EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 36, 08 Φεβρουάριος 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
8 Φεβρουαρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 208/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των παραρτημάτων VI και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα επεξεργασίας για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου και λιπασματοποίησης και τις απαιτήσεις για την κόπρο ( 1 )

25

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 209/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 809/2003 και (ΕΚ) αριθ. 810/2003 όσον αφορά την παράταση ισχύος των μεταβατικών μέτρων για μονάδες λιπασματοποίησης και παραγωγής βιοαερίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

32

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 210/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007, του ποσού της ενίσχυσης για τις τομάτες που προορίζονται για τη μεταποίηση

34

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2006 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και τη χρηματοδοτική ενίσχυση

36

 

*

Οδηγία 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία oxamyl ως δραστική ουσία ( 1 )

37

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)

40

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης 2006/75/ΕΚ που τροποποιεί και επεκτείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)

42

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον

43

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας και την εφαρμογή μέτρων επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της εν λόγω ασθένειας στην Πορτογαλία το 2004 και το 2005 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 166]

45

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2006, για τροποποίηση των αποφάσεων 2005/759/ΕΚ και 2005/760/ΕΚ σχετικά με την παράταση της περιόδου εφαρμογής τους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 187]  ( 1 )

48

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2006, για να επιτραπεί σε ορισμένα κράτη μέλη η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 172]

50

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Top