EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:006:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 6, 10 Ιανουάριος 2004


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ISSN 1725-2547

L 6
47ό έτος
10 Ιανουαρίου 2004
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΝομοθεσία

ΠεριεχόμεναI Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 36/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 1
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 σχετικά με τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τις ποσότητες αναφοράς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Μαρόκου 3
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 38/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 314/2002 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης 13
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης 16
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για την απόδειξη της περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε μια τρίτη χώρα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 17
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 42/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2003 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2004 22
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή θερμικά επεξεργασμένου μακρόσπερμου λευκασμένου ρυζιού Β με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003 24
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή μακρόσπερμου αποφλοιωμένου ρυζιού Β προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003 25
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή λευκασμένου ρυζιού με στρογγυλούς κόκκους προορισμού ορισμένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003 26
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερμου, μεσόσπερμου και μακρόσπερμου Α λευκασμένου ρυζιού προορισμού ορισμένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 47/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού 28

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
Επιτροπή
2004/24/EC
*Σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με ένα συντονισμένο πρόγραμμα για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων το 2004 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4878] (1) 29
2004/25/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της απόφασης 2002/657/ΕΚ όσον αφορά τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων ορίων επίδοσης (MRPL) για ορισμένα κατάλοιπα σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4961] (1) 38
2004/26/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγράμματος καταπολέμησης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα για το έτος 2003 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4974] 40
2004/27/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/678/ΕΚ σχετικά με πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4980] (1) 45
2004/28/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2002/799/ΕΚ και 2002/943/ΕΚ όσον αφορά την αναδιανομή της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στα προγράμματα των κρατών μελών για την εκρίζωση και την παρακολούθηση των ζωονόσων και στους ελέγχους που αποσκοπούν στην πρόληψη των ζωονόσων για το 2003 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5014] (1) 47
2004/29/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2002/798/EΚ και 2002/934/EΚ όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα των κρατών μελών για την παρακολούθηση των μεταδοτικών σπογγοειδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) το 2003 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5026] 51
2004/30/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές επεξεργασμένων και κατεψυγμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Περού, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2001/338/ΕΚ και 95/174/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5053] (1) 53
Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
2004/31/EC
*Κοινή θέση 2004/31/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την επιβολή εμπάργκο στο Σουδάν όσον αφορά τα όπλα, τα πολεμοφόδια και το στρατιωτικό εξοπλισμό 55

Διορθωτικά
*Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, που τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 281 της 30.10.2003) 57
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνουνται με αστερίσκο.

Top