EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 295, 12 Νοεμβρίου 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
12 Νοεμβρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2010 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2011 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους καταλόγους των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα ανοίγματα έναντι των οποίων θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2012 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό, τον υπολογισμό και την κατάργηση πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2013 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τα συστήματα εξίσωσης των κινδύνων υγείας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2014 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2015 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες για την αξιολόγηση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2016 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2017 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους προσαρμοσμένους συντελεστές για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο για νομίσματα προσδεδεμένα στο ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2018 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2019 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

39

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2020 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη μεταβίβαση στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της εξουσίας να χορηγεί άδειες διέλευσης στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, και κατάργηση της απόφασης 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ

42

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2021 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

44

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2022 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια της εφαρμογής της απόφασης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 7669]  ( 1 )

45

 

 

III   Λοιπές πράξεις

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

*

Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 273/14/COL, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη χρηματοδότηση της Scandinavian Airlines μέσω της νέας ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης (Νορβηγία) [2015/2023]

47

 

*

Απόφαση της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 2/2015/ΜΕ, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 [2015/2024]

63

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Top