EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A1010(01)-20170201

Consolidated text: Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου

02005A1010(01) — EL — 01.02.2017 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου

(ΕΕ L 265 της 10.10.2005, σ. 2)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

  L 118

8

8.5.2007

►M2

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 6 για τον ορισμο της εννοιας «καταγομενα προϊοντα» ή «προϊοντα καταγωγης» και για τις μεθοδους διοικητικης συνεργασιας

  L 297

3

15.11.2007

►M3

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης

  L 148

3

13.6.2015
▼B

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρουΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής αποκαλούμενα «κράτη μέλη», και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αποκαλούμενη «Κοινότητα»,

αφενός, και

Η ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ, εφεξής αποκαλούμενη «Αλγερία»,

αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την εγγύτητα και την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Αλγερίας, με βάση τους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη μέλη και η Αλγερία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν μόνιμα σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, στην αλληλεγγύη, στην εταιρική σχέση και στην παράλληλη ανάπτυξη,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στην τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της σύνδεσης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας που έχουν οι σχέσεις σε ένα σφαιρικό ευρωμεσογειακό πλαίσιο, αφενός, και του στόχου ολοκλήρωσης των χωρών του Μαγκρέμπ, αφετέρου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν πλήρως αυτούς τους στόχους της σύνδεσής τους με την εφαρμογή των καταλλήλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, υπέρ της προσέγγισης του επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κοινότητας και της Αλγερίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας της παρούσας συμφωνίας που στηρίζεται στα αμοιβαία συμφέροντα, στις αμοιβαίες παραχωρήσεις, στη συνεργασία και στο διάλογο,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η τρομοκρατία και η διεθνής οργανωμένη εγκληματικότητα αποτελούν απειλή για την υλοποίηση των στόχων της εταιρικής σχέσης και της σταθερότητας στην περιοχή,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να στηρίξει σημαντικά τις προσπάθειες της Αλγερίας για μεταρρύθμιση και την οικονομική αναπροσαρμογή καθώς και για κοινωνική ανάπτυξη,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιλογή της Κοινότητας και της Αλγερίας για το ελεύθερο εμπόριο, τηρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), όπως προκύπτει από το Γύρο της Ουρουγουάης,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν συνεργασία, ενισχυόμενη από τακτικό διάλογο, στον οικονομικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και του περιβάλλοντος, ώστε να αναπτυχθεί καλύτερη αμοιβαία κατανόηση,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο τρίτο μέρος τίτλος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως κράτη μέλη της Κοινότητας, έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (ανάλογα με την περίπτωση) κοινοποιήσει στην Αλγερία ότι εφεξής δεσμεύεται ως μέλος της Κοινότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας·

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η παρούσα συμφωνία αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την δημιουργία εταιρικής σχέσης, η οποία στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, και ότι δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη των οικονομικών, εμπορικών σχέσεών τους και των σχέσεων στον τομέα των επενδύσεων, παράγων ο οποίος είναι απαραίτητος για τη στήριξη της οικονομικής αναδιάρθρωσης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:Άρθρο 1

1.  Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αλγερίας, αφετέρου.

2.  Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

 να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ενίσχυση των σχέσεών τους και της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς που αυτά θεωρούν αναγκαίους,

 να αναπτύξει τις συναλλαγές, να εξασφαλίσει την ανάπτυξη ισότιμων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μερών, και να καθορίσει τους στόχους της προοδευτικής ελευθέρωσης των συναλλαγών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων,

 να ευνοήσει τις ανταλλαγές ανθρωπίνων πόρων, ιδίως στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών,

 να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση των χωρών του Μαγκρέμπ, ευνοώντας τις συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των χωρών, και μεταξύ του Μαγκρέμπ και της Κοινότητας και των κρατών μελών της,

 να προωθήσει τη συνεργασία στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και χρηματοδοτικό τομέα.

Άρθρο 2

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως διακηρύσσονται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί βασικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Άρθρο 3

1.  Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος και διάλογος για την ασφάλεια μεταξύ των μερών. Ο διάλογος αυτός επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων, που θα συμβάλλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανάπτυξη κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών.

2.  Ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τομέα προορίζονται, ιδίως:

α) να διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών με την ανάπτυξη καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και με τη διενέργεια τακτικών διαβουλεύσεων για τα διεθνή θέματα για τα οποία υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον·

β) να επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τα συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) να προωθήσουν την παγίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωμεσογειακή περιοχή·

δ) να επιτρέψουν την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Άρθρο 4

Ο πολιτικός διάλογος αφορά όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα μέρη, και, ειδικότερα, τους όρους για την εγγύηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες για συνεργασία.

Άρθρο 5

Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται, κατά τακτά διαστήματα και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ιδίως:

α) σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης·

β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων που εκπροσωπούν την Αλγερία, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, αφετέρου·

γ) με πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών, και ιδίως με τακτικές ενημερώσεις, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνεδριάσεων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες·

δ) σε περίπτωση ανάγκης, με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να συμβάλει στην εντατικοποίηση και στην αποτελεσματικότητα του διαλόγου αυτού.ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Η Κοινότητα και η Αλγερία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που διαρκεί, κατ’ ανώτατο όριο, δώδεκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για τις εμπορευματικές συναλλαγές, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καλούμενη εφεξής «ΓΣΔΕ».ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Βιομηχανικά προϊόντα

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Αλγερίας, που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του δασμολογίου της Αλγερίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 8

Τα προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 9

1.  Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος 2, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2.  Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος 3, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού,

 τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού,

 τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού,

 πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

 έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού,

 επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3.  Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία, προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο των παραρτημάτων 2 και 3, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 90 % του βασικού δασμού,

 τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού,

 τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού,

 πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού,

 έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

 επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

 οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού,

 εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού,

 δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 10 % του βασικού δασμού,

 ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 5 % του βασικού δασμού,

 δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4.  Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για συγκεκριμένο προϊόν, το χρονοδιάγραμμα που ισχύει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, είναι δυνατό να αναθεωρηθεί με κοινή συμφωνία από την επιτροπή σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την κοινοποίηση του αιτήματος της Αλγερίας για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, αυτή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

5.  Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές μειώσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, είναι αυτός που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11

1.  Η Αλγερία μπορεί να λαμβάνει, υπό μορφήν αύξησης ή αποκατάστασης δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Αλγερία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ’ αξία και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο με τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Τέτοια μέτρα δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται για συγκεκριμένο προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών, ποσοτικών περιορισμών και επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το σχετικό προϊόν.

Η Αλγερία ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διοργανώνονται διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Αλγερία υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την προοδευτική κατάργηση αυτών των δασμών, σε ίσες ετήσιες δόσεις, με έναρξη το αργότερο στο τέλος του δεύτερου έτους μετά την εισαγωγή τους. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

2.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιτροπή σύνδεσης μπορεί, προκειμένου να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέας βιομηχανίας, να επιτρέψει, κατ’ εξαίρεση, στην Αλγερία να διατηρήσει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 12

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Αλγερίας, που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του δασμολογίου της Αλγερίας και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 13

Η Κοινότητα και η Αλγερία προβαίνουν προοδευτικά σε μεγαλύτερη ελευθέρωση των αμοιβαίων συναλλαγών τους των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη.

Άρθρο 14

1.  Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

2.  Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Αλγερία στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

3.  Τα προϊόντα της αλιείας, καταγωγής Αλγερίας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

4.  Τα προϊόντα της αλιείας, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 4, υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Αλγερία στις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το πρωτόκολλο.

5.  Οι συναλλαγές των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο, υπόκεινται στις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5.

Άρθρο 15

1.  Εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Αλγερία εξετάζουν την κατάσταση για να θεσπίσουν τα μέτρα ελευθέρωσης που πρέπει να εφαρμόσουν η Κοινότητα και η Αλγερία μετά το έκτο έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με το στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 13.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των προϊόντων αλιείας και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Αλγερία εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα χορήγησης νέων παραχωρήσεων.

Άρθρο 16

1.  Σε περίπτωση θέσπισης ειδικής ρύθμισης λόγω εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής ή σε περίπτωση τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση τροποποίησης ή εξέλιξης των διατάξεων περί εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής, η Κοινότητα και η Αλγερία μπορούν να τροποποιήσουν, για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής, το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

2.  Το μέρος που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη τροποποίηση ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να εξετάσει δεόντως τα συμφέροντα του εν λόγω μέρους.

3.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία.

4.  Η τροποποίηση του καθεστώτος, που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, αποτελεί αντικείμενο, μετά από αίτηση του άλλου συμβαλλομένου μέρους, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 17

1.  Απαγορεύεται η θέσπιση νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας και αυτοί οι οποίοι ήδη επιβάλλονται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν αυξάνονται.

2.  Απαγορεύεται η επιβολή νέων ποσοτικών περιορισμών κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας.

3.  Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4.  Η Αλγερία καταργεί, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2006, τον προσωρινό συμπληρωματικό δασμό που επιβάλλεται στα προϊόντα του παραρτήματος 4. Αυτός ο δασμός μειώνεται γραμμικά κατά 12 μονάδες ετησίως με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2002.

Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις της Αλγερίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στον ΠΟΕ προβλέπουν βραχύτερη προθεσμία για την κατάργηση αυτού του προσωρινού συμπληρωματικού δασμού, ισχύει η ίδια προθεσμία.

Άρθρο 18

1.  Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές μειώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 14, είναι ο δασμός που εφαρμόζεται πραγματικά έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2002.

2.  Με την υπόθεση ότι η Αλγερία θα προσχωρήσει στον ΠΟΕ, οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές μεταξύ των μερών, θα ισοδυναμούν με τον παγιοποιημένο συντελεστή του ΠΟΕ ή με χαμηλότερο συντελεστή που εφαρμόζεται πραγματικά και που ισχύει κατά τη στιγμή της προσχώρησης. Αν, μετά την προσχώρηση στον ΠΟΕ, εφαρμόζεται έναντι όλων μείωση δασμών, ισχύει ο μειωμένος συντελεστής.

3.  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται για κάθε δασμολογική μείωση έναντι όλων που μπορεί να λάβει χώρα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

4.  Τα δύο μέρη ανακοινώνουν αμοιβαία τους βασικούς δασμούς που επιβάλλουν αντίστοιχα την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 19

Τα προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, δεν υποβάλλονται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, σε μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους.

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους (ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 1)·όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2001 (ΕΕ L 151 της 7.6.2001, σ. 1).

Άρθρο 20

1.  Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικού φορολογικού χαρακτήρα με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του άλλου μέρους.

2.  Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα.

Άρθρο 21

1.  Η παρούσα συμφωνία δεν κωλύει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακής κυκλοφορίας, στο μέτρο που αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του καθεστώτος συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

2.  Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Αλγερίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 22

Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας του και σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26.

Άρθρο 23

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα εφαρμόζεται μεταξύ των μερών.

Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική επιδοτήσεων στις συναλλαγές του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI και XVI της ΓΣΔΕ 1994, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας του.

Άρθρο 24

1.  Εκτός αν το παρόν άρθρο προβλέπει άλλως, εφαρμόζονται μεταξύ των μερών οι διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

2.  Κάθε μέρος ενημερώνει αμέσως την επιτροπή σύνδεσης σχετικά με κάθε μέτρο που λαμβάνει ή που προβλέπει να λάβει όσον αφορά την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης. Ειδικότερα, κάθε μέρος διαβιβάζει πάραυτα, ή το αργότερο εντός μιας εβδομάδας εκ των προτέρων, στην επιτροπή σύνδεσης γραπτή ανακοίνωση ad hoc που περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με:

 την έναρξη έρευνας διασφάλισης·

 τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν ιδίως την εξήγηση της διαδικασίας βάσει της οποίας διενεργείται η έρευνα και ένδειξη των χρονοδιαγραμμάτων για τις ακροάσεις και άλλες κατάλληλες ευκαιρίες που προσφέρονται στα ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλλουν τις σχετικές απόψεις τους.

Εξάλλου, κάθε μέρος διαβιβάζει εκ των προτέρων γραπτή ανακοίνωση στην επιτροπή σύνδεσης που περιλαμβάνει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την απόφασή του να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα διασφάλισης· αυτή η ανακοίνωση πρέπει να παραλαμβάνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

3.  Κατά την κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας και πριν να εφαρμοσθούν τα μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης, το μέρος που έχει την πρόθεση να εφαρμόσει τέτοια μέτρα, απευθύνεται στην επιτροπή σύνδεσης για πλήρη εξέταση της καταστάσεως με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

4.  Προκειμένου να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα μέρη διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών εντός 30 ημερών από την έναρξη τέτοιων διαβουλεύσεων, σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

5.  Κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα μέρη δίδουν προτεραιότητα σ’ εκείνα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν προκύψει, και διατηρούν το επίπεδο ή το περιθώριο των προτιμήσεων που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

6.  Το μέρος που έχει την πρόθεση να λάβει μέτρα διασφάλισης δυνάμει του παρόντος άρθρου, χορηγεί στο άλλο μέρος αντιστάθμιση υπό μορφή ελευθέρωσης των συναλλαγών έναντι των εισαγωγών που προέρχονται από το τελευταίο μέρος· αυτή η αντιστάθμιση θα είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με τις δυσμενείς εμπορικές συνέπειες των μέτρων διασφάλισης στο άλλο μέρος, από την ημερομηνία εφαρμογής τους. Η προσφορά θα γίνεται πριν από τη θέσπιση του μέτρου διασφάλισης και ταυτόχρονα με την κοινοποίηση και την υποβολή στην επιτροπή σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Αν το μέρος το προϊόν του οποίου προορίζεται να υπαχθεί σε μέτρο διασφάλισης, θεωρεί την προσφορά αντιστάθμισης μη ικανοποιητική, τα δύο μέρη μπορούν να συμφωνούν, κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σχετικά με άλλα μέσα εμπορικής αντιστάθμισης.

7.  Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αντιστάθμιση εντός 30 ημερών από την έναρξη αυτών των διαβουλεύσεων, το μέρος το προϊόν του οποίου υπόκειται σε μέτρο διασφάλισης, μπορεί να λαμβάνει αντισταθμιστικά δασμολογικά μέτρα με εμπορικές συνέπειες ουσιαστικά ισοδύναμες με το μέτρο διασφάλισης που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25

Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 3 οδηγήσει σε:

i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος το οποίο αποτελεί στο εξάγον μέρος αντικείμενο ποσοτικών περιορισμών κατά την εξαγωγή, εξαγωγικών δασμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος,

ή

ii) σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος,

και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 26. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται, όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους.

Άρθρο 26

1.  Εάν η Κοινότητα ή η Αλγερία υποβάλλει τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 24, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών, ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 25, πριν να λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ’ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Κοινότητα ή η Αλγερία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

Τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

2.  Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όσον αφορά το άρθρο 22, το εξάγον μέρος πρέπει να ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα·

β) όσον αφορά το άρθρο 25, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην επιτροπή σύνδεσης.

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν αυτή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος·

γ) σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και καθιστούν αδύνατη την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Αλγερία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 22 και 25, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος.

Άρθρο 27

Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή διατήρησης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στις ρυθμίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύεται να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 28

Η έννοια «προϊόντα καταγωγής» ή «καταγόμενα προϊόντα» καθώς και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, στο πρωτόκολλο αριθ. 6.

Άρθρο 29

Η συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα. Το δασμολόγιο της Αλγερίας εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή στην Αλγερία.ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 30

Αμοιβαίες δεσμεύσεις

1.  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιφυλάσσουν στην Αλγερία τη μεταχείριση που οφείλουν να παρέχουν δυνάμει του άρθρου ΙΙ.1 της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, εφεξής αποκαλούμενης «GATS».

2.  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιφυλάσσουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών της Αλγερίας όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσουν στους φορείς παροχής παρόμοιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κατάλογο ειδικών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που προσαρτάται στη GATS.

3.  Η μεταχείριση δεν εφαρμόζεται στα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα εκ των μερών δυνάμει συμφωνίας του τύπου που προσδιορίζεται στο άρθρο V της GATS, ούτε στα μέτρα που λαμβάνονται σε εφαρμογή τέτοιας συμφωνίας, ή σε άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με τον κατάλογο των εξαιρέσεων της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους που προσαρτάται στην GATS από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

4.  Η Αλγερία χορηγεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που περιγράφεται στα άρθρα 31 έως 33.

Άρθρο 31

Διαμεθοριακή παροχή υπηρεσιών

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν κοινοτικοί φορείς στο έδαφος της Αλγερίας με μέσα άλλα εκτός της εμπορικής παρουσίας ή της παρουσίας φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 33, η Αλγερία επιφυλάσσει στους κοινοτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που χορηγεί στις εταιρείες τρίτων χωρών.

Άρθρο 32

Εμπορική παρουσία

1.  

α) Η Αλγερία επιφυλάσσει στην εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών στο έδαφός της όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που χορηγεί στις εταιρείες τρίτων χωρών.

β) Η Αλγερία επιφυλάσσει στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός της σύμφωνα με τη νομοθεσία της, όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, όσον αφορά την εκμετάλλευσή τους, από εκείνη που χορηγεί στις δικές της εταιρείες ή υποκαταστήματα ή αλγερινές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών, στην περίπτωση που αυτή η μεταχείριση είναι καλύτερη.

2.  Η μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) χορηγείται στις εταιρείες, στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένες στην Αλγερία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στις εταιρείες, στις θυγατρικές και στα υποκαταστήματα που θα εγκατασταθούν εκεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 33

Προσωρινή παρουσία φυσικών προσώπων

1.  Μια εταιρεία της Κοινότητας ή εταιρεία της Αλγερίας που είναι εγκατεστημένη αντίστοιχα στο έδαφος της Αλγερίας ή της Κοινότητας, έχει το δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει την προσωρινή απασχόληση από μια από τις θυγατρικές της ή τα υποκαταστήματά της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα εγκατάστασης, υπηκόων των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλγερίας αντιστοίχως, υπό τον όρο ότι αυτά τα πρόσωπα αποτελούν μέρος του βασικού προσωπικού που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από αυτές τις εταιρείες, τις θυγατρικές τους ή τα υποκαταστήματά τους. Οι άδειες παραμονής και εργασίας αυτών των προσώπων περιορίζονται στη διάρκεια απασχόλησής τους.

2.  Το βασικό προσωπικό αυτών των εταιρειών, εφεξής αποκαλούμενων «εταιρειών», αποτελείται από τα «πρόσωπα που μεταφέρονται στο εσωτερικό της επιχειρήσεώς τους» σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχείου γ), στο βαθμό που η εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο και που τα εν λόγω πρόσωπα έχουν απασχοληθεί απευθείας από αυτήν την εταιρεία ή είχαν συνάψει εταιρική σχέση με αυτήν (εκτός από τους πλειοψηφούντες μετόχους) κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών η οποία προηγείται αμέσως της μεταφοράς τους. Πρόκειται για τα πρόσωπα των ακόλουθων κατηγοριών:

α) ανώτατα στελέχη εταιρείας τα κύρια καθήκοντα των οποίων συνίστανται στη διεύθυνση της διαχείρισης της εγκατάστασης, υπό την εποπτεία ή τη γενική διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων ή αντίστοιχων στελεχών, και ιδίως:

 να διευθύνουν την εγκατάσταση ή υπηρεσία ή υποδιεύθυνση της εγκατάστασης,

 να επιβλέπουν και να ελέγχουν την εργασία άλλων μελών του προσωπικού που ασκούν καθήκοντα επιτήρησης ή διεύθυνσης ή τεχνικά καθήκοντα,

 να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να συστήνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή ακόμη τη θέσπιση μέτρων προσωπικού, δυνάμει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί·

β) πρόσωπα που απασχολούνται από εταιρεία που διαθέτουν ιδιαίτερες ουσιαστικές γνώσεις για την υπηρεσία, τον εξοπλισμό έρευνας, τις τεχνολογίες ή τη διαχείριση της εγκατάστασης· εκτός από τις ειδικές γνώσεις της εγκατάστασης, αυτές οι γνώσεις μπορούν να συνίστανται σε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης για τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής σε εγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα·

γ) «πρόσωπα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς», δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για μια εταιρεία στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· η εν λόγω εταιρεία πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος ενός μέρους και η απόσπαση πρέπει να γίνεται προς τις εγκαταστάσεις (θυγατρική, υποκατάστημα) αυτής της εταιρείας που ασκεί πραγματικά παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους.

3.  Η είσοδος και η προσωρινή παρουσία στα αντίστοιχα εδάφη της Αλγερίας και της Κοινότητας υπηκόων των κρατών μελών ή της Αλγερίας αντίστοιχα, επιτρέπονται, όταν αυτοί οι αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτατα στελέχη μιας εταιρείας κατά την έννοια του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση εταιρείας της Αλγερίας ή κοινοτικής εταιρείας, αντίστοιχα, στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, υπό δύο όρους:

 αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή δεν παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες,

 η εταιρεία δεν έχει άλλον αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική, αντίστοιχα, σε ένα κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλγερία.

Άρθρο 34

Μεταφορές

1.  Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως 33 δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές, ποτάμιες, χερσαίες μεταφορές και στις θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ασκούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των οποίων διατροπικές μεταφορές που περιλαμβάνουν θαλάσσιο σκέλος, κάθε μέρος επιτρέπει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, στο έδαφός του, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, υπό όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που χορηγούνται στις δικές του εταιρείες ή θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας, αν αυτοί οι όροι είναι ευνοϊκότεροι. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

α) στην εμπορία και στην πώληση υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, είτε αυτές οι υπηρεσίες εκτελούνται ή προσφέρονται απευθείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή από τους φορείς παροχής υπηρεσιών με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες εμπορικές συμφωνίες·

β) στην αγορά και στη χρησιμοποίηση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους (και για τη μεταπώληση στους τελευταίους), κάθε υπηρεσίας μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας·

γ) στην προετοιμασία των εγγράφων μεταφοράς και των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων σχετικά με την καταγωγή και τη φύση των εμπορευμάτων που μεταφέρονται·

δ) στην παροχή εμπορικών πληροφοριών με κάθε δυνατό μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοργανωμένων συστημάτων και των ανταλλαγών ηλεκτρονικών δεδομένων (με την επιφύλαξη κάθε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες)·

ε) στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τοπικό εταίρο που προβλέπει ιδίως τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και την πρόσληψη τοπικού ή αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

στ) στην αντιπροσώπευση εταιρειών, στην οργάνωση στάσεων και, αν χρειασθεί, στην κάλυψη των φορτίων.

3.  Σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά, τα μέρη δεσμεύονται να τηρούν πραγματικά την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά και στις διεθνείς συναλλαγές σε εμπορική βάση.

Ωστόσο, οι νομοθεσίες καθενός από τα μέρη εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά τα προνόμια και το δικαίωμα εθνικής σημαίας στον τομέα του εθνικού καμποτάζ, των υπηρεσιών διάσωσης, ρυμούλκησης και διακυβέρνησης σκάφους.

Αυτές οι διατάξεις δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών «περί του κώδικος συμπεριφοράς των ομίλων (Conferences)» που εφαρμόζεται σε εκάτερο των μερών της παρούσας συμφωνίας. Οι εταιρείες εκτός ομίλου είναι ελεύθερες να ανταγωνίζονται τα μέλη ενός ομίλου, στο βαθμό που τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα του εμπορίου υγρού και ξηρού φορτίου χύδην.

4.  Κατ’ εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στην παράγραφο 3, τα μέρη:

α) δεν θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την κατανομή των φορτίων στις μελλοντικές διμερείς τους συμφωνίες με τρίτες χώρες σχετικά με το ξηρό φορτίο χύδην και το υγρό φορτίο καθώς και με τα τακτικά δρομολόγια. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τέτοιων διατάξεων σχετικά με τα τακτικά δρομολόγια σε εξαιρετικές συνθήκες, όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες εκατέρου των μερών της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν, στην αντίθετη περίπτωση, όντως τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα δρομολόγια από και με προορισμό την εν λόγω τρίτη χώρα·

β) καταργούν, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα καθώς και όλα τα διοικητικά, τεχνικά ή άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συγκεκαλυμμένο περιορισμό ή να εισάγουν διάκριση στην ελεύθερη παροχή διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς.

5.  Κάθε μέρος χορηγεί, μεταξύ άλλων, στα πλοία που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών ή και των δύο, υπό σημαία του άλλου μέρους ή η εκμετάλλευση των οποίων γίνεται από υπηκόους ή εταιρείες του άλλου μέρους, όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσει στα δικά του πλοία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους λιμένες, στις υποδομές και στις βοηθητικές ναυτιλιακές εγκαταστάσεις αυτών των λιμένων, την είσπραξη των ισχυόντων τελών και φόρων, τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών υποδομών, την εκχώρηση θέσεων και τη χρήση των υποδομών μεταφόρτωσης.

6.  Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών, προσαρμοσμένων στις εμπορικές ανάγκες τους, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ειδικών ρυθμίσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 35

Εσωτερική ρύθμιση

1.  Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ δεν θίγουν την εφαρμογή από κάθε μέρος όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των ρυθμίσεών του σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά του από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

2.  Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη κάθε αιτιολογημένου περιορισμού για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται, στο έδαφος εκατέρου των μερών, ακόμη και περιστασιακά, με την άσκηση της δημόσιας εξουσίας.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την εφαρμογή, από ένα μέρος, ειδικών κανόνων σχετικά με την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, στο έδαφός του, υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους που δεν έχουν ιδρυθεί στο έδαφός του, οι οποίες αιτιολογούνται από τις νομικές ή τεχνικές διαφορές μεταξύ αυτών των υποκαταστημάτων και των υποκαταστημάτων εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για λόγους εποπτείας. Αυτή η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών, ή, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για λόγους εποπτείας.

4.  Παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ένα μέρος δεν πρέπει να εμποδίζεται στο να λαμβάνει μέτρα εποπτείας, ιδίως για να προστατεύει τους επενδυτές, τους καταθέτες, τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων ή τα άτομα που επωφελούνται από δικαίωμα εποπτείας εκ μέρους ενός φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή για να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν αυτά τα μέτρα δεν τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των υποχρεώσεων που καταλογίζονται σε ένα μέρος σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

5.  Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να υποχρεώνει ένα μέρος να κοινολογεί πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τη λογιστική των πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων υπηρεσιών.

6.  Για λόγους κυκλοφορίας φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσία, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους σε θέματα εισδοχής, παραμονής, απασχόλησης, συνθηκών εργασίας, εγκατάστασης φυσικών προσώπων και παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που εξουδετερώνει ή μειώνει τα οφέλη που απορρέουν για ένα μέρος από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Αυτές οι διατάξεις δεν θίγουν την εφαρμογή της παραγράφου 2.

Άρθρο 36

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) «φορέας παροχής υπηρεσιών», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία από το έδαφος ενός μέρους και με προορισμό το έδαφος του άλλου μέρους, στο έδαφος ενός μέρους υπέρ ενός καταναλωτή υπηρεσιών του άλλου μέρους, χάρη στην εμπορική παρουσία (εγκατάσταση) στο έδαφος του άλλου μέρους και χάρη στην παρουσία φυσικών προσώπων ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

β) «κοινοτική εταιρεία» ή «εταιρεία της Αλγερίας» αντίστοιχα, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλγερίας και έχει την καταστατική έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλγερίας.

Ωστόσο, αν η εταιρεία, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλγερίας, έχει μόνον την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλγερίας, θεωρείται ως κοινοτική εταιρεία ή εταιρεία της Αλγερίας αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Αλγερίας, αντίστοιχα·

γ) «θυγατρική» μιας εταιρείας, μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·

δ) «υποκατάστημα» μιας εταιρείας, μια εγκατάσταση χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής εταιρείας, που διαθέτει ιδία διαχείριση και τον υλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση των υποθέσεων με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρξει, αν χρειασθεί, νομική σύνδεση με την μητρική εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται εμπορικά με την εγκατάσταση που αποτελεί την επέκταση της μητρικής εταιρείας·

ε) «εγκατάσταση», το δικαίωμα των κοινοτικών εταιρειών ή των εταιρειών της Αλγερίας, που ορίζονται στο στοιχείο β), να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών ή υποκαταστημάτων στην Αλγερία ή στην Κοινότητα, αντίστοιχα·

στ) «εκμετάλλευση», το γεγονός άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων·

ζ) «οικονομικές δραστηριότητες», οι δραστηριότητες βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα καθώς τα ελεύθερα επαγγέλματα·

η) «υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Αλγερίας», ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη ή της Αλγερίας, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ των οποίων και οι διατροπικές μεταφορές που περιλαμβάνουν θαλάσσιο σκέλος, εμπίπτουν επίσης στις διατάξεις του παρόντος τίτλου οι υπήκοοι των κρατών μελών ή της Αλγερίας που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας, αντίστοιχα, και οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Αλγερίας, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σ’ αυτό το κράτος μέλος ή στην Αλγερία σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους.

Άρθρο 37

Γενικές διατάξεις

1.  Τα μέρη αποφεύγουν να λαμβάνουν μέτρα ή να αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών τους πιο περιοριστικές από την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.

2.  Τα μέρη δεσμεύονται να προβλέψουν την επεξεργασία του παρόντος τίτλου κατά την έννοια της σύναψης μιας «συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης» βάσει του άρθρου V της GATS. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει υπόψη την κτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της μεταχείρισης του πλέον ευνοημένου κράτους και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους στο πλαίσιο της GATS, ιδίως του άρθρου V αυτής.

Κατά την εξέταση αυτή, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προσέγγιση, μεταξύ των μερών, των νομοθεσιών που εφαρμόζονται στις εν λόγω δραστηριότητες. Ο στόχος αυτός αποτελεί το αντικείμενο μιας πρώτης εξέτασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τρέχουσες πληρωμές και κυκλοφορία κεφαλαίων

Άρθρο 38

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο, όλες τις τρέχουσες πληρωμές τις σχετικές με τρέχουσες συναλλαγές.

Άρθρο 39

1.  Η Κοινότητα και η Αλγερία εξασφαλίζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις στην Αλγερία σε εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος αυτών των επενδύσεων και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές.

2.  Τα μέρη διεξάγουν μεταξύ τους διαβουλεύσεις και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας και να επιτύχουν την πλήρη ελευθέρωσή της.

Άρθρο 40

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Αλγερία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν, η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και τα άρθρα VIII και XIV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, περιοριστικά μέτρα επί των τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Αλγερία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ανταγωνισμός και άλλα οικονομικά θέματα

Άρθρο 41

1.  Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας:

α) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και όλες οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

β) την καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μιας δεσπόζουσας θέσης:

 στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή ενός σημαντικού τμήματος αυτού του εδάφους,

 στο σύνολο του εδάφους της Αλγερίας ή ενός σημαντικού τμήματος αυτού του εδάφους.

2.  Τα μέρη προβαίνουν σε διοικητική συνεργασία κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών τους σε θέματα ανταγωνισμού και στις ανταλλαγές πληροφοριών εντός των ορίων που επιτρέπονται από το επαγγελματικό μυστικό και την εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας.

3.  Εάν η Κοινότητα ή η Αλγερία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με την παράγραφο 1 και εάν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή μετά από 30 εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή σύνδεσης.

Άρθρο 42

Τα κράτη μέλη και η Αλγερία προσαρμόζουν προοδευτικά, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους προμήθειας και εμπορίας των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Αλγερίας. Η επιτροπή σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου.

Άρθρο 43

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που διαταράσσει τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 44

1.  Τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων.

2.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 6 εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσχέρειες στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές, διεξάγονται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, επειγόντως διαβουλεύσεις, ώστε να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαία ικανοποιητικές.

Άρθρο 45

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξουδετερώσουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 46

1.  Τα μέρη καθορίζουν ως στόχο την αμοιβαία και προοδευτική απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων.

2.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1.ΤΙΤΛΟΣ V

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 47

Στόχοι

1.  Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου τους συμφέροντος και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που επιβάλλει η παρούσα συμφωνία.

2.  Η οικονομική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης της Αλγερίας, ενόψει της διαρκούς και αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής της ανάπτυξης.

3.  Αυτή η οικονομική συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων που έχουν καθορισθεί από τη διακήρυξη της Βαρκελώνης.

Άρθρο 48

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η συνεργασία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τους τομείς δραστηριοτήτων που υφίστανται περιορισμούς και εσωτερικές δυσχέρειες ή θίγονται από τη διαδικασία ελευθέρωσης του συνόλου της οικονομίας της Αλγερίας, και ειδικότερα από την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας.

2.  Επίσης, η συνεργασία θα αφορά κατά προτεραιότητα τους τομείς που μπορούν να διευκολύνουν την προσέγγιση των οικονομιών της Αλγερίας και της Κοινότητας, και ειδικότερα τους τομείς που συμβάλλουν στην μεγέθυνση και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη των ροών των συναλλαγών μεταξύ της Αλγερίας και της Κοινότητας, ιδίως ευνοώντας τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Αλγερίας.

3.  Η συνεργασία θα ενθαρρύνει την οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο των χωρών του Μαγκρέμπ με την εφαρμογή κάθε μέτρου που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εν λόγω σχέσεων μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ.

4.  Η συνεργασία θα αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων τομέων της οικονομικής συνεργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών.

5.  Τα μέρη μπορούν να καθορίζουν, με κοινή συμφωνία, άλλους τομείς οικονομικής συνεργασίας.

Άρθρο 49

Μέσα και τρόποι

Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών που καλύπτει όλους τους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής·

β) της ανταλλαγής πληροφοριών και ενεργειών ενημέρωσης·

γ) μεταφοράς συμβουλών, πραγματογνωμοσύνης και κατάρτισης·

δ) της εκτέλεσης κοινών δράσεων·

ε) της τεχνικής, διοικητικής και κανονιστικής βοήθειας·

στ) δράσεων στήριξης της εταιρικής σχέσης και άμεσων επενδύσεων από ιδιωτικούς ιδίως φορείς, καθώς και των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης.

Άρθρο 50

Περιφερειακή συνεργασία

Προκειμένου να μπορέσει η παρούσα συμφωνία να καταστεί πλήρως αποτελεσματική, και για λόγους εφαρμογής της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και στο επίπεδο των χωρών του Μαγκρέμπ, τα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν κάθε μορφή δράσης με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο ή στην οποία συνδέονται και άλλες τρίτες χώρες, στους τομείς, ιδίως:

α) της οικονομικής ολοκλήρωσης·

β) της ανάπτυξης των οικονομικών υποδομών·

γ) του περιβάλλοντος·

δ) της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας·

ε) της εκπαίδευσης, της παιδείας και της κατάρτισης·

στ) των πολιτιστικών θεμάτων·

ζ) των τελωνειακών ζητημάτων·

η) των περιφερειακών οργάνων και της εφαρμογής κοινών ή εναρμονισμένων προγραμμάτων και πολιτικών.

Άρθρο 51

Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία

Η συνεργασία στοχεύει ιδίως:

α) να διευκολύνει τη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των δύο μερών, ιδίως μέσω:

 της πρόσβασης της Αλγερίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά,

 της συμμετοχής της Αλγερίας στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας,

 της προώθησης συνεργιών μεταξύ των τομέων κατάρτισης και έρευνας·

β) να ενισχύσει το ερευνητικό δυναμικό της Αλγερίας·

γ) να προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, την εφαρμογή σχεδίων τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας·

δ) να ενθαρρύνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργιών με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 52

Περιβάλλον

1.  Τα μέρη ευνοούν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της επιδείνωσης του περιβάλλοντος, στον τομέα ελέγχου της ρύπανσης και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων με σκοπό να εξασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα του περιβάλλοντος καθώς και την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

2.  Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως:

 σε θέματα που συνδέονται με την απερήμωση,

 στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,

 στην αλάτωση,

 στις επιπτώσεις της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων,

 στην κατάλληλη χρησιμοποίηση της ενέργειας και των μεταφορών,

 στις επιπτώσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον γενικά, και ειδικότερα, στην ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

 στη διαχείριση των αποβλήτων, και ειδικότερα των τοξικών αποβλήτων,

 στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ευαίσθητων ζωνών,

 στον έλεγχο και την πρόληψη της αστικής, βιομηχανικής και θαλάσσιας ρύπανσης,

 στη χρησιμοποίηση προηγμένων μέσων διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, και ιδίως στη χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων για το περιβάλλον,

 στην τεχνική βοήθεια, ιδίως για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας.

Άρθρο 53

Βιομηχανική συνεργασία

Η συνεργασία στοχεύει ιδίως:

α) να ενθαρρύνει ή να στηρίξει τις δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση στην Αλγερία των άμεσων επενδύσεων και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων·

β) να ενθαρρύνει την άμεση συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών, ακόμη και όσον αφορά την πρόσβαση της Αλγερίας στα κοινοτικά δίκτυα προσέγγισης των επιχειρήσεων ή στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας·

γ) να στηρίξει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, που έχουν αναλάβει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας της Αλγερίας·

δ) να ευνοήσει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

ε) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής, που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις αγορές των εξαγωγών·

στ) να αξιοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και το βιομηχανικό δυναμικό της Αλγερίας μέσω καλύτερης εκμετάλλευσης των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

ζ) να συνοδεύσει την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού τομέα και το πρόγραμμα αναβάθμισης, με σκοπό τη δημιουργία της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων·

η) να συμβάλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της Αλγερίας.

Άρθρο 54

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων

Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τα επενδυτικά ρεύματα και πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) της καθιέρωσης εναρμονισμένων και απλουστευμένων διαδικασιών, μηχανισμών κοινών επενδύσεων (ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), καθώς και μηχανισμών προσδιορισμού επενδυτικών δυνατοτήτων και σχετικής ενημέρωσης·

β) της θέσπισης νομικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις με τη σύναψη, ενδεχομένως, μεταξύ της Αλγερίας και των κρατών μελών, συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης·

γ) της τεχνικής βοήθειας στις δράσεις προώθησης και εγγύησης των εθνικών και ξένων επενδύσεων.

Άρθρο 55

Τυποποίηση και διαπίστωση της συμμόρφωσης

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο να μειώσει τις διαφορές στον τομέα των προτύπων και της πιστοποίησης.

Ειδικότερα, η συνεργασία υλοποιείται με:

 την ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών προτύπων και των διαδικασιών και τεχνικών εκτίμησης της συμμόρφωσης,

 την αναβάθμιση των οργανισμών εκτίμησης της συμμόρφωσης και της μετρολογίας της Αλγερίας, καθώς και με τη βοήθεια για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών ώστε να γίνουν, μακροπρόθεσμα, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης σ’ αυτούς τους τομείς,

 τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας,

 την παροχή βοήθειας στις δομές της Αλγερίας που είναι επιφορτισμένες με την τυποποίηση και την ποιότητα, την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία.

Άρθρο 56

Προσέγγιση νομοθεσιών

Η συνεργασία στοχεύει στην προσέγγιση της νομοθεσίας της Αλγερίας με την νομοθεσία της Κοινότητας στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 57

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο να βελτιώσει και να αναπτύξει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ουσιαστικά η συνεργασία αυτή θα στηρίζεται στα ακόλουθα:

 ανταλλαγές πληροφοριών για τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις και πρακτικές καθώς και δράσεις κατάρτισης, ιδίως σε σχέση με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

 στήριξη της μεταρρύθμισης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αλγερία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Άρθρο 58

Γεωργία και αλιεία

Η συνεργασία θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση, όταν είναι αναγκαίο, των τομέων της γεωργίας, των δασών και της αλιείας.

Ειδικότερα, η συνεργασία προσανατολίζεται στα ακόλουθα:

 τη στήριξη των πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της παραγωγής,

 την επισιτιστική ασφάλεια,

 την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, και ιδίως τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συνδεδεμένων οικονομικών δραστηριοτήτων,

 την προώθηση της γεωργίας και της αλιείας που σέβεται το περιβάλλον,

 την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,

 την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων, εθελοντικού χαρακτήρα, μεταξύ των επιχειρήσεων, των ομίλων και των επαγγελματικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τη γεωργία, την αλιεία και τη βιομηχανία τροφίμων,

 την τεχνική βοήθεια και κατάρτιση,

 την εναρμόνιση των προτύπων και των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων,

 τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης,

 τη στήριξη των ιδιωτικοποιήσεων,

 την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων,

 τη στήριξη των προγραμμάτων έρευνας.

Άρθρο 59

Μεταφορές

Η συνεργασία θα έχει τους ακόλουθους στόχους:

 τη στήριξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών,

 τη βελτίωση της κυκλοφορίας ταξιδιωτών και εμπορευμάτων,

 τον καθορισμό και την εφαρμογή προτύπων λειτουργίας συγκρίσιμων προς αυτά που ισχύουν στην Κοινότητα.

Οι πρωταρχικοί τομείς συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

 οι οδικές μεταφορές, καθώς και η προοδευτική διευκόλυνση των όρων διαμετακόμισης,

 η διαχείριση των σιδηροδρόμων, των αερολιμένων και των λιμένων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών οργανισμών,

 ο εκσυγχρονισμός των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν τους κυριότερους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος και τα οδικά δίκτυα περιφερειακού ενδιαφέροντος, καθώς και η παροχή βοήθειας στον τομέα της ναυσιπλοΐας,

 η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στις διατροπικές μεταφορές, στις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και στη μεταφόρτωση,

 η τεχνική βοήθεια και κατάρτιση.

Άρθρο 60

Κοινωνία της πληροφορίας και τηλεπικοινωνίες

Οι δράσεις συνεργασίας στον εν λόγω τομέα εστιάζονται ιδίως στα ακόλουθα:

 σε διάλογο επί των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας της πληροφορίας, μεταξύ των οποίων και η πολιτική που εφαρμόζεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

 στην ανταλλαγή πληροφοριών και, ενδεχομένως, τεχνικής βοήθειας για κανονιστικά θέματα, τυποποίηση, δοκιμές συμμόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και τις τηλεπικοινωνίες,

 στη διάδοση νέων προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών με δορυφόρους, υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορίας,

 στην προώθηση και την εφαρμογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη ή τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορίας, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας της πληροφορίας,

 στη δυνατότητα να συμμετέχουν οι οργανισμοί της Αλγερίας σε πρότυπα σχέδια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους στους εν λόγω τομείς,

 στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα τηλεματικών δικτύων και υπηρεσιών στην Κοινότητα και την Αλγερία,

 στην τεχνική βοήθεια για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη συντονισμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Άρθρο 61

Ενέργεια και ορυχεία

Οι στόχοι της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων θα αφορούν τα ακόλουθα:

α) τη θεσμική, νομοθετική και ρυθμιστική αναβάθμιση για να εξασφαλισθεί η ρύθμιση των δραστηριοτήτων και η προώθηση των επενδύσεων·

β) την τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση για να προετοιμασθούν οι ενεργειακές επιχειρήσεις και τα ορυχεία στις απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς και να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό·

γ) την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των επιχειρήσεων της Αλγερίας και της Ευρώπης, στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης, παραγωγής, μεταποίησης, διανομής, υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πρωταρχικοί τομείς συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

 η προσαρμογή του θεσμικού, νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας της αγοράς με την τεχνική, διοικητική και ρυθμιστική βοήθεια,

 η στήριξη των προσπαθειών αναδιάρθρωσης των δημοσίων επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων,

 η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης στους ακόλουθους τομείς:

 

 εκμετάλλευση, παραγωγή και μεταποίηση υδρογονανθράκων,

 παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

 διανομή προϊόντων πετρελαίου,

 παραγωγή εξοπλισμού και υπηρεσιών που εντάσσονται στην παραγωγή ενεργειακών προϊόντων,

 αξιοποίηση και μεταποίηση της παραγωγής των ορυχείων,

 η ανάπτυξη της διαμετακόμισης αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας,

 η στήριξη των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ενεργειακών δικτύων και των διασυνδέσεών τους με τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

 η δημιουργία βάσεων δεδομένων στους τομείς της ενέργειας και των ορυχείων,

 η στήριξη και η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στις δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και των ορυχείων,

 το περιβάλλον και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας,

 η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων.

Άρθρο 62

Τουρισμός και βιοτεχνία

Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα εστιάζεται κατά προτεραιότητα στα ακόλουθα:

 να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για τις ροές και τις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού, των ιαματικών λουτρών και της βιοτεχνίας,

 να εντατικοποιηθούν οι δράσεις κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης και διεύθυνσης ξενοδοχείων καθώς και η κατάρτιση σε άλλα τουριστικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα,

 να τονωθούν οι ανταλλαγές εμπειριών με σκοπό την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού,

 να ενθαρρυνθεί ο τουρισμός των νέων,

 να χορηγηθεί βοήθεια στην Αλγερία για να αξιοποιήσει το δυναμικό της στον τομέα του τουρισμού, των ιαματικών λουτρών και της βιοτεχνίας και για να βελτιωθεί η εικόνα των τουριστικών προϊόντων της,

 να στηριχθεί η ιδιωτικοποίηση.

Άρθρο 63

Συνεργασία στον τελωνειακό τομέα

1.  Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλίζεται η τήρηση του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών. Αφορά κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα:

α) την απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων·

β) την καθιέρωση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου παρόμοιου με εκείνου της Κοινότητας και τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ των καθεστώτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Αλγερίας.

Είναι δυνατόν να χορηγείται τεχνική βοήθεια, αν κριθεί αναγκαίο.

2.  Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 7.

Άρθρο 64

Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής

Ο κυριότερος στόχος της συνεργασίας σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση, ιδίως μέσω της προσέγγισης των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα μέρη, της συγκρισιμότητας και της χρησιμοποίησης των στατιστικών στοιχείων, μεταξύ άλλων στο εξωτερικό εμπόριο, στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο των πληρωμών, στη δημογραφία, τις μεταναστευτικές ροές, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, και γενικά σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. Είναι δυνατόν να χορηγείται τεχνική βοήθεια, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 65

Συνεργασία σε θέματα προστασίας των καταναλωτών

1.  Τα μέρη συμφωνούν στο ότι η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να αφορά στη συμβατότητα των συστημάτων τους προστασίας των καταναλωτών.

2.  Αυτή η συνεργασία θα αφορά κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νομοθετικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των εμπειρογνωμόνων, ιδίως μεταξύ των αντιπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών·

β) την οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων κατάρτισης·

γ) την καθιέρωση μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα, δηλαδή, που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·

δ) τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σε θέματα τιμών, χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται·

ε) τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις·

στ) την παροχή τεχνικής βοήθειας·

ζ) την ανάπτυξη των εργαστηρίων αναλύσεων και συγκριτικών δοκιμών της Αλγερίας και τη βοήθεια για την οργάνωση της εφαρμογής ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφοριών υπέρ των καταναλωτών·

η) τη βοήθεια για την οργάνωση και την εφαρμογή ενός δικτύου έγκαιρης ειδοποίησης που θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Άρθρο 66

Έχοντας υπόψη τα ίδια χαρακτηριστικά της οικονομίας της Αλγερίας, τα δύο μέρη καθορίζουν τους τρόπους και τα μέσα εφαρμογής δράσεων οικονομικής συνεργασίας που συμφωνούνται στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου, για να υποστηριχθεί η διαδικασία εκσυγχρονισμού της οικονομίας της Αλγερίας και για να πλαισιωθεί η καθιέρωση της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των αναγκών καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων οικονομικής συνεργασίας, εξετάζονται στο πλαίσιο ρύθμισης που εφαρμόζεται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 98 της παρούσας συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης ρύθμισης, τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τις δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να αναληφθούν.ΤΙΤΛΟΣ VI

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διατάξεις σχετικά με τους εργαζομένους

Άρθρο 67

1.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους εργαζόμενους αλγερινής υπηκοότητας, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά του, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης.

2.  Κάθε εργαζόμενος της Αλγερίας που έχει άδεια για άσκηση έμμισθης επαγγελματικής δραστηριότητας στην επικράτεια ενός κράτος μέλους σε προσωρινή βάση, υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής.

3.  Η Αλγερία παρέχει το ίδιο καθεστώς στους εργαζόμενους υπηκόους των κρατών μελών, που απασχολούνται στο έδαφός της.

Άρθρο 68

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ακόλουθων παραγράφων, οι εργαζόμενοι αλγερινής υπηκοότητας και τα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν με αυτούς, απολαύουν, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθεστώτος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια, σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών στα οποία απασχολούνται.

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα επιδόματα θανάτου, ανεργίας και τις οικογενειακές παροχές.

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των λοιπών κανόνων συντονισμού που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία που βασίζεται στο άρθρο 42 της συνθήκης ΕΚ, υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο άρθρο 70 της παρούσας συμφωνίας.

2.  Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν του συνυπολογισμού των περιόδων ασφαλίσεως, απασχόλησης ή διαμονής, των συμπληρούμενων στα διάφορα κράτη μέλη, όσον αφορά τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων, των οικογενειακών παροχών, των παροχών ασθενείας και μητρότητας, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας.

3.  Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν των οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας.

4.  Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν της ελεύθερης μεταφοράς στην Αλγερία, βάσει της ισοτιμίας που εφαρμόζεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών τα οποία είναι οφειλέτες, των συντάξεων γήρατος, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας καθώς και αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, με εξαίρεση τις ειδικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

5.  Η Αλγερία παρέχει στους εργαζόμενους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά της, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, καθεστώς ανάλογο του προβλεπόμενου στις παραγράφους 1, 3 και 4.

Άρθρο 69

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στους υπηκόους του ενός των μερών που διαμένουν ή εργάζονται νομίμως στο έδαφος της χώρας υποδοχής.

Άρθρο 70

1.  Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει τις διατάξεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 68.

2.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής διοικητικής συνεργασίας, που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 71

Οι διατάξεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 70 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες, οι οποίες συνδέουν την Αλγερία και τα κράτη μέλη, στο μέτρο που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν καθεστώς περισσότερο ευνοϊκό υπέρ των υπηκόων της Αλγερίας ή των υπηκόων των κρατών μελών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διάλογος στον κοινωνικό τομέα

Άρθρο 72

1.  Καθιερώνεται τακτικός διάλογος μεταξύ των μερών για κάθε θέμα του κοινωνικού τομέα που τα ενδιαφέρει.

2.  Αυτός αποτελεί το μέσο αναζήτησης τρόπων και όρων της προόδου που πρέπει να πραγματοποιηθεί όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική προσαρμογή των υπηκόων της Αλγερίας και της Κοινότητας που κατοικούν νόμιμα στα εδάφη των κρατών υποδοχής.

3.  Ο διάλογος αφορά ιδίως προβλήματα σχετικά με:

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων και των συντηρούμενων προσώπων·

β) τη μετανάστευση·

γ) την παράνομη μετανάστευση και τους όρους επιστροφής των ατόμων που διατελούν παρανόμως όσον αφορά τη νομοθεσία για τη διαμονή και την εγκατάσταση, που ισχύει στο κράτος υποδοχής·

δ) τις δράσεις και τα προγράμματα που ευνοούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων της Αλγερίας και της Κοινότητας, την αμοιβαία γνωριμία του πολιτισμού και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την κατάργηση των διακρίσεων.

Άρθρο 73

Ο διάλογος στον κοινωνικό τομέα διενεργείται στο ίδιο επίπεδο και σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο που προβλέπονται στον τίτλο I της παρούσας συμφωνίας, ο οποίος μπορεί επίσης να του χρησιμεύσει ως πλαίσιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δράσεις συνεργασίας για κοινωνικά θέματα

Άρθρο 74

1.  Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της κοινωνικής ανάπτυξης που πρέπει να συνοδεύεται από την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, δίνουν προτεραιότητα στο σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.

2.  Προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συνεργασία στον κοινωνικό τομέα μεταξύ των μερών, θα εφαρμόζονται δράσεις και προγράμματα για κάθε θέμα που τα ενδιαφέρει.

Οι ακόλουθες δράσεις έχουν σχετικά πρωταρχικό χαρακτήρα:

α) προώθηση της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης της κατάρτισης ιδίως στις ζώνες αποδημίας·

β) επανένταξη των επαναπατριζόμενων λόγω του παράνομου χαρακτήρα της κατάστασής τους, σε σχέση με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους·

γ) παραγωγικές επενδύσεις ή η δημιουργία επιχειρήσεων στην Αλγερία από Αλγερινούς εργαζόμενους που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στην Κοινότητα·

δ) προώθηση του ρόλου της γυναίκας στη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της παιδείας και των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Αλγερίας·

ε) ενίσχυση των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού της Αλγερίας και προστασίας της μητέρας και του παιδιού·

στ) βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και του τομέα της υγείας·

ζ) εφαρμογή και χρηματοδότηση προγραμμάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για μεικτές ομάδες νέων ευρωπαϊκής και αλγερινής καταγωγής, που κατοικούν στα κράτη μέλη, ενόψει της προώθησης της αμοιβαίας γνωριμίας των αντίστοιχων πολιτισμών και ενίσχυσης της ανοχής·

η) βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις μειονεκτούσες περιοχές·

θ) προώθηση του κοινωνικοεπαγγελματικού διαλόγου·

ι) προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κοινωνικοεπαγγελματικό πλαίσιο·

κ) συμβολή στην ανάπτυξη του τομέα της κατοικίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εργατικές κατοικίες·

λ) μείωση των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από την προσαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών δομών·

μ) βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 75

Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν να υλοποιούνται σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 76

Πριν από το τέλος του πρώτου έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει στη σύσταση ομάδας εργασίας. Η εν λόγω ομάδα είναι επιφορτισμένη με τη συνεχή και τακτική αξιολόγηση των διατάξεων των κεφαλαίων 1 έως 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της εκπαίδευσης

Άρθρο 77

Λαμβανομένων υπόψη των διμερών δράσεων των κρατών μελών, η παρούσα συμφωνία θα έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την πολιτιστική συνεργασία.

Θα επιδιώκεται η καλύτερη γνώση και αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων πολιτισμών.

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των κοινών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, όπως ο τύπος και τα οπτικοακουστικά μέσα, και στην ενθάρρυνση των ανταλλαγών νέων.

Αυτή η συνεργασία μπορεί να αφορά τους ακόλουθους τομείς:

 λογοτεχνικές μεταφράσεις,

 συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών τοποθεσιών και μνημείων,

 κατάρτιση ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα,

 ανταλλαγές καλλιτεχνών και έργων τέχνης,

 οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,

 αμοιβαία ευαισθητοποίηση και διάδοση πληροφοριών για τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις,

 ενθάρρυνση της συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως την κατάρτιση και την συμπαραγωγή,

 διάδοση περιοδικών και εντύπων σε λογοτεχνικά, τεχνικά και επιστημονικά θέματα.

Άρθρο 78

Η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αφορά τα ακόλουθα:

α) να συμβάλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης·

β) να ενθαρρύνει ειδικότερα την πρόσβαση του θηλυκού πληθυσμού στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης·

γ) να αναπτύσσει το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα·

δ) να ενθαρρύνει τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ ειδικευμένων οργανισμών των μερών, που θα οδηγήσουν σε από κοινού χρησιμοποίηση καθώς και σε ανταλλαγή πείρας και μέσων.ΤΙΤΛΟΣ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 79

Προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, θεσπίζεται χρηματοδοτική συνεργασία υπέρ της Αλγερίας σύμφωνα με τον κατάλληλο τρόπο και με τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά μέσα.

Ο τρόπος αυτός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα μέσα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Οι τομείς εφαρμογής της εν λόγω συνεργασίας, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στους τίτλους V και VI της παρούσας συμφωνίας, είναι ιδίως:

 η διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης,

 η αναβάθμιση των οικονομικών υποδομών,

 η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης,

 ο συνυπολογισμός των συνεπειών για την αλγερινή οικονομία της προοδευτικής δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως στο πλαίσιο της ανύψωσης του επιπέδου και της μετατροπής του βιομηχανικού κλάδου,

 τα συνοδευτικά μέτρα των πολιτικών αυτών στους κοινωνικούς τομείς.

Άρθρο 80

Στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικής αναπροσαρμογής στις μεσογειακές χώρες, για την αποκατάσταση των μεγάλων χρηματοδοτικών ισορροπιών και τη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού της Αλγερίας, και σε στενό συντονισμό με τους λοιπούς παράγοντες, ιδίως τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, η Κοινότητα και η Αλγερία θα φροντίζουν να προσαρμόζουν τα κατάλληλα μέσα που συνοδεύουν τις αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ελευθέρωση της αλγερινής οικονομίας.

Άρθρο 81

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συντονισμένη προσέγγιση των εξαιρετικών μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών συναλλαγών και των χρηματοδοτικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας, στο πλαίσιο του τακτικού οικονομικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του τίτλου V.ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 82

Ενίσχυση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Στη συνεργασία τους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των θεσμών στους τομείς εφαρμογής του δικαίου και λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παγιοποίηση του κράτους δικαίου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μέρη φροντίζουν επίσης για το σεβασμό των εθνικών δικαιωμάτων των δύο μερών χωρίς καμία διάκριση στο έδαφος του άλλου μέρους.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις διαφορές μεταχείρισης που στηρίζονται στην εθνικότητα.

Άρθρο 83

Κυκλοφορία προσώπων

Επιθυμώντας να διευκολύνουν την κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των μερών, τα μέρη φροντίζουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες, να εφαρμόζουν και να διεκπεραιώνουν επιμελώς τις διατυπώσεις έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνούν να εξετάζουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει περιοδικά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 84

Συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης επανεισδοχή

1.  Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που προσδίδουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας ευεργετικής συνεργασίας που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ροές παράνομης μετανάστευσης και αποφασίζουν να συνεργάζονται με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτό:

 η Αλγερία, αφενός, και κάθε κράτος μέλος της Κοινότητας, αφετέρου, συμφωνούν να επιτρέπουν την επανεισδοχή των υπηκόων τους που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του άλλου μέρους, μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων εξακρίβωσης της ταυτότητας,

 η Αλγερία και τα κράτη μέλη της Κοινότητας παρέχουν στους υπηκόους τους τα αναγκαία έγγραφα ταυτότητας για τον σκοπό αυτό.

2.  Τα μέρη, επιθυμώντας να διευκολύνουν την κυκλοφορία και τη διαμονή των νομίμως διατελούντων υπηκόων τους, συμφωνούν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, για τη σύναψη συμφωνιών καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης καθώς και συμφωνιών επανεισδοχής. Αυτές οι τελευταίες συμφωνίες θα καλύπτουν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από ένα από τα μέρη, την επανεισδοχή υπηκόων άλλων χωρών που προέρχονται απευθείας από το έδαφος ενός από τα μέρη. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής των συμφωνιών αυτών καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τα μέρη στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ή πρωτοκόλλων εφαρμογής τους.

3.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τις άλλες κοινές προσπάθειες που μπορούν να καταβάλλονται για την πρόληψη και των έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης πλαστών εγγράφων.

Άρθρο 85

Συνεργασία στο νομικό και δικαστικό τομέα

1.  Τα μέρη συμφωνούν στο ότι η συνεργασία στο νομικό και δικαστικό τομέα είναι ουσιαστική και αντιπροσωπεύει ένα αναγκαίο συμπλήρωμα των άλλων μορφών συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία.

2.  Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες σ’ αυτούς τους τομείς.

3.  Η δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

 την ενίσχυση της αμοιβαίας παροχής βοήθειας για τη συνεργασία στην εκδίκαση των διαφορών ή υποθέσεων αστικού, εμπορικού ή οικογενειακού χαρακτήρα,

 την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα διαχείρισης και βελτίωσης της διαχείρισης της πολιτικής δικαιοσύνης.

4.  Η ποινική δικαστική συνεργασία θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

 την ενίσχυση των ρυθμίσεων στον τομέα της αμοιβαίας παροχής βοήθειας ή της έκδοσης,

 την ανάπτυξη των ανταλλαγών, ιδίως σε θέματα εκτέλεσης της ποινικής δικαστικής συνεργασίας, προστασίας των δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ποινικής δικαιοσύνης.

5.  Αυτή η συνεργασία θα περιλαμβάνει ιδίως την εφαρμογή κύκλων ειδικευμένης κατάρτισης.

Άρθρο 86

Πρόληψη και καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας

1.  Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, ιδίως στους τομείς της εμπορίας προσώπων εκμετάλλευσης για σεξουαλικούς σκοπούς παράνομης εμπορίας απαγορευμένων, παραποιηθέντων ή πειρατικών προϊόντων και παράνομων συναλλαγών σχετικά ιδίως με τα βιομηχανικά απόβλητα ή το ραδιενεργό υλικό της διαφθοράς της εμπορίας κλεμμένων οχημάτων της εμπορίας πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών των εγκλημάτων στον τομέα της πληροφορικής και της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Τα μέρη συνεργάζονται στενά για να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις και πρότυπα.

2.  Η τεχνική και διοικητική συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αρχών και των δομών που είναι επιφορτισμένες να καταπολεμούν και να προλαμβάνουν την εγκληματικότητα και τη διατύπωση μέτρων πρόληψης της εγκληματικότητας.

Άρθρο 87

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1.  Τα μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να ενεργούν και να συνεργάζονται για να εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικά και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ειδικότερα.

2.  Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει, ιδίως, την παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας με σκοπό την υιοθέτηση και την εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανάλογων προς αυτά που έχει αποδεχθεί σχετικά η Κοινότητα και τα διεθνή όργανα που αναπτύσσουν δραστηριότητα σ’ αυτόν τον τομέα, ιδίως η ομάδα διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης (GAFI).

3.  Η συνεργασία σκοπεύει:

α) στην κατάρτιση φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και των φορέων του δικαστικού σώματος·

β) στην κατάλληλη στήριξη για τη δημιουργία ειδικευμένων οργάνων σ’ αυτόν τον τομέα και για την ενίσχυση των οργάνων που ήδη υπάρχουν.

Άρθρο 88

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Τα μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής και εκδήλωσης διακρίσεων που στηρίζονται στη φυλή, την εθνοτική καταγωγή και τη θρησκεία, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κατοικίας.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μέρη φροντίζουν ιδίως στο να καταστήσουν προσιτές τις δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες σε όλα τα πρόσωπα που θεωρούν ότι θίγονται από τις προαναφερθείσες διακρίσεις.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις διαφορές μεταχείρισης που στηρίζονται στην εθνικότητα.

Άρθρο 89

Καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας

1.  Η συνεργασία στοχεύει στα ακόλουθα:

α) να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων εφαρμογής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής, προσφοράς, κατανάλωσης και εμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών·

β) να εξαλείψει κάθε παράνομη κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων.

2.  Τα μέρη καθορίζουν από κοινού, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, τις στρατηγικές και τις μεθόδους συνεργασίας που ενδείκνυνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ενέργειές τους, όταν δεν είναι κοινές, αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων και στενού συντονισμού.

Στις ενέργειες είναι δυνατό να συμμετέχουν τα αρμόδια δημόσια και ιδιωτικά όργανα, οι διεθνείς οργανισμοί σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλγερίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κοινότητας και των κρατών μελών της.

3.  Η συνεργασία διενεργείται ιδιαιτέρως μέσω των ακόλουθων τομέων:

α) τη δημιουργία ή την επέκταση κοινωνικών και υγειονομικών ιδρυμάτων και κέντρων ενημέρωσης για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των τοξικομανών·

β) την εφαρμογή σχεδίων πρόληψης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιδημιολογικής έρευνας·

γ) την υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων για την πρόληψη της παράνομης χρησιμοποίησης των πρόδρομων και άλλων σημαντικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ανάλογων προς αυτά που έχει αποδεχθεί η Κοινότητα και οι διεθνείς ενδιαφερόμενοι φορείς·

δ) τη στήριξη για τη δημιουργία ειδικευμένων υπηρεσιών στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

4.  Τα δύο μέρη ευνοούν την περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία.

Άρθρο 90

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τα μέρη, τηρώντας τις διεθνείς συμβάσεις των οποίων είναι μέρη και τις αντίστοιχες νομοθεσίες και ρυθμίσεις τους, συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και καταστολή των τρομοκρατικών πράξεων:

 στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων σχετικών ψηφισμάτων,

 με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα στήριξής τους σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο,

 με την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και τους τεχνικούς τομείς και τον τομέα της κατάρτισης.

Άρθρο 91

Καταπολέμηση της διαφθοράς

1.  Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται, στηριζόμενα στα διεθνή νομικά όργανα που υπάρχουν σ’ αυτόν τον τομέα, για να καταπολεμούν τις πράξεις διαφθοράς στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές:

 λαμβάνοντας αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα έναντι όλων των μορφών διαφθοράς, δωροδοκίας και παράνομων πρακτικών πάσης φύσεως στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, που διαπράττονται από ιδιώτες ή από νομικά πρόσωπα,

 παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια στις ποινικές έρευνες σχετικά με τις πράξεις διαφθοράς.

2.  Η συνεργασία αφορά ιδίως την τεχνική βοήθεια στον τομέα της κατάρτισης των φορέων και δικαστικών που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη στήριξη των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην οργάνωση της καταπολέμησης αυτής της μορφής εγκληματικότητας.ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 92

Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, μία φορά το έτος κατά το δυνατόν, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του.

Εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας καθώς και κάθε άλλο διμερές ή διεθνές θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 93

1.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Αλγερίας, αφετέρου.

2.  Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

3.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του.

4.  Την προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης της Αλγερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 94

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σ’ αυτή, το Συμβούλιο Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις.

Εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Άρθρο 95

1.  Ιδρύεται επιτροπή σύνδεσης η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Σύνδεσης.

2.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αναθέτει στην επιτροπή σύνδεσης το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 96

1.  Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων, αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Αλγερίας, αφετέρου.

2.  Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

3.  Η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται στην Κοινότητα ή στην Αλγερία.

▼M1

4.  Η προεδρία της επιτροπής σύνδεσης ασκείται, εκ περιτροπής, από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από αντιπρόσωπο της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας.

▼B

Άρθρο 97

Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης της έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και είναι δεσμευτικές για τα μέρη που υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτεί η εκτέλεσή τους.

Άρθρο 98

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει να συστήνει ομάδα εργασίας ή όργανο αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 99

Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κοινοβουλευτικά όργανα της Αλγερίας, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του ομολόγου οργάνου στην Αλγερία.

Άρθρο 100

1.  Κάθε μέρος δύναται να φέρει ενώπιον του Συμβουλίου Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2.  Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επιλύει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση.

3.  Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζει την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιεί τον διορισμό ενός διαιτητή στο άλλο μέρος, το οποίο είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίζει δεύτερο διαιτητή εντός δίμηνης προθεσμίας. Για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος στη διαφορά.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 101

Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει μέτρα τα οποία:

α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών, που αντιβαίνουν σε ζωτικά συμφέροντα της ασφάλειάς του·

β) σχετίζονται με την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της άμυνάς του, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς·

γ) θεωρεί ουσιώδη για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του, σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, που ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια τάξη, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που απειλούν να καταλήξουν σε ένοπλη σύγκρουση ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο 102

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:

 το καθεστώς που εφαρμόζει η Αλγερία έναντι της Κοινότητας δεν μπορεί να επιτρέπει διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους,

 το καθεστώς που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Αλγερίας δεν μπορεί να επιτρέπει διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων της Αλγερίας ή των εταιρειών της.

Άρθρο 103

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν συνεπάγεται:

 την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει ένα μέρος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης με την οποία αυτό δεσμεύεται,

 την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής,

 την παρεμπόδιση του δικαιώματος οποιουδήποτε μέρους να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους.

Άρθρο 104

1.  Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία.

2.  Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού το πράξει, πρέπει, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης, να παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης ενόψει της εξεύρεσης λύσης αποδεκτής από τα μέρη.

Η επιλογή πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιό του, μετά από αίτηση του άλλου μέρους.

Άρθρο 105

Τα πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 7 και τα παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 106

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «μέρη» αφορά, αφενός, την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και, αφετέρου, την Αλγερία.

Άρθρο 107

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση των προθέσεών του στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

Άρθρο 108

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της Αλγερίας.

Άρθρο 109

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο 110

1.  Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2.  Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, που υπεγράφησαν στο Αλγέρι στις 26 Απριλίου 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημoκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάσταση γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος και τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 7 και 14Κωδικός ΕΣ

2905 43

(μαννιτόλη)

Κωδικός ΕΣ

2905 44

(σορβιτόλη)

Κωδικός ΕΣ

2905 45

(γλυκερίνη)

Κλάση του ΕΣ

3301

(αιθέρια έλαια)

Κωδικός ΕΣ

3302 10

(ευώδη έλαια)

Κλάση του ΕΣ

3501 έως 3505

(λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες)

Κωδικός ΕΣ

3809 10

(προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα)

Κλάση του ΕΣ

3823

(λιπαρά βιομηχανικά οξέα, όξινα λάδια διύλισης, λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη)

Κωδικός ΕΣ

3824 60

(σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 44 )

Κλάσεις του ΕΣ

4101 έως 4103

(δέρματα)

Κλάση του ΕΣ

4301

(ακατέργαστα γουναρικά)

Κλάσεις του ΕΣ

5001 έως 5003

(ακατέργαστο μετάξι και απορρίμματα από μετάξι)

Κλάσεις του ΕΣ

5101 έως 5103

(μαλλί και τρίχες ζώων)

Κλάσεις του ΕΣ

5201 έως 5203

(βαμβάκι ακατέργαστο, απορρίμματα από βαμβάκι και βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο)

Κλάση του ΕΣ

5301

(λινάρι ακατέργαστο)

Κλάση του ΕΣ

5302

(κάνναβι ακατέργαστο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1Κωδικός ΕΣ

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2Κωδικός ΕΣ

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κατάλογος των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4Δασμολογική κλάση

(Δασμολόγιο της Αλγερίας)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Στόχοι

Οι περιπτώσεις πρακτικών που είναι αντίθετες από το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της παρούσας συμφωνίας, ρυθμίζονται σύμφωνα με την κατάλληλη νομοθεσία κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες στο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η αρνητική επίπτωση που μπορούν να έχουν αυτές οι πρακτικές στα σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους.

Οι αρμοδιότητες των αρχών ανταγωνισμού των μερών για τη ρύθμιση αυτών των περιπτώσεων, απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες των αντίστοιχων δικαίων τους περί του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων και οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός των αντίστοιχων εδαφών τους, και των οποίων οι δραστηριότητες έχουν κάποια επίπτωση σ’ αυτά τα εδάφη.

Στόχος των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος είναι να προωθήσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των μερών κατά την εφαρμογή του δικαίου τους περί του ανταγωνισμού ώστε οι περιορισμοί του ανταγωνισμού να μην εμποδίζουν ούτε να καταργούν τα θετικά οφέλη που θα πρέπει να προκύψουν από την προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Αλγερίας.

2.   Ορισμοί

Για την εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να νοούνται ως:

α) «δίκαιο περί του ανταγωνισμού»:

i) για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («η Κοινότητα»), τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4064/89 και το παράγωγο δίκαιο που θέσπισε η Κοινότητα·

ii) για την Αλγερία: το διάταγμα αριθ. 95-06 της 23 Chaabane 1415 που αντιστοιχεί στις 25 Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τον ανταγωνισμό, καθώς και οι διατάξεις εφαρμογής του·

iii) κάθε τροποποίηση ή κατάργηση, που μπορούν να αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις·

β) «αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή»:

i) για την Κοινότητα: η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που της ανατίθενται από το δίκαιο περί ανταγωνισμού της Κοινότητας, και

ii) για την Αλγερία: το Συμβούλιο του ανταγωνισμού·

γ) «μέτρα εφαρμογής»: κάθε δραστηριότητα εφαρμογής του δικαίου περί του ανταγωνισμού μέσω έρευνας ή διαδικασίας που διενεργεί η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή ενός μέρους και που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων·

δ) «αντιανταγωνιστική πράξη» και «συμπεριφορά και πρακτική που περιορίζουν τον ανταγωνισμό»: κάθε συμπεριφορά ή ενέργεια που δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του δικαίου περί του ανταγωνισμού ενός μέρους και που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

3.   Κοινοποίηση

3.1.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή κάθε μέρους κοινοποιεί στην αρμόδια περί του ανταγωνισμού αρχή του άλλου μέρους όλα τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζει αν:

α) η κοινοποιούσα αρχή θεωρεί ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέτρα εφαρμογής του άλλου μέρους·

β) μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό, σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) αναφέρονται σε περιορισμούς του ανταγωνισμού που μπορούν να έχουν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος του άλλου μέρους·

δ) αφορούν αντιανταγωνιστικές πράξεις που λαμβάνουν κυρίως χώρα στο έδαφος του άλλου μέρους,

και

ε) επιβάλλουν ορισμένους όρους ή απαγορεύουν μια δράση στο έδαφος του άλλου μέρους.

3.2.

Στο μέτρο του δυνατού και στο βαθμό που αυτό δεν είναι αντίθετο προς το δίκαιο περί ανταγωνισμού των μερών και δεν εμποδίζει μία διεξαγόμενη έρευνα, η κοινοποίηση λαμβάνει χώρα κατά την αρχική φάση της διαδικασίας, για να μπορέσει η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή που λαμβάνει την κοινοποίηση να εκφέρει την γνώμη της. Αυτή η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις γνώμες κατά την λήψη της αποφάσεώς της.

3.3.

Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.1 του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς για να γίνεται η αξιολόγηση με βάση τα συμφέροντα του άλλου μέρους.

3.4.

Τα μέρη δεσμεύονται να προβαίνουν στις προαναφερθείσες κοινοποιήσεις στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με τους διοικητικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.

4.   Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικός χαρακτήρας

4.1.

Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν την καλή εφαρμογή του αντίστοιχου δικαίου τους περί ανταγωνισμού και για να προωθήσουν την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους.

4.2.

Η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικού χαρακτήρα που ισχύουν δυνάμει των αντιστοίχων νομοθεσιών των δύο μερών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων η διάδοση απαγορεύεται ρητά ή, στην περίπτωση που διαδοθούν, μπορούν να βλάψουν τα μέρη, δεν ανακοινώνονται χωρίς τη ρητή συναίνεση της πηγής από την οποία προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Κάθε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή διατηρεί, στο μέτρο του δυνατού, το απόρρητο κάθε πληροφορία που της ανακοινώνεται εμπιστευτικά από την άλλη αρχή περί του ανταγωνισμού δυνάμει των κανόνων και αντιτίθεται, στο μέτρο του δυνατού, σε κάθε αίτηση ανακοίνωσης αυτών των πληροφοριών που της υποβάλλει τρίτος χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής που έχει χορηγήσει αυτές τις πληροφορίες.

5.   Συντονισμός των μέτρων εφαρμογής

5.1.

Κάθε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος την επιθυμία να γίνει συντονισμός των μέτρων εφαρμογής σε συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτός ο συντονισμός δεν εμποδίζει τις αρχές για τον ανταγωνισμό να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις.

5.2.

Για να καθορισθεί ο βαθμός συντονισμού, οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές λαμβάνουν υπόψη:

α) τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο ανταγωνισμός·

β) αν πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικές πληροφορίες·

γ) τη μείωση του κόστους για τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς,

και

δ) τις τηρητέες προθεσμίες ανάλογα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.

6.   Διαβουλεύσεις όταν θίγονται τα σημαντικά συμφέροντα ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

6.1.

Όταν μια αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θεωρεί ότι μια ή περισσότερες επιχειρήσεις που ευρίσκονται στο έδαφος ενός εκ των μερών προβαίνει ή έχει προβεί σε αντιανταγωνιστικές πράξεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, που θίγουν σοβαρά τα συμφέροντα του μέρους που εκπροσωπεί, μπορεί να ζητεί το άνοιγμα διαβουλεύσεων με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή του άλλου μέρους, δεδομένου ότι αυτή η αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη ενδεχόμενης δράσης δυνάμει του δικαίου της περί ανταγωνισμού και δεν περιορίζει την πλήρη ελευθερία της ενδιαφερόμενης αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής να αποφασίζει τελεσίδικα. Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή της οποίας ζητείται η συνδρομή, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της.

6.2.

Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία του, κάθε μέρος λαμβάνει υπόψη τα σημαντικά συμφέροντα του άλλου μέρους όταν καθιερώνει μέτρα εφαρμογής. Όταν μια αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή θεωρεί ότι ένα μέτρο εφαρμογής που έλαβε η αρχή για τον ανταγωνισμό του άλλου μέρους δυνάμει του δικαίου του περί του ανταγωνισμού, μπορεί να θίξει τα σημαντικά συμφέροντα του μέρους που εκπροσωπεί, ανακοινώνει τις απόψεις της σχετικά με αυτό το θέμα στην άλλη αρχή του ανταγωνισμού ή ζητά το άνοιγμα διαβουλεύσεων με την τελευταία. Με την επιφύλαξη της συνέχισης της δράσης της σε εφαρμογή του δικαίου της περί του ανταγωνισμού και της πλήρους ελευθερίας της να αποφασίζει τελεσίδικα, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή της οποίας ζητείται η συνδρομή, εξετάζει προσεκτικά και ευμενώς τις γνώμες που έχει εκφέρει η αιτούσα αρχή του ανταγωνισμού, και ιδίως κάθε σύσταση όσον αφορά τα άλλα πιθανά μέσα ικανοποίησης των αναγκών και στόχων του μέτρου εφαρμογής.

7.   Τεχνική συνεργασία

7.1.

Τα μέτρα αναπτύσσουν την αναγκαία τεχνική συνεργασία για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την αντίστοιχη εμπειρία τους και για να ενισχύσουν την εφαρμογή του δικαίου τους περί του ανταγωνισμού και της πολιτικής τους ανταγωνισμού, ανάλογα με τους πόρους που διαθέτουν.

7.2.

Η συνεργασία προβλέπει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) δράσεις κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία·

β) σεμινάρια, που θα απευθύνονται ειδικότερα στους υπαλλήλους,

και

γ) μελέτες σχετικά με το δίκαιο και τις πολιτικές του ανταγωνισμού για να ευνοηθεί η ανάπτυξη.

8.   Τροποποίηση και αναπροσαρμογή των κανόνων

Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να τροποποιήσει τις παρούσες λεπτομέρειες εφαρμογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.

Πριν από το τέλος του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Αλγερία και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή/και τα κράτη μέλη τους, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προσχωρούν στις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις και εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές:

 τη διεθνή σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Ρώμη 1961), καλούμενη «σύμβαση της Ρώμης»·

 τη συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τη διαδικασία που αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980) που εφεξής αποκαλείται «συνθήκη της Βουδαπέστης»·

 τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Μαρακές, 15 Απριλίου 1994), στην οποία λαμβάνεται υπόψη η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο άρθρο 65 της εν λόγω συμφωνίας·

 το πρωτόκολλο στο διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων, (1989), που εφεξής καλείται «πρωτόκολλο στο διακανονισμό της Μαδρίτης»·

 τη συνθήκη για το δίκαιο των σημάτων (Γενεύη, 1994)·

 τη συνθήκη της ΠΟΠΙ για το δικαίωμα του δημιουργού (Γενεύη, 1996)·

 τη συνθήκη της ΠΟΠΙ για τις ερμηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές (Γενεύη, 1996).

2.

Τα δύο μέρη εξασφαλίζουν συνεχώς την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις:

 τη συμφωνία της Νικαίας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη 1977), εφεξής καλούμενη «συμφωνία της Νικαίας»·

 τη συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984)·

 τη σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην πράξη της Στοκχόλμης του 1967 (Ένωση των Παρισίων), εφεξής καλούμενη «σύμβαση των Παρισίων»·

 τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων στην πράξη των Παρισίων της 24 Ιουλίου 1971, γνωστή με το όνομα «σύμβαση της Βέρνης»·

 το διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων, στην πράξη της Στοκχόλμης του 1969 (Ένωση της Μαδρίτης) που εφεξής καλείται «διακανονισμός της Μαδρίτης»,

 και

στο μεταξύ τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προαναφερόμενες πολυμερείς συμβάσεις. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει ότι το παρόν σημείο εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις στον εν λόγω τομέα.

3.

Πριν από το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Αλγερία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή/και τα κράτη μέλη της, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προσχωρούν στη διεθνή σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (πράξη της Γενεύης, 1991), αποκαλούμενη «σύμβαση UPOV», και εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Η προσχώρηση σ’ αυτήν τη σύμβαση μπορεί να αντικατασταθεί, με τη συμφωνία και των δύο μερών, από την εφαρμογή ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος sui generis για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1

σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων, καταγωγής ΑλγερίαςΆρθρο 1

1.  Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, καταγωγής Αλγερίας, εισάγονται στην Κοινότητα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται παρακάτω και στο εν λόγω παράρτημα.

2.  Οι εισαγωγικοί δασμοί, ανάλογα με τα προϊόντα, καταργούνται ή μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται για καθένα από αυτά στη στήλη α).

Για ορισμένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την επιβολή δασμού κατ' αξίαν και ειδικού δασμού, οι συντελεστές μείωσης που αναγράφονται στη στήλη α) καθώς και στη στήλη γ) και αναφέρονται στην παράγραφο 3, εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς κατ' αξία.

3.  Για ορισμένα προϊόντα, οι δασμοί καταργούνται εντός των ορίων δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται για καθένα από αυτά στη στήλη β).

Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ' υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται πλήρως.

4.  Για ορισμένα άλλα προϊόντα που απαλλάσσονται από δασμούς καθορίζονται, στη στήλη γ), ποσότητες αναφοράς.

Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους αναφοράς, οι εισαγωγές ενός προϊόντος υπερβαίνουν την καθορισθείσα ποσότητα αναφοράς, η Κοινότητα μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο ισολογισμό των συναλλαγών, να υποβάλει το προϊόν, για το επόμενο έτος αναφοράς, σε κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για όγκο ίσο με αυτήν την ποσότητα αναφοράς. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο κοινός τελωνειακός δασμός επιβάλλεται πλήρως για τις εισαγόμενες ποσότητες πέραν της ποσοστώσεως.

Άρθρο 2

Για το πρώτο έτος εφαρμογής, ο όγκος των δασμολογικών ποσοστώσεων υπολογίζεται pro rata του βασικού όγκου, λαμβανομένης υπόψη της διανυθείσας περιόδου πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι συντελεστές του προτιμησιακού δασμού στρογγυλεύονται προς τα κάτω στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

2.  Όταν ο καθορισμός των συντελεστών των προτιμησιακών δασμών σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταλήξει σε έναν από τους ακόλουθους συντελεστές, οι εν λόγω προτιμησιακοί δασμοί εξομοιώνονται κατ’ εξαίρεση με τους δασμούς:

α) όταν πρόκειται για δασμούς κατ’ αξίαν, 1 % ή λιγότερο,

ή

β) όταν πρόκειται για ειδικούς δασμούς, 1 ευρώ ή λιγότερο για κάθε ποσό.

Άρθρο 4

1.  Τα κρασιά από νωπά σταφύλια, καταγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, που φέρουν τη μνεία κρασιών με ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου ή από το έγγραφο V I 1 ή V I 2 που συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες (ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1).

2.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αλγερίας, αυτά τα κρασιά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φέρουν τις ακόλουθες ονομασίες: Ain Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων (1)

Μείωση δασμού (%)

Ποσότητες (τόνοι) (2)

Ποσότητα αναφοράς (τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

 

 

α)

β)

γ)

 

0101 90 19

Άλογα, άλλα από καθαρής ράτσας, άλλα από αυτά που προορίζονται για σφαγή

100

 

 

 

0104 10 30

0104 10 80

Προβατοειδή ζωντανά, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

100

 

 

 

0104 20 90

Αιγοειδή ζωντανά, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

100

 

 

 

ex  02 04

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα κρέατα κατοικιδίων προβατοειδών

100

 

 

 (8)

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

100

 

 

 

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

100

 

 

 

0409 00 00

Μέλι φυσικό

100

100

 

 (3)

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, νωπά, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, εμποτισμένα ή άλλως παρασκευασμένα

100

100

 

 

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

100

100

 

 

0701 90 50

Πατάτες πρώιμες, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

5 000

 

 (4)

0702 00 00

Ντομάτες, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου

100

 

 

 (5)

0703 10 19

Κρεμμύδια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100

 

 

 

0703 10 90

Ασκαλώνια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100

 

 

 

0703 90 00

Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

100

 

 

 

0704 10 00

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Απριλίου

100

 

1 000

άρθρο 1 παράγραφος 4

0704 10 00

Κράμβες, παρόμοια κουνουπίδια, κράμβες σγουρές από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου

0704 20 00

Λαχανάκια Βρυξελλών

0704 90

Άλλες κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica

0706 10 00

Καρότα και γογγύλια, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

 

 

 

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από την 1η Νοεμβρίου έως 31 τις Μαΐου

100

 

 

 (5)

0708 10 00

Μπιζέλια (Pisum sativum) από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Απριλίου

100

 

 

 

0708 20 00

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) Phaseolus spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Κουκιά

100

 

 

 

0709 10 00

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

 

 

 (5)

0709 20 00

Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100

 

 

 

0709 30 00

Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου

100

 

 

 

0709 52 00

Τρούφες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:

100

 

100

άρθρο 1 παράγραφος 4

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου

100

 

 

 

0709 60 99

Άλλες πιπεριές του είδους Capsicum ή τους είδους Pimenta, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

100

 

 

 

0709 90 70

Κολοκύθια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

 

 

 (5)

ex 0709 90 90

Κρεμμύδια του είδους Muscari comosum, από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου

100

 

 

 

0710 80 59

Άλλες πιπεριές του είδους Capsicum ή τους είδους Pimenta, άβραστες ή βρασμένες στο νερό ή στον ατμό διατηρημένες με απλή ψύξη

100

 

 

 

0711 20 10

Ελιές που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

100

 

 

 (6)

0711 30 00

Κάππαρη

100

 

 

 

0711 90 10

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές διατηρημένες προσωρινά

100

 

 

 

0713 10 10

Μπιζέλια (Pisum sativum) που προορίζονται για σπορά

100

 

 

 

ex  07 13

Όσπρια ξερά, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Χουρμάδες που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 35 kg

100

 

 

 

0804 20 10

Νωπά σύκα

100

 

 

 

0804 20 90

Ξηρά σύκα

100

 

 

 

0804 40

Αχλάδια της ποικιλίας aνοcats, νωπά ή ξερά

100

 

 

 

ex 0805 10

Πορτοκάλια νωπά

100

 

 

 (5)

ex 0805 20

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas) νωπά κλημεντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών νωπά

100

 

 

 (5)

ex 0805 50 10

Λεμόνια νωπά

100

 

 

 (5)

0805 40 00

Φράπες και γκρέηπφρουτ

100

 

 

 

ex 0806 10 10

Σταφύλια νωπά από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Ιουλίου, με εξαίρεση τα σταφύλια της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.)

100

 

 

 (5)

0807 11 00

Καρπούζια νωπά, από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου

100

 

 

 

0807 19 00

Πεπόνια, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

 

 

 

0809 10 00

Βερίκοκα

100

1 000

 

 (5)

0809 40 05

Δαμάσκηνα, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 15 Ιουνίου

100

 

 

 (5)

0810 10 00

Φράουλες, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου

100

500

 

 

0810 20 10

Σμέουρα, από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Φραγκόσυκα

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Πορτοκάλια, λεπτοθρυμματισμένα, διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Εσπεριδοειδή άλλα από πορτοκάλια, λεπτοθρυμματισμένα, διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή

100

 

 

 

0813 30 00

Μήλα αποξηραμένα

100

 

 

 

0904 20 30

Πιπεριές μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη

100

 

 

 

0904 20 90

Πιπεριές θρυμματισμένες ή σε σκόνη

100

 

 

 

1209 99 99

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

100

 

 

 (7)

1212 10

Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών

100

 

 

 

ex 1302 20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

100

 

 

 

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

100

1 000

 

 

1509 10 10

–  Παρθένο φωτιστικό

1509 10 90

–  Άλλα

1509 90 00

–  Άλλα εκτός από τα παρθένα

1510

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509:

100

1 000

 

 

1510 00 10

–  Λάδια ακατέργαστα

1510 00 90

–  Άλλα

1512 19 91

Ηλιέλαιο εξευγενισμένο

100

25 000

 

 

ex 2001 10 00

Αγγουράκια παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

2001 90 20

Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές, παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Μανιτάρια παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Γλυκοπιπεριές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Κοκκινογούλια για σαλάτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Κράμβες κόκκινες παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 91

Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 93

Κρεμμύδια παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Άλλα λαχανικά, φρούτα ή βρώσιμα μέρη φυτών παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

2002 10 10

Ντομάτες αποφλοιωμένες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

100

300

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, άλλες από ολόκληρες ή σε τεμάχια περιεκτικότητας κατά βάρος αποξηραμένης ύλης ίσης ή ανώτερης του 12 %

100

300

 

 

2003 10 20

2003 10 30

Μανιτάρια του είδους Agaricus, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

 

 (5)

2003 90 00

Άλλα μανιτάρια παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

 

 

2003 20 00

Τρούφες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

 

 

2004 10 99

Άλλες πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Κάππαρη και ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα

100

 

 

 

2004 90 50

Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα

100

 

 

 

2004 90 98

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:

 

 

 

 

–  Αγκινάρες, σπαράγγια, καρότα και μείγματα

100

 

 

 

–  Άλλα

50

 

 

 

2005 10 00

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:

 

 

 

 

–  Αγκινάρες, καρότα και μείγματα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

–  Άλλα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 20 20

Πατάτες τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση

100

 

 

 

2005 20 80

Άλλες πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

100

 

 

 

2005 40 00

Μπιζέλια (Pisum sativum) παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

 

 

2005 51 00

Φασόλια σε σπέρματα παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 59 00

Άλλα φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

 

 

2005 60 00

Σπαράγγια παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 70

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

100

 

 

 

2005 90 10

Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές, παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένοι

100

 

 

 

2005 90 30

Κάππαρη παρασκευασμένη ή διατηρημένη αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένη

100

 

 

 

2005 90 50

Αγκινάρες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 90 60

Καρότα παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 90 70

Μείγματα λαχανικών παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2005 90 80

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2007 10 91

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα τροπικών φρούτων

100

 

 

 

2007 10 99

Άλλα παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

100

 

 

 

2007 91 90

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με περιεκτικότητα σε ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος, άλλα από τα παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2007 99 91

Πολτοί και πάστες μήλων περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2007 99 93

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο τροπικών φρούτων, με περιεκτικότητα σε ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος, άλλα από τα παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

100

 

 

 

2007 99 98

Άλλα γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με περιεκτικότητα σε ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος, άλλα από τα παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

100

 

200

άρθρο 1 παράγραφος 4

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 90 65

Κομμάτια γκρέηπφρουτ, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

100

 

 

 

ex 2008 30 55

ex 2008 30 75

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas) αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, λεπτοθρυμματισμένα κλημεντίνες, wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, λεπτοθρυμματισμένα

100

 

 

 

ex 2008 30 59

Πορτοκάλια και λεμόνια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, λεπτοθρυμματισμένα

100

 

 

 

ex 2008 30 79

Πορτοκάλια και λεμόνια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, λεπτοθρυμματισμένα

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Εσπεριδοειδή, λεπτοθρυμματισμένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης και χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Πολτοί εσπεριδοειδών, χωρίς προσθήκη αλκοόλης και χωρίς προσθήκη ζάχαρης

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Βερίκοκα αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με προσθήκη ζάχαρης

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Μισά βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, ή ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες περιεκτικότητας 4,5 kg ή άνω

50

 

 

 

ex 2008 50 99

Μισά βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, ή ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες περιεκτικότητας κάτω των 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Μισά ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, ή ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες περιεκτικότητας 4,5 kg ή άνω

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Μισά ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, ή ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες περιεκτικότητας κάτω των 4,5 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Μείγματα φρούτων αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με προσθήκη ζάχαρης

55

 

 

 

2009 11

2009 12 00

2009 19

Χυμοί πορτοκαλιών

100

 

 

 (5)

2009 21 00

2009 29

Χυμοί φραπών ή γκρέηπφρουτ

100

 

 

 (5)

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Χυμοί άλλων εσπεριδοειδών με εξαίρεση τα λεμόνια, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

100

 

 

 

2009 50

Χυμοί ντομάτας

100

200

 

 

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Χυμοί βερίκοκων

100

200

 

 (5)

ex  22 04

Κρασιά από νωπά σταφύλια

100

224 000 Hl

 

 

ex 2204 21

Κρασιά ονομασίας προελεύσεως, με τις εξής ονομασίες: Ain Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 %, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

100

224 000 Hl

 

άρθρο 4 παράγραφος 1

2301

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

100

 

 

 

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών

100

 

 

 

ex 2309 90 97

Σύμπλοκα ορυκτών και βιταμινών για την διατροφή των ζώων

100

 

 

 

(1)   Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η επικεφαλίδα της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η δυνατότητα εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ. Στην περίπτωση που αναφέρονται οι κωδικοί ex ΣΟ η δυνατότητα εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται με βάση τον κωδικό ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, που λαμβάνονται από κοινού υπόψη.

(2)   Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται για τις εισαγόμενες ποσότητες πέραν των δασμολογικών ποσοστώσεων, είναι οι δασμοί ΜΕΚ.

(3)   Απόφαση 94/278/ΕΚ (ΕΕ L 120 της 11.5.1994, σ. 44).

(4)   Από την εφαρμογή μιας κοινοτικής ρύθμισης σχετικά με τον τομέα για τις πατάτες, αυτή η περίοδος παρατείνεται έως τις 15 Απριλίου και η μείωση του τελωνειακού δασμού που εφαρμόζεται πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης, καθορίζεται σε 50 %.

(5)   Ο συντελεστής μείωσης εφαρμόζεται μόνον στο τμήμα κατ’ αξίαν του τελωνειακού δασμού.

(6)   Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για το θέμα αυτό [βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 71) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις].

(7)   Αυτή η παραχώρηση αφορά μόνον τους σπόρους για σπορά που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των οδηγιών σχετικά με την εμπορία των σπόρων και των φυτών.

(8)   Ο συντελεστής μείωσης εφαρμόζεται στο τμήμα κατ’ αξίαν και στον ειδικό δασμό του τελωνειακού δασμού.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

image

image

image

image

image

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2

σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Αλγερία γεωργικών προϊόντων, καταγωγής ΚοινότηταςΆρθρο μόνο

Για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα, οι εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλει η Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας δεν είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που αναφέρονται στη στήλη α) μειωμένοι εντός των ορίων που αναφέρονται στη στήλη β) και εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στη στήλη γ).Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται

(%)

Μείωση τελωνειακών δασμών

(%)

Προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις

(σε τόνους)

 

 

α)

β)

γ)

0102 10 00

Βοοειδή ζωντανά, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

5

100

50

0102 90

Βοοειδή ζωντανά, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

5

100

5 000

0105 11

Πετεινοί και κότες (νεοσσοί μιας ημέρας)

5

100

20

0105 12

Γάλοι και γαλοπούλες (νεοσσοί μιας ημέρας)

5

100

100

0202 20 00

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα σε τεμάχια με κόκαλα

30

20

200

0202 30 00

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα χωρίς κόκαλα

30

20

11 000

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

30

100

200

0207 11 00 0207 12 00

Κρέατα πετεινών και κότας, μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

30

50

2 500

0402 10

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Τυριά για λιώσιμο για την μεταποίηση

30

50

2 500

0406 90 10

Άλλα μαλακά τυριά

30

100

800

0406 90 90

Άλλα (ιταλικού τύπου και gouda)

30

100

0407 00 30

Αυγά κυνηγιού

30

100

100

0602 20 00

Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

5

100

απεριόριστο

0602 90 10

Καρποφόρα φυτά μη μπολιασμένα (άγριοι βλαστοί)

5

100

απεριόριστο

0602 90 20

Νέα δασικά φυτά

5

100

απεριόριστο

0602 90 90

Άλλα: φυτά εσωτερικών χώρων, ζωντανά και φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

5

100

απεριόριστο

0701 10 00

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, για σπορά

5

100

45 000

ex  07 13

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα άλλα από εκείνα για σπορά

5

100

3 000

0802 12 00

Αμύγδαλα χωρίς κέλυφος

30

20

100

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

30

20

100

0810 90 00

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

30

100

500

0813 20 00

Δαμάσκηνα

30

20

50

0813 50 00

Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

0904

Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

30

100

50

0909 30

Σπέρματα κύμινου, μη θρυμματισμένα ή σε σκόνη

30

100

50

0910 91 00 0910 99 00

Άλλα μπαχαρικά

30

100

50

1001 10 90

Σιτάρι σκληρό, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

5

100

100 000

1001 90 90

Εκτός από το σκληρό σιτάρι, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

5

100

300 000

1003 00 90

Κριθάρι, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

15

50

200 000

1004 00 90

Βρώμη, άλλη από αυτή που προορίζεται για σπορά

15

100

1 500

1005 90 00

Αραβόσιτος, άλλος από αυτόν που προορίζεται για σπορά

15

100

500

1006

Ρύζι

5

100

2 000

1008 30 90

Κεχρί το μακρό, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

30

100

500

1103 13

Πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβόσιτου

30

50

1 000

1105 20 00

Νιφάδες,