Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:288:FULL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 288, 16 Νοεμβρίου 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
16 Νοεμβρίου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1728 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 όσον αφορά τη διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου/εξόδου

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1729 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αφίσες για τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό σχετικά με ορισμένες αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση ( 1 )

4

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1730 του Συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 2018, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο όσον αφορά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου, εκτός των αποβλήτων υδραργύρου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης

7

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1731 του Συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 2018, για τον διορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

9

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1732 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία του European Plate Observing System (Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρατήρησης Πλακών) — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ EPOS) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7011]  ( 1 )

10

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1733 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου

15

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1734 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στην Ιταλική Δημοκρατία και στην Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά την υποβολή στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1952 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7465]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1728 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 όσον αφορά τη διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου/εξόδου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, διαθέτει ποσό 791 εκατ. EUR για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ για τη στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των σχετικών νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.

(2)

Με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την ανάλυση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, σε περίπτωση που η ανάλυση του εν λόγω ποσού δεν γίνεται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζεται το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ). Το ΣΕΕ αποτελεί κεντρικό στοιχείο των συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις (1) και (2). Επιπλέον, είναι σημαντικό να αρχίσει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το 2020, όπως έχει προγραμματιστεί.

(4)

Το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 προσδιορίζει τις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του ΣΕΕ και βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος θα καλύψει έτσι το 100 % των εν λόγω δαπανών. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν καθορίζει ούτε το ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών αυτών, ούτε την ανάλυσή τους ανά είδος δαπανών και δικαιούχους.

(5)

Από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο συνολικό ποσό 480 241 000 EUR για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 64 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

(6)

Από το εν λόγω συνολικό ποσό, ποσό ύψους 287 863 000 EUR θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («eu- LISA») για την κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, των δαπανών που συνδέονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ, της επικοινωνιακής υποδομής, της εθνικής ενιαίας διεπαφής (NUI), της διαδικτυακής υπηρεσίας και του αποθετηρίου δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Από το εν λόγω συνολικό ποσό, ποσό ύψους 192 378 000 EUR θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο στα κράτη μέλη για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν σχετικά με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποδομών των εθνικών συνόρων και τη σύνδεσή τους με την εθνική ενιαία διεπαφή (NUI), καθώς και των δαπανών φιλοξενίας της NUI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226. Επιπλέον, το εν λόγω ποσό θα πρέπει επίσης να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της NUI όπως αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται τόσο από τον eu-LISA όσο και από τα κράτη μέλη.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, το ποσό των 192 378 000 EUR δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών που απαριθμούνται στο εν λόγω εδάφιο. Ωστόσο, οι εν λόγω δαπάνες θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 515/2014 με το ποσοστό συγχρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 514/2014.

(9)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226. Ως εκ τούτου, η Δανία δεσμεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου.

(10)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (3)· συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(11)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (4)· συνεπώς, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να απευθύνεται στην Ιρλανδία.

(12)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν με την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5) που εμπίπτει στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

(13)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (7) οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (8).

(14)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (9), που εμπίπτει στον τομέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (10).

(15)

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(16)

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσαν εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη με τους οποίους έγινε διαβούλευση ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης συνολικό ποσό ύψους 480 241 000 EUR για την κάλυψη των δαπανών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σύμφωνα με το άρθρο 64 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται από το ποσό των 791 000 000 EUR το οποίο προορίζεται για την ανάπτυξη των συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014.

Άρθρο 2

Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 χρησιμοποιείται ως ακολούθως:

(a)

287 863 000 EUR διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

(b)

192 378 000 EUR κατανέμονται στα κράτη μέλη για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, καθώς και των δαπανών που συνδέονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της εθνικής ενιαίας διεπαφής όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στις δαπάνες που πραγματοποιούνται ανέρχεται στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Η συνεισφορά αυτή κατανέμεται ισομερώς στα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).

(3)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σέγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(4)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(6)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(7)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(8)  Απόφαση του Συμβουλίου 2008/146/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(10)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).


16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1729 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αφίσες για τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό σχετικά με ορισμένες αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5 τρίτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2009 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εισαγωγή στην Ένωση αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης μη εμπορικού χαρακτήρα, που αποτελούν μέρος αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες σε ιδιώτες ή παραγγέλλονται εξ αποστάσεως και παραδίδονται στον καταναλωτή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλα τα σημεία εισόδου στην Ένωση οι ταξιδιώτες που αφικνούνται από τρίτες χώρες ενημερώνονται για τους υγειονομικούς όρους που ισχύουν για προϊόντα ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση που εισάγονται στην Ένωση. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ταξιδιώτες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιέχονται σε μία από τις αφίσες που παρατίθενται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Είναι σκόπιμο να διατίθενται οι αφίσες σε μια νέα διάταξη, ώστε οι πληροφορίες να είναι πιο ορατές για τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό.

(4)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι δύο αφίσες που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2009 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 (ΕΕ L 77 της 24.3.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Image


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/7


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1730 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Νοεμβρίου 2018

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο όσον αφορά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου, εκτός των αποβλήτων υδραργύρου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο («σύμβαση») συνήφθη από την Ένωση με την απόφαση (ΕΕ) 2017/939 του Συμβουλίου (1) και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2017.

(2)

Σύμφωνα με την απόφαση MC-1/1 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης κατά την πρώτη συνεδρίασή της, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήγουν σε συμφωνία με συναίνεση όσον αφορά όλα τα ζητήματα ουσίας.

(3)

Κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της, από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2018, η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου, εκτός των αποβλήτων υδραργύρου («κατευθυντήριες γραμμές»).

(4)

Ενδείκνυται να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη δεύτερη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα παράγουν έννομα αποτελέσματα, διότι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν την προσωρινή αποθήκευση.

(5)

Η Ένωση συνέβαλε στην αναθεώρηση του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο των διασυνοδικών εργασιών εμπειρογνωμόνων που δρομολογήθηκαν με την απόφαση MC-1/18, η οποία εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης κατά την πρώτη της συνεδρίαση. Η Ένωση δεν έκρινε αναγκαίο να προτείνει περαιτέρω τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που προέκυψε από τις εν λόγω διασυνοδικές εργασίες.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ειδικότερα το άρθρο 7 παράγραφος 3, συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 της σύμβασης, όπως συμπληρώθηκε από το αναθεωρημένο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών.

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθεί το αναθεωρημένο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα («COP2») για τον υδράργυρο είναι να υποστηριχθεί η έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου, εκτός των αποβλήτων υδραργύρου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης, όπως περιέχονται στα έγγραφα που υποβάλλονται προς έγκριση στην COP2.

Ήσσονος σημασίας αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να συμφωνούνται, υπό το πρίσμα των εξελίξεων κατά την COP2, από τους εκπροσώπους της Ένωσης, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα κράτη μέλη κατά τις επιτόπιες συνεδριάσεις συντονισμού, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/939 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 4).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1).


16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/9


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1731 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Νοεμβρίου 2018

για τον διορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της δανικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020. Στις 5 Απριλίου 2016, με την απόφαση (ΕΕ) 2016/552 του Συμβουλίου (4), ο κ. Thomas KASTRUP-LARSEN αντικαταστάθηκε από τον κ. Erik NIELSEN ως τακτικό μέλος. Στις 7 Μαρτίου 2017, με την απόφαση (ΕΕ) 2017/426 του Συμβουλίου (5), ο κ. Erik NIELSEN αντικαταστάθηκε από την κ. Kirstine BILLE ως τακτικό μέλος και η κ. Kirsten JENSEN διορίστηκε εκ νέου ως τακτικό μέλος.

(2)

Δύο θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας της κ. Kirstine BILLE και του κ. Jens Christian GJESING.

(3)

Δύο θέσεις αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας του κ. John SCHMIDT ANDERSEN και της κ. Kirsten JENSEN,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:

α)

ως τακτικά μέλη:

ο κ. Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

η κ. Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

β)

ως αναπληρωματικά μέλη:

η κ. Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

ο κ. Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/552 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 95 της 9.4.2016, σ. 12).

(5)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/426 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 64 της 10.3.2017, σ. 108).


16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1732 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2018

για τη δημιουργία του European Plate Observing System (Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρατήρησης Πλακών) — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ EPOS)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7011]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και σλοβενική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν από την Επιτροπή να δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατήρησης Πλακών — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ EPOS). Η Ελλάδα, η Ισλανδία και η Ελβετία έχουν γνωστοποιήσει την απόφασή τους να συμμετάσχουν αρχικά στην ΚΕΕΥ EPOS ως παρατηρητές. Συμφώνησαν ότι η Ιταλία θα είναι το κράτος μέλος υποδοχής της ΚΕΕΥ EPOS.

(2)

Δεδομένου ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία. Κατά συνέπεια, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, και με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 για τους σκοπούς της παρούσας εκτελεστικής απόφασης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009 ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) με την απόφαση αριθ. 72/2015 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (2).

(4)

Η Επιτροπή αξιολόγησε την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Συστήνεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατήρησης Πλακών — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής με την ονομασία «ΚΕΕΥ EPOS».

2.   Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ισλανδία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στο Βασίλειο της Νορβηγίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Carlos MOEDAS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 1.

(2)  Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 72/2015, της 20ής Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών [2016/755] (ΕΕ L 129 της 19.5.2016, σ. 85).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΥ EPOS

Τα άρθρα και οι παράγραφοι των άρθρων του καταστατικού της ΚΕΕΥ-EPOS που παρατίθενται κατωτέρω περιέχουν τα ουσιώδη στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου.

1.   Καθήκοντα και δραστηριότητες

(άρθρο 3 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Κύριο καθήκον της ΚΕΕΥ EPOS είναι η δημιουργία και λειτουργία του κατανεμημένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρατήρησης Πλακών και η παροχή αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της ολοκλήρωσης και του συντονισμού των θεματικών βασικών υπηρεσιών (ΘΒΥ), καθώς και για τη δημιουργία και παροχή διακυβέρνησης για τις ολοκληρωμένες βασικές υπηρεσίες (ΟΒΥ).

2.

Η ΚΕΕΥ EPOS ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

εφαρμόζει ΘΒΥ για τις διάφορες κοινότητες που συμβάλλουν στο EPOS·

β)

μεριμνά για τον συντονισμό των ΘΒΥ στο πλαίσιο της ΚΕΕΥ EPOS, καλύπτοντας νομικές πτυχές, πτυχές διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, και για την τεχνική σύνδεση με τις ΟΒΥ·

γ)

αναπτύσσει τις ΟΒΥ για να παράσχει διαλειτουργικότητα, διαχείριση δεδομένων και πρόσβαση σε υπηρεσίες·

δ)

εναρμονίζει την υλοποίηση του EPOS με τις εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικές·

ε)

ενσωματώνει το EPOS στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για να ενισχύσει τις υπηρεσίες του EPOS·

στ)

εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση της υλοποίησης των νέων ερευνητικών υποδομών·

ζ)

προωθεί την κατάρτιση, την προβολή και τη διεθνή συνεργασία·

η)

συμμετέχει σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

θ)

κάθε άλλη σχετική ενέργεια αναγκαία για την εκπλήρωση του στόχου της.

3.

Η ΚΕΕΥ EPOS ασκεί το πρωταρχικό της καθήκον σε μη κερδοσκοπική βάση. Η ΚΕΕΥ EPOS μπορεί να διεξάγει περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι έχουν στενή σχέση με το πρωταρχικό της καθήκον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεσή του.

4.

Η ΚΕΕΥ EPOS τηρεί χωριστές καταστάσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται με τις οικονομικές της δραστηριότητες, τις οποίες αποτιμά βάσει αγοραίων τιμών ή, αν οι αγοραίες τιμές δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα, βάσει του συνολικού κόστους προσαυξημένου κατά το εύλογο περιθώριο κέρδους. Οι δραστηριότητες αυτές δεν καλύπτονται από φοροαπαλλαγές.

2.   Καταστατική έδρα της ΚΕΕΥ EPOS

(άρθρο 2 παράγραφος 3 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

Η ΚΕΕΥ EPOS έχει την καταστατική της έδρα στη Ρώμη της Ιταλίας.

3.   Ονομασία

(άρθρο 2 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

Συστήνεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατήρησης Πλακών ως κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009, με την ονομασία «ΚΕΕΥ EPOS», με την οποία αναφέρεται στο εξής.

4.   Διάρκεια λειτουργίας

(άρθρο 26 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

Η ΚΕΕΥ EPOS συστήνεται για αρχικό χρονικό διάστημα είκοσι ετών. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων.

5.   Διάλυση

(άρθρο 27 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η διάλυση της ΚΕΕΥ EPOS αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού.

2.

Η ΚΕΕΥ EPOS ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση διάλυσης της ΚΕΕΥ EPOS χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δέκα ημερών από τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

3.

Τα στοιχεία ενεργητικού που απομένουν μετά την εξόφληση των οφειλών της ΚΕΕΥ EPOS κατανέμονται μεταξύ των μελών κατ' αναλογία προς τη σωρευμένη ετήσια εισφορά τους στην ΚΕΕΥ EPOS, η οποία ορίζεται στο άρθρο 9 του καταστατικού.

4.

Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, η ΚΕΕΥ EPOS ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

5.

Η ΚΕΕΥ EPOS παύει να υφίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Ευθύνη

(άρθρο 18 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η ΚΕΕΥ EPOS είναι υπεύθυνη για τα χρέη της.

2.

Τα μέλη δεν είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη της ΚΕΕΥ EPOS. Η οικονομική ευθύνη των μελών και των μόνιμων παρατηρητών για τα χρέη της ΚΕΕΥ EPOS περιορίζεται στην αντίστοιχη εισφορά που παρέχουν στην ΚΕΕΥ EPOS όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του καταστατικού.

3.

Η ΚΕΕΥ-EPOS προβαίνει στη δέουσα ασφάλιση κατά των ιδιαίτερων κινδύνων που συνδέονται με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ΚΕΕΥ-EPOS.

7.   Πολιτική παροχής πρόσβασης

(άρθρο 19 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η πολιτική της ΚΕΕΥ EPOS για την παροχή πρόσβασης στα δεδομένα συνάδει με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές περί δημόσιων δεδομένων, όπως αυτές που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναγνωρίζει τα δικαιώματα των κατόχων δεδομένων.

2.

Η ΚΕΕΥ EPOS διευκολύνει την έρευνα και, κατά γενικό κανόνα, ενθαρρύνει την ανοικτή πρόσβαση σύμφωνα με τις αρχές FAIR σε ερευνητικά δεδομένα, προϊόντα, υπηρεσίες και λογισμικό δεδομένων, καθώς και σε ερευνητικές εγκαταστάσεις.

3.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις πολιτικές σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και τους κανόνες φυσικής πρόσβασης, η ΚΕΕΥ EPOS θα ενθαρρύνει την το ανοικτό πνεύμα και τη νοοτροπία κοινής χρήσης εντός των ερευνητικών κοινοτήτων του δημόσιου τομέα και εντός των μελών, των παρατηρητών και πέραν αυτών. Η πρόσβαση βασίζεται σε αρχές ανοικτής πρόσβασης σύμφωνα με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής της ΚΕΕΥ EPOS.

4.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της ΚΕΕΥ EPOS.

8.   Πολιτική σε θέματα επιστημονικής αξιολόγησης

(άρθρο 20 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

Οι δραστηριότητες της ΚΕΕΥ EPOS αξιολογούνται ανά πενταετία από ανεξάρτητη ομάδα διεθνών εξωτερικών αξιολογητών υψηλότατου επιπέδου, οι οποίοι διορίζονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλουν εκθέσεις σε αυτή· η ομάδα διενεργεί επιστημονικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ EPOS.

9.   Πολιτική σε θέματα διάδοσης

(άρθρο 21 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η ΚΕΕΥ EPOS ενθαρρύνει τους ερευνητές να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και μέσω της ΚΕΕΥ EPOS.

2.

Για να προσεγγίσει το στοχευόμενο κοινό, η ΚΕΕΥ EPOS αξιοποιεί πολλαπλούς διαύλους, μεταξύ άλλων, δικτυακή πύλη, ενημερωτικό δελτίο, συναντήσεις εργασίας, συμμετοχή σε συνέδρια, άρθρα σε περιοδικά και μέσα ενημέρωσης.

10.   Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

(άρθρο 22 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Ο όρος «διανοητική ιδιοκτησία» νοείται σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 1967.

2.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων της ΚΕΕΥ EPOS και άλλων γνώσεων που παράγονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ EPOS ανήκουν στην/στις οντότητα/-ες ή το/τα πρόσωπο/-α που τα δημιούργησε.

3.

Η ανταλλαγή και ενοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ μελών ή εκπροσωπουσών οντοτήτων υπόκειται στους κανόνες εφαρμογής που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Οι κανόνες εφαρμογής καλύπτουν επίσης τους όρους εμπιστευτικότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται.

4.

Η διανοητική ιδιοκτησία που δημιουργείται ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από την ΚΕΕΥ EPOS ανήκει στην ΚΕΕΥ EPOS.

5.

Η ΚΕΕΥ EPOS συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και του ιδιωτικού απορρήτου.

11.   Πολιτική σε θέματα απασχόλησης

(άρθρο 23 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η πολιτική της ΚΕΕΥ EPOS σε θέματα απασχόλησης διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία το προσωπικό απασχολείται και ασκεί συνήθως το έργο του.

2.

Οι διαδικασίες επιλογής, η πρόσληψη και η απασχόληση για θέσεις προσωπικού της ΚΕΕΥ EPOS χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αποφυγή των διακρίσεων και σέβονται την αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Όλες οι θέσεις στην ΚΕΕΥ EPOS ανακοινώνονται δημοσίως.

12.   Πολιτική προμηθειών

(άρθρο 24 του καταστατικού της ΚΕΕΥ EPOS)

1.

Η ΚΕΕΥ EPOS αντιμετωπίζει τους υποψήφιους προμηθευτές και τους προσφέροντες με τρόπο ισότιμο και χωρίς διακρίσεις. Η πολιτική προμηθειών της ΚΕΕΥ EPOS τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και του ανταγωνισμού. Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια προμηθειών ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής.

2.

Οι προμήθειες μελών και παρατηρητών οι οποίες αφορούν δραστηριότητες της ΚΕΕΥ EPOS πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δέουσα προσοχή στις ανάγκες της ΚΕΕΥ EPOS, στις τεχνικές απαιτήσεις και στις προδιαγραφές που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς.

16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/15


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1733 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2018

σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/735/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (2), (εφεξής «η συμφωνία»), εφαρμόζεται προσωρινά με το Περού από την 1η Μαρτίου 2013 (3) και με την Κολομβία από την 1η Αυγούστου 2013 (4). Ο Ισημερινός προσχώρησε στη συμφωνία μέσω ενός πρωτοκόλλου προσχώρησης (5), το οποίο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

(2)

Το άρθρο 209 της συμφωνίας προβλέπει τη δυνατότητα να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 208.

(3)

Η Κολομβία υπέβαλε στην Ένωση αίτημα να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας. Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένστασης και την εξέταση εννέα νέων γεωγραφικών ενδείξεων της Κολομβίας.

(4)

Το άρθρο 257 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία συστάθηκε από τα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 1 της συμφωνίας, είναι αρμόδια να εξετάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 209 της συμφωνίας και να προτείνει στην Επιτροπή Εμπορίου, που έχει συσταθεί από τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της συμφωνίας, την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(5)

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέτασε τις πληροφορίες σχετικά με τις εννέα νέες γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας και πρότεινε στην Επιτροπή Εμπορίου να τροποποιηθεί αναλόγως το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(6)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας προβλέπει ότι η Επιτροπή Εμπορίου είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έκδοση αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία, σχετικά με κάθε θέμα που της υποβάλλεται από τα εξειδικευμένα όργανα τα οποία συγκροτούνται δυνάμει της συμφωνίας.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της συμφωνίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, η απόφαση εγκρίνεται από το Μέρος ΕΕ και την εκάστοτε υπογράφουσα χώρα των Άνδεων και ισχύει μόνο μεταξύ των συγκεκριμένων μερών. Το θέμα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά τη διμερή σχέση μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, και έχει συζητηθεί σε διμερή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τη Διανοητική Ιδιοκτησία.

(8)

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί και οι τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι τροποποιήσεις του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Εμπορίου, εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Εμπορίου παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτείται ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Επιτροπή Εμπορίου να εγκρίνει την απόφαση της εν λόγω επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Μετά την έκδοσή της, η απόφαση της Επιτροπής Εμπορίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 1.

(2)  Συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3).

(3)  Κοινοποίηση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περού, της συμφωνίας εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 56 της 28.2.2013, σ. 1).

(4)  Κοινοποίηση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας, της συμφωνίας εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 7).

(5)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/2369 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

της […] 2018

σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 11 Φεβρουαρίου 2014, η Κολομβία υπέβαλε στην Ένωση το αίτημά της να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 209 της συμφωνίας. Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένστασης και την εξέταση εννέα νέων γεωγραφικών ενδείξεων της Κολομβίας.

(2)

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνεδρίαση μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, εξέτασε τις πληροφορίες σε σχέση με τις εννέα νέες γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας και πρότεινε στην Επιτροπή Εμπορίου να τροποποιηθεί αναλόγως το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(3)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(4)

Η απόφαση για την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας μπορεί να εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της συμφωνίας εμπορίου, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά τη μεταξύ τους διμερή σχέση και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλης υπογράφουσας χώρας των Άνδεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Στον πίνακα του σημείου α) «Γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας για γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές, οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και αρωματικούς οίνους» στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας, προστίθενται οι ενδείξεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση, που εκδίδεται εις διπλούν, υπογράφεται από αντιπροσώπους της Επιτροπής Εμπορίου οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για λογαριασμό των μερών όσον αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας. H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται η τελευταία των εν λόγω υπογραφών.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Τόπος

Για την Επιτροπή Εμπορίου

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κολομβίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Café de Nariño

Καφές

Café de Cauca

Καφές

Café del Huila

Καφές

Bizcocho de Achira del Huila

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας

Queso Paipa

Τυρί

Queso del Caquetá

Τυρί

Clavel de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά

Rosa de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά

Crisantemo de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά


16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1734 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2018

για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στην Ιταλική Δημοκρατία και στην Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά την υποβολή στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1952 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7465]

(Τα κείμενα στη γερμανική, ελληνική, ισπανική και ιταλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1952 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος έχουν υποβάλει αιτήσεις προς την Επιτροπή για τη χορήγηση παρεκκλίσεων όσον αφορά την υποβολή ειδικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

(2)

Οι πληροφορίες/ αιτιολογίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη δικαιολογούν τη χορήγηση παρεκκλίσεων.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται οι ακόλουθες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952:

1)

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορηγείται παρέκκλιση από την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τα έτη αναφοράς 2017 και 2018 για τα ακόλουθα:

 

σημείο 5 στοιχείο β) του παραρτήματος Ι που αφορά τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές για τη ζώνη κατανάλωσης I6·

 

σημείο 6 παράγραφος α) του παραρτήματος I·

 

σημείο 4 στοιχείο β) του παραρτήματος II που αφορά τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές για τη ζώνη κατανάλωσης IG·

 

σημείο 5 στοιχείο α) του παραρτήματος II που αφορά τις υποσυνιστώσες των τιμών δικτύου και τις υποσυνιστώσες για τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις.

2)

Στο Βασίλειο της Ισπανίας χορηγείται παρέκκλιση από την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τα έτη αναφοράς 2017 και 2018 για τα ακόλουθα:

 

σημείο 6 στοιχείο α) του παραρτήματος I που αφορά τις συνιστώσες και τις υποσυνιστώσες·

 

σημείο 7 του παραρτήματος I που αφορά τους ετήσιους όγκους κατανάλωσης·

 

σημείο 5 στοιχείο α) και σημείο 5 στοιχείο β) του παραρτήματος II που αφορούν τις τρεις βασικές συνιστώσες και τις υποσυνιστώσες των τιμών δικτύου και τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ανάλυση αυτών των τριών επιπέδων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

3)

Στην Ιταλική Δημοκρατία χορηγείται παρέκκλιση από την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τα έτη αναφοράς 2017 και 2018 για τα ακόλουθα:

 

σημείο 6 στοιχείο α) του παραρτήματος I που αφορά τις υποσυνιστώσες των τιμών δικτύου και τις υποσυνιστώσες για τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις·

 

σημείο 5 στοιχείο α) του παραρτήματος II που αφορά τις υποσυνιστώσες των τιμών δικτύου και τις υποσυνιστώσες για τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις.

4)

Στη Δημοκρατία της Κύπρου χορηγείται παρέκκλιση από την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για το έτος αναφοράς 2017 για τα ακόλουθα:

σημείο 5 στοιχείο α) του παραρτήματος II που αφορά τις υποσυνιστώσες των τιμών δικτύου και τις υποσυνιστώσες για τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, την Ιταλική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Κύπρου.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Marianne THYSSEN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 311 της 17.11.2016, σ. 1.


Top