπόλοιπο του πρώτου οικονομικού έτους, κατά το οποίο λειτουργεί η Οργάνωση, και ο εκτελεστικός γραμματεύς διαβιβάζει στα συμβαλλόμενα μέρη αντίγραφα του προϋπολογισμού αυτού συνοδευόμενα από τη γνωστοποίηση των αντιστοίχων εισφορών τους.

7. Για τα επόμενα οικονομικά έτη, ο εκτελεστικός γραμματεύς υποβάλλει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ένα σχέδιο του ετησίου προϋπολογισμού, συνοδευόμενο από πίνακα των εισφορών, τουλάχιστον εξήντα ημέρες προ της ετησίας συνεδριάσεως της Οργανώσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να εξετασθεί ο προϋπολογισμός.

8. Συμβαλλόμενο μέρος που προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους καταβάλλει για το έτος αυτό μέρος της εισφοράς, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η οποία είναι ανάλογη με τον αριθμό των πλήρων μηνών του οικονομικού έτους που απομένουν.

9. Συμβαλλόμενο μέρος που δεν κατέβαλε την εισφορά του κατά τη διάρκεια δύο συναπτών ετών στερείται του δικαιώματος ψήφου και υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης συμβάσεως μέχρις ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, εκτός εάν το γενικό συμβούλιο αποφασίσει άλλως.

10. Τα οικονομικά θέματα της Οργανώσεως εξετάζονται κατ’έτος από εξωτερικούς προς την Οργάνωση ελεγκτές που επιλέγονται από το γενικό συμβούλιο.

11. Εάν η σύμβαση αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1979, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως αντί εκείνων της παραγράφου 6.

Άρθρο ΧVΙΙ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής επαρκών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως, για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας και να εφαρμόσουν τα μέτρα που καθίστανται εκτελεστικά σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου ΧΙ και εκείνα που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙΙΙ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει στην επιτροπή ετήσια κατάσταση των μέτρων που ελήφθησαν για το σκοπό αυτό.

Άρθρο ΧVΙΙΙ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν σε ισχύ και να θέσουν σε εκτέλεση εντός της ζώνης διακανονισμού ένα πρόγραμμα αμοιβαίου ελέγχου, όπως το εφαρμοζόμενο δυνάμει του άρθρου ΧΧΙΙΙ ή το τροποποιούμενο από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου ΧΙ. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαία δικαιώματα επιβιβάσεως και επιθεωρήσεως των πλοίων καθώς και δικαίωμα διώξεως και επιβολής κυρώσεων κατά του κράτους της σημαίας βάσει των αποδείξεων που προέκυψαν από την επιβίβαση και την επιθεώρηση του πλοίου. Μία έκθεση των διώξεων και των κυρώσεων που επεβλήθησαν πρέπει να περιληφθεί στην ετήσια κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο ΧVΙΙ.

Άρθρο ΧΙΧ

Τα συμβαλόμενα μέρη συμφωνούν να επιστήσουν την προσοχή κάθε Κράτους μη μέρους της παρούσης συμβάσεως επί οποιουδήποτε θέματος που έχει σχέση με τις δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται εντός της ζώνης διακανονισμού από υπηκόους ή πλοία του Κράτους αυτού και το οποίο φαίνεται ότι έχει αρνητική επίπτωση στην επιδίωξη των στόχων της παρούσης συμβάσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν εξάλλου να διαβουλεύονται, εάν παρίσταται ανάγκη, επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την επανόρθωση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων.

Άρθρο ΧΧ

1. Η ζώνη της συμβάσεως διαιρείται σε επιστημονικές και στατιστικές υποζώνες, διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις, των οποίων τα όρια είναι τα καθοριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης συμβάσεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως του επιστημονικού συμβουλίου, το γενικό συμβούλιο δύναται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των συμβαλλομένων μερών να τροποποιήσει, εάν κρίνει αναγκαίο για επιστημονικούς και στατιστικούς σκοπούς, τα όρια των επιστημονικών και στατιστικών υποζωνών, διαιρέσεων και υποδιαιρέσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση της συμφώνου γνώμης κάθε παρακτίου Κράτους που ασκεί δικαιοδοσία αλιείας σε οποιοδήποτε μέρος της αναφερομένης ζώνης.

3. Κατόπιν αιτήσεως της επιτροπής αλιείας και μετά από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου, το γενικό συμβούλιο δύναται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των συμβαλλομένων μερών να διαιρέσει, εάν το κρίνει αναγκαίο για διοικητικούς σκοπούς, τη ζώνη διακνονισμού σε κατάλληλες διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις διακανονισμού, οι οποίες δύνανται εν συνεχεία να τροποποιηθούν με την ίδια διαδικασία. Τα όρια των διαιρέσεων και υποδιαιρέσεων αυτών πρέπει να καθορισθούν στο παράρτημα ΙΙΙ.

4. Το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης συμβάσεως υπό την παρούσα μορφή του ή όπως τροποποιείται από καιρό δυνάμει του παρόντος άρθρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συμβάσεως.

Άρθρο ΧΧΙ

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσης συμβάσεως. Το γενικό συμβούλιο τις μελετά και τις συζητεί κατά τη διάρκεια της ετήσιας ή έκτακτης συνεδριάσεως. Κάθε σχέδιο τροποποιήσεως αποστέλλεται στον εκτελεστικό γραμματέα τουλάχιστον ενενήντα ημέρες προ της συνεδριάσεως, κατά την οποία υπολογίζεται ότι θα συζητηθεί, και ο τελευταίος αυτός το διαβιβάζει αμέσως σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Τα σχέδια τροποποιήσεως της παρούσης συμβάσεως ψηφίζονται από το γενικό συμβούλιο με πλειψηφία τριών τετάρτων του όλου αριθμού των συμβαλλομένων μερών και εν συνεχεία διαβιβάζονται από το θεματοφύλακα σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκατόν είκοσι ημέρες από την ημερομηνία διαβιβάσεως της κοινοποιήσεως με την οποία ο θεματοφύλακας γνωστοποιεί τη λήψη εγγράφου γνωστοποιήσεως εγκρίσεως της τροποποιήσεως από τα τρία τέταρτα του όλου αριθμού των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν άλλο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα αντίρρηση για την τροποποίηση εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία διαβιβάσεως που εμφαίνεται στην απόδειξη λήψεως του θεματοφύλακα, οπότε η τροποποίηση δεν αρχίζει να ισχύει για κανένα συμβαλλόμενο μέρος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που προέβαλλε αντίρρηση σε τροποποίηση δύναται να την αποσύρει οποτεδήποτε. Αν έχουν αποσυρθεί όλες οι αντιρρήσεις, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκατόν είκοσι ημέρες από την ημερομηνία διαβιβάσεως που εμφαίνεται στην κοινοποίηση, με την οποία ο θεματοφύλακας γνωστοποιεί τη λήψη της τελευταίας ανακλήσεως.

4. Κάθε μέρος που προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση μετά την ψήφιση τροποποιήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εγκρίνει την τροποποίηση αυτή.

5. Ο θεματοφύλακας κοινοποιεί αμελλητί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τη λήψη των γνωστοποιήσεων εγκρίσεως των τροποποιήσεων, των γνωστοποιήσεων αντιρρήσεων ή ανακλήσεως αντιρρήσεων καθώς και την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.

Άρθρο ΧΧΙΙ

1. Τα μέρη που αντιπροσωπεύονται στη διπλωματική συνδιάσκεψη για το μέλλον της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού που έλαβε χώρα στην Οττάβα από 11 έως 21 Οκτωβρίου 1977, δύνανται να υπογράψουν την παρούσα σύμβαση έως την 31η Δεκεμβρίου 1978, στην Οττάβα. Η σύμβαση θα είναι εν συνεχεία ανοικτή για προσχώρηση.

2. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τους υπογράφοντες και τα έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως κατατίθενται στην κυβέρνηση του Καναδά, η οποία καλείται στην παρούσα σύμβαση «ο θεματοφύλακας».

3. Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου μετά την κατάθεση των εγγράφων κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως τουλάχιστον έξι υπογραφόντων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον ασκεί δικαιοδοσία αλιείας στα ύδατα που αποτελούν μέρος της ζώνης της συμβάσεως.

4. Κάθε μέρος που δεν υπέγραψε την παρούσα σύμβαση δύναται να προσχωρήσει σ’ αυτή δι’ εγγράφου κοινοποιήσεως προς το θεματοφύλακα. Οι προσχωρήσεις που ελήφθησαν από το θεματοφύλακα προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως αρχίζουν να ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία. Οι προσχωρήσεις που ελήφθησαν από το θεματοφύλακα μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως αρχίζουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήψεως αυτών από το θεματοφύλακα.

5. Ο θεματοφύλακας πληροφορεί όλους τους υπογράφοντες και όλα τα μέρη που προσχώρησαν για τις κατατεθείσες κυρώσεις, αποδοχές ή εγκρίσεις και για τις ληφθείσες προσχωρήσεις.

6. Ο θεματοφύλακας συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση της Οργανώσεως το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διαβιβάζει την προσωρινή ημερησία διάταξη σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον ένα μήνα προ της ημερομηνίας της συνεδριάσεως.

Άρθρο ΧΧΙΙΙ

Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης συμβάσεως κάθε πρόταση, η οποία διαβιβάσθηκε ή ίσχυσε δυνάμει του άρθρου VIII της διεθνούς συμφωνίας του 1949 για την αλιεία του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (σύμβαση ICNAF) καθίσταται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της συμβάσεως ICNAF, εκτελεστό μέτρο για κάθε συμβαλλόμενο μέρος ως προς τη ζώνη διακανονισμού, είτε αμέσως, εάν η πρόταση είχε ήδη τεθεί σε ισχύ δυνάμει της συμβάσεως ICNAF, είτε κατά το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να τεθεί σε ισχύ δυνάμει της εν λόγω συμβάσεως. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου ΧΙΙ, κάθε μέτρο του είδους αυτού παραμένει εκτελεστό για κάθε συμβαλλόμενο μέρος ως τη λήξη του ή την αντικατάστασή του από το μέτρο που κατέστη εκτελεστό σύμφωνα με το άρθρο ΧΙ της παρούσης συμβάσεως, με την προϋπόθεση ότι μία τέτοια αντικατάσταση δεν δύναται να τεθεί σε ισχύ προ της παρελεύσεως ενός έτους εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως.

Άρθρο ΧΧΙV

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, δύναται να αποσυρθεί από τη σύμβαση την 31η Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους διά γνωστοποιήσεως την 30ή ή προ της 30ής Ιουνίου του ίδιου έτους στο θεματοφύλακα, ο οποίος αποστέλλει αντίγραφα της γνωστοποιήσεως αυτής στα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Κάθε άλλο μέρος δύναται ως εκ τούτου να αποσυρθεί από τη σύμβαση την ίδια 31η Δεκεμβρίου, διά γνωστοποιήσεως στο θεματοφύλακα το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήψη του αντιγράφου γνωστοποιήσεως αποσύρσεως που του απεστάλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο ΧΧV

1. Το πρωτότυπο της συμβάσεως κατατίθεται στην Κυβέρνηση του Καναδά που διαβιβάζει κεκυρωμένα αντίγραφα σε όλους του υπογράφοντες και σε όλα τα μέλη που έχουν προσχωρήσει.

2. Ο θεματοφύλακας καταχωρίζει τη σύμβαση στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.

Εις πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στην Οττάβα, στις 24 Οκτωβρίου 1976, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Πίνακας ειδών για τον καθορισμό των ονομαστικών αλιευμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετησίου προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο ΧVI:

Βακαλάος // Gadus morrhua

Καλλαρίες // Melanogrammus aeglefinus

Σεβαστοί του Ατλαντικού // Sebastes marinus

Μερλούκιος αργυρός // Merluccius bilinearis

Βακαλάος // Urophycis chuss

Βακαλάος // Pollachius virens

Πλάτακες του Καναδά // Hippoglossoides platessoides

Πλάτακες γκρι // Glyptocephalus cynoglossus

Πλευρονήπτης με κίτρινη ουρά // Limanda ferruginea

Γλωσσοειδές της Γροιλανδίας // Reinhardtius hippoglossoides

Πετρόψαρο // Macroyrus rupestris

Ρέγγα Ατλαντικού // Glupea harengus

Σκόμβρος μπλε // Scomber scombnrus

Τριάκανθος // Peprilus triacanthus

Φρίσσα // Alosa pseudoharengus

Γουρλομάτης // Argentina silus

Μπακαλιαράκι, σύκο // Mallotus villosus

Καλαμάρι με μακριά πτερύγια // Loligo pealei

Καλαμάρι με κοντά πτερύγια // Illex illecebrosus

Γαρίδες // Είδος Pandalus

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Προσωρινές οικονομικές διατάξεις

1. Συμβαλλόμενο μέρος που είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς συμβάσεως για την αλιεία του Βορειο-Δυτικού Ατλαντικού κατά τη διάρκεια ολοκλήρου του έτους 1979 δεν πληρώνει εισφορά στην Οργάνωση κατά το έτος αυτό. Τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που κατέθεσαν τα έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής, ή εγκρίσεως ή που προσχώρησαν στη σύμβαση προ της 31ης Δεκεμβρίου 1979 καταβάλλουν το ποσό που αναφέρεται στο συνημμένο παράρτημα. Η εισφορά κάθε συμβαλλομένου μέρους που δεν προβλέπεται στο παράρτημα καθορίζεται από το γενικό συμβούλιο.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν τις πληρωτέες εισφορές δυνάμει της παραγράφου 1 το ταχύτερο δυνατό μετά την 1η Ιανουαρίου 1979 ή μετά την προσχώρησή τους στη σύμβαση, ανάλογα με την τελευταία προθεσμία.

Παράρτημα του παραρτήματος ΙΙ της συμβάσεως

Συμβαλλόμενα μέρη // Εισφορές του 1979 (σε δολλάρια)

Βουλγαρία // 16 325

Καναδάς // 82 852

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης // 74 254

Κούβα // 20 211

Δανία (Νήσοι Φερόες) // 6 473

Ισπανία // 26 224

Ηνωμένες Πολιτείες // 29 947

Ισλανδία // 12 293

Ιαπωνία // 16 697

Νορβηγία // 21 107

Πολωνία // 29 316

Πορτογαλία // 22 716

Ανατολική Γερμανία // 19 266

Ρουμανία // 15 472

Σοβιετική Ένωση // 72 133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Επιστημονικές και στατιστικές υποζώνες, διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις

Οι επιστημονικές και στατιστικές υποζώνες, διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΧΧ της παρούσης συμβάσεως είναι οι ακόλουθες:

1. α) Υποζώνη 0 - Το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται βόρεια της παραλλήλου 61°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· καθοριζόμενο ανατολικά από μία γραμμή που χαράσσεται εντελώς βόρεια από το σημείο που κείται 61°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 59°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως την παράλληλο 69°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί προς βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθώντας μία διαστηματική γραμμή ως ένα σημείο που κείται 75°00´βορείου γεωγραφικού πλάτους και 73°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, και από εκεί, εντελώς βόρεια ως την παράλληλο 78°10´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· και καθορίζεται δυτικά από μία γραμμή που αρχίζει στις 61°00´ βορείου γεωγραφικού μήκους και 65°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και, προς βορειο-δυτική κατεύθυνση, ακολουθώντας μία διαστηματική γραμμή έως τις ακτές της νήσου Baffin στο East Bluff (61°55´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 66°20´ δυτικού γεωγραφικού μήκους), και από εκεί προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος και από εκεί προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της νήσου Baffin, της νησίδος Bylot, της νήσου Devoy και της νήσου Ellesmere και ακολουθώντας τον ογδοηκοστό μεσημβρινό του δυτικού γεωγραφικού μήκους εντός των υδάτων που κείνται μεταξύ των νήσων αυτών έως την παράλληλο 78°10´ βόρεια.

1. β) Η υποζώνη 0 περιλαμβάνει δύο διαιρέσεις:

Διαίρεση 0Α - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται βόρεια του παραλλήλου 66°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους·

Διαίρεση 0Β - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια του παραλλήλου 66°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους.

2. α) Υποζώνη 1 - Το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται ανατολικά μιάς διαστηματικής γραμμής που συνδέει ένα σημείο που κείται 61°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 59°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους με ένα σημείο που κείται 52°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 42°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

2. β) Η υποζώνη 1 περιλαμβάνει έξι διαιρέσεις:

Διαίρεση 1Α - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται βόρεια της παραλλήλου 68°50´ βορείου γεωμετρικού πλάτους (Christian shaab)·

Διαίρεση 1Β - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της παραλλήλου 66°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (5 ναυτικά μίλια βόρεια του Umanarsugssuak), και του παραλλήλου των 68°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (Christian shaab)·

Διαίρεση 1C - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της παραλλήλου 64°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (4 ναυτικά μίλια βόρεια του Godthaab) και της παραλλήλου 66°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (5 ναυτικά μίλια βόρεια του Umanarsugssuak)·

Διαίρεση 1D - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της παραλλήλου 62°30´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (παγετώνας του Frederikshaab) και του παραλλήλου 64°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (4 ναυτικά μίλια βόρεια του Godthaab)·

Διαίρεση 1Ε - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της παραλλήλου 60°45´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (ακρωτήριο Desolation) και του παραλλήλου 62°30´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (παγετώνα του Frederikshaab)·

Διαίρεση 1F - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 60°4512Μ βορείου γεωγραφικού πλάτους (ακρωτήριο Desolation).

3. α) Υποζώνη 2 - Το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται ανατολικά του μεσημβρινού 64°30´ δυτικού γεωγραφικού μήκους στην περιοχή του στενού του Hudson, νότια της υποζώνης 0, νότια και δυτικά της υποζώνης 1 και βόρεια της παραλλήλου 52°15´βορείου γεωγραφικού πλάτους.

3. β) Η υποζώνη 2 περιλαμβάνει τρεις διαιρέσεις:

Διαίρεση 2G - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται βόρεια της παραλλήλου 57°40´βορείου γεωγραφικού πλάτους (ακρωτήριο Mugford)·

Διαίρεση 2H - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της παραλλήλου 55°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (Hopedale) και της παραλλήλου 57°40´βορείου γεωγραφικού πλάτους (ακρωτήριο Mugford)·

Διαίρεση 2J - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 55°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (Hopedale).

4. α) Υποζώνη 3 - Το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 52°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· ανατολικά γραμμής που χαράσσεται εντελώς βόρεια από το ακρωτήριο Bauld, επί της ακτής της Νέας-Γης έως τις 52°12´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· βόρεια της παραλλήλου 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· και ανατολικά και βόρεια διαστηματικής γραμμμής που αρχίζει στις 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 50°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και εκτεινομένη προς βορειοδυτική κατεύθυνση για να διασχίσει σημείο που κείται στις 43°30´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 55°00´ δυτικού μήκους προς την κατεύθυνση σημείου που κείται στις 47°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως ότου συναντήσει ευθεία γραμμή που συνδέει το ακρωτήριο Ray επί της ακτής της Νέας-Γης με το ακρωτήριο Nord, επί της νήσου του Cap-breton· από εκεί προς βορειοανατολική κατεύθυνση που ακολουθεί την εν λόγω ευθεία γραμμή έως το ακρωτήριο Ray.

4. β) Η υποζώνη 3 περιλαμβάνει έξι διαιρέσεις:

Διαίρεση 3Κ - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται βόρεια της παραλλήλου 49°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους (ακρωτήριο Frehel, Νέα-Γη)·

Διαίρεση 3L - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ των ακτών της Νέας-Γης από το ακρωτήριο Frehel έως το ακρωτήριο Saint Marie και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει από το ακρωτήριο Frehel και εκτείνεται εντελώς ανατολικά έως το μεσημβρινό 46°30´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς δυτικά έως το μεσημβρινό 54°30´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, και από εκεί ακολουθώντας μία διαστηματική γραμμή έως το ακρωτήριο Saint Marie (Νέα-Γη)·

Διαίρεση 3Μ - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 49°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά του μεσημβρινού 46°30´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 3Ν - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 46°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και μεταξύ των μεσημβρινών 46°00´ και 54°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 3O - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της παραλλήλου 46°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και μεταξύ των μεσημβρινών 51°00´ και 54°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 3P - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια της ακτής της Νέας-Γης και δυτικά γραμμής που χαράσσεται από το ακρωτήριο Saint Marie (Νέα-Γη) έως ένα σημείο που κείται 46°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 54°30´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, και από εκεί εντελώς νότια έως το όριο της υποζώνης.

Η διαίρεση 3P περιλαμβάνει 2 υποδιαιρέσεις:

3Pn - Βορειοδυτική υποδιαίρεση, το μέρος της διαιρέσεως 3P που εκτείνεται βορειοδυτικά γραμμής που χαράσσεται από τη νήσο Burgeo (Νέα-Γη) προς περίπου νοτιοδυτική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 46°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 58°50´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

3Ps - νοτιανατολική υποδιαίρεση, το μέρος της διαιρέσεως 3 P που εκτείνεται νοτιοανατολικά της γραμμής που χαράσσεται για την υποδιαίρεση 3Rn

5. α) Υποζώνη 4 - το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται βόρεια της παραλλήλου 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, δυτικά της υποζώνης 3 και ανατολικά γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζοντας από τα άκρα των διεθνών συνόρων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά στο κανάλι Grand-Maman, ένα σημείο που κείται 44°46´35,346´´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 66°54´11,253´´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί χαράσσεται εντελώς νότια έως τον παράλληλο των 43°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· από εκεί εντελώς δυτικά έως τον μεσημβρινό 67°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους· από εκεί εντελώς νότια έως τον παράλληλο 42°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους· από εκεί εντελώς ανατολικά έως ένα σημείο που κείται 66°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους· από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς νοτιοανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 42°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 65°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους· από εκεί εντελώς νότια έως τον παράλληλο 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους.

5. β) Η υποζώνη 4 περιλαμβάνει έξι διαιρέσεις:

διαίρεση 4R - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της ακτής της Νέας-Γης από το ακρωτήριο Bauld έως το ακρωτήριο Ray και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζοντας από το ακρωτήριο Bauld και συνεχίζοντας εντελώς βόρεια έως την παράλληλο 52°15´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς δυτικά έως την ακτή του Λαμπραντόρ, από εκεί κατά μήκος της ακτής του Λαμπραντόρ, έως τα άκρα των συνόρων μεταξύ του Λαμπραντόρ και του Κεμπέκ, από εκεί, ακολουθώντας μία διαστηματική γραμμή, προς νοτιοδυτική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 49°25´ βορείου γεωγραφικού πλάτους 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί, εντελώς νότια έως ένα σημείο που κείται 47°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί ακολουθώντας διαστηματική γραμμή προς νοτιοανατολική κατεύθυνση έως το σημείο, όπου το όριο της υποζώνης 3 τέμνει την ευθεία γραμμή που συνδέει το ακρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία) με το ακρωτήριο Ray(Νέα-Γη) και από εκεί έως το ακρωτήριο Ray (Νέα-Γη)·

διαίρεση 4S - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της νότιας ακτής της επαρχίας του Κεμπέκ, από τα άκρα των συνόρων μεταξύ του Λαμπραντόρ και του Κεμπέκ έως το Pointe-des-Monts και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει στο Pointe-des-Monts και χαράσσεται εντελώς ανατολικά έως ένα σημείο που κείται 49°25´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 64°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς ανατολικό-νοτιο-ανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 47°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς βόρεια έως ένα σημείο που κείται 49°25´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, και από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς βορειοανατολική κατεύθυνση, έως τα άκρα των συνόρων μεταξύ του Λαμπραντόρ και του Κεμπέκ·

Διαίρεση 4Τ - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ των ακτών της Νέας Σκωτίας, του Νέου Brunswick και του Κεμπέκ από το ακρωτήριο Nord έως το Pointe-des-Monts και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως : αρχίζει στο Pointe-des-Monts και χαράσσεται εντελώς ανατολικά έως ένα σημείο που κείται 49°25´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 64°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς νοτιοανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 47°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και από κεί ακολουθώντας μία διαστηματική γραμμή με νότια κατεύθυνση έως το ακρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία).

Διαίρεση 4V - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της ακτής της Νέας-Σκωτίας από το ακρωτήριο Nord έως το Fourchu και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει από το Fourchu και ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς ανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 45°40´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί, εντελώς νότια κατά μήκος του μεσημβρινού 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως τον παράλληλο 44°10´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς ανατολικά, έως το μεσημβρινό 59°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς νότια έως τον παράλληλο 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς ανατολικά έως ένα σημείο, όπου το όριο μεταξύ των υποζωνών 3 και 4 τέμνει τον παράλληλο 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί κατά μήκος του ορίου μεταξύ των υποζωνών 3 και 4 και γραμμής που την προεκτείνει προς βορειοδυτική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 47°50´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς νότια κατεύθυνση έως το ακρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία).

Η διαίρεση 4V περιλαμβάνει δύο υποδιαιρέσεις:

4Vn - Η βόρεια υποδιαίρεση το μέρος της διαιρέσεως 4V που εκτείνεται νότια του παραλλήλου 45°40´ βορείου γεωγραφικού πλάτους·

4Vs - νότια υποδιαίρεση - το μέρος της διαιρέσεως 4V που εκτείνεται νότια του παραλλήλου 45°40´ βορείου γεωγραφικού πλάτους·

Διαίρεση 4W - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ της ακτής της Νέας Σκωτίας από το Halifax έως το Fourchu και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει από το Fourchu και ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς την ανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 45°40´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς νότια κατά μήκος του μεσημβρινού 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως την παράλληλο 44°10´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς ανατολικά έως το μεσημβρινό 59°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς νότια έως την παράλληλο 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς δυτικά έως το μεσημβρινό 63°20´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς βόρεια έως ένα σημείο του μεσημβρινού αυτού που κείται 44°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και από εκεί ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς βορειοδυτική κατεύθυνση έως το Halifax (Νέα Σκωτία)·

Διαίρεση 4Χ - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ του δυτικού ορίου της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ του δυτικού ορίου της υποζώνης 4 και των ακτών του Νέου Brunswick και της Νέας Σκωτίας από τα άκρα των συνόρων μεταξύ του Νέου Brunswick και του Maine έως το Halifax, και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει από το Halifax και ακολουθεί διαστηματική γραμμή προς νοτιο-ανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο που κείται 44°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και 63°20´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς νότια έως την παράλληλο των 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και από εκεί εντελώς δυτικά έως το μεσημβρινό 65°40´ δυτικού μήκους.

6. α) Υποζώνη 5 - Το μέρος της ζώνης της συμβάσεως που εκτείνεται δυτικά του δυτικού ορίου της υποζώνης 4, βόρεια της παραλλήλου 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά του μεσημβρινού 71°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

6. β) η υποζώνη 5 περιλαβάνει δύο διαιρέσεις:

Διαίρεση 5Υ - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται μεταξύ των ακτών της Maine του Νέου Hampshire και της Μασσαχουσέτης από τα σύνορα μεταξύ της Maine και του Νέου Brunswick έως 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως το ακρωτήριο Cod (που κείται περίπου 42°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους) και μιάς γραμμής που χαράσσεται ως ακολούθως: αρχίζει από ένα σημείο του ακρωτηρίου Cod (που κείται 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους περίπου 42°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους) και χαράσσεται εντελώς βόρεια έως 42°20´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς ανατολικά έως 67°40´δυτικού γεωγραφικού μήκους στο όριο μεταξύ των υποζωνών 4 και 5 και από εκεί ακολουθεί το όριο αυτό έως τα σύνορα μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών·

Διαίρεση 5Ζ - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται νότια και ανατολικά της διαιρέσεως 5Υ.

Η Διαίρεση 5Ζ περιλαμβάνει δύο μέρη:

5Ze - Ανατολικό μέρος, το μέρος της διαιρέσεως 5Z που εκτείνεται ανατολικά του μεσημβρινού 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

5Zw - δυτικό μέρος, το μέρος της διαιρέσεως 5Z που εκτείνεται δυτικά του μεσημβρινού 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

7. α) Υποζώνη 6 - Το μέρος της ζώνης της συμφωνίας που καθορίζεται από μία γραμμή ή που αρχίζει από ένα σημείο της ακτής του Rhode Island που κείται 71°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και χαράσσεται εντελώς νότια έως 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς ανατολικά έως 42°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί εντελώς νότια έως τις 35°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί εντελώς δυτικά έως την ακτή της βορείου Αμερικής και από εκεί προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της βορείου Αμερικής έως το σημείο της ακτής του Rhode Island που κείται 71°40´ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

7. β) Η υποζώνη 6 περιλαμβάνει οκτώ διαιρέσεις:

Διαίρεση 6Α - Το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται βόρεια του παραλλήλου 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και δυτικά της υποζώνης 5·

Διαίρεση 6Β - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται δυτικά 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους, νότια του παραλλήλου 39°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους και βόρεια και δυτικά μιάς γραμμής κατά μήκος, δυτικής κατευθύνσεως προς την παράλληλο 37°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους προς δυτική κατεύθυνση έως τις 76°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους. και από εκεί χαράσσεται εντελώς νότια έως το ακρωτήριο Henry (Βιργινία)·

Διαίρεση 6C - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται δυτικά 70°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους και νότια της παραλλήλου 35°00´ βορείου γεωγραφικού πλάτους·

Διαίρεση 6D - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται ανατολικά των διαιρέσεων 6B και 6C και δυτικά 65°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 6E - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται ανατολικά της διαιρέσεως 6D δυτικά 60°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 6F - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται ανατολικά της διαιρέσεως 6Ε και δυτικά 55°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 6G - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται ανατολικά της διαιρέσεως 6F και δυτικά 50°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους·

Διαίρεση 6H - το μέρος της υποζώνης που εκτείνεται ανατολικά της διαιρέσεως 6G και δυτικά 42°00´ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

Top