EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997A0716(01)-20160301

Consolidated text: ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας

1997A1716 — EL — 01.03.2016 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας

(ΕΕ L 187 της 16.7.1997, σ. 3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΣΥΜΦΩΝΊΑ υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Παλαιστινιακής Αρχής

  L 2

6

5.1.2005

 M2

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2009 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΚ-ΟΑΠ 2009/823/ΕΚ της 24ης Ιουνίου 2009

  L 298

1

13.11.2009

►M3

ΣΥΜΦΩΝΊΑ υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για τη Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

  L 328

5

10.12.2011

 M4

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΟΑΠ 2014/867/ΕΕ της 18ης Μαΐου 2014

  L 347

42

3.12.2014

►M5

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2016 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ — ΟΑΠ της 18ης Φεβρουαρίου 2016

  L 205

24

30.7.2016
▼B

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της ΓάζαςΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

που στο εξής καλείται «Κοινότητα»,

αφενός,

και η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΟΑΠ) ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ, που στο εξής καλείται «Παλαιστινιακή Αρχή»,

αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υπαρχόντων δεσμών μεταξύ της Κοινότητας και του παλαιστινιακού λαού της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, όπως και τις κοινές τους αξίες·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η ΟΑΠ επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα και την εταιρική σχέση·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία την οποία αποδίδουν στην τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαιτέρως στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, που αποτελούν την ίδια τη βάση των σχέσεων τους·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν το πλαίσιο σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, καθώς και την περιφερειακή οικονομική ενσωμάτωση των χωρών της Μέσης Ανατολής ως στόχο προς επίτευξη το συντομότερο δυνατό·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την υπάρχουσα διαφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ των συμβαλλομένων, και την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν συνεργασία, βάσει τακτικού διαλόγου, όσον αφορά οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ζητήματα με στόχο την αμοιβαία βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών για το ελεύθερο εμπόριο, και ιδιαίτερα για το σεβασμό των διατάξεων της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επεκτείνουν τις υπάρχουσες αυτόνομες συμφωνίες εμπορίου μεταξύ των και να τις τοποθετήσουν σε συμβατική και αμοιβαία βάση·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία νέου κλίματος για τις οικονομικές τους σχέσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την εισροή επενδύσεων

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχουν υπογράψει·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η πλήρης συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στην ευρωμεσογειακή συνεργασία, η οποία εγκαινιάστηκε στη διάσκεψη της Βαρκελώνης, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση των σχέσεων των συμβαλλομένων πλευρών, γεγονός που αντανακλάται επί του παρόντος στη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της μεγάλης πολιτικής σημασίας την οποία έχει η διεξαγωγή των παλαιστινιακών εκλογών στις 20 Ιανουαρίου 1996 στη διαδικασία που οδηγεί σε οριστική ρύθμιση βάσει των αποφάσεων 242 και 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη αντικατάστασης της παρούσας συμφωνίας από την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης όταν οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:Άρθρο 1

1.  Θεσπίζεται ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής.

2.  Οι στόχοι της συμφωνίας αυτής είναι:

 η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη διεξαγωγή εκτενούς διαλόγου, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών,

 η εδραίωση των συνθηκών για τη σταδιακή ελευθέρωση του εμπορίου,

 η προώθηση της ανάπτυξης ισορροπημένων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας,

 η συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας,

 η ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την παγίωση της ειρηνικής συνύπαρξης και της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας,

 η προώθηση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος.

Άρθρο 2

Οι σχέσεις των συμβαλλόμενων, όπως και οι διατάξεις της συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως καθορίζονται στην παγκόσμια διακύρηξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία λειτουργεί ως οδηγός στη διαμόρφωση της εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3

Η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή θεσπίζουν σταδιακά ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2001, βάσει των διαλαμβανομένων στον παρόντα τίτλο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, καθώς και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών εμπορίου, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που στο εξής καλείται GATT.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 4

▼M3

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, πλην εκείνων που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής και εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία. Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00 , καθώς και στη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90 .

▼B

Άρθρο 5

Οι εισαγωγικοί δασμοί και οι τυχόν επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας καταργούνται.

Άρθρο 6

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που κατάγονται από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούνται χωρίς δασμούς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος, καθώς επίσης χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 7

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την εκ μέρους της Κοινότητος διατήρηση γεωργικού στοιχείου όσον αφορά τα προϊόντα που παραρτήματος 1 που κατάγονται από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διατάξεις του κεφαλαίου 2 σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα ισχύουν, με τις απαραίτητες μεταβολές, για το γεωργικό στοιχείο.

2.  Για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που παρατίθενται στο παράρτημα 2, η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να διατηρήσει κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, εισαγωγικούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος όχι υψηλότερους από τους ισχύοντες από 1ης Ιουλίου 1996.

3.  Η μεικτή επιτροπή του άρθρου 63 αποφασίζει περαιτέρω αμοιβαίες παραχωρήσεις.

Άρθρο 8

1.  Οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που ισχύουν για τις εισαγωγές στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας προϊόντων κοινοτικής καταγωγής, εκτός εκείνων που παρατίθενται στα παραρτήματα 2 και 3, καταργούνται όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

2.  Αφού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων κοινοτικής καταγωγής που παρατίθενται στο παράρτημα 3, η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να επιβάλλει οικονομικές επιβαρύνσεις που δεν υπερβαίνουν το 25 % της αξίας. Οι επιβαρύνσεις αυτές καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, κάθε επιβάρυνση μειώνεται στο 90 % της βασικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, κάθε επιβάρυνση μειώνεται στο 80 % της βασικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, κάθε επιβάρυνση μειώνεται στο 70 % της βασικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, κάθε επιβάρυνση μειώνεται στο 60 % της βασικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, πάσα εναπομένουσα επιβάρυνση καταργείται.

3.  Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών σχετικά με συγκεκριμένο προϊόν, το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 2 αναθεωρείται από τη μεικτή επιτροπή με κοινή συμφωνία, υπό τον όρο ότι δεν θα ανασταλεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, που αποτελούν και το ανώτατο όριο μεταβατικής περιόδου. Εάν η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να ανακαλέσει το χρονοδιάγραμμα προσωρινά για ένα το πολύ έτος.

4.  Εάν η επιβάρυνση μειωθεί έναντι πάντων, η νέα επιβάρυνση αντικαθιστά τη βασική φορολογική επιβάρυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από την ημερομηνία εφαρμογής της μείωσης.

5.  Η Παλαιστινιακή Αρχή ενημερώνει την Κοινότητα σχετικά με τους βασικούς της δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 9

Οι διατάξεις που αφορούν την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν και για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 10

1.  Κατά παρέκκλιση εκ των άρθρων 5 και 8, η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να λάβει εξαιρετικά μέτρα περιορισμένης διάρκειας προκειμένου να εισαγάγει, να αυξήσει ή να επανεισάγει δασμούς.

2.  Τα μέτρα αυτά ισχύουν μόνο για τις νέες βιομηχανικές μονάδες και τους τομείς οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο αναδιάρθρωσης ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδιαιτέρως όπου οι δυσκολίες αυτές συνεπάγονται σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

3.  Οι δασμοί στις εισαγωγές προς τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας προϊόντων κοινοτικής καταγωγής, οι οποίοι επιβάλλονται μέσω εξαιρετικών μέτρων, δεν υπερβαίνουν το 25 % της αξίας, και πρέπει να διατηρούν περιθώριο προτιμήσεων για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων που εμπίπτουν στα μέτρα αυτά δεν υπερβαίνει το 15 % της αξίας των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται στατιστικές.

4.  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζονται μέτρα τέτοιας μορφής δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός αν η μεικτή επιτροπή εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια.

5.  Η Παλαιστινιακή Αρχή ενημερώνει τη μεικτή επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε εξαιρετικά μέτρα προτίθεται να λάβει, και έπειτα από αίτημα της Κοινότητας, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις όσον αφορά τα μέτρα και τους τομείς πριν την εφαρμογή τους. Κατά τη λήψη των μέτρων, η Παλαιστινιακή Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των δασμών που εισήχθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα σταδιακής κατάργησης των δασμών με ίσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης εντός του δεύτερου έτους έπειτα από την εισαγωγή τους. Η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

▼M3

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

▼B

Άρθρο 11

▼M3

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής ή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία, με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00 , καθώς και τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90 , για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί πρόσβαση στην αγορά με δασμολογική ατέλεια στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1.

▼B

Άρθρο 12

▼M3

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παλαιστινιακή Αρχή ελευθερώνουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

▼B

Άρθρο 13

▼M3

1.  Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

2.  Τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

▼B

Άρθρο 14

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή εξετάζουν τις συνθήκες προκειμένου να καθορίσουν τα μέτρα που θα εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2000, σύμφωνα με το στόχο που ορίζεται στο άρθρο 12.

2.  Με επιφύλαξη της παραγράφου 1 και αφού λάβουν υπόψη τον όγκο των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών σε γεωργικά προϊόντα, όπως και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή εξετάζουν, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, για κάθε προϊόν ξεχωριστά το ενδεχόμενο περαιτέρω αμοιβαίων παραχωρήσεων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

1.  Δεν επιβάλλονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

2.  Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος μεταξύ της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.  Η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν επιβάλλουν στις μεταξύ τους εξαγωγές δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, όπως και ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 16

1.  Τα προϊόντα που κατάγονται από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας δεν τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, μεταχείρισης ευνοϊκότερης από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους.

2.  Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους.

Άρθρο 17

1.  Σε περίπτωση θέσπισης ειδικών κανόνων εφαρμογής της γεωργικής πολιτικής του ή τροποποίησης των ισχυόντων κανόνων ή στην περίπτωση τυχόν τροποποίησης ή διεύρυνσης των διατάξεων εφαρμογής της γεωργικής πολιτικής του, το οικείο μέρος μπορεί να τροποποιήσει τους διακανονισμούς που προκύπτουν από τη συμφωνία όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω κανόνων ή τροποποιήσεων.

2.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το οικείο μέρος ενημερώνει τη μεικτή επιτροπή. Έπειτα από αίτημα του άλλου μέρους, η μεικτή επιτροπή συνέρχεται προκειμένου να συνεκτιμήσει δεόντως τα συμφέροντα του άλλου μέρους.

3.  Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή, κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, τροποποιήσουν τα καθεστώτα που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν στις εισαγωγές που κατάγονται από το άλλο μέρος πλεονέκτημα ανάλογο με αυτό που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

4.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων της μεικτής επιτροπής.

Άρθρο 18

1.  Τα δύο μέρη αποφεύγουν μέτρα και πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους.

2.  Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων φόρων η οποία υπερβαίνει τους έμμεσους φόρους που επεβλήθησαν άμεσα ή έμμεσα στα εξαγόμενα προϊόντα.

Άρθρο 19

1.  Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελεύθερων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν μεταβάλλεται το εκ της συμφωνίας καθεστώς συναλλαγών.

2.  Η Κοινότητα, η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για όλα τα σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

Άρθρο 20

Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ντάμπινγκ στις συναλλαγές του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VI της GATT, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, δυνάμει της συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT, της σχετικής εσωτερικής του νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 23 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 21

Σε περίπτωση που παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών ενός προϊόντος σε ποσότητες και υπό συνθήκες που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν:

 σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των μερών, ή

 σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας ή

 δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής,

το οικείο μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 23.

Άρθρο 22

Σε περίπτωσ η που η τήρηση του άρθρου 15 παράγραφος 3 οδηγεί σε:

i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος ή

ii) σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης, προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος,

και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 23. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους.

Άρθρο 23

1.  Η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή αλληλοενημερώνονται σε περίπτωση που^ υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων, δυναμένων να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 21, σε διοικητική διαδικασία η οποία αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη των εμπορικών ροών.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ' αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν οσάκις εφαρμόζεται η παράγραφος 3 στοιχείο δ), το ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει στη μεικτή επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί λύση αμοιβαίως αποδεκτή.

Τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας, επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, με σκοπό ιδίως την κατάργηση τους μόλις οι περιστάσεις το επιτρέψουν.

3.  Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όσον αφορά το άρθρο 20, το εξάγον μέρος ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VI της GATT, ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

β) όσον αφορά το άρθρο 21, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από την κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται στη μεικτή επιτροπή, η οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές.

Εάν η μεικτή επιτροπή ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση θέτουσα τέρμα στις δυσχέρειες ή δεν έχει εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να μην υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσχερειών·

γ) όσον αφορά το άρθρο 22, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στη μεικτή επιτροπή.

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα στην εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος·

δ) σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την έκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 20, 21 και 22, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος.

▼M3

Άρθρο 23α

Προσωρινή ανάκληση προτιμήσεων

1.  Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία και συνδρομή είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά και συναφή θέματα.

2.  Όταν ένα μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπίες ή απάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη συγκεκριμένη προτιμησιακή μεταχείριση των αντίστοιχων προϊόντων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3.  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως παράλειψη διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής νοείται, μεταξύ άλλων:

α) η επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση της καταγωγής των εκάστοτε προϊόντων·

β) η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του εκ των υστέρων ελέγχου ή/και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του όσον αφορά το αποδεικτικό καταγωγής·

γ) η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραχώρηση της συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για διάπραξη παρατυπιών ή απάτης.

5.  Η προσωρινή αναστολή υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το μέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, παράλειψης διοικητικής συνεργασίας ή συνδρομής ή/και παρατυπιών ή απάτης, κοινοποιεί αμελλητί στη μεικτή επιτροπή τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη·

β) εάν τα μέρη αρχίσουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής και δεν καταλήξουν σε αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την προτιμησιακή μεταχείριση του ή των συγκεκριμένων προϊόντων. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται αμελλητί στη μεικτή επιτροπή·

γ) οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους. Δεν διαρκούν περισσότερο από ένα εξάμηνο, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί εάν κατά την ημερομηνία λήξης του δεν υπάρχει καμία μεταβολή όσον αφορά τις συνθήκες που προκάλεσαν την αρχική αναστολή. Αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής με σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

Κάθε μέρος δημοσιεύει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς σχετικά με οποιαδήποτε: κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α)· απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β)· και παράταση ή κατάργηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).

▼B

Άρθρο 24

Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακόμισης εμπορευμάτων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή τους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 25

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος τίτλου η έννοια «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας καθορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 3. Η μεικτή επιτροπή μπορεί να προβεί σε αναπροσαρμονή του πρωτοκόλλου αυτού, με στόχο την εφαρμογή της σώρευσης καταγωγής, όπως ορίστηκε στη δήλωση που εγκρίθηκε στη διάσκεψη της Βαρκελώνης.

Άρθρο 26

Για την κατάταξη των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, χρησιμοποιείται η συνδυασμένη ονοματολογία.ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΛΛΑΙΛ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άρθρο 27

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 29, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν περιορισμούς στις πληρωμές που αφορούν τρέχουσες συναλλαγές.

Άρθρο 28

1.  Όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία κεφαλαίων που συνδέονται με άμεσες επενδύσεις σε νόμιμες επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως και στη ρευστοποίηση και τον επαναπατρισμό του προϊόντος ή οποιασδήποτε μορφής κέρδους από τις επενδύσεις αυτές.

2.  Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

Άρθρο 29

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας, ή η Παλαιστινιακή Αρχή, αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η GATT και τα άρθρα VIII και XVI του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιορισμένης χρονικής διάρκειας στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την αποκατάσταση της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των μέτρων αυτών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

1.  Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής:

i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού·

ii) η κατάχρηση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας, της Δυτικής Όχθης ή της Λωρίδας της Γάζας, ή σε σημαντικό τμήμα του·

iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή της παραγωγής ορισμένων προϊόντων.

2.  Τα συμβαλλόμενα μέρη αξιολογούν κάθε πρακτική που αντιβαίνει στο παρόν άρθρο, βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

3.  Η μεικτή επιτροπή θεσπίζει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

4.  Όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο iii), τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001, να χρησιμοποιήσει την κρατική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις ως μέσο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων αναπτυξιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

5.  Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, κάθε χρόνο στο άλλο μέρους το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και δίδοντας, κατόπιν αιτήσεως πληροφορίες, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

6.  Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στον τίτλο Ι κεφάλαιο 2:

 η παράγραφος 1 σημείο iii) δεν εφαρμόζεται,

 οι πρακτικές που αντιβαίνουν στην παράγραφο 1 σημείο iii) αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθιέρωσε η Κοινότητα βάσει των άρθρων 42 και 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως όσων ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/ 62 του Συμβουλίου.

7.  Εάν η Κοινότητα ή η Παλαιστινιακή Αρχή κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη προς τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και:

 δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή

 ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος ή ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών,

μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή.

Όσον αφορά πρακτικές ασυμβίβαστες με την παράγραφο 1 σημείο iii) του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγκρίνονται αυτά τα κατάλληλα μέτρα, οσάκις ισχύει η GATT, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία GATT και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών.

8.  Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός των ορίων που επιβάλλονται υπό του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου.

Άρθρο 31

Τα κράτη μέλη και η Παλαιστινιακή Αρχή προσαρμόζουν σταδιακά, με επιφύλαξη των εκ της GATT δεσμεύσεων τους, όπου κρίνεται κατάλληλο, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διάθεσης των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και του παλαιστινιακού λαού της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Η μεικτή επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που θεσπίζονται για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Άρθρο 32

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, η μεικτή επιτροπή διασφαλίζει ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2001 δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που διαταράσσει τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την νόμω ή έργω διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ' αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 33

1.  Τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων για την πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων.

2.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Οσάκις υπάρχουν δυσχέρειες στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, μετά από αίτηση μέρους, ώστε να εξευρεθούν λύσεις αμαιβαία ικανοποιητικές.

Άρθρο 34

1.  Τα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για αμοιβαία και σταδιακή ελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων τους.

2.  Η μεικτή επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 1.ΤΙΤΛΟΣ III

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 35

Στόχοι

1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της συμφωνίας.

2.  Στόχος της συνεργασίας είναι η στήριξη των προσπαθειών της Παλαιστινιακής Αρχής προς επίτευξη σταθερής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Άρθρο 36

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η συνεργασία εστιάζεται κατά προτεραιότητα στους τομείς που αντιμετωπίζουν εσωτερικές δυσκολίες ή θίγονται από τη γενική προσπάθεια ελευθέρωσης της οικονομίας της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, ιδιαιτέρως δε από την ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

2.  Ομοίως, η συνεργασία εστιάζεται στους τομείς που έχουν σχέση με την προσέγγιση των οικονομιών της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, και ειδικά εκείνους που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

3.  Η συνεργασία ενθαρρύνει την εφαρμογή κινήτρων διαπεριφερειακής συνεργασίας.

4.  Η προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια των οικείων τομέων οικονομικής συνεργασίας.

5.  Τα συμβαλλόμενα μέρη ενδεχομένως αποφασίζουν τη διεύρυνση της συνεργασίας και σε τομείς εκτός του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 37

Μέσα και τρόποι

Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) του τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των μερών, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής, και ιδίως τη φορολογική πολιτική, το ισοζύγιο πληρωμών και τη νομισματική πολιτική·

β) της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε κάθε τομέα συνεργασίας, καθώς και το πλαίσιο συνεδριάσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων·

γ) της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικών γνώσεων και κατάρτισης·

δ) της εκτέλεσης κοινών ενεργειών, όπως σεμιναρίων και συνεδρίων εργασίας·

ε) της συνδρομής για θέματα τεχνικού, διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα·

στ) της ενθάρρυνσης των κοινών επιχειρήσεων·

ζ) της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία.

Άρθρο 38

Βιομηχανική συνεργασία

Βασικό στόχο αποτελούν τα ακόλουθα:

 η στήριξη των προσπαθειών της Παλαιστινιακής Αρχής για εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση της βιομηχανικής παραγωγής, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανική ανάπτυξη,

 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των δύο μερών,

 η συνεργασία στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, ο ανταγωνισμός σε ανοικτή οικονομία, καθώς και η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας,

 η στήριξη των πολιτικών που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της παραγωγής, των εξαγωγών και της εξωτερικής διάθεσης των προϊόντων,

 η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, των καινοτομιών και της μεταφοράς τεχνολογίας στο βαθμό που ωφελούν τη βιομηχανική παραγωγή,

 η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται στη βιομηχανία,

 η ευκολότερη πρόσβαση του παλαιστινιακού βιομηχανικού τομέα στα δίκτυα επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.

Άρθρο 39

Επενδύσεις και προώθηση επενδύσεων

Ο βασικός στόχος της συνεργασίας των μερών είναι η δημιουργία ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ανάπτυξη επενδύσεων στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην προώθηση των επενδύσεων, γεγονός για το οποίο απαιτείται να αναπτυχθούν:

 εναρμονισμένες και απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες,

 μηχανισμός κοινών επενδύσεων, κυρίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δύο μερών,

 δίκτυα πληροφόρησης και μέσα εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών,

 περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης και στο σχεδιασμό και εκτέλεση έργων που επιδεικνύουν την αποτελεσματική γνώση και χρήση των βασικών τεχνολογιών, τη χρήση προδιαγραφών, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (πχ. στην τεχνολογία και τη διοίκηση) και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Άρθρο 40

Τυποποίηση και αξιολόγηση συμμόρφωσης

Στόχος της συνεργασίας είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ των προδιαγραφών και της πιστοποίησης.

Πρακτικά, η συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 την προώθηση της εφαρμογής των τεχνικών κανονισμών της Κοινότητας και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης,

 την τόνωση του επιπέδου εκτίμησης της συμμόρφωσης μέσω παλαιστινιακών επιτροπών πιστοποίησης και επικύρωσης,

 τις ρυθμίσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, όπου κρίνεται κατάλληλο,

 τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας,

 την ανάπτυξη δομών για την προστασία της πνευματικής, ατομικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, την τυποποίηση και τον καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών.

Άρθρο 41

Προσέγγιση νομοθεσιών

Ο στόχος της συνεργασίας είναι η προσέγγιση της νομοθεσίας του παλαιστινιακού συμβουλίου στην αντίστοιχη της Κοινότητας, στους τομείς που καλύπτει η συμφωνία.

Άρθρο 42

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η συνεργασία εστιάζεται στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη των ΜΜΕ σε τοπικές και εξαγωγικές αγορές, μεταξύ άλλων, με:

 την προώθηση των επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως μέσω της προσφυγής στα κοινοτικά δίκτυα και θεσμούς για την ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης,

 την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επενδύσεων,

 τις υπηρεσίες πληροφοριών και στήριξης,

 την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για καινοτομίες, έργα και επιχειρήσεις.

Άρθρο 43

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση και ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επικεντρώνεται:

 στην ενδυνάμωση και αναδιάρθρωση του παλαιστινιακού οικονομικού τομέα,

 στη βελτίωση των λογιστικών, εποπτικών και κανονιστικών συστημάτων στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και άλλους παλαιστινιακούς χρηματοοικονομικούς τομείς.

Άρθρο 44

Γεωργία και αλιεία

Η συνεργασία έχει ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση, όπου είναι αναγκαίο, του γεωργικού και αλιευτικού τομέα.

Συμπεριλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και του εξοπλισμού, η ανάπτυξη των τεχνικών συσκευασίας, αποθήκευσης και πώλησης. Επίσης, η βελτίωση των δικτύων διανομής.

Ειδικότερα, εστιάζεται στα ακόλουθα:

 την ανάπτυξη σταθερών αγορών,

 τη στήριξη πολιτικών διαφοροποίησης της παραγωγής, των εξαγωγών και εξωτερικής διάθεσης των προϊόντων,

 τη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό για τα είδη διατροφής,

 την προώθηση γεωργικών και αλιευτικών μεθόδων συμβατών με το περιβάλλον, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη διατήρησης και λογικής διαχείρισης της αλιείας,

 την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ομίλων επιχειρήσεων και των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους και σωματεία, σε εθελούσια βάση,

 την τεχνική βοήθεια και κατάρτιση,

 την εναρμόνιση των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προτύπων,

 την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων και

 τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών και την ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη.

Άρθρο 45

Κοινωνική ανάπτυξη

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο σεβασμό των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων.

Προτεραιότητα δίδεται στα μέτρα που έχουν ως στόχο τα ακόλουθα:

 την προώθηση, μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ίσης μεταχείρισης των γυναικών, καθώς και της ισόρροπης συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα,

 την ανάπτυξη οικογενειακού προγραμματισμού και την προστασία μητέρων και παιδιών,

 τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας,

 τη βελτίωση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις στον τομέα της υγείας,

 τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε πυκνοκατοικημένες και λιγότερο ευνοημένες περιοχές,

 το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές, μεταξύ άλλων, μέσω του κοινωνικοεπαγγελματικού διαλόγου.

Άρθρο 46

Μεταφορές

Στόχοι της συνεργασίας είναι:

 ενίσχυση για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των δρόμων, των λιμανιών και των αεροδρομίων,

 βελτίωση της διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και

 εφαρμογή και ενδυνάμωση λειτουργικών προδιαγραφών συγκρίσιμων με τις αντίστοιχες της Κοινότητας.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα η συνεργασία είναι οι ακόλουθοι:

 οδικές μεταφορές και σταδιακή εξομάλυνση των καθεστώτων διαμετακόμισης,

 διαχείριση των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων πλοήγησης, και συνεργασία των αρμοδίων εθνικών φορέων,

 εκσυγχρονισμός της οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας και εναέριας υποδομής σε μεγάλες οδούς κοινού ενδιαφέροντος,

 διευρωπαϊκές συνδέσεις και οδοί περιφερειακού ενδιαφέροντος και

 εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να εξισωθεί με τις κοινοτικές προδιαγραφές των οδικών/σιδηροδρομικών μεταφορών, των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια και των μεταφορτώσεων.

Άρθρο 47

Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών

Τα μέρη ενθαρρύνουν μέσω της συνεργασίας την παράλληλη ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η συνεργασία εστιάζεται, κυρίως, στους ακόλουθους τομείς:

 προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών και της ανάπτυξης δικτύων και υποδομών για την κοινωνία των πληροφοριών,

 καθιέρωση διαλόγου σε θέματα σχετικά με την κονωνία των πληροφοριών, ανταλλαγή πληροφοριών και οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και συνεδρίων,

 προώθηση και εφαρμογή κοινών έργων με σκοπό την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών σχετικών με την κοινωνία των πληροφοριών,

 ανταλλαγή πληροφοριών για την τυποποίηση, τις δοκιμές συμμόρφωσης και την πιστοποίηση στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών,

 διασύνδεση και συντονισμένη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών τηλεπληροφόρησης.

Άρθρο 48

Ενέργεια

Στόχος της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας είναι να δημιουργηθεί στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας η τεχνολογία και η υποδομή που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευκολότερη ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των οικονομιών των δύο μερών.

Οι τομείς όπου επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα η συνεργασία είναι οι ακόλουθοι:

 ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

 προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης,

 στήριξη των δράσεων που ευνοούν τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, την εφαρμοσμένη έρευνα για τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών του οικονομικού και κοινωνικού τομέα, συνδέοντας παράγοντες της Κοινότητας με παλαιστίνιους παράγοντες,

 προώθηση του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης δικτύων ενέργειας, όπως και της διασύνδεσης τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της Κοινότητας.

Άρθρο 49

Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να εντείνουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Η συνεργασία εστιάζεται στα ακόλουθα:

α) εδραίωση μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών οργανισμών των μερών, κυρίως μέσω:

 της πρόσβασης των παλαιστινιακών αρχών στα επιστημονικά και τεχνολογικά αναπτυξιακά προ γράμματα της Κοινότητας, βάσει των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα χωρών εκτός της Κοινότητας,

 της παλαιστινιακής συμμετοχής σε δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας,

 της συνέργειας στον τομέα της κατάρτισης και της έρευνας·

β) βελτίωση του δυναμικού της παλαιστινιακής πλευράς στον τομέα της έρευνας·

γ) προώθηση των τεχνολογικών καινοτομιών και της μεταφοράς της νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας·

δ) ενθάρρυνση όλων των δραστηριοτήτων που συντελούν στην εδραίωση συνέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 50

Περιβάλλον

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι η καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος της ρύπανσης, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, με σκοπό την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης.

Προτεραιότητα δίδεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την απερήμωση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αύξηση της αλατότητας, τον αντίκτυπο της γεωργίας στην ποιότητα των εδαφών και των υδάτων, την κατάλληλη χρήση της ενέργειας, τον αντίκτυπο της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον γενικά και στην ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ειδικότερα, τη διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών, την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και τον έλεγχο και πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Η συνεργασία ενισχύεται από τη χρήση προηγμένων εργαλείων διαχείρισης και επίβλεψης του περιβάλλοντος, καθώς και συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον και μελετών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 51

Τουρισμός

Η συνεργασία δίδει προτεραιότητα στα ακόλουθα:

 προώθηση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα,

 βελτίωση των γνώσεων της βιομηχανίας τουρισμού και διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής στις πολιτικές που επηρεάζουν τον τουρισμό,

 καλύτερη εποχιακή κατανομή του τουρισμού,

 ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και πόλεων που ανήκουν σε γείτονες χώρες,

 έμφαση στο σημαντικό ρόλο που έχει για τον τουρισμό η πολιτιστική κληρονομιά,

 τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μέσω της βελτίωσης του επιπέδου επαγγελματισμού, διασφαλίζοντας έτσι την ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη του τομέα αυτού.

Άρθρο 52

Τελωνεία

Η τελωνειακή συνεργασία σκοπό έχει να εξασφαλίσει την τήρηση των εμπορικών διατάξεων και τη διασφάλιση δίκαιων όρων εμπορίου.

Ενδέχεται να αναπτυχθούν οι ακόλουθες μορφές συνεργασίας:

 διάφορες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,

 απλοποίηση των τελωνειακών ελέγχων και διαδικασιών,

 εισαγωγή του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και ενός συστήματος σύνδεσης των ρυθμίσεων διαμετακόμισης μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής και

 παροχή τεχνικής βοήθειας από εμπειρογνώμονες της Κοινότητας.

Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, οι διοικητικές αρχές των μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά τελωνειακά θέματα.

Άρθρο 53

Στατιστική

Βασικός στόχος της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι η διασφάλιση της χρησιμότητας και της συγκρισιμότητας των στατιστικών μελετών που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, τα οικονομικά και το ισοζύγιο πληρωμών, τον πληθυσμό, τη μετανάστευση, τις μεταφορές και επικοινωνίες, και γενικά όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, και δύνανται να απεικονισθούν στατιστικώς.

Άρθρο 54

Οικονομική πολιτική

Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα:

 ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες και προοπτικές, καθώς και τις αναπτυξιακές στρατηγικές,

 κοινή ανάλυση οικονομικών θεμάτων αμοιβαίου συμφέροντος και

 προώθηση συνεργασίας μεταξύ οικονομολόγων και πολιτικών της Δυτικής Όχθης, της Λωρίδας της Γάζας και της Κοινότητας.

Άρθρο 55

Περιφερειακή συνεργασία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οικονομικής συνεργασίας στους διάφορους τομείς, τα μέρη ενθαρρύνουν τις δράσεις που σκοπό έχουν να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και των άλλων μεσογειακών εταίρων, μέσω της τεχνικής στήριξης.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινοτικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη της περιφέρειας γενικά.

Προτεραιότητα δίδεται στις δράσεις που επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

 προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου,

 ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος,

 δημιουργία στον τομέα των επικοινωνιών της απαραίτητης υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας,

 τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των γειτόνων χωρών σε επίπεδο νεολαίας.

Επιπλέον, τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού προγαμματισμού.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 κοινή δράση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και

 θέσπιση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 56

Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα προς αμοιβαίο συμφέρον. Τα μέρη προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους συμμετοχής της Παλαιστινιακής Αρχής στις πρωτοβουλίες της Κοινότητας στον τομέα αυτό ώστε να επιτραπεί η συνεργασία σε τομείς όπως η συμπαραγωγή, η κατάρτιση, η ανάπτυξη και η διανομή.

Άρθρο 57

Τα μέρη ενθαρρύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Οι τομείς της συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν κοινοτικές δραστηριότητες σχετικά, ιδίως, με τη μετάφραση, την ανταλλαγή έργων τέχνης και καλλιτεχνών, τη διατήρηση και αποκατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων, την κατάρτιση των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα, την αμοιβαία ευαισθητοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών για τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 58

Τα δύο μέρη αναζητούν τρόπους για να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, η πρόσβαση των γυναικών στην παιδεία, περιλαμβανομένων των τεχνικών κύκλων μαθημάτων, της ανώτατης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, θα τύχουν ειδικής προσοχής.

Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο γνώσεων των ανωτέρων υπαλλήλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι δύο πλευρές θα προωθήσουν τη συνεργασία τους στην παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και εταιρειών.

Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί ενεργά η προετοιμασία των νέων με σκοπό να καταστούν δραστήριοι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία των πολιτών. Η συνεργασία των νέων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης στελεχών και ηγετικών στελεχών νεολαίας, οι ανταλλαγές νέων και οι εθελοντικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν κατά συνέπεια να στηριχθούν και να αναπτυχθούν.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες και τα προγράμματα τα οποία θα διευκολύνουν τη δημιουργία μονίμων δεσμών (ΜΕD-Campus, ...) μεταξύ εξειδικευμένων φορέων της Κοινότητας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να ενθαρρυνθεί η διάδοση και η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικών πόρων.

Άρθρο 59

Τα μέρη ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες αμοιβαίου συμφέροντος στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας.

Άρθρο 60

Η συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α) του τακτικού διαλόγου μεταξύ των μερών·

β) της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε κάθε τομέα συνεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο συνεδριάσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων·

γ) της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικών γνώσεων και κατάρτισης νέων παλαιστινίων αποφοίτων·

δ) της εκτέλεσης κοινών ενεργειών, όπως σεμιναρίων και συνεδρίων εργασίας·

ε) της συνδρομής σε θέματα τεχνικού, διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα·

στ) της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες συνεργασίας.ΤΙΤΛΟΣ V

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 61

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, διατίθεται στην Παλαιστινιακή Αρχή ένα πακέτο οικονομικής συνεργασίας σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες και δημοσιονομικούς πόρους.

Οι διαδικασίες αυτές αποφασίζονται από κοινού, διά των καταλληλότερων μέσων, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η χρηματοδοτική συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας της σταδιακής εισαγωγής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως με την αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας,

 εμπορικοί οργανισμοί που προωθούν δεσμούς με τις αγορές του εξωτερικού,

 συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής,

 αναβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής,

 προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στους παραγωγικούς τομείς,

 προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας,

 υπηρεσίες,

 αστική και αγροτική ανάπτυξη,

 περιβάλλον,

 σύσταση και βελτίωση των οργάνων που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της παλαιστινιακής δημόσιας διοίκησης και την προώθηση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Άρθρο 62

Προκειμένου να εξασφαλισθεί συντονισμένη προσέγγιση για οποιοδήποτε έκτακτο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη διενεργούν τον τακτικό οικονομικό διάλογο ο οποίος προβλέπεται στον τίτλο III ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση των εμπορικών και χρηματοοικονομικών ροών στις μεταξύ τους σχέσεις.ΤΙΤΛΟΣ VI

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63

1.  Ιδρύεται μεικτή επιτροπή για το εμπόριο και τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Παλαιστινιακής Αρχής, που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία ως «μεικτή επιτροπή». Έχει εξουσία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συμφωνία.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους.

2.  Η μεικτή επιτροπή είναι δυνατό να συντάξει αιτήσεις, ψηφίσματα, συστάσεις ή γνώμες που θεωρεί επιθυμητές για την επίτευξη των κοινών στόχων και την ομαλή λειτουργία της συμφωνίας.

3.  Η μεικτή επιτροπή θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 64

1.  Η μεικτή επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής.

2.  Η μεικτή επιτροπή ενεργεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Άρθρο 65

1.  Την προεδρία της μεικτής επιτροπής ασκεί εναλλακτικά η Κοινότητα και η Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της.

2.  Η μεικτή επιτροπή συνέρχεται μία φορά το έτος και οσάκις υπάρχει σχετική ανάγκη, με πρωτοβουλία του προέδρου της.

Άρθρο 66

1.  Η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση άλλης επιτροπής η οποία την επικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

2.  Η μεικτή επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα των επιτροπών αυτών, καθώς και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 67

1.  Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στη μεικτή επιτροπή κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2.  Η μεικτή επιτροπή μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση.

3.  Κάθε μέρος υποχρεούται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου.

Η μεικτή επιτροπή διορίζει τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται διά πλειοψηφίας.

Κάθε διάδικος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 68

Η συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία:

α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του·

β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς·

γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής διασαλεύσεως του νόμου και της δημοσίας τάξεως, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο 69

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων αυτής:

 οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Παλαιστινιακή Αρχή έναντι της Κοινότητας δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους,

 οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Παλαιστινιακής Αρχής δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ του παλαιστινιακού πληθυσμού, ή των εταιρειών της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

Άρθρο 70

1.  Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων της.

2.  Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις εκ της συμφωνίας υποχρεώσεις του, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού το πράξει, υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να παράσχει στη μεικτή επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής.

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στη μεικτή επιτροπή μετά από αίτηση του άλλου μέρους.

Άρθρο 71

Τα παραρτήματα 1 έως 3 και τα πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 3 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στην τελική πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.

Άρθρο 72

Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «μέρη» αφορά την ΟΑΠ εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής και την Κοινότητα, που ενεργούν το καθένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες του.

Άρθρο 73

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

Άρθρο 74

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, φινλανδική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και αραβική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 75

1.  Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ιδίαν διαδικασίες.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2.  Το αργότερο στις 4 Μαΐου 1999 αρχίζουν διαπραγματεύσεις προκειμένου να συναφθεί ευρομεσογειακή συμφωνία σύνδεσης. Μέχρι τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία παραμένει εν ισχύ, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων που συμφωνούνται μεταξύ των μερών.

3.  Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία διά κοινοποιήσεως προς το άλλο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποιήσεως.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

Κατάλογος παραρτημάτων

Παράρτημα 1

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1

Παράρτημα 2

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

Παράρτημα 3

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0403

0403 10 51 έως 0403 10 99

0403 90 71 έως 0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:

— Γιαούρτια, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

— Άλλα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

0710 40 00

0711 90 30

Γλυκό καλαμπόκι, άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο

Γλυκό καλαμπόκι, διατηρημένο προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση του), αλλά ακατάλληλο για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται

ex  15 17

Μαργαρίνη, μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516 :

1517 10 10

1517 90 10

— Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %

— άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %

ex  17 04

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

ex  19 01

Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 , που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από τα παρασκευάσματα που υπάγονται στον κωδικό 1901 90 91

ex  19 02

Ζυμαρικά εν γένει, εκτός από τα παραγεμισμένα ζυμαρικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30 · αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) έστω και παρασκευασμένο

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

2001 90 30

Καλαμπόκι γλυκό (Ζea Mays νar.saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό οξύ

2001 90 40

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό οξύ

2004 10 91

Πατάτες, με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες

2004 90 10

Καλαμπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένο

2005 20 10

Πατάτες, με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

2005 80 00

Καλαμπόκι γλυκό (Zea Mays var. saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένο

2008 92 45

Παρασκευάσματα τύπου μουσλί με βάση νιφάδες δημητριακών μη φρυγμένες

2008 99 85

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2008 99 91

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2101 10 98

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ

2101 20 98

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

2101 30 19

Φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ εκτός από το φρυγμένο κιχώριο

2101 30 99

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ εκτός από τα υποκατάστατα φρυγμένου κιχωρίου

2102 10 31 έως 2102 10 39

Ζύμες αρτοποίησης

ex  21 03

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες: — — — Μαγιονέζα

2105

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

ex  21 06

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός εκείνων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2106 10 20 και 2106 90 92 και εκτός από τα σιρόπια και ζάχαρα αρωματισμένα ή με την προσθήκη χρωστικών ουσιών

22 029 091

22 029 095

22 029 099

Μη αλκοολούχα ποτά εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού ΣΟ 2009, που περιέχουν προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0401 ως 0404

2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

D-Γλυκυτόλη (σορβιτόλη)

ex 3505 10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, εκτός από τα εστεροποιημένα και τα αιθεροποιημένα άμυλα κάθε είδους του κωδικού ΣΟ 3505 10 50

3505 20

Κόλλες με βάση άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

3809 10

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3823 60

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη του κωδικού ΣΟ 2905 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

1902

Α

Β

1905 10

1905 20 90

Α

Β

Ζυμαρικά και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):

— Από σκληρό σιτάρι

— Άλλα

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

Ψωμί με καρυκεύματα, όχι ειδικά για διαβητικούς:

— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών άλλων από εκείνων του σίτου ανώτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

— Άλλα

ex  30 00 Α

Α1

Α1α

Α1β

Α2

Α2α

Α2β

– Γκόφρες και γκοφρέτες:

– – Μη παραγεμισμένες, επικαλυμμένες ή όχι:

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός από του σίτου ανώτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

– – – Άλλες

– – Άλλες:

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 1,5% ή σε πρωτεΐνες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 2,5 %

– – – Άλλες

1905 40 10

Α

Β

Φρυγανιές, με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια:

— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός από του σίτου ανώτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

— Άλλες

1905

ex  30 00 ) Β + 9019 )

Β1

Β2

Β2α

Β2β

Β3

– Άλλα προϊόντα αρτοποιίας, με την προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου ή τα παρόμοια:

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε αυγά ίσης ή ανώτερης του 2,5 %

– – Με την προσθήκη αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών:

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 1,5 % ή σε πρωτεΐνες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 2,5 %· βλέπε παράρτημα V·

– – – Άλλα

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη κατώτερης του 10 %· χωρίς προσθήκη αυγών, αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

1704 90 39/05

1806 32 00/2

1905 90 90/7

2005 20 90/6

6208 51 00/2

6302 60 00

Καραμέλες και γλυφιτζούρια

Σοκολάτα

Μπισκότα και γκοφρέτες

Πατατάκια και σνακ

Ρόμπες λουτρού βοστρυχωτές σπογγώδους είδους

Πετσέτες

Κατάλογος πρωτοκόλλων

Πρωτόκολλο αριθ. 1:  για το προσωρινό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

Πρωτόκολλο αριθ. 2:  για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτόκολλο αριθ. 3:  σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

▼M3

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 1

για το προσωρινό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας1. Οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος (συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού στοιχείου) που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του δασμολογίου της Παλαιστινιακής Αρχής ή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας της ΓΣΔΕ για τη γεωργία, με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή λακτόζη του κωδικού ΣΟ 1702 11 00 , καθώς και τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που περιέχουν σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 99 % κατά βάρος γλυκόζης των κωδικών ex 1702 30 50 και ex 1702 30 90 , τα οποία καλύπτονται από το κεφάλαιο 1, καταργούνται προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου Γ παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, η οποία υπεγράφη το 2011.

2. Κατά παρέκκλιση των όρων που προβλέπονται στο σημείο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία ισχύει τιμή εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 140α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 1 ) και για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμού κατ’ αξία και ειδικού δασμού, η κατάργηση ισχύει μόνο για το κατ’ αξία μέρος του δασμού.

▼M1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 1Κωδικός ΣΟ (1)

Περιγραφή εμπορευμάτων (2)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ (3) (%)

Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους, εκτός εάν αναφέρεται άλλως)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ πέρα από τη σημερινή ή την πιθανή δασμολογική ποσόστωση (3) (%)

Ποσότητα αναφοράς (σε τόνους, εκτός εάν αναφέρεται άλλως)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

ε

0409 00 00

Μέλι φυσικό

100

500

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 250 τόνων

ex 0603 10

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 250 τόνων

0702 00 00

Ντομάτες, νωπές ή κατεψυγμένες, από 1ης Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Κρεμμύδια, νωπά ή κατεψυγμένα, από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

100

 

60

 

 

0709 30 00

Μελιτζάνες νωπές ή κατεψυγμένες, από 15 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, νωπές ή κατεψυγμένες:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Άλλες

100

 

80

 

 

0709 90 70

Κολοκυθάκια, νωπά ή κατεψυγμένα, από 1ης Δεκεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Αγριοκρέμμυδα του γένους Muscari comosum, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

100

 

60

 

 

0710 80 59

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, άβραστες ή βρασμένες στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένες

100

 

80

 

 

0711 90 10

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, διατηρημένες προσωρινά αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες, αποξηραμένα

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Πορτοκάλια, νωπά

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημεντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά

100

 

60

500

 

0805 40 00

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum), νωπά

100

 

40

800

 

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια, νωπά, από 1ης Φεβρουαρίου έως 14 Ιουλίου

100

1 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

0807 19 00

Πεπόνια (στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα καρπούζια), νωπά, από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Νωπές φράουλες, από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

0812 90 20

Πορτοκάλια, προσωρινά διατηρημένα, αλλά ακατάλληλα σε αυτή την κατάσταση για άμεση κατανάλωση

100

 

80

 

 

0904 20 30

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, άλλες από τις γλυκοπιπεριές, αποξεραμένες, αλλά όχι θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη

100

 

80

 

 

1509 10

Παρθένο ελαιόλαδο

100

2 000

0

 

Σημείο 4 — ετήσια αύξηση 500 τόνων

2001 90 20

Πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons), παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ

100

 

80

 

 

2005 90 10

Πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons), παρασκευασμένες ή διατηρημένες άλλως παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

100

 

80

 

 

(1)   Κωδικοί ΣΟ που αντιστοιχούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 (ΕΕ L 281 της 30.10.2003, σ. 1).

(2)   Με την επιφύλαξη των κανόνων εφαρμογής της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Οσάκις αναγράφεται «ex» πριν από τον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.

(3)   Οι δασμολογικές μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς κατ’ αξίαν. Ωστόσο, όσον αφορά το προϊόν του κωδικού 1504 10 , η δασμολογική μείωση επιβάλλεται και στον ειδικό δασμό.

▼M3

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 2

για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα, καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγονται στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και στα παραρτήματα.

2. Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται ή ανάγονται στο επίπεδο που αναφέρεται στη στήλη «α», εντός των ορίων των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στη στήλη «β» και υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στη στήλη «γ».

3. Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ’ υπέρβαση των δασμολογικών ποσοστώσεων, εφαρμόζονται οι δασμοί που ισχύουν εν γένει έναντι τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στη στήλη «γ».

4. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, οι ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων και οι ποσότητες αναφοράς υπολογίζονται κατ’ αναλογία των βασικών ποσοτήτων, λαμβανομένου υπόψη του διαστήματος που έχει διαρρεύσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 2Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δασμός (%)

Δασμολογική ποσόστωση

(σε τόνους, εκτός αν αναφέρεται άλλως)

Ειδικές διατάξεις

 

 

α

β

γ

0102 90 71

Βοοειδή ζωντανά, με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg, που προορίζονται για σφαγή, εκτός από δαμαλίδες και αγελάδες

0

300

 

0202 30 90

Κρέατα βοοειδών, χωρίς κόκαλα εκτός από μπροστινά τέταρτα του σφαγίου, τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά», κατεψυγμένα

0

200

 

0206 22 00

Συκώτια βοοειδών, βρώσιμα κατεψυγμένα

0

100

 

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0

200

 

0407 00 19

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα για επώαση, εκτός από αυτά των γάλων ή χηνών

0

120 000 τεμάχια

 

1101 00 15

Αλεύρια σιταριού μαλακού και όλυρας

0

13 000

 

2309 90 99

Άλλα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

2

100

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 2ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

1902

Ζυμαρικά και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):

Α

—  από σκληρό σιτάρι

Β

—  άλλα

1905 10

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

1905 20 90

Ψωμί με καρυκεύματα, όχι ειδικά για διαβητικούς:

Α

—  περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Β

—  άλλα

ex 1905 32 Α

Γκόφρες και γκοφρέτες

Al

—  χωρίς γέμιση, έστω και με επικάλυψη

Ala

—  περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Alb

—  άλλες

A2

—  άλλες

A2a

—  περιεκτικότητας τουλάχιστον 1,5 % σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ή τουλάχιστον 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος

A2b

—  άλλες

1905 40 10

Φρυγανιές, με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια:

Α

—  περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός του σίτου μεγαλύτερης του 15 % σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα

Β

—  άλλες

1905

ex 31) B + ex 90)

Άλλα προϊόντα αρτοποιίας, με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια:

Bl

—  περιεκτικότητας κατά βάρος σε αυγά ίσης ή ανώτερης του 2,5 %

B2

—  με προσθήκη αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών:

B2a

—  περιεκτικότητας τουλάχιστον 1,5 % σε λιπαρές ουσίες γάλακτος και τουλάχιστον 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος· βλέπε παράρτημα V

B2b

—  άλλα

ВЗ

—  περιεκτικότητας κατά βάρος σε προστεθείσα ζάχαρη κατώτερης του 10 %· χωρίς προσθήκη αυγών, αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών

▼M5

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίαςΆρθρο 1

Ισχύοντες κανόνες καταγωγής

1.  Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται το προσάρτημα I και οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ( 2 ) («η σύμβαση»).

2.  Όλες οι παραπομπές στη «συναφή συμφωνία» στο προσάρτημα I και στις σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 2

Διευθέτηση διαφορών

1.  Όταν ανακύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32 του προσαρτήματος I της σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του, αυτές υποβάλλονται στη μεικτή επιτροπή.

2.  Σε όλες τις περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 4

Αποχώρηση από τη σύμβαση

1.  Εάν είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας γνωστοποιήσει γραπτώς στον θεματοφύλακα της σύμβασης την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης, η Ένωση και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας αρχίζουν αμέσως διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2.  Μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανόνων καταγωγής που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης και, ενδεχομένως, οι συναφείς διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης που εφαρμόζονταν τη στιγμή της αποχώρησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, από τη στιγμή της αποχώρησης οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I και, ενδεχομένως, οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II ερμηνεύονται κατά τρόπο που επιτρέπει τη διμερή σώρευση μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

▼B

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟι πληρεξούσιοι:

της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται «Κοινότητα»,

αφενός, και

οι πληρεξούσιοι:

της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ,

που εφεξής καλείται «Παλαιστινιακή Αρχή»,

αφετέρου,

συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις 24 Φεβρουαρίου 1997, για την υπογραφή της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνεδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, η οποία εφεξής καλείται «ευρωμεσογειακή συμφωνία», ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα:την ευρωμεσογειακή συμφωνία, τα παραρτήματα της και τα ακόλουθα πρωτόκολλα:

Πρωτόκολλο αριθ. 1

για το προσωρινό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

Πρωτόκολλο αριθ. 2

για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτοκολλο αριθ. 3

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Παλαιστινιακής Αρχής ενέκριναν τις κοινές δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη:

Κοινή δήλωση για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία (άρθρο 33 της συμφωνίας)

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55 της συμφωνίας

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 58 της συμφωνίας

Κοινή δήλωση σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 67 της συμφωνίας

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 70 της συμφωνίας

Κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Κοινή δήλωση σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης της παλαιστινιακής βιομηχανίας

και, όσον αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 3 για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, ενέκριναν τις ακόλουθες κοινές δηλώσεις:

1. Κοινή δήλωση για το Πριγκηπάτο της Ανδόρρας,

2. Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.

Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Παλαιστινιακής Αρχής σημείωσαν τις επισυναπτόμενες στην παρούσα τελική πράξη συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών:

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Παλαιστινιακής Αρχής σχετικά με το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του κοινού δασμολογίου.

Οι πληρεξούσιοι της Παλαιστινιακής Αρχής έλαβαν υπόψη την ακόλουθη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη:

Δήλωση για τη σώρευση καταγωγής.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία (άρθρο 33 της συμφωνίας)

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, ιδίως, τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού προγραμμάτων για υπολογιστές, τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας καταγωγής, τα βιομηχανικά σχέδια και πρότυπα, τα διπλώματα ευρευσιτεχνίας, τις διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, την προστασία μη ανακοινώσιμων πληροφοριών και την προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (πράξη της Στοκχόλμης του 1967).

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55 της συμφωνίας

Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και την πεποίθηση τους ότι η ειρήνη θα πρέπει να σταθεροποιηθεί με την περιφερειακή συνεργασία. Η Κοινότητα είναι έτοιμη να στηρίξει κοινά αναπτυξιακά προγράμματα που θα υπέβαλλε η Παλαιστινιακή Αρχή και άλλοι περιφερειακοί φορείς, τηρουμένων των οικείων τεχνικών και δημοσιονομικών κανονισμών της Κοινότητας.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία είναι τμήμα της διαδικασίας που άρχισε στη διάσκεψη της Βαρκελώνης στις 27 Νοεμβρίου 1995 και ότι η διμερής συνεργασία Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςΠαλαιστινιακής Αρχής συμπληρώνει την περιφερειακή συνεργασία στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης.

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 58 της συμφωνίας

Τα μέρη συμφωνούν ότι η πρόσβαση στην απασχόληση δεν εμπίπτει στα προγράμματα ανταλλαγών νέων.

Κοινή δήλωση σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη σημασία που αποδίδουν στα προγράμματα αποκεντρωμένης συνεργασίας ως συμπληρωματικό μέσο για την προώθηση των ανταλλαγών εμπειριών και τη μεταφορά γνώσης στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μεσογειακών εταίρων της.

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 67 της συμφωνίας

Όταν ακολουθείται η διαδικασία διαιτησίας, τα μέρη θα προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι η μεικτή επιτροπή θα διορίζει έναν επιδιαιτητή εντός διμήνου από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή.

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 70 της συμφωνίας

1. Για την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι ως περιπτώσεις επείγουσας ειδικής ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 70 της συμφωνίας νοούνται οι περιπτώσεις ουσιαστικής παραβίασης της συμφωνίας από ένα από τα δύο μέρη. Η ουσιαστική παραβίαση της συμφωνίας συνίσταται σε:

 απόρριψη της συμφωνίας που δεν επιτρέπεται από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου,

 παραβίαση των κύριων στοιχείων της συμφωνίας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 αυτής.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι ως «κατάλληλα μέτρα» σύμφωνα με το άρθρο 70 νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν ένα μέρος λάβει μέτρο σε περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης κατ' εφαρμογή του άρθρου 70, το άλλο μέρος μπορεί να επικαλεσθεί τη διαδικασία ρύθμισης διαφορών.

Κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Τα μέρη συμφωνούν ότι η προστασία των δεδομένων θα διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς όπου προβλέπεται η διενέργεια ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων.

Κοινή δήλωση σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης της παλαιστινιακής βιομηχανίας

Τα μέρη συμφωνούν ότι θα τεθεί στη διάθεση της παλαιστινιακής βιομηχανίας ένα πρόγραμμα ενίσχυσης που θα βοηθήσει στην εκκίνηση και στην ανάπτυξη της.

Η Κοινότητα θα χορηγεί αρχικό κεφάλαιο και χρηματοδότηση στις παλαιστινιακές επιχειρήσεις της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Εδώ συμμετέχει και το χρηματοδοτικό μέσο European Community Investment Partners το οποίο υπεισέρχεται στις δαπάνες εκκίνησης επιχειρήσεων, όπως οι μελέτες σκοπιμότητος και η τεχνική βοήθεια και, σε μερικές περιπτώσεις, συμμετέχει στη χρηματοδότηση κοινών επιχειρήσεων. Η δανειοδότηση μικρομεσαίων, ιδίως, επιχειρήσεων διά κεφαλαίου κινήσεως υπό τη διαχείριση του ταμείου ανάπτυξης της Παλαιστίνης είναι επίσης δυνατή βάσει μη επιστρεπτέας κοινοτικής ενίσχυσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια σε παλαιστινιακές επιχειρήσεις διά των τοπικών τραπεζών.

Η Κοινότητα ίδρυσε ένα κέντρο ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας για να δίδει ενίσχυση, εκπαίδευση και συμβουλές στον παλαιστινιακή βιομηχανία, όσον αφορά την εκκίνηση και το σχεδιασμό επιχειρήσεων, το μάνατζμεντ, τη στρατηγική και το μάρκετινγκ.

Η Κοινότητα δέχεται ότι η παλαιστινιακή βιομηχανία πρέπει να αναζητήσει αγορές εξωτερικού. Έτσι, η συμφωνία επιτρέπει την ατελή είσοδο παλαιστινιακών μεταποιημένων προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Το κέντρο παλαιστινιακών επιχειρήσεων και το κέντρο ευρωπληροφόρησης θα είναι διαθέσιμα για να προωθήσουν και διευκολύνουν επαφές και κοινές επιχειρήσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της παλαιστινιακής βιομηχανίας διά μέσου των περιοδικών διοργανώσεων συνεργασίας (Euro-Partenariat, Med-Partenariat, Med-Enterprise) και με τη βοήθεια ποικίλλων άλλων φορέων (όπως BC NET και BRE).

Η Κοινότητα αναγνωρίζει επίσης ότι η παλαιστινιακή βιομηχανία υποφέρει από έλλεψη βασικής οικονομικής υποδομής. Έχοντας υπόψη ότι μέρος της βοήθειας που δίδει για την ανάπτυξη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας μπορεί να διατεθεί προς υποστήριξη της παλαιστινιακής βιομηχανίας, η Κοινότητα θα μελετήσει αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής να διατεθεί ένα μέρος των σχετικών κονδυλίων, είτε μη επιστρεπτέων είτε δανειακών, στην επισκευή της βασικής οικονομικής υποδομής.

Στα πλαίσια της οικονομικής συνεργασίας υπό την παρούσα συμφωνία, τα μέρη θα έχουν τακτικές ανταλλαγές απόψεων για να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί υποστήριξης της παρούσας δήλωσης, καθώς και τυχόν άλλοι διαθέσιμοι, θα μπορέσουν να συνδυαστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να βοηθήσουν καλύτερα την παλαιστινιακή βιομηχανία.

Κοινή δήλωση για το Πριγκηπάτο της Ανδόρρας

1. Προϊόντα καταγωγής του Πριγκηπάτου της Ανδόρρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος γίνονται δεκτά από την Παλαιστινιακή Αρχή ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το πρωτόκολλο αριθ. 3 ισχύει κατ' αναλογία όσον αφορά τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

1. Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά από την Παλαιστινιακή Αρχή ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το πρωτόκολλο αριθ. 3 ισχύει κατ' αναλογία όσον αφορά τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

▼M1 —————

▼B

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δήλωση για τη σώρευση καταγωγής

Αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων, αν και όταν η Παλαιστινιακή Αρχή και μία ή περισσότερες μεσογειακές χώρες συνάψουν συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μεταξύ τους, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατίθεται να εφαρμόσει τη σώρευση καταγωγής στο εμπόριο της με τις χώρες αυτές.

▼M3

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ H ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα μέρη επιλύουν κάθε πρόβλημα που παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως τα προβλήματα που αφορούν υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά ή τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, μέσω των υφιστάμενων διοικητικών ρυθμίσεων. Στη συνέχεια υποβάλλεται έκθεση αποτελεσμάτων στις αρμόδιες υποεπιτροπές και στη μεικτή επιτροπή. Τα μέρη δεσμεύονται να εξετάζουν και να επιλύουν αυτά τα προβλήματα το συντομότερο δυνατό και με φιλικό διακανονισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους και με τα πρότυπα του ΠΟΕ, του ΔΓΕ (OIE), της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών (IPPC) και του Codex Alimentarius.( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.

Top